Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang web này được cập nhật thường xuyên. Một số nội dung có thể còn bằng tiếng Anh cho đến khi được dịch hết.

Cập nhật quan trọng: Cơ sở y tế
CDC đã cập nhật một số phương thức chọn lọc để vận hành hệ thống y tế hiệu quả nhằm thích ứng với hoạt động tiêm chủng COVID-19. Tìm hiểu thêm
BẢN CẬP NHẬT
Với bằng chứng mới về biến thể B.1.617.2 (Delta), CDC đã cập nhật hướng dẫn dành cho những người được tiêm chủng đầy đủ. CDC khuyến nghị tất cả giáo viên, nhân viên, học sinh và khách đến trường K-12 nên đeo khẩu trang bất kể tình trạng tiêm chủng của họ như thế nào. Học sinh sẽ trở lại học toàn thời gian trên lớp vào mùa thu và nên áp dụng các chiến lược phòng ngừa theo lớp tại trường.
BẢN CẬP NHẬT
Nhà Trắng tuyên bố rằng du khách quốc tế bắt buộc phải có tiêm vắc-xin trước khi vào Hoa Kỳ và có hiệu lực từ ngày 8 tháng 11, 2021. Đối với các mục đích vào Hoa Kỳ, vắc-xin được chấp nhận sẽ bao gồm các vắc-xin nằm trong danh sách được sử dụng khẩn cấp của WHO và được FDA phê duyệt hay cho phép sử dụng. Thông tin thêm có ở đây.
BẢN CẬP NHẬT
Yêu cầu khi du lịch vào Hoa Kỳ đang thay đổi, bắt đầu từ 8, 2021 tháng 11. Thông tin thêm có tại đây.

Những điều cần xem xét trong việc nghiên cứu ca bệnh và truy dấu người tiếp xúc tại các trường học K-12 và tại các trường đại học (IHE)

Những điều cần xem xét trong việc nghiên cứu ca bệnh và truy dấu người tiếp xúc tại các trường học K-12 và tại các trường đại học (IHE)
Cập nhật ngày 19 tháng 10 năm 2021
In

Tóm Tắt các Thay Đổi Gần Đây

 • Dựa trên các bằng chứng còn tiếp tục diễn tiến, CDC khuyến nghị những người đã tiêm chủng đầy đủ đi xét nghiệm 5-7 ngày sau khi có tiếp xúc gần với người bị nghi nhiễm hoặc đã xác nhận nhiễm COVID-19.

Thông tin cập nhật trước đó

Các điểm chính

 • Tiêm chủng hiện đang là chiến lược phòng ngừa y tế cộng đồng hàng đầu để chấm dứt đại dịch COVID-19.  Quảng bá tiêm chủng có thể giúp các trường học trở lại học tập trực tiếp cũng như triển khai các hoạt động thể thao và ngoại khóa một cách an toàn.
 • Khi các trường học và trường đại học (IHE) quay lại học tập trực tiếp, nghiên cứu ca bệnh biểu tượng pdf[1.06 MB, Trang 1]truy dấu người tiếp xúc biểu tượng pdf[509 KB, Trang 1]  kết hợp với xét nghiệm, cách ly và cô lập là các chiến lược hành động hiệu quả nhằm xác định những người bị nhiễm SARS-CoV-2, loại vi-rút gây ra COVID-19 (ca bệnh), đồng thời làm giảm khả năng lây truyền.
 • Các trường K-12 và IHE nên hợp tác với các sở y tế tiểu bang, bộ lạc, địa phương và vùng lãnh thổ (STLT) khi nghiên cứu những người được chẩn đoán mắc COVID-19 (ca bệnh) và những người đã phơi nhiễm (đối tượng tiếp xúc) với SARS-CoV-2, vi-rút gây bệnh COVID-19.
 • Học sinh, nhân viên và các nhà sư phạm chẩn đoán mắc COVID-19 nên cô lập và tránh xa cơ sở trường học/IHE cho đến khi đáp ứng các yêu cầu về cô lập.
 • Viên chức trường học K-12 và IHE nên đảm bảo báo cáo kịp thời các ca bệnh COVID-19 cho sở y tế, tuân theo luật về quyền riêng tư và các luật khác của liên bang, tiểu bang và địa phương. Để hỗ trợ việc điều tra, viên chức các trường K-12  và IHE có thể thiết lập trước các cơ chế để nhanh chóng tổng hợp thông tin và hồ sơ nhằm hỗ trợ cho việc xác định những người có khả năng phơi nhiễm và là đối tượng tiếp xúc gần của những người mắc COVID-19 tại các trường K-12  hoặc các cơ sở IHE hoặc tại các sự kiện.
 • Ngay khi có thể sau khi họ nhận được thông báo rằng có người tại trường học K-12 hoặc IHE đã xét nghiệm dương tính hoặc được chẩn đoán mắc COVID-19, viên chức các trường học K-12 và IHE nên thông báo với những đối tượng tiếp xúc gần (và các gia đình của đối tượng tiếp xúc gần trong môi trường các trường học K-12) về tình trạng phơi nhiễm, theo luật về quyền riêng tư và các luật hiện hành khác.
 • Học sinh/sinh viên, nhân viên và các nhà sư phạm đã tiếp xúc gần với người đã nhiễm COVID-19 nên được xét nghiệm chẩn đoán và nên bắt đầu được cách ly. Các trường hợp ngoại lệ bao gồm:
  • Người đã được tiêm chủng đầy và không có các triệu chứng bệnh COVID-19 không cần phải cách ly nhưng nên được xét nghiệm 5-7 ngày sau khi biết có phơi nhiễm với người bị nghi nhiễm hoặc xác nhận nhiễm COVID-19 và đeo khẩu trang tại môi trường công cộng trong nhà trong 14 ngày hoặc đến khi họ nhận được kết quả xét nghiệm âm tính.

  HOẶC

  • Người đã nhiễm COVID-19 trong vòng 3 tháng trước  
  • Đã khỏi bệnh
  • Không còn duy trì các triệu chứng của COVID-19 nữa (ví dụ như ho hay hụt hơi)
 • Bất cứ người tiếp xúc gần nào có kết quả xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2 hoặc có triệu chứng đều nên bắt đầu tự cô lập bất kể trạng thái tiêm chủng hoặc đã từng lây nhiễm hay chưa.
 • Xét nghiệm chẩn đoán các đối tượng tiếp xúc bị phơi nhiễm là một chiến lược hữu ích để phát hiện các ca bệnh mới, ngăn chặn bùng phát và làm gián đoạn sự lây lan COVID-19.
 • Toàn bộ hoạt động nghiên cứu ca bệnh và truy dấu tiếp xúc được triển khai phải phù hợp với các chính sách về y tế công cộng của STLT cũng như các yêu cầu, quy định và luật về bảo mật, bảo mật dữ liệu và chấp thuận sau khi được cung cấp thông tin, quyền riêng tư, y tế/y khoa, nơi làm việc STLT và liên bang hiện hành.

Hướng dẫn này dành cho người quản lý và các nhân viên khác tại các trường học K-12 công lập cũng như tư nhân và các IHE đang phát triển các chính sách và phối hợp nghiên cứu ca bệnh và truy dấu người tiếp xúc. IHE gồm nhiều trường cao đẳng, đại học và trường dạy nghề đa dạng, bao gồm các cơ sở có khóa học từ 2 năm và 4 năm, công lập, tư nhân phi lợi nhuận, tư nhân có lợi nhuận, hỗn hợp, thiên về nghiên cứu hoặc trường học đặc biệt. Hướng dẫn này có thể cung cấp thông tin đến các chuyên gia y tế công cộng khi tiến hành nghiên cứu ca bệnh và truy dấu tiếp xúc trong trường học K-12 và các cơ sở IHE.

Hướng dẫn này nhằm bổ sung - chứ không thay thế - bất kỳ quyền riêng tư nào theo liên bang, tiểu bang, bộ lạc, địa phương hoặc vùng lãnh thổ hay luật, quy tắc và quy định về y tế và an toàn công cộng mà các trường K-12 và IHE phải tuân thủ.

Giới Thiệu

Các trường K-12IHE nên chuẩn bị sẵn sàng cho việc xác định các ca bệnh COVID-19 trong số học sinh/sinh viên, nhân viên và các nhà giáo dục; khả năng phơi nhiễm với SARS-CoV-2; và việc bùng phát dịch có thể xảy ra tại các sự kiện hoặc cơ sở trường học. Việc nghiên cứu ca bệnh và truy dấu tiếp xúc là một phần của chiến lược toàn diện nhằm ngăn chặn lây truyền SARS-CoV-2 tại trường học, cũng bao gồm các thành phần sau:

Vì mục đích của hướng dẫn này, những người được coi là đã tiêm chủng đầy đủ chống lại COVID-19 đối với COVID-19  là >2 tuần sau khi họ đã tiêm liều thứ hai với loạt vắc-xin cần tiêm 2 liều (Pfizer-BioNTech hoặc Moderna) hay >2 tuần sau khi họ tiêm vắc-xin loại cần tiêm một liều duy nhất (Johnson & Johnson's Janssen).

CDC khuyến nghị tất cả giáo viên, nhân viên, học sinh và khách đến trường học nên đeo khẩu trang bất kể tình trạng tiêm chủng của họ như thế nào.

Các khuyến nghị để cách ly sau khi phơi nhiễm với người bị nghi nhiễm hoặc xác nhận nhiễm COVID-19 trong hướng dẫn này áp dụng với người chưa được tiêm chủng đầy đủ chống lại COVID-19. Vui lòng truy cập các trang web sau đây để biết thêm thông tin:

Khi có ai đó được chẩn đoán mắc hoặc bị phơi nhiễm với COVID-19

Các trường học K-12  và IHE nên triển khai hành động khi có học sinh/sinh viên, nhân viên, nhà sư phạm, nhà thầu hoặc tình nguyện viên được chẩn đoán xác nhận hoặc có thể nhiễm COVID-19. Các tiêu chí báo cáo vụ việc theo khu vực phân quyền thường yêu cầu thông báo ngay cho các nhân viên y tế công cộng và hướng dẫn của CDC khuyến khích kích hoạt nhanh chóng các phương thức quản lý ca nhiễm, truy dấu tiếp xúc và phòng ngừa tại địa phương. Vì vi-rút có khả năng lây lan cho một lượng lớn người, nên việc trao đổi kịp thời và công khai chính là yếu tố quan trọng giúp can thiệp ngay và ngăn ngừa lây lan thêm. Có quan hệ đối tác với sở y tế là yếu tố quan trọng cho các trường học và IHE vì nó cho phép họ

 • Điều phối hoạt động trao đổi với người được chẩn đoán mắc COVID-19;
 • Xác định các bước tiếp theo trong trường học K-12 hoặc IHE để truy dấu tiếp xúc và mở rộng sàng lọc vi-rút; và
 • Quyết định liệu có cần thiết hủy bỏ các lớp học hoặc đóng cửa tòa nhà và cơ sở không.

Mọi hành động và thông tin mà các trường K-12 và IHE thu thập phải phù hợp với các quy định và luật pháp hiện hành về nơi làm việc, y tế/chăm sóc sức khỏe, y tế công cộng và quyền riêng tư của liên bang, tiểu bang, bộ lạc, địa phương và vùng lãnh thổ. Điều này đặc biệt quan trọng trong việc duy trì lòng tin của học sinh/sinh viên, nhân viên, nhà sư phạm và cộng đồng trường học K-12/IHE, đồng thời đây cũng là vấn đề cần thiết nhằm đảm bảo tuân thủ pháp lý.

 

biểu tượng dấu kiểm

Tạo điều kiện cô lập thuận lợi cho học sinh/sinh viên, nhân viên, nhà sư phạm, nhà thầu hoặc tình nguyện viên bị nghi ngờ hoặc được xác nhận mắc COVID-19 và nhanh chóng báo cáo cho sở y tế.

Tất cả các hoạt động và thông tin mà các trường học K-12 và IHE thu thập nên phù hợp với các yêu cầu, luật tại nơi làm việc, y tế/chăm sóc sức khỏe, y tế công cộng và quyền riêng tư hiện hành của liên bang, tiểu bang, bộ lạc, địa phương và vùng lãnh thổ. Các nhà sư phạm được khuyến nghị chuyển việc quản lý y tế đối với các học sinh/sinh viên, nhân viên và nhà sư phạm có triệu chứng cho các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế và sở y tế, đồng thời khuyến nghị về khả năng có thể trở lại làm việc hoặc lớp học an toàn nhưng các nhà quản lý thì có thể chủ động.

 • Nếu một học sinh/sinh viên, nhân viên, nhà sư phạm, nhà thầu hay tình nguyện viên được xác định trong khuôn viên trường hoặc khám sàng lọc triệu chứng hàng ngày có các triệu chứng phù hợp với biểu hiện của COVID, các nhà quản lý nên thực hiện các bước sau:
  • Bất kể tình trạng tiêm chủng của người đó như thế nào, hãy hành động ngay lập tức khi phát hiện ai đó có các triệu chứng giống với COVID trong khuôn viên trường học.
   • Tách riêng người có các triệu chứng khỏi các học sinh/sinh viên/nhân viên khác và đảm bảo người có triệu chứng và bất kỳ ai mà họ tiếp xúc phải đeo khẩu trang, cho đến khi có thể sắp xếp việc đưa đón về nhà hoặc đến cơ sở của nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Hoạt động này sẽ cần có khu vực riêng tại cơ sở và khử trùng sau đó. Xem hướng dẫn về những điều cần làm nếu quý vị bị bệnh để biết thông tin chi tiết về việc cách ly hiệu quả người có các triệu chứng giống COVID. Cân nhắc những cách duy trì quyền riêng tư khi được yêu cầu.
   • Nhanh chóng giới thiệu người có các triệu chứng giống COVID tới nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe để được đánh giá lâm sàng và xét nghiệm chẩn đoán SARS-CoV-2. Những người được đánh giá về COVID-19 nên thông báo với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe về tình trạng tiêm chủng tại thời điểm họ tới để được chăm sóc.

Mặc dù nguy cơ nhiễm vi-rút gây ra bệnh COVID-19 với người đã tiêm chủng đầy đủ ở mức thấp, bất kỳ ai đã tiêm chủng đầy đủ gặp phải các triệu chứng tương đồng với COVID-19, nên cô lập bản thân với người khác, đánh giá lâm sàng về COVID-19 và xét nghiệm SARS-CoV-2 nếu được chỉ định.

 • Cân nhắc thực hiện các bước sau nếu có bất kỳ học sinh/sinh viên, nhân viên, nhà giáo dục, nhà thầu hoặc tình nguyện viên nào có chẩn đoán xác định hoặc có thể nhiễm COVID-19:
  • Giới thiệu người được chẩn đoán mắc COVID-19 để cô lập theo hướng dẫn của CDC và các phác đồ của sở y tế STLT, đồng thời tuân theo hướng dẫn và các nghi thức phù hợp, không cho phép họ trở lại trường học K-12/IHE cho đến khi đáp ứng các yêu cầu ngừng cô lập.
  • Khuyến khích những người được chẩn đoán mắc COVID-19 liên hệ cho nhà cung cấp dịch vụ y tế để được quản lý lâm sàng, và khuyên họ khi nào thì cần tìm đến chăm sóc y tế khẩn cấp.
  • Khuyến khích người được chẩn đoán mắc COVID-19 hoặc phụ huynh/người chăm sóc của họ nghe máy khi có nhân viên từ sở y tế hoặc trường học K-12/IHE sẽ tiếp tục theo sát họ (vd để thảo luận về chẩn đoán, đánh giá hỗ trợ cô lập cần thiết và thu thập thông tin về người tiếp xúc gần đối tượng có thể đã phơi nhiễm) để ngăn ngừa lây lan thêm vi-rút.
  • Khuyến khích người đã chẩn đoán nhiễm COVID-19 hoặc phụ huynh/người chăm sóc của họ để trao đổi với người tiếp xúc gần của họ trong khi chờ nhân viên từ trường học hoặc sở y tế liên hệ để những đối tương tiếp xúc gần có thể nhanh chóng bắt đầu cách ly và đi xét nghiệm.
  • Báo cáo ngay ca bệnh COVID-19 cho sở y tế, theo quy định báo cáo của STLT.
 • Nếu có học sinh/sinh viên được chẩn đoán có khả năng hoặc được xác nhận nhiễm COVID-19 qua trung tâm y tế hoặc phòng khám của trường K-12/IHE, hãy thực hiện các bước nhằm đảm bảo việc báo cáo và lập hồ sơ phù hợp với Đạo luật về Quyền riêng tư và Quyền giáo dục gia đình (FERPA)external icon, và trong chừng mực phù hợp là, HIPAA (Văn phòng HHS về các quyền dân sự (OCR) HIPAAexternal icon) cũng như luật hiện hành khác của tiểu bang hoặc luật về quyền riêng tư tại địa phương.
 • Nếu một nhân viên trường học được chẩn đoán có khả năng nhiễm hoặc được phòng thí nghiệm xác nhận nhiễm COVID-19 thông qua chương trình dịch vụ y tế nghề nghiệp của trường K-12/IHE, hãy thực hiện các bước nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định của liên bang, STLT, Cơ Quan Quản Lý Sức Khỏe và An Toàn Nghề Nghiệp (OSHAexternal icon), cũng như luật về quyền riêng tư khi tiến hành báo cáo ca bệnh và xác định các bước tiếp theo để nghiên cứu ca bệnh và truy dấu tiếp xúc cho nhân viên.
 • Nếu xác định được ca mắc hoặc phơi nhiễm với COVID-19 trong số học sinh/sinh viên đang sống trong khuôn viên trường học, hãy làm việc với nhân viên y tế công cộng để thực hiện các biện pháp phòng ngừa bổ sung.
  • Những học sinh/sinh viên được chẩn đoán mắc COVID-19 (ca bệnh) hoặc phơi nhiễm với COVID-19 (những người tiếp xúc gần), có thể cần được chuyển tới nơi ở tạm thời. Những học sinh/sinh viên được chẩn đoán mắc COVID-19 (ca bệnh) hoặc phơi nhiễm với COVID-19 (những người tiếp xúc gần), không cần thiết phải được đưa về nhà riêng. Đưa những học sinh/sinh viên mắc bệnh hoặc có khả năng lây nhiễm về nhà của họ có thể gây ra những thách thức về hậu cần hoặc nguy cơ lây truyền cho người khác trên đường về nhà hoặc sau khi về nhà.
  • Tham khảo ý kiến của nhân viên y tế công cộng để xác định thời gian, cách thức và địa điểm để di chuyển học sinh/sinh viên được chẩn đoán mắc COVID-19. Cần cố gắng xác định chỗ ở phù hợp và giới thiệu tới các dịch vụ hỗ trợ trong thời gian học sinh/sinh viên có thể cần phải được cách ly hoặc cô lậptheo dõi các triệu chứng hoặc các triệu chứng xấu đi. Các nguồn lực bao gồm thông tin về cách cung cấp dịch vụ chăm sóc tại gia và danh sách kiểm tra đầu mục về các dịch vụ hỗ trợ khác pdf icon[291KB, 2 trang]​​​​​​​ dành cho những người được chẩn đoán mắc COVID-19 không cần nhập viện.

 

biểu tượng dấu kiểm
Đánh giá nguy cơ phơi nhiễm của mọi người với COVID-19 và triển khai việc truy dấu tiếp xúc kết hợp với việc xét nghiệm, cô lập và cách ly.

Các nhà quản lý của trường K-12 và IHE nên hợp tác với sở y tế để đánh giá nguy cơ phơi nhiễm của mọi người đối với SARS-CoV-2 khi có người ở trường học/IHE được xác định chẩn đoán có khả năng nhiễm hoặc xác nhận nhiễm COVID-19.

 • Một số yếu tố có thể ảnh hưởng tới nguy cơ lây nhiễm COVID-19 bao gồm loại, khoảng cách, thời gian phơi nhiễm; các yếu tố về môi trường (VD: mức độ thông gió); trạng thái tiêm chủng; tình trạng lây nhiễm COVID-19 trước đó; và việc sử dụng khẩu trang.
 • Một người bị nhiễm bệnh có thể lây lan SARS-CoV-2 bắt đầu sớm nhất là 2 ngày trước khi họ có bất kỳ triệu chứng nào (hoặc đối với những người không có triệu chứng giống COVID là 2 ngày trước mẫu xét nghiệm dương tính của họ đã được thu thập) và tiếp tục lây lan vi rút cho đến khi họ đáp ứng các tiêu chí để ngừng cô lập tại nhà .
 • Điều quan trọng là phải xác định những người có thể đã bị phơi nhiễm trong giai đoạn lây nhiễm cũng như nguồn lây nhiễm tiềm ẩn. Việc xác định người tiếp xúc gần phải bao gồm tất cả những người trong trường học K-12/IHE có cân nhắc đến trường hợp ngoại lệ về định nghĩa đối tượng tiếp xúc gần đối với lây truyền từ học sinh tới học sinh trong môi trường lớp học trong nhà của trường học K-12. Tình trạng tiêm chủng không được tính đến khi xác định người tiếp xúc gần, tuy nhiên, các khuyến nghị về y tế cộng đồng cho xét nghiệm chẩn đoán cách ly có thể khác nhau tùy thuộc vào tình trạng tiêm chủng của một người hoặc tình trạng lây nhiễm trước đó.
 • Học sinh/sinh viên, nhân viên, nhà sư phạm, nhà thầu và tình nguyện viên đã tiếp xúc gần với một người được chẩn đoán mắc COVID-19 nên được xét nghiệm để xác định xem họ có bị nhiễm bệnh không, bắt đầu cách ly hoặc cô lậptự theo dõi các triệu chứng, theo khuyến nghị.
  • Những người đã tiêm chủng đầy đủ nên đi xét nghiệm 5-7 ngày sau khi phơi nhiễm với người bị nghi nhiễm hoặc xác nhận nhiễm COVID-19 và đeo khẩu trang tại nơi công cộng trong nhà trong 14 ngày hoặc cho đến khi nhận được kết quả xét nghiệm âm tính.
  • Hầu hết những người được tiêm chủng đầy đủ không có các triệu chứng giống COVID không cần phải cách ly hoặc bị hạn chế làm việc sau khi tiếp xúc với người bị nghi ngờ hoặc đã được xác nhận là mắc COVID-19, nếu họ tuân theo khuyến nghị xét nghiệm và đeo khẩu trang ở trên.

Khi xác định được các ca bệnh trong các môi trường này, người quản lý trường học K-12 và IHE phải thông báo cho những người tiếp xúc gần rằng họ đã bị phơi nhiễm (và gia đình của những người tiếp xúc gần trong trường học K-12), càng sớm càng tốt, sau khi họ được thông báo rằng có người trong trường học K-12 hoặc IHE đã có kết quả dương tính hoặc đã được chẩn đoán mắc COVID-19.

 • Việc sử dụng khẩu trang liên tục và đúng cách là bước đặc biệt quan trọng mà mọi người có thể thực hiện để bảo vệ bản thân và những người khác chống lại COVID-19. Tuy nhiên, loại khẩu trang được sử dụng và liệu chúng có được sử dụng liên tục và đúng cách không lại khác nhau trong toàn dân. Ngoại trừ bối cảnh học trong nhà tại các trường học K-12, việc sử dụng khẩu trang không được cân nhắc khi xác định người tiếp xúc gần trong quá trình nghiên cứu ca bệnh và truy dấu tiếp xúc, bất kể người được chẩn đoán mắc COVID-19 hay người bị phơi nhiễm tới SARS-CoV-2 có đang đeo khẩu trang hay không.

 

biểu tượng dấu kiểm
Can thiệp để kiểm soát cụm bệnh.

Khi COVID-19 xuất hiện trong trường học, nó có thể dẫn tới việc lây truyền trong số học sinh/sinh viên, nhân viên và các nhà sư phạm. Chuyện này có nhiều khả năng xảy ra ở các khu vực có mức độ lây truyền đáng kể hoặc cao hay ở các khu vực có tỷ lệ tiêm chủng thấp, vì các ca bệnh có nhiều khả năng thâm nhập trường học/IHE từ ngoài cộng đồng.

Trường học K-12 và IHE nên giám sát các ca bệnh COVID-19 giữa học sinh/sinh viên, nhân viên và nhà giáo dục (phù hợp với quyền riêng tư và các luật hiện hành khác) và can thiệp kịp thời để kiểm soát lây lan của các bệnh truyền nhiễm. Khi nhiều người được xác nhận hoặc có khả năng mắc COVID-19 trong một lớp học hoặc trong môi trường khác của trường học/IHE, các nhà quản lý nên phối hợp ngay với sở y tế địa phương để xác định các bước cần thiết để ngăn ngừa lây truyền thêm dù đó là COVID-19 và các cụm bệnh. Một cụm, trong môi trường của trường học K-12 hoặc IHE, được coi là đối tượng đầu tiên nhiễm bệnh (ca chỉ dấu) và hai hoặc nhiều người mắc COVID-19, là đối tượng đã tiếp xúc gần, có mặt tại địa điểm và các sự kiện chung và có thể đã nhiễm bệnh tại trường học (nghĩa là các ca bệnh liên quan tới trường học). Các nhà quản lý trường học và sở y tế địa phương nên phối hợp nghiên cứu ca bệnh để xác định địa điểm và cách thức mọi người bị nhiễm bệnh (nguồn gốc) và liệu họ có khả năng bị nhiễm bệnh trong trường hay ngoài trường hay không.

 • Điều tra nguồn bệnh là một cách tiếp cận có giá trị để truy dấu tiếp xúc. Hoạt động này liên quan đến việc nhìn lại 14 ngày trước khi các triệu chứng của ai đó bắt đầu hoặc trước khi lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 của họ (đối với những người không có triệu chứng giống COVID) để xác định những người (tiếp xúc gần), địa điểm và sự kiện có thể là nguồn gốc lây nhiễm của người mắc COVID-19. Điều tra nguồn bệnh mang đến cơ hội xác định các sự kiện hoặc buổi tụ tập có thể đã xảy ra lây truyền và giúp phát hiện các cụm bệnhcác đợt bùng phát.
 • Một cách tiếp cận khác là tìm kiếm xa hơn những người tiếp xúc gần để tìm thêm những người khác đã bị nhiễm bệnh - ví dụ: bằng cách xét nghiệm những người cùng tham dự một sự kiện mà một người tham dự khác sau đó được xác nhận là mắc COVID-19 hoặc xét nghiệm những người không có triệu chứng gần đây đã biết hoặc nghi có phơi nhiễm với SARS-CoV-2 tại trường học K-12 hoặc cơ sở IHE. Phương thức này hữu ích vì một số lý do:
  • Phương thức đó giúp các trường học và IHE xác định thêm những người mắc COVID-19, những người có thể không được liệt kê là đối tượng tiếp xúc gần nhưng đã ở cùng phòng, xe buýt, đoàn hệ hoặc nhóm hoặc đã tham dự cùng một sự kiện.
  • Phương thức đó giúp các trường học và IHE xác định những người không có triệu chứng (hoặc trước khi họ bộc lộ các triệu chứng) có thể có khả năng truyền nhiễm để có thể thực hiện các biện pháp nhằm ngăn ngừa lây truyền thêm trong môi trường của trường học K-12 / IHE.
 • Những chiến lược này có giá trị vì chúng tạo ra nhiều cơ hội hơn cho các nhà quản lý trường học K-12 và IHE để bảo vệ sức khỏe và hạnh phúc của cộng đồng trường học và gia đình của họ.

Liên kết học sinh/sinh viên, nhà sư phạm và nhân viên với các dịch vụ tiêm chủng.

Trong quá trình tương tác của họ với học sinh/sinh viên, nhà sư phạm và nhân viên, nhân viên nghiên cứu ca bệnh và truy dấu tiếp xúc có thể giúp những người mắc COVID-19 và những người tiếp xúc của họ tiếp cận các dịch vụ tiêm chủng.

 • Người nghiên cứu ca bệnh và người truy dấu tiếp xúc có thể nối kết mọi người với các dịch vụ hỗ trợ khác nhằm cải thiện và tạo điều kiện thuận lợi để có thể tiếp cận với dịch vụ tiêm chủng.
  • Kết nối mọi người với dịch thuật ngôn ngữ, vận chuyển, hỗ trợ tại nhà và các dịch vụ khác để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiêm chủng.

Cách thức chuẩn bị cho các trường K-12 và IHE

Các sở y tế tiểu bang, bộ lạc, địa phương và vùng lãnh thổ (STLT) có quyền tiến hành truy dấu người tiếp xúc. CDC khuyến khích các trường K-12 và IHE hợp tác với các sở y tế khi xác định một nhân viên hoặc học sinh/sinh viên của trường mắc COVID-19 và khi nghiên cứu các trường hợp phơi nhiễm liên quan đến COVID-19. Các hoạt động của trường học K-12 và IHE phải bổ sung cho các hoạt động của sở y tế, trong phạm vi cho phép của luật hiện hành và các luật khác, nhằm đảm bảo rằng những người được chẩn đoán mắc COVID-19 K-12 và những người phơi nhiễm với COVID-19 trong trường học K-12 và cơ sở IHE được xác định và nhận được sự theo dõi thích hợp.

Trường học K-12, IHE và các sở y tế phải xây dựng các chính sách và thủ tục trước khi xác định ca mắc COVID-19 trong khuôn viên trường học K-12/ IHE bao gồm thúc đẩy tiêm chủng ngừa COVID-19 để bảo vệ học sinh/sinh viên, nhân viên và nhà sư phạm. Để chuẩn bị cho việc triển khai nghiên cứu ca bệnh và truy dấu tiếp xúc, các nhà quản lý trường học K-12 và IHE nên thực hiện các bước sau.

 

biểu tượng dấu kiểm
Làm quen với các chính sách, hướng dẫn, quy định, luật lệ hiện hành và các nguồn thông tin khác

Tất cả các hoạt động nghiên cứu ca bệnh và truy dấu tiếp xúc phải nhất quán với các chính sách y tế công cộng của STLT (tiểu bang, bộ lạc, địa phương và vùng lãnh thổ) cũng như các yêu cầu, quy định và luật pháp hiện hành về bảo mật, an ninh dữ liệu, chấp thuận sau khi được cung cấp thông tin, quyền riêng tư, y tế/chăm sóc sức khỏe, nơi làm việc của STLT và của liên bang. Các nguồn lực liên quan bao gồm nhưng có thể không giới hạn:

Sự khác biệt của từng địa phương về luật pháp và các quy định, những đặc điểm và xu hướng của các ca bệnh COVID-19 cũng như cơ sở hạ tầng y tế công cộng có thể ảnh hưởng đến các chính sách và thủ tục liên quan đến nghiên cứu ca bệnh, truy dấu tiếp xúc, các yêu cầu báo cáo, thực hành về xét nghiệm, cách ly và cô lập. CDC khuyến khích các trường học K-12 và IHE liên hệ với sở y tế STLT của họ để tìm hiểu về các chính sách và thủ tục của địa phương.

 • Các nhà quản lý trường học K-12 và IHE cần nắm bắt được các yêu cầu báo cáo, bao gồm cả yêu cầu lưu trữ hồ sơ của OSHAexternal icon và quy định về an toàn và sức khỏe của STLT liên quan đến việc báo cáo bệnh truyền nhiễm, nghiên cứu ca bệnh và truy dấu tiếp xúc. Các nhà quản lý trường học K-12 và IHE nên liên hệ với sở y tế của họ để nắm bắt được các yêu cầu và quy trình báo cáo tại địa phương.
 • Bộ Giáo dục Hoa Kỳ đã công bố Các Câu Hỏi Thường Gặp về FERPA và Bệnh Vi-rút Corona 2019 (COVID-19)external iconđể giúp các nhân viên của trường K-12 và IHE bảo vệ quyền riêng tư của học sinh/sinh viên và làm rõ những tiết lộ nào được cho phép về thông tin danh tính cá nhân (PII) từ hồ sơ học bạ theo FERPA. Bộ Giáo Dục Hoa Kỳ cũng đã tạo biểu mẫu chấp thuận FERPA mẫupdf iconexternal icon để các tổ chức giáo dục có thể lựa chọn sử dụng.

 

biểu tượng dấu kiểm
Thiết lập vai trò, trách nhiệm và thỏa thuận.

Dù các sở y tế có trách nhiệm chính trong việc nghiên cứu ca bệnh và truy dấu tiếp xúc của bệnh truyền nhiễm, các nhà quản lý trường học và IHE chịu trách nhiệm về sức khỏe và sự an toàn của trường học K-12pdf iconexternal icon và môi trường học tập tại IHE. Trách nhiệm này bao gồm việc bảo vệ cộng đồng trường học và nơi làm việc với các yêu cầu cụ thểexternal icon dể bảo vệ nhân viên của họ. Mức độ tham gia của các trường học K-12 và IHE vào quá trình nghiên cứu ca bệnh của sở y tế hoặc truy dấu người tiếp xúc có thể khác nhau. Điều này sẽ phụ thuộc vào các luật và quy định hiện hành của liên bang và STLT; thẩm quyền và năng lực của sở y tế; cũng như chuyên môn và năng lực của các nhà quản lý trường học K-12 và IHE để tham gia vào các hoạt động này. Nghiên Cứu Ca Bệnh và Truy Dấu Người Tiếp Xúc tại Nơi Làm Việc Không Phải Cơ Sở Chăm Sóc Sức Khỏe: Thông Tin Hướng Dẫn Cho Chủ Lao Động của CDC nêu rõ vai trò và trách nhiệm có thể của trường học và các chủ lao động khác trong hoạt động nghiên cứu ca bệnh và truy dấu người tiếp xúc.

Những Điều Cần Xem Xét:

 • Xác định vai trò, trách nhiệm và các đầu mối giao tiếp liên lạc với các sở y tế và bắt đầu các quy trình vận hành tiêu chuẩn chính thức và các thỏa thuận hợp tác khi thích hợp. Điều này giúp cung cấp tính rõ ràng cho quy trình nghiên cứu ca bệnh tại địa phương và truy dấu người tiếp xúc, vai trò và trách nhiệm có thể của nhân viên sở y tế và trường học/IHE, cũng như các chương trình an toàn và sức khỏe nghề nghiệp có thể giúp ích nếu có một ca bệnh được xác định. Trong một số trường hợp, có thể cần thiết lập các thỏa thuận chính thức để phác thảo các yêu cầu báo cáo dữ liệu và thỏa thuận chia sẻ dữ liệu hoặc chỉ định vai trò/trách nhiệm của nhân viên sở y tế​​​​​​​ và trường học/IHE. Các thỏa thuận có thể khác nhau tùy theo trình độ chuyên môn và năng lực của trường học K-12 hoặc IHE để thực hiện vai trò chủ động hơn trong các hoạt động nghiên cứu ca bệnh và truy dấu tiếp xúc cũng như liên kết với dịch vụ tiêm vắc xin ngừa COVID-19.
  • Xác định nhân sự tại trường học K-12/IHE phù hợp để lãnh đạo và giám sát các hoạt động nghiên cứu ca bệnh và truy dấu tiếp xúc trong trường học K-12 và cơ sở IHE (ví dụ: người quản lý, giảng viên có chuyên môn về lĩnh vực đó, y tá trường học). Các hoạt động này có thể bao gồm tham vấn với các chuyên gia về vấn đề sức khỏe cộng đồng trong việc thiết lập kế hoạch, chính sách và thủ tục; liên hệ với các sở y tế trong việc nghiên cứu ca bệnh và truy tìm người tiếp xúc cũng như điều phối các hoạt động của trường học K-12/IHE khi xác định được ca nghi ngờ hay xác nhận mắc COVID-19 hoặc tiếp xúc với người mắc COVID-19 cũng như liên kết với các dịch vụ tiêm vắc-xin ngừa COVID-19.
  • Chỉ định đầu mối liên hệ để liên lạc về mọi vấn đề liên quan tới COVID-19 (ví dụ: nhà quản lý, y tá trường học, văn phòng, nhân viên liên lạc được chỉ định). Người này phải biết rõ các nguồn thông tin và công cụ dành cho trường học K-12 và IHE, quản lý thông báo và xử lý các thắc mắc về COVID-19 trong cộng đồng trường học K-12/IHE.
  • Xác định nhân viên thích hợp để thực hiện các hoạt động nghiên cứu ca bệnh và truy tìm người tiếp xúc. Xác định vai trò và trách nhiệm đối với các chương trình/phòng khám sức khỏe nghề nghiệp của các trường học K-12/IHE và trung tâm y tế dành cho học sinh/sinh viên. Phân biệt giữa vai trò là nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe và trách nhiệm báo cáo ca bệnh và vai trò là (các) cố vấn hoặc (những) người tham gia tích cực trong quá trình nghiên cứu ca bệnh, truy dấu người tiếp xúc và ứng phó với việc bùng phát dịch cũng như hướng dẫn về vắc-xin và các dịch vụ kết nối. Các trường học K-12 và IHE phải đảm bảo tuân thủ các luật hiện hành của liên bang và STLT OSHA cũng như luật về quyền riêng tư trong việc lựa chọn nhân viên và triển khai các hoạt động nghiên cứu ca bệnh và truy dấu người tiếp xúc trong số học sinh/sinh viên, nhân viên và giáo viên.
 • Cung cấp kiến thức và đào tạo kỹ năngpdf icon cho nhân viên tiến hành nghiên cứu ca bệnh và truy dấu người tiếp xúc để có thể nêu chính xác về các ca bệnh và ca phơi nhiễm có tính đến nhu cầu quản lý bảo mật thông tin nhận dạng cá nhân. Việc hiểu về luật liên bang và STLT hiện hành liên quan đến quyền riêng tư và bảo mật của bệnh nhân nên được đặt làm ưu tiên. Đảm bảo có sẵn hoạt động đào tạo và các thỏa thuận bảo mật dữ liệu, quyền riêng tư và bảo mật đã ký, phù hợp với luật hiện hành, được áp dụng cho tất cả nhân viên thực hiện nghiên cứu ca bệnh và truy dấu tiếp xúc. Các trường học K-12 phải đảm bảo các chương trình đào tạo và nguồn lực được phối hợp với các sở y tế địa phương để duy trì chương trình liên kết trong khu vực phân quyền. Quý vị có thể tìm thấy các nguồn thông tin về đào tạo bổ sung trên trang web Thông Tin và Đào tạo Truy Dấu Người Tiếp Xúc Liên Quan Đến COVID-19 của CDC.
 • Đưa ra các quy trình đánh giá việc thực hiện và tiến hành đảm bảo chất lượng của các hoạt động nghiên cứu ca bệnh và truy dấu người tiếp xúc.

 

biểu tượng dấu kiểm
Xây dựng các chính sách và thủ tục để nghiên cứu ca bệnh và truy tìm người tiếp xúc.

Quản lý trường IHE và trường K-12 và nhân viên y tế công cộng nên cùng hợp tác để xác định đối tượng sẽ đóng vai trò dẫn dắt trong việc nghiên cứu ca bệnh pdf icon[603 KB, 1 trang] và truy dấu tiếp xúc pdf icon[510 KB, 1 trang].

Những Điều Cần Xem Xét:

 • Xây dựng các quy trình vận hành tiêu chuẩn, bao gồm phỏng vấn ca bệnhthông báo người tiếp xúc hoặc các điểm trao đổi và tài liệu thông tin mà nhân viên có thể sử dụng khi tiến hành nghiên cứu ca bệnh và truy dấu người tiếp xúc.
  • Các chính sách nên có sự cân nhắc đối với các mô hình trường học K-12 và IHE khác nhau: cả khu nhà ở ngoài và trong khuôn viên trường của học sinh/sinh viên; nhiều loại nhân viên (ví dụ: nhân viên toàn thời gian, nhân viên hợp đồng, nhân viên thay thế, diễn giả khách mời), các tình huống có sự có mặt của giáo viên (ví dụ, học nhóm, lịch trình xen kẽ) và các tương tác khác nhau với cộng đồng (ví dụ: số giờ tình nguyện của học sinh/sinh viên, tình nguyện viên và người quản lý sự kiện của trường).
  • Các chính sách và thủ tục cũng phải bao gồm thông tin vắc-xin COVID-19 cho giảng viên, giáo viên và nhân viên, trẻ em và thanh thiếu niên , liên kết với dịch vụ tiêm chủng ngừa COVID-19 và nguồn lực cũng như sự hỗ trợ sau tiêm chủng. CDC khuyến khích các trường học K-12 và IHE tham khảo các chương trình sức khỏe nghề nghiệp, cũng như OSHAexternal iconFERPAexternal icon và hướng dẫn về quyền riêng tư khác để xác định các chính sách và thông lệ được chấp nhận liên quan đến nhân viên và học sinh/sinh viên của trường học K-12/IHE.
 • Xác định xem ai là người phù hợp để trao đổi với các ca bệnh và những người tiếp xúc gần trong số học sinh, nhân viên, nhà giáo, nhà thầu, tình nguyện viên và cộng đồng của những người học tập và làm việc tại trường học K-12/IHE (ví dụ: cha mẹ, người chăm sóc, người giám hộ, bạn cùng nhà, bạn cùng phòng). Phạm vi nghiên cứu ca bệnh và truy dấu tiếp xúc đối với các trường học K-12 và IHE đôi khi bị giới hạn trong việc tiếp cận với học sinh/sinh viên của họ (thông qua phụ huynh/người giám hộ nếu là trẻ vị thành niên), nhân viên, giáo viên và nhà thầu.
 • Phối hợp với nhân viên sở y tế tạo điều kiện thuận lợi cho việc xét nghiệm và truy dấu người tiếp xúc trong cộng đồng (ví dụ: bạn cùng nhà tại nơi ở hiện tại, bao gồm ký túc xá hoặc nhà ở cộng đồng; thành viên gia đình, bao gồm cả trẻ em có thể theo học các trường khác, chương trình trông trẻ hoặc các cơ sở trông trẻ nhỏ khác) và hợp tác chặt chẽ với sở y tế và các nhân viên thành phố/quận để cùng nhau tạo thông báo về các địa điểm có khả năng phơi nhiễm bệnh trong cộng đồng. Nguồn tài liệu bao gồm
 • Cùng các viên chức y tế công cộng xem xét dữ liệu cần thiết cho việc nghiên cứu ca bệnh và truy dấu tiếp xúc, đồng thời xác định các phương pháp tốt nhất để thu thập, lưu trữ và truyền đạt thông tin cần thiết. Tiếp tục tuân thủ bảo mật liên bang và STLT, luật, quy định và tiêu chuẩn về bảo mật dữ liệu và quyền riêng tư. Các hệ thống quản lý dữ liệu hành chính tại IHE và trường học K-12 có thể khác nhau rất nhiều về thiết kế và khả năng truy cập. Sở y tế có thể cung cấp thông tin liên quan đến nghiên cứu ca bệnh và truy dấu tiếp xúc.
 • Đảm bảo quyền riêng tư và bảo mật danh tính của những người được chẩn đoán hoặc có nguy cơ phơi nhiễm COVID-19 để tuân thủ quy định của liên bang và địa phương và để giữ uy tín với học sinh, giáo viên và nhân viên.
 • Dự kiến chia sẻ thông tin ca bệnh về những người mắc COVID-19 và xác định các đối tượng tiếp xúc gần theo hai chiều giữa trường học và sở y tế. Nhà trường có thể phát hiện một người (học sinh, nhân viên) mắc COVID-19 trước sở y tế và ngược lại. Ví dụ, sở y tế có thể nhận được báo cáo về một ca bệnh hoặc một nhóm ca bệnh liên quan đến cơ sở trường học trước khi trường học đó biết về vụ việc.
 • Phát triển các phương thức bảo mật (ví dụ, email bảo mật, cổng thông tin điện tử để báo cáo, giao thức truyền tệp an toàn) để chia sẻ thông tin giữa các sở y tế và trường học và để ngăn chặn việc công bố thông tin cá nhân trái phép.
 • Chia sẻ thông tin chi tiết về các hoạt động nhóm và tình trạng đi học của học sinh/sinh viên, bao gồm cả ngày mà các việc này diễn ra. Việc chia sẻ thông tin theo thời gian thực về các ca bệnh rất quan trọng trong việc xác định những người tiếp xúc gần và các cụm lây nhiễm. Thông tin chi tiết về ngày diễn ra các sự kiện có thể giúp trường học và IHE thông báo rõ ràng thông tin cần thiết để xác định các ca bệnh và người tiếp xúc gần cũng như thiết lập thời gian cách ly và cô lập cho mọi người.
 • Nguồn thông tin về nghiên cứu ca bệnh và truy dấu tiếp xúc bao gồm:

 

biểu tượng dấu kiểm
Xem xét các chính sách và thủ tục hỗ trợ xác định nhanh các nguy cơ phơi nhiễm và người tiếp xúc gần.

Ban giám hiệu các trường K-12 và IHE đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp thông tin về nhiều yếu tố giúp các nhân viên y tế công cộng xác định nguy cơ phơi nhiễm, bao gồm cả loại và thời gian có thể xảy ra phơi nhiễm, mức độ gần gũi giữa mọi người khi xảy ra khả năng phơi nhiễm, các yếu tố môi trường (ví dụ như tình hình thông gió, quy mô/bố cục lớp học, giãn cách xã hội, lịch biểu) và việc sử dụng khẩu trang.

Những yếu tố này, ngoài tình trạng tiêm chủng tiền sử nhiễm COVID-19 của mọi người, là rất quan trọng để xác định ai có thể bị phơi nhiễm và các bước tiếp theo (ví dụ: cách ly, xét nghiệm, theo dõi triệu chứng), để giảm nguy cơ tiếp tục lây lan vi-rút.

Hướng dẫn của CDC về Phòng ngừa COVID-19 ở các trường học K-12 đưa ra khuyến nghị giãn cách xã hội cụ thể, các lời khuyên về bố trí chỗ ngồi trong lớp học và các chiến lược phòng ngừa khác. Nó cũng cung cấp hướng dẫn về cách lưu hồ sơ các chi tiết quan trọng về môi trường trường học/IHE, các biện pháp phòng ngừa có sẵn và việc tham dự các lớp học và sự kiện nhằm cho phép đánh giá nhanh chóng và chính xác nguy cơ phơi nhiễm của mọi người để có thể thông báo cho những người có khả năng bị phơi nhiễm.

Các trường học K-12 và IHE xác định các hệ thống và nhân sự cần thiết để thu thập và truyền tải thông tin cũng như chuẩn bị trả lời, ở mức tối thiểu, những câu hỏi sau:

 • Bạn có thể cung cấp thông tin về môi trường trường học K-12/IHE nhanh như thế nào, bao gồm:
  • Cơ sở/trung tâm (ví dụ, cấu trúc tòa nhà hoặc phòng, hệ thống thông gió và cách bố trí chỗ ngồi - bao gồm cả việc giữ khoảng cách)?
   • Việc truy cập tài liệu ghi nhận về việc học sinh, nhân viên và giáo viên có chỗ ngồi cách nhau 6 feet dễ dàng ở mức độ nào?
  • Các biện pháp phòng ngừa mà quý vị đang thực hiện (ví dụ: các chính sách hoặc phương pháp sử dụng khẩu trang, lịch biểu xen kẽ)?
 • Làm thế nào để quý vị có thể nhanh chóng xác định mọi người (ví dụ: học sinh/sinh viên, giáo viên, nhân viên, tình nguyện viên, nhà thầu) trong lớp học hoặc không gian chung tại một thời điểm cụ thể?
  • Thông tin này được truy xuất từ hệ thống dữ liệu trường học K-12/IHE như thế nào?
 • Có cần phải xác định người tiếp xúc chỉ từng người một hay có thể truy cập thông tin về tiếp xúc nhóm (ví dụ: tất cả học sinh, giáo viên, tình nguyện viên) trong một lớp học?
 • Quý vị có thể dễ dàng xác định học sinh nào đang ở tại đó theo lịch biểu xen kẽ và tìm được lớp học và chỗ ngồi, bao gồm việc học sinh nào được phân vào đoàn hệ riêng hoặc nhóm học tập nào không?
 • Sĩ số lớp học được theo dõi và ghi lại như thế nào?
 • Quý vị có thể xác định sĩ số lớp học vào giờ ăn chung nhanh như thế nào? Chính sách của quý vị có bao gồm việc chỉ định chỗ ngồi không?
  • Thông tin này được ghi lại như thế nào? Nếu không, làm thế nào thông tin này có thể được thu thập?
 • Quý vị có thể truy cập thông tin về các dịch vụ hỗ trợ của trường học K-12/IHE (ví dụ: tư vấn, dạy kèm, nhóm học, vừa học vừa làm) nhanh đến mức nào?
  • Thông tin này được ghi lại như thế nào? Nếu không, làm thế nào thông tin này có thể được thu thập?
 • Các sự kiện thể thao, tụ tập và các hoạt động ngoại khóa khác của trường học K-12/IHE được sắp xếp như thế nào và thông tin về chúng được ghi lại ra sao?
  • Thông tin gì về người tham gia được thu thập lại?
 • Thông tin nào (vd. đầu mối liên hệ, tên trường hoặc bảng danh sách nhóm) được lưu tại sự kiến liên quan tới nhiều trường?
 • Quý vị có thể cung cấp thông tin về chỗ ở và phương tiện đi lại liên quan đến hoặc được trường học K-12/ IHE tài trợ dễ dàng như thế nào?
  • Nhà ở (ví dụ: ký túc xá trong hoặc ngoài khuôn viên trường, nhà ở tập thể kiểu Hy Lạp)?
   • Quý vị có thể dễ dàng xác định phân phòng hoặc nhà ở, truy cập danh sách người đến thăm và xác định lượng người tham dự của các sự kiện (ví dụ: nhóm học tập, nhóm họp mặt) diễn ra gần đây hay không?
  • Phương tiện di chuyển (ví dụ: xe buýt đến/rời khỏi trường học K-12/IHE, phương tiện đi lại trong khuôn viên trường, xe buýt hoặc phương tiện di chuyển khác đến các sự kiện ngoại khóa)?
   • Quý vị có thể dễ dàng xác định những người tham gia, khoảng cách giãn cách và chỗ ngồi theo như chỉ định hay không?
  • Trường học K-12 hoặc IHE của quý vị sẽ cung cấp thông tin liên hệ (ví dụ: tên, thông tin nhân khẩu học, số điện thoại, email, địa chỉ nhà riêng) và các thông tin liên quan khác (ví dụ: theo dõi triệu chứng, kết quả xét nghiệm, danh sách liên hệ của trường học và cộng đồng) cho học sinh/sinh viên (hoặc gia đình của họ), nhân viên, giáo viên và nhà thầu để hỗ trợ nghiên cứu ca bệnh và truy dấu tiếp xúc như thế nào?
   • Việc này cần được trích dẫn theo cách thủ công hay có thể được hỗ trợ bởi công nghệ như hệ thống thông tin học sinh?
   • Những biểu mẫu tiết lộ quyền riêng tư và bảo mật nào đang được áp dụng hoặc sẽ cần được hoàn thành để hỗ trợ việc chia sẻ dữ liệu?
   • Việc chia sẻ thông tin theo đường hướng tuân thủ bảo mật dữ liệu, tính bảo mật và các tiêu chuẩn về an ninh sẽ được thực hiện như thế nào?

 

biểu tượng dấu kiểm
Cân nhắc sử dụng các công cụ công nghệ để cải thiện hiệu quả và khả năng đánh giá

Công nghệ thông tin có thể là một tài sản quan trọng cho nhiều khía cạnh của nghiên cứu ca bệnh và truy dấu tiếp xúc, bao gồm nhận thức tình huống theo thời gian thực về việc tham gia, đánh giá không gian và khoảng cách, xác định các ca bệnh và người tiếp xúc, v.v. Các trường học K-12 và IHE có thể xem xét triển khai các giải pháp công nghệ để tăng cường các nỗ lực nghiên cứu ca bệnh và truy dấu tiếp xúc, bao gồm:

 • Công cụ quản lý ca bệnh có thể cho phép tự động hóa thông tin về ca bệnh, thông báo cho người tiếp xúc và theo dõi, giúp quá trình truy dấu tiếp xúc nhanh hơn và hiệu quả hơn, đồng thời hợp lý hóa việc thu thập và quản lý điện tử dữ liệu về bệnh nhân và người tiếp xúc của họ.
  • Các công cụ này cho phép bệnh nhân và người tiếp xúc tự báo cáo trực tuyến (ví dụ: thông tin về đặc điểm nhân khẩu học, các triệu chứng trong quá trình tự theo dõi, địa chỉ liên hệ, dịch vụ theo yêu cầu).
  • Quy trình làm việc có thể được tích hợp với hệ thống giám sát hoặc các công cụ quản lý nguồn nhân lực khác (ví dụ: tổng đài trợ giúp ảo, trình lên lịch hẹn xét nghiệm, dịch vụ hỗ trợ).
 • Các Công cụ Thông báo Phơi nhiễm và Tiếp xúc có thể giúp xác định những người tiếp xúc và thông báo cho họ về việc phơi nhiễm theo cách nhanh hơn so với quá trình chỉ truy dấu người tiếp xúc gần theo cách truyền thống. Đây là các công cụ chọn tham gia tự nguyện sử dụng công nghệ Bluetooth hoặc GPS (phổ biến nhất là thông qua các ứng dụng trên điện thoại thông minh) được sử dụng để ước tính khoảng cách và thời gian tiếp xúc của một cá nhân với người được chẩn đoán mắc COVID-19. Cần có thêm dữ liệu (từ các thí điểm và quá trình triển khai hạn chế) để đo chỉ số sức khỏe cộng đồng của các công cụ này.

Công nghệ thông tin có thể cho phép các trường học K-12 và IHE theo dõi, xem xét và đánh giá các biện pháp ứng của họ một cách nhanh chóng. Hướng Dẫn Triển Khai và Sử Dụng Các Công Cụ Kỹ Thuật Số Để Tăng Cường Truy Dấu Tiếp Xúc Truyền Thống pdf icon[125 KB, 5 trang] của CDC vạch ra các loại công cụ kỹ thuật số khác nhau, nêu bật các yêu cầu tối thiểu và các tính năng được ưu tiên. Các nguồn thông tin bao gồm:

 

biểu tượng dấu kiểm
Tích cực tuyên truyền đối với cộng đồng tại các trường học K-12 và IHE

Việc trao đổi cởi mở và kịp thời về những điều cần biết nếu xác định một người mắc COVID-19 trong cộng đồng trường học là điều cần thiết. Việc thông báo cho học sinh/sinh viên, nhân viên, giáo viên và các gia đình của trường học K-12 và IHE về các bước họ nên thực hiện để bảo vệ bản thân và những người khác và ngăn chặn sự lây lan của COVID-19 cũng rất cần thiết.

 • Cung cấp thông tin về hiệu quả của việc tiêm chủng và những nơi mọi người có thể được tiêm chủng tại địa phương.
 • Chia sẻ thông điệp với học sinh/sinh viên, giáo viên và những người khác về tầm quan trọng của việc nghiên cứu ca bệnh và truy dấu tiếp xúc, bao gồm vai trò của phụ huynh và người giám hộ trong việc giúp học sinh/sinh viên xác định người, địa điểm, sự kiện và hoạt động nơi có thể đã xảy ra phơi nhiễm và cách nhân viên, học sinh/sinh viên, giáo viên và những người khác trong cộng đồng trường học có thể cách ly hoặc cô lập và theo dõi các triệu chứng một cách an toàn.
 • Đảm bảo rằng các thông báo về nghiên cứu ca bệnh và truy dấu tiếp xúc dùng ngôn ngữ đơn giản, phù hợp về mặt văn hóa và ngôn ngữ, được trình bày theo cách ngăn ngừa kỳ thị và phân biệt đối xử, đồng thời có phối hợp với sở y tế để đảm bảo tính nhất quán trong cộng đồng địa phương. Nguồn tài liệu giúp quý vị xây dựng tài liệu truyền thông cho trường học và môi trường IHE bao gồm:
 • Các nhà lãnh đạo nhóm sinh viên và các nhóm chung sở thích có thể giúp cung cấp hoạt động giáo dục đồng đẳng và các thông điệp phù hợp về mặt văn hóa để khuyến khích sự tham gia vào các chiến lược phòng ngừa (ví dụ: đeo khẩu trang, giãn cách xã hội) và truy dấu tiếp xúc. Để tạo điều kiện cung cấp thông tin kịp thời và chính xác, các nhà cung cấp dịch vụ nhà ở cho học sinh/sinh viên và nhà ở dựa vào cộng đồng của trường học K-12/ IHE có thể khuyến khích các lãnh đạo nhóm học sinh/sinh viên và các nhóm lợi ích hợp tác với các nhân viên y tế công cộng khi phát hiện có ca bệnh.

 

biểu tượng dấu kiểm

Thông tin thêm để bổ sung cho những điều cần lưu ý của CDC rộng hơn cho các trường học K-12 và IHE:

 

biểu tượng dấu kiểm
Thông tin Bổ Sung về Truy Dấu Tiếp Xúc: