Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang web này được cập nhật thường xuyên. Một số nội dung có thể còn bằng tiếng Anh cho đến khi được dịch hết.

Công viên, Hoạt động Thể thao và Khu vui chơi giải trí

Công viên, Hoạt động Thể thao và Khu vui chơi giải trí

Lên Kế Hoạch, Chuẩn Bị và Ứng Phó

Cập nhật ngày 9 tháng 7 năm 2020
Người đàn ông và bé trai đi bộ trên cánh đồng

Hướng dẫn giúp các nhà quản trị và quản lý hạn chế lây lan và phơi nhiễm với COVID-19.

Dành cho các nhà quản trị và nhân viên tại bất kỳ địa điểm nào

Cập nhật lần cuối ngày 9 tháng 7 năm 2020