Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang web này được cập nhật thường xuyên. Một số nội dung có thể còn bằng tiếng Anh cho đến khi được dịch hết.

Danh sách các việc cần làm dành cho người lớn tuổi

Danh sách các việc cần làm dành cho người lớn tuổi
Cập nhật ngày 25 tháng 2 năm 2021
In

Nếu COVID-19 bùng phát tại cộng đồng của quý vị, có thể sẽ phải mất khoảng thời gian dài để dịch chấm dứt. Các nhân viên y tế công cộng có thể khuyến nghị những bước mà quý vị và người khác trong cộng đồng của quý vị có thể thực hiện để góp phần làm chậm tốc độ lây lan cũng như tác động của COVID-19.

Nếu là người lớn tuổi, quý vị có nguy cơ cao hơn mắc bệnh COVID-19 ở mức độ nghiêm trọng. Điều quan trọng là quý vị cần thực hiện các bước sau đây để giữ gìn sức khỏe.