Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang web này được cập nhật thường xuyên. Một số nội dung có thể còn bằng tiếng Anh cho đến khi được dịch hết.

Cập nhật quan trọng: Cơ sở y tế
CDC đã cập nhật một số phương thức chọn lọc để vận hành hệ thống y tế hiệu quả nhằm thích ứng với hoạt động tiêm chủng COVID-19. Tìm hiểu thêm
BẢN CẬP NHẬT
Với bằng chứng mới về biến thể B.1.617.2 (Delta), CDC đã cập nhật hướng dẫn dành cho những người được tiêm chủng đầy đủ. CDC khuyến nghị tất cả giáo viên, nhân viên, học sinh và khách đến trường K-12 nên đeo khẩu trang bất kể tình trạng tiêm chủng của họ như thế nào. Học sinh sẽ trở lại học toàn thời gian trên lớp vào mùa thu và nên áp dụng các chiến lược phòng ngừa theo lớp tại trường.
BẢN CẬP NHẬT
Nhà Trắng tuyên bố rằng du khách quốc tế bắt buộc phải có tiêm vắc-xin trước khi vào Hoa Kỳ và có hiệu lực từ ngày 8 tháng 11, 2021. Đối với các mục đích vào Hoa Kỳ, vắc-xin được chấp nhận sẽ bao gồm các vắc-xin nằm trong danh sách được sử dụng khẩn cấp của WHO và được FDA phê duyệt hay cho phép sử dụng. Thông tin thêm có ở đây.
BẢN CẬP NHẬT
Yêu cầu khi du lịch vào Hoa Kỳ đang thay đổi, bắt đầu từ 8, 2021 tháng 11. Thông tin thêm có tại đây.

Câu hỏi thường gặp về COVID-19 dành cho ban giám hiệu trường

Câu hỏi thường gặp về COVID-19 dành cho ban giám hiệu trường

Các Câu hỏi thường gặp (FAQ) về COVID-19 dành cho ban giám hiệu trường là dựa trên Hướng dẫn phòng ngừa COVID-19 ở các trường K-12 của CDC.

Cập nhật ngày 18 tháng 10 năm 2021
In

Chủng Ngừa

Khẩu trang

Giữ khoảng cách

Xét nghiệm và Sàng lọc

Người tiếp xúc gần, truy dấu người tiếp xúc và cách ly

CDC có hướng dẫn tiến hành truy vết người tiếp xúc ở các trường K-12. Hướng dẫn có nêu các thông tin về cách chuẩn bị cho trường hợp phát sinh ca bệnh ở trường, xây dựng những chính sách hỗ trợ truy vết người tiếp xúc và cộng tác với các cơ quan y tế công cộng địa phương. Ngoài ra, CDC đã công bố Bộ công cụ ứng phó khi có ca bệnh COVID-19 để hỗ trợ ban giám hiệu K-12 thực hiện truy vết người tiếp xúc, bao gồm cách ly, cô lập và xác định người tiếp xúc gần. Vui lòng tham khảo bộ công cụ này để biết thêm thông tin và hướng đẫn về cách ly và cô lập;  thông báo và thư tùy chỉnh về ca bệnh, người tiếp xúc gần và cô lập; cũng như hệ thống phân cấp nhằm xác định những người tiếp xúc gần.  

Cô lập

Các hoạt động và thể thao

Giờ ăn

Thông gió

Ca bệnh, chùm ca và đợt bùng phát

Sự Lây Lan Cộng Đồng

Tài Chính