Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang web này được cập nhật thường xuyên. Một số nội dung có thể còn bằng tiếng Anh cho đến khi được dịch hết.

NẾU QUÝ VỊ ĐÃ ĐƯỢC TIÊM CHỦNG ĐẦY ĐỦ
CDC đã cập nhật hướng dẫn cho những người đã được tiêm chủng đầy đủ. Tham khảo Khuyến Nghị Tạm Thời Dành Cho Người Được Tiêm Chủng Đầy Đủ.
THÔNG TIN CẬP NHẬT QUAN TRỌNG CHO CÁC TRƯỜNG HỌC
CDC khuyến nghị các trường tiếp tục sử dụng các  chiến lược phòng ngừa COVID-19 cho niên khóa 2020-2021. Tìm hiểu thêm
Cập nhật quan trọng: Cơ sở y tế
CDC đã cập nhật một số phương thức chọn lọc để vận hành hệ thống y tế hiệu quả nhằm thích ứng với hoạt động tiêm chủng COVID-19. Tìm hiểu thêm

Những Điểm Cấp Nước An Toàn trong Đại Dịch COVID-19

Những Điểm Cấp Nước An Toàn trong Đại Dịch COVID-19
Cập nhật ngày 13 tháng 5 năm 2021
In

Tìm Hiểu Cách Lập Điểm Cấp Nước An Toàn trong Đại Dịch COVID-19

  • Sử dụng điểm cấp nước cộng đồng an toàn

    Cân nhắc đăng tải giờ vận hành của điểm cấp nước.

  • Dán biển báo để khuyến khích rửa tay, giữ khoảng cách và sử dụng khẩu trang.
  • Cung cấp găng tay bảo hộ cho những người vận hành chịu trách nhiệm khử trùng các khu vực tiếp xúc thường xuyên tại điểm cấp nước.
  • Cung cấp 1) một trạm rửa tay hoặc dung dịch sát trùng tay chứa cồn với nồng độ cồn tối thiểu 60% 2) khăn lau khử trùngexternal icon và/hoặc bình xịt khử trùng, loại có trong danh sách các sản phẩm được phê chuẩn để sử dụng với COVID-19 đã được Cơ Quan Bảo Vệ Môi Trường Hoa Kỳ (EPA) phê chuẩn (Danh Sách N của EPAexternal icon) và khăn giấy, và 3) một thùng rác có lót tại mỗi điểm cấp nước.
  • Đặt các dấu hiệu trực quan như vạch kẻ sơn hoặc bằng băng dính, đá tảng, cọc hoặc biển báo ở điểm cấp nước để chỉ rõ những nơi mọi người nên đứng ở vị trí cách nhau ít nhất 6 feet trong khi chờ lấy nước.
  • Xem xét cung cấp khẩu trang cho những người không đeo khẩu trang.

Sử Dụng Điểm Cấp Nước Cộng Đồng An Toàn

male icon

Thực hành cách ly giao tiếp xã hội bằng cách đến lấy nước khi có ít người ở xung quanh. Không tụ tập thành nhóm.

biểu mặt bên xe hơi

Ở lại trong xe nếu quý vị không cần ra ngoài để lấy nước.

biểu tượng khẩu trang mặt bên của đầu

Che miệng và mũi bằng khẩu trang nếu quý vị cần ra khỏi xe.

biểu tượng mũi tên giữa hai người

Giữ khoảng cách tối thiểu 6 feet (khoảng chiều dài 2 cánh tay) với người khác.

biểu bình phun

Vệ sinh các khu vực thường xuyên chạm vào, ví dụ như cần gạt ở điểm cấp nước, đầu vặn, vòi và hệ thống đọc thẻ ở cửa ra vào. Sau đó liên kết "vệ sinh" đến trang của cơ sở khác.

biểu tượng rửa tay

Rửa tay bằng xà phòng và nước trong ít nhất 20 giây trước và sau khi sử dụng điểm cấp nước. Nếu không có xà phòng và nước, hãy sử dụng dung dịch sát trùng tay có chứa tối thiểu 60% cồn.