TRANG WEB LƯU TRỮ: Trang web này dành cho mục đích về lịch sử và không còn được cập nhật nữa. Để biết những thông tin mới nhất, vui lòng xem trang chủ về COVID-19.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang web này được cập nhật thường xuyên. Một số nội dung có thể còn bằng tiếng Anh cho đến khi được dịch hết.

NẾU QUÝ VỊ ĐÃ ĐƯỢC TIÊM CHỦNG ĐẦY ĐỦ
CDC đã cập nhật hướng dẫn cho những người đã được tiêm chủng đầy đủ. Tham khảo Khuyến Nghị Tạm Thời Dành Cho Người Được Tiêm Chủng Đầy Đủ.
THÔNG TIN CẬP NHẬT QUAN TRỌNG CHO CÁC TRƯỜNG HỌC
CDC khuyến nghị các trường tiếp tục sử dụng các  chiến lược phòng ngừa COVID-19 cho niên khóa 2020-2021. Tìm hiểu thêm
Cập nhật quan trọng: Cơ sở y tế
CDC đã cập nhật một số phương thức chọn lọc để vận hành hệ thống y tế hiệu quả nhằm thích ứng với hoạt động tiêm chủng COVID-19. Tìm hiểu thêm

Danh sách các việc cần làm dành cho người lớn tuổi

Danh sách các việc cần làm dành cho người lớn tuổi
Cập nhật ngày 25 tháng 2 năm 2021
In

Nếu COVID-19 bùng phát tại cộng đồng của quý vị, có thể sẽ phải mất khoảng thời gian dài để dịch chấm dứt. Các nhân viên y tế công cộng có thể khuyến nghị những bước mà quý vị và người khác trong cộng đồng của quý vị có thể thực hiện để góp phần làm chậm tốc độ lây lan cũng như tác động của COVID-19.

Nếu là người lớn tuổi, quý vị có nguy cơ cao hơn mắc bệnh COVID-19 ở mức độ nghiêm trọng. Điều quan trọng là quý vị cần thực hiện các bước sau đây để giữ gìn sức khỏe.