Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang web này được cập nhật thường xuyên. Một số nội dung có thể còn bằng tiếng Anh cho đến khi được dịch hết.

Các Trường Học và Các Chương Trình Trông Trẻ ​

Các Trường Học và Các Chương Trình Trông Trẻ ​

Lên Kế Hoạch, Chuẩn Bị và Ứng Phó

Cập nhật ngày 20 tháng 1 năm 2021
In

user friends light iconPhụ huynh và người chăm sóc: thông tin về các trường học, y tế, ứng phó và nhiều nội dung khác…

Nhà quản lý chương trình và trường học
Vận hành trường học trong giai đoạn COVID-19

Các nguyên tắc hướng dẫn và chiến lược giảm thiểu

Mở Cửa Trở Lại: Các Chỉ Báo Để Ra Quyết Định

Các biện pháp phòng ngừa lây lan trong cộng đồng có thể giúp đưa ra quyết định về việc mở cửa trở lại trường học

Quay trở lại học tập trực tiếp

Bộ công cụ giảm nhẹ COVID-19

Để giúp các trường học lên kế hoạch giảng dạy trực tiếp và hoạt động liên tục trong đại dịch COVID-19: Bộ công cụ giảm nhẹ cho các lớp K-12 pdf iconpdf icon[2 MB, 36 trang]

Sẵn sàng cho việc học trực tiếp

Thực hiện hướng dẫn 5 bước cùng các viên chức y tế để rà soát các chiến lược giảm nhẹ COVID-19 đã lập kế hoạch: Hướng dẫn từng bước cho trường học pdf iconpdf icon[1 MB, 30 trang]

Bố trí trong lớp học

Điều chỉnh bố cục lớp học để thúc đẩy các hành vi và môi trường giảm nguy cơ COVID-19: Tôi nên sắp xếp lớp học như thế nào? pdf icon[1 MB, 7 trang]

Danh sách kiểm tra an toàn cho giáo viên và nhân viên

Để giúp các giáo viên và học sinh chuẩn bị cho bản thân và gia đình mình, học sinh cũng như lớp học: Công cụ giúp giáo viên và nhân viên khôi phục việc học tập trực tiếp tại trường pdf icon[115 KB, 3 trang] (chỉ dùng để in)

Dành cho giáo viên và nhân viên
Theo dõi và Đánh giá

Đánh Giá Các Trường Học Từ Mẫu Giáo Đến Lớp 12
Theo dõi và đánh giá các chiến lược kiểm soát và phòng ngừa của quý vị

Các Câu Hỏi Thường Gặp