Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang web này được cập nhật thường xuyên. Một số nội dung có thể còn bằng tiếng Anh cho đến khi được dịch hết.

Cập nhật quan trọng: Cơ sở y tế
CDC đã cập nhật một số phương thức chọn lọc để vận hành hệ thống y tế hiệu quả nhằm thích ứng với hoạt động tiêm chủng COVID-19. Tìm hiểu thêm
BẢN CẬP NHẬT
Với bằng chứng mới về biến thể B.1.617.2 (Delta), CDC đã cập nhật hướng dẫn dành cho những người được tiêm chủng đầy đủ. CDC khuyến nghị tất cả giáo viên, nhân viên, học sinh và khách đến trường K-12 nên đeo khẩu trang bất kể tình trạng tiêm chủng của họ như thế nào. Học sinh sẽ trở lại học toàn thời gian trên lớp vào mùa thu và nên áp dụng các chiến lược phòng ngừa theo lớp tại trường.
BẢN CẬP NHẬT
Nhà Trắng tuyên bố rằng du khách quốc tế bắt buộc phải có tiêm vắc-xin trước khi vào Hoa Kỳ và có hiệu lực từ ngày 8 tháng 11, 2021. Đối với các mục đích vào Hoa Kỳ, vắc-xin được chấp nhận sẽ bao gồm các vắc-xin nằm trong danh sách được sử dụng khẩn cấp của WHO và được FDA phê duyệt hay cho phép sử dụng. Thông tin thêm có ở đây.
BẢN CẬP NHẬT
Yêu cầu khi du lịch vào Hoa Kỳ đang thay đổi, bắt đầu từ 8, 2021 tháng 11. Thông tin thêm có tại đây.

Hướng dẫn vận hành cơ sở chăm sóc và giáo dục trẻ em/cơ sở trông trẻ trong bối cảnh COVID-19

Hướng dẫn vận hành cơ sở chăm sóc và giáo dục trẻ em/cơ sở trông trẻ trong bối cảnh COVID-19
Cập nhật ngày 10 tháng 11 năm 2021
In

Những điểm chính

 • Tiêm chủng hiện đang là chiến lược phòng ngừa y tế cộng đồng hàng đầu để chấm dứt đại dịch COVID-19. Thúc đẩy hoạt động tiêm chủng cho tất cả các cá nhân đủ điều kiện có thể giúp các cơ sở Chăm Sóc và Giáo Dục Trẻ Em (ECE) bảo vệ cho nhân viên và trẻ được chăm nom cũng như gia đình họ.
 • Hầu hết các cơ sở ECE phục vụ trẻ em trong độ tuổi chưa đủ điều kiện tiêm chủng. Do đó, hướng dẫn này nhấn mạnh việc sử dụng kết hợp nhiều chiến lược phòng ngừa COVID-19​​​​​​​ để bảo vệ trẻ em và người lớn trong các cơ sở ECE.
 • Do biến chủng Delta đang lưu hành và có khả năng lây lan mạnh, CDC khuyến nghị đeo khẩu trang trong nhà tại các cơ sở ECE với những người từ 2 tuổi trở lên, bất kể trạng thái tiêm chủng.
 • Các chiến lược phòng ngừa COVID-19 vẫn giữ vai trò tối quan trọng trong việc bảo vệ mọi người, trong đó có trẻ em và nhân viên cơ sở, những người chưa được tiêm chủng đầy đủ, đặc biệt là ở những khu vực có mức độ lây truyền cộng đồng từ trung bình đến cao.
 • Các địa phương cần giám sát mức độ lây truyền cộng đồng, phạm vi chủng ngừa và sự xuất hiện của các đợt bùng phát, đồng thời chú ý đến nhóm dân cư bị ảnh hưởng trầm trọng và chưa được phục vụ đầy đủ. Họ cũng nên giám sát các chính sách và quy định của địa phương để đưa ra quyết định sử dụng nhiều chiến lược phòng ngừa.

Tóm Tắt các Thay Đổi Gần Đây

 • Cập nhật để khuyến nghị đeo khẩu trang trong nhà tại các cơ sở ECE đối với người từ 2 tuổi trở lên và thực hiện các chiến lược khác để ngăn chặn sự lây lan của COVID-19, bất kể trạng thái tiêm chủng.
 • Đã bổ sung thông tin xét nghiệm sàng lọc vào phần chiến lược phòng ngừa.
 • Bổ sung khuyến nghị dành cho người đã được tiêm chủng đầy đủ và đã xác định tiếp xúc với người nghi nhiễm hoặc đã xác nhận nhiễm COVID-19 để được xét nghiệm 5-7 ngày sau khi phơi nhiễm, bất kể là họ có triệu chứng hay không.
 • Đã bổ sung các khuyến nghị về việc ở nhà, xét nghiệm và đeo khẩu trang cho những người mắc COVID-19 trong 90​​​​​​​ ngày qua.

Giới Thiệu

Bản cập nhật hướng dẫn COVID-19 này dành cho các cơ sở Chăm Sóc và Giáo Dục Trẻ Em (ECE), bao gồm các trung tâm trông trẻ, chương trình tại nhà và chương trình trông trẻ tại gia đình, Head Start cùng các chương trình tiền mầm non khác, nêu rõ các chiến lược giúp cơ sở ECE giảm lây lan COVID-19 và duy trì hoạt động an toàn. Trong đại dịch, số trẻ em mắc COVID-19 ít hơn so với người lớn, nhưng trẻ em có thể đã nhiễm COVID-19 và lây lan vi-rút sang người khác.  Bản tin khoa học của CDC về tình trạng lây truyền trong trường học và các cơ sở ECE bao gồm thông tin về bằng chứng khoa học liên quan đến sự lây lan vi-rút ở trẻ em cũng như tại các cơ sở trường học và ECE.

Nhìn chung, các cơ sở ECE hỗ trợ nhiều trẻ em chưa đủ điều kiện tiêm chủng. Do đó, hướng dẫn này nhấn mạnh việc sử dụng kết hợp nhiều chiến lược phòng ngừa, bao gồm tiêm chủng cho nhân viên, gia đình và trẻ em đủ điều kiện, để bảo vệ tất cả mọi người. Hướng dẫn này dùng để giúp các cơ sở trông trẻ và viên chức y tế địa phương lựa chọn các chiến lược phòng ngừa theo lớp, phù hợp. Hướng dẫn này dựa trên bằng chứng khoa học hiện tại và những bài học kinh nghiệm thu được từ các trường học và ECE đang thực hiện các chiến lược phòng ngừa COVID-19.

Hướng dẫn này của CDC nhằm bổ sung chứ không thay thế cho những luật, quy tắc và quy định về sức khỏe và an toàn của liên bang, tiểu bang, địa phương, lãnh thổ và bộ lạc mà các ECE phải tuân thủ. Việc áp dụng và triển khai hướng dẫn này nên được thực hiện trên cơ sở cộng tác với các cơ quan quản lý và sở y tế của tiểu bang, địa phương, vùng lãnh thổ và bộ lạc, đồng thời tuân thủ với các thông lệ, chính sách của địa phương và tiểu bang.

CDC khuyến nghị đeo khẩu trang trong nhà tại các cơ sở ECE đối với người từ hai tuổi trở lên và thực hiện các chiến lược khác để ngăn chặn sự lây lan của COVID-19, bất kể trạng thái tiêm chủng.

Các chiến lược phòng ngừa COVID-19 quan trọng nhất đối với hoạt động của ECE trong điều kiện chăm sóc trực tiếp

Các cơ sở ECE là một phần quan trọng trong cơ sở hạ tầng của các cộng đồng. Họ cung cấp một môi trường chăm nom an toàn và hỗ trợ cho trẻ, hỗ trợ sự phát triển cảm xúc, xã hội, giúp tiếp cận các dịch vụ thiết yếu và đem lại kết quả tốt đẹp hơn trong cuộc sống. Họ cũng tạo công ăn việc làm và tạo điều kiện làm việc cho các bậc phụ huynh, người giám hộ và người chăm sóc. Do ECE mang lại nhiều lợi ích, nên ưu tiên các cơ hội học tập trực tiếp tại ECE hơn là những hoạt động không thiết yếu khác, đồng thời thực hiện nhiều chiến lược phòng ngừa là điều rất quan trọng vì không phải lúc nào cũng đảm bảo giữ khoảng cách.

Bản Tóm tắt khoa học của CDC về Tình hình lây truyền SARS-CoV-2 tại các trường học K-12 và cơ sở chăm sóc, giáo dục trẻ em tổng hợp các bằng chứng về COVID-19 ở trẻ em và trẻ vị thành niên cũng những thông tin đã biết về việc ngăn chặn lây truyền trong môi trường học đường và cơ sở ECE.

Theo các điều luật và quy định áp dụng, cơ sở ECE nên phối hợp với viên chức y tế cộng đồng tại địa phương, tuân theo các luật và quy định hiện hành để xác định các chiến lược phòng ngừa cần thiết trong khu vực của họ bằng cách giám sát mức độ lây truyền cộng đồng tại địa phương, tỷ lệ bao phủ của vắc-xin trong khu vực, xác suất xảy ra bùng phát và các chính sách, quy định của địa phương. Các ECE nên truyền đạt các chiến lược của họ và mọi thay đổi trong kế hoạch cho nhân viên và gia đình, và trực tiếp cho các trẻ lớn bằng những tài liệu và kênh thông tin dễ tiếp cận, bằng ngôn từ và mức độ đọc hiểu mà các nhân viên, gia đình cũng như trẻ đều có thể tiếp nhận. Xem thông tin CDC đăng tải về việc giúp trẻ và phụ huynh quay lại trường học.

Công bằng y tế

Các cơ sở ECE đóng vai trò tối quan trọng trong việc thúc đẩy tính công bằng trong học tập, chăm sóc và y tế, đặc biệt là với những nhóm phải chịu ảnh hưởng nặng nề từ COVID-19. Người sống ở khu vực nông thôn, người khuyết tật, người nhập cư và những người nhận dạng là Người Mỹ Da Đỏ hoặc Người Alaska, Người Da Đen hoặc Người Mỹ Gốc Phi, hoặc Người gốc nói tiếng Tây Ban Nha hoặc Người gốc Châu Mỹ La-tinh đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi COVID-19; tình trạng chênh lệch này cũng đã xuất hiện ở trẻ em. Vì những lý do này mà các lưu ý về công bằng y tế liên quan đến môi trường ECE là một phần tối quan trọng trong việc ra quyết định và đã được cân nhắc trong bản cập nhật hướng dẫn của CDC dành cho các cơ sở ECE. Ban giám hiệu ECE và viên chức y tế cộng đồng có thể đảm bảo các môi trường an toàn, hỗ trợ cũng như trấn an các gia đình và nhân viên, người cung cấp của ECE bằng cách lên kế hoạch và sử dụng các chiến lược phòng ngừa toàn diện để phục vụ việc học tập, chăm sóc tại cơ sở và chia sẻ về những nỗ lực đó. Cơ sở ECE có thể làm việc với phụ huynh để hiểu các ưu tiên và lo ngại của họ đối với việc học tập và chăm sóc trẻ trực tiếp tại cơ sở.

Ban giám hiệu ECE có thể thúc đẩy công bằng y tế bằng việc đảm bảo mọi nhân viên và trẻ đều có được nguồn lực hỗ trợ cho sức khỏe thể chất và tâm thần. Ban giám hiệu ECE có thể vừa điều chỉnh phạm vi phận sự công việc cho nhân viên có nguy cơ mắc bệnh nghiêm trọng cao hơn và chưa được tiêm chủng đầy đủ, vừa bảo vệ quyền riêng tư cá nhân. Luật về người khuyết tật của tiểu bang và liên bang có thể yêu cầu có phương thức tiếp cận được điều chỉnh phù hợp để làm việc với trẻ em và thanh niên khuyết tật sao cho nhất quán với Kế Hoạch Dịch Vụ Gia Đình Cá Nhân (IFSP), Chương Trình Giáo Dục Cá Nhân (IEP) hoặc kế hoạch Phần 504 của trẻ. Ban giám hiệu nên cân nhắc các biện pháp điều chỉnh thích ứng và phương án thay thế cho chiến lược phòng ngừa khi phục vụ người khuyết tật, đồng thời giữ vững nỗ lực bảo vệ mọi trẻ em và nhân viên trước COVID-19.

Phần 1: Chiến lược phòng ngừa để giảm lây truyền SARS-CoV-2 tại các cơ sở ECE

Để giúp đảm bảo sự an toàn cho học sinh, gia đình và cộng đồng, một số cơ sở ECE có yêu cầuexternal icon​​​​​​​ tiêm chủng COVID-19​​​​​​​ cho nhân viên. Mặc dù vậy, nhiều cơ sở ECE vẫn có nhóm người hỗn hợp gồm cả những người đã được tiêm chủng đầy đủ và những người chưa được tiêm chủng đầy đủ vì các cơ sở ECE chủ yếu phục vụ trẻ em chưa đủ điều kiện tiêm vắc-xin COVID-19. Vì vậy, ban giám hiệu ECE sẽ phải quyết định về việc sử dụng các chiến lược phòng ngừa COVID-19 trong cơ sở của họ để bảo vệ những người chưa được tiêm chủng đầy đủ.

Phối hợp với nhân viên y tế công cộng địa phương, ban giám hiệu ECE nên cân nhắc đến nhiều yếu tố khi quyết định về​​​​​​​ việc sử dụng các chiến lược phòng ngừa COVID-19. Các cơ sở ECE thường phục vụ cộng đồng xung quanh; do đó, các quyết định nên dựa trên số người tham gia tại cơ cở, gia đình và trẻ em được phục vụ trong cơ sở, cũng như cộng đồng của họ. Các yếu tố chính nên cân nhắc gồm có:

 • Mức độ lây truyền cộng đồng của COVID-19.
 • Mức độ bao phủ vắc-xin COVID-19 trong cộng đồng cũng như ở các trẻ và nhân viên.
 • Tình trạng bùng phát hoặc xu hướng gia tăng COVID-19 tại cơ sở ECE hoặc cộng đồng xung quanh.
 • Sự gồng mình đáp ứng của hệ thống chăm sóc sức khỏe đối với cộng đồng.
 • Độ tuổi của trẻ được phục vụ tại các cơ sở ECE và những yếu tố hành vi, xã hội có liên quan có thể ảnh hưởng tới nguy cơ lây truyền và tính khả thi của các chiến lược phòng ngừa khác nhau.

Các chiến lược phòng ngừa

Điều vẫn rất quan trọng là sử dụng nhiều hoặc nhiều lớp chiến lược phòng ngừa COVID-19 để bảo vệ mọi người, bao gồm cả trẻ em và nhân viên ECE, đặc biệt là ở những khu vực có mức độ lây truyền cộng đồng từ trung bình đến cao.

1. Đẩy mạnh tiêm chủng

Tiêm chủng hiện đang là chiến lược phòng ngừa y tế cộng đồng hàng đầu để chấm dứt đại dịch COVID-19. Các loại vắc-xin hiện đã được phê duyệt và cấp phép ở Hoa Kỳ mang lại hiệu quả cao trong việc bảo vệ những người được tiêm chủng chống lại bệnh nghiêm trọng do COVID-19. Những người đã tiêm chủng đầy đủ ít có khả năng lây nhiễm và nếu bị lây nhiễm thì ít có khả năng xuất hiện các triệu chứng COVID-19. Họ sẽ được giảm đáng kể nguy cơ mắc bệnh nghiêm trọng hoặc tử vong vì COVID-19 so với những người chưa tiêm chủng.

Lây nhiễm xảy ra chỉ trong một phần nhỏ những người đã tiêm chủng đầy đủ, ngay cả với biến thể Delta. Khi tình trạng lây nhiễm này xảy ra ở người đã tiêm chủng đầy đủ, thì thường có xu hướng nhẹ. Tuy nhiên, bằng chứng cho thấy những người đã tiêm chủng đầy đủ bị lây nhiễm biến chủng Delta có thể lây lan vi-rút cho người khác.

Các chương trình ECE có thể thúc đẩy việc tiêm chủng đối với nhân viên và gia đình, trong đó có phụ nữ mang thai, bằng cách cung cấp thông tin tiêm chủng COVID-19, khuyến khích mọi người tin tưởng vào vắc-xin và xây dựng những chính sách, phương thức thực hành mang tính hỗ trợ, khiến cho việc tiêm chủng trở nên dễ dàng và thuận tiện nhất. Một số cơ sở ECE có yêu cầu đối với việc tiêm chủng vắc-xin ngừa COVID-19​​​​​​​ cho nhân viên.

Khi thúc đẩy việc tiêm chủng COVID-19, hãy cân nhắc rằng một số cộng đồng và nhóm nhất định phải chịu ảnh hưởng nặng nề từ bệnh COVID-19 và những hệ quả nghiêm trọng, đồng thời một số cộng đồng có thể có các trải nghiệm ảnh hưởng tới lòng tin của họ đối với hệ thống chăm sóc sức khỏe. Nhân viên và gia đình có thể có mức độ tin tưởng khác nhau đối với vắc-xin. Ban giám hiệu ECE có thể điều chỉnh thông điệp của họ theo nhu cầu của gia đình họ và cộng đồng, có sự tham gia của những người truyền thông điệp đáng tin cậy trong cộng đồng, bao gồm những thông điệp trên mạng xã hội, để quảng bá về việc tiêm vắc-xin COVID-19 trong số những người có thể đang do dự trong việc tiêm chủng.

Để thúc đẩy tiêm chủng, cơ sở ECE có thể:

 • Truy cập vaccines.gov để tìm hiểu nơi nhân viên và gia đình có thể được chích ngừa COVID-19 trong cộng đồng và quảng bá cho các điểm tiêm chủng COVID-19 ở gần cơ sở ECE.
 • Khuyến khích nhân viên và gia đình, bao gồm cả thành viên trong gia đình thường xuyên tiếp xúc với trẻ em trong cơ sở ECE, đi tiêm chủng càng sớm càng tốt.
 • Điều duy nhất có thể là xác định những rào cản tiềm ẩn đối với việc tiêm chủng cho lực lượng lao động, đồng thời thực hiện các chính sách và phương thức thực hành để giải quyết vấn đề này.  Chương trình tiêm chủng tại nơi làm việc có thông tin cho chủ lao động về các phương thức thực hành và chính sách được khuyến nghị để khuyển khích việc chấp nhận tiêm chủng COVID-19 ở người lao động.
 • Sử dụng hoặc sửa đổi các thông điệp chính để giúp các gia đình và nhân viên trở nên tin tưởng hơn vào vắc-xin bằng cách dùng ngôn ngữ, giọng điệu và hình thức phù hợp với nhu cầu của cộng đồng và đáp ứng các mối lo ngại.
 • Dùng Công cụ tiêm chủng COVID-19 của CDC để hướng dẫn các thành viên trong cộng đồng ECE và thúc đẩy hoạt động tiêm chủng COVID-19.  Công cụ vắc-xin ngừa COVID-19 cho người lao động của CDC nhằm để giúp chủ lao động hướng dẫn cho người lao động về vắc-xin COVID-19, nâng cao nhận thức về lợi ích của việc tiêm chủng và giải quyết các thắc mắc và mối lo ngại thường gặp.
 • Tổ chức các phiên truyền đạt thông tin để kết nối các phụ huynh và người giám hộ với thông tin về vắc-xin ngừa COVID-19. Nhân viên ECE và nhân viên y tế có thể là nguồn thông tin đáng tin cậy, giúp giải thích về độ an toàn, đặc hiệu và lợi ích của vắc-xin ngừa COVID-19 cũng như giải đáp các câu hỏi thường gặp.
 • Đưa ra phương án nghỉ bệnh linh hoạt, mang tính hỗ trợ, chẳng hạn như nghỉ bệnh có lương, cho nhân viên đi tiêm chủng hoặc những người có tác dụng phụ sau khi tiêm chủng. Xem các lưu ý sau tiêm chủng dành cho nơi làm việc của CDC.
 • Quảng bá các thông tin tiêm chủng như một phần của hoạt động ghi danh dành cho các gia đình nhập học tại cơ sở ECE.

Nguồn lực về tiêm chủng của CDC

2. Sử dụng khẩu trang liên tục và đúng cách

Khi mọi người đeo khẩu trang đúng cách và liên tục thì sẽ bảo vệ những người khác và chính mình. Nhân viên ECE có thể làm mẫu cách đeo khẩu trang đúng cách và liên tục cho trẻ em từ 2 tuổi trở lên mà họ chăm sóc.  Tất cả mọi người, đặc biệt là những người chưa được tiêm chủng đầy đủ, cần đeo khẩu trang đúng cách và liên tục, đặc biệt cần thiết khi ở trong nhà và khi không thể giữ khoảng cách.

 • Trong nhà:  CDC khuyến nghị đeo khẩu trang toàn diện trong các cơ sở ECE đối với tất cả mọi người từ hai tuổi trở lên, bất kể trạng thái tiêm chủng.
 • Ngoài trời: Nói chung, mọi người không cần đeo khẩu trang khi ở ngoài trời. CDC khuyến nghị người từ 2 tuổi trở lên chưa được tiêm chủng đầy đủ nên đeo khẩu trang khi ở nơi đông người ngoài trời hoặc trong các hoạt động liên quan đến tiếp xúc gần với người khác. Những người được tiêm chủng đầy đủ có thể lựa chọn đeo khẩu trang khi ở ngoài trời bất kể mức độ lây truyền, đặc biệt nếu họ hoặc thành viên trong gia đình bị suy giảm miễn dịch, có nguy cơ cao mắc bệnh nghiêm trọng hoặc có người trong nhà chưa được tiêm chủng.

Sau đây là trường hợp ngoại lệ có thể xảy ra đối với khuyến nghị đeo khẩu trang chung dành cho tất cả mọi người từ 2 tuổi trở lên trong các cơ sở ECE:

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc học tập và phát triển nhận thức xã hội và tình cảm, hãy cân nhắc việc yêu cầu nhân viên đeo khẩu trang trong suốt hoặc khẩu trang vải có ô phía trước trong suốt khi tiếp xúc với trẻ nhỏ, trẻ em đang học đọc hoặc khi tương tác với những người giao tiếp dựa trên việc đọc khẩu hình môi.

Khẩu trang của nhân viên ECE​ phải đáp ứng một trong các tiêu chí sau:

Nguồn lực về khẩu trang

Trong khi đưa đónLệnh của CDC áp dụng cho tất cả các hoạt động đưa đón bằng phương tiện công cộng, kể cả đưa đón tới cơ sở ECE. Hành khách từ 2 tuổi trở lên và các tài xế phải đeo khẩu trang trên xe buýt và xe tải, kể cả trên xe buýt do các hệ thống trường công lập và tư thục vận hành, bất kể trạng thái tiêm chủng và phải tuân theo các trường hợp miễn, loại trừ trong Lệnh của CDC. Tìm hiểu thêm tại đây.

Các chương trình ECE nên cung cấp khẩu trang cho những trẻ em cần khẩu trang (bao gồm trên xe buýt và xe tải nhỏ), chẳng hạn như trẻ em quên mang theo khẩu trang hoặc gia đình không có khả năng mua.

3. Giữ khoảng cách và lập thành nhóm

Việc duy trì khoảng cách thường không khả thi trong môi trường ECE, đặc biệt là trong các hoạt động nhất định như mặc tã, cho trẻ ăn, bế/dỗ dành và đối với trẻ nhỏ nói chung. Khi không thể duy trì khoảng cách trong cơ sở ECE, điều đặc biệt quan trọng là phải phân lớp cho nhiều chiến lược phòng ngừa, như lập thành nhóm, đeo khẩu trang trong nhà, cải thiện thông gió, rửa tay, che mũi miệng khi ho, hắt hơi và vệ sinh thường xuyên để giúp giảm nguy cơ lây truyền. Việc sử dụng khẩu trang là đặc biệt quan trọng khi không thể duy trì khoảng cách. Khuyến nghị duy trì khoảng cách tối thiểu 6 feet giữa những người lớn chưa được tiêm chủng đầy đủ với nhau.

Đối với những người đã được tiêm chủng đầy đủ, việc duy trì khoảng cách là không cần thiết trừ khi được yêu cầu bởi các luật, quy tắc và quy định của liên bang, tiểu bang, địa phương, bộ lạc hoặc lãnh thổ, bao gồm hướng dẫn kinh doanh địa phương và nơi làm việc. Khi có thể, vẫn nên duy trì khoảng cách giữa những người chưa được tiêm chủng đầy đủ.

Lập nhóm: Lập nhóm có nghĩa là giữ mọi người thành từng nhóm nhỏ và mỗi nhóm luôn ở với nhau trong suốt cả ngày. Có thể sử dụng phương pháp này để hạn chế trẻ em và nhân viên tiếp xúc với nhau, đặc biệt là khi khó có thể duy trì khoảng cách, chẳng hạn như đối với trẻ nhỏ, đặc biệt là ở các khu vực lây truyền bệnh ở mức độ từ trung bình đến cao. Việc lập nhóm có thể hạn chế lây lan COVID-19 giữa các nhóm nhưng không nên thay thế cho các biện pháp phòng ngừa khác trong mỗi nhóm. Khi xác định cách đảm bảo khoảng cách và số người trong nhóm,cơ sở ECE nên cân nhắc đến khả năng mất giờ học và vấn đề sức khỏe cảm xúc, xã hội của trẻ, cũng như nhu cầu của các gia đình khi họ không thể theo học trực tiếp chương trình ECE.

Bố trí trẻ em và các nhà cung cấp ECE thành các nhóm riêng biệt ở cùng nhau trong cả ngày.

 • Nếu có thể, trẻ em trong các nhóm ECE của quý vị nên được giữ nguyên mỗi ngày, và các nhà cung cấp ECE trong từng nhóm trẻ cũng nên được giữ nguyên như vậy.
 • Hạn chế trộn lẫn giữa các nhóm sao cho có tương tác tối thiểu hoặc không có tương tác giữa các nhóm hoặc đoàn hệ khác nhau.
 • Số lượng các nhóm có thể khác nhau tùy thuộc vào loại chương trình ECE, chẳng hạn như trung tâm hoặc gia đình, và quy mô, với các chương trình nhỏ hơn có ít nhóm hơn so với các chương trình lớn hơn.
 • Duy trì khoảng cách tối thiểu 6 feet giữa trẻ và người lớn từ các nhóm khác nhau.
 • Tách riêng thảm hoặc cũi dành cho trẻ em và bố trí những vật này sao cho trẻ nằm quay ngược đầu nhau khi ngủ với khoảng cách giữa các tấm thảm càng lớn càng tốt. Không nên đeo khẩu trang trong lúc ngủ. Hãy sử dụng thêm các chiến lược khác, chẳng hạn như cải thiện hệ thống thông gió, nếu có thể.
 • Bố trí các hướng dẫn cụ thể, như biển báo trên tường hoặc băng dính trên sàn, để giúp duy trì khoảng cách giữa các nhóm trong khu vực chung.
 • Xếp xen kẽ thời gian sử dụng không gian chung giữa các nhóm.
 • Xếp xen kẽ giờ đón, trả trẻ tại cơ sở và giờ hoặc điểm đón xe theo nhóm và ưu tiên đón, trả trẻ ở ngoài trời, nếu có thể.
 • Trong phương tiện đưa đón, chỉ xếp cho một trẻ ngồi một hàng hoặc cách hàng khi có thể. Trẻ trong cùng một nhà có thể ngồi cùng nhau.
 • Ưu tiên các hoạt động ngoài trời. Khi có thể, nên cho trẻ vui chơi vận động thể chất ở bên ngoài. Giữ nguyên các nhóm nếu có thể khi ở không gian vui chơi ngoài trời. Không nên đeo khẩu trang khi bơi hoặc vui chơi dưới nước.

4. Xét nghiệm sàng lọc COVID-19

Xét nghiệm sàng lọc xác định những người nhiễm COVID-19, bao gồm những người có khả năng lây nhiễm có hoặc không thể hiện các triệu chứng​​​ để có thể thực hiện các biện pháp ngăn ngừa lây lan thêm. Trong các chương trình ECE, xét nghiệm sàng lọc có thể giúp xác định và cô lập kịp thời các trường hợp nhiễm bệnh, cách ly những người có thể đã tiếp xúc với SARS-CoV-2 và chưa được tiêm chủng đầy đủ, đồng thời xác định các ổ bệnh để giảm rủi ro lây nhiễm trong việc học trực tiếp.

Những người được tiêm chủng đầy đủ không cần tham gia xét nghiệm sàng lọc và không cần cách ly trừ khi họ có các triệu chứng hoặc là người tiếp xúc gần với người bị COVID-19. Các quyết định liên quan tới việc xét nghiệm sàng lọc có thể được thực hiện ở mức địa phương hoặc tiểu bang. Xét nghiệm sàng lọc là cần thiết nhất ở những khu vực có mức độ lây truyền bệnh trong cộng đồng cao hoặc đáng kể, những khu vực có tỷ lệ người dân được tiêm chủng thấp và trong các cơ sở ECE không có các chiến lược phòng ngừa khác. Việc xét nghiệm thường xuyên hơn có thể giúp tăng hiệu quả, nhưng cần xem xét tính khả thi của việc tăng cường xét nghiệm trong các cơ sở ECE. Cần thực hiện xét nghiệm sàng lọc theo cách có thể duy trì tính bảo mật của kết quả và bảo vệ sự riêng tư của nhân viên.

Xét nghiệm sàng lọc có thể được sử dụng để đánh giá và điều chỉnh các chiến lược phòng ngừa, đồng thời cung cấp thêm các chiến lược ngăn ngừa và bảo vệ bổ sung cho các cơ sở ECE nơi khoảng cách tối ưu giữa các học sinh khó có thể được bảo đảm.  Cần tiến hành xét nghiệm sàng lọc ở bất kỳ mức độ lây nhiễm nào trong cộng đồng và cho tất cả các nhân viên chưa được tiêm chủng đầy đủ để giúp ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. Các chương trình ECE nên cung cấp xét nghiệm sàng lọc ít nhất một lần mỗi tuần.

Việc xét nghiệm ở những cơ sở có tỷ lệ mắc bệnh thấp có thể cho kết quả dương tính giả, nhưng xét nghiệm sàng lọc có thể là một chiến lược phòng ngừa quan trọng để hạn chế sự lây lan của COVID-19 trong môi trường học trực tiếp.

5. Thông gió

Việc cải thiện thông gió là một chiến lược phòng ngừa COVID-19 quan trong có thể giảm số hạt có chứa vi-rút trong không khí. Cùng với các chiến lược phòng ngừa khác, bao gồm đeo khẩu trang vừa vặn​​​​​​​ và nhiều lớp, việc đưa không khí trong lành ngoài trời vào trong nhà giúp ngăn ngừa các hạt chứa vi-rút tập trung lại bên trong không gian trong nhà. Điều này có thể được thực hiện bằng cách mở nhiều cửa và cửa sổ, dùng quạt an toàn cho trẻ em để tăng hiệu quả của việc mở cửa sổ và tạo thay đổi trong HVAC hoặc hệ thống lọc khí.

Trong khi di chuyển, mở hoặc mở hé cửa sổ trong xe buýt và các phương tiện vận chuyển khác, nếu làm vậy không tạo ra nguy cơ an toàn nào. Giữ cửa sổ mở vài cm cũng giúp cải thiện việc lưu thông không khí.

Để biết thêm thông tin chi tiết về việc bảo trì, sử dụng thiết bị thông gió, hoạt động để cải thiện thông gió và những điều cần lưu ý về thông gió khác, hãy tham khảo:

Quý vị có thể đọc các khuyến nghị bổ sung về hệ thống thông gió cho các loại tòa nhà học đường tại Tài liệu hướng dẫn dành cho các trường học và trường đại học của Hiệp hội kỹ sư nhiệt lạnh và điều hòa không khí Hoa Kỳ (ASHRAE)pdf iconexternal icon.

Việc tăng số tài trợ từ Chương Trình Head Start và Tài Trợ Ổn Định Dịch Vụ Trông Trẻ theo Đạo Luật Kế Hoạch Cứu Trợ Hoa Kỳ có thể hỗ trợ cải thiện thông khí. Vui lòng xem hướng dẫn về các khoản tài trợ này từ Cơ Quan Quản lý Trẻ Em Và Gia Đình Văn Phòng Chăm Sóc Trẻ Emexternal icon và Văn phòng Head Start.external icon  Đạo Luật Kế Hoạch Giải Cứu Hoa Kỳ cũng cung cấp Các Khoản Tài Trợ Phục Hồi Tài Chánh Địa Phương Và Tiểu Bang Nhằm Chống Lại Vi-rút Coronaexternal icon cho chính quyền tiểu bang, địa phương và bộ lạc, và các khoản tài trợ này cũng có thể dành cho một số cơ sở ECE.

6. Rửa tay và Quy ước vệ sinh cơ quan hô hấp

Mọi người nên thực hành rửa tay và đảm bảo các quy ước vệ sinh cơ quan hô hấp bao gồm che miệng, mũi khi ho và hắt hơi để tránh mắc và lây lan các bệnh truyền nhiễm bao gồm COVID-19. Các ECE có thể giám sát và củng cố các hành vi này và cung cấp vật tư rửa tay đầy đủ.

 • Hướng dẫn và củng cố việc rửa tay bằng xà phòng và nước trong ít nhất 20 giây
 • Nhắc nhở mọi người trong cơ sở rửa tay thường xuyên và hỗ trợ trẻ nhỏ rửa tay.
 • Nếu không thể rửa tay, hãy sử dụng nước rửa tay có chứa ít nhất 60%​​​​​​​ cồn để nhân viên và trẻ lớn hơn có thể sử dụng một cách an toàn. Nên bảo quản dung dịch sát trùng tay cách xa và nằm ngoài tầm với của trẻ nhỏ và chỉ nên dùng dưới sự giám sát của người lớn đối với trẻ dưới 6 tuổi.
 • Đăng biển báo và hình ảnh mô tả cách ngăn chặn sự lây lan của mầm bệnh ở các vị trí quan trọng của cơ sở như lối vào và phòng vệ sinh. Các bảng hiệu này phải dễ hiểu, sử dụng hình ảnh và ở ngôn ngữ chính mà nhân viên và các gia đình sử dụng.
 • Bố trí các trạm vệ sinh tay ở lối vào cơ sở.
 • Mang găng tay khi làm sạch và khử trùng hoặc khi chăm sóc người bệnh bị nhiễm COVID-19, nhưng nếu không thuận tiện thì rửa tay đúng cách là đủ.

Nguồn lực về rửa tay và quy ước vệ sinh cơ quan hô hấp

7. Ở nhà khi bị bệnh và đi xét nghiệm

Trẻ em và nhân viên có các triệu chứng về bệnh lây nhiễm như cảm cúm (cúm) hoặc COVID-19 nên ở nhà và được giới thiệu tới nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe để được xét nghiệm và chăm sóc. Ở nhà khi bị bệnh COVID-19 là điều quan trọng để tránh lây nhiễm COVID-19 ngoài cơ sở và tránh lây truyền sang cho người khác. Những người chưa được tiêm chủng đầy đủ cũng cần cách ly sau lần tiếp xúc gần với bệnh nhân COVID-19 và đi xét nghiệm. Cơ sở ECE cũng nên cho phép thực hiện các chính sách và thông lệ linh động, không trừng phạt và mang tính hỗ trợ, để mọi người nghỉ bệnh có trả lương, khuyến khích người lao động bị bệnh ở nhà mà không sợ bị trả đũa, mất thu nhập hoặc mất việc. Chủ lao động nên đảm bảo rằng nhân viên biết và hiểu rõ về các chính sách này.

Việc các triệu chứng bệnh COVID-19 có nhiều điểm giống với các căn bệnh thường gặp khác có nghĩa là một số người có các triệu chứng bệnh COVID-19 có thể là bị bệnh khác. Điều này thậm chí còn có nhiều khả năng xảy ra ở trẻ nhỏ hơn vì trẻ là đối tượng thường mắc nhiều bệnh liên quan đến vi-rút mỗi năm. Dù COVID-19, cảm lạnh và cảm cúm có triệu chứng tương tự nhau, song đó là các bệnh khác nhau. Những trẻ có triệu chứng của bệnh truyền nhiễm hoặc một số triệu chứng nhất định của COVID-19 không nên tới học cơ sở ECE. Khuyến khích cha mẹ nên cảnh giác với các dấu hiệu bệnh của con cái và giữ trẻ ở nhà khi chúng bị bệnh.

 • Sốt, thân nhiệt từ 100,4 ºF trở lên, hoặc ớn lạnh
 • Ho
 • Hụt hơi hoặc khó thở
 • Mệt mỏi
 • Đau cơ hoặc đau người
 • Đau đầu
 • Mới mất vị giác hoặc khứu giác
 • Đau họng
 • Ngạt mũi hoặc chảy nước mũi
 • Tiêu chảy, nôn hoặc đau bụng

Người bị sốt từ 100,4 ºF (38,0 ºC) trở lên hoặc có các dấu hiệu bệnh khác không nên được tiếp nhận vào cơ sở của quý vị.

Thời gian trẻ nên tránh cơ sở ECE tùy thuộc vào việc trẻ mắc COVID-19 hay bệnh khác. Trong hầu hết các trường hợp, những người mắc COVID-19 có thể tiếp xúc với người khác sau

 • 10 ngày kể từ khi các triệu chứng  xuất hiện lần đầu​​​​​​​
 • 24 giờ không bị sốt mà không dùng thuốc hạ sốt 
 • Các triệu chứng khác của COVID-19 đang cải thiện

Những trẻ có kết quả dương tính với COVID-19 nhưng không có triệu chứng có thể ở gần người khác 10 ngày sau khi có kết quả dương tính lần đầu với COVID-19.

Chuẩn bị sẵn sàng khi có ai đó bị bệnh

Cơ sở ECE của quý vị nên triển khai nhiều hành động phòng ngừa COVID-19 để chuẩn bị sẵn sàng khi có người bị bệnh COVID-19. Hãy có biện pháppdf icon cô lập trẻ em hoặc nhân viên bắt đầu có các triệu chứng COVID-19 ở cơ sở của quý vị để bảo vệ các trẻ và nhân viên khác.

Xét nghiệm COVID-19

Việc xét nghiệm COVID-19 khi có các triệu chứng giống với COVID-19 sẽ giúp nhanh chóng tìm ra những người đã tiếp xúc gần và ngăn chặn sự lây lan có thể xảy ra của dịch bệnh, đặc biệt nếu các chiến lược phòng ngừa quan trọng như đeo khẩu trang, giãn cách và chia nhóm không được sử dụng.

8. Truy dấu tiếp xúc kết hợp với cách ly và cô lập.

Các cơ sở ECE cần tiếp tục cộng tác với các sở y tế của tiểu bang và địa phương, trong phạm vi cho phép của luật, quy định về quyền riêng tư của liên bang, tiểu bang, địa phương, bộ lạc và lãnh thổ và các luật hiện hành khác, để cung cấp bí mật thông tin về những người bị chẩn đoán mắc hoặc tiếp xúc với COVID-19. Điều này cho phép xác định những trẻ em và nhân viên nào có kết quả xét nghiệm COVID-19 dương tính nên cô lập và những người tiếp xúc gần nào nên cách ly dựa trên tình trạng tiêm chủng và tiền sử nhiễm bệnh trước đó. Trẻ em và nhân viên bị nhiễm COVID-19 nên cô lập tại nhà trong 10 ngày, bất kể có triệu chứng hay không.

Trong khả năng cao nhất có thể, cơ sở ECE nên báo cáo các ca bệnh dương tính cho sở y tế tiểu bang hoặc địa phương ngay khi có thông tin trong phạm vi cho phép của luật và quy định về quyền riêng tư hiện hành của liên bang, tiểu bang, địa phương, bộ lạc và lãnh thổ, Ban giám hiệu ECE nên thông báo sớm nhất có thể cho nhân viên và gia đình của trẻ đã tiếp xúc gần càng sớm càng tốt trong phạm vi cho phép của luật và quy định về quyền riêng tư hiện hành của liên bang, tiểu bang, địa phương, bộ lạc và lãnh thổ, Nếu khả thi, hãy liên hệ với những người có tiếp xúc gần trong cùng ngày kể từ khi được thông báo rằng một người nào đó trong cơ sở đã cho ra kết quả dương tính.

Ngoại lệ đối với khái niệm tiếp xúc gần cho các trường K-12 thường không áp dụng cho các cơ sở ECE.  Nếu các cơ sở ECE nằm trong lớp học trong nhà hoặc môi trường ngoài trời tại các trường học K-12 nơi có thể quan sát được việc sử dụng khẩu trang, thì việc mở rộng ngoại lệ cho những người nhỏ tuổi hơn có thể phù hợp.

Nhân viên, gia đình và trẻ em chưa được tiêm chủng đầy đủ và được xem là có tiếp xúc gần với một người mắc COVID-19 cần phải cách ly.

Họ cần:

 • Xét nghiệm ngay và cách ly (ở nhà và tránh xa những người khác) ngay lập tức trong thời gian 14 ngày tính từ ngày phơi nhiễm gần nhất, trừ khi họ nhận được chỉ dẫn khác từ các cơ sở ECE hoặc nhân viên y tế công.
 • Nếu họ có kết quả xét nghiệm âm tính lần đầu, hãy xét nghiệm lại sau 5-7 ngày kể từ ngày phơi nhiễm gần nhất đã biết để xem họ có phát triển thành COVID-19 không ngay khi có thể. Họ nên tiếp tục cách ly cho đủ 14 ngày ngay cả khi cho ra kết quả xét nghiệm âm tính. Cô lập ngay lập tức nếu họ phát triển các triệu chứng của COVID-19 hoặc kết quả xét nghiệm dương tính và thông báo cho cơ sở ECE để họ có thể triển khai bất kỳ việc truy dấu người tiếp xúc cần thiết nào.
 • Nếu người đang cách ly không phát triển các triệu chứng của COVID-19 và không có kết quả xét nghiệm dương tính hoặc không xét nghiệm, người đó có thể trở lại nơi công cộng, bao gồm cơ sở ECE, vào ngày thứ 15.
 • Các lựa chọn rút ngắn thời gian cách ly đem lại những phương án chấp nhận được, là cách ly 10 ngày hoặc cách ly 7 ngày kết hợp xét nghiệm và kết quả xét nghiệm âm tính. Tham khảo ý kiến với sở y tế công địa phương hoặc cơ sở ECE về các lựa chọn khả thi để rút ngắn thời gian cách ly.

Những người tiếp xúc gần đã được tiêm chủng đầy đủ nên được giới thiệu đi xét nghiệm COVID-19. Nếu không có triệu chứng, người tiếp xúc gần đã được tiêm chủng đầy đủ không cần cách ly tại nhà sau khi phơi nhiễm. Ngoài việc đeo khẩu trang đúng cách trong cơ sở ECE, họ phải đeo khẩu trang ở các cơ sở công cộng trong nhà khác trong 14 ngày hoặc cho đến khi nhận được kết quả xét nghiệm âm tính.

Người đã có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 qua xét nghiệm vi-rút trong vòng 90 ngày trước đó và sau đó đã khỏi bệnh và vẫn không có triệu chứng của COVID-19 thì không cần cách ly. Tuy nhiên những người tiếp xúc gần và trước đó đã mắc COVID-19 trong 90 ngày trước đó nên:

 1. Đeo khẩu trang khi ở những nơi công cộng trong nhà trong 14 ngày sau khi phơi nhiễm.
 2. Theo dõi các triệu chứng của COVID-19cô lập ngay lập tức khi thấy có các triệu chứng.
 3. Tham khảo ý kiến của chuyên gia chăm sóc sức khỏe để có khuyến nghị về xét nghiệm nếu thấy có các triệu chứng mới.

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập Bộ Công Cụ để Ứng Phó với Các Ca Bệnh COVID-19 cho việc truy dấu tiếp xúc gần, cô lập và cách ly cũng như các mẫu thư cho cha mẹ và những người chăm sóc.

Vào những thời điểm trong ngày tại cơ sở ECE khi trẻ em từ 2 tuổi trở lên hoặc nhân viên có thể tháo khẩu trang trong nhà, chẳng hạn như trong bữa trưa và bữa ăn nhẹ, hãy có kế hoạch để các em có khoảng cách thích hợp với các nhóm khác và đảm bảo các em đeo khẩu trang khi không tham gia vào các hoạt động này (chẳng hạn như khi các em không đang ăn uống). Các cơ sở ECE nên hướng dẫn các gia đình theo dõi những trẻ em được xác định tiếp xúc gần để tìm các triệu chứng trong 14 ngày sau khi phơi nhiễm và yêu cầu các em cách ly.  Các cơ sở ECE nên hướng dẫn cho nhân viên và các gia đình về thời điểm mà họ và con em họ nên ở nhà khi nào có thể trở lại cơ sở ECE.

Tài nguyên về cô lập, cách ly và xét nghiệm

9. Vệ sinh và Khử trùng

Nói chung, việc vệ sinh một lần mỗi ngày thường là đủ để loại bỏ vi-rút có thể có trên các bề mặt. Tuy nhiên, ngoài việc vệ sinh phòng tránh COVID-19, cơ sở ECE nên thực hiện theo quy trình được khuyến cáo để vệ sinh, sát khuẩn và khử trùng trong cơ sở của họ, chẳng hạn như sau khi thay tã bỉm, cho trẻ ăn và tiếp xúc với dịch tiết của cơ thể. Xem Tiêu Chuẩn Chăm Sóc Trẻ Emexternal icon. Để biết thông tin chung về việc vệ sinh thường xuyên cơ sở, thời điểm nên vệ sinh thường xuyên hơn hoặc khử trùng, vệ sinh cơ sở khi có người bị bệnh, bảo quản an toàn các sản phẩm làm sạch và khử trùng, cũng như những điều cần lưu ý để bảo vệ người làm vệ sinh cơ sở, hãy xem phần Vệ sinh và khử trùng cơ sở của quý vị.

Khi có người bị bệnh: Nếu tại cơ sở ECE có người bị bệnh hoặc có người mắc COVID-19 hiện diện tại cơ sở trong 24 giờ vừa qua, hãy vệ sinh và khử trùng cơ sở. Để biết thêm thông tin về vệ sinh và khử trùng an toàn, hãy xem phần Vệ sinh và khử trùng cơ sở của quý vị.

Hướng dẫn thêm về vệ sinh và khử trùng:

Phần 2: Vấn đề khác cần lưu ý cho cơ sở ECE

Bế ẵm, rửa ráy hoặc cho trẻ ăn

Quý vị rất cần trấn an trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ khi bé khóc, buồn hoặc căng thẳng, và các trẻ này cũng cần được ôm ấp. Trong chừng mực có thể khi bồng, tắm rửa hay cho trẻ nhỏ ăn, quý vị hãy tự bảo vệ bản thân bằng cách:

 • Rửa tay thường xuyên.
 • Rửa tay và bất cứ bộ phận nào trên cơ thể quý vị tiếp xúc với chất dịch của trẻ.
 • Tránh chạm vào mắt quý vị khi bồng, tắm rửa hay cho trẻ ăn.
 • Thay quần áo ngay nếu chất dịch cơ thể dính vào, bất cứ khi nào có thể và sau đó rửa lại tay.
 • Rửa tay trước và sau khi cầm bình sửa cho trẻ sơ sinh được chuẩn bị tại nhà hoặc tại cơ sở.

Thay tã bỉm cho trẻ

 • Khi thay tã bỉmexternal icon cho trẻ, hãy rửa tay cho mình và cho trẻ trước khi bắt đầu và hãy đeo găng tay. Làm theo quy trình thay tã bỉm an toàn.
 • Khi khả thi, không nên để người thay tã kiêm cả việc chuẩn bị đồ ăn. Nếu quý vị là người duy nhất có thể thay tã và chuẩn bị thức ăn, hãy sử dụng các chiến lược phòng ngừa, chẳng hạn như rửa tay sau mỗi lần thay tã và chuẩn bị đồ ăn.
 • Sau khi thay tã bỉm, hãy tháo găng và rửa tay ngay cả khi quý vị có đeo găng tay, khử trùng khu vực thay tã bỉm bằng chất khử trùng không mùi có trong Danh sách N: Chất khử trùng có tác dụng với vi-rút corona (COVID-19) của EPAexternal icon dưới dạng dung dịch sát khuẩn hoặc khử trùng. Nếu các sản phẩm khác được sử dụng để làm vệ sinh hoặc khử trùng, chúng không nên có mùi thơm và đã đăng ký với EPA. Nếu bề mặt bị bẩn, cần phải làm sạch bằng chất tẩy rửa hoặc xà phòng và nước trước khi khử trùng.
 • Nếu sử dụng tã vải có thể tái sử dụng, không xả hoặc giặt sạch tại cơ sở của quý vị. Để nguyên tã bằng vải bị bẩn (không gạt bỏ chất bẩn trên đó hoặc xả sạch) vào túi nhựa hoặc thùng đựng tã bẩn có nắp đậy dạng không chạm tay trả lại cho phụ huynh/người giám hộ hoăc dịch vụ giặt là. (Tải xuống áp phích về quy trình thay tã.)

Phương tiện giao thông

Nếu cơ sở sử dụng các phương tiện giao thông như xe buýt hoặc xe tải, người lái xe nên thực hành tất cả các quy trình và hành động an toàn như được chỉ định cho các nhân viên khác, chẳng hạn như tiêm chủng, vệ sinh tay và đeo khẩu trang. Để vệ sinh và khử trùng xe buýt hoặc xe chuyên chở khác, hãy xem hướng dẫn về nơi làm việc và cơ sở kinh doanh. Tạo khoảng cách giữa các trẻ trên xe buýt vận chuyển, ví dụ, bố trí một trẻ ngồi một hàng hoặc bỏ cách hàng ghế khi có thể. Tuy nhiên trẻ từ cùng một nhà có thể ngồi cùng nhau.

Như đã mô tả trong phần khuyến nghị đeo khẩu trang ở trên, hành khách từ 2 tuổi trở lên và các tài xế phải đeo khẩu trang trên xe buýt và xe van, kể cả trên xe buýt do các hệ thống trường công lập và tư thục cũng như cơ sở ECE vận hành, bất kể trạng thái tiêm chủng và phải tuân theo các trường hợp miễn, loại trừ trong Lệnh của CDC.

Trẻ khuyết tật hoặc có nhu cầu chăm sóc sức khỏe khác

Cung cấp các hình thức hỗ trợ, điều chỉnh và trợ giúp cho trẻ em và nhân viên khuyết tật hoặc có nhu cầu chăm sóc sức khỏe đặc biệt khi triển khai các quy trình an toàn liên quan đến COVID-19:

 • Làm việc với các gia đình để hiểu rõ hơn các nhu cầu cá nhân của trẻ khuyết tật.
 • Giúp dễ dàng tiếp cận đơn vị hỗ trợ trực tiếp (DSP) như phụ tá chuyên gia, nhà trị liệu, chuyên gia can thiệp sớm, chuyên gia tư vấn sức khỏe tâm thần và chăm sóc sức khỏe và những người khác.
  • Nếu các DSP chưa được tiêm chủng đầy đủ hoặc cung cấp dịch vụ tại nhiều địa điểm, hãy hỏi xem liệu có bất kỳ địa điểm phục vụ nào có ca bệnh COVID-19 không.
  • Đảm bảo đơn vị hỗ trợ trực tiếp tuân thủ hướng dẫn chiến lược phòng ngừa bao gồm tiêm chủng, xét nghiệm COVID-19, truy dấu người tiếp xúc kết hợp với cách ly/cô lập.
 • Đảm bảo tiếp cận với các dịch vụ cho học sinh bị khuyết tật khi xây dựng các đoàn hệ.
 • Điều chỉnh các chiến lược khi cần thiết
  • Hãy lưu ý rằng việc giữ khoảng cách và đeo khẩu trang có thể gây khó khăn cho trẻ nhỏ và những người bị khuyết tật nhất định, chẳng hạn như khiếm thị hoặc khiếm thính hoặc đối với những người có vấn đề về cảm giác hoặc nhận thức.
  • Với những người chưa được tiêm chủng đầy đủ và chỉ có thể đeo khẩu trang tại một số thời gian vì các lý do nói trên, hãy ưu tiên để họ đeo khẩu trang trong những thời điểm khi khó có thể tách riêng các trẻ và/hoặc nhân viên như khi đứng xếp hàng hoặc trong khi đưa đón trẻ.
  • Cân nhắc việc đề nghị những nhân viên chưa được tiêm chủng đầy đủ đeo khẩu trang trong suốt hoặc khẩu trang vải có tấm nhìn xuyên qua khi tương tác với trẻ nhỏ, trẻ đang học đọc hoặc tương tác với người cần đọc môi.
  • Sử dụng các kỹ thuật hành vi như làm mẫu và củng cố hành vi mong muốn và sử dụng thời khóa biểu có hình ảnh, đồng hồ tính giờ, lời nhắc trực quan cùng những hình thức khích lệ tích cực để giúp tất cả các trẻ điều chỉnh theo sự chuyển tiếp hoặc thay đổi trong nếp sinh hoạt.
 • Vui lòng xem Hướng dẫn dành cho Đơn Vị Hỗ Trợ Trực Tiếp (DSP) để biết các nguồn lực hỗ trợ cơ sở giúp đỡ trẻ em khuyết tật hoặc các nhu cầu chăm sóc sức khỏe khác trong khi diễn ra COVID-19.

Du khách

 • Xem xét lại quy tắc đối với khách thăm và các hoạt động có sự tham gia của gia đình.
 • Hạn chế khách tới thăm, tình nguyện viên và các hoạt động có sự tham gia của các nhóm hoặc tổ chức bên ngoài khi có người chưa được tiêm chủng đầy đủ, khi không thật cần thiết, đặc biệt là ở những khu vực có mức độ lây truyền COVID-19 từ trung bình đến cao.
 • Tiếp tục thực hiện theo các chính sách và hạn chế dành cho khách đến cơ sở ECE, đồng thời cho phép tiếp cận an toàn với Đơn Vị Hỗ Trợ Trực Tiếp và người mẹ nuôi con sơ sinh bằng sữa mẹ.
 • Xây dựng các kế hoạch gặp gỡ gia đình mới sao cho cho phép gia đình và nhân viên tụ họp mà vẫn đáp ứng các chiến lược phòng ngừa.
 • Xây dựng các kế hoạch hoặc quy trình để phụ huynh và/hoặc người giám hộ thăm nom con em họ trong khi vẫn duy trì các chiến lược phòng ngừa.
 • Chương trình ECE tại nhà mà trong nhà có người chưa được tiêm chủng đầy đủ thì nên yêu cầu bắt buộc đeo khẩu trang đối với người chưa được tiêm chủng và duy trì khoảng cách tối đa khi chăm sóc trẻ.
 • Khách tới nhà nên tham khảo Thông tin hướng dẫn tới thăm nhà trong giai đoạn COVID-19external iconcủa Cơ Quan Quản Trị Dịch Vụ và Nguồn Lực Y Tế.

Dịch vụ ăn uống và bữa ăn

 • Thực hiện giữ khoảng cách ở mức tối đa có thể giữa những người chưa được tiêm chủng đầy đủ trong khi ăn uống, đặc biệt là khi ở trong nhà. Khi có thể, hãy cân nhắc sử dụng thêm không gian để bố trí chỗ ngồi trong giờ ăn, bao gồm khi ăn bữa chính và bữa nhẹ ở ngoài trời hoặc tại nơi thông gió tốt.
 • Trong điều kiện nguy cơ lây truyền từ thực phẩm, bao gói thực phẩm, các bề mặt và đồ dùng chung là thấp, không cần hạn chế hoạt động của dịch vụ ăn uống tới mức chỉ còn đồ dùng một lần và bữa ăn đóng gói sẵn.
 • Mọi người nên rửa tay bằng xà phòng và nước trước và sau bữa ăn.
 • Vệ sinh các bề mặt tiếp xúc thường xuyên. Các bề mặt tiếp xúc với thực phẩm phải được rửa sạch và sát khuẩn trước và sau bữa ăn.
 • Thúc đẩy hành vi rửa tay trước, trong và sau ca làm việc, trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh và sau khi xử lý rác, chén đĩa bẩn hoặc tháo găng tay.
 • Tăng cường thông gió ở các khu vực chuẩn bị thực phẩm, phục vụ và ăn uống.

Đánh răng

Đánh răng là một phần quan trọng đối với mọi cơ sở ECE. Do hoạt động đánh răng có thể gây bắn các giọt bắn từ đường hô hấp và làm bẩn các bề mặt, vật dụng, cơ sở nên thực hiện theo các bước sau về đánh răng vệ sinh trong môi trường nhóm:

 • Do việc trẻ chưa tiêm chủng làm lây truyền COVID-19 sang người khác thông qua các giọt nước bọt bắn ra khi đánh răng là hoàn toàn có thể xảy ra, chúng tôi khuyên nhân viên cơ sở có nhiệm vụ giúp trẻ đánh răng phải được tiêm chủng COVID-19 đầy đủ. Ngoài việc đeo khẩu trang ôm khít đúng quy cách, che mũi và miệng, họ có thể cân nhắc sử dụng đồ bảo hộ mặt và mắt như tấm chắn mặt để được bảo vệ tốt hơn.
 • Đảm bảo mỗi trẻ đều có bàn chải đánh răng riêng, dán nhãn rõ ràng. Để tránh lây nhiễm chéo từ ống kem đánh răng, hãy đảm bảo bơm kem đánh răng cỡ hạt đậu Hà Lan lên một miếng giấy sáp trước khi bôi lên bàn chải.
 • Khuyến khích trẻ tránh đặt bàn chải đánh răng trực tiếp lên trên bề mặt bàn chậu rửa.
 • Sau khi trẻ đánh răng xong, hãy đảm bảo là trẻ xối rửa kỹ bàn chải bằng nước, để khô tự nhiên và cất bàn chải ở chiều thẳng đứng để không bị tiếp xúc với bàn trải của trẻ khác.
 • Đề nghị trẻ mang cốc tái sử dụng riêng hoặc cung cấp cốc giấy để trẻ súc miệng sau khi đánh răng xong. Không cho phép trẻ dùng chung cốc và đảm bảo các em vứt bỏ cốc giấy đi hoặc cất cốc tái sử dụng đúng cách sau mỗi lần sử dụng.
 • Xếp xen kẽ giờ sử dụng nhà vệ sinh hoặc không gian chung dùng để đánh răng. Để cho một nhóm đánh răng xong, sau đó làm sạch và vệ sinh khu vực này rồi mới cho nhóm khác vào. Khu vực đánh răng nên được khử trùng hàng ngày sau khi tất cả trẻ em đã đánh răng xong. Thực hiện theo tất cả các hướng dẫn sẵn có về làm sạch, sát khuẩn và khử trùng tại cơ sở trông trẻexternal icon. Đảm bảo trẻ và nhân viên rửa tay bằng xà phòng và nước trong ít nhất 20 giây sau khi đánh răng.
 • Các chiến lược phòng ngừa bổ sung để ngăn chặn lây truyền COVID-19 sang người khác trong khi đánh răng phải được tuân thủ, như xếp xen kẽ giờ đánh răng cho trẻ để có thêm không gian, yêu cầu trong mỗi lần chỉ có một trẻ nhổ vào chậu rửa sau khi đánh răng, rửa tay bằng xà phòng và nước trong ít nhất 20 giây sau khi đánh răng hoặc giúp trẻ đánh răng, và vệ sinh, khử trùng khu vực được sử dụng để đánh răng trước khi nhóm khác đi vào.

Để biết thêm thông tin, xem phần Sử dụng & xử lý bàn chải đánh răng của CDC.

Sân chơi và hoạt động vui chơi vận động thể chất

Nhìn chung, trẻ em và người lớn không cần đeo khẩu trang khi ở ngoài trời, chẳng hạn như khi tham gia vui chơi ngoài trời. CDC khuyến nghị người từ 2 tuổi trở lên, mà chưa được tiêm chủng đầy đủ nên đeo khẩu trang khi ở nơi đông người ngoài trời hoặc trong các hoạt động liên quan đến tiếp xúc gần trong thời gian dài với người khác. Những người đã tiêm chủng đầy đủ có thể lựa chọn đeo khẩu trang bất kể mức độ lây truyền, đặc biệt nếu họ hoặc thành viên trong gia đình của họ bị suy giảm miễn dịch, có nguy cơ cao mắc bệnh nghiêm trọng hoặc chưa được tiêm chủng. Khi tổ chức vui chơi vận động thể chất trong nhà, những người chưa được tiêm chủng đầy đủ nên đeo khẩu trang và tăng khoảng cách tối đa khi có thể.

Vui chơi thể chất là một phần hoạt động hàng ngày của ECE nhằm mang đến cho trẻ những cơ hội bổ sung để hỗ trợ phát triển thể chất, đồng thời có thể giúp các em học hỏi và đạt được thành tích cũng như hỗ trợ sức khỏe tâm thần, cảm xúc, xã hội. Một số hoạt động thể chất có nhiều khả năng gây thở mạnh trong thời gian dài và khiến những người chưa được tiêm chủng đầy đủ có nguy cơ mắc và lây lan COVID-19 cao hơn. Các hoạt động trong nhà khác, chẳng hạn như ca hát, tụng kinh và la hét, cũng có thể gây thở mạnh.

Phòng ngừa COVID-19 cho những người chưa được tiêm chủng đầy đủ trong các hoạt động này vẫn là một nhiệm vụ quan trọng. Trẻ em tham gia hoạt động thể chất trong nhà và các hoạt động có nguy cơ cao khác nên đeo khẩu trang và ở trong đoàn hệ của mình, đồng thời duy trì khoảng cách với đoàn hệ khác càng nhiều càng tốt.

Các nhà cung cấp ECE đang lập kế hoạch cho hoạt động vui chơi thể chất có cấu trúc bao gồm các hoạt động thể thao cũng nên xem xét những rủi ro đối với người chưa được tiêm chủng đầy đủ:

 • Không gian sự kiện hoặc hoạt động. Nhìn chung, nguy cơ lây lan COVID-19 khi vui chơi ngoài trời thấp hơn so với trong nhà. Hãy cân nhắc đến khả năng giữ khoảng cách trong những bối cảnh khác nhau tại sự kiện.
 • Khoảng cách gần nhau. COVID-19 dễ lây lan hơn trong những hoạt động thể thao và vận động thể chất đòi hỏi tiếp xúc gần trong thời gian dài.
 • Số lượng người. Nguy cơ lây lan COVID-19 tăng lên khi số người tham gia tăng lên.
 • Mức cường độ hoạt động. Nguy cơ lây lan COVID-19 tăng lên khi cường độ hoạt động thể chất tăng lên.
 • Khoảng thời gian. Nguy cơ lây lan COVID-19 tăng lên khi thời gian người tham gia ở khoảng cách gần với nhau hoặc trong môi trường nhóm trong nhà nhiều hơn.
 • Sự hiện diện của những người dễ tiến triển thành bệnh nghiêm trọng hơn. Người có nguy cơ cao hơn về khả năng mắc bệnh nghiêm trọng có thể cần phòng ngừa nhiều hơn.

Hệ Thống Nước

Sau thời gian giảm hoạt động hoặc tạm đóng cửa cơ sở, lưu ý kiểm tra các mối nguy hại như mốc,  Legionella (loại vi khuẩn gây bệnh Lê Dương) và mức độ nhiễm kim loại đồng, chìexternal icon từ đường ống gỉ sét. Tham khảo hướng dẫn từ CDCHội Kỹ Sư Nhiệt Lạnh và Điều Hòa Không Khí Hoa Kỳ (ASHRAE)external icon và Cơ Quan Bảo Vệ Môi Trường (EPA)external icon.

Phần 3: Nhân viên ECE và người lao động khác

Người lao động có nguy cơ cao mắc bệnh nghiêm trọng do COVID-19 bao gồm người lớn tuổi và người ở mọi lứa tuổi mắc một số bệnh nền nếu họ chưa được tiêm chủng đầy đủ. Những người lao động có bệnh lý nền hoặc đang sử dụng loại thuốc làm suy yếu hệ miễn dịch có thể chưa được bảo vệ đầy đủ ngay cả khi đã được tiêm chủng đầy đủ. Hiện tại, CDC vẫn khuyến nghị người bị suy giảm hệ miễn dịch tiếp tục đeo khẩu trang và giữ khoảng cách. Các chính sách và quy trình giải quyết những vấn đề liên quan đến người lao động có nguy cơ mắc bệnh nghiêm trọng cao hơn cần tuân thủ các luật và quy định hiện hành của liên bang, tiểu bang, địa phương, bộ lạc và lãnh thổ, đồng thời được xây dựng với sự tham vấn của các chuyên gia về y học nghề nghiệp và nhân sự, có lưu ý đến những lo ngại và hướng dẫn về Cơ hội Việc làm bình đẳngexternal icon. Chủ lao động cũng nên hiểu được các vấn đề sức khỏe tâm thần của người lao động trong đại dịch COVID-19. CDC khuyến nghị ban giám hiệu ECE giáo dục nhân viên về nhận thức về sức khỏe tâm thần và chia sẻ các dịch vụ tư vấn và sức khỏe tâm thần hiện có. Chủ lao động nên tạo một môi trường làm việc hỗ trợ cho người lao động đương đầu với căng thẳng trong công việc và xây dựng tinh thần kiên cường cũng như kiểm soát cảm giác mệt mỏi tại nơi làm việc. Xem Tăng kinh phí trong Kế Hoạch Cứu Trợ Hoa Kỳ năm tài chính 2021 dành cho các chương trình Head Startexternal icon để tìm hiểu thêm về khoản tài trợ bổ sung sẵn có và ví dụ về các hoạt động mà người được trợ cấp có thể cân nhắc khi tiếp tục hỗ trợ trẻ và gia đình cũng như đầu tư vào những cơ hội giáo dục trẻ thơ an toàn, chất lượng cao cho trẻ.

Là một phần trong kế hoạch ứng phó với COVID-19 của chương trình ECE, ban giám hiệu nên định kỳ tiến hành đánh giá mối nguy hại tại nơi làm việcexternal icon để xác định các nguy cơ lây truyền và chiến lược phòng ngừa COVID-19 khi điều kiện tại nơi làm việc có thay đổi, hoặc khi xảy ra các trường hợp lây truyền COVID-19 tại nơi làm việc. Các chiến lược phòng ngừa và giảm thiểu lây truyền đều dựa trên một phương pháp tiếp cận ưu tiên những thông lệ hiệu quả nhất, được gọi là hệ thống phân cấp kiểm soát. Chủ cơ sở ECE nên tham gia và đào tạo tất cả người lao động về các nguy hại có thể xảy ra tại nơi làm việc, những biện pháp phòng ngừa nên thực hiện để bảo vệ người làm việc và các chính sách tại nơi làm việc để báo cáo các mối lo ngại. Các cơ sở ECE nên đảm bảo việc trao đổi và đào tạo cho toàn bộ người lao động phải thường xuyên và dễ hiểu.

Người lao động trong môi trường ECE có quyền có một nơi làm việc an toàn và đảm bảo sức khỏe. Cơ Quan Quản Lý Sức Khỏe và An Toàn Nghề Nghiệp (OSHA) đã ban hành Hướng dẫn giảm thiểu và phòng ngừa sự lây lan của COVID-19 tại Nơi làm việcexternal icon. Hướng dẫn này có bao gồm các khuyến nghị giúp người lao động cung cấp một môi trường làm việc an toàn, lành mạnh, không có các mối nguy hiểm đã biết và đang hoặc có khả năng gây tử vong hoặc tổn hại nghiêm trọng đến sức khỏe. Trong hướng dẫn này cũng có phần mô tả các tiêu chuẩn bắt buộc về sức khỏe và an toàn. Nếu người lao động tin rằng điều kiện làm việc là không an toàn hoặc không tốt cho sức khỏe, họ hoặc người đại diện cho họ có thể nộp đơn khiếu nại bí mật về vấn đề sức khỏe và an toànexternal icon lên OSHA bất cứ lúc nào. Tại các tiểu bang nơi chủ lao động và người lao động trong khu vực công không được bảo vệ theo Chương Trình Tiểu Bang được OSHA phê chuẩn,external icon có thể có các cơ quan bảo vệ sức khỏe và an toàn cho người lao động trong khu vực công và thực thi quyền có nơi làm việc an toàn cho những người lao động. Người lao động nên liên lạc với các cơ quan chính quyền tiểu bang, quận và/hoặc thành phố/thị trấn để tìm hiểu thêm.

Phần 4: Lên kế hoạch và chuẩn bị

Kế hoạch hoạt động trong tình trạng khẩn cấp

Cơ sở ECE nên chuẩn bị sẵn một bản Kế hoạch hoạt động trong tình trạng khẩn cấp (EOP) để bảo vệ cho trẻ, nhân viên và các gia đình khỏi sự lây lan bệnh và những tình huống khẩn cấp khác. EOP phải:

 • Mô tả được các chiến lược phòng ngừa COVID-19 sẽ được triển khai.
 • Mô tả các bước cần thực hiện khi có trẻ hoặc nhân viên tiếp xúc với người mắc COVID-19, xuất hiện các triệu chứng của COVID-19 hoặc xét nghiệm dương tính với COVID-19.
 • Ghi lại các khác biệt về giao thức hoặc chính sách dành cho người được tiêm chủng đầy đủ đối với COVID-19 so với những người chưa được tiêm chủng đầy đủ.
 • Được xây dựng trên cơ sở cộng tác với các cơ quan quản lý và sở y tế công cộng tiểu bang, địa phương, địa hạt và bộ lạc, cũng như tuân thủ các quy định của tiểu bang và địa phương, các luật và quy định hiện hành của liên bang, tiểu bang, địa phương, bộ lạc và lãnh thổ.
 • Được xây dựng với sự tham gia góp ý của nhân viên, phụ huynh và người giám hộ cũng như các đối tác cộng đồng khác (ví dụ như trung tâm y tế).
 • Mô tả cách thức đào tạo cho nhân viên về quy trình an toàn liên quan đến COVID-19 của cơ sở ECE.
 • Lên kế hoạch sắp xếp nhân sự dự phòng.
 • Cân nhắc phạm vi nhu cầu của nhân viên, trẻ em và gia đình, bao gồm nhu cầu phát triển của trẻ em, trẻ khuyết tật, trẻ có nhu cầu y tếtrẻ vô gia cư.

Nguồn lực hỗ trợ việc lên kế hoạch ứng phó với COVID-19

Xác minh việc tiêm chủng

Luật pháp và quy định hiện hành yêu cầu mức độ tiêm chủng nhất định cho trẻ em tham gia chương trình ECE. Ban giám hiệu ECE thường xuyên duy trì hồ sơ chích ngừa của trẻ. Chiến lược phòng ngừa được khuyến nghị thay đổi theo trạng thái tiêm chủng COVID-19. Ban giám hiệu ECE lưu giữ tài liệu về tình trạng tiêm chủng COVID-19 của trẻ em và người lao động có thể sử dụng thông tin này, đảm bảo phù hợp với các luật và quy định hiện hành của liên bang, tiểu bang, địa phương, bộ lạc và lãnh thổ, bao gồm cả những quy định liên quan đến quyền riêng tư, nhằm thông báo về biện pháp đeo khẩu trang và duy trì khoảng cách, xét nghiệm, nỗ lực truy dấu người tiếp xúc, đồng thời thực hiện cách ly và cô lập. Các cơ sở ECE có kế hoạch yêu cầu tự nguyện gửi tài liệu về tình trạng tiêm chủng COVID-19 nên sử dụng cùng một quy trình chuẩn được dùng để thu thập và bảo mật thông tin về trạng thái sức khỏe hoặc chủng ngừa khác về trẻ. Các chính sách hoặc thông lệ có liên quan đến việc cung cấp và nhận bằng chứng tiêm chủng COVID-19 phải tuân thủ tất cả các điều luật và quy định liên quan của tiểu bang, bộ lạc, địa phương và địa hạt, bao gồm cả những quy định liên quan đến quyền riêng tư.

Là một phần trong chính sách tiêm chủng COVID-19 tại nơi làm việc, các cơ sở ECE nên hiểu được rằng người lao động không thể tiêm chủng do khuyết tật được đề cập trong ADA, có khuyết tật ảnh hưởng đến khả năng phản ứng miễn dịch đầy đủ với tiêm chủng, hoặc thực sự có tín ngưỡng hay hoạt động thờ phụng (được đề cập trong Tiêu Đề VII của Đạo Luật Dân Quyền 1964) có thể được hỗ trợ điều chỉnh thích hợp, miễn là không gây khó khăn bất hợp lý cho hoạt động của doanh nghiệp. Ngoài ra, các chủ ECE nên giải thích cho người lao động có các hệ thống miễn dịch bị suy giảm về tầm quan trọng của việc trao đổi với nhà cung cấp dịch vụ y tế về nhu cầu dùng các biện pháp bảo vệ cá nhân sau khi tiêm chủng. Hiện tại, CDC vẫn khuyến nghị người bị suy giảm hệ miễn dịch tiếp tục đeo khẩu trang và giữ khoảng cách. Để biết thêm thông tin về những điều quý vị cần biết về COVID-19 và ADA, Luật Phục Hồi Chức Năng và Luật Cơ Hội Việc Làm Bình Đẳng khác, vui lòng truy cập trang webexternal icon.

Sử dụng tên của các tổ chức tư nhân, sản phẩm hoặc doanh nghiệp chỉ nhằm mục đích nhận dạng và không ngụ ý chứng thực của CDC.