Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang web này được cập nhật thường xuyên. Một số nội dung có thể còn bằng tiếng Anh cho đến khi được dịch hết.

Các chương trình thanh niên, trường học và trông trẻ

Lên Kế Hoạch, Chuẩn Bị và Ứng Phó

lớp học có bàn và bảng phấn

Quyết định mở cửa

Tài Liệu Truyền Thông
Ngăn chặn lây lan mầm bệnh có thể làm quý vị và người khác mắc bệnh! pdf icon
Ngăn chặn lây lan (Áp phích)

Các hành động phòng ngừa giúp bảo vệ bản thân và người khác.

Bàn tay nhìn sạch vẫn có thể chứa mầm bệnh!  rửa tay lấy xà phòng Rửa tay pdf icon
Rửa tay (Áp phích)

Giúp trẻ nhỏ học cách rửa tay.

Mầm bệnh ở khắp mọi nơi xung quanh quý vị. pdf icon
Mầm bệnh ở khắp mọi nơi xung quanh quý vị (Áp phích)

Giữ gìn sức khỏe. Rửa tay sạch sẽ.

Rửa tay chính là vũ khí phi thường cho quý vị! pdf icon
Rửa tay chính là vũ khí phi thường cho quý vị (Áp phích)

Tiêu diệt mầm bệnh. Rửa tay sạch sẽ.

Che miệng hoặc mũi khi ho và hắt hơi giúp ngăn chặn lây lan mầm bệnh có thể làm người khác mắc bệnh! pdf icon
Che miệng hoặc mũi khi ho và hắt hơi (Áp phích)

Hướng dẫn trẻ nhỏ cách ngăn chặn lây lan mầm bệnh.

Làm chậm việc lây lan thực hiện giữ khoảng cách thực tế trong các chương trình trông trẻ image icon
Làm chậm việc lây lan (Ảnh)

Thực hiện giữ khoảng cách thực tế.

Trang được kiểm soát lần cuối: Ngày 22 tháng 5 năm 2020