Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang web này được cập nhật thường xuyên. Một số nội dung có thể còn bằng tiếng Anh cho đến khi được dịch hết.

Cập nhật quan trọng: Cơ sở y tế
CDC đã cập nhật một số phương thức chọn lọc để vận hành hệ thống y tế hiệu quả nhằm thích ứng với hoạt động tiêm chủng COVID-19. Tìm hiểu thêm
BẢN CẬP NHẬT
Với bằng chứng mới về biến thể B.1.617.2 (Delta), CDC đã cập nhật hướng dẫn dành cho những người được tiêm chủng đầy đủ. CDC khuyến nghị tất cả giáo viên, nhân viên, học sinh và khách đến trường K-12 nên đeo khẩu trang bất kể tình trạng tiêm chủng của họ như thế nào. Học sinh sẽ trở lại học toàn thời gian trên lớp vào mùa thu và nên áp dụng các chiến lược phòng ngừa theo lớp tại trường.
BẢN CẬP NHẬT
Nhà Trắng tuyên bố rằng du khách quốc tế bắt buộc phải có tiêm vắc-xin trước khi vào Hoa Kỳ và có hiệu lực từ ngày 8 tháng 11 năm 2021. Đối với các mục đích vào Hoa Kỳ, vắc-xin được chấp nhận sẽ bao gồm các vắc-xin nằm trong danh sách được sử dụng khẩn cấp của WHO và được FDA phê duyệt hay cho phép sử dụng. Thông tin thêm có ở đây.
BẢN CẬP NHẬT
Yêu cầu khi du lịch vào Hoa Kỳ đang thay đổi, bắt đầu từ 8, 2021 tháng 11. Thông tin thêm có tại đây.

Bộ công cụ để ứng phó với các ca bệnh COVID-19

Bộ công cụ để ứng phó với các ca bệnh COVID-19
Cập nhật ngày 28 tháng 12 năm 2021
In
người được kết nối theo các đường kẻ chấm

Khi các trường học K-12 ​​​​​​​ tiếp tục học tập trực tiếp, quản lý nhà trường phải chuẩn bị sẵn sàng để ứng phó nhanh chóng khi có người mắc COVID-19 trong trường học hoặc tại một sự kiện của trường. Trong những trường hợp này, hoạt động nghiên cứu ca bệnh và truy dấu người tiếp xúc là chiến lược quan trọng để giảm sự lây truyền của SARS-CoV-2, loại vi-rút gây ra COVID-19.

Ứng Phó với Số Ca Bệnh COVID-19 ở Trường Học K-12
Cô Lập đối với Trường Học K-12
Tài liệu tùy chỉnh

Các bước quyết định để xác định những người tiếp xúc gần COVID-19 trong bối cảnh trường học K-12
Các bước để xác định người tiếp xúc gần và cách ly tại các trường học K-12
BẢN IN

Hình đồ họa xác định người tiếp xúc gần và cách ly trong môi trường các trường K-12.

Chi tiết tệp tin: 403 KB, 1 trang

Xem hình đồ họa | Tải xuống tệp PDF