Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang web này được cập nhật thường xuyên. Một số nội dung có thể còn bằng tiếng Anh cho đến khi được dịch hết.

Hướng Dẫn Tạm Thời cho Nhà Quản Trị các Trường K-12 và các Chương Trình Trông Trẻ Của​​​​​​​ Hoa Kỳ

Lên Kế Hoạch, Chuẩn Bị và Ứng Phó với Bệnh Vi-rút Corona 2019 (COVID-19)

Cập nhật ngày 10 tháng 4 năm 2020
Tóm Tắt các Thay Đổi Gần Đây

Sửa đổi thực hiện vào 12/3/2020 để thể hiện các mục sau:

 • Làm rõ các chiến lược giảm thiểu thích hợp dựa trên mức lây truyền COVID-19 trong cộng đồng và tình trạng xuất hiện các ca nhiễm COVID-19 trong trường học.
 • Các trường học, hợp tác với sở y tế địa phương, có vai trò quan trọng trong việc làm giảm tốc độ lây lan bệnh dịch và bảo vệ đối tượng học sinh dễ bị tổn thương và nhân viên, giúp đảm bảo học sinh có môi trường học tập an toàn và lành mạnh.
 • Hướng dẫn cho các chương trình chăm sóc trẻ em và các trường học được sắp xếp thành ba hạng mục dựa vào mức độ lây truyền cộng đồng: 1) khi không có tình trạng lây truyền cộng đồng (giai đoạn chuẩn bị sẵn sàng), 2) khi tình trạng lây truyền cộng đồng ở mức tối thiểu tới trung bình và 3) khi có tình trạng lây truyền đáng kể trong cộng đồng.
 • Hướng dẫn cũng cung cấp khi một ca bệnh được xác nhận vào trường học, bất kể mức độ lây truyền trong cộng đồng
 • Mọi quyết định về việc triển khai các chiến lược dựa vào tình hình của trường (vd. nghỉ học, hủy sự kiện, các biện pháp cách ly giao tiếp xã hội) nên để trường tự đưa ra khi có kết hợp nhân viên y tế địa phương giúp xác định mức lây truyền trong cộng đồng. Thông tin về mức độ lây truyền có sẵn trong khuôn khổ chính sách giảm thiểu của CDCpdf icon.

Hướng dẫn tạm thời này dựa trên những gì hiện người ta biết được về việc lây truyền và tính chất nghiêm trọng của bệnh vi-rút corona 2019 (COVID-19).

Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Dịch Bệnh (CDC) Hoa Kỳ sẽ cập nhật hướng dẫn này khi cần thiết và khi có thêm thông tin. Vui lòng định kỳ lên trang web về COVID-19 của CDC để biết các cập nhật về hướng dẫn tạm thời.

Các nhân viên y tế hiện đang thực hiện các bước để phòng ngừa việc xuất hiện và lây lan COVID-19 trong các cộng đồng tại Hoa Kỳ. Các trường học đóng vai trò quan trọng trong nỗ lực này. Thông qua việc hợp tác và điều phối với các sở y tế địa phương, các trường học nên thực hiện các bước để quảng bá thông tin về dịch bệnh và việc lây truyền tiềm ẩn của căn bệnh trong cộng đồng trường học của họ. Các trường nên chuẩn bị thực hiện các bước nhằm phòng ngừa việc lây lan COVID-19 trong học sinh và nhân viên của họ trong trường hợp các nhân viên y tế địa phương nhận thấy nhu cầu đó.

Các trường cần tiếp tục hợp tác và chia sẻ thông tin, xem xét các kế hoạch cùng với nhân viên y tế địa phương nhằm giúp bảo vệ toàn bộ cộng đồng trường học, bao gồm cả những đối tượng có nhu cầu y tế đặc biệt. Các kế hoạch của trường nên được thiết kế nhằm bổ trợ cho các chiến dịch giảm thiểu khác cho cộng đồng nhằm bảo vệ nhóm dân số có nguy cơ cao và hệ thống chăm sóc sức khỏe, cũng như giảm thiểu việc gián đoạn trong giảng dạy và học tập, đồng thời bảo vệ học sinh và nhân viên không bị phân biệt đối xử và kỳ thị xã hội. Các kế hoạch nên được phát triển dựa trên các thực hành hàng ngày (vd. khuyến khích vệ sinh tay, theo dõi tình trạng nghỉ học, liên lạc thường xuyên) bao gồm các chiến lược trước, trongsau khi có thể bùng phát dịch.

Đối tượng của hướng dẫn này là ai?

Hướng dẫn tạm thời này dành cho các nhà quản trị các chương trình trông trẻ của chính phủ và tư nhân cũng như các trường K-12 . Nhà quản trị là các cá nhân có trách nhiệm giám sát hoạt động hàng ngày của chương trình trông trẻ và các trường K-12, có thể bao gồm các vị trí như giám đốc chương trình chăm sóc trẻ em, giám thị khu học chánh, các hiệu trưởng và trợ lý hiệu trưởng. Hướng dẫn này dành cho các nhà quản trị ở cả trường học/cơ sở và tổ chức cấp quận.

Lý do ban hành hướng dẫn này là gì?

Hướng dẫn này sẽ giúp các chương trình trông trẻ, trường học và đối tác của họ biết rõ cách giúp phòng ngừa lây truyền COVID-19 trong hoạt động trông trẻ, các cơ sở và cộng đồng trường học. Hướng dẫn cũng hướng tới việc giúp các chương trình trông trẻ, trường học và các đối tác ứng phó nhanh chóng trong trường hợp có xác định ca nhiễm. Hướng dẫn có các vấn đề cần cân nhắc giúp các nhà quản trị lên kế hoạch để duy trì tiếp tục hoạt động dạy và học nếu có tình trạng lây lan COVID-19 trong cộng đồng.

Vai trò của các trường học trong việc ứng phó vớ COVID-19 là gì?

Các trường học, hợp tác với sở y tế địa phương, có vai trò quan trọng trong việc làm giảm tốc độ lây lan bệnh dịch nhằm giúp đảm bảo học sinh có môi trường học tập an toàn và lành mạnh. Các trường học phục vụ học sinh, nhân viên và khách thăm ở khắp nơi trong cộng đồng. Tất cả những đối tượng này có thể có tiếp xúc gần trong trường học, thường xuyên chia sẻ các không gian chung, thiết bị và các vật dụng.

Thông tin về COVID-19 ở trẻ em có phần hạn chế, nhưng thông tin hiện tại cho thấy trẻ em đã xác nhận mắc COVID-19 thường chỉ có các triệu chứng nhẹ. Sự lây lan từ người sang người trong trường hợp từ hoặc sang trẻ em, giống như với người trưởng thành, được cho là chủ yếu xảy ra thông qua giọt bắn từ đường hô hấp được tạo ra khi người nhiễm bệnh ho, hắt hơi hoặc nói chuyện.  Những nghiên cứu gần đây cho thấy người nhiễm nhưng không có triệu chứng cũng có khả năng đóng vai trò lớn trong sự lây lan của COVID-19.

Tuy nhiên có một phần nhỏ trẻ em được báo cáo đã mắc bệnh nghiêm trọng hơn. Dù có nguy cơ mắc bệnh nghiêm trọng thấp hơn, trẻ em có triệu chứng giống như mắc COVID-19 nên tránh tiếp xúc với người cao tuổi và những người ở mọi độ tuổi có thể có nguy cơ mắc bệnh nghiêm trọng cao hơn do COVID-19.

Các trường chuẩn bị sẵn sàng và ứng phó với COVID-19 như thế nào?

Các trường học nên chuẩn bị sẵn sàng cho việc bùng phát COVID-19 tại các cộng đồng địa phương của họ và khi xảy ra tình trạng phơi nhiễm cá nhân trong các cơ sở của họ, bất kể mức lây truyền trong cộng đồng, ví dụ có trường hợp liên quan tới chuyến du hành gần đây tới khu vực có tình trạng lây truyền COVID-19 kéo dài. Các trường có thể sử dụng cây quyết định bên dưới để xác định bộ chiến lược giảm thiểu nào có thể là lựa chọn phù hợp nhất cho tình hình hiện tại của họ.

Bệnh Do Vi-rút Corona 2019 (COVID-19)

Khi một ca bệnh được xác nhận đã vào trường học, bất kể việc lây truyền trong cộng đồng

Bất kỳ trường học nào trong bất cứ cộng đồng nào cũng đều có thể cần phải thực hiện quy trình đóng cửa ngắn hạn bất kể tình trạng lây lan trong cộng đồng như thế nào nếu có người bị nhiễm bệnh đã có mặt trong một tòa nhà của trường. Nếu tình huống này xảy ra, CDC khuyến nghị nên sử dụng các quy trình sau cho dù mức độ lây lan cộng đồng đang ở mức nào đi nữa:

biểu tượng dấu kiểm đậm

Điều phối với các nhân viên y tế địa phương. Sau khi biết ca nhiễm COVID-19 đã có mặt ở trường, hãy thông báo ngay với nhân viên y tế địa phương. Những nhân viên này sẽ giúp các nhà quản trị xác định phương hướng hành động cho các chương trình chăm sóc trẻ em hoặc trường học của họ.

biểu tượng dấu kiểm đậm

Cho học sinh và hầu hết nhân viên nghỉ trong 2-5 ngày. Giai đoạn nghỉ ngắn hạn ban đầu này cho phép các nhân viên y tế địa phương có thời gian để hiểu rõ hơn về tình hình COVID-19 tác động tới trường như thế nào. Điều này cho phép nhân viên y tế địa phương giúp trường học xác định các bước phù hợp tiếp theo, bao gồm việc liệu có cần kéo dài thời gian nghỉ học để ngăn chặn hoặc làm giảm thêm tốc độ của COVID-19 không.

 • Các khuyến nghị của nhân viên y tế địa phương về phạm vi (vd. một trường, nhiều trường, toàn quận) và khoảng thời gian đóng cửa trường học sẽ được thực hiện theo từng trường hợp có sử dụng thông tin mới nhất về COVID-19 và các ca nhiễm cụ thể trong cộng đồng.
 • Trong thời gian nghỉ học, các hoạt động nhóm ngoại khóa, chương trình ngoài giờ của trường cũng như sự kiện lớn cũng sẽ bị hủy bỏ (vd. hội nghị, đêm nâng tinh thần gắn kết trong trường, các chuyến đi thực địa và các sự kiện thể thao).
 • Không khuyến khích nhân viên, học sinh và các gia đình của họ tụ tập hoặc họp mặt giao tiếp ở bất cứ đâu. Điều này bao gồm việc thu xếp chăm sóc trẻ em theo nhóm, tụ tập ở các nơi như nhà của một người bạn, một nhà hàng ưa thích hoặc trung tâm mua sắm địa phương.
biểu tượng dấu kiểm đậm

Trao đổi với nhân viên, phụ huynh và học sinh. Điều phối với nhân viên y tế địa phương để trao đổi về quyết định nghỉ học và khả năng phơi nhiễm với COVID-19.

 • Việc tuyên truyền với cộng đồng trường học nên phù hợp với kế hoạch tuyên truyền trong kế hoạch hoạt động khẩn cấp của trường.
 • Lên kế hoạch lồng ghép thông điệp nhằm chống lại khả năng xảy ra kỳ thị và phân biệt đối xử.
 • Trong trường hợp như vậy, điều đặc biệt quan trọng là phải duy trì bảo mật cho học sinh hoặc nhân viên theo yêu cầu của Đạo luật Người khuyết tật và Đạo luật Quyền Riêng tư và Quyền Giáo dục Gia đình dành cho người dân Hoa Kỳ.
biểu tượng dấu kiểm đậm

Vệ sinh và khử trùng kỹ lưỡng.

 • Đóng cửa các khu vực mà các cá nhân nhiễm COVID-19 đã sử dụng và chờ đợi trong khả năng có thể trước khi bắt đầu làm sạch và khử trùng để giảm thiểu khả năng tiếp xúc với các giọt bắn từ đường hô hấp. Mở cửa ngoài và cửa sổ để tăng cường lưu thông không khí trong khu vực đó. Nếu có thể, hãy đợi tối đa 24 giờ trước khi bắt đầu vệ sinh và khử trùng.
 • Nhân viên lao công nên vệ sinh và khử trùng tất cả các khu vực (ví dụ: văn phòng, phòng vệ sinh và khu vực chung) mà người bệnh đã sử dụng, đặc biệt tập trung vào các bề mặt thường xuyên chạm vào.
 • Nếu thấy các bề mặt đó bẩn, quý vị cần làm sạch chúng bằng xà phòng hoặc chất tẩy rửa cùng nước trước khi khử trùng.
 • Để khử trùng, hầu hết các chất khử trùng dùng trong gia đình có đăng ký EPA sẽ có hiệu quả.
  • Danh sách các sản phẩm được EPA phê chuẩn để sử dụng chống lại vi-rút gây ra COVID-19 có tại đâybiểu tượng bên ngoài. Làm theo hướng dẫn của nhà sản xuất đối với tất cả các sản phẩm vệ sinh và khử trùng (vd. nồng độ, phương pháp sử dụng và thời gian tiếp xúc, v.v.).
  • Ngoài ra, có thể sử dụng dung dịch thuốc tẩy gia dụng pha loãng nếu thích hợp với bề mặt. Làm theo các hướng dẫn của nhà sản xuất trong việc sử dụng và thông gió phù hợp. Kiểm tra và đảm bảo sản phẩm chưa quá hạn sử dụng. Đừng bao giờ hòa chất tẩy gia dụng với a-mô-niac hoặc bất kỳ chất tẩy rửa nào khác. Các chất tẩy gia dụng còn hạn sử dụng sẽ có hiệu quả chống lại vi-rút corona khi được hòa tan ở nồng độ thích hợp.  Chuẩn bị dung dịch tẩy rửa bằng cách pha:
   • 5 muỗng canh (1/3rd nắp) chất tẩy cho mỗi ga-lông nước hoặc
   • 4 thìa cà phê chất tẩy rửa cho mỗi 1/4 ga-lông nước (946ml)
 • Quý vị có thể tìm thêm thông tin về việc vệ sinh và khử trùng các cơ sở cộng đồng như trường học trên trang web CDC.
biểu tượng dấu kiểm đậm

Ra quyết định về việc kéo dài thời gian nghỉ học. Tạm thời dừng chương trình trông trẻ và các trường K-12 là một chiến lược giúp ngăn chặn hoặc làm chậm tốc độ lây lan COVID-19 trong cộng đồng.

 • Trong thời gian nghỉ học (sau khi vệ sinh và khử trùng), các chương trình trông trẻ và trường học có thể mở cửa cho nhân viên làm việc (trừ khi bị bệnh) trong khi học sinh ở nhà. Duy trì mở cửa các cơ sở: a) để giáo viên xây dựng và cung cấp các bài giảng và tài liệu từ xa, để duy trì tính liền mạch trong việc dạy và học; và b) cho phép các nhân viên khác tiếp tục cung cấp dịch vụ và hỗ trợ với các nỗ lực ứng phó bổ sung. Các quyết định, nếu có, theo đó cho phép nhân viên trong trường nên được đưa ra khi có sự hợp tác với nhân viên y tế địa phương.
 • Nhà quản lý trông trẻ và trường học nên điều phối và hợp tác chặt chẽ với nhân viên y tế địa phương để đưa ra quyết định nghỉ học và hủy sự kiện lớn. Các trường không được tự mình đưa ra quyết định ngừng hoặc hủy bỏ các sự kiện. Việc nghỉ học và hủy sự kiện có thể được gia hạn nếu có khuyến nghị của nhân viên y tế địa phương. Bản chất của các hành động này (vd. phạm vi địa lý, khoảng thời gian) có thể thay đổi khi tình hình bùng phát dịch tại địa phương tiến triển.
 • Quản trị viên nên tìm kiếm hướng dẫn từ các nhân viên y tế địa phương để xác định thời điểm học sinh và nhân viên nên quay lại trường học và các bước bổ sung cần thiết cho cộng đồng nhà trường. Ngoài ra, học sinh và nhân viên khỏe mạnh nhưng đang chăm sóc hoặc ở cùng nhà với người mắc COVID-19 nên tuân thủ hướng dẫn từ các nhân viên y tế địa phương để xác định thời điểm nên quay lại trường.
biểu tượng dấu kiểm đậm

Triển khai các chiến lược tiếp tục học tập và các hoạt động hỗ trợ cho học sinh.

 • Đảm bảo tính liền mạch của hoạt động đào tạo.
  • Xem xét các kế hoạch liên tục, bao gồm các kế hoạch nhằm đảm bảo tính liền mạch trong việc dạy và học. Triển khai các kế hoạch e-learning, bao gồm các lựa chọn học từ xa và học trên nền tảng kỹ thuật số khi khả thi và phù hợp.
  • Xác định, có tham vấn với nhân viên khu học chánh hoặc các đối tác liên quan khác của địa phương hoặc của tiểu bang.
   • Nếu việc miễn trừ là cần thiết theo quy định của tiểu bang về số giờ hướng dẫn trực tiếp tối thiểu hoặc số ngày học tại trường (thời gian tham gia lớp học) như một điều kiện để được tài trợ:
   • Cách chuyển đổi các bài giảng trực tiếp sang các bài giảng trực tuyến và cách đào tạo giáo viên để triển khai hoạt động đó;
   • Cách xử lý các vấn đề kỹ thuật nếu đối mặt với tình trạng hạn chế về nhân viên và lực lượng hỗ trợ về Công Nghệ Thông Tin.
   • Cách khuyến khích giám sát thích hợp từ người lớn khi trẻ em dùng phương thức học từ xa; và
   • Cách giải quyết tình trạng học sinh có thể không có máy tính và Internet tại nhà.
 • Đảm bảo tính liên tục của các chương trình hỗ trợ bữa ăn.
  • Cân nhắc phương thức phân phát đồ ăn cho học sinh.
  • Nếu có tình trạng lây lan COVID-19 trong cộng đồng, hãy xây dựng các chiến lược nhằm tránh việc phân phát tại nơi mọi người có thể tụ tập thành nhóm hoặc theo đám đông. Cân nhắc các lựa chọn như chuẩn bị bữa trưa đóng túi sẵn để mọi người mang đi hoặc giao đồ ăn.
 • Cân nhắc các biện pháp thay thế để cung cấp thuốc men thiết yếu và dịch vụ xã hội cho học sinh.
  • Tiếp tục cung cấp dịch vụ cần thiết cho trẻ có nhu cầu chăm sóc sức khỏe đặc biệt, hoặc hợp tác với Chương trình Tiêu đề 5 Trẻ Em và Thanh Niên có Nhu Cầu Chăm Sóc Sức Khỏe Đặc Biệt (CYSHCN) của tiểu bang.
Khi không có tình trạng lây truyền cộng đồng (giai đoạn chuẩn bị sẵn sàng)

Điều quan trọng nhất cần làm trong lúc này là lên kế hoạch và chuẩn bị sẵn sàng. Các nhà quản trị nên củng cố các phương thức thực hành lành mạnh cho học sinh và nhân viên của mình. Khi bệnh dịch toàn cầu tiến triển, các trường học cần chuẩn bị sẵn sàng cho khả năng bùng phát ở cấp cộng đồng. Các trường cần sẵn sàng nếu COVID-19 xuất hiện trong cộng đồng của họ. Dưới đây là một số chiến lược:

biểu tượng dấu kiểm đậm

Xem xét, cập nhật và triển khai các kế hoạch hoạt động khẩn cấp (EOP). Hoạt động này nên được thực hiện cùng với sở y tế địa phươngexternal icon và các đối tác liên quan khác. Tập trung vào các hợp phần, phụ lục của kế hoạch có đề cập tới vấn đề bùng phát bệnh truyền nhiễm.

 • Đảm bảo kế hoạch có các chiến lược nhằm giảm lây lan nhiều loại bệnh truyền nhiễm (vd. cúm theo mùa). Điều này bao gồm các chiến lược cách ly xã hội và đóng cửa trường học có thể được sử dụng để ngăn chặn hoặc giảm lây lan bệnh truyền nhiễm. Kế hoạch cũng nên có các chiến lược về giáo dục thường xuyên, chương trình bữa ăn và các dịch vụ liên quan khác trong trường hợp phải đóng cửa trường học.
 • Đảm bảo kế hoạch nhấn mạnh các hành động phòng ngừa hàng ngày cho học sinh và nhân viên. Ví dụ nhấn mạnh các hành động như ở nhà khi mắc bệnh; che miệng phù hợp khi ho và hắt hơi; làm sạch bề mặt thường xuyên chạm vào; và thường xuyên rửa tay.
biểu tượng dấu kiểm đậm

Phát triển hệ thống chia sẻ thông tin với các đối tác.

 • Quý vị có thể sử dụng hệ thống chia sẻ thông tin để báo cáo hàng ngày (về thông tin như các thay đổi về tình trạng nghỉ học) và các nỗ lực giám sát bệnh dịch để phát hiện và ứng phó khi bùng phát bệnh.
 • Các nhân viên y tế địa phương nên là đối tác chính trong việc chia sẻ thông tin.
biểu tượng dấu kiểm đậm

Giảng dạy và củng cố các bước thực hành vệ sinh lành mạnh.

 • Đào tạo nhân viên về các bước thực hành vệ sinh lành mạnh để họ có thể dạy cho học sinh.
 • Đảm bảo chiến lược rửa tay bao gồm việc rửa tay bằng xà phòng và nước trong ít nhất 20 giây, đặc biệt là sau khi đi vệ sinh; trước khi ăn; và sau khi xì mũi, ho hoặc hắt hơi. Nếu không có sẵn xà phòng, nước và không thấy tay lấm bẩn, hãy dùng dung dịch sát trùng tay chứa cồn có chứa tối thiểu 60% cồn.
 • CDC cung cấp một số nguồn thông tin miễn phí về rửa tay bao gồm tài liệu tăng cường sức khỏe, thông tin về kỹ thuật rửa tay đúng cùng lời khuyên dành cho các gia đình nhằm giúp trẻ em phát triển thói quen rửa tay phù hợp.
 • Đảm bảo cung cấp đủ vật dụng (vd. xà phòng, khăn lau bằng giấy, dung dịch sát trùng tay, khăn giấy) nhằm hỗ trợ thực hành vệ sinh lành mạnh.
biểu tượng dấu kiểm đậm

Tăng cường nỗ lực vệ sinh và khử trùng.

 • Thường xuyên làm sạch và khử trùng các bề mặt và đồ vật hay chạm vào. Điều này có thể bao gồm việc vệ sinh đồ vật/bề mặt không thường xuyên vệ sinh hàng ngày (vd. tay nắm cửa, công tắc đèn, tay nắm bồn rửa trong lớp học, mặt bàn) Làm sạch bằng chất tẩy rửa thường sử dụng. Sử dụng tất cả các sản phẩm làm sạch theo hướng dẫn trên nhãn. Để khử trùng, hầu hết các chất khử trùng dùng trong gia đình có đăng ký EPA sẽ có hiệu quả. Danh sách các sản phẩm được EPA phê chuẩn để sử dụng chống lại vi-rút gây ra COVID-19 có tại đâybiểu tượng bên ngoài. Làm theo hướng dẫn của nhà sản xuất đối với tất cả các sản phẩm vệ sinh và khử trùng (vd. nồng độ, phương pháp sử dụng và thời gian tiếp xúc, v.v.).
 • Cung cấp khăn lau dùng một lần đã đăng ký EPA cho giáo viên và nhân viên để họ có thể lau sạch các bề mặt trước khi sử dụng (vd. bàn phím, bàn và điều khiển từ xa).
 • Đảm bảo có đủ vật dụng để hỗ trợ việc thực hành vệ sinh và khử trùng.
biểu tượng dấu kiểm đậm

Giám sát và kế hoạch về tình trạng nghỉ học.

 • Xem xét mẫu hình nghỉ học thường xuyên tại trường của quý vị cho cả đối tượng học sinh và nhân viên.
 • Cảnh báo với nhân viên y tế địa phương về tình trạng nghỉ việc/nghỉ học gia tăng, đặc biệt là khi lý do vắng mặt có vẻ là do bệnh về hô hấp (như cảm lạnh thông thường hoặc "cúm," những loại bệnh có các triệu chứng tương tự như COVID-19).
 • Xem xét các chính sách nghỉ bệnh và có mặt tại sở làm/lớp học. Khuyến khích học sinh và nhân viên ở nhà khi bị bệnh ngay cả khi không có giấy cho phép từ bác sĩ. Vận dụng linh hoạt, khi cần, để cho phép nhân viên ở nhà chăm sóc thành viên gia đình bị bệnh.
 • Không khuyến khích việc sử dụng phần thưởng và ưu đãi khi mọi người tới sở làm/lớp học đầy đủ.
 • Xác định các chức năng và vị trí công việc quan trọng và lập kế hoạch làm thay thế bởi các nhân viên có đào tạo chéo.
 • Xác định mức vắng mặt sẽ làm gián đoạn tính liền mạch của việc dạy và học.
biểu tượng dấu kiểm đậm

Đánh giá các sự kiện và tụ tập theo nhóm. Cân nhắc việc tạm hoãn các sự kiện và buổi tụ tập không quan trọng.

 • Đảm bảo quý vị nắm rõ tất cả các sự kiện lớn và tụ tập sắp tới (vd. họp mặt, các chuyến đi thực địa, đêm nâng tinh thần gắn kết và các sự kiện thể thao). Lưu ý đặc biệt với các sự kiện có thể khiến học sinh, nhân viên hoặc gia đình họ tụ tập ở khoảng cách gần với người khác từ các cộng đồng có thể đã xác định có ca nhiễm COVID-19.
 • Cân nhắc liệu có nên hủy bỏ bất kỳ sự kiện nào trong số này. Trao đổi với nhân viên y tế địa phương để xác định phương thức tốt nhất.
biểu tượng dấu kiểm đậm

Yêu cầu học sinh và nhân viên ở nhà khi bị bệnh. Thiết lập các quy trình cho học sinh và nhân viên bị bệnh ở trường.

 • Thiết lập các quy trình nhằm đảm bảo học sinh và nhân viên bị bệnh ở trường hoặc đến trường bị bệnh được đưa về nhà càng sớm càng tốt.
 • Tách học sinh và nhân viên bị bệnh, đặc biệt là những người có các triệu chứng bệnh hô hấp, với học sinh và nhân viên đang khỏe mạnh cho đến khi họ có thể đi về. Lập kế hoạch có các khu vực để cách ly các cá nhân này với học sinh và nhân viên đang khỏe mạnh cho đến khi họ có thể rời khỏi trường.
 • Xin nhớ rằng các trường không thực hiện việc khám sàng lọc học sinh hoặc nhân viên để xác định các ca nhiễm COVID-19. Nếu một cộng đồng (hoặc cụ thể hơn, là một trường học) có ca nhiễm COVID-19, các nhân viên y tế địa phương sẽ giúp xác định các cá nhân đó và sẽ tiếp tục các bước tiếp theo.
 • Chia sẻ nguồn thông tin với cộng đồng trường học nhằm giúp các gia đình hiểu rõ khi nào cần giữ trẻ em ở nhà. Hướng dẫn này, không chỉ áp dụng đối với COVID-19, từ Học Viện Nhi Khoa Hoa Kỳ có thể hữu ích cho các gia đìnhexternal icon.
biểu tượng dấu kiểm đậm

Tạo và thử nghiệm các kế hoạch liên lạc để sử dụng với cộng đồng trường học.

 • Bao gồm các chiến lược chia sẻ thông tin với nhân viên, học sinh và gia đình họ.
 • Bao gồm thông tin về các bước cần thực hiện cho trường học hoặc cơ sở trông trẻ để chuẩn bị sẵn sàng và cách chia sẻ thông tin bổ sung.
 • Thử nghiệm năng lực liên lạc và nhắc lại các bước mà nhân viên, học sinh và các gia đình có thể thực hiện để duy trì mạnh khỏe cũng như hướng dẫn họ nên ở nhà nếu bị ốm.
biểu tượng dấu kiểm đậm

Xem xét hướng dẫn của CDC cho doanh nghiệp và chủ lao động.

 • Xem xét hướng dẫn này của CDC để xác định bất kỳ chiến lược bổ sung nào mà trường học có thể sử dụng, với tư cách là chủ lao động.

Nhà quản trị chương trình trông trẻ và K-12 có thể hỗ trợ cộng đồng trường học của mình bằng cách chia sẻ nguồn thông tin với học sinh (nếu nguồn thông tin đó phù hợp với độ tuổi của trẻ), các gia đình và nhân viên. Điều phối với nhân viên y tế địa phương để xác định loại thông tin nào phù hợp nhất để chia sẻ với cộng đồng trường học. Cân nhắc việc chia sẻ các tờ thông tin và nguồn thông tin sau: 

Đối với các câu hỏi về học sinh có kế hoạch du lịch, hoặc gầy đây có đi du lịch tới các khu vực có lây lan COVID-19 trong cộng đồng, hãy tham khảo mục Những câu hỏi thường gặp dành cho du khách của CDC. Các trường học cũng có thể tham vấn với nhân viên y tế địa phương và tiểu bang. Các trường có thể cần tạm hoãn hoạc hủy các chuyến đi có thể khiến học sinh và nhân viên phơi nhiễm với tình trạng lây lan COVID-19 có thể xảy ra trong cộng đồng. Học sinh trở về sau khi đi tới các khu vực có lây lan COVID-19 trong cộng đồng phải tuân thủ hướng dẫn mà họ nhận được từ nhân viên y tế. Thông tin về COVID-19 khi du lịch được cập nhật thường xuyên trên trang web của CDC.

Khi tình trạng lây truyền cộng đồng ở mức tối thiểu tới trung bình

Nếu nhân viên y tế địa phương báo cáo có nhiều ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng, các trường có thể cần thực hiện các chiến lược bổ sung ứng phó để ngăn chặn lây lan trong trường, nhưng họ nên tiếp tục dùng các chiến lược đã triển khai khi không có tình trạng lây truyền cộng đồng. Những chiến lược bổ sung này bao gồm:

biểu tượng dấu kiểm đậm

Điều phối với các nhân viên y tế địa phương. Đây nên là bước đầu tiên để ra quyết định về những ứng phó khi xuất hiện COVID-19 trong cộng đồng. Nhân viên y tế có thể giúp trường xác định bộ chiến lược nào có thể phù hợp nhất với tình hình cụ thể trong cộng đồng của họ.

biểu tượng dấu kiểm đậm

Triển khai các chiến lược cách ly giao tiếp xã hội. Chọn chiến lược dựa vào tính khả thi có tính tới không gian riêng và nhu cầu của trường. Không phải chiến lược nào cũng khả thi cho tất cả các trường học. Chẳng hạn như việc hạn chế các lựa chọn di chuyển hội trường có thể đặc biệt khó khăn trong các trưởng trung học. Nhiều chiến lược khả thi với các trường tiểu học hoặc trung học nhưng lại ít khả thi hơn trong môi trường chăm sóc trẻ em. Nhà quản trị nên suy nghĩ sáng tạo về mọi cơ hội gia tăng không gian thực thể giữa học sinh và hạn chế tương tác trong bối cảnh nhóm lớn. Các trường có thể cân nhắc các chiến lược như:

 • Hủy các chuyến đi thực địa, hội họp và các buổi tụ tập lớn. Hủy các hoạt động và sự kiện như các chuyến đi thực địa, họp mặt học sinh, sự kiện hoặc tập luyện thể thao, các buổi biểu diễn đặc biệt, các buổi họp phụ huynh toàn trường hoặc các buổi tối nâng cao tinh thần gắn kết trong trường.
 • Hủy và sửa đổi các lớp học, nơi học sinh có thể tiếp xúc rất gần nhau. Ví dụ, trong các lớp giáo dục thể chất hoặc lớp hợp xướng, hãy cân nhắc việc giáo viên tới lớp học để tránh tình trạng các lớp học lẫn lộn với người khác trong phòng tập thể dục hoặc phòng âm nhạc).
 • Tăng khoảng cách giữa các bàn học. Sắp xếp lại bàn học sinh để tăng tối đa khoảng cách giữa các học sinh. Xoay bàn về cùng một hướng (thay vì hướng mặt vào nhau) để giảm khả năng lây truyền từ các giọt bắn có chứa vi-rút (vd. khi nói chuyện, ho, hắt hơi).
 • Tránh trộn lẫn học sinh trong các khu vực chung. Ví dụ, cho phép học sinh ăn trưa và ăn sáng tại lớp học của chúng thay vì hòa trộn với nhau trong căng-tin. Nếu không thể tạm dừng việc sử dụng các khu vực chung, hãy thử hạn chế chừng mực học sinh hòa trộn với nhau, đặc biệt là với học sinh từ các lớp khác (vd. ăn trưa theo lớp, tách biệt ăn trưa và khu vực nghỉ ngơi theo lớp, phái một vài học sinh tới thư viện để lấy sách thay vì tập trung tới cả lớp, tạm dừng việc sử dụng các tủ đồ cá nhân) Hạn chế việc sử dụng hành lang bằng việc ở trong phòng học xếp xen kẽ thời gian rời khỏi lớp. Cố tránh để nhiều lớp tới phòng vệ sinh vào cùng một thời điểm (vd. tránh để tất cả các lớp sử dụng phòng vệ sinh ngay sau bữa trưa hoặc thời gian nghỉ ngơi). Trong môi trường chăm sóc trẻ em hoặc trường tiểu học, hãy cân nhắc việc xếp xen kẽ thời gian sử dụng sân chơi thay vì cho phép nhiều lớp cùng chơi với nhau và hạn chế các hoạt động khác đòi hỏi nhiều lớp tương tác với nhau.
 • Xếp xen kẽ thời gian đến lớp và/hoặc tan lớp.  Những phương thức này có thể hạn chế mức tiếp xúc gần giữa các học sinh trong tình huống và giờ cao điểm.
 • Giảm tình trạng tắc nghẽn tại phòng y tế.  Ví dụ dùng phòng y tế cho trẻ có các triệu chứng giống cúm và khu vực vệ tinh để sơ cứu hoặc phân phát thuốc.
 • Hạn chế khách thăm không cần thiết. Hạn chế không để tình nguyện viên tham gia các hoạt động của lớp học, người đọc sách bí ẩn, hỗ trợ tại căng-tin và các hoạt động khác.
 • Hạn chế trao đổi liên trường cho các chương trình đặc biệt. Ví dụ nếu học sinh đến từ nhiều trường khác nhau cho chương trình đặc biệt (vd, câu lạc bộ học thuật, âm nhạc, rô-bốt), hãy cân nhắc hình thức học từ xa để cung cấp hướng dẫn hoặc tạm thời cung cấp chương trình tương tự cho các trường tham gia.
 • Hướng dẫn nhân viên, học sinh và gia đình họ duy trì khoảng cách với nhau trong trường.  Cùng lúc hướng dẫn nhân viên, học sinh và gia đình họ và giải thích lý do tại sao điều này lại quan trọng.
biểu tượng dấu kiểm đậm

Cân nhắc các cách để đáp ứng nhu cầu của trẻ em và các gia đình có nguy cơ bị bệnh nặng do COVID-19. Cân nhắc nếu và làm cách nào để tôn trọng các yêu cầu của phụ huynh, những người có thể có mối quan tâm về con cái họ khi đi học do các bệnh nền của con cái họ hoặc những người khác trong nhà của họ.

Thông tin bổ sung về việc cách ly giao tiếp xã hội, bao gồm thông tin về việc sử dụng hình thức này đối với các bệnh do vi-rút khác gây ra có sẵn trong ấn phẩm CDC nàypdf icon.

Khi có tình trạng lây truyền đáng kể trong cộng đồng

Quý vị cũng cần cân nhắc các chiến lược bổ sung khi có tình trạng lây truyền đáng kể trong cộng đồng địa phương ngoài những chiến lược đã triển khai khi không có tình trạng lây truyền hoặc tình trạng lây truyền ở mức tối thiểu hay trung bình. Các chiến lược này bao gồm:

biểu tượng dấu kiểm đậm

Tiếp tục phối hợp với nhân viên y tế địa phương. Nếu nhân viên y tế địa phương xác định rằng có lây truyền COVID-19 mạnh mẽ trong cộng đồng, họ sẽ cung cấp hướng dẫn cho nhân viên quản lý của các chương trình trông trẻ hoặc trường học về hành động tốt nhất cần thực hiện. Những chiến dịch này dự kiến được mở rộng trên nhiều chương trình, trường học hay các khu học xá trong cộng đồng vì chúng không nhất thiết phải gắn kết với số ca trong trường hoặc cơ sở trông trẻ.

biểu tượng dấu kiểm đậm

Cân nhắc kéo dài thời gian nghỉ học. Kết hợp với nhân viên y tế địa phương, triển khai việc cho nghỉ học kéo dài (vd. nghỉ học dài hơn hai tuần lễ). Chiến lược nghỉ học dài hạn và có khả năng được áp dụng rộng rãi này dự kiến sẽ giúp làm giảm tốc độ lây truyền COVID-19 trong cộng đồng. Trong thời gian nghỉ học,  các hoạt động nhóm ngoại khóa, chương trình ngoài giờ của trường cũng như sự kiện lớn cũng sẽ bị hủy bỏ (vd. hội họp, đêm nâng tinh thần gắn kết trong trường, các chuyến đi thực địa và các sự kiện thể thao). Nhớ thực hiện các chiến lược để bảo đảm tiếp tục việc học (ví dụ: học từ xa), cũng như chương trình ăn uống và những dịch vụ thiết yếu khác cho học sinh.

Hiển Thị Trang Dưới Dạng:pdf icon
Lần cuối xem xét trang này: Ngày 10 tháng 4 năm 2020