Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang web này được cập nhật thường xuyên. Một số nội dung có thể còn bằng tiếng Anh cho đến khi được dịch hết.

Những điều cần lưu ý trong giai đoạn cách ly tại các cơ sở cải huấn và tạm giam

Những điều cần lưu ý trong giai đoạn cách ly tại các cơ sở cải huấn và tạm giam
Cập nhật ngày 18 tháng 3 năm 2021
In

Tóm Tắt các Thay Đổi Gần Đây

  • Làm rõ rằng những người bị giam giữ/tạm giam đã tiêm phòng đầy đủ nên tiếp tục tự cách ly trong khoảng thời gian 14 ngày và thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 sau khi tiếp xúc với người bị nghi ngờ hay đã xác nhận nhiễm COVID-19.
  • Làm rõ rằng nhân viên cơ sở cải huấn và trạm giam không có triệu chứng đã được tiêm phòng đầy đủ và không cần phải cách ly sau khi tiếp xúc với người bị nghi ngờ hoặc được xác nhận nhiễm COVID-19
  • Thông tin bổ sung về xét nghiệm và du lịch sau khi được tiêm vắc-xin đầy đủ.

Xem các thông tin cập nhật trước đó

Vào ngày 2 tháng 12, 2020, CDC công bố các lựa chọn mà các sở y tế có thể dùng để rút ngắn giai đoạn cách ly vì COVID-19 trong khu vực phân quyền của họ. Những tùy chọn này dự định để giảm gánh nặng cho cá nhân, cộng đồng và hoạt động trong giai đoạn cách ly với hiểu biết rằng làm như vậy sẽ giảm gánh nặng chống lại khả năng lây lan vi-rút cho dù là thấp.  Những lựa chọn này được phát triển dựa trên các mô hình dự đoán nguy cơ lây truyền còn lại dựa vào việc cách ly cá nhân, khi cá nhân lây nhiễm có thể tách riêng và cô lập với người khác trong giai đoạn cách ly và có thể tuân thủ chặt chẽ các biện pháp giảm thiểu nếu được giải phóng khỏi cách ly trước 14 ngày.

Các môi trường đông đúc, bao gồm các cơ sở cải huấn và tạm giam đều có một đặc trưng chung với một tập hợp nhiều yếu tố đa dạng ảnh hưởng tới việc phơi nhiễm và lây truyền COVID-19. Đặc biệt, những người bị giam giữ/tạm giam rời khỏi khu vực cách ly trước 14 ngày có thể không tuân thủ các biện pháp giảm thiểu cần thiết để giảm nguy cơ lây truyền sau cách ly (vd. đeo khẩu trang, giữ khoảng cách). Vì vậy, các mô hình ước tính nguy cơ còn lại của việc giảm thời gian cách ly không áp dụng với môi trường của cơ sở cải huấn/tạm giam. Việc không thể phát hiện sớm tình trạng lây truyền sau cách ly có thể dẫn tới việc lặp lại chu kỳ cô lập y tế với những người nhiễm bệnh và cách ly những người tiếp xúc gần của họ, gây thêm gánh nặng hoạt động cho nhân viên và gia tăng căng thẳng đối với nguồn lực chăm sóc sức khỏe vốn đã hạn chế cũng như hạn chế về không gian. Vì vậy, những lợi ích của việc giảm thời gian cách ly khó có thể vượt quá các nguy cơ về tình trạng lây truyền thêm tại các cơ sở cải huấn vốn đã là gánh nặng đối với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại chỗ đang bị hạn chế cũng như các lựa chọn hạn chế đối với việc giữ khoảng cách và cách ly giao tiếp xã hội. Đối với lý do này, CDC khuyến nghị tiếp tục sử dụng thời gian cách ly 14 ngày tại các cơ sở cải huấn và tạm giam để giảm thiểu lây truyền, bệnh tật và các cụm thứ cấp, cũng như các chi phí vận hành bổ sung có thể phát sinh khi rút ngắn giai đoạn cách ly. Khuyến nghị này áp dụng với cả những người đang bị giam và nhân viên tại các cơ sở này.

Các cơ sở đang cân nhắc việc giảm bớt thời gian cách ly nên làm vậy khi tham vấn với tổ chức y tế công cộng địa phương, vùng lãnh thổ, bộ lạc, tiểu bang và liên bang và hiểu rõ những nguy cơ. Chủ lao động/ban quản lý nên cân nhắc kỹ lưỡng các nguy cơ lây truyền gia tăng và các cụm thứ cấp, cân nhắc các đặc tính riêng của cơ sở (vd., mức độ lây truyền cộng đồng, khả năng duy trì cách ly giao tiếp xã hội, việc tuân thủ các chính sách đeo khẩu trang chung, khả năng thông gió phù hợp, tỉ lệ nhân viên và người bị giam giữ/tạm giam thuộc nhóm có nguy cơ cao mắc bệnh nghiêm trọng vì COVID-19 và tính sẵn có của nguồn lực xét nghiệm trên diện rộng và ứng phó với việc bùng phát dịch), trước khi triển khai lựa chọn rút ngắn thời gian cách ly. Nếu triển khai rút ngắn thời gian cách ly cho nhân viên, ban quản lý cơ sở nên yêu cầu nhân viên tiếp tục tự theo dõi các triệu chứng trong 14 ngày, ngay lập tức tự cô lập nếu thấy các triệu chứng xảy ra trong 14 ngày sau khi phơi nhiễm và tuân thủ tất cả các chiến lược giảm thiểu khuyến nghị trong thời gian trọn 14 ngày (vd. đeo khẩu trang, cách ly giao tiếp xã hội, vệ sinh tay, làm sạch và khử trùngthông gió phù hợp).

Tham khảo hướng dẫn của CDC cho các cơ sở cải huấn và tạm giam để biết thêm thông tin chi tiết liên quan tới cách giảm hiệu quả nhất nguy cơ lây truyền sau cách ly.

Nhân viên và người trong cơ sở cải huấn và trại giam đã tiêm vắc-xin

Giai đoạn cách ly

Những người đang bị giam giữ/tạm giam

Những người bị giam giữ/tạm giam đã tiêm vắc-xin đầy đủ (tức là ≥ 2 tuần sau khi tiêm liều thứ hai trên tổng số hai liều [Pfizer-BioNTech hoặc Moderna] hoặc ≥ 2 tuần sau khi tiêm vắc-xin một liều [Johnson và Johnson/Janssen]) phải tiếp tục tự cách ly trong 14 ngày và được xét nghiệm SARS-CoV-2 sau khi tiếp xúc với người bị nghi ngờ hoặc được xác nhận nhiễm COVID-19. Điều này là do môi trường sinh sống tập trung bao gồm với những cơ sở cải huấn và trại giam có thể phải đối mặt với số dân cư cao, nguy cơ lây truyền cao hơn và những thách thức trong duy trì việc giữ khoảng cách.

Nếu có nhu cầu khẩn cấp trong việc giảm thiểu các vấn đề nghiêm trọng (ví dụ, thiếu không gian hoặc nhân viên để chăm sóc những người bị giam giữ/tạm giam), ban quản lý cơ sở có thể xem xét miễn cách ly cho những người bị giam giữ/tạm giam đã được tiêm phòng đầy đủ, mặc dù vẫn nên tuân theo bất kỳ khuyến nghị nào về xét nghiệm và theo dõi triệu chứng hiện hành. Các quyết định này cần được đưa ra với sự tư vấn của cơ quan quản lý y tế cộng đồng và với sự hiểu biết về nguy cơ lây nhiễm còn lại.

Nhân viên

Các nhân viên tại cơ sở cải huấn đã được tiêm phòng đầy đủ mà không có các triệu chứng thì không cần phải cách ly sau khi bị phơi nhiễm; tuy nhiên, việc xét nghiệm sau khi phơi nhiễm và thông qua các chương trình sàng lọc thường quy tại nơi làm việc (nếu có), cũng như theo dõi triệu chứng, vẫn được khuyến khích.

Quý vị có thể đọc thêm thông tin chi tiết trên trang web Khuyến cáo tạm thời của cơ quan y tế công cộng đối với người đã được tiêm chủng đầy đủ.

Nhân viên vừa thực hiện chuyến đi gần đây

Việc thực hiện chuyến đi có thể làm tăng nguy cơ một người bị nhiễm và lây lan COVID-19. Nhân viên phải tuân theo các yêu cầu và khuyến nghị của CDC trong và sau khi đi du lịch. Nhân viên cũng phải tuân theo các khuyến nghị và yêu cầu của sở y tế tại tiểu bang, bộ lạc, địa phương hoặc lãnh thổ của Hoa Kỳ hoặc quốc gia mà họ chọn làm điểm đến. Những người trở về làm việc sau chuyến du lịch (bao gồm cả du lịch trong nước và quốc tế) nên tuân theo chính sách của chủ lao động về việc trở lại làm việc sau chuyến du lịch.

Các cơ sở đang xem xét rút ngắn thời gian cách ly đối với nhân viên sau khi thực hiện chuyến đi nhằm giảm thiểu các vấn đề nghiêm trọng (ví dụ như thiếu không gian hoặc nhân viên để chăm sóc những người bị giam giữ/tạm giam) nên làm như vậy với sự tư vấn từ các cơ quan quản lý y tế cộng đồng tại liên bang, tiểu bang, bộ lạc, vùng lãnh thổ và/hoặc địa phương và với sự hiểu biết về các rủi ro.

Thông tin cập nhật trước đó

Tính đến ngày 19 tháng 1, 2021

Sửa đổi thực hiện vào ngày 19/1/2021 để thể hiện các nội dung sau:

  • Làm rõ rằng các cơ sở cải huấn và tạm giam nên tiếp tục sử dụng giai đoạn cách ly 14 ngày.