Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang web này được cập nhật thường xuyên. Một số nội dung có thể còn bằng tiếng Anh cho đến khi được dịch hết.

NẾU QUÝ VỊ ĐÃ ĐƯỢC TIÊM CHỦNG ĐẦY ĐỦ
CDC đã cập nhật hướng dẫn cho những người đã được tiêm chủng đầy đủ. Tham khảo Khuyến Nghị Tạm Thời Dành Cho Người Được Tiêm Chủng Đầy Đủ.
THÔNG TIN CẬP NHẬT QUAN TRỌNG CHO CÁC TRƯỜNG HỌC
CDC khuyến nghị các trường tiếp tục sử dụng các  chiến lược phòng ngừa COVID-19 cho niên khóa 2020-2021. Tìm hiểu thêm
Cập nhật quan trọng: Cơ sở y tế
CDC đã cập nhật một số phương thức chọn lọc để vận hành hệ thống y tế hiệu quả nhằm thích ứng với hoạt động tiêm chủng COVID-19. Tìm hiểu thêm
BẢN CẬP NHẬT
Tiêm phòng để ngừa bệnh nghiêm trọng, nhập viện và tử vong. Những người chưa được tiêm phòng nên đi tiêm phòng và tiếp tục đeo khẩu trang cho đến khi được tiêm phòng đầy đủ. Điều này khẩn cấp hơn bao giờ hết đối với biến thể Delta. CDC đã cập nhật hướng dẫn cho những người được tiêm chủng đầy đủ dựa trên bằng chứng mới về biến thể Delta.
BẢN CẬP NHẬT
Với bằng chứng mới về biến thể B.1.617.2 (Delta), CDC đã cập nhật hướng dẫn dành cho những người được tiêm chủng đầy đủ. CDC khuyến nghị tất cả giáo viên, nhân viên, học sinh và khách đến trường K-12 nên đeo khẩu trang bất kể tình trạng tiêm chủng của họ như thế nào. Học sinh sẽ trở lại học toàn thời gian trên lớp vào mùa thu và nên áp dụng các chiến lược phòng ngừa theo lớp tại trường.

Những điều cần xem xét trong việc nghiên cứu ca bệnh và truy dấu người tiếp xúc tại các trường học K-12 và tại các trường đại học (IHE)

Những điều cần xem xét trong việc nghiên cứu ca bệnh và truy dấu người tiếp xúc tại các trường học K-12 và tại các trường đại học (IHE)
Cập nhật ngày 22 tháng 4 năm 2021
In

Tóm Tắt các Thay Đổi Gần Đây

 • Hướng dẫn này kết hợp Hướng dẫn tạm thời về nghiên cứu ca bệnh và truy dấu người tiếp xúc đã xuất bản trước đây ở Trường học K -12 Hướng dẫn tạm thời về nghiên cứu ca bệnh và truy dấu người tiếp xúc trong các Trường đại học (IHE)
 • Hướng dẫn này giải quyết các tác động của thông tin cập nhật về việc xác định những người tiếp xúc gần, xét nghiệm COVID-19, tiêm chủng, đeo khẩu trang, cô lậpcách ly dành cho trường học K-12 và các khu vực Trường đại học.

Các điểm chính

 • Khi các trường học và đại học (IHE) tiếp tục giảng dạy trực tiếp, việc nghiên cứu ca bệnh pdf icon[603 KB, 1 trang] and truy dấu tiếp xúc pdf icon[510 KB, 1 trang] với nhân viên, giảng viên và học sinh là các chiến lược hiệu quả để xác định và cô lập các ca bênh, xét nghiệm, cách ly những người tiếp xúc gần để giảm tình trạng lây truyền bệnh.
 • Các trường học K-12 và IHE nên cộng tác với các sở y tế của tiểu bang, bộ lạc, địa phương và vùng lãnh thổ (STLT) khi nghiên cứu các ca bệnh và người phơi nhiễm với SARS-CoV-2, vi-rút gây ra COVID-19.
 • Các trường học K-12 và IHE nên phối hợp với luật sư tại địa phương và tiểu bang hoặc Bộ Giáo dục Hoa Kỳ để đảm bảo việc tuân thủ các luật hiện hành liên quan đến quyền riêng tư và việc thu thập/chia sẻ thông tin khi thực hiện các hoạt động này.
 • Học sinh, nhân viên và giáo viên được chẩn đoán nhiễm COVID-19 nên được cô lập khỏi trường học/IHE cho đến khi đáp ứng được các điều kiện để chấm dứt cô lập.
 • Các nhân viên tại trường học K-12 và IHE phải báo cáo các trường hợp nhiễm COVID-19 cho bộ y tế, theo quy định của pháp luật về quyền riêng tư hiện hành và các luật khác ngay khi được thông báo.
 • Một trong những điều hữu ích nhất mà các trường học K-12 và IHE có thể làm để hỗ trợ việc nghiên cứu ca bệnh và truy dấu người tiếp xúc là nhanh chóng chuẩn bị và cung cấp thông tin cũng như hồ sơ để hỗ trợ xác định các trường hợp phơi nhiễm tiềm tàng và những người tiếp xúc gần tại trường học K-12 hoặc cơ sở hoặc sự kiện thuộc IHE.
 • Các nhân viên tại trường học K-12 và IHE phải thông báo cho những người tiếp xúc gần (và gia đình của những người tiếp xúc gần trong môi trường trường học K-12), sao cho phù hợp với quyền riêng tư hiện hành và các luật khác, về việc phơi nhiễm càng sớm càng tốt sau khi họ được thông báo rằng ai đó trong trường học K-12 hoặc IHE đã có kết quả xét nghiệm dương tính hoặc được chẩn đoán nhiễm COVID-19.
 • Tiêm chủng cho nhân viên, giáo viên và học sinh đủ điều kiện là một chiến lược quan trọng cần được xem xét trong các kế hoạch phòng ngừa.
 • Xét nghiệm sàng lọc mở rộng, xét nghiệm theo từng cấp cụ thể đối với học sinh, nhân viên và giáo viên có khả năng bị phơi nhiễm, là một chiến lược hữu ích để phát hiện các ca bệnh mới, ngăn chặn sự bùng phát và lây lan của COVID-19.
 • Cách hành động nhanh chóng và có sự điều phối, việc nghiên cứu ca bệnh pdf icon[603 KB, 1 trang]truy dấu tiếp xúc pdf icon[510 KB, 1 trang], kết hợp với việc cách ly cô lập, có thể cung cấp thông tin khi ra quyết định về việc thúc đẩy và tập trung vào các chiến lược phòng ngừa.
 • Học sinh, nhân viên và giáo viên đã tiếp xúc gần với người nhiễm COVID-19 và chưa được tiêm chủng đầy đủ phải được thực hiện xét nghiệm chẩn đoán và nên được cách ly. Tuy nhiên, những người không có triệu chứng đã có kết quả xét nghiệm dương tính và đã khỏi bệnh COVID-19 trong 3 tháng trước và những người được tiêm chủng đầy đủ không có triệu chứng không cần phải cách ly hoặc xét nghiệm. Bất kỳ người tiếp xúc gần nào có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 hoặc có các triệu chứng nên được cô lập bất kể tình trạng tiêm chủng hay lây nhiễm trước đó.
 • Tất cả các hoạt động và thông tin do trường học K-12 và IHE thu thập phải phù hợp với các luật và quy định hiện hành của liên bang, tiểu bang, bộ lạc, địa phương và vùng lãnh thổ, sức khỏe cộng đồng, sức khỏe/y tế và nơi làm việc.

Hướng dẫn này dành cho người quản lý và các nhân viên khác tại các trường học K-12 công lập cũng như tư nhân và các IHE đang phát triển các chính sách và phối hợp nghiên cứu ca bệnh và truy dấu người tiếp xúc. IHE gồm nhiều trường cao đẳng, đại học và trường dạy nghề đa dạng, bao gồm các cơ sở có khóa học từ 2 năm và 4 năm, công lập, tư nhân phi lợi nhuận, tư nhân có lợi nhuận, hỗn hợp, thiên về nghiên cứu hoặc trường học đặc biệt. Hướng dẫn này có thể cung cấp thông tin đến các chuyên gia y tế công cộng khi tiến hành nghiên cứu ca bệnh và truy dấu tiếp xúc trong trường học K-12 và các cơ sở IHE.

 Hướng dẫn này nhằm bổ sung - chứ không thay thế - bất kỳ quyền riêng tư nào theo liên bang, tiểu bang, bộ lạc, địa phương hoặc vùng lãnh thổ hay luật, quy tắc và quy định về y tế và an toàn công cộng mà các trường K-12 và IHE phải tuân thủ.

Giới Thiệu

Các trường học K-12 và IHE nên chuẩn bị cho việc xác định các ca nhiễm COVID-19 trong số học sinh, nhân viên và giáo viên; (những) người có khả năng phơi nhiễm với SARS-CoV-2 và các đợt bùng phát có thể xảy ra tại các cơ sở hoặc sự kiện của trường học. Một chiến lược toàn diện nên được áp dụng nhằm:

Hợp tác nhanh chóng giữa các trường K-12 hoặc IHE và các sở y tế để triển khai việc nghiên cứu ca bệnh pdf icon[603 KB, 1 trang]truy dấu tiếp xúc pdf icon[510 KB, 1 trang] có thể phá vỡ hiệu quả việc lây truyền và ngăn ngừa việc lây thêm vi-rút tại môi trường trường học hoặc IHE và trong cộng đồng.

Những điều cần lưu ý trong giai đoạn cách ly sau khi phơi nhiễm với một người được chẩn đoán mắc COVID-19 trong hướng dẫn này áp dụng cho những người chưa được chủng ngừa trừ khi có yêu cầu khác.

Đối với hướng dẫn này, những người được coi là đã tiêm chủng đầy đủ ngừa COVID-19 >2 tuần sau khi họ được tiêm mũi thứ hai trong các loại vắc-xin tiêm 2 liều (Pfizer-BioNTech hoặc Moderna), hoặc >2 tuần sau khi họ đã tiêm vắc-xin đơn liều (Johnson & Johnson [J&J]/Janssen).

Khi Ca bệnh hoặc việc Phơi nhiễm COVID-19 xảy ra

Các trường K-12 và IHE phải hành động khi sinh viên, nhà giáo dục, nhân viên, nhà thầu hoặc tình nguyện viên nghi nhiễm hoặc xác nhận nhiễm COVID-19. Các tiêu chí báo cáo vụ việc theo khu vực phân quyền thường yêu cầu thông báo ngay cho các nhân viên y tế công cộng và hướng dẫn của CDC khuyến khích kích hoạt nhanh chóng các phương thức quản lý ca nhiễm, truy dấu tiếp xúc và phòng ngừa tại địa phương. Nghiên cứu ca bệnh được khuyến nghị thực hiện đối với các ca nhiễm có thể xảy ra và được phòng thí nghiệm xác nhận. Do khả năng lây lan của vi-rút (phơi nhiễm với số lượng lớn người), trao đổi cởi mở và kịp thời là chìa khóa để ngăn ngừa lây truyền lan rộng và cho phép can thiệp ngay lập tức. Quan hệ đối tác giữa trường K-12 hoặc IHE và sở y tế là điều cần thiết để trò chuyện với người được chẩn đoán mắc COVID-19 (ca bệnh), bắt đầu truy dấu tiếp xúc để xác định ai sẽ cần được xét nghiệm, cách ly hoặc cô lập cũng như quyết định xem việc hủy bỏ các lớp học và/hoặc đóng cửa các tòa nhà và cơ sở là có cần thiết hay không. Tất cả các hoạt động và thông tin do trường học K-12 và IHE thu thập phải phù hợp với các luật và quy định hiện hành của liên bang, tiểu bang, bộ lạc, địa phương và vùng lãnh thổ, sức khỏe cộng đồng, sức khỏe/y tế và nơi làm việc. Điều này rất quan trọng trong việc duy trì niềm tin của học sinh, nhân viên, nhà giáo dục cũng như cộng đồng trường K-12/IHE và là điều cần thiết để tuân thủ pháp luật.

 

biểu tượng dấu kiểm

Tạo điều kiện cách ly thuận lợi cho học sinh, nhân viên, nhà giáo dục, nhà thầu hoặc tình nguyện viên bị nghi ngờ hoặc được xác nhận mắc COVID-19 và nhanh chóng báo cáo cho sở y tế

Các trường K-12 và IHE phải báo cáo các ca bệnh có thể xảy ra và đã được xác nhận cho sở y tế, theo quy định của pháp luật về quyền riêng tư hiện hành và các luật khác ngay khi được thông báo. Trong khi nhà quản trị nên tuân theo các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe và các sở y tế để quản lý y tế các học sinh, nhân viên và nhà giáo dục có triệu chứng cũng như tư vấn về khả năng trở lại lớp học hoặc nơi làm việc một cách an toàn, nhà quản trị có thể chủ động về những điều sau:

 • Nếu một học sinh, nhân viên, nhà giáo dục, nhà thầu hay tình nguyện viên được xác định trong khuôn viên trường hoặc khám sàng lọc triệu chứng hàng ngày có các triệu chứng phù hợp với biểu hiện của COVID-19, hãy thực hiện các bước sau:
  • Những người có triệu chứng nên lập tức cách ly khỏi các học sinh/nhân viên khác bất kể tình trạng tiêm chủng.
  • Trường K-12/IHE nên xúc tiến việc giới thiệu (những) người có triệu chứng đến nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe để được đánh giá lâm sàng và xét nghiệm chẩn đoán SARS-CoV-2.

Nếu một học sinh, nhân viên, nhà giáo dục hoặc tình nguyện viên được tiêm chủng đầy đủ gặp phải các triệu chứng phù hợp với COVID-19, họ nên tự cách ly mình với những người khác, được đánh giá lâm sàng về COVID-19 và được xét nghiệm SARS-CoV-2. Những người này nên thông báo cho nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe về tình trạng tiêm chủng của họ tại thời điểm xuất trình để được chăm sóc.

 • Nếu chẩn đoán mắc COVID-19 có thể xảy ra hoặc được xác nhận ở bất kỳ học sinh, nhân viên, nhà giáo dục, nhà thầu hay tình nguyện viên nào, có thể thực hiện các bước sau:
  • Giới thiệu những người được chẩn đoán mắc COVID-19 để được cô lập theo hướng dẫn của CDC và quy trình của các cơ sở y tế STLT, và họ sẽ không được phép quay lại trường học/IHE cho đến khi đáp ứng các yêu cầu để ngưng cô lập.
  • Khuyến khích những người được chẩn đoán mắc COVID-19 liên hệ cho nhà cung cấp dịch vụ y tế để được quản lý lâm sàng, và khuyên họ khi nào thì cần tìm đến chăm sóc y tế khẩn cấp.
  • Khuyến khích những người được chẩn đoán COVID-19 trả lời cuộc gọi từ sở y tế hoặc trường học/nhân viên IHE đang theo dõi họ (ví dụ: để thảo luận về chẩn đoán của họ, đánh giá hỗ trợ cô lập cần thiết và nhận thông tin về những người tiếp xúc gần với những người có thể đã bị phơi nhiễm) để ngăn chặn sự lây lan của vi-rút.
  • Khuyến khích mọi người tự nói chuyện với những người tiếp xúc gần họ (để những người tiếp xúc gần có thể nhanh chóng bắt đầu cách ly và xét nghiệm), trong khi chờ phản hồi từ sở y tế hoặc các nhân viên trường học.
  • Lập tức báo cáo ngay ca nghi nhiễm tới sở y tế, theo quy trình báo cáo STLT.
 • Nếu một học sinh được chẩn đoán thông qua trường học phòng khám IHE hoặc trung tâm y tế, cần thực hiện các bước để đảm bảo báo cáo và giấy tờ phù hợp với Ðạo luật về Quyền Hạn Giáo Dục và Bảo Mật Riêng Tư Gia Đình (FERPA) external icon, và trong phạm vi áp dụng, HIPAA (Văn Phòng Phụ Trách Dân Quyền HHS (OCR) HIPAA external icon).
 • Nếu các nhân viên trường học được chẩn đoán có khả năng hoặc đã được phòng thí nghiệm xác nhận nhiễm COVID-19 thông qua chương trình dịch vụ sức khỏe nghề nghiệp của trường học/IHE, cần thực hiện các bước sau để đảm bảo tuân thủ liên bang và STLT, Cơ Quan Quản Lý Sức Khỏe và An Toàn Nghề Nghiệp (OSHAexternal icon) và luật bảo mật trong việc tiến hành báo cáo ca bệnh và xác định các bước tiếp theo với nghiên cứu ca bệnh và truy dấu tiếp xúc với nhân viên.
 • Nếu phát hiện được ca mắc COVID-19 hoặc phơi nhiễm trong số những người sống tại ký túc xá trong khu trường sở, hãy làm việc với viên chức y tế công cộng để thực hiện các biện pháp phòng ngừa bổ sung.
  • Những người lưu trú được chẩn đoán mắc COVID-19 (ca bệnh) hoặc phơi nhiễm với COVID-19 (những người tiếp xúc gần) có thể cần phải chuyển đến nhà ở tạm thời. Những người lưu trú được chẩn đoán mắc COVID-19 (ca bệnh) hoặc phơi nhiễm với COVID-19 (những người tiếp xúc gần), không cần thiết phải được đưa về nhà riêng. Đưa những người tạm trú mắc bệnh hoặc có khả năng lây nhiễm về nhà của họ có thể gây ra những thách thức về hậu cần hoặc nguy cơ lây truyền cho người khác trên đường đến nhà hoặc sau khi về nhà.
  • Tham khảo ý iến của nhân viên y tế công cộng để xác định thời gian, cách thức và địa diểm để di chuyển cư dân bị bệnh. Cần nỗ lực xác định nhà ở phù hợp và cung cấp giấy giới thiệu cho các dịch vụ hỗ trợ trong thời gian mà người tạm trú có thể cần phải cô lập hoặc cách ly và  theo dõi các triệu chứng hoặc các triệu chứng tồi tệ hơn. Nguồn thông tin bao gồm thông tin về việc cung cấp dịch vụ chăm sóc tại gia và danh sách kiểm tra cho các dịch vụ hỗ trợ khác pdf icon[292 KB, 2 trang] cho những người đã được chẩn đoán mắc COVID-19 mà không cần phải nhập viện.

 

biểu tượng dấu kiểm
Đánh giá nguy cơ phơi nhiễm với SARS-CoV-2 và tiến hành truy dấu kết hợp với cách ly và cô lập

Nhà quản lý trường học K-12 và IHE nên phối hợp với sở y tế để đánh giá nguy cơ phơi nhiễm SARS-CoV-2 khi một ca bệnh được xác nhận hoặc có khả năng mắc COVID-19 được xác định.

 • Học sinh, nhân viên và nhà sư phạm đã có tiếp xúc gần với người được chẩn đoán mắc COVID-19 có nguy cơ lây nhiễm SARS-CoV-2 cao.
  • Định nghĩa về người tiếp xúc gần là người cách người bị lây nhiễm trong vòng 6 feet (được phòng thí nghiệm xác nhận hoặc một bệnh tương thích về mặt lâm sàng) với tổng thời gian tích lũy là 15 phút trở lên trong khoảng thời gian 24 giờ (ví dụ: ba lần phơi nhiễm 5 phút riêng biệt trong tổng cộng 15 phút trong một ngày). Với tất cả khuyến nghị về giữ khoảng cách dành cho các trường K-12, định nghĩa về việc tiếp xúc gần vẫn không thay đổi.
  • Người bị lây nhiễm có thể lây lan SARS-CoV-2 bắt đầu từ 2 ngày trước khi họ có bất kỳ triệu chứng nào (hoặc đối với bệnh nhân không có triệu chứng, 2 ngày trước ngày lấy mẫu xét nghiệm dương tính), cho đến khi họ đáp ứng các tiêu chí để ngừng cô lập tại gia.
 • Các nhà quản lý của trường học K-12 và IHE phải thông báo cho những người tiếp xúc gần về việc phơi nhiễm (và gia đình của những người tiếp xúc gần trong môi trường trường học K-12) càng sớm càng tốt, sau khi họ được thông báo rằng ai đó trong trường học K-12 hoặc IHE đã có kết quả xét nghiệm dương tính hoặc được chẩn đoán với mắc COVID-19.

Những người đã được tiêm chủng đầy đủ không có các triệu chứng giống bệnh COVID không cần phải cách ly hoặc được xét nghiệm sau khi bị phơi nhiễm với người bị nghi nhiễm hoặc được xác nhận mắc COVID-19 dù nguy cơ lây nhiễm của họ thấp. Người đã tiêm chủng đầy đủ không cách ly vẫn nên theo dõicác triệu chứng bệnh COVID-19 trong 14 ngày sau khi phơi nhiễm. Nếu họ thấy có các triệu chứng, họ nên tự cách ly khỏi những người khác, được đánh giá lâm sàng về COVID-19, bao gồm xét nghiệm SARS-CoV-2 và thông báo cho nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe về tình trạng tiêm chủng của họ tại thời điểm được chăm sóc.

 

biểu tượng dấu kiểm
Can thiệp để kiểm soát cụm bệnh

Một cụm trong môi trường trường học K-12 hoặc IHE, được coi là một ca chỉ báo và hai hoặc nhiều ca bệnh có liên quan đến dịch tễ học, những người có khả năng nhiễm SARS-CoV-2 tại trường học (nghĩa là các ca bệnh liên quan tới trường học). Khi các ca bệnh được đưa vào môi trường trường học, chúng có thể dẫn đến sự lây truyền giữa học sinh và nhân viên. Điều này có nhiều khả năng xảy ra tại các khu vực có mức lây truyền cộng đồng đáng kể hoặc cao, vì các bệnh có nhiều khả năng xâm nhập vào trường học từ cộng đồng. Các trường nên giám sát các ca bệnh (nhất quán với luật quyền riêng tư và các luật hiện hành khác), nhanh chóng xác định các cụm bệnh và can thiệp kịp thời để kiểm soát lây lan. Nguồn lây và việc liệu việc lây nhiễm xuất hiện trong trường học hay bên ngoài trường học cần được xác định thông qua nghiên cứu ca bệnh được tiến hành với sự phối hợp giữa nhà quản lý trường học và sở y tế địa phương.

 • Nghiên cứu nguồn là một cách tiếp cận có giá trị khác để truy dấu. Bao gồm việc nhìn lại 14 ngày trước khi bắt đầu có triệu chứng hoặc ngày lấy mẫu (đối với các trường hợp không có triệu chứng) để xác định người (người tiếp xúc gần), địa điểm và sự kiện có thể là nguồn lây nhiễm cho người bị mắc COVID-19. Điều tra nguồn cung cấp những cơ hội xác định các ca bệnh bổ sung (thứ cấp) có thể chưa được chẩn đoán, để tăng cường phát hiện các cụm và ổ dịch, đồng thời xác định các sự kiện hoặc điểm tụ tập có thể đã xảy ra sự lây truyền.
 • Đánh giá mức độ phơi nhiễm ngoài những người tiếp xúc gần và kiểm tra theo cấp độ có thể cần thiết để xác định các ca bệnh lây truyền và bổ sung.

 

biểu tượng dấu kiểm
Kiểm tra các chiến lược xét nghiệm và vắc-xin để giảm nguy cơ lây truyền và bảo vệ học sinh, nhà sư phạm và nhân viên khỏi COVID-19

Nếu chẩn đoán COVID-19 được xác nhận, các trường học có thể hỗ trợ nhân viên y tế công cộng trong việc xác định người tiếp xúc gần hoặc người có khả năng phơi nhiễm khác trong cơ sở trường học K-12 và IHE có thể đi xét nghiệm và đi cô lập hoặc cách ly. Hướng dẫn của CDC tới trường học K-12 và IHE khuyến nghị xem xét xét nghiệm chẩn đoánsàng lọc mở rộng để:

 • Phát hiện các ca bệnh mới có thể chưa được chẩn đoán
 • Tạo điều kiện cô lập (các ca bệnh) và cách ly (những người tiếp xúc gần) để hạn chế lây truyền SARS-CoV-2 và phòng ngừa bùng phát

CDC khuyến nghị chủng ngừa vắc-xin COVID-19 để ngăn ngừa lây nhiễm và lây truyền SARS-CoV-2. Tiêm chủng COVID-19 nên được xem xét trong kế hoạch phòng ngừa cho nhà sư phạm, nhân viên trường học và học sinh.

Hướng dẫn kiểm tra tại các trường học K-12IHE và hướng dẫn về Phòng Ngừa Theo Giai Đoạn Tại Các Trường K-12 của CDC khuyến nghị đánh giá mức độ về khả năng phơi nhiễm của những người không tiếp xúc gần gũi và cách tiếp cận xét nghiệm theo từng cấp độ.

 • Phương pháp xét nghiệm theo cấp độ tạo điều kiện thuận lợi cho việc xác định các ca bệnh bổ sung trong môi trường trường học giữa những người tiếp xúc gần, chẳng hạn như những người có khả năng tiếp xúc gần nếu ở cùng phòng/đi chung xe buýt/cùng đoàn hệ/nhóm, khoảng cách tiếp xúc trên 6 feet và những người có khả năng bị phơi nhiễm nếu ở chung phòng/không gian chung với người nhiễm COVID-19 nhưng không cùng lúc với họ. Cách tiếp cận này giúp xác định những người không có triệu chứng (hoặc trước khi phát triển các triệu chứng) có khả năng truyền nhiễm để có thể thực hiện các biện pháp nhằm ngăn chặn sự lây truyền mới trong môi trường trường học K-12/IHE.
 • Kết quả xét nghiệm theo cấp độ có thể giúp đưa ra các quyết định liên quan đến các đề xuất xét nghiệm, cách ly và/hoặc theo dõi triệu chứng của từng học sinh/nhân viên/giáo viên, nhóm đoàn hệ/nhóm học tập, lớp học hoặc đội nhóm, cũng như xác xuất trường phải ngừng hoạt động để làm chậm sự lây lan dịch bệnh và bảo vệ sức khỏe, hạnh phúc của cộng đồng nhà trường và gia đình của họ.

Cách thức chuẩn bị cho các trường K-12 và IHE

Các sở y tế tiểu bang, bộ lạc, địa phương và vùng lãnh thổ (STLT) có quyền tiến hành truy dấu người tiếp xúc. CDC khuyến khích sự các trường học K-12 hoặc IHE hợp tác với các sở y tế khi có nhân viên hoặc học sinh của trường được xác nhận nhiễm COVID-19 cũng như trong quá trình nghiên cứu các ca phơi nhiễm với COVID-19 liên quan đến trường học. Các hoạt động tại trường học K-12 và IHE phải được kết hợp thêm các hoạt động của sở y tế, trong phạm vi cho phép của luật hiện hành và các luật khác, để đảm bảo rằng những người được chẩn đoán nhiễm COVID-19 từ môi trường trường học K-12/IHE và những người phơi nhiễm với COVID-19 trong trường học K-12 và cơ sở IHE được phát hiện và theo dõi thích hợp.

Các trường học K-12, IHE và sở y tế phải thiết lập các chính sách và thủ tục trước khi xác định ca bệnh COVID-19 trong khuôn viên trường học/IHE. Các chính sách và thủ tục này cần bao gồm việc tiêm chủng COVID-19 thuộc kế hoạch phòng ngừa để bảo vệ giáo viên, nhân viên và học sinh. Người quản lý trường học K-12/IHE nên chủ động hơn nữa trong việc chuẩn bị cho việc nghiên cứu ca bệnh COVID-19 và truy dấu người tiếp xúc, đồng thời tham gia vào các bước sau để lập kế hoạch triển khai các chương trình dựa heo môi trường trường học K-12/IHE để hỗ trợ việc nghiên cứu ca bệnh và truy dấu người tiếp xúc với COVID-19.

 

biểu tượng dấu kiểm
Làm quen với các chính sách, hướng dẫn, quy định, luật lệ hiện hành và các nguồn thông tin khác

Tất cả các hoạt động nghiên cứu ca bệnh và truy dấu người tiếp xúc đã thực hiện và thông tin do trường học K-12 và IHE thu thập phải nhất quán với chính sách y tế công cộng STLT và chính sách tại nơi làm việc của liên bang và STLT hiện hành cũng như luật lệ, quy định và yêu cầu về chăm sóc sức khỏe/y tế, quyền riêng tư, sự chấp thuận sau khi có đủ thông tin, bảo mật dữ liệu và bảo mật nói chung. Các nguồn lực liên quan bao gồm nhưng có thể không giới hạn:

Sự khác biệt cục bộ về luật và quy định, đặc điểm và xu hướng của các ca bệnh COVID-19 và cơ sở hạ tầng y tế công cộng có thể ảnh hưởng đến các chính sách và thủ tục liên quan đến nghiên cứu ca bệnh, truy dấu người tiếp xúc, yêu cầu báo cáo, thực hành xét nghiệm, cách ly và cô lập. CDC khuyến khích các trường K-12 và IHE liên hệ với bộ phận y tế STLT của họ để tìm hiểu về các chính sách và thủ tục của địa phương.

 

biểu tượng dấu kiểm
Thiết lập vai trò, trách nhiệm và thỏa thuận

Trong khi các sở y tế có trách nhiệm chính trong việc nghiên cứu ca bệnh và truy dấu người tiếp xúc với bệnh truyền nhiễm, các trường học K-12 và IHE có trách nhiệm bảo vệ sức khỏe và an toàn của môi trường học đường theo các yêu cầu bảo vệ cộng đồng trường học (ví dụ: học sinh, tình nguyện viên, cha mẹ, người giám hộ và những người chăm sóc) mà họ phục vụ và nơi làm việc, với các yêu cầu cụ thể để bảo vệ nhân viên của họ (ví dụ: nhân viên, giáo viên, giảng viên, nhà thầu và tình nguyện viên). Mức độ tham gia của các trường học K-12 và IHE vào quá trình nghiên cứu ca bệnh của sở y tế hoặc truy dấu người tiếp xúc có thể khác nhau. Điều này sẽ phụ thuộc vào các luật và quy định hiện hành của liên bang và STLT; thẩm quyền và năng lực của sở y tế; cũng như chuyên môn và năng lực của trường học K-12 và IHE để tham gia vào các hoạt động này. Nghiên Cứu Ca Bệnh và Truy Dấu Người Tiếp Xúc tại Nơi Làm Việc Không Phải Cơ Sở Chăm Sóc Sức Khỏe: Thông Tin Hướng Dẫn Cho Chủ Lao Động của CDC nêu rõ vai trò và trách nhiệm có thể của trường học và các chủ lao động khác trong hoạt động nghiên cứu ca bệnh và truy dấu người tiếp xúc.

Những Điều Cần Xem Xét:

 • Xác định vai trò, trách nhiệm và trao đổi với các sở y tế và bắt đầu các quy trình vận hành tiêu chuẩn chính thức, cũng như các thỏa thuận hợp tác khi phù hợp. Điều này giúp cung cấp tính rõ ràng cho quy trình nghiên cứu ca bệnh tại địa phương và truy dấu người tiếp xúc, vai trò và trách nhiệm có thể của nhân viên sở y tế và trường học/IHE, cũng như các chương trình an toàn và sức khỏe nghề nghiệp có thể giúp ích nếu có một ca bệnh được xác định. Trong một số trường hợp, có thể cần thiết lập các thỏa thuận chính thức để phác thảo các yêu cầu báo cáo dữ liệu và thỏa thuận chia sẻ dữ liệu hoặc chỉ định vai trò/trách nhiệm của nhân viên sở y tế​​​​​​​ và trường học/IHE, đặc biệt là các trường K-12 và IHE có chuyên môn và năng lực để đảm nhận vai trò chủ động và sát sao hơn hơn trong các hoạt động nghiên cứu ca bệnh và  truy tìm người tiếp xúc.
 • Xác định nhân viên ​​​​​​​trường học K-12/IHE thích hợp (ví dụ: nhà quản lý, giảng viên có chuyên môn về chủ đề đó, y tá trường học) để thực hiện công tác lãnh đạo và giám sát hoạt động nghiên cứu ca bệnh và truy tìm người tiếp xúc trong các cơ sở trường học K-12 và IHE. Các hoạt động này có thể bao gồm tham vấn với các chuyên gia về vấn đề sức khỏe cộng đồng trong việc thiết lập kế hoạch, chính sách và thủ tục; liên hệ với các sở y tế trong việc nghiên cứu ca bệnh và truy tìm người tiếp xúc cũng như điều phối các hoạt động của trường học K-12/IHE khi xác định được ca nghi ngờ hay xác nhận mắc COVID-19 hoặc tiếp xúc với người mắc COVID-19.
 • Chỉ định một đầu mối liên lạc (POC) (ví dụ: người quản lý, y tá trường học, văn phòng, nhân viên liên lạc được chỉ định) để liên lạc về tình hình COVID-19. Các POC này sẽ chuyên cung cấp các nguồn thông tin và công cụ dành cho trường học K-12 và IHE, quản lý thông báo và xử lý các thắc mắc về COVID-19 trong cộng đồng trường học K-12/IHE. Các đầu mối liên hệ POC cũng có thể đóng vai trò chính trong các hoạt động tuyên truyền trong cộng đồng trường học K-12 và IHE khi một ca nghi nhiễm hoặc đã được xác nhận nhiễm COVID-19 hoặc phơi nhiễm với COVID-19.
 • Xác định nhân viên thích hợp để thực hiện các hoạt động nghiên cứu ca bệnh và truy tìm người tiếp xúc. Xác định vai trò và trách nhiệm đối với các chương trình/phòng khám sức khỏe nghề nghiệp của các trường học K-12/IHE và trung tâm y tế dành cho sinh viên, phân biệt giữa vai trò là nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe và trách nhiệm báo cáo ca bệnh và vai trò là (các) cố vấn hoặc (những) người tham gia tích cực trong quá trình nghiên cứu ca bệnh, truy dấu người tiếp xúc và ứng phó với việc bùng phát dịch. Các trường học K-12 và IHE phải đảm bảo tuân thủ các luật hiện hành của liên bang và STLT OSHA cũng như luật về quyền riêng tư trong việc lựa chọn nhân viên và triển khai các hoạt động điều tra ca bệnh và truy dấu người tiếp xúc trong số sinh viên, nhân viên và giáo viên.
 • Cung cấp kiến thức và hoạt động đào tạo kỹ năng pdf icon[533 KB, 1 trang] cho nhân sự tiến hành nghiên cứu ca bệnh và truy dấu tiếp xúc thảo luận đúng cách các ca bệnh và việc phơi nhiễm mà không tiết lộ thông tin có thể nhận dạng được. Việc hiểu về luật liên bang và STLT hiện hành liên quan đến quyền riêng tư và bảo mật của bệnh nhân nên được đặt làm ưu tiên. Để biết thêm thông tin về tính bảo mật, vui lòng xem hướng dẫn của CDC về Bảo Mật và Đồng Thuận. Đảm bảo rằng các thỏa thuận về đào tạo, bảo mật, quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu đã ký kết được áp dụng cho tất cả nhân viên tham gia nghiên cứu ca bệnh và truy dấu người tiếp xúc. Các trường học K-12 phải đảm bảo các chương trình đào tạo và nguồn lực được phối hợp với các sở y tế địa phương để duy trì chương trình liên kết trong khu vực phân quyền. Quý vị có thể tìm thấy các nguồn thông tin về đào tạo bổ sung trên trang web Thông Tin và Đào tạo Truy Dấu Người Tiếp Xúc Liên Quan Đến COVID-19 của CDC.
 • Đưa ra các quy trình đánh giá việc thực hiện và tiến hành đảm bảo chất lượng của các hoạt động nghiên cứu ca bệnh và truy dấu người tiếp xúc.

 

biểu tượng dấu kiểm
Xây dựng các chính sách và thủ tục để nghiên cứu ca bệnh và truy tìm người tiếp xúc.

Quản lý trường IHE và trường K-12 và nhân viên y tế công cộng nên cùng hợp tác để xác định đối tượng sẽ đóng vai trò dẫn dắt trong việc nghiên cứu ca bệnh pdf icon[603 KB, 1 trang] và truy dấu tiếp xúc pdf icon[510 KB, 1 trang].

Những Điều Cần Xem Xét:

 • Xây dựng các quy trình vận hành tiêu chuẩn, bao gồm phỏng vấn ca bệnhthông báo người tiếp xúc hoặc các điểm trao đổi và tài liệu thông tin mà nhân viên có thể sử dụng khi tiến hành nghiên cứu ca bệnh và truy dấu người tiếp xúc. Các chính sách nên có sự cân nhắc đối với các mô hình trường học K-12 và IHE khác nhau về cả khu nhà ở ngoài và trong khuôn viên trường của học sinh sinh viên và các nhân viên (ví dụ: nhân viên toàn thời gian, nhân viên hợp đồng, nhân viên thay thế, diễn giả khách mời), các tình huống có sự có mặt của giáo viên (ví dụ: học tập hỗn hợp, học nhóm, lịch trình xen kẽ) và các những sự kiện có liên quan đến cộng đồng (ví dụ: sự kiện tình nguyện cho học sinh sinh viên, có tình nguyện viên và người trông nom sự kiện của trường). CDC khuyến khích các trường học K-12 và IHE tham khảo các chương trình sức khỏe nghề nghiệp, cũng như OSHAexternal iconFERPAexternal icon và hướng dẫn về quyền riêng tư khác để xác định các chính sách và thông lệ được chấp nhận liên quan đến nhân viên và học sinh tại các trường học K-12/IHE.
 • Xác định xem ai là người phù hợp để trao đổi với các ca bệnh và những người tiếp xúc gần trong số học sinh, nhân viên, nhà giáo, nhà thầu, tình nguyện viên và cộng đồng của những người học tập và làm việc tại trường học K-12/IHE (ví dụ: cha mẹ, người chăm sóc, người giám hộ, bạn cùng nhà, bạn cùng phòng). Phạm vi nghiên cứu ca bệnh và truy dấu người tiếp xúc tại các trường học K-12 và IHE đôi khi bị giới hạn trong việc tiếp cận với học sinh của họ (thông qua cha mẹ/người giám hộ nếu là trẻ vị thành niên), nhân viên, giáo viên và nhà thầu. Phối hợp với nhân viên sở y tế tạo điều kiện thuận lợi cho việc xét nghiệm và truy dấu người tiếp xúc trong cộng đồng (ví dụ: bạn cùng nhà tại nơi ở hiện tại, bao gồm ký túc xá hoặc nhà ở cộng đồng; thành viên gia đình, bao gồm cả trẻ em có thể theo học các trường khác, chương trình trông trẻ hoặc các cơ sở trông trẻ nhỏ khác) và hợp tác chặt chẽ với sở y tế và các nhân viên thành phố/quận để cùng nhau tạo thông báo về các địa điểm có khả năng phơi nhiễm bệnh trong cộng đồng. Các nguồn thông tin bao gồm:
 • Xem xét các yếu tố dữ liệu theo yêu cầu cùng với nhân viên y tế công cộng để nghiên cứu ca bệnh và truy dấu người tiếp xúc cũng như để tìm ra các phương pháp thu thập, lưu trữ và trao đổi thông tin cần thiết hiệu quả nhất. Tiếp tục tuân thủ bảo mật liên bang và STLT, luật, quy định và tiêu chuẩn về bảo mật dữ liệu và quyền riêng tư. Các hệ thống quản lý dữ liệu hành chính tại IHE và trường học K-12 có thể khác nhau rất nhiều về thiết kế và khả năng truy cập. Sở y tế có thể cung cấp thông tin liên quan đến nghiên cứu ca bệnh và truy dấu tiếp xúc.
 • Đảm bảo quyền riêng tư và bảo mật danh tính của những người được chẩn đoán hoặc có nguy cơ phơi nhiễm COVID-19 để tuân thủ quy định của liên bang và địa phương và để giữ uy tín với học sinh, giáo viên và nhân viên.
 • Dự kiến việc chia sẻ thông tin các ca bệnh và người tiếp xúc gần theo cách hai giữa nhà trường và sở y tế. Nhà trường có thể phát hiện một người (học sinh, nhân viên) nhiễm COVID-19 trước sở y tế và ngược lại. Ví dụ, sở y tế có thể nhận được báo cáo về một ca bệnh hoặc một nhóm ca bệnh liên quan đến cơ sở trường học.
 • Xây dựng các biện pháp an toàn (ví dụ: email an toàn, cổng báo cáo, giao thức truyền tệp an toàn) để truyền thông tin hai chiều giữa các sở y tế và trường học nhằm tạo điều kiện chia sẻ dữ liệu và ngăn chặn việc làm lộ thông tin cá nhân không được phép.
 • Chia sẻ thông tin chi tiết về các hoạt động nhóm và điểm danh học sinh theo ngày. Việc chia sẻ thông tin theo thời gian thực về các ca bệnh rất quan trọng trong việc xác định những người và các nhóm tiếp xúc. Thông tin được ghi lại theo ngày tháng có thể giúp hỗ trợ để trao đổi thông tin rõ ràng liên quan đến việc xác định các ca bệnh và những người tiếp xúc gần cũng như thời gian cách ly và cô lập.
 • Các nguồn thông tin bao gồm:

 

biểu tượng dấu kiểm
Xem xét các chính sách và thủ tục hỗ trợ xác định nhanh các nguy cơ phơi nhiễm và người tiếp xúc gần

Các nhà quản lý và nhân viên của các trường học K-12 và IHE luôn đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp thông tin về những yếu tố cho thấy nguy cơ phơi nhiễm, bao gồm loại, khoảng cách tiếp xúc và thời gian có thể xảy ra phơi nhiễm, các yếu tố môi trường (ví dụ: thông gió , kích thước/cách bố trí lớp học, giữ khoảng cách, lịch học) và tình trạng sử dụng khẩu trang. Những yếu tố này, ngoài tình trạng tiêm chủngtiền sử nhiễm COVID-19, là rất quan trọng để xác định ai có thể bị phơi nhiễm và các bước cần làm tiếp theo (ví dụ: cách ly, xét nghiệm, theo dõi triệu chứng), để giảm nguy cơ lây lan của vi-rút. Chiến lược Hành động của CDC đối với các trường học K-12 thông qua các Phòng ngừa Theo Giai đoạn đưa ra các khuyến nghị về giữ khoảng cách cụ thể cho du khách, phương tiện giao thông, các hoạt động có cường độ hít thở cao và các thông số quy định khoảng cách chỗ ngồi trong lớp học (chỉ dẫn quy định khoảng cách chỗ ngồi cách xa ít nhất 3 và 6 feet) và phòng ngừa theo từng giai đoạn. Với tất cả khuyến nghị về giữ khoảng cách dành cho các trường K-12, định nghĩa về việc tiếp xúc gần vẫn không thay đổi. Khi các trường học K-12 và IHE thiết lập các chính sách và quy trình để tuân thủ các khuyến nghị về giữ khoảng cách và các khuyến nghị khác nhằm duy trì một môi trường lành mạnh, hãy thường xuyên ghi nhận lại cách bố trí sắp xếp (bao gồm tài liệu ghi chép về việc bố trí chỗ ngồi cách nhau sáu feet giữa học sinh, nhân viên, giáo viên và tình nguyện viên) và các biện pháp phòng ngừa được áp dụng, nhờ vậy việc đánh giá nguy cơ phơi nhiễm và thông báo phơi nhiễm có thể được thực hiện nhanh chóng và chính xác.

Xác định các hệ thống và những việc cần thiết để thu thập và truyền tải thông tin cũng như chuẩn bị trả lời, ở mức tối thiểu, những câu hỏi sau:

 • Mức độ dễ dàng khi cung cấp thông tin tại môi trường trường học/IHE, bao gồm:
  • Cơ sở/trung tâm (ví dụ, cấu trúc tòa nhà hoặc phòng, hệ thống thông gió và cách bố trí chỗ ngồi - bao gồm cả việc giữ khoảng cách)?
   • Việc truy cập tài liệu ghi nhận về việc học sinh, nhân viên và giáo viên có chỗ ngồi cách nhau 6 feet dễ dàng ở mức độ nào?
  • Các biện pháp phòng ngừa (ví dụ: các chính sách hoặc biện pháp sử dụng khẩu trang, xếp lịch trình xen kẽ)?
 • Mức độ nhanh chóng của việc xác định tất cả mọi người (ví dụ: sinh viên, giáo viên, nhân viên, tình nguyện viên, nhà thầu) trong lớp học hoặc không gian chung tại một thời điểm cụ thể?
  • Thông tin này được trích dẫn từ hệ thống dữ liệu trường học/IHE như thế nào?
 • Có cần phải xác định người tiếp xúc chỉ từng người một hay có thể truy cập thông tin về tiếp xúc nhóm (ví dụ: tất cả học sinh, giáo viên, tình nguyện viên) trong một lớp học?
 • Quý vị có thể dễ dàng xác định học sinh nào đang ở trong trường theo lịch trình xếp xen kẽ, xác định lớp học và phân công chỗ ngồi, bao gồm cả việc học sinh nào được xếp ngồi theo nhóm hoặc nhóm học tập cá nhân hay không?
 • Sĩ số lớp học được theo dõi và ghi lại như thế nào?
 • Quý vị có thể xác định sĩ số lớp học vào giờ ăn chung nhanh như thế nào? Chính sách của quý vị có bao gồm việc chỉ định chỗ ngồi không?
  • Thông tin này được ghi lại như thế nào? Nếu không, làm thế nào thông tin này có thể được thu thập?
 • Quý vị có thể truy cập thông tin về các dịch vụ hỗ trợ của trường học/IHE (ví dụ: tư vấn, dạy kèm, học nhóm, vừa học vừa làm) nhanh đến mức nào?
  • Thông tin này được ghi lại như thế nào? Nếu không, làm thế nào thông tin này có thể được thu thập?
 • Các buổi họp ở trường học/IHE và các hoạt động ngoại khóa được bố trí và ghi chép lại như thế nào?
  • Thông tin gì về người tham gia được thu thập lại?
 • Loại thông tin nào được thu thập tại các sự kiện có sự góp mặt của nhiều trường học (ví dụ: POC, tên trường học hoặc bảng phân công nhóm)?
 • Quý vị có thể cung cấp thông tin về trường học/IHE "được tài trợ" hoặc "có liên quan" dễ dàng như thế nào:
  • Nhà ở (ví dụ: ký túc xá trong hoặc ngoài khuôn viên trường, nhà ở tập thể kiểu Hy Lạp)?
   • Quý vị có thể dễ dàng xác định phân phòng hoặc nhà ở, truy cập danh sách người đến thăm và xác định lượng người tham dự của các sự kiện (ví dụ: nhóm học tập, nhóm họp mặt) diễn ra gần đây hay không?
  • Phương tiện di chuyển (ví dụ: đưa đón bằng xe buýt đến/từ trường học/IHE, đưa đón trong khuôn viên trường, đưa đón bằng xe buýt hoặc phương tiện di chuyển khác đến các sự kiện ngoại khóa)?
   • Quý vị có thể dễ dàng xác định những người tham gia, khoảng cách giãn cách và chỗ ngồi theo như chỉ định hay không?
  • Trường học K-12/IHE sẽ cung cấp thông tin liên hệ (ví dụ: tên, đặc điểm nhân khẩu học, số điện thoại, email, địa chỉ nhà riêng) và các thông tin liên quan khác (ví dụ: thông tin theo dõi triệu chứng, kết quả xét nghiệm, danh sách trường học và những người liên hệ trong cộng đồng) cho học sinh (hoặc gia đình học sinh), nhân viên, giáo viên và nhà thầu để hỗ trợ nghiên cứu ca bệnh và truy dấu người tiếp xúc bằng cách nào?
   • Việc này cần được trích dẫn theo cách thủ công hay có thể được hỗ trợ bởi công nghệ như hệ thống thông tin học sinh?
   • Những biểu mẫu tiết lộ quyền riêng tư và bảo mật nào đang được áp dụng hoặc sẽ cần được hoàn thành để hỗ trợ việc chia sẻ dữ liệu?
   • Việc chia sẻ thông tin theo đường hướng tuân thủ bảo mật dữ liệu, tính bảo mật và các tiêu chuẩn về an ninh sẽ được thực hiện như thế nào?

 

biểu tượng dấu kiểm
Cân nhắc sử dụng các công cụ công nghệ để cải thiện hiệu quả và khả năng đánh giá

Công nghệ thông tin có thể là một công cụ quan trọng phục vụ nhiều khía cạnh trong việc nghiên cứu ca bệnh và truy dấu người tiếp xúc, bao gồm khả năng nhận biết việc tham gia tại sự kiện theo thời gian thực, đánh giá không gian và khoảng cách, xác định các ca bệnh và người tiếp xúc, v.v. Các trường học K-12 và IHE nên xem xét triển khai các giải pháp công nghệ để hỗ trợ nghiên cứu ca bệnh và truy dấu người tiếp xúc, như là:

 • Các công cụ quản lý ca bệnh cho phép việc cập nhật thông tin về ca bệnh, theo dõi và thông báo đến người tiếp xúc được tự động hóa, giúp quá trình theo dõi người tiếp xúc trở nên nhanh hơn, hiệu quả hơn và hợp lý hóa việc thu thập và quản lý dữ liệu điện tử về bệnh nhân và người tiếp xúc.
  • Các công cụ này cho phép bệnh nhân và người tiếp xúc tự báo cáo trực tuyến (ví dụ: thông tin về đặc điểm nhân khẩu học, các triệu chứng trong quá trình tự theo dõi, địa chỉ liên hệ, dịch vụ theo yêu cầu).
  • Quy trình làm việc có thể được tích hợp với hệ thống giám sát hoặc các công cụ quản lý nguồn nhân lực khác (ví dụ: tổng đài trợ giúp ảo, trình lên lịch hẹn xét nghiệm, dịch vụ hỗ trợ).
 • Các Công cụ Thông báo Phơi nhiễm và Tiếp xúc có thể giúp xác định những người tiếp xúc và thông báo cho họ về việc phơi nhiễm theo cách nhanh hơn so với quá trình chỉ truy dấu người tiếp xúc gần theo cách truyền thống. Đây là các công cụ chọn tham gia tự nguyện sử dụng công nghệ Bluetooth hoặc GPS (phổ biến nhất là thông qua các ứng dụng trên điện thoại thông minh) được sử dụng để ước tính khoảng cách và thời gian tiếp xúc của một cá nhân với (các) bệnh nhân được chẩn đoán nhiễm COVID-19. Cần có thêm dữ liệu (từ các thí điểm và quá trình triển khai hạn chế) để đo chỉ số sức khỏe cộng đồng của các công cụ này.

Công nghệ thông tin có thể cho phép các trường học K-12 và IHE theo dõi, xem xét và đánh giá các biện pháp ứng của họ một cách nhanh chóng. Hướng Dẫn Triển Khai và Sử Dụng Các Công Cụ Kỹ Thuật Số Để Tăng Cường Truy Dấu Tiếp Xúc Truyền Thống pdf icon[125 KB, 5 trang] của CDC vạch ra các loại công cụ kỹ thuật số khác nhau, nêu bật các yêu cầu tối thiểu và các tính năng được ưu tiên. Các nguồn thông tin bao gồm:

 

biểu tượng dấu kiểm
Tích cực tuyên truyền đối với cộng đồng tại các trường học K-12 và IHE

Việc trao đổi cởi mở về những điều cần biết nếu có ca bệnh COVID-19 trong cộng đồng trường học là điều cần thiết. Việc thông báo cho nhân viên, giáo viên, học sinh và gia đình học sinh của trường học K-12 và IHE về các bước cần thực hiện để bảo vệ bản thân và người khác cũng như ngăn chặn sự lây lan của COVID-19 cũng rất cần thiết.

 • Thông báo về cách việc nghiên cứu ca bệnh và truy dấu người tiếp xúc được thực hiện như thế nào cũng quan trọng, trong đó bao gồm vai trò của phụ huynh và người giám hộ trong việc giúp học sinh xác định người, địa điểm, sự kiện và hoạt động, nơi có thể xảy ra sự phơi nhiễm và cách nhân viên, học sinh, giáo viên và những người khác trong cộng đồng trường học có thể cách ly hoặc cô lập và theo dõi các triệu chứng một cách an toàn.
 • Việc thông báo qua tin nhắn trong quá trình nghiên cứu ca bệnh và truy dấu người tiếp xúc phải sử dụng ngôn ngữ đơn giản, phù hợp với văn hóa và ngôn ngữ, theo cách để ngăn ngừa sự kỳ thị và phân biệt đối xử, đồng thời được phối hợp với bộ phận y tế để đảm bảo tính nhất quán trong cộng đồng địa phương. Các nguồn thông tin được sử dụng để hỗ trợ phát triển các tài liệu tuyên truyền cụ thể dành cho môi trường trường học bao gồm:
 • Các lãnh đạo nhóm học sinh và nhóm lợi ích có thể trở thành nguồn lực hỗ trợ giáo dục đồng đẳng và truyền thông điệp phù hợp với văn hóa để khuyến khích việc tham gia các chiến lược phòng ngừa (ví dụ: đeo khẩu trang, giữ khoảng cách) và truy dấu người tiếp xúc. Để tạo điều kiện cho việc cung cấp thông tin một cách chính xác và kịp thời, các chủ thầu cho thuê nhà ở tại cộng đồng và nhà ở cho sinh viên K-12/IHE được khuyến khích hợp tác với các nhân viên y tế công cộng khi xuất hiện ca bệnh.

 

biểu tượng dấu kiểm
Thông tin bổ sung dành cho các khuyến nghị mở rộng của CDC đối với các trường K-12 và IHE hiện có tại:
  • Chiến Lược Hoạt Động Cho Các Trường Học K-12 Trong Quá Trình Ngăn Ngừa Theo Giai Đoạn

 

biểu tượng dấu kiểm
Thông tin Bổ Sung về Truy Dấu Tiếp Xúc: