Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang web này được cập nhật thường xuyên. Một số nội dung có thể còn bằng tiếng Anh cho đến khi được dịch hết.

Cập nhật quan trọng: Cơ sở y tế
CDC đã cập nhật một số phương thức chọn lọc để vận hành hệ thống y tế hiệu quả nhằm thích ứng với hoạt động tiêm chủng COVID-19. Tìm hiểu thêm
Để bảo vệ tối đa khỏi biến thể Delta và ngăn chặn khả năng lây lan biến thể này sang người khác, vui lòng hãy tiêm chủng càng sớm càng tốt và đeo khẩu trang ở trong nhà tại nơi công cộng nếu quý vị đang ở khu vực có mức độ lây truyền đáng kể hoặc cao.
BẢN CẬP NHẬT
Với bằng chứng mới về biến thể B.1.617.2 (Delta), CDC đã cập nhật hướng dẫn dành cho những người được tiêm chủng đầy đủ. CDC khuyến nghị tất cả giáo viên, nhân viên, học sinh và khách đến trường K-12 nên đeo khẩu trang bất kể tình trạng tiêm chủng của họ như thế nào. Học sinh sẽ trở lại học toàn thời gian trên lớp vào mùa thu và nên áp dụng các chiến lược phòng ngừa theo lớp tại trường.

Hướng dẫn vận hành cơ sở chăm sóc và giáo dục trẻ em/cơ sở trông trẻ trong bối cảnh COVID-19

Hướng dẫn vận hành cơ sở chăm sóc và giáo dục trẻ em/cơ sở trông trẻ trong bối cảnh COVID-19
Cập nhật ngày 25 tháng 8 năm 2021
In

Những điểm chính

 • Tiêm chủng hiện đang là chiến lược phòng ngừa y tế cộng đồng hàng đầu để chấm dứt đại dịch COVID-19. Việc thúc đẩy hoạt động tiêm chủng ở người đủ điều kiện có thể giúp các cơ sở Chăm Sóc và Giáo Dục Trẻ Em (ECE) bảo vệ cho nhân viên và trẻ được chăm nom cũng như gia đình họ.
 • Hầu hết các cơ sở ECE đều phục vụ trẻ dưới 12 tuổi, những trẻ chưa đủ điều kiện tiêm chủng tại thời điểm này. Vì vậy, hướng dẫn này nhấn mạnh việc thực hiện các chiến lược phòng ngừa COVID-19 theo tầng (VD: sử dụng nhiều chiến lược phòng ngừa cùng lúc) để bảo vệ trẻ em và những người lớn chưa được tiêm chủng đầy đủ.
 • Các chiến lược phòng ngừa COVID-19 vẫn giữ vai trò tối quan trọng trong việc bảo vệ mọi người, trong đó có trẻ em và nhân viên cơ sở, những người chưa được tiêm chủng đầy đủ, đặc biệt là ở những khu vực có mức độ lây truyền cộng đồng từ trung bình đến cao.
 • Tất cả mọi người (từ 2 tuổi trở lên) và chưa được tiêm chủng đầy đủ đều phải đeo khẩu trang khi ở trong nhà. Cơ sở ECE có thể triển khai đeo khẩu trang 100% trong một số tình huống, chẳng hạn như nếu họ có mức độ lây truyền COVID-19 tăng, đáng kể hoặc cao trong cơ sở ECE hoặc cộng đồng, và khi họ phục vụ một nhóm đối tượng chưa đủ điều kiện tiêm chủng.
 • Các địa phương nên theo dõi tình hình lây truyền cộng đồng, tỷ lệ bao phủ vắc-xin, xác suất bùng phát cũng như các chính sách, quy định của địa phương để định hướng cho quyết định sử dụng các chiến lược phòng ngừa theo tầng.

Tóm Tắt các Thay Đổi Gần Đây

Giới Thiệu

Bản cập nhật hướng dẫn COVID-19 này dành cho các cơ sở Chăm Sóc và Giáo Dục Trẻ Em (ECE), bao gồm các trung tâm trông trẻ, chương trình tại nhà và chương trình trông trẻ tại gia đình, Head Start cùng các chương trình tiền mầm non khác, nêu rõ các chiến lược giúp cơ sở ECE giảm lây lan COVID-19 và duy trì hoạt động an toàn. Dù có ít trẻ bị bệnh COVID-19 hơn so với người lớn khi diễn ra đại dịch, trẻ vẫn có thể bị nhiễm vi-rút SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19, có thể nhiễm bệnh COVID-19 và có thể lây bệnh cho người khác. Bản tóm tắt khoa học về tình hình lây truyền trong các trường học của CDC có nêu thông tin về bằng chứng khoa học liên quan đến sự lây lan SARS-CoV-2 giữa các trẻ trong trường và môi trường ECE.

Nhìn chung, các cơ sở ECE thường phục vụ trẻ em dưới 12 tuổi và chưa đủ điều kiện để được tiêm chủng vào thời điểm này. Vì vậy, hướng dẫn này nhấn mạnh việc thực hiện các chiến lược phòng ngừa COVID-19 theo tầng (VD: sử dụng nhiều chiến lược phòng ngừa cùng lúc) để bảo vệ trẻ em và những người lớn chưa được tiêm chủng đầy đủ, bao gồm trẻ sơ sinh và trẻ em (sau đây dược gọi là trẻ em), nhân viên và những thành viên khác trong hộ gia đình. Hướng dẫn này dùng để giúp các nhà cơ sở trông trẻ và viên chức y tế địa phương lựa chọn các chiến lược phòng ngừa theo lớp, phù hợp và hiểu rõ cách chuyển tiếp an toàn giữa các môi trường học tập dựa trên các biện pháp phòng ngừa đại dịch COVID-19 khi mức lây truyền COVID-19 trong cộng đồng ở mức thấp. Hướng dẫn này dựa trên bằng chứng khoa học hiện tại và những bài học kinh nghiệm thu được từ các trường học và ECE đang thực hiện các chiến lược phòng ngừa COVID-19.

Hướng dẫn này của CDC nhằm bổ sung chứ không thay thế cho những luật, quy tắc và quy định về sức khỏe và an toàn của liên bang, tiểu bang, địa phương, lãnh thổ và bộ lạc mà các ECE phải tuân thủ. Việc áp dụng và triển khai hướng dẫn này nên được thực hiện trên cơ sở cộng tác với các cơ quan quản lý và sở y tế của tiểu bang, địa phương, vùng lãnh thổ và bộ lạc, đồng thời tuân thủ với các thông lệ, chính sách của địa phương và tiểu bang.

Các chiến lược phòng ngừa COVID-19 quan trọng nhất đối với hoạt động của ECE trong điều kiện chăm sóc trực tiếp

Các cơ sở ECE là một phần quan trọng trong cơ sở hạ tầng của các cộng đồng. Họ cung cấp một môi trường chăm nom an toàn và hỗ trợ cho trẻ, hỗ trợ sự phát triển cảm xúc, xã hội, giúp tiếp cận các dịch vụ thiết yếu và đem lại kết quả tốt đẹp hơn trong cuộc sống. Họ cũng tạo công ăn việc làm và tạo điều kiện làm việc cho các bậc phụ huynh, người giám hộ và người chăm sóc.

Bản Tóm tắt khoa học của CDC về Tình hình lây truyền SARS-CoV-2 tại các trường học K-12 và cơ sở chăm sóc, giáo dục trẻ em tổng hợp các bằng chứng về COVID-19 ở trẻ em và trẻ vị thành niên cũng những thông tin đã biết về việc ngăn chặn lây truyền trong môi trường học đường và cơ sở ECE.

Theo các điều luật và quy định áp dụng, cơ sở ECE nên phối hợp với viên chức y tế cộng đồng tại địa phương, tuân theo các luật và quy định hiện hành để xác định các chiến lược phòng ngừa cần thiết trong khu vực của họ bằng cách giám sát mức độ lây truyền cộng đồng tại địa phương, tỷ lệ bao phủ của vắc-xin trong khu vực, xác suất xảy ra bùng phát và các chính sách, quy định của địa phương. CDC tiếp tục khuyến cáo đeo khẩu trang và áp dụng các chiến lược khác để ngăn chặn sự lây lan của SARS-CoV-2. Tuy nhiên, nếu ban giám hiệu ECE quyết định loại bỏ bất kỳ chiến lược phòng ngừa theo tầng nào trong một cơ sở ECE, họ chỉ nên loại bỏ một chiến lược vào mỗi thời điểm và giám sát chặt chẽ (có kết hợp xét nghiệm đầy đủ thông qua cộng đồng) để nắm bắt về bất kỳ sự bùng phát hay gia tăng số ca bệnh COVID-19 nào. Các ECE nên truyền đạt các chiến lược của họ và mọi thay đổi trong kế hoạch cho nhân viên và gia đình, và trực tiếp cho các trẻ lớn bằng những tài liệu và kênh thông tin dễ tiếp cận, bằng ngôn từ và mức độ đọc hiểu mà các nhân viên, gia đình cũng như trẻ đều có thể tiếp nhận. Xem thông tin CDC đăng tải về việc giúp trẻ và phụ huynh quay lại trường học.

Công bằng y tế

Các ECE giữ vai trò tối quan trọng trong việc thúc đẩy tính công bằng trong học tập, chăm sóc và y tế, đặc biệt là với những nhóm phải chịu ảnh hưởng nặng nề từ COVID-19. Những người sống ở vùng nông thôn, người bị khuyết tật, người nhập cư và những người có nhận dạng là Người Mỹ Da Đỏ/Người Alaska Bản Địa, Người Da Đen hoặc Người Mỹ gốc Phi và Người Gốc nói tiếng Tây Ban Nha hoặc Người gốc Châu Mỹ Latinh chịu ảnh hưởng nặng nề từ COVID-19; sự bất bình đẳng này cũng nổi lên trong số trẻ em. Vì những lý do này mà các lưu ý về công bằng y tế liên quan đến môi trường ECE là một phần tối quan trọng trong việc ra quyết định và đã được cân nhắc trong bản cập nhật hướng dẫn của CDC dành cho các cơ sở ECE. Ban giám hiệu ECE và viên chức y tế cộng đồng có thể đảm bảo các môi trường an toàn, hỗ trợ cũng như trấn an các gia đình và nhân viên, người cung cấp của ECE bằng cách lên kế hoạch và sử dụng các chiến lược phòng ngừa toàn diện để phục vụ việc học tập, chăm sóc tại cơ sở và chia sẻ về những nỗ lực đó. Cơ sở ECE có thể làm việc với phụ huynh để hiểu các ưu tiên và lo ngại của họ đối với việc học tập và chăm sóc trẻ trực tiếp tại cơ sở.

Ban giám hiệu ECE có thể thúc đẩy công bằng y tế bằng việc đảm bảo mọi nhân viên và trẻ đều có được nguồn lực hỗ trợ cho sức khỏe thể chất và tâm thần. Ban giám hiệu ECE có thể vừa điều chỉnh phạm vi phận sự công việc cho nhân viên có nguy cơ mắc bệnh nghiêm trọng cao hơn và chưa được tiêm chủng đầy đủ, vừa bảo vệ quyền riêng tư cá nhân. Luật về người khuyết tật của tiểu bang và liên bang có thể yêu cầu có phương thức tiếp cận được điều chỉnh phù hợp để làm việc với trẻ em và thanh niên khuyết tật sao cho nhất quán với Kế Hoạch Dịch Vụ Gia Đình Cá Nhân (IFSP), Chương Trình Giáo Dục Cá Nhân (IEP) hoặc kế hoạch Phần 504 của trẻ. Ban giám hiệu nên cân nhắc các biện pháp điều chỉnh thích ứng và phương án thay thế cho chiến lược phòng ngừa khi phục vụ người khuyết tật, đồng thời giữ vững nỗ lực bảo vệ mọi trẻ em và nhân viên trước COVID-19.

Phần 1: Chiến lược phòng ngừa để giảm lây truyền SARS-CoV-2 tại các cơ sở ECE

Hầu hết các cơ sở ECE sẽ quy tụ cả người đã được tiêm chủng đầy đủ và người chưa được tiêm chủng đầy đủ. Các cơ sở ECE chủ yếu phục vụ trẻ dưới 12 tuổi và không đủ điều kiện được chích ngừa COVID-19 tại thời điểm này. Vì vậy, ban giám hiệu ECE sẽ phải quyết định về việc sử dụng các chiến lược phòng ngừa COVID-19 trong cơ sở của họ để bảo vệ những người chưa được tiêm chủng đầy đủ.

Phối hợp với viên chức y tế công cộng địa phương, ban giám hiệu ECE nên cân nhắc đến nhiều yếu tố khi quyết định về việc triển khai các chiến lược phòng ngừa COVID-19 theo tầng. Do cơ sở ECE thường phục vụ các cộng đồng xung quanh, quyết định phải dựa trên nhóm dân cư của cơ sở, các gia đình và trẻ được phục vụ cũng như các cộng đồng của họ. Các yếu tố chính nên cân nhắc gồm có:

 • Mức độ lây truyền cộng đồng của COVID-19.
 • Mức độ bao phủ vắc-xin COVID-19 trong cộng đồng cũng như ở các trẻ và nhân viên.
 • Tình trạng bùng phát hoặc xu hướng gia tăng COVID-19 tại cơ sở ECE hoặc cộng đồng xung quanh.
 • Khó khăn trong năng lực của hệ thống y tế đối với cộng đồng.
 • Độ tuổi của trẻ được phục vụ tại các cơ sở ECE và những yếu tố hành vi, xã hội có liên quan có thể ảnh hưởng tới nguy cơ lây truyền và tính khả thi của các chiến lược phòng ngừa khác nhau.

Các chiến lược phòng ngừa

Các biện pháp phòng ngừa COVID-19 này vẫn là rất quan trọng để bảo vệ mọi người, trong đó có trẻ em và nhân viên ECE, những người chưa được tiêm chủng đầy đủ, đặc biệt là ở những nơi có mức độ lây truyền cộng đồng từ trung bình đến cao. Khi cân nhắc việc loại bỏ chiến lược phòng ngừa và cách thức loại bỏ, mỗi lần chỉ nên loại bỏ một chiến lược phòng ngừa, và nên giám sát chặt chẽ trẻ và nhân viên (và xét nghiệm đầy đủ trong cộng đồng) để đề phòng bất cứ sự bùng phát hay tăng số ca bệnh COVID-19 nào.

1. Đẩy mạnh tiêm chủng

Tiêm chủng hiện đang là chiến lược phòng ngừa y tế cộng đồng hàng đầu để chấm dứt đại dịch COVID-19. Những người được tiêm chủng đầy đủ chống lại COVID-19 có mức nguy cơ thấp đối với việc lây nhiễm nghiêm trọng hoặc có triệu chứng bệnh. Ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy những người đã tiêm chủng đầy đủ phòng COVID-19 ít có khả năng bị lây nhiễm bệnh không có triệu chứng hoặc truyền COVID-19 cho người khác so với những người chưa được tiêm chủng đầy đủ. Trong hầu hết các cơ sở, những người đã được tiêm chủng đầy đủ và không bị suy giảm miễn dịch có thể quay lại thực hiện các hoạt động trước đại dịch một cách an toàn, trừ khi luật pháp, quy tắc và quy định của liên bang, tiểu bang, địa phương, bộ lạc hoặc địa hạt, trong đó có hướng dẫn của doanh nghiệp và sở làm địa phương, có yêu cầu về biện pháp phòng ngừa.

Những người từ 12 tuổi trở lên hiện đã đủ điều kiện được tiêm chủng COVID-19, nhưng hầu hết các cơ sở ECE phục vụ trẻ em dưới 12 tuổi. Các cơ sở ECE có thể thúc đẩy việc tiêm chủng đối với nhân viên và gia đình, trong đó có phụ nữ có thai, bằng cách cung cấp thông tin tiêm chủng COVID-19, khuyến khích mọi người tin tưởng vào vắc-xin và xây dựng những chính sách, thông lệ mang tính hỗ trợ, khiến cho việc tiêm chủng trở nên dễ dàng và thuận tiện nhất.

Khi thúc đẩy việc tiêm chủng COVID-19, hãy cân nhắc rằng một số cộng đồng và nhóm nhất định phải chịu ảnh hưởng nặng nề từ bệnh COVID-19 và những hệ quả nghiêm trọng, đồng thời một số cộng đồng có thể có các trải nghiệm ảnh hưởng tới lòng tin của họ đối với hệ thống chăm sóc sức khỏe. Giáo viên, nhân viên và gia đình có thể có mức độ tin tưởng khác nhau đối với vắc-xin. Ban giám hiệu ECE có thể điều chỉnh thông điệp của họ theo nhu cầu của gia đình họ và cộng đồng, có sự tham gia của những người truyền thông điệp đáng tin cậy trong cộng đồng, bao gồm những thông điệp trên mạng xã hội, để quảng bá về việc tiêm vắc-xin COVID-19 trong số những người có thể đang do dự trong việc tiêm chủng.

Để thúc đẩy tiêm chủng, cơ sở ECE có thể:

 • Truy cập vaccines.gov để tìm hiểu nơi nhân viên và gia đình có thể được chích ngừa COVID-19 trong cộng đồng và quảng bá cho các điểm tiêm chủng COVID-19 ở gần cơ sở ECE.
 • Khuyến khích nhân viên và gia đình, kể cả những người họ hàng thường xuyên tiếp xúc với trẻ trong cơ sở ECE đi tiêm chủng ngay khi có thể.
 • Xác định các rào cản tiềm tàng khác có thể chỉ có đối với lực lượng lao động và triển khai các thông lệ và chính sách để khắc phục vấn đề đó. Chương trình tiêm chủng tại nơi làm việc có thông tin cho chủ lao động về các thông lệ và chính sách được khuyến nghị để khuyển khích việc chấp nhận tiêm chủng COVID-19 ở người lao động.
 • Tìm ra các cách để điều chỉnh các thông điệp chính cho phù hợp để giúp các gia đình và nhân viên tin tưởng hơn vào vắc-xin bằng cách sử dụng lời nói, giọng điệu và hình thức phù hợp với nhu cầu của cộng đồng cũng như tích cực phản hồi các vấn đề lo ngại.
 • Dùng Công cụ tiêm chủng COVID-19 của CDC để hướng dẫn các thành viên trong cộng đồng ECE và quảng bá việc tiêm chủng COVID-19. Công cụ vắc-xin ngừa COVID-19 cho người lao động của CDC cũng có sẵn để giúp chủ lao động hướng dẫn cho người lao động của họ về vắc-xin COVID-19, nâng cao nhận thức về lợi ích của việc tiêm chủng và giải quyết quyết các thắc mắc và mối quan ngại thường gặp.
 • Tổ chức các phiên truyền đạt thông tin để kết nối các phụ huynh và người giám hộ với thông tin về vắc-xin ngừa COVID-19. Nhân viên ECE và nhân viên y tế có thể là nguồn thông tin đáng tin cậy, giúp giải thích về độ an toàn, đặc hiệu và lợi ích của vắc-xin ngừa COVID-19 cũng như giải đáp các câu hỏi thường gặp.
 • Đưa ra các lựa chọn nghỉ bệnh linh hoạt và hỗ trợ (VD: nghỉ bệnh có lương) cho nhân viên tiêm chủng hoặc người gặp phải tác dụng phụ sau khi tiêm chủng. Xem Các lưu ý sau tiêm chủng dành cho nơi làm việc của CDC để biết thêm thông tin.
 • Quảng bá các thông tin tiêm chủng như một phần của hoạt động ghi danh dành cho các gia đình nhập học tại cơ sở ECE.

Nguồn lực về tiêm chủng của CDC

2. Sử dụng khẩu trang liên tục và đúng cách

Khi người chưa được tiêm chủng đầy đủ đeo khẩu trang đúng cách và liên tục, họ cũng bảo vệ người khác và chính mình. Việc đeo khẩu trang liên tục và đúng cách ở người chưa được tiêm chủng đầy đủ là đặc biệt quan trọng khi ở trong nhà, nơi không thể duy trì khoảng cách.

 • Trong nhà: Khuyến nghị sử dụng khẩu trang ở những người chưa được tiêm chủng đầy đủ, bao gồm trẻ và nhân viên. Trẻ em dưới 2 tuổi không nên đeo khẩu trang.
 • Ngoài trời: Nói chung, mọi người không cần đeo khẩu trang khi ở ngoài trời. Tuy nhiên, đặc biệt ở những nơi có mức độ lây truyền từ đáng kể đến cao, CDC khuyến cáo người từ 2 tuổi trở lên và chưa được tiêm chủng đầy đủ phải đeo khẩu trang ở những nơi đông đúc ngoài trời hoặc trong các hoạt động có tiếp xúc gần trong thời gian dài với người chưa được tiêm chủng đầy đủ.

CDC khuyến cáo đeo khẩu trang trong nhà 100% ở những khu vực có mức độ lây truyền từ đáng kể đến cao, bất kể trạng thái tiêm chủng.

Căn cứ trên nhu cầu của cộng đồng, các cơ sở ECE có thể áp dụng quy định đeo khẩu trang toàn diện (ví dụ như bắt buộc bất kể trạng thái tiêm chủng) trong cơ sở. Lý do cho điều này có thể bao gồm:

 • Phục vụ một nhóm người chưa đủ điều kiện tiêm chủng; bao gồm hầu hết các cơ sở ECE.
 • Yêu cầu nhân viên làm mẫu hành vi đeo khẩu trang đúng cách và liên tục cho trẻ từ 2 tuổi trở lên.
 • Tình hình lây truyền COVID-19 gia tăng hoặc ở mức đáng kể hay cao trong cơ sở hoặc cộng đồng xung quanh họ.
 • Mức độ lây truyền cộng đồng gia tăng của một biến thể đang lây lan dễ dàng hơn ở trẻ em hoặc gây bệnh nghiêm trọng hơn ở trẻ em do COVID-19.
 • Thiếu hệ thống giám sát tình trạng vắc-xin của trẻ và nhân viên.
 • Khó giám sát hoặc thực thi các chính sách về khẩu trang nếu chính sách đó không áp dụng cho mọi đối tượng.
 • Ý thức đón nhận tiêm chủng thấp ở các gia đình, nhân viên hoặc trong cộng đồng.

Các cơ sở ECE cũng nên hỗ trợ những người đã được tiêm chủng đầy đủ nhưng vẫn muốn đeo khẩu trang, như một lựa chọn cá nhân hoặc vì họ có bệnh có thể làm suy yếu hệ miễn dịch. Cơ sở ECE nên cố gắng đảm bảo chính sách sử dụng khẩu trang mà họ lựa chọn không xung đột với các điều luật, chính sách và quy định của địa phương, tiểu bang và vùng lãnh thổ.

Các cơ sở tiếp tục yêu cầu những người trên 2 tuổi đeo khẩu trang nên đưa ra các ngoại lệ cho các nhóm người sau đây:

 • Một người không thể đeo khẩu trang hoặc không thể đeo khẩu trang một cách an toàn, vì tình trạng khuyết tật như được xác định theo Đạo luật về người khuyết tật Hoa Kỳ (ADA) (42 U.S.C. 12101 et seq.). Thảo luận về khả năng nhà ở có thể chấp nhận đượcexternal icon với người lao động chưa được tiêm chủng đầy đủ, không thể đeo hoặc có khó khăn trong việc đeo một số loại khẩu trang nhất định vì tình trạng khuyết tật.
 • Người đeo khẩu trang sẽ tạo rủi ro về an toàn, sức khỏe tại nơi làm việc hoặc yêu cầu công việc theo quy định của liên bang hay theo hướng dẫn an toàn tại nơi làm việc.

Để tạo điều kiện học tập và phát triển hành vi cảm xúc, xã hội, hãy cân nhắc việc đề nghị những nhân viên chưa được tiêm chủng đầy đủ đeo khẩu trang trong suốt hoặc bằng vải có tấm nhìn xuyên qua khi tương tác với trẻ nhỏ, trẻ đang học đọc hoặc tương tác với người cần đọc môi.

Khi nhân viên trông trẻ và nhân viên đeo khẩu trang tại nơi làm việc, khẩu trang đó phải đáp ứng các tiêu chí sau:

Nguồn lực về khẩu trang

Trong khi đưa đónLệnh của CDC áp dụng cho tất cả các hoạt động đưa đón bằng phương tiện công cộng, kể cả đưa đón tới cơ sở ECE. Hành khách từ 2 tuổi trở lên và các tài xế phải đeo khẩu trang trên xe buýt và xe van, kể cả trên xe buýt do các hệ thống trường công lập và tư thục vận hành, bất kể trạng thái tiêm chủng và phải tuân theo các trường hợp miễn, loại trừ trong Lệnh của CDC. Tìm hiểu thêm tại đây.

Các trường nên cung cấp khẩu trang cho những học sinh cần khẩu trang (kể cả trên xe buýt và xe van), như các em quên mang theo khẩu trang hoặc gia đình không đủ khả năng mua khẩu trang.

3. Giữ khoảng cách và lập thành nhóm

Những cơ sở ECE nơi không phải ai cũng đã được tiêm chủng đầy đủ nên thực hiện giữ khoảng cách ở mức tối đa có thể khi ở trong nhà. Do cung cấp dịch vụ thiết yếu, cơ sở ECE không nên từ chối chăm sóc trực tiếp cho trẻ em để đảm bảo yêu cầu khoảng cách tối thiểu.

Việc duy trì khoảng cách thường không khả thi trong môi trường ECE, đặc biệt là trong một số hoạt động nhất định (VD: thay bỉm, cho ăn, bế ẵm/trấn an, v.v.) và giữa các trẻ nhỏ nói chung. Khi không thể duy trì khoảng cách trong cơ sở ECE, điều đặc biệt quan trọng là phải phân lớp cho nhiều chiến lược phòng ngừa, như lập thành nhóm, đeo khẩu trang trong nhà, cải thiện thông gió, rửa tay, che mũi miệng khi ho, hắt hơi và vệ sinh thường xuyên để giúp giảm nguy cơ lây truyền. Việc sử dụng khẩu trang của những người chưa tiêm chủng đầy đủ đặc biệt quan trọng khi không thể duy trì khoảng cách tiếp xúc. Khuyến nghị duy trì khoảng cách tối thiểu 6 feet giữa những người lớn chưa được tiêm chủng đầy đủ với nhau.

Người đã được tiêm chủng đầy đủ không cần giữ khoảng cách, trừ khi có yêu cầu theo điều luật, quy tắc và quy định của liên bang, tiểu bang, địa phương, bộ lạc và vùng lãnh thổ, trong đó có hướng dẫn dành cho doanh nghiệp và sở làm tại địa phương. Dù khó và có những thời điểm là không thể thực hiện trong cơ sở ECE, người chưa được tiêm chủng đầy đủ nên giữ khoảng cách tối đa với những người khác cũng chưa được tiêm chủng đầy đủ, đồng thời phải đeo khẩu trang.

Lập nhóm: Lập nhóm có nghĩa là giữ mọi người thành từng nhóm nhỏ và mỗi nhóm luôn ở với nhau trong suốt cả nhà. Có thể sử dụng phương pháp lập nhóm để hạn chế số trẻ và nhân viên tiếp xúc với nhau, đặc biệt là khi khó duy trì khoảng cách, như giữa các trẻ nhỏ với nhau, cụ thể là ở những khu vực có mức độ lây truyền từ trung bình đến cao. Việc lập nhóm có thể hạn chế lây lan COVID-19 giữa các nhóm nhưng không nên thay thế cho các biện pháp phòng ngừa khác trong mỗi nhóm. Khi xác định cách đảm bảo khoảng cách và số người trong nhóm,cơ sở ECE nên cân nhắc đến khả năng mất giờ học và vấn đề sức khỏe cảm xúc, xã hội của trẻ, cũng như nhu cầu của các gia đình khi họ không thể theo học trực tiếp chương trình ECE.

Phân trẻ và người trông trẻ vào các nhóm riêng và luôn ở cùng nhau trong cả ngày.

 • Nếu có thể, các nhóm trông trẻ nên bao gồm cùng các trẻ đó mỗi ngày và cùng nhà cung cấp dịch vụ trông trẻ nên tiếp tục ở cùng nhóm trẻ đó mỗi ngày.
 • Hạn chế trộn lẫn giữa các nhóm sao cho có tương tác tối thiểu hoặc không có tương tác giữa các nhóm hoặc đoàn hệ khác nhau.
 • Số nhóm hoặc đoàn hệ có thể khác nhau tùy vào loại hình cơ sở trông trẻ (trung tâm so với nhà trông trẻ) và quy mô, với các cơ sở nhỏ hơn sẽ có ít đoàn hệ hơn so với các nhóm lớn hơn.
 • Duy trì khoảng cách tối thiểu 6 feet giữa trẻ và người lớn từ các nhóm khác nhau.
 • Tách nệm hoặc cũi ngủ của trẻ ra riêng và sắp xếp cho trẻ ngủ quay đầu chân ngược với trẻ khác. Không nên đeo khẩu trang trong lúc ngủ.
 • Bố trí các hướng dẫn cụ thể, như biển báo trên tường hoặc băng dính trên sàn, để giúp duy trì khoảng cách giữa các nhóm trong khu vực chung.
 • Xếp xen kẽ thời gian sử dụng không gian chung giữa các nhóm.
 • Xếp xen kẽ giờ đón, trả trẻ tại cơ sở và giờ hoặc điểm đón xe theo nhóm và ưu tiên đón, trả trẻ ở ngoài trời, nếu có thể.
 • Trong phương tiện đưa đón, chỉ xếp cho một trẻ ngồi một hàng hoặc cách hàng khi có thể. Trẻ trong cùng một nhà có thể ngồi cùng nhau.
 • Ưu tiên hoạt động ngoài trời. Khi có thể, nên cho trẻ vui chơi vận động thể chất ở bên ngoài. Giữ nguyên các nhóm nếu có thể khi ở không gian vui chơi ngoài trời. Không nên đeo khẩu trang khi bơi hoặc vui chơi dưới nước.

4. Thông gió

Việc cải thiện thông gió là một chiến lược phòng ngừa COVID-19 quan trong có thể giảm số hạt có chứa vi-rút trong không khí. Cùng với các chiến lược phòng ngừa khác, bao gồm đeo khẩu trang nhiều lớp, vừa khớp, đưa không khí trong lành vào trong tòa nhà giúp tránh không để các hạt chứa vi-rút tập trung ở bên trong. Điều này có thể được thực hiện bằng cách mở nhiều cửa và cửa sổ, dùng quạt an toàn cho trẻ em để tăng hiệu quả của việc mở cửa sổ và tạo thay đổi trong HVAC hoặc hệ thống lọc khí.

Trong khi di chuyển, mở hoặc mở hé cửa sổ trong xe buýt và các phương tiện vận chuyển khác, nếu làm vậy không tạo ra nguy cơ an toàn nào. Giữ cửa sổ mở vài cm cũng giúp cải thiện việc lưu thông không khí.

Để biết thêm thông tin chi tiết về việc bảo trì, sử dụng thiết bị thông gió, hoạt động để cải thiện thông gió và những điều cần lưu ý về thông gió khác, hãy tham khảo:

Quý vị có thể tìm thêm khuyến cáo về thông gió cho các loại cơ sở học đường khác nhau trong tài liệu hướng dẫn của Hội Kỹ Sư Hệ Thống Sưởi, Làm Mát và Điều Hòa Không Khí Hoa Kỳ (ASHRAE) dành cho trường học và trường đại họcpdf iconexternal icon.

Việc tăng số tài trợ từ Chương Trình Head Start và Tài Trợ Ổn Định Dịch Vụ Trông Trẻ theo Đạo Luật Kế Hoạch Cứu Trợ Hoa Kỳ có thể hỗ trợ cải thiện thông khí. Vui lòng tham khảo hướng dẫn nhận tiền tài trợ này từ Văn Phòng Dịch Vụ Trông Trẻexternal iconVăn Phòng Head Startexternal icon thuộc Cơ Quan Quản Lý Trẻ Em và Gia Đình. Đạo Luật Kế Hoạch Cứu Trợ Hoa Kỳ còn có Quỹ Khôi Phục Tài Chính Tiểu Bang và Địa Phương liên quan đến Vi-rút Coronaexternal icon cho chính quyền các tiểu bang, địa phương và bộ lạc, cũng có thể áp dụng cho một số chương trình ECE.

5. Rửa tay và Quy ước vệ sinh cơ quan hô hấp

Mọi người nên thực hành rửa tay và quy ước vệ sinh cơ quan hô hấp (che miệng khi ho và hắt hơi) để hạn chế nhiễm và lây lan bệnh lây nhiễm bao gồm COVID-19. Các ECE có thể giám sát và củng cố các hành vi này và cung cấp vật tư rửa tay đầy đủ.

 • Hướng dẫn và củng cố việc rửa tay bằng xà phòng và nước trong ít nhất 20 giây.
 • Nhắc nhở mọi người trong cơ sở rửa tay thường xuyên và hỗ trợ trẻ nhỏ rửa tay.
 • Nếu không thể rửa tay, hãy dùng dung dịch sát trùng tay có nồng độ cồn tối thiểu 60% (cho nhân viên và trẻ lớn, những người có thể dùng dung dịch sát trùng tay một cách an toàn). Nên bảo quản dung dịch sát trùng tay cách xa và nằm ngoài tầm với của trẻ nhỏ và chỉ nên dùng dưới sự giám sát của người lớn đối với trẻ dưới 6 tuổi.
 • Dán các bảng hiệu và hình đồ họa mô tả cách ngăn chặn mầm bệnh lên lan ở những vị trí quan trọng trong cơ sở, như lối vào và phòng vệ sinh. Các bảng hiệu này phải dễ hiểu, sử dụng hình ảnh và ở ngôn ngữ chính mà nhân viên và các gia đình sử dụng.
 • Bố trí các trạm vệ sinh tay ở lối vào cơ sở.
 • Trong hầu hết các trường hợp, đeo găng tay là không cần thiết để bảo vệ khỏi COVID-19. CDC khuyến nghị đeo găng tay khi vệ sinh và khử trùng hoặc khi chăm sóc cho người nhiễm COVID-19 và khuyến nghị rửa tay đúng cách trong các trường hợp khác.

Nguồn lực về rửa tay và quy ước vệ sinh cơ quan hô hấp

6. Ở nhà khi bị bệnh và đi xét nghiệm

Ở nhà khi bị bệnh

Những trẻ và nhân viên có triệu chứng về bệnh lây nhiễm, như cảm cúm (cúm) hoặc COVID-19, nên ở nhà và được giới thiệu tới nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe để được xét nghiệm và chăm sóc. Ở nhà khi bị bệnh COVID-19 là điều quan trọng để tránh lây nhiễm COVID-19 ngoài cơ sở và tránh lây truyền sang cho người khác. Ngoài ra cũng đặc biệt quan trong để những người chưa tiêm chủng đầy đủ cách ly sau lần phơi nhiễm gần đây với ai đó mắc COVID-19. Cơ sở ECE cũng nên cho phép thực hiện các chính sách và thông lệ linh động, không trừng phạt và mang tính hỗ trợ, để mọi người nghỉ bệnh có trả lương, khuyến khích người lao động bị bệnh ở nhà mà không sợ bị trả đũa, mất thu nhập hoặc mất việc. Chủ lao động nên đảm bảo rằng nhân viên biết và hiểu rõ về các chính sách này.

Việc các triệu chứng bệnh COVID-19 có nhiều điểm giống với các căn bệnh thường gặp khác có nghĩa là một số người có các triệu chứng bệnh COVID-19 có thể là bị bệnh khác. Điều này thậm chí còn có nhiều khả năng xảy ra ở trẻ nhỏ hơn vì trẻ là đối tượng thường mắc nhiều bệnh liên quan đến vi-rút mỗi năm. Dù COVID-19, cảm lạnh và cảm cúm có triệu chứng tương tự nhau, song đó là các bệnh khác nhau. Những trẻ có triệu chứng của bệnh truyền nhiễm hoặc một số triệu chứng nhất định của COVID-19 không nên tới học cơ sở ECE. Khuyến khích cha mẹ nên cảnh giác với các dấu hiệu bệnh của con cái và giữ trẻ ở nhà khi chúng bị bệnh. Phụ huynh nên đặc biệt chú ý đến các dấu hiệu

 • Sốt (thân nhiệt từ 100,4 ºF trở lên)
 • Đau họng
 • Các cơn ho mới khó kiểm soát gây khó thở (với trẻ có bệnh dị ứng/hen suyễn mãn tính, hãy kiểm tra xem có gì khác so với cơn ho bình thường hay không)
 • Tiêu chảy, nôn hoặc đau bụng
 • Khởi phát triệu chứng mới là đau đầu dữ dội, đặc biệt là kèm sốt.

Người bị sốt từ 100,4 ºF (38,0 ºC) trở lên hoặc có các dấu hiệu bệnh khác không nên được tiếp nhận vào cơ sở của quý vị.

Thời gian đứa trẻ đó không nên tới cơ sở trông trẻ tùy thuộc vào việc liệu đứa trẻ đó mắc bệnh COVID-19 hay căn bệnh khác. Trong hầu hết các trường hợp, những trẻ mắc COVID-19 có thể ở gần người khác sau

 • 10 ngày kể từ khi các triệu chứng  xuất hiện lần đầu tiên và
 • 24 giờ không bị sốt mà không dùng thuốc hạ sốt 
 • Các triệu chứng khác của COVID-19 đang cải thiện

Những trẻ có kết quả dương tính với COVID-19 nhưng không có triệu chứng có thể ở gần người khác 10 ngày sau khi có kết quả dương tính lần đầu với COVID-19.

Người tiếp xúc gần với người mắc COVID-19

Người tiếp xúc với người mắc COVID-19 có cần ở nhà hay không và cần ở nhà bao lâu còn tùy thuộc vào trạng thái tiêm chủng.

 • Trẻ và nhân viên chưa được tiêm chủng nếu đã tiếp xúc gần với người (nghi nhiễm hoặc đã xác nhận) nhiễm COVID-19 thì phải ở nhà (cách ly) trong 14 ngày kể từ lần tiếp xúc gần nhất với người đó. Tiếp xúc gần được xác định là trong phạm vi 6 feet với người nhiễm bệnh trong tổng thời gian tích lũy 15 phút trở lên trong giai đoạn 24 giờ. Một số địa phương có thể chọn sử dụng xét nghiệm để rút ngắn thời gian cách ly
 • Người đã tiêm chủng đầy đủ và không có các triệu chứng COVID-19 không cần cách ly hay xét nghiệm sau khi tiếp xúc với người nhiễm COVID-19.
 • Cơ sở ECE nên hướng dẫn cho nhân viên và các gia đình về thời điểm mà họ và con em họ nên ở nhà cũng như khi nào có thể trở lại cơ sở ECE.

Chuẩn bị sẵn sàng khi có ai đó bị bệnh

Cơ sở ECE của quý vị nên triển khai nhiều hành động phòng ngừa COVID-19 để chuẩn bị sẵn sàng khi có người bị bệnh COVID-19.

 • Bọn trẻ hoặc nhân viên của quý vị có thể bắt đầu có các triệu chứng bệnh COVID-19 khi ở tại cơ sở của quý vị. Quý vị nên thực hiện việc cô lập những người bắt đầu có các triệu chứng này khỏi trẻ và nhân viên khác. Lên kế hoạch lập phòng hoặc khu vực cô lập, ưu tiên có phòng vệ sinh riêng để quý vị có thể sử dụng để cách ly trẻ hoặc nhân viên bị bệnh. Đảm bảo trẻ cô lập vẫn nằm trong tầm giám sát của người lớn. Thu xếp phương tiện vận chuyển đưa trẻ hoặc nhân viên có các triệu chứng COVID-19 về nhà hoặc tới cơ sở chăm sóc y tế (nếu có các triệu chứng nghiêm trọng).
 • Đóng cửa các khu vực mà người bệnh đã sử dụng và không sử dụng các khu vực này cho đến sau khi đã làm sạch và khử trùng những nơi này; bao gồm các bề mặt và vật dụng dùng chung trong khu vực, nếu có.
 • Chờ ít nhất 24 giờ trước khi làm sạch và khử trùng. Nếu việc chờ 24 giờ không khả thi, hãy chờ càng lâu càng tốt và tăng thông gió trong khu vực đó. Quý vị nên đảm bảo an toàn và sử dụng phù hợp các sản phẩm vệ sinh và khử trùngexternal icon, bao gồm việc cất sản phẩm an toàn cách xa trẻ nhỏ.
 • Xem Công cụ của CDC cho các cơ sở trông trẻ để biết thêm nguồn thông tin về những điều cần làm nếu có trẻ bị bệnh khi đang ở cơ sở trông trẻ.

Xét nghiệm COVID-19

Xét nghiệm COVID-19 khi triệu chứng tương ứng với COVID-19 sẽ giúp nhanh chóng truy dấu người tiếp xúc và ngăn chặn khả năng lây lan, đặc biệt là khi không sử dụng các chiến lược phòng ngừa quan trọng (đeo khẩu trang và giữ khoảng cách).

 • Khuyến khích các gia đình theo dõi con em ở nhà để phát hiện dấu hiệu bệnh lây nhiễm trong đó có COVID-19 để quyết định xem khi nào cần xét nghiệm hoặc tìm đến dịch vụ chăm sóc y tế.
 • Xây dựng các chính sách khuyến khích nhân viên mắc bệnh ở nhà mà không sợ gặp phải các hậu quả tiêu cực. Đảm bảo trao đổi rõ ràng các chính sách cho nhân viên. Tiêu chí của CDC có thể giúp cho biết thời điểm mà trẻ và nhân viên chưa được tiêm chủng có thể trở lại nếu gần đây đã tiếp xúc gần với người mắc COVID-19.
 • Xây dựng và truyền đạt cho nhân viên và các gia đình về chính sách trở lại cơ sở ECE của quý vị sau khi bị bệnh COVID-19. Các tiêu chí ngừng cách ly y tế và cách ly tại nhà của CDC có thể được sử dụng khi lập những chính sách này.
 • Cơ sở ECE nên giới thiệu tới dịch vụ xét nghiệm chẩn đoán, cho bất kỳ trẻ hoặc nhân viên nào bộc lộ triệu chứng của COVID-19 trong môi trường ECE.
 • Một số cơ sở ECE cũng có thể tự chọn sử dụng xét nghiệm sàng lọc cho nhân viên chưa được tiêm chủng như một chiến lược để phát hiện ca bệnh và ngăn chặn lây truyền thứ cấp. Việc này bao gồm xét nghiệm sàng lọc cho người chưa có triệu chứng mà không biết là mình bị phơi nhiễm nhằm đưa ra các quyết định dựa trên kết quả xét nghiệm. Cơ sở ECE quan tâm đến việc tiến hành xét nghiệm sàng lọc cho nhân viên nên liên hệ với sở y tế địa phương để thảo luận về các lựa chọn triển khai.

7. Truy dấu tiếp xúc kết hợp với cách ly và cô lập.

Cơ sở ECE nên tiếp tục hợp tác với sở y tế địa phương và tiểu bang trong chừng mực cho phép theo luật về quyền riêng tư và các luật pháp hiện hành khác để cung cấp thông tin một cách bảo mật về người được chẩn đoán hoặc phơi nhiễm với COVID-19. Việc này cho phép xác định xem những trẻ và nhân viên nào có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 cần cách lyngười tiếp xúc gần nào nên cách ly phòng bệnh.

Trong khả năng cao nhất có thể, cơ sở ECE nên báo cáo các ca bệnh dương tính cho sở y tế tiểu bang hoặc địa phương ngay khi có thông tin. Trong phạm vi được cho phép theo luật áp dụng về quyền riêng tư, ban giám hiệu ECE nên thông báo sớm nhất có thể cho nhân viên và gia đình của trẻ đã tiếp xúc gần (trong cùng ngày nếu có thể) sau khi được thông báo là cơ sở có người có kết quả xét nghiệm dương tính. Người đã được tiêm chủng đầy đủ nếu tiếp xúc gần với người mắc COVID-19 nhưng không có triệu chứng của COVID-19 thì không cần cách ly hay xét nghiệm.

Tài nguyên về cô lập, cách ly và xét nghiệm

8. Vệ sinh và Khử trùng

Nói chung, việc vệ sinh một lần mỗi ngày thường là đủ để loại bỏ vi-rút có thể có trên các bề mặt. Tuy nhiên, ngoài việc vệ sinh phòng tránh COVID-19, cơ sở ECE nên thực hiện theo quy trình được khuyến cáo để vệ sinh, sát khuẩn và khử trùng trong cơ sở của họ (VD: sau khi thay tã bỉm, cho trẻ ăn và tiếp xúc với dịch tiết của cơ thể). Xem Chăm sóc cho con em chúng taexternal icon. Để biết thông tin chung về việc vệ sinh thường xuyên cơ sở, thời điểm nên vệ sinh thường xuyên hơn hoặc khử trùng, vệ sinh cơ sở khi có người bị bệnh, bảo quản an toàn các sản phẩm làm sạch và khử trùng, cũng như những điều cần lưu ý để bảo vệ người làm vệ sinh cơ sở, hãy xem phần Vệ sinh và khử trùng cơ sở của quý vị.

Khi có người bị bệnh: Nếu tại cơ sở ECE có người bị bệnh hoặc có người mắc COVID-19 hiện diện tại cơ sở trong 24 giờ vừa qua, hãy vệ sinh và khử trùng cơ sở. Để biết thêm thông tin về việc vệ sinh và khử trùng an toàn, hãy xem phần Vệ sinh và khử trùng cơ sở của quý vị.

Hướng dẫn thêm về vệ sinh và khử trùng:

Phần 2: Vấn đề khác cần lưu ý cho cơ sở ECE

Bế ẵm, rửa ráy hoặc cho trẻ ăn

Quý vị rất cần trấn an trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ khi bé khóc, buồn hoặc căng thẳng, và các trẻ này cũng cần được ôm ấp. Trong chừng mực có thể khi bồng, tắm rửa hay cho trẻ nhỏ ăn, quý vị hãy tự bảo vệ bản thân bằng cách:

 • Rửa tay thường xuyên.
 • Rửa tay và bất cứ chỗ nào trên người đã tiếp xúc với dịch cơ thể của trẻ.
 • Tránh chạm vào mắt khi bồng, tắm rửa hay cho trẻ ăn.
 • Nếu dịch cơ thể dính trên quần áo của trẻ, hãy thay ngay, bất cứ khi nào có thể, sau đó rửa lại tay của quý vị.
 • Rửa tay trước và sau khi cầm bình sửa cho trẻ sơ sinh được chuẩn bị tại nhà hoặc tại cơ sở.

Thay tã bỉm cho trẻ

 • Khi thay tã bỉmexternal icon cho trẻ, hãy rửa tay cho mình và cho trẻ trước khi bắt đầu và hãy đeo găng tay. Làm theo quy trình thay tã bỉm an toàn.
 • Khi khả thi, không nên để người thay tã kiêm cả việc chuẩn bị đồ ăn. Nếu quý vị là người duy nhất có thể lo cả việc thay tã và chuẩn bị đồ ăn, hãy sử dụng các chiến lược phòng ngừa bổ sung (như rửa tay) sau mỗi lần thay tã và chuẩn bị đồ ăn.
 • Sau khi thay tã bỉm, hãy tháo găng và rửa tay (ngay cả khi quý vị có đeo găng tay), khử trùng khu vực thay tã bỉm bằng chất khử trùng không mùi có trong Danh sách N: Chất khử trùng có tác dụng với vi-rút corona (COVID-19) của EPAexternal icon dưới dạng dung dịch sát khuẩn hoặc khử trùng. Nếu các sản phẩm khác được sử dụng để làm vệ sinh hoặc khử trùng, chúng không nên có mùi thơm và đã đăng ký với EPA. Nếu bề mặt bị bẩn, cần phải làm sạch bằng chất tẩy rửa hoặc xà phòng và nước trước khi khử trùng.
 • Nếu sử dụng tã vải có thể tái sử dụng, không xả hoặc giặt sạch tại cơ sở của quý vị. Để nguyên tã bằng vải bị bẩn (không gạt bỏ chất bẩn trên đó hoặc xả sạch) vào túi nhựa hoặc thùng đựng tã bẩn có nắp đậy dạng không chạm tay trả lại cho phụ huynh/người giám hộ hoăc dịch vụ giặt là. (Tải xuống áp phích về quy trình thay tã.)

Phương tiện giao thông

Nếu cơ sở quý vị có sử dụng xe đưa đón (VD: xe buýt hoặc xe van), tài xế nên thực hiện tất cả các biện pháp và quy trình an toàn như được đặt ra cho các nhân viên khác (VD: vệ sinh tay, đeo khẩu trang). Để vệ sinh và khử trùng xe buýt hoặc các xe chuyên chở khác, hãy xem hướng dẫn dành cho các nhà vận hành vận tải xe buýt. Tạo khoảng cách giữa các trẻ trên xe buýt vận chuyển (ví dụ, bố trí một trẻ ngồi một hàng hoặc bỏ cách hàng ghế) khi có thể. Tuy nhiên trẻ từ cùng một nhà có thể ngồi cùng nhau.

Trẻ khuyết tật hoặc có nhu cầu chăm sóc sức khỏe khác

Cung cấp các hình thức hỗ trợ, điều chỉnh và trợ giúp cho trẻ em và nhân viên khuyết tật hoặc có nhu cầu chăm sóc sức khỏe đặc biệt khi triển khai các quy trình an toàn liên quan đến COVID-19:

 • Làm việc với các gia đình để hiểu rõ hơn các nhu cầu cá nhân của trẻ khuyết tật.
 • Vẫn phải đảm bảo hỗ trợ cho trẻ khuyết tật:
  • Giúp dễ dàng tiếp cận người cung cấp dịch vụ trực tiếp (DSP) (VD: nhân viên hỗ trợ giáo dục, chuyên viên trị liệu, chuyên viên can thiệp sớm, chuyên gia tư vấn y tế và sức khỏe tâm thần, v.v.). Nếu các DSP chưa được tiêm chủng đầy đủ cung cấp dịch vụ tại nhiều địa điểm, hãy hỏi xem liệu có bất kỳ địa điểm phục vụ nào khác của họ có các ca bệnh COVID-19 không.
  • Đảm bảo tiếp cận với các dịch vụ cho học sinh bị khuyết tật khi xây dựng các đoàn hệ.
 • Điều chỉnh các chiến lược khi cần thiết
  • Biết rằng việc giãn cách xã hội và đeo khẩu trang có thể khó khăn đối với trẻ nhỏ và những người có khuyết tật nhất định (ví dụ khiếm thị hoặc khiếm thính) hoặc với những người có vấn đề về cảm giác hoặc nhận thức.
  • Với những người chưa được tiêm chủng đầy đủ và chỉ có thể đeo khẩu trang tại một số thời gian vì các lý do nói trên, hãy ưu tiên để họ đeo khẩu trang trong những thời điểm khi khó có thể tách các trẻ và/hoặc nhân viên (VD: khi đứng xếp hàng hoặc trong khi đưa đón trẻ).
  • Cân nhắc việc đề nghị những nhân viên chưa được tiêm chủng đầy đủ đeo khẩu trang trong suốt hoặc khẩu trang vải có tấm nhìn xuyên qua khi tương tác với trẻ nhỏ, trẻ đang học đọc hoặc tương tác với người cần đọc môi.
  • Sử dụng các kỹ thuật hành vi (như làm mẫu và củng cố hành vi mong muốn và sử dụng thời khóa biểu có hình ảnh, đồng hồ tính giờ, lời nhắc trực quan cùng những hình thức khích lệ tích cực) để giúp tất cả các trẻ điều chỉnh theo sự chuyển tiếp hoặc thay đổi trong nếp sinh hoạt.

Vui lòng xem Hướng dẫn cho các nhà cung cấp dịch vụ trực tiếp để có nguồn thông tin cho các DSP phục vụ trẻ em bị khuyết tật hoặc các nhu cầu chăm sóc sức khỏe khác trong đại dịch COVID-19.

Du khách

Các cơ sở ECE nên xem xét lại quy tắc của họ đối với khách thăm và các hoạt động có sự tham gia của gia đình.

 • Cơ sở ECE nên hạn chế khách tới thăm, tình nguyện viên và các hoạt động có sự tham gia của các nhóm hoặc tổ chức bên ngoài, có người chưa được tiêm chủng đầy đủ, khi không thật cần thiết, đặc biệt là ở những khu vực có mức độ lây truyền COVID-19 từ trung bình đến cao.
 • Cơ sở ECE không nên hạn chế khả năng tiếp xúc với DSP hoặc người mẹ đang nuôi con sơ sinh bằng sữa mẹ, nhưng có thể đảm bảo họ phải tuân thủ chính sách dành cho khách tới thăm cơ sở ECE.
 • Xây dựng các kế hoạch gặp gỡ gia đình mới sao cho cho phép gia đình và nhân viên tụ họp mà vẫn đáp ứng các chiến lược phòng ngừa.
 • Xây dựng các kế hoạch hoặc quy trình để phụ huynh và/hoặc người giám hộ thăm nom con em họ trong khi vẫn duy trì các chiến lược phòng ngừa.
 • Chương trình ECE tại nhà mà trong nhà có người chưa được tiêm chủng đầy đủ thì nên yêu cầu bắt buộc đeo khẩu trang đối với người chưa được tiêm chủng và duy trì khoảng cách tối đa.
 • Khách tới nhà có thể tham khảo Thông tin hướng dẫn tới thăm nhà trong giai đoạn COVID-19external iconcủa Cơ quan Quản trị Dịch vụ và Nguồn lực Y tế.

Dịch vụ ăn uống và bữa ăn

 • Thực hiện giữ khoảng cách ở mức tối đa có thể giữa những người chưa được tiêm chủng đầy đủ trong khi ăn uống (đặc biệt là khi ở trong không gian trong nhà). Khi có thể, hãy cân nhắc sử dụng thêm không gian để bố trí chỗ ngồi trong giờ ăn, bao gồm khi ăn bữa chính và bữa nhẹ ở ngoài trời hoặc tại nơi thông gió tốt, bất cứ khi nào có thể.
 • Trong điều kiện nguy cơ lây truyền từ thực phẩm, bao gói thực phẩm, các bề mặt và đồ dùng chung là thấp, không cần hạn chế hoạt động của dịch vụ ăn uống tới mức chỉ còn đồ dùng một lần và bữa ăn đóng gói sẵn.
 • Mọi người nên rửa tay bằng xà phòng và nước trước và sau bữa ăn kiểu gia đình.
 • Vệ sinh các bề mặt tiếp xúc thường xuyên. Các bề mặt tiếp xúc với thực phẩm phải được rửa sạch và sát khuẩn trước và sau bữa ăn.
 • Thúc đẩy hành vi rửa tay trước, trong và sau ca làm việc, trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh và sau khi xử lý rác, chén đĩa bẩn hoặc tháo găng tay.
 • Tăng cường thông gió ở các khu vực chuẩn bị thực phẩm, phục vụ và ăn uống.
 • Bộ Nông Nghiệp Hoa Kỳ đã ban hành một số Quy Định Miễn Trừ về Dinh Dưỡng Trẻ Em trong Bối Cảnh COVID-19. Tìm hiểu thêm tại đâyexternal icon.

Đánh răng

Đánh răng là một phần quan trọng đối với mọi cơ sở ECE. Do hoạt động đánh răng có thể gây bắn các giọt bắn từ đường hô hấp và làm bẩn các bề mặt, vật dụng, cơ sở nên thực hiện theo các bước sau về đánh răng vệ sinh trong môi trường nhóm:

 • Do việc trẻ chưa tiêm chủng làm lây truyền COVID-19 sang người khác thông qua các giọt nước bọt bắn ra khi đánh răng là hoàn toàn có thể, chúng tôi khuyên nhân viên cơ sở có nhiệm vụ giúp trẻ đánh răng phải được tiêm chủng COVID-19 đầy đủ và có thể cân nhắc đeo khẩu trang ôm khít đúng quy cách, che mũi và miệng để được bảo vệ tốt hơn.
 • Đảm bảo mỗi trẻ đều có bàn chải đánh răng riêng, dán nhãn rõ ràng. Để tránh lây nhiễm chéo từ ống kem đánh răng, hãy đảm bảo bơm kem đánh răng cỡ hạt đậu Hà Lan lên một miếng giấy sáp trước khi bôi lên bàn chải.
 • Khuyến khích trẻ tránh đặt bàn chải đánh răng trực tiếp lên trên bề mặt bàn chậu rửa.
 • Sau khi trẻ đánh răng xong, hãy đảm bảo là trẻ xối rửa kỹ bàn chải bằng nước, để khô tự nhiên và cất bàn chải ở chiều thẳng đứng để không bị tiếp xúc với bàn trải của trẻ khác.
 • Đề nghị trẻ mang cốc tái sử dụng riêng, hoặc cung cấp cốc giấy để trẻ súc miệng sau khi đánh răng xong. Không cho phép trẻ dùng chung cốc và đảm bảo các em vứt bỏ cốc giấy đi hoặc cất cốc tái sử dụng đúng cách sau mỗi lần sử dụng.
 • Xếp xen kẽ giờ sử dụng nhà vệ sinh hoặc không gian chung dùng để đánh răng. Để cho một nhóm đánh răng xong, sau đó vệ sinh và sát khuẩn khu vực đó trước khi nhóm khác đi vào. Thực hiện theo tất cả hướng dẫn sẵn có về làm sạch, sát khuẩn và khử trùng tại cơ sở trông trẻexternal icon.
 • Đảm bảo trẻ và nhân viên rửa tay bằng xà phòng và nước trong ít nhất 20 giây sau khi đánh răng.
 • Các chiến lược phòng ngừa bổ sung để ngăn chặn lây truyền COVID-19 sang người khác trong khi đánh răng phải được tuân thủ, như xếp xen kẽ giờ đánh răng cho trẻ để có thêm không gian, yêu cầu trong mỗi lần chỉ có một trẻ nhổ vào chậu rửa sau khi đánh răng, rửa tay bằng xà phòng và nước trong ít nhất 20 giây sau khi đánh răng hoặc giúp trẻ đánh răng, và vệ sinh, khử trùng khu vực được sử dụng để đánh răng trước khi nhóm khác đi vào.

Để biết thêm thông tin, xem phần Sử dụng & xử lý bàn chải đánh răng của CDC.

Sân chơi và hoạt động vui chơi vận động thể chất

Nhìn chung, trẻ em và người lớn không cần đeo khẩu trang khi ở ngoài trời (VD: tham gia vui chơi ngoài trời, trong giờ ra chơi và trong hoạt động giáo dục thể chất). Tuy nhiên, tại các khu vực có mức lây truyền đáng kể tới cao, những người chưa tiêm chủng đầy đủ được khuyến khích đeo khẩu trang tại môi trường ngoài trời đông người hoặc trong các hoạt động liên quan tới việc tiếp xúc gần kéo dài với những người chưa tiêm chủng đầy đủ. Khi tổ chức vui chơi vận động, hoạt động giáo dục thể chất và giờ ra chơi, người chưa được tiêm chủng đầy đủ nên đeo khẩu trang và giữ khoảng cách tối đa khi có thể.

Hoạt động thể chất cho trẻ cơ hội củng cố hỗ trợ phát triển thể chất và có thể giúp các em học hỏi, đạt thành tích cũng như hỗ trợ sức khỏe tâm thần, cảm xúc, xã hội. Do hành vi thở ra tăng lên, một số hoạt động thể chất có thể gây ra nguy cơ cao hơn về nhiễm và làm lây lan COVID-19 ở những người chưa được tiêm chủng đầy đủ. Nguy cơ tương tự có thể tồn tại trong các hoạt động trong nhà khác, như hát, đọc thơ và la hét.

Phòng ngừa COVID-19 cho những người chưa được tiêm chủng đầy đủ trong các hoạt động này vẫn là một nhiệm vụ quan trọng. Những trẻ tham gia vận động trong nhà và hoạt động có nguy cơ cao khác vẫn nên đeo khẩu trang và giữ khoảng cách, luôn ở trong nhóm của mình càng nhiều càng tốt.

Nhân viên ECE đang lên kế hoạch cho hoạt động vui chơi vận động có cấu trúc cũng nên cân nhắc đến rủi ro cho người chưa được tiêm chủng đầy đủ:

 • Không gian sự kiện hoặc hoạt động. Nhìn chung, nguy cơ lây truyền COVID-19 khi chơi ngoài trời thấp hơn môi trường trong nhà. Hãy cân nhắc đến khả năng giữ khoảng cách trong những bối cảnh khác nhau tại sự kiện.
 • Khoảng cách gần nhau. COVID-19 dễ lây lan hơn trong những hoạt động thể thao và vận động thể chất đòi hỏi tiếp xúc gần trong thời gian dài.
 • Số lượng người. Nguy cơ lây lan COVID-19 tăng lên khi số người tham gia tăng lên.
 • Mức cường độ hoạt động. Nguy cơ lây lan COVID-19 tăng lên khi cường độ hoạt động thể chất tăng lên.
 • Thời lượng. Nguy cơ lây lan COVID-19 tăng lên khi thời gian người tham gia ở khoảng cách gần với nhau hoặc trong môi trường nhóm trong nhà nhiều hơn.
 • Sự hiện diện của những người dễ tiến triển thành bệnh nghiêm trọng hơn. Người có nguy cơ cao hơn về khả năng mắc bệnh nghiêm trọng có thể cần phòng ngừa nhiều hơn.

Hệ Thống Nước

Sau thời gian giảm hoạt động hoặc tạm đóng cửa cơ sở, lưu ý kiểm tra các mối nguy hại như mốc, Legionella (loại vi khuẩn gây bệnh Lê Dương) và mức độ nhiễm kim loại đồng, chìexternal icon từ đường ống gỉ sét. Tham khảo hướng dẫn của CDC, Hội Kỹ Sư Hệ Thống Sưởi, Làm Mát và Điều Hòa Không Khí Hoa Kỳ (ASHRAE)external iconCơ Quan Bảo Vệ Môi Trườngexternal icon.

Phần 3: Nhân viên ECE và người lao động khác

Người lao động có nguy cơ caongười cao tuổimắc bệnh nghiêm trọng từ COVID-19 bao gồm người cao tuổi và người thuộc mọi lứa tuổi có một số bệnh lý nền nếu họ chưa được tiêm vắc-xin đầy đủ. Những người lao động có bệnh lý nền hoặc đang sử dụng loại thuốc làm suy yếu hệ miễn dịch có thể chưa được bảo vệ đầy đủ ngay cả khi đã được tiêm chủng đầy đủ. Hiện tại, CDC vẫn khuyến nghị người bị suy giảm hệ miễn dịch tiếp tục đeo khẩu trang và giữ khoảng cách. Các chính sách và quy trình giải quyết những vấn đề liên quan đến người lao động có nguy cơ mắc bệnh nghiêm trọng cao hơn nên được hoạch định sau khi tham vấn các chuyên gia về y khoa nghề nghiệp và nhân sự, có lưu ý đến các lo ngại và hướng dẫn về Cơ Hội Việc Làm Bình Đẳngexternal icon. Chủ lao động cũng nên hiểu được các vấn đề sức khỏe tâm thần của người lao động trong đại dịch COVID-19. CDC khuyến cáo ban giám hiệu ECE nên hướng dẫn người lao động về ý thức sức khỏe tâm thần và chia sẻ các dịch vụ tư vấn, sức khỏe tâm thần có sẵn. Chủ lao động nên tạo một môi trường làm việc hỗ trợ cho người lao động đương đầu với căng thẳng trong công việc và xây dựng tinh thần kiên cường cũng như kiểm soát cảm giác mệt mỏi tại nơi làm việc. Xem Tăng kinh phí trong Kế Hoạch Cứu Trợ Hoa Kỳ năm tài chính 2021 dành cho các chương trình Head Startexternal icon để tìm hiểu thêm về khoản tài trợ bổ sung sẵn có và ví dụ về các hoạt động mà người được trợ cấp có thể cân nhắc khi tiếp tục hỗ trợ trẻ và gia đình cũng như đầu tư vào những cơ hội giáo dục trẻ thơ an toàn, chất lượng cao cho trẻ.

Là một phần trong kế hoạch ứng phó với COVID-19 của chương trình ECE, ban giám hiệu nên định kỳ tiến hành đánh giá mối nguy hại tại sở làmexternal icon để xác định các nguy cơ lây truyền và chiến lược phòng ngừa COVID-19 khi điều kiện tại nơi làm việc có thay đổi, hoặc khi xảy ra các trường hợp lây truyền COVID-19 tại nơi làm việc. Các chiến lược phòng ngừa và giảm thiểu lây truyền đều dựa trên một phương pháp tiếp cận ưu tiên những thông lệ hiệu quả nhất, được gọi là hệ thống phân cấp kiểm soát. Chủ cơ sở ECE nên tham gia và đào tạo tất cả người lao động về các nguy hại có thể xảy ra tại nơi làm việc, những biện pháp phòng ngừa nên thực hiện để bảo vệ người làm việc và các chính sách tại nơi làm việc để báo cáo các mối lo ngại. Các cơ sở ECE nên đảm bảo việc trao đổi và đào tạo cho toàn bộ người lao động phải thường xuyên và dễ hiểu. Ngoài ra, cơ sở ECE nên đảm bảo trao đổi và đào tạo bằng ngôn ngữ, định dạng và ở mức đọc hiểu mà người lao động hiểu được.

Người lao động trong môi trường ECE có quyền có một nơi làm việc an toàn và đảm bảo sức khỏe. Cơ Quan Quản Lý Sức Khỏe và An Toàn Lao Động (OSHA) đã ban hành Hướng dẫn giảm thiểu và phòng ngừa sự lây lan của COVID-19 tại nơi làm việcexternal icon. Hướng dẫn này có bao gồm các khuyến nghị giúp người lao động cung cấp một môi trường làm việc an toàn, lành mạnh, không có các mối nguy hiểm đã biết và đang hoặc có khả năng gây tử vong hoặc tổn hại nghiêm trọng đến sức khỏe. Trong hướng dẫn này cũng có phần mô tả các tiêu chuẩn bắt buộc về sức khỏe và an toàn. Nếu người lao động tin rằng điều kiện làm việc là không an toàn hoặc không tốt cho sức khỏe, họ hoặc người đại diện cho họ có thể nộp đơn khiếu nại bí mật về vấn đề sức khỏe và an toànexternal icon lên OSHA bất cứ lúc nào. Tại các tiểu bang nơi chủ lao động và người lao động trong khu vực công không được bảo vệ theo Chương Trình Tiểu Bang được OSHA phê chuẩn,external icon có thể có các cơ quan bảo vệ sức khỏe và an toàn cho người lao động trong khu vực công và thực thi quyền có nơi làm việc an toàn cho những người lao động này. Người lao động nên liên lạc với các cơ quan chính quyền tiểu bang, quận và/hoặc thành phố/thị trấn để tìm hiểu thêm.

Phần 4: Lên kế hoạch và chuẩn bị

Kế hoạch hoạt động trong tình trạng khẩn cấp

Cơ sở ECE nên chuẩn bị sẵn một bản Kế hoạch hoạt động trong tình trạng khẩn cấp (EOP) để bảo vệ cho trẻ, nhân viên và các gia đình khỏi sự lây lan bệnh và những tình huống khẩn cấp khác. EOP phải:

 • Mô tả được các chiến lược phòng ngừa COVID-19 sẽ được triển khai.
 • Mô tả các bước cần thực hiện khi có trẻ hoặc nhân viên bị phơi nhiễm COVID-19, có triệu chứng của COVID-19 hoặc kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19.
 • Lập thành văn bản các điểm khác nhau về chính sách và quy trình áp dụng cho người đã được tiêm chủng đầy đủ vắc-xin ngừa COVID-19 với người chưa được tiêm chủng đầy đủ.
 • Được xây dựng trên cơ sở cộng tác với các cơ quan quản lý và sở y tế công cộng tiểu bang, địa phương, địa hạt và bộ lạc, cũng như tuân thủ các quy định của tiểu bang và địa phương.
 • Được xây dựng với sự tham gia góp ý của nhân viên, phụ huynh và người giám hộ cũng như các đối tác cộng đồng khác (ví dụ như trung tâm y tế).
 • Mô tả cách thức đào tạo cho nhân viên về quy trình an toàn liên quan đến COVID-19 của cơ sở ECE.
 • Lên kế hoạch sắp xếp nhân sự dự phòng.
 • Cân nhắc phạm vi nhu cầu của nhân viên, trẻ và gia đình, bao gồm nhu cầu phát triển của trẻ em, trẻ khuyết tật, trẻ có nhu cầu y tếtrẻ vô gia cư.

Nguồn lực hỗ trợ việc lên kế hoạch ứng phó với COVID-19

Biến thể COVID-19 mới và chính sách phòng ngừa tại các cơ sở ECE

Biến thể mới của vi-rút gây bệnh COVID-19 đang lây lan tại Hoa Kỳ. Dữ liệu hiện tại cho thấy vắc-xin ngừa COVID-19 được cấp phép sử dụng ở Hoa Kỳ có khả năng chống lại các biến thể đang lưu hành. CDC sẽ tiếp tục theo dõi các biến thể để xem chúng có thể ảnh hưởng đến chiến lược phòng ngừa hay không, cũng như hiệu quả của vắc-xin ngừa COVID-19 trong điều kiện thực tế và sẽ cập nhật hướng dẫn tương ứng. Để biết thêm thông tin, tham khảo: Các loại vắc-xin ngừa COVID-19.

Xác minh việc tiêm chủng

Luật pháp và quy định hiện hành yêu cầu mức độ tiêm chủng nhất định cho trẻ em tham gia chương trình ECE. Ban giám hiệu ECE thường xuyên duy trì hồ sơ chích ngừa của trẻ. Do các chiến lược phòng ngừa được khuyến nghị thay đổi theo trạng thái tiêm chủng COVID-19, ban giám hiệu ECE có lưu giữ hồ sơ về trạng thái tiêm chủng COVID-19 của trẻ và nhân viên có thể sử dụng thông tin này (phù hợp với luật và quy định áp dụng, bao gồm những luật và quy định liên quan đến quyền riêng tư), để có thông tin nhằm quyết định về việc đeo khẩu trang, giữ khoảng cách, xét nghiệm, truy dấu người tiếp xúc và các biện pháp cách ly, cô lập. Các cơ sở ECE có kế hoạch yêu cầu tự nguyện gửi tài liệu về tình trạng tiêm chủng COVID-19 nên sử dụng cùng một quy trình chuẩn được dùng để thu thập và bảo mật thông tin về trạng thái sức khỏe hoặc chủng ngừa khác về trẻ. Các chính sách hoặc thông lệ có liên quan đến việc cung cấp và nhận bằng chứng tiêm chủng COVID-19 phải tuân thủ tất cả các điều luật và quy định liên quan của tiểu bang, bộ lạc, địa phương và địa hạt.

Trong chính sách tiêm chủng COVID-19 tại sở làm, ECE nên hiểu rằng người lao động không thể tiêm chủng do khuyết tật (được đề cập trong ADA), có khuyết tật ảnh hưởng đến khả năng phản ứng miễn dịch đầy đủ với tiêm chủng, hoặc thực sự có tín ngưỡng hay hoạt động thờ phụng (được đề cập trong Tiêu Đề VI của Đạo Luật Dân Quyền 1964) có thể được hỗ trợ điều chỉnh thích hợp, miễn là không gây khó khăn bất hợp lý cho hoạt động của doanh nghiệp. Ngoài ra, các chủ ECE nên giải thích cho người lao động bị suy giảm miễn dịch về tầm quan trọng của việc trao đổi với chuyên viên chăm sóc sức khỏe của họ về nhu cầu dùng các biện pháp bảo vệ cá nhân sau khi tiêm chủng. Hiện tại, CDC vẫn khuyến nghị người bị suy giảm hệ miễn dịch tiếp tục đeo khẩu trang và giữ khoảng cách. Để biết thêm thông tin về những điều quý vị cần biết về COVID-19 và ADA, Luật Phục Hồi Chức Năng và Luật Cơ Hội Việc Làm Bình Đẳng khác, truy cập trang mạng của Ủy Ban Cơ Hội Việc Làm Bình Đẳngexternal icon.