Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang web này được cập nhật thường xuyên. Một số nội dung có thể còn bằng tiếng Anh cho đến khi được dịch hết.

Những Điểm Cấp Nước An Toàn trong Đại Dịch COVID-19

Những Điểm Cấp Nước An Toàn trong Đại Dịch COVID-19
Cập nhật vào 24/6/2020
In

Tìm Hiểu Cách Lập Điểm Cấp Nước An Toàn trong Đại Dịch COVID-19

Illustration: sign

Xem xét đăng tải giờ vận hành của điểm cấp nước.

Dán biển báo để khuyến khích rửa tay, giữ khoảng cách và sử dụng khẩu trang.

Illustration: gloves

Cung cấp găng tay bảo hộ cho những người vận hành chịu trách nhiệm khử trùng các khu vực tiếp xúc thường xuyên tại điểm cấp nước.

Cung cấp 1) một trạm rửa tay hoặc dung dịch sát trùng tay chứa cồn có nồng độ cồn tối thiểu 60%, 2) khăn lau khử trùngexternal icon và hoặc sản phẩm xịt khử trùng có tên trong danh sách các sản phẩm có tác dụng chống lại COVID-19 của Cơ Quan Bảo Vệ Môi Trường Hoa Kỳ (EPA) (Danh Sách N của EPAexternal icon) và khăn giấy, cùng 3) một thùng rác có lót bao rác ở mỗi điểm cấp nước.

Illustration: ruler

Đặt cấu dấu hiệu trực quan như vạch kẻ sơn hoặc bằng băng dính, đá tảng, cọc hoặc biển báo ở điểm cấp nước để chỉ rõ những nơi mọi người nên đứng ở vị trí cách nhau ít nhất 6 feet trong khi chờ lấy nước.

Illustration: mask

Xem xét cung cấp khẩu trang cho những người không đeo khẩu trang.

Sử Dụng Điểm Cấp Nước Cộng Đồng An Toàn

male icon

Thực hành cách ly giao tiếp xã hội bằng cách đến lấy nước khi có ít người ở xung quanh. Không tụ tập thành nhóm.

biểu mặt bên xe hơi

Ở lại trong xe nếu quý vị không cần ra ngoài để lấy nước.

biểu tượng khẩu trang mặt bên của đầu

Che miệng và mũi bằng khẩu trang nếu quý vị cần ra khỏi xe.

biểu tượng mũi tên giữa hai người

Giữ khoảng cách tối thiểu 6 feet (khoảng chiều dài 2 cánh tay) với người khác.

biểu bình phun

Sử dụng sản phẩm khử trùng dạng khăn lau hoặc dạng xịt để làm sạch các bề mặt tiếp xúc thường xuyên như cần gạt ở điểm cấp nước, đầu vặn, vòi và hệ thống đọc thẻ ở cửa vào.

biểu tượng rửa tay

Rửa tay bằng xà phòng và nước trong ít nhất 20 giây trước và sau khi sử dụng điểm cấp nước. Nếu không có xà phòng và nước, hãy sử dụng dung dịch sát trùng tay có chứa tối thiểu 60% cồn.