Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang web này được cập nhật thường xuyên. Một số nội dung có thể còn bằng tiếng Anh cho đến khi được dịch hết.

Cập nhật quan trọng: Cơ sở y tế
CDC đã cập nhật một số phương thức chọn lọc để vận hành hệ thống y tế hiệu quả nhằm thích ứng với hoạt động tiêm chủng COVID-19. Tìm hiểu thêm
BẢN CẬP NHẬT
Với bằng chứng mới về biến thể B.1.617.2 (Delta), CDC đã cập nhật hướng dẫn dành cho những người được tiêm chủng đầy đủ. CDC khuyến nghị tất cả giáo viên, nhân viên, học sinh và khách đến trường K-12 nên đeo khẩu trang bất kể tình trạng tiêm chủng của họ như thế nào. Học sinh sẽ trở lại học toàn thời gian trên lớp vào mùa thu và nên áp dụng các chiến lược phòng ngừa theo lớp tại trường.
BẢN CẬP NHẬT
Nhà Trắng tuyên bố rằng du khách quốc tế bắt buộc phải có tiêm vắc-xin trước khi vào Hoa Kỳ và có hiệu lực từ ngày 8 tháng 11, 2021. Đối với các mục đích vào Hoa Kỳ, vắc-xin được chấp nhận sẽ bao gồm các vắc-xin nằm trong danh sách được sử dụng khẩn cấp của WHO và được FDA phê duyệt hay cho phép sử dụng. Thông tin thêm có ở đây.
BẢN CẬP NHẬT
Yêu cầu khi du lịch vào Hoa Kỳ đang thay đổi, bắt đầu từ 8, 2021 tháng 11. Thông tin thêm có tại đây.

Những điều cần lưu ý trong giai đoạn cách ly tại các cơ sở cải huấn và tạm giam

Những điều cần lưu ý trong giai đoạn cách ly tại các cơ sở cải huấn và tạm giam

Tóm Tắt các Thay Đổi Gần Đây


Xem các thông tin cập nhật trước đó

Các môi trường tập trung, như cơ sở giam giữ và cải huấn, có đặc trưng là tập hợp nhiều yếu tố đa dạng và thay đổi, có thể làm tăng nguy cơ và ảnh hưởng đến việc phơi nhiễm và lây truyền COVID-19. Những yếu tố này có nghĩa là những người bị giam giữ/tạm giam đã kết thúc cách ly trước 14 ngày có thể không tuân thủ được các biện pháp phòng ngừa cần thiết để giảm nguy cơ lây truyền sau cách ly (ví dụ: đeo khẩu trang, giữ khoảng cách).

Việc không phát hiện thấy sự lây truyền giữa những người kết thúc cách ly trước 14 ngày có thể dẫn đến một chu kỳ lặp đi lặp lại của việc cô lập y tế những người bị nhiễm bệnh và cách ly người tiếp xúc gần với họ, gây ra gánh nặng vận hành lớn hơn nữa đối với các nhân viên và gây thêm sức ép cho nguồn lực chăm sóc sức khỏe và không gian hạn chế. Vì những lý do này, CDC khuyến nghị tiếp tục sử dụng biện pháp cách ly 14 ngày trong các cơ sở cải huấn và giam giữ cho những người chưa được tiêm chủng đầy đủ.

Trước khi thực hiện thời hạn cách ly rút ngắn (<14 ngày) cho những người bị giam giữ/tạm giam hoặc nhân viên chưa được tiêm chủng đầy đủ, các cơ sở nên cân nhắc giữa rủi ro và lợi ích của các tình huống cách ly khác nhau. Cơ sở nên:

Việc sửa đổi thời hạn cách ly đối với nhân viên hoặc những người bị giam giữ/tạm giam chưa được tiêm chủng đầy đủ nên được thực hiện với sự tham vấn các cơ quan y tế công cộng và hiểu rõ về nguy cơ lây truyền còn sót lại. Tham khảo hướng dẫn của CDC cho các cơ sở cải huấn và tạm giam để biết thêm thông tin chi tiết liên quan tới cách giảm hiệu quả nhất nguy cơ lây truyền sau cách ly.

Nếu thời gian cách ly giảm được thực hiện đối với nhân viên chưa được tiêm chủng đầy đủ, ban quản lý cơ sở phải yêu cầu nhân viên:

Nhân viên và người bị giam giữ/tạm giam trong cơ sở cải huấn và trại giam đã tiêm vắc-xin

Người bị giam giữ/tạm giam đã được tiêm chủng đầy đủ

Những người bị giam giữ/tạm giam đã tiêm vắc-xin đầy đủ (tức là ≥ 2 tuần sau khi tiêm liều thứ hai trên tổng số hai liều [Pfizer-BioNTech hoặc Moderna] hoặc ≥ 2 tuần sau khi tiêm vắc-xin một liều [Johnson and Johnson/Janssen]) và không có triệu chứng COVID-19 không cần cách ly khi vào trại, chuyển trại hay sau khi tiếp xúc với người bị nghi ngờ hoặc được xác nhận nhiễm COVID-19. Dù có hình thành triệu chứng của COVID-19 hay không, người bị giam giữ/tạm giam đã được tiêm chủng đầy đủ vẫn nên tiếp tục được xét nghiệm SARS-CoV-2 sau khi tiếp xúc với người nghi nhiễm hoặc đã xác nhận nhiễm COVID-19.

Người bị giam giữ/tạm giam có triệu chứng của COVID-19, bất kể tình trạng tiêm chủng, đều phải được cấp một chiếc khẩu trang (nếu chưa đeo và nếu không thể đeo an toàn), đưa ngay vào cô lập y tế ở một môi trường tách biệt với những người khác, xét nghiệm SARS-CoV-2 và được đánh giá y tế. Tham khảo hướng dẫn của CDC dành cho cơ sở cải huấn và giam giữ để biết thêm thông tin chi tiết về cô lập y tế cho người nghi nhiễm hoặc đã xác nhận nhiễm COVID-19.

Nhân viên đã được tiêm chủng đầy đủ

Nhân viên cải huấn và giam giữ được tiêm chủng đầy đủ (tức là ≥2 tuần sau khi nhận liều thứ hai trong một loạt hai liều [Pfizer-BioNTech hoặc Moderna] hoặc ≥2 tuần sau khi được tiêm vắc-xin đơn liều [Johnson and Johnson/Janssen]) và không có các triệu chứng phù hợp với COVID-19 không cần phải cách ly hoặc nghỉ làm sau khi tiếp xúc ca nghi nhiễm hoặc đã xác nhận nhiễm COVID-19. Tuy nhiên, việc xét nghiệm và theo dõi triệu chứng sau khi phơi nhiễm vẫn được khuyến khích.

Các nhân viên có triệu chứng của COVID-19, bất kể ở tình trạng tiêm chủng COVID-19 nào, cũng phải được nghỉ làm, tự cô lập ngay và xét nghiệm SAR-CoV-2.

Quý vị có thể tìm thêm thông tin trên trang mạng Khuyến cáo y tế công cộng dành cho người đã được tiêm chủng đầy đủ.

Những lưu ý về vấn đề đi lại của nhân viên

Nhân viên đã được tiêm chủng và chưa được tiêm chủng nên thực hiện theo:

  • Các yêu cầu và khuyến cáo về hành trình nội địaquốc tế trước, trong và sau hành trình
  • Khuyến cáo hoặc yêu cầu về du lịch của chính quyền tiểu bang và địa phương
  • Các chính sách của chủ lao động về việc đi làm trở lại sau khi chuyến công tác hoặc hành trình cá nhân

Thông tin cập nhật trước đó

Tính đến ngày 18 tháng 3, 2021

Sửa đổi thực hiện vào ngày 18/3/2021 để thể hiện các nội dung sau:

  • Làm rõ rừng những nhân viên đã được tiêm chủng đầy đủ của cơ sở giam giữ cải huấn không có triệu chứng COVID-19 thì không cần cách ly sau khi tiếp xúc với ca nghi nhiễm hoặc đã xác nhận nhiễm COVID-19
  • Thông tin bổ sung về xét nghiệm và du lịch sau khi được tiêm vắc-xin đầy đủ.