Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang web này được cập nhật thường xuyên. Một số nội dung có thể còn bằng tiếng Anh cho đến khi được dịch hết.

Ra quyết định về việc cho trẻ tham gia học trực tiếp tại trường trong đại dịch COVID-19: Thông tin dành cho phụ huynh, người giám hộ và người chăm sóc.

Ra quyết định về việc cho trẻ tham gia học trực tiếp tại trường trong đại dịch COVID-19: Thông tin dành cho phụ huynh, người giám hộ và người chăm sóc.
Cập nhật ngày 19 tháng 1 năm 2021
In

Tóm Tắt các Thay Đổi Gần Đây

Tính đến ngày 30 tháng 12, 2020

 • Đã cập nhật để thêm thông tin mới phù hợp về COVID-19. Cũng thực hiện sửa đổi để dễ sử dụng và hiểu rõ trang web hơn.
 • Tỉ lệ mắc bệnh COVID-19 thực tế ở trẻ em vẫn chưa biết rõ do thiếu xét nghiệm trên diện rộng và ưu tiên xét nghiệm cho người lớn và những người mắc bệnh nặng. Bằng chứng gần đây cho thấy khi so sánh với người lớn, trẻ em có thể có lượng vi-rút tương tự trong mũi và họng và có thể lây lan vi-rút cho người khác. Trang web này chứa thông tin và danh sách kiểm tra cho phụ huynh, người giám hộ và người chăm sóc để giúp họ quyết định về việc cho con em họ tham gia học trực tiếp tại trường trong đại dịch COVID-19. Phụ huynh, người giám hộ và người chăm sóc có thể đánh giá rủi ro nhiễm vi-rút gây bệnh COVID-19 và phát triển thành bệnh nghiêm trọng vì COVID-19 đối với con em họ, bản thân họ và các thành viên khác trong gia đình. Họ cũng có thể đánh giá nhu cầu của con em và gia đình họ để xác định hình thức học tập có sẵn là lựa chọn tốt nhất.

Nhiều bậc phụ huynh, người chăm sóc và người giám hộ đang đối mặt với những lựa chọn mới, đầy khó khăn về cách con trẻ của họ sẽ quay trở lại trường học trong kỳ học mùa thu, chẳng hạn như quyết định giữa việc cho chúng học tập trực tiếp và học tập trên mạng.

Công cụ này được thiết kế nhằm giúp các bậc phụ huynh, người chăm sóc và người giám hộ cân nhắc các nguy cơ và lợi ích từ các lựa chọn giáo dục có sẵn nhằm giúp họ ra quyết định về việc cho con trẻ của mình quay trở lại trường học. Công cụ này được sắp xếp để cung cấp cho phụ huynh và người chăm sóc:

 • Thông tin về COVID-19 và lý do tại sao việc tái mở cửa trường học an toàn lại là vấn đề đặc biệt quan trọng.
 • Các công cụ để:
  • Giúp quý vị đánh giá nguy cơ về COVID-19 đối với con em mình và gia đình mình;
  • Cân nhắc các yếu tố giúp quý vị lựa chọn, nếu được cung cấp về hình thức hướng dẫn học (vd. trên mạng, trực tiếp hoặc lựa chọn hỗn hợp); và
  • Chuẩn bị cho năm học, bất kể hình thức học là gì.

Giới Thiệu

Việc các trường mở cửa an toàn và nhanh chóng nhất có thể để phục vụ học tập tại trường là hết sức quan trọng. Nhà trường đóng vai trò quan trọng trong sự thành công về học tập, sức khỏe và phúc lợi của trẻ em. Làm việc với nhân viên y tế của tiểu bang, bộ lạc, địa phương và vùng lãnh thổ, các trường cũng có thể đóng vai trò quan trọng trong việc làm chạm quá trình lây lan COVID-19 đồng thời đảm bảo rằng trẻ có môi trường học tập lành mạnh và an toàn.

Với tư cách là phụ huynh, người giám hộ hoặc người chăm sóc, quý vị có thể lựa chọn giữa việc học trực tiếp, học qua mạng hoặc hỗn hợp cho con em mình. Quý vị có thể xem xét các kế hoạch của trường học hoặc học khu để hiểu rõ các bước họ đang thực hiện để giảm lây lan COVID-19 và hỗ trợ hoạt động học tập cho con em quý vị. Xem Những điều cần lưu ý đối với trường học của CDC để tìm hiểu thêm về những chiến lược tiềm năng mà các trường có thể triển khai để làm chậm quá trình lây lan COVID-19. Lựa chọn mô hình học tập của quý vị có thể dựa vào việc liệu con em quý vị hoặc thành viên gia đình có thuộc nhóm có nguy cơ cao mắc bệnh nghiệm trọng không, có bao nhiêu ca bệnh COVID-19 trong cộng đồng, nhu cầu về học thuật và tình cảm-xã hội của con em quý vị và nhu cầu của gia đình hoặc hộ gia đình quý vị. Các trường cung cấp hỗ trợ và dịch vụ quan trọng cho sức khỏe thể chất, tình cảm-xã hội và học thuật của trẻ em. Lợi ích của các dịch vụ và học tập trực tiếp nên được cân nhắc so với nguy cơ mắc COVID-19 đối với con quý vị và hộ gia đình quý vị.

Thông tin về số ca mắc COVID-19 và số ca tử vong, bao gồm cả trẻ em, có sẵn từ trình Theo dõi dữ liệu về COVID của CDC. Để biết thêm thông tin về COVID-19 và trẻ em, hãy truy cập phần Trẻ em, trẻ vị thành niên và thanh niên.

Các thành viên trong cùng nhà và COVID-19

Điều quan trọng là phải hiểu rõ cách tránh bị bệnh khi có bất kỳ thành viên nào trong gia đình tham gia các hoạt động trực tiếp, bao gồm học tập trực tiếp. Vì trẻ em có thể lây lan vi-rút gây bệnh COVID-19 cho người khác, phụ huynh, người giám hộ và người chăm sóc nên xem xét liệu con em họ hay các thành viên khác trong nhà có thuộc nhóm có nguy cơ cao mắc bệnh nghiêm trọng vì COVID-19 khi ra quyết định đi học trực tiếp tại trường và các hoạt động khác. Nếu một hộ gia đình có người thuộc nhóm có nguy cơ cao mắc bệnh nghiêm trọng thì tất cả các thành viên trong gia định nên hành xử như thể bản thân họ cũng thuộc nhóm có nguy cơ cao.

Nếu con quý vị hoặc một thành viên trong gia đình quý vị được chẩn đoán mắc COVID-19, vui lòng làm theo các hướng dẫn của CDC và ở nhà đến khi đáp ứng tiêu chí ngừng cách ly tại nhà.

Nguy cơ về COVID-19 cho hộ gia đình và cộng đồng

Quý vị có thể điền thông tin vào biểu đồ này để xác định nguy cơ đối với con em quý vị, các thành viên trong nhà quý vị và người chăm sóc cho con quý vị. Nếu quý vị chọn "Có" cho câu số 1 hoặc số 2, con em quý vị có thể thuộc nhóm có nguy cơ cao mắc COVID-19 khi tham gia đi học trực tiếp tại trường học. Nếu quý vị chọn "Có" cho câu số 3 hoặc số 4, con em quý vị hoặc thành viên trong gia đình quý vị có nhiều khả năng mắc bệnh nghiêm trọng vì COVID-19. Nếu quý vị chọn "Có" cho bất kỳ mục nào, quý vị có thể muốn xem xét lựa chọn học tập qua mạng/tại nhà cho con em mình. Nếu quý vị chọn "Không biết," hãy tìm câu trả lời bằng cách xem trang web của sở y tế địa phương và trang web của CDC, hoặc tham khảo ý kiến của nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của các thành viên trong nhà quý vị.

Danh sách kiểm tra nguy cơ đối với hộ gia đình
Không Không biết
1. Mức độ COVID-19 tại trường học con em của tôi ở mức trung bình đến cao, dựa vào thông tin do trường học hoặc sở y tế cung cấp.1
2. Mức độ COVID-19 tại cộng đồng của tôi ở mức trung bình đến cao dựa vào số ca mắc mới (20 trên 100.000 người trở lên) hoặc tỉ lệ phần trăm xét nghiệm dương tính (5% trở lên) do sở y tế địa phương tôi báo cáo trong 14 ngày qua2
3. Con em tôi có sẵn bệnh nền tăng nguy cơ mắc bệnh nghiêm trọng vì COVID-19.
4. Có người sống trong gia đình với con em tôi hoặc người chăm sóc con em tôi thuộc nhóm có nguy cơ mắc bệnh nghiêm trọng cao do COVID-19.
1Liên hệ với sở y tế hoặc học khu của quý vị để biêt thêm thông tin.

2Xem Các chỉ báo và ngưỡng dành cho các trường học của CDC để biết thêm thông tin. 

Công cụ ra quyết định dành cho các bậc cha mẹ và người giám hộ

Việc lựa chọn có nên gửi con quý vị trở lại trường học hay không có thể là một chuyện khó khăn. Khi cân nhắc các quyết định về việc cho con quý vị quay lại trường học, điều quan trọng là cần cân nhắc tình hình và nhu cầu riêng trong gia đình quý vị và mức độ thoải mái của quý vị với các bước mà trường học thực hiện nhằm giảm lây lan COVID-19. Một số điều cần lưu ý có thể bao gồm những nguy cơ cụ thể đối với các thành viên trong gia đình nếu một đứa trẻ bị nhiễm bệnh tại trường, cũng như việc tiếp cận chương trình bữa ăn tại trường, các dịch vụ xã hội, dịch vụ chăm sóc trẻ ban ngày kéo dài thời gian và các hoạt động ngoại khóa, hỗ trợ cảm xúc-xã hội từ bạn đồng trang lứa và các nhà giáo dục và việc chuyên chở học sinh của trường.

Các câu hỏi trong công cụ này được thiết kế giúp quý vị cân nhắc các nguy cơ và lợi ích từ những lựa chọn giáo dục sẵn có trước khi ra quyết định. Nhận thấy rằng có thể còn nhiều điều chưa rõ, hãy trả lời mỗi câu hỏi với dấu kiểm trong cột thể hiện đúng nhất tình hình của quý vị và gia đình quý vị hôm nay. Khi kết thúc, quý vị hãy xem lại các câu trả lời của mình. Xin nhớ rằng, mỗi gia đình đều không giống nhau nên một số câu hỏi có thể đặc biệt quan trọng với quý vị. Nhiếu dấu kiểm trong cột "Không chắc chắn" hoặc "Không đồng ý" có thể đảm bảo sẽ có cuộc thảo luận với người quản lý trường học, nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe hay chủ lao động của quý vị. Các phụ huynh cũng có thể dùng công cụ này để các nhà quản lý trường học biết rõ về quan điểm, mối lo ngại và các gợi ý của họ.

Nếu con em quý vị hoặc một thành viên trong gia đình quý vị được chẩn đoán mắc COVID-19, vui lòng làm theo hướng dẫn của CDC và ở nhà đến khi đáp ứng tiêu chí dừng cách ly tại nhà.

Công Cụ Tương Tác Ra Quyết Định (PDF)
Quay lại học tập trực tiếp - danh sách kiểm tra ra quyết định

Công cụ tương tác giúp quý vị đánh giá các nguy cơ và lợi ích

 • Tải Xuống
 • Chỉnh sửa và lưu
 • In

Quý vị cũng có thể tham khảo phiên bản không tương tác của danh sách đầu mục ở bên dưới trên trang này.

pdf iconCông cụ ra quyết định cá nhân [232 KB, 3 trang]

Quay trở lại học tập trực tiếp

Quý vị có thể dùng danh sách kiểm tra này để xem xét và chuẩn bị cho hoạt động học tập trực tiếp. Nếu quý vị chọn "Có" cho hầu hết các mục, quý vị có thể muốn cân nhắc việc học tập trực tiếp cho con em mình. Nếu quý vị chọn "Không" hoặc "Không chắc chắn" cho bất kỳ mục nào, hãy xem xét việc trao đổi với trường học để giải quyết bất kỳ mối lo ngại tiềm tàng hoặc thắc mắc nào. Xem phần Những điều cần lưu ý khi vận hành trường học trong đại dịch COVID-19  của CDC để tìm hiểu thêm về những chiến lược tiềm năng mà các trường có thể triển khai nhằm làm chậm lây lan COVID-19.

Danh sách kiểm tra học tập trực tiếp
Không Không chắc chắn Không áp dụng
Tôi biết về các kế hoạch của trường học đối với học tập trực tiếp trong đại dịch COVID-19.
Tôi cảm thấy thoải mái với các kế hoạch của trường học để giảm lây lan COVID-19.
Tôi tin trường học có các nguồn lực cần thiết để triển khai hiệu quả kế hoạch của họ (vd. bố trí nhân viên, nguồn cung vật tư, đào tạo).
Tôi cảm thấy thoải mái với kế hoạch của trường học nếu có học sinh hoặc nhân viên có các triệu chứng hoặc xét nghiệm dương tính đối với vi-rút gây bệnh COVID-19.
Tôi hài lòng với cách trường học trao đổi với các gia đình về những thay đổi trong kế hoạch ứng phó với COVID-19 của trường.
Tôi hài lòng với cách trường học xử lý các mối lo ngại và thắc mắc của phụ huynh hoặc người chăm sóc.
Con của tôi biết cách đeo khẩu trang đúng cách và hiểu tầm quan trọng của việc làm này.
Con của tôi có thể đeo khẩu trang trong một thời gian dài.
Con của tôi có thể làm theo hướng dẫn và giữ khoảng cách tối thiểu 6 feet với người khác trong lớp học, trong khi chờ xe buýt trường học và trong các bối cảnh khác.
Con tôi có phương thức vận chuyển đi tới trường học và về nhà đáng tin cậy (vd. xe buýt trường học, xe đi chung, đi bộ/xe đạp, phương tiện vận chuyển công cộng).
Tôi cảm thấy thoải mái với cách mà phương thức vận chuyển đưa con tôi tới trường và về nhà để giảm nguy cơ lây lan COVID-19 (vd. công suất vận chuyển/xe buýt giảm, đeo khẩu trang, tăng cường các biện pháp vệ sinh và khử trùng).

Học tập tại nhà/trên mạng

Quý vị có thể dùng danh sách kiểm tra này để xem xét và chuẩn bị cho hoạt động học tập qua mạng hoặc tại nhà. Nếu quý vị chọn "Có" cho hầu hết các mục, quý vị có thể muốn cân nhắc việc học tập qua mạng/tại nhà cho con em mình. Nếu quý vị chọn "Không" hoặc "Không chắc chắn" cho bất kỳ mục nào, hãy xem xét việc trao đổi với trường học hoặc người khác để giải quyết bất kỳ mối lo ngại tiềm tàng hoặc thắc mắc nào.

Danh sách kiểm tra về học tập qua mạng/tại nhà
Không Không chắc chắn Không Áp Dụng
Tôi có thể làm việc trong khi con em mình học tập tại nhà (vd. tôi vẫn có thể hoàn thành tốt công việc của mình, tôi có thể làm việc từ xa).
Tôi có thiết bị và mạng internet ổn định, chẳng hạn như máy tính hoặc máy tính bảng mà con của tôi có thể dùng cho hình thức học tập trên mạng [(Liên hệ với trường học của quý vị để hỏi liệu họ có hỗ trợ không (vd. điểm truy cập, máy tính) nếu cần].
Tôi có thể giám sát hoặc xác định ai đó có thể giám sát con của tôi trong thời gian học tập tại nhà/trên môi trường ảo.
Con tôi có không gian riêng để học tập tại nhà, ít gây mất tập trung trong giờ học.1
Trường học có cung cấp lựa chọn học tập qua mạng đáp ứng nhu cầu học tập cho học sinh của tôi.
Phong cách và nhu cầu học tập của con tôi tương thích với các chế độ học tập qua mạng.
Con tôi có thể/đã có thể theo kịp tiến trình học tập thông qua hình thức học tập qua mạng/tại nhà.
Con của tôi sẽ tiếp nhận giáo dục có chất lượng qua qua hình thức học tập tại nhà/trên mạng.
Con của tôi sẽ tham gia đầy đủ trong giai đoạn kéo dài của hình thức học tập tại nhà/trên mạng.
Con của tôi sẽ có khả năng giữ kết nối về mặt xã hội trong khoảng thời gian kéo dài của hình thức học tập tại nhà/trên mạng.
Nếu con tôi cần các trang thiết bị liên lạc thích ứng chuyên dụng, dụng cụ hỗ trợ học tập, tôi có thể tiếp cận chúng ở nơi tôi ở hoặc tôi truy cập được qua trường học của mình.
Các trung tâm học tập tại cộng đồng thế kỷ 211 external icon là các trung tâm học tập tại cộng đồng chuyên cung cấp các cơ hội trao dồi kiến thức, nơi có thể là không gian học tập thay thế cho con em họ. Liên hệ với tổ chức giáo dục tiểu bangexternal icon để biết thêm thông tin.

Các dịch vụ tại trường học

Quý vị có thể dùng danh sách kiểm tra này để xem xét liệu con em và gia đình quý vị có thể tiếp cận các dịch vụ tại trường mà quý vị có thể sử dụng không. Nếu quý vị chọn "Có" cho hầu hết các mục, quý vị có thể muốn cân nhắc việc học tập qua mạng/tại nhà cho con em mình. Nếu quý vị chọn "Không" hoặc "Không chắc chắn" cho bất kỳ mục nào, hãy cân nhắc xem liệu quý vị có thích nhận dịch vụ này tại trường hơn không. Nếu con quý vị có nguy cơ cao mắc bệnh nghiêm trọng và tin tưởng các dịch vụ tại trường học chỉ có sẵn tại chỗ, quý vị có thể muốn có thêm một số cuộc trao đổi với trường học để xử lý các mối lo ngại mà quý vị có thể có.

Danh sách kiểm tra các dịch vụ tại trường
Không Không chắc chắn Không Áp Dụng
Nếu con quý vị có Chương trình giáo dục riêng (IEP) hoặc kế hoạch về hành vi hoặc học tập riêng khác…
Con em của tôi có thể tiếp nhận được các tiện nghi học tập IEP cần có thông qua lựa chọn học tập tại nhà/qua mạng đáp ứng các nhu cầu của gia đình tôi.
Nếu con quý vị tiếp nhận các dịch vụ học tập tại trường (vd. dạy kèm trước và sau giờ học tại trường)...
Con em của tôi có thể tiếp nhận các dịch vụ học tập tại trường cần có qua lựa chọn học tập tại nhà/qua mạng đáp ứng các nhu cầu của gia đình tôi.
Nếu con quý vị tiếp nhận các dịch vụ dinh dưỡng tại trường (vd. bữa sáng hoặc bữa trưa tại trường)...
Con em của tôi có lựa chọn thay thế  cho các dịch vụ dinh dưỡng được cung cấp tại trường hoặc có thể tiếp cận hình thức lấy đem đi miễn phí và các bữa ăn được giảm giá thông qua trường học truyền thống đáp ứng đủ các nhu cầu của gia đình chúng tôi  [Trang web về dinh dưỡng của trẻ của học khu quý vị có thể có thông tin nàyexternal icon].1
Nếu con quý vị tiếp nhận các dịch vụ chức năng hoặc hành vi tại trường (vd. đào tạo kỹ năng xã hội, liệu pháp cơ năng, liệu pháp ngôn ngữ/lời nói)...

Con em của tôi có thể tiếp nhận các dịch vụ về hành vi thông qua lựa chọn tại nhà/qua mạng đáp ứng các nhu cầu của gia đình tôi.

Nếu con em quý vị tiếp nhận các dịch vụ sức khỏe tâm thần hoặc cảm xúc tại trường học…
Con em của tôi có thể tiếp nhận các dịch vụ sức khỏe tâm thần hoặc tình cảm cần thiết thông qua lựa chọn tại nhà/qua mạng đáp ứng các nhu cầu của gia đình tôi.
Nếu con quý vị tham dự chăm sóc ngoài giờ (bao gồm các hoạt động và câu lạc bộ trường học ngoài giờ) do nhà trường cung cấp...
Con của tôi có hình thức thay thế cho các dịch vụ chăm sóc ngoài giờ do nhà trường cung cấp, đáp ứng đúng nhu cầu của gia đình tôi.

1 Các bữa ăn tại trường học tại một số tiểu bang vẫn có thể có sẵn cho việc trẻ học tại nhà, dù điều này có thể thay đổi. Tìm hiểu về các lựa chọn lấy bữa ăn cho phụ huynh ở đây: https://www.fns.usda.gov/meals4kids external icon

Tham Khảo
 1. Coronavirus Disease 2019 in Children — United States, February 12–April 2, 2020. Morb Mortal Wkly Rep. 2020;69:422–426.
 2. CDC COVID Data Tracker. Available at https://www.cdc.gov/covid-data-tracker/. Accessed on July 21, 2020.
 3. Feldstein LR, Rose EB, Horwitz SM, Collins JP, Newhams MM, Son MB, Newburger JW, Kleinman LC, Heidemann SM, Martin AA, Singh AR. Multisystem Inflammatory Syndrome in US Children and Adolescents [published online ahead of print June 29, 2020]. New Eng J Med. DOI: 10.1056/NEJMoa2021680
 4. Rajmil L. Role of children in the transmission of the COVID-19 pandemic: a rapid scoping review. BMJ Paediatr Open. 2020;4:e000722.
 5. Turk, M.A., et al. (2020). Intellectual and developmental disability and COVID-19 case-fatality trends: TriNetX analysis. Disability and Health Journal, online ahead of print: https://doi.org/10.1016/j.dhjo.2020.100942external iconexternal icon
 6. Fitzpatrick, B. R., Berends, M., Ferrare, J. J., & Waddington, R. J. (2020). Virtual Illusion: Comparing Student Achievement and Teacher and Classroom Characteristics in Online and Brick-and-Mortar Charter Schools. Educational Researcher, 49(3), 161–175. https://doi.org/10.3102/0013189X20909814.