Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang web này được cập nhật thường xuyên. Một số nội dung có thể còn bằng tiếng Anh cho đến khi được dịch hết.

Cập nhật quan trọng: Cơ sở y tế
CDC đã cập nhật một số phương thức chọn lọc để vận hành hệ thống y tế hiệu quả nhằm thích ứng với hoạt động tiêm chủng COVID-19. Tìm hiểu thêm
BẢN CẬP NHẬT
Với bằng chứng mới về biến thể B.1.617.2 (Delta), CDC đã cập nhật hướng dẫn dành cho những người được tiêm chủng đầy đủ. CDC khuyến nghị tất cả giáo viên, nhân viên, học sinh và khách đến trường K-12 nên đeo khẩu trang bất kể tình trạng tiêm chủng của họ như thế nào. Học sinh sẽ trở lại học toàn thời gian trên lớp vào mùa thu và nên áp dụng các chiến lược phòng ngừa theo lớp tại trường.
BẢN CẬP NHẬT
Nhà Trắng tuyên bố rằng du khách quốc tế bắt buộc phải có tiêm vắc-xin trước khi vào Hoa Kỳ và có hiệu lực từ ngày 8 tháng 11 năm 2021. Đối với các mục đích vào Hoa Kỳ, vắc-xin được chấp nhận sẽ bao gồm các vắc-xin nằm trong danh sách được sử dụng khẩn cấp của WHO và được FDA phê duyệt hay cho phép sử dụng. Thông tin thêm có ở đây.
BẢN CẬP NHẬT
Yêu cầu khi du lịch vào Hoa Kỳ đang thay đổi, bắt đầu từ 8, 2021 tháng 11. Thông tin thêm có tại đây.

Ứng Phó với Các Ca Bệnh COVID-19 ở Trường Học K-12: Thông Tin Dành Cho Quản Lý Trường Học

Ứng Phó với Các Ca Bệnh COVID-19 ở Trường Học K-12: Thông Tin Dành Cho Quản Lý Trường Học
Cập nhật ngày 14 tháng 1 năm 2022
In

Khi các trường học K-12 ​​​​​​​ tiếp tục học tập trực tiếp, quản lý nhà trường phải chuẩn bị sẵn sàng để ứng phó nhanh chóng khi có người mắc COVID-19 trong trường học hoặc tại một sự kiện của trường. Trong những trường hợp này, hoạt động nghiên cứu ca bệnh và truy dấu người tiếp xúc là chiến lược quan trọng để giảm sự lây truyền của SARS-CoV-2, loại vi-rút gây ra COVID-19.  Nghiên cứu ca bệnh là quá trình giúp người mắc COVID-19 nhớ lại tất cả những người mà họ đã tiếp xúc gần trong khoảng thời gian mà họ có thể đã có thể lây lan vi-rút cho người khác. Truy dấu người tiếp xúc là quá trình thông báo cho những người bị phơi nhiễm đã được xác định (những người tiếp xúc gần) về khả năng phơi nhiễm của họ. Những hoạt động này sẽ mang lại hiệu quả tốt nhất khi được thực hiện kết hợp với các chiến lược phòng ngừa khác.

Thực hiện truy dấu người tiếp xúc nhằm cung cấp hướng dẫn và hỗ trợ cho người mắc COVID-19 và những người tiếp xúc gần với họ. Truy dấu người tiếp xúc kịp thời và đầy đủ có thể giúp cách ly người mắc COVID-19 nhanh chóng, đồng thời xác định những người tiếp xúc gần để họ có thể khẩn trương thực hiện các hành động (chẳng hạn như cách ly, xét nghiệm và đeo khẩu trang) nhằm ngăn chặn sự lây lan thêm của vi-rút. Hoạt động này có thể làm chậm sự lây lan vi-rút trong trường học (và trong cộng đồng) và giúp ngăn chặn việc đóng cửa trường học do bùng phát​​​​​​​ đại dịch trên diện rộng. Để việc truy dấu người tiếp xúc mang lại hiệu quả, các trường học cần có phương thức thực hiện nhằm nhanh chóng xác định những người mắc COVID-19 và xác định người tiếp xúc gần với họ. Quá trình này đòi hỏi phải có sự hợp tác và hành động kịp thời của tất cả những người liên quan đến nghiên cứu bí mật về các ca bệnh COVID-19 và thông báo về những người tiếp xúc gần với họ.

Nguyên tắc cốt lõi trong nghiên cứu ca bệnh và truy dấu người tiếp xúc

  • Nghiên cứu ca bệnh là một phần trong quá trình hỗ trợ những người có nghi ngờ hoặc được xác nhận mắc COVID-19 (ca bệnh).
  • Những người mắc COVID-19 được cung cấp thông tin và hỗ trợ để biết phải làm gì nếu bị bệnh, cách cô lập an toàn và tách mình khỏi những người khác không bị nhiễm vi-rút, khi nào cần chăm sóc y tế khẩn cấp và cách tránh lây lan vi-rút cho người khác.
  • Trong trường hợp nghiên cứu ca bệnh tại các cơ sở K-12, nhân viên được chỉ định (ví dụ: từ cơ quan y tế công cộng, trường học hoặc học khu) làm việc với người mắc COVID-19 để giúp họ nhớ lại những người mà họ đã tiếp xúc gần trong khoảng thời gian có thể đã bị lây nhiễm vi-rút.
  • Sau đó, nhân viên được chỉ định bắt đầu truy dấu người tiếp xúc bằng cách thông báo bí mật cho những người bị phơi nhiễm (tiếp xúc gần) về khả năng phơi nhiễm của họ càng nhanh càng tốt.
  • Để bảo vệ quyền riêng tư, những người tiếp xúc gần chỉ được thông báo rằng có thể họ đã tiếp xúc với người mắc COVID-19. Họ không được cung cấp danh tính người mắc COVID-19, người xác định họ là người tiếp xúc gần.
  • Những người tiếp xúc gần được cung cấp thông tin và hỗ trợ để hiểu rõ nguy cơ mắc bệnh, cách tự theo dõi các triệu chứng và những bước cần thực hiện, chẳng hạn như cách ly,​​​​​​​ hoặc xét nghiệm và đeo khẩu trang, tùy thuộc vào tình trạng tiêm chủng và tiêm nhắc lại hoặc có bị nhiễm bệnh trong vòng 90 ngày qua hay không.
  • Điều quan trọng là giúp họ hiểu rằng họ có thể lây lan vi-rút cho người khác ngay cả khi không có các triệu chứng của COVID-19.

Quy trình ứng phó với các ca bệnh COVID-19 ở trường học K-12

Quy trình thực hiện từng bước này nhằm mục đích phục vụ như một hướng dẫn để quản lý trường học ứng phó với các ca bệnh COVID-19 tại trường học hoặc tại một sự kiện của trường. Quy trình bao gồm liên kết đến thông tin và công cụ có thể được điều chỉnh để sử dụng tại địa phương và trong một số trường hợp, có thể được chia sẻ trực tiếp với học sinh, gia đình và nhân viên.

Triển khai thực hiện quy trình này khi trường học nắm được thông tin người nào đó trong cộng đồng trường học mắc COVID-19.  Trường học có thể tìm hiểu về những người mắc COVID-19​​​​​​​ theo một số cách, bao gồm thông qua báo cáo của phụ huynh với nhà trường, học sinh hoặc nhân viên tự báo cáo, hoặc qua xét nghiệm sàng lọc do nhà trường tổ chức.  Để đảm bảo trường học nắm được thông tin về ca bệnh COVID-19, điều quan trọng là phải khuyến khích nhân viên, học sinh và gia đình báo cáo cho nhà trường bất cứ khi nào họ đã từng ở trong trường học hoặc tại một sự kiện của trường có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19.  Sau khi có thông tin về ca bệnh COVID-19 trong trường học hoặc tại một sự kiện của trường, nhà trường nên thực hiện các bước ứng phó sau:

Bước 1: Tìm hiểu ngày mà người mắc COVID-19 bắt đầu xuất hiện các triệu chứng (nếu họ có triệu chứng) hoặc nếu họ không có triệu chứng, thì là ngày mà người đó có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 (sử dụng ngày thu thập kết quả xét nghiệm) . Thông tin này sẽ cung cấp hướng dẫn về thời gian mà người đó nên thực hiện cô lập và người xác định là có tiếp xúc gần trong quá trình truy dấu người tiếp xúc (xem các bước bên dưới). Nếu có thể, hãy thông báo cho nhân viên học khu hoặc cơ quan quản lý khác theo kế hoạch của học khu hoặc cơ quan quản lý của quý vị về những thông báo như vậy.  Ngoài ra, hãy thông báo cho sở y tế địa phương của quý vị theo kế hoạch của học khu hoặc cơ quan quản lý về những thông báo như vậy.

Bước 1: Tìm hiểu ngày mà người mắc COVID-19 bắt đầu xuất hiện các triệu chứng (nếu họ có triệu chứng) hoặc nếu họ không có triệu chứng, thì là ngày mà người đó có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 (sử dụng ngày thu thập kết quả xét nghiệm) . Thông tin này sẽ cung cấp hướng dẫn về thời gian mà người đó nên thực hiện cô lập và người xác định là có tiếp xúc gần trong quá trình truy dấu người tiếp xúc (xem các bước bên dưới). Nếu có thể, hãy thông báo cho nhân viên học khu hoặc cơ quan quản lý khác theo kế hoạch của học khu hoặc cơ quan quản lý của quý vị về những thông báo như vậy.  Ngoài ra, hãy thông báo cho sở y tế địa phương của quý vị theo kế hoạch của học khu hoặc cơ quan quản lý về những thông báo như vậy.

Bước 2: Cung cấp hướng dẫn cô lập cho người có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19.  Quý vị có thể điều chỉnh mẫu thư này cho các cá nhân mắc COVID-19 để sử dụng cho trường học của quý vị và quý vị có thể chia sẻ tổng quan về việc cô lập này.

Bước 2: Cung cấp hướng dẫn cô lập cho người có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19.  Quý vị có thể điều chỉnh mẫu thư này cho các cá nhân mắc COVID-19 để sử dụng cho trường học của quý vị và quý vị có thể chia sẻ tổng quan về việc cô lập này.

Bước 3: Xác định ngay lập tức những người tiếp xúc gần với người mắc COVID-19. Hãy sử dụng Hình đồ họa Các bước để xác định người tiếp xúc gần và cách ly tại các trường K-12 để hỗ trợ cho nhiệm vụ này. Xem xét những người có tiếp xúc gần trong tất cả các cơ sở trong trường học (ví dụ: lớp học, nhà ăn, các hoạt động sau giờ học) và các sự kiện do trường tài trợ (ví dụ: các cuộc họp câu lạc bộ, các sự kiện và luyện tập thể thao, các hoạt động ngoại khóa). Những người tiếp xúc gần ở ngoài cơ sở trường học phải được sở y tế địa phương hoặc người mắc COVID-19 nêu và thông báo.

Nếu người mắc COVID-19 có các triệu chứng, hãy xác định những người tiếp xúc từ 2 ngày trước khi người đó bắt đầu có các triệu chứng.  Nếu người mắc COVID-19 không có các triệu chứng, hãy xác định những người tiếp xúc từ 2 ngày trước khi họ có kết quả xét nghiệm dương tính (sử dụng ngày thu thập kết quả xét nghiệm).  Những người tiếp xúc phải được xác định cho đến ngày cuối cùng khi người mắc COVID-19 đi học hoặc xuất hiện tại một sự kiện của trường.  Ví dụ, nếu một người có kết quả xét nghiệm dương tính hoặc xuất hiện các triệu chứng vào thứ Bảy ngày 7 tháng 8, và có mặt lần cuối tại một sự kiện của trường vào sáng thứ Bảy, quý vị sẽ xác định được tất cả các người có tiếp xúc gần từ cơ sở của trường hoặc các sự kiện của trường đã diễn ra vào thứ Năm (ngày 5 tháng 8), thứ Sáu (ngày 6 tháng 8) và thứ Bảy (ngày 7 tháng 8).

Bước 3: Xác định ngay lập tức những người tiếp xúc gần với người mắc COVID-19. Hãy sử dụng Hình đồ họa Các bước để xác định người tiếp xúc gần và cách ly tại các trường K-12 để hỗ trợ cho nhiệm vụ này. Xem xét những người có tiếp xúc gần trong tất cả các cơ sở trong trường học (ví dụ: lớp học, nhà ăn, các hoạt động sau giờ học) và các sự kiện do trường tài trợ (ví dụ: các cuộc họp câu lạc bộ, các sự kiện và luyện tập thể thao, các hoạt động ngoại khóa). Những người tiếp xúc gần ở ngoài cơ sở trường học phải được sở y tế địa phương hoặc người mắc COVID-19 nêu và thông báo.

Nếu người mắc COVID-19 có các triệu chứng, hãy xác định những người tiếp xúc từ 2 ngày trước khi người đó bắt đầu có các triệu chứng.  Nếu người mắc COVID-19 không có các triệu chứng, hãy xác định những người tiếp xúc từ 2 ngày trước khi họ có kết quả xét nghiệm dương tính (sử dụng ngày thu thập kết quả xét nghiệm).  Những người tiếp xúc phải được xác định cho đến ngày cuối cùng khi người mắc COVID-19 đi học hoặc xuất hiện tại một sự kiện của trường.  Ví dụ, nếu một người có kết quả xét nghiệm dương tính hoặc xuất hiện các triệu chứng vào thứ Bảy ngày 7 tháng 8, và có mặt lần cuối tại một sự kiện của trường vào sáng thứ Bảy, quý vị sẽ xác định được tất cả các người có tiếp xúc gần từ cơ sở của trường hoặc các sự kiện của trường đã diễn ra vào thứ Năm (ngày 5 tháng 8), thứ Sáu (ngày 6 tháng 8) và thứ Bảy (ngày 7 tháng 8).

Bước 4: Thông báo cho tất cả những người có tiếp xúc gần về tình trạng tiếp xúc gần của họ.

Những người đã tiếp xúc gần với người bị COVID-19 nên làm theo khuyến nghị của CDC để bảo vệ bản thân và những người khác. Các khuyến nghị cho những người tiếp xúc gần cách ly và đi xét nghiệm sẽ khác nhau tùy thuộc vào tình trạng tiêm chủng và chẩn đoán COVID-19 trước đó trong vòng 90 ngày qua. Những người đã tiếp xúc gần với người được chẩn đoán mắc COVID-19 nên tuân theo các khuyến nghị được nêu trên trang web Cách ly và Cô lập liên quan tới COVID-19.

Để học sinh có thời gian cập nhật các đề xuất mới nhất và để giảm thiểu gián đoạn việc học trực tiếp, các trường có thể xem xét bỏ cách ly đối với học sinh 12-17 tuổi là những người đã hoàn thành loạt vắc-xin chính nhưng vẫn chưa nhận được tất cả các liều nhắc lại đủ điều kiện.

Tất cả những người tiếp xúc gần nên đeo khẩu trang vừa vặn khi ở gần người khác và theo dõi các triệu chứng của COVID-19 trong 10 ngày kể từ ngày tiếp xúc gần nhất của họ với người có COVID-19 (ngày tiếp xúc gần nhất được coi là ngày 0). Họ cũng nên xét nghiệm ít nhất là sau 5 ngày kể từ khi tiếp xúc gần với người mắc COVID-19, trừ khi họ đã được xác nhận mắc COVID-19 trong 90 ngày qua và sau đó đã khỏi bệnh. Những người có kết quả dương tính hoặc hình thành triệu chứng COVID-19 nên tuân thủ các khuyến cáo về cô lập.

CDC tiếp tục khuyến nghị đeo khẩu trang trong nhà ở các trường học K-12 cho mọi cá nhân từ 2 tuổi trở lên, bao gồm học sinh, giáo viên, nhân viên và khách thăm, bất kể tình trạng tiêm chủng. Trường học phải đảm bảo có một kế hoạch để những người được xác định là tiếp xúc gần luôn đeo khẩu trang trong nhà nếu họ không bị yêu cầu cách ly. Trong những thời điểm tại trường học khi học sinh hoặc nhân viên có thể tháo bỏ khẩu trang khi ở trong nhà (như khi ăn trưa, đồ ăn nhẹ, luyện tập ban nhạc, v.v.) hãy chuẩn bị sẵn kế hoạch để họ có thể giữ khoảng cách phù hợp với người khác và đảm bảo họ có đeo khẩu trang khi không tham gia vào các hoạt động này (như khi họ không ăn uống).

Bước 4: Thông báo cho tất cả những người có tiếp xúc gần về tình trạng tiếp xúc gần của họ.

Những người đã tiếp xúc gần với người bị COVID-19 nên làm theo khuyến nghị của CDC để bảo vệ bản thân và những người khác. Các khuyến nghị cho những người tiếp xúc gần cách ly và đi xét nghiệm sẽ khác nhau tùy thuộc vào tình trạng tiêm chủng và chẩn đoán COVID-19 trước đó trong vòng 90 ngày qua. Những người đã tiếp xúc gần với người được chẩn đoán mắc COVID-19 nên tuân theo các khuyến nghị được nêu trên trang web Cách ly và Cô lập liên quan tới COVID-19.

Để học sinh có thời gian cập nhật các đề xuất mới nhất và để giảm thiểu gián đoạn việc học trực tiếp, các trường có thể xem xét bỏ cách ly đối với học sinh 12-17 tuổi là những người đã hoàn thành loạt vắc-xin chính nhưng vẫn chưa nhận được tất cả các liều nhắc lại đủ điều kiện.

Tất cả những người tiếp xúc gần nên đeo khẩu trang vừa vặn khi ở gần người khác và theo dõi các triệu chứng của COVID-19 trong 10 ngày kể từ ngày tiếp xúc gần nhất của họ với người có COVID-19 (ngày tiếp xúc gần nhất được coi là ngày 0). Họ cũng nên xét nghiệm ít nhất là sau 5 ngày kể từ khi tiếp xúc gần với người mắc COVID-19, trừ khi họ đã được xác nhận mắc COVID-19 trong 90 ngày qua và sau đó đã khỏi bệnh. Những người có kết quả dương tính hoặc hình thành triệu chứng COVID-19 nên tuân thủ các khuyến cáo về cô lập.

CDC tiếp tục khuyến nghị đeo khẩu trang trong nhà ở các trường học K-12 cho mọi cá nhân từ 2 tuổi trở lên, bao gồm học sinh, giáo viên, nhân viên và khách thăm, bất kể tình trạng tiêm chủng. Trường học phải đảm bảo có một kế hoạch để những người được xác định là tiếp xúc gần luôn đeo khẩu trang trong nhà nếu họ không bị yêu cầu cách ly. Trong những thời điểm tại trường học khi học sinh hoặc nhân viên có thể tháo bỏ khẩu trang khi ở trong nhà (như khi ăn trưa, đồ ăn nhẹ, luyện tập ban nhạc, v.v.) hãy chuẩn bị sẵn kế hoạch để họ có thể giữ khoảng cách phù hợp với người khác và đảm bảo họ có đeo khẩu trang khi không tham gia vào các hoạt động này (như khi họ không ăn uống).

Bước 5: Thông báo cho cộng đồng trường học khi xuất hiện ca nhiễm COVID-19 trong môi trường trường học và tất cả những người được xác định là có tiếp xúc gần.  Tần suất thông báo có thể được điều chỉnh sao cho phù hợp với số lượng ca bệnh được xác định trong trường học và phải dựa trên các phương thức thực hiện địa phương. Quý vị có thể điều chỉnh mẫu thư thông báo chung này ca bệnh COVID-19 để trường học sử dụng.

Bước 5: Thông báo cho cộng đồng trường học khi xuất hiện ca nhiễm COVID-19 trong môi trường trường học và tất cả những người được xác định là có tiếp xúc gần.  Tần suất thông báo có thể được điều chỉnh sao cho phù hợp với số lượng ca bệnh được xác định trong trường học và phải dựa trên các phương thức thực hiện địa phương. Quý vị có thể điều chỉnh mẫu thư thông báo chung này ca bệnh COVID-19 để trường học sử dụng.

Bước 6: Đối với mỗi người mắc COVID-19 và mỗi người liên hệ thân thiết, hãy ghi lại ngày sớm nhất có thể để người đó quay lại trường học hoặc các hoạt động của trường và đảm bảo rằng học sinh không tham gia lớp học trực tiếp cho đến khi giai đoạn cách ly hoặc cô lập của họ kết thúc.  Duy trì liên lạc với những người tiếp xúc gần để ghi lại mọi thay đổi từ trạng thái cách ly sang trạng thái cô lập nếu họ xuất hiện các triệu chứng hoặc có xét nghiệm dương tính với COVID-19.  Xác định ngày trở lại trường học mới và ghi lại thông tin này.  Sử dụng những hồ sơ này để đảm bảo mọi người không quay trở lại trường học trước khi kết thúc thời gian cô lập hoặc cách ly. Nếu người tiếp xúc gần xuất hiện các triệu chứng hoặc có xét nghiệm dương tính với COVID-19, thì cần phỏng vấn họ về những người tiếp xúc gần với họ và quý vị nên lặp lại quy trình này cho đến khi đã xác định và thông báo với tất cả những người tiếp xúc gần của tất cả các ca dương tính.

Bước 6: Đối với mỗi người mắc COVID-19 và mỗi người liên hệ thân thiết, hãy ghi lại ngày sớm nhất có thể để người đó quay lại trường học hoặc các hoạt động của trường và đảm bảo rằng học sinh không tham gia lớp học trực tiếp cho đến khi giai đoạn cách ly hoặc cô lập của họ kết thúc.  Duy trì liên lạc với những người tiếp xúc gần để ghi lại mọi thay đổi từ trạng thái cách ly sang trạng thái cô lập nếu họ xuất hiện các triệu chứng hoặc có xét nghiệm dương tính với COVID-19.  Xác định ngày trở lại trường học mới và ghi lại thông tin này.  Sử dụng những hồ sơ này để đảm bảo mọi người không quay trở lại trường học trước khi kết thúc thời gian cô lập hoặc cách ly. Nếu người tiếp xúc gần xuất hiện các triệu chứng hoặc có xét nghiệm dương tính với COVID-19, thì cần phỏng vấn họ về những người tiếp xúc gần với họ và quý vị nên lặp lại quy trình này cho đến khi đã xác định và thông báo với tất cả những người tiếp xúc gần của tất cả các ca dương tính.