Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang web này được cập nhật thường xuyên. Một số nội dung có thể còn bằng tiếng Anh cho đến khi được dịch hết.

NẾU QUÝ VỊ ĐÃ ĐƯỢC TIÊM CHỦNG ĐẦY ĐỦ
CDC đã cập nhật hướng dẫn cho những người đã được tiêm chủng đầy đủ. Tham khảo Khuyến Nghị Tạm Thời Dành Cho Người Được Tiêm Chủng Đầy Đủ.
THÔNG TIN CẬP NHẬT QUAN TRỌNG CHO CÁC TRƯỜNG HỌC
CDC khuyến nghị các trường tiếp tục sử dụng các  chiến lược phòng ngừa COVID-19 cho niên khóa 2020-2021. Tìm hiểu thêm
Cập nhật quan trọng: Cơ sở y tế
CDC đã cập nhật một số phương thức chọn lọc để vận hành hệ thống y tế hiệu quả nhằm thích ứng với hoạt động tiêm chủng COVID-19. Tìm hiểu thêm
BẢN CẬP NHẬT
Tiêm phòng để ngừa bệnh nghiêm trọng, nhập viện và tử vong. Những người chưa được tiêm phòng nên đi tiêm phòng và tiếp tục đeo khẩu trang cho đến khi được tiêm phòng đầy đủ. Điều này khẩn cấp hơn bao giờ hết đối với biến thể Delta. CDC đã cập nhật hướng dẫn cho những người được tiêm chủng đầy đủ dựa trên bằng chứng mới về biến thể Delta.
BẢN CẬP NHẬT
Với bằng chứng mới về biến thể B.1.617.2 (Delta), CDC đã cập nhật hướng dẫn dành cho những người được tiêm chủng đầy đủ. CDC khuyến nghị tất cả giáo viên, nhân viên, học sinh và khách đến trường K-12 nên đeo khẩu trang bất kể tình trạng tiêm chủng của họ như thế nào. Học sinh sẽ trở lại học toàn thời gian trên lớp vào mùa thu và nên áp dụng các chiến lược phòng ngừa theo lớp tại trường.

Hướng dẫn tạm thời về xét nghiệm SARS-CoV-2 trong môi trường làm việc phi y tế

Hướng dẫn tạm thời về xét nghiệm SARS-CoV-2 trong môi trường làm việc phi y tế
Cập nhật ngày 17 tháng 3 năm 2021
In

Tóm Tắt các Thay Đổi Gần Đây

 • Bổ sung mô tả về xét nghiệm khuếch đại acid nucleic (NAAT) và xét nghiệm kháng nguyên dưới dạng các loại xét nghiệm vi-rút tương ứng với Tổng quan về xét nghiệm SARS-CoV-2
 • Bổ sung các lưu ý về việc kết hợp xét nghiệm cho người không có triệu chứng mà không biết có phơi nhiễm hoặc nghi ngờ có phơi nhiễm SARS-CoV-2 (xét nghiệm sàng lọc) trong các môi trường làm việc chọn lọc trong kế hoạch phòng ngừa và kiểm soát COVID-19 tại nơi làm việc
 • Cập nhật các lưu ý về tần suất xét nghiệm

Xem các thông tin cập nhật trước đó

Các điểm chính

 • Việc xét nghiệm SARS-CoV-2 dựa vào nơi làm việc, loại vi-rút gây bệnh COVID-19, có thể xác định được những người lao động nhiễm SARS-CoV-2, từ đó giúp ngăn chặn và giảm thiểu nguy cơ tiếp tục lây truyền. Mục đích của hướng dẫn này là cung cấp cho chủ lao động những lưu ý về cách kết hợp hoạt động xét nghiệm SARS-CoV-2 vào kế hoạch chuẩn bị, ứng phó và kiểm soát COVID-19 trong một số nơi làm việc phi y tế.
 • Hướng dẫn này bao gồm mô tả về các loại xét nghiệm SARS-CoV-2 khác nhau; những tình huống có thể áp dụng xét nghiệm SARS-CoV-2; những lưu ý về xét nghiệm sàng lọc (xét nghiệm cho người lao động không có triệu chứng mà không biết có phơi nhiễm hay nghi ngờ có phơi nhiễm SARS-CoV-2); và sử dụng các loại xét nghiệm kháng nguyên khi xét nghiệm sàng lọc hàng loạt, bao gồm những môi trường làm việc ngành cơ sở hạ tầng thiết yếu có mật độ người tham gia cao.
 • Xét nghiệm sàng lọc có thể có hiệu quả trong việc giúp ngăn chặn sự lây truyền đối với một số môi trường làm việc.
 • Những lưu ý tạm thời này về chiến lược xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với một số nơi làm việc phi y tế trong đại dịch COVID-19 căn cứ theo các thông tin hiện đã biết về sự lây truyền và mức độ nghiêm trọng của COVID-19, có thể thay đổi khi chúng ta có thêm thông tin.

Lưu ý: Tài liệu này cung cấp hướng dẫn về việc sử dụng xét nghiệm thích hợp mà không ảnh hưởng tới cách xác định cho các quyết định thanh toán hoặc phạm vi bảo hiểm của xét nghiệm đó, trừ khi có thể được đề cập đến (hoặc được quy định) bởi một tổ chức khác hoặc cơ quan liên bang hoặc tiểu bang.

Giới Thiệu

Mục đích của tài liệu này là cung cấp cho chủ lao động các chiến lược để xem xét việc đưa xét nghiệm SARS-CoV-2, vi-rút gây ra COVID-19, vào kế hoạch chuẩn bị, ứng phó và kiểm soát tại một số nơi làm việc phi y tế. Với những nơi làm việc có nhân viên y tế, bao gồm những người làm việc tại cơ sở điều dưỡng, vui lòng tham khảo Hướng dẫn tạm thời về xét nghiệm SARS-CoV-2 cho nhân viên y tếHướng dẫn tạm thời về xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người cư trú và nhân viên y tế tại cơ sở điều dưỡng.

Chủ lao động được khuyến khích hợp tác với viên chức y tế của tiểu bang, bộ lạc, vùng lãnh thổ và địa phương để xác định liệu có thực hiện và cách thực hiện các chiến lược xét nghiệm sau đây và chiến lược nào sẽ phù hợp nhất với tình huống của họ. Những lưu ý này mang ý nghĩa bổ sung, chứ không phải thay thế, bất kỳ luật, quy tắc và quy định nào về sức khỏe và an toàn của tiểu bang, địa phương, vùng lãnh thổ hoặc bộ lạc mà nơi làm việc phải tuân thủ. Những chiến lược này phải được tiến hành sao cho nhất quán với các điều luật và quy định hiện hành, bao gồm những điều luật bảo vệ quyền riêng tư và bảo mật cho nhân viên. Các chiến lược cũng phải được thực hiện nhất quán với hướng dẫn của Ủy Ban Cơ Hội Việc Làm Công Bằng (EEOC)external icon liên quan đến các chính sách và thủ tục xét nghiệm được cho phép. Chủ lao động trả tiền để xét nghiệm cho nhân viên nên đưa ra các quy trình thông báo nhanh kết quả và thiết lập các biện pháp phù hợp dựa trên kết quả xét nghiệm bao gồm các hướng dẫn liên quan đến việc tự cô lập và các hạn chế tiếp cận nơi làm việc.

Những điều cần lưu ý khi xét nghiệm

Có thể đưa xét nghiệm SARS-CoV-2 vào thành một phần của cách tiếp cận toàn diện nhằm giảm thiểu sự lây truyền tại nơi làm việc không phải là cơ sở chăm sóc sức khỏeSàng lọc triệu chứng, xét nghiệm và truy vết người tiếp xúc  là những chiến lược nhằm xác định các lao động nhiễm SARS-CoV-2, loại vi-rút gây bệnh COVID-19, để có thể thực hiện các hành động làm chậm và ngăn chặn sự lây lan của vi-rút.

Vắc-xin ngừa COVID-19 hiện đang có sẵn theo các liều giới hạn; do vậy, Ủy Ban Tư Vấn về Quy Trình Phòng Ngừa Miễn Dịch của CDC (ACIP) đã miêu tả các khuyến nghị về việc ưu tiên trong những giai đoạn đầu của chương trình chủng ngừa. Do nguồn cung cấp vắc-xin tăng và các nhóm ưu tiên bổ sung nhận vắc-xin, các ưu tiên của CDC trong xét nghiệm SARS-CoV-2 sẽ thay đổi và bản hướng dẫn sẽ được cập nhật. Để tham khảo hướng dẫn về cách ly và xét nghiệm cho những người đã được tiêm chủng đầy đủ, vui lòng truy cập Khuyến cáo tạm thời của cơ quan y tế công cộng đối với người đã được tiêm chủng đầy đủ.

Những nhân viên đang được xét nghiệm nên nhận các thông tin rõ ràng về

 • nhà sản xuất, tên xét nghiệm, loại xét nghiệm, mục đích xét nghiệm, các thông số hiệu suất của bài xét nghiệm, bất kỳ sự giới hạn nào liên quan đến bài xét nghiệm, người chi trả cho xét nghiệm, cách xét nghiệm được thực hiện, khi nào được nhận kết quả xét nghiệm và nhận thế nào;
 • cách đọc hiểu ý nghĩa của kết quả xét nghiệm, những hành động đi liền với kết quả âm tính hoặc dương tính, sự khác nhau giữa xét nghiệm cho mục đích sàng lọc tại nơi làm việc và cho mục đích chẩn đoán y tế, những người sẽ nhận kết quả, kết quả có thể được sử dụng như thế nào và mọi hậu quả nếu từ chối xét nghiệm.

Các cá nhân xét nghiệm được yêu cầu thực hiện tờ thông tin bệnh nhân như một phần giấy phép sử dụng khẩn cấp của cuộc xét nghiệmexternal icon (EUA).

Theo Đạo Luật Người Khuyết Tật Hoa Kỳ (ADA), khi chủ lao động thực hiện bất kỳ hoạt động xét nghiệm bắt buộc nào cho nhân viên, việc đó phải "liên quan đến công việc và phù hợp với sự cần thiết đối với công việc". Trong bối cảnh đại dịch COVID-19, EEOCexternal icon Hoa Kỳ lưu ý rằng xét nghiệm để xác định xem một người lao động có nhiễm SARS-CoV-2 hay không bằng một "xét nghiệm chính xác và đáng tin cậy" là được cho phép, như một điều kiện để vào trong nơi làm việc, vì người lao động có vi-rút sẽ "gây nguy cơ trực tiếp cho sức khỏe của những người khác". EEOC lưu ý rằng, nếu việc xét nghiệm do chủ lao động tổ chức phù hợp với hướng dẫn hiện hành của CDC, thì việc xét nghiệm đó sẽ đáp ứng tiêu chuẩn của ADA về tính cần thiết đối với công việc. Tuy nhiên, không nên tiến hành xét nghiệm khi chưa có sự chấp thuận của người lao động. Những chủ lao động yêu cầu xét nghiệm SARS-CoV-2 bắt buộc tại nơi làm việc phải thảo luận thêm với những người lao động không chấp thuận xét nghiệm và cân nhắc đưa ra những phương án khác sao cho khả thi và xác đáng, chẳng hạn như phân công lại cho họ những công việc có thể thực hiện thông qua hình thức làm việc từ xa.

Cơ Quan Quản Lý Sức Khỏe và An Toàn Nghề Nghiệp đã ban hành hướng dẫn tạm thờiexternal icon về việc thực thi các yêu cầu của 29 CFR Phần 1904external icon liên quan đến việc ghi lại những bệnh nghề nghiệp, cụ thể là các ca COVID-19. Theo yêu cầu về lưu giữ hồ sơ của OSHA, COVID-19 là một bệnh có thể được ghi nhậnexternal icon, và từ đó chủ lao động chịu trách nhiệm ghi lại các ca COVID-19, nếu ca đó đáp ứng một số yêu cầu nhất định. Chủ lao động được khuyến khích thường xuyên kiểm tra trang mạng của OSHA tại địa chỉ www.osha.gov/coronavirusexternal icon để biết thông tin cập nhật.

Các loại xét nghiệm

Xét nghiệm vi-rút

Loại xét nghiệm vi-rút đã được Cơ Quan Quản Lý Thực Phẩm và Dược Phẩm Hoa Kỳ phê chuẩnexternal icon được sử dụng để chẩn đoán tình trạng lây nhiễm SARS-CoV-2, loại vi-rút gây bệnh COVID-19. Xét nghiệm vi-rút đánh giá xem vi-rút có trong mẫu xét nghiệm từ cơ quan hô hấp hay các mẫu khác không. Kết quả từ các xét nghiệm này giúp nhân viên y tế công cộng xác định và cô lập những người bị lây nhiễm nhằm giảm thiểu lây truyền SARS-CoV-2. Xem danh sách Giấy phép sử dụng khẩn cấp chẩn đoán trong ống nghiệmexternal icon của FDA để biết thêm thông tin về hiệu suất của các xét nghiệm cụ thể được phép.

 • Các loại xét nghiệm khuếch đại acid nucleic (NAAT), chẳng hạn như phản ứng chuỗi trùng hợp phiên mã ngược thời gian thực (RT-PCR), phát hiện acid ribonucleic (RNA) của vi-rút và cho biết tình trạng lây nhiễm hiện tại hoặc gần đây nhờ phát hiện RNA tồn tại lâu dài của vi-rút mà không cần bằng chứng trực tiếp cho thấy vi-rút có khả năng sao chép hoặc lây truyền sang cho người khác. NAAT là những loại xét nghiệm có độ nhạy cao, tính đặc hiệu cao để chẩn đoán lây nhiễm SARS-CoV-2. Hầu hết các NAAT đều cần được xử lý trong phòng thí nghiệm với thời gian cho kết quả khác nhau (~1-2 ngày), nhưng một số loại NAAT là xét nghiệm tại nơi chăm sóc và cho kết quả chỉ trong khoảng 15-45 phút.
 • Xét nghiệm kháng nguyên phát hiện sự hiện diện của một kháng nguyên vi-rút cụ thể. Hầu hết các xét nghiệm này có thể được xử lý tại nơi chăm sóc và cho kết quả trong khoảng 15-­30 phút. Xét nghiệm kháng nguyên thường có tính đặc hiệu tương tự nhưng độ nhạy thấp hơn NAAT. Tùy theo xác suất tiền xét nghiệm mà kết quả xét nghiệm kháng nguyên có thể cần được xác nhận lại bằng NAAT (VD: xét nghiệm âm tính ở người có triệu chứng hoặc dương tính ở người không có triệu chứng). Việc sử dụng Thuật Toán Xét Nghiệm Kháng Nguyên pdf icon[147 KB, 1 trang] được khuyến nghị để xác định xem có cần xét nghiệm để xác nhận không.

Xét nghiệm kháng thể

Xét nghiệm kháng thể (hay huyết thanh học) được sử dụng để phát hiện tình trạng lây nhiễm SARS-CoV-2 trước đây và có thể hỗ trợ chẩn đoán Hội Chứng Viêm Đa Hệ Thống ở Trẻ Em (MIS-C) và ở người lớn (MIS-A). CDC không khuyến nghị dùng xét nghiệm kháng thể để chẩn đoán tình trạng nhiễm bệnh hiện tại. Tùy vào thời điểm nhiễm bệnh và thời điểm xét nghiệm mà xét nghiệm có thể không phát hiện ra kháng thể ở người hiện đang nhiễm bệnh. Ngoài ra, hiện vẫn chưa rõ liệu kết quả xét nghiệm kháng thể dương tính có cho thấy khả năng miễn dịch với SARS-CoV-2 hay không; vì vậy, tại thời điểm này, không nên sử dụng xét nghiệm kháng thể để xác định khả năng miễn dịch của cá nhân trước nguy cơ tái lây nhiễm. Phương thức xét nghiệm kháng thể hiện đang được sử dụng cho mục đích dịch tễ học và giám sát của cơ quan y tế công cộng. Do xét nghiệm kháng thể có thể nhắm đến những đối tượng khác nhau trên vi-rút, quý vị có thể cần thực hiện các xét nghiệm cụ thể để đánh giá xem kháng thể bắt nguồn từ lần lây nhiễm trước đây so với kháng thể có được nhờ tiêm chủng. Để biết thêm thông tin về vắc-xin COVID-19 và kết quả xét nghiệm kháng thể, vui lòng tham khảo Các Lưu Ý Lâm Sàng Tạm Thời đối với Việc Sử Dụng Vắc-xin mRNA ngừa COVID-19 tại Hoa Kỳ.

Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Tổng quan về xét nghiệm SARS-CoV-2.

Tổng quan về các tình huống xét nghiệm

Mục đích của xét nghiệm chẩn đoán là xác định tình trạng nhiễm bệnh hiện tại ở các cá nhân và xét nghiệm này được thực hiện khi một người có dấu hiệu hoặc triệu chứng giống với COVID-19, hoặc khi một người không có triệu chứng nhưng lại nghi ngờ hoặc đã xác định có phơi nhiễm với SARS-CoV-2 trong thời gian gần đây.

Ví dụ về xét nghiệm chẩn đoán bao gồm:

 • Xét nghiệm cho người có triệu chứng giống với COVID-19 và người đến gặp nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của họ
 • Xét nghiệm là kết quả của nỗ lực truy dấu người tiếp xúc
 • Xét nghiệm cho những người cho biết là họ đã tiếp xúc với một ca COVID-19 đã xác nhận hoặc đang nghi nhiễm
 • Xét nghiệm cho người đã tham dự một sự kiện nơi có một người tham gia khác sau đó được xác nhận mắc COVID-19

Xét nghiệm sàng lọc có mục đích là xác định những người nhiễm bệnh nhưng không có triệu chứng và không có tiền sử phơi nhiễm SARS-CoV-2 đã xác định, nghi ngờ hay đã báo cáo. Việc sàng lọc giúp xác định những ca chưa rõ để có thể thực hiện các biện pháp phòng ngừa nguy cơ tiếp tục lây truyền.

Ví dụ về xét nghiệm sàng lọc bao gồm:

 • Xét nghiệm cho người lao động tại nơi làm việc
 • Xét nghiệm cho sinh viên, giảng viên và nhân viên tại một trường học hoặc trường đại học
 • Xét nghiệm cho cá nhân trước và sau khi đi du lịch
 • Xét nghiệm tại nhà cho người không có triệu chứng gắn liền với COVID-19 và không có sự phơi nhiễm đã biết với người mắc COVID-19

Lựa chọn một loại xét nghiệm

Khi lựa chọn loại xét nghiệm để sử dụng, điều quan trọng là phải hiểu được mục đích xét nghiệm (VD: chẩn đoán, sàng lọc), kết quả phân tích xét nghiệm trong bối cảnh mức độ lây truyền cộng đồng, nhu cầu xét nghiệm nhanh và các lưu ý khác. Bảng 1 tóm tắt một số đặc điểm của NAAT và xét nghiệm kháng nguyên để xem xét. Hầu hết các xét nghiệm kháng nguyên đã nhận được EUA từ FDAexternal icon được cho phép để xét nghiệm cho người có triệu chứng trong vòng 5, 7, 12 hoặc 14 ngày đầu kể từ khi khởi phát triệu chứng. Xét đến nguy cơ lây truyền SARS-CoV-2 từ người nhiễm SARS-CoV-2 trong giai đoạn tiền triệu chứng hoặc không có triệu chứng, quý vị có thể cân nhắc sử dụng xét nghiệm kháng nguyên ở những người không có triệu chứng và đang trong giai đoạn tiền triệu chứng. FDA đã đưa ra một danh sách FAQ dành cho nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe đang thực hiện các bài xét nghiệm chẩn đoán để sàng lọc cho những cá nhân không có triệu chứngexternal icon và Trung Tâm Dịch Vụ Medicare và Medicaid sẽ tạm thời thi hành quyết định thực thi pdf icon[40 KB, 1 Trang]external icon để cho phép việc sử dụng các xét nghiệm kháng nguyên cho những cá nhân không có triệu chứng trong thời gian khẩn cấp liên quan đến sức khỏe công cộng COVID-19 theo Sửa đổi Cải tiến Phòng thí nghiệm Lâm sàng 1988 (CLIA). Các phòng thí nghiệm thực hiện xét nghiệm sàng lọc hoặc chẩn đoán SARS-CoV-2 phải có chứng chỉ CLIA và đáp ứng các yêu cầu quản lý. Những loại xét nghiệm đã nhận được EUA từ FDA để sử dụng tại nơi chăm sóc (POC) có thể được thực hiện nếu có chứng chỉ miễn CLIA.

Bảng 1. Những điểm khác nhau giữa NAAT và xét nghiệm kháng nguyên cần cân nhắc khi lập kế hoạch sử dụng cho mục đích chẩn đoán hoặc sàng lọc

NAAT

Xét nghiệm kháng nguyên

Mục đích nhắm đến

Phát hiện lây nhiễm hiện tại*

Phát hiện lây nhiễm hiện tại

Chất phân tích được phát hiện

Acid Ribonucleic (RNA) Của Vi-rút

Kháng nguyên vi-rút

(Các) loại mẫu xét nghiệm

Dịch mũi, dịch mũi họng, dịch miệng - hầu, đờm, nước bọt

Dịch mũi, dịch mũi họng

Độ nhạy

Tùy vào xét nghiệm, nhưng thường là cao ở các xét nghiệm tại phòng thí nghiệm và trung bình - cao ở những xét nghiệm tại POC

Tùy vào thời gian lây nhiễm, nhưng thường là từ trung bình đến cao tại những thời điểm tải lượng vi-rút đỉnh điểm*

Độ đặc hiệu

Cao

Cao

Độ phức tạp của xét nghiệm

Tùy theo loại xét nghiệm

Tương đối dễ sử dụng

Được cho phép sử dụng tại nơi chăm sóc

Đa số là không, một số khác có

Đa số là có, một số khác không

Thời gian cho kết quả

Đa số từ 1-3 ngày. Một số có thể có kết quả chỉ sau 15 phút

Từ 15 - 30 phút

Chi phí xét nghiệm§

Trung bình (~75 USD-100 USD/xét nghiệm)

Thấp (~5 USD-50 USD/xét nghiệm)

Ưu điểm

Phương pháp xét nghiệm nhạy nhất ở thời điểm hiện tại

Thời gian cho kết quả ngắn với các xét nghiệm NAAT POC, nhưng loại xét nghiệm chỉ có số ít

Thường không cần lặp lại để xác nhận kết quả

Thời gian quay vòng ngắn (khoảng 15 phút)

Khi thực hiện tại hoặc gần POC, cho phép nhanh chóng xác định người nhiễm bệnh, từ đó ngăn chặn sự lây truyền vi-rút sau đó tại cộng đồng, nơi làm việc, v.v.

Hiệu suất tương xứng với các xét nghiệm NAAT ở những người có triệu chứng và/hoặc nếu vi-rút nuôi cấy xuất hiện, khi đối tượng xét nghiệm được cho rằng đã nhiễm bệnh

Nhược Điểm

Thời gian cho kết quả dài hơn với những xét nghiệm ở phòng thí nghiệm (1-3 ngày)

Chi phí xét nghiệm cao hơn

Xét nghiệm chẩn đoán NAAT dương tính không nên được thực hiện lặp lại trong 90 ngày, do mọi người có thể tiếp tục có RNA phát hiện được sau khi đã hết nguy cơ bị truyền nhiễm

Có thể cần xét nghiệm xác nhận

Có độ nhạy thấp hơn (nhiều kết quả âm tính sai hơn) so với các xét nghiệm NAAT, đặc biệt là ở những người không có triệu chứng

*Việc độ nhạy của các xét nghiệm kháng nguyên giảm có thể được bù đắp nếu các xét nghiệm kháng nguyên tại điểm chăm sóc được lặp lại thường xuyên hơn (tức là xét nghiệm nối tiếp ít nhất là hàng tuần).
§Chi phí của: Xét nghiệm NAATexternal icon, Xét nghiệm kháng thểexternal icon

Lưu ý khi xét nghiệm trong các tình huống khác nhau

Xét nghiệm chẩn đoán

Xét nghiệm những người có dấu hiệu và triệu chứng của COVID-19

Chủ lao động có thể cân nhắc tiến hành kiểm tra sức khỏe trực tiếp hoặc trực tuyến hàng ngày (VD: sàng lọc triệu chứng và thân nhiệt) để xác định những người lao động có dấu hiệu hoặc triệu chứng giống với COVID-19 trước khi họ vào trong cơ sở, theo Hướng Dẫn Tạm Thời của CDC Dành Cho Các Doanh Nghiệp và Chủ Lao Động về Ứng Phó với Dịch Bệnh Vi-rút Corona 2019 (COVID-19) của CDC. Chủ lao động nên tuân thủ hướng dẫn của EEOCexternal icon về bảo mật hồ sơ y tế từ những lần kiểm tra sức khỏe.

đã được tiêm chủnghay chưa được tiêm chủng, thì người có triệu chứng của COVID-19 đều phải được tách riêng ngay với những nhân viên khác, khách hàng và khách đến thăm và phải được đưa về nhà hay một cơ sở y tế, tùy theo mức độ nghiêm trọng của triệu chứng, đồng thời tuân thủ hướng dẫn tự chăm sóc của CDC. Để ngăn chặn sự kỳ thị và phân biệt đối xử tại nơi làm việc, hãy tổ chức khám sàng lọc sức khỏe cho nhân viên một cách riêng tư nhất có thể. CDC khuyến cáo tất cả những người có dấu hiệu hoặc triệu chứng của COVID-19 đều phải được xét nghiệm và tuân thủ lời khuyên của nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Những người này được khuyên nên chờ kết quả xét nghiệm rồi mới đi làm trở lại để đảm bảo người có khả năng đã nhiễm bệnh tránh khỏi nơi làm việc.

Chủ lao động được khuyến khích thực hiện các chính sách và thực hành nghỉ phép linh hoạt và hỗ trợ như là một phần của cách tiếp cận toàn diện nhằm ngăn ngừa và giảm thiểu sự lây truyền giữa các nhân viên.

Kết quả xét nghiệm dương tính theo loại xét nghiệm vi-rút (NAAT hoặc kháng nguyên) ở người có dấu hiệu hoặc triệu chứng giống với COVID-19 cho biết người đó đang mắc COVID-19. Xét nghiệm kháng nguyên có kết quả âm tính với người có dấu hiệu hoặc triệu chứng của COVID-19 nên được xác nhận lại bằng NAAT tại phòng thí nghiệm, một loại xét nghiệm có độ nhạy cao hơn. Kết quả từ xét nghiệm NAAT được xem là xét nghiệm khẳng định khi có sai khác giữa xét nghiệm kháng nguyên và NAAT. Để biết thêm thông tin, tham khảo Thuật toán xét nghiệm kháng nguyên pdf icon[458 KB, 1 trang]. Kết quả xét nghiệm dương tính phải được diễn giải để cho biết một người mắc COVID-19 và không nên đến chỗ làm mà nên cô lập tại nhà. Quyết định ngừng cách ly đối với người lao động mắc COVID-19 và cho phép họ quay lại chỗ làm có thể tuân theo chiến lược dựa trên triệu chứng, dựa trên thời gian hoặc dựa trên xét nghiệm (tham khảo Xét nghiệm để xác định tình trạng hết lây nhiễm ở dưới đây).

Xét nghiệm người không có triệu chứng đã biết hoặc nghi ngờ bị phơi nhiễm gần đây với SARS-CoV-2

Việc nghiên cứu ca bệnh thường được khởi xướng khi sở y tế nhận được báo cáo từ một phòng thí nghiệm hoặc cơ sở xét nghiệm về một ca có kết quả xét nghiệm vi-rút dương tính với SARS-CoV-2 hoặc báo cáo từ một nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe về một bệnh nhân đã xác nhận hoặc có xác suất chẩn đoán nhiễm COVID-19external icon.

Nói chung, người lao động đã được tiêm chủng đầy đủ nếu không có triệu chứng giống COVID thì không cần cách ly hay xét nghiệm sau khi tiếp xúc với người nghi nhiễm hoặc đã xác nhận nhiễm COVID-19. Tuy nhiên, những người làm việc trong cơ sở tập trung hay nơi làm việc khác có mật độ cao (VD: nhà máy chế biến và sản xuất thịt gia súc, gia cầm) nên được xét nghiệm sau khi phơi nhiễm; tuy nhiên họ không cần phải cách ly. Để xem thêm hướng dẫn về cách ly và xét nghiệm cho những người đã được tiêm chủng đầy đủ, vui lòng truy cập Khuyến cáo tạm thời của cơ quan y tế công cộng đối với người đã được tiêm chủng đầy đủ.

Xét nghiệm vi-rút được khuyên dùng cho tất cả những người tiếp xúc gần (người ở cách 6 feet trở xuống trong tổng thời gian 15 phút hoặc hơn trong khoảng thời gian 24 giờ) với người mắc COVID-19 và chưa được tiêm chủng. Do khả năng lây truyền ngay cả khi không có triệu chứng và trước khi có triệu chứng của SARS-CoV-2, điều quan trọng là người chưa được tiêm chủng tiếp xúc với người đã biết hoặc nghi nhiễm COVID-19 phải nhanh chóng được xác định và cách ly. Xét nghiệm vi-rút bằng NAAT hoặc xét nghiệm kháng nguyên có thể phát hiện xem những người này tại thời điểm hiện tại có bị lây nhiễm không. Sở y tế có thể yêu cầu chủ lao động trợ giúp trong việc xác định người tiếp xúc gần với nhân viên bị bệnh. Chủ lao động được khuyến khích làm việc với các sở y tế công cộng để nghiên cứu các ca bệnh COVID-19 và truy dấu người tiếp xúc để giúp làm giảm sự lây lan của SARS-CoV-2 tại nơi làm việc và cộng đồng của họ.

Từ thời điểm một người bị phơi nhiễm vi-rút cho đến khi vi-rút được phát hiện thông qua xét nghiệm có thể mất một khoảng thời gian, nên việc xét nghiệm sớm sau phơi nhiễm tại một thời điểm duy nhất có thể bỏ sót nhiều trường hợp lây nhiễm. Thực hiện lại xét nghiệm vào nhiều thời điểm, còn được gọi là xét nghiệm theo chuỗi, giúp dễ phát hiện ca lây nhiễm trong số người tiếp xúc gần với ca bệnh COVID-19 hơn là xét nghiệm tại một thời điểm duy nhất. Xét nghiệm vi-rút được khuyên dùng cho người tiếp xúc gần với người mắc COVID-19, tức những người nên được xét nghiệm ngay sau khi được xác định, và nếu kết quả âm tính, phải được xét nghiệm lại sau 5-7 ngày kể từ lần phơi nhiễm gần nhất hoặc ngay khi có triệu chứng trong thời gian cách ly.

Dù CDC tiếp tục khuyến cáo cách ly 14 ngày đối với người chưa được tiêm chủng và tiếp xúc gần với người mắc COVID-19, việc xét nghiệm vi-rút cũng có thể được sử dụng như một phần trong phương án rút ngắn thời gian cách ly. Cơ quan y tế công cộng của địa phương sẽ xác định và lập ra các phương án cách ly cho khu vực phân quyền của họ. Rút ngắn thời gian cách ly có thể làm tăng tính sẵn sàng tuân theo các khuyến nghị về y tế công cộng. Tuy nhiên, việc rút ngắn thời gian cách ly có thể kém hiệu quả hơn trong việc ngăn chặn lây truyền COVID-19 so với việc cách ly 14 ngày theo khuyến nghị hiện hành. Ở những khu vực phân quyền có phương án cách ly rút ngắn, những nơi làm việc có nguy cơ SARS-CoV-2 xâm nhập hoặc lây truyền cao hơn hoặc có khả năng bị tác động tiêu cực hơn nếu người lao động nhiễm SARS-CoV-2 (xem Các loại môi trường làm việc dưới đây), có thể cân nhắc việc không cho người lao động đi vào nơi làm việc cho đến thời điểm 14 ngày sau phơi nhiễm.

Có thể cân nhắc xét nghiệm cho người chưa được tiêm chủng mà có thể đã tiếp xúc gần với người được chẩn đoán COVID-19 sau khi cộng tác với sở y tế địa phương nếu nguồn lực cho phép. Có thể áp dụng cách tiếp cận dựa trên nguy cơ cho việc xét nghiệm những người có khả năng tiếp xúc với người được xác nhận nhiễm COVID-19. Với cách tiếp cận như vậy, nên xem xét đến khả năng bị phơi nhiễm, do ảnh hưởng bởi các đặc điểm của nơi làm việc và kết quả điều tra người tiếp xúc. Trong một số môi trường, việc xét nghiệm sàng lọc mở rộng (cụ thể là xét nghiệm mở rộng ra ngoài phạm vi những người tiếp xúc gần với người có thể tiếp xúc gần, đã được xác định cụ thể), như nhắm đến những người lao động làm việc trong cùng khu vực và cùng ca, có thể được xem như một phần của chiến lược kiểm soát lây truyền SARS-CoV-2 ở nơi làm việc. Các cơ sở có nguy cơ cao đã chứng minh khả năng lây lan nhanh chóng và rộng rãi SARS-CoV-2 bao gồm:

Sau khi xác định được một ca COVID-19 ở một nơi làm việc ngành cơ sở hạ tần mật độ cao, nơi những người lao động có thời gian tiếp xúc gần kéo dài, có thể sử dụng NAAT hoặc một xét nghiệm kháng nguyên để chẩn đoán tình trạng lây nhiễm ở những người lao động đã xác định hoặc nghi phơi nhiễm SARS-CoV-2. Chủ lao động được khuyến khích tham vấn sở y tế tiểu bang, địa phương, khu vực và bộ lạc để giúp cung cấp thông tin cho quá trình ra quyết định về việc xét nghiệm sàng lọc mở rộng.

Nếu người lao động được xét nghiệm sau khi tiếp xúc gần hoặc nghi tiếp xúc gần với người đã xác định hoặc có xác suất chẩn đoán mắc COVID-19, chủ lao động nên chú ý thông báo cho những người lao động này về khả năng phơi nhiễm SARS-CoV-2 tại nơi làm việc đồng thời đảm bảo tính bảo mật cho người mắc COVID-19, theo yêu cầu trong ADAexternal icon và phù hợp với hướng dẫn của EEOC về Những điều cần biết về COVID-19 và ADA, Đạo Luật Phục Hồi Chức Năng và các Điều Luật EEO khácexternal icon.

Xét nghiệm để xác định tình trạng hết lây nhiễm

Quyết định chấm dứt cô lập và trở lại nơi làm việc cho người lao động nghi nhiễm hoặc đã xác nhận nhiễm SARS-CoV-2 nên được thực hiện trong bối cảnh điều kiện lâm sàng và địa phương. NAAT đã giúp phát hiện RNA của SARS-CoV-2 ở một số mẫu xét nghiệm hô hấp của người đã bình phục trong thời gian tối đa 3 tháng sau khi khởi phát bệnh, nhưng không có bằng chứng trực tiếp cho thấy vi-rút có thể nhân bản hay gây bệnh. Kết quả là, bằng chứng củng cố cho chiến lược dựa trên thời gian và triệu chứng để xác định thời điểm ngừng cô lập khi nhiễm bệnh và các biện pháp phòng ngừa khác thay vì một chiến lược dựa trên xét nghiệm. Với những người bị suy giảm miễn dịch nặng, có thể cân nhắc chiến lược dựa trên xét nghiệm có tham vấn ý kiến các chuyên gia về bệnh truyền nhiễm. Với tất cả những đối tượng khác, chiến lược dựa trên xét nghiệm không còn được khuyên dùng ngoại trừ việc ngừng cách ly hoặc cần có các biện pháp phòng ngừa sớm hơn khi thực hiện theo chiến lược dựa trên triệu chứng.

Theo ADA, chủ lao động được phép yêu cầu cung cấp giấy của nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏeexternal icon để xác minh rằng người lao động đó khỏe mạnh và có đủ khả năng quay lại làm việc. Tuy nhiên, trên thực tế, chủ lao động nên hiểu rằng các phòng mạch của nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe và cơ sở y tế cực kỳ bận rộn trong những giai đoạn mà các chỉ báo COVID-19 trong cộng đồng thuộc nhóm trung bình đến cao (Bảng 2) và có thể không cung cấp được giấy tờ đó kịp thời. Trong những trường hợp như vậy, chủ lao động nên cân nhắc không xin giấy xác nhận của nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho nhân viên mắc bệnh để kiểm tra tình trạng bệnh, đủ điều kiện nghỉ bệnh hoặc quay trở lại làm việc. Hầu hết những người mắc COVID-19 đều có bệnh nhẹ, có thể phục hồi tại nhà mà không cần được chăm sóc y tế và có thể thực hiện theo khuyến cáo của CDC để xác định thời điểm ngừng cô lập và quay lại nơi làm việc.

Xét nghiệm sàng lọc

Xét nghiệm người không có triệu chứng và không được biết hay nghi ngờ bị phơi nhiễm với SARS-CoV-2 để xác định, cách ly và phòng bệnh từ sớm

Thời điểm cân nhắc xét nghiệm sàng lọc

Xét nghiệm sàng lọc cho người lao động không có triệu chứng mà chưa xác định hoặc nghi phơi nhiễm SARS-CoV-2 ở một số môi trường không phải nơi chăm sóc sức khỏe có thể giúp ích trong việc phát hiện sớm COVID-19 và nhanh chóng ngăn chặn lây truyền, đặc biệt là ở những khu vực có chỉ báo COVID-19 trong cộng đồng thuộc nhóm trung bình đến cao (Bảng 2, Bảng 3). Xét nghiệm sàng lọc có thể được sử dụng kết hợp với kiểm tra triệu chứng và thân nhiệt, vốn sẽ dễ bỏ qua những người lao động không có triệu chứng hoặc tiền triệu chứng nhưng vẫn có thể làm lây bệnh. Người nhiễm SARS-CoV-2 nhưng không có triệu chứng hoặc ở giai đoạn tiền triệu chứng là những nguồn góp phần lây truyền SARS-CoV-2 đáng kể.

Nhìn chung, người lao động đã được tiêm chủng đầy đủ nên tiếp tục tuân thủ hướng dẫn xét nghiệm sàng lọc của chủ lao động. Vui lòng tham khảo Khuyến cáo tạm thời của cơ quan y tế công cộng đối với người đã được tiêm chủng đầy đủ để biết thêm thông tin.

Các loại môi trường làm việc

Môi trường làm việc tương ứng với loại xét nghiệm cần cân nhắc cho người lao động gồm có:

 • Nơi làm việc có nguy cơ SARS-CoV-2 xâm nhập cao (VD: nơi àm nơi người lao động tiếp xúc gần với người dân, như nhà hàng hoặc salon, hay nơi làm việc trong những cộng đồng có sự lây truyền từ trung bình đến cao)
 • Nơi làm việc có nguy cơ lây truyền SARS-CoV-2 cao hơn (VD: chỗ làm nơi khó áp dụng hạn chế cách ly giao tiếp và người lao động có thể phải tiếp xúc gần, như nhà máy sản xuất hay chế biến thực phẩm, hoặc nơi làm việc cung cấp chỗ ở tập trung cho nhân viên như tàu cá, giàn khoan dầu ngoài khơi, khu nhà ở cho công nhân nông trại hoặc trại lính cứu hỏa vùng đất hoang)
 • Những nơi làm việc mà việc người lao động nhiễm SARS-CoV-2 sẽ dẫn đến tác động tiêu cực lớn hơn, như

Tần suất xét nghiệm sàng lọc

Các cách tiếp cận có thể bao gồm xét nghiệm ban đầu cho toàn bộ người lao động trước khi vào trong nơi làm việc, xét nghiệm định kỳ cho người lao động theo các khoảng thời gian đều đặn, xét nghiệm mục tiêu cho người lao động mới hoặc người mới trở lại sau thời gian nghỉ kéo dài (như nghỉ vì lý do y tế hoặc tạm nghỉ vì công ty không đủ việc) hoặc kết hợp các cách tiếp cận. Dựa trên thời gian ủ bệnh của COVID-19 (lên tới 14 ngày), CDC khuyến nghị cơ sở nên thực hiện xét nghiệm sàng lọc ít nhất là hàng tuần. Các yếu tố sau đây có thể hữu ích cho chủ lao động khi xác định khoảng thời gian trong xét nghiệm định kỳ:

 • Khả năng sẵn có của xét nghiệm, thời gian cho kết quả và chi phí
 • Khoảng thời gian trễ giữa phơi nhiễm và có xét nghiệm vi-rút SARS-CoV-2 dương tính
 • Loại môi trường làm việc
 • Mức độ lây truyền cộng đồng (Bảng 2, Bảng 3)
 • Bao nhiêu nhân viên đã có xét nghiệm dương tính trong các vòng xét nghiệm trước đó
 • Kinh nghiệm liên quan về sự bùng phát tại nơi làm việc

Xét nghiệm hàng loạt được sử dụng trong một chương trình sàng lọc có thể xác định những người lao động nhiễm SARS-CoV-2 và từ đó giúp ngăn chặn hoặc giảm thiểu lây truyền sau đó, là một biện pháp sức khỏe nghề nghiệp rất quan trọng trong các loại môi trường làm việc nêu trên. Người lao động không có triệu chứng và có kết quả xét nghiệm kháng nguyên dương tính nên tiến hành NAAT xác nhận. Nếu được triển khai, xét nghiệm theo chuỗi phải được kết hợp như một cấu phần trong chương trình tại nơi làm việc toàn diện và không thay thế cho các biện pháp khác, như tiêm chủng COVID-19, cách ly giao tiếp xã hội, đeo khẩu trang, vệ sinh taylàm sạch, khử trùng. Các biện pháp kiểm soát kỹ thuật và cải thiện thông gió ở những nơi như tòa nhà văn phòngtrường học cũng rất quan trọng.

Diễn giải kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 sàng lọc

Đối với xét nghiệm sàng lọc, một số kết quả xét nghiệm kháng nguyên nên được xem là giả định (kết quả sơ bộ). Kết quả dương tính khi xét nghiệm sàng lọc kháng nguyên nên được xem là giả định khi xác suất xét nghiệm sớm (khả năng người được xét nghiệm thực chất đã bị lây nhiễm) COVID-19 là thấp hoặc trung bình đối với mục đích chẩn đoán lâm sàng (VD: người lao động không có triệu chứng và chưa xác định có phơi nhiễm COVID-19). Người lao động không có triệu chứng và có kết quả xét nghiệm kháng nguyên dương tính nên tiến hành NAAT xác nhận. Họ không nên đi làm và nên cách ly trong thời gian chờ xét nghiệm khẳng định.

Theo nhà sản xuất bộ xét nghiệm, kết quả xét nghiệm kháng nguyên âm tính chỉ là giả định cho mục đích chẩn đoán lâm sàng. Kết quả âm tính với xét nghiệm sàng lọc kháng nguyên không cần phải khẳng định lại bằng xét nghiệm xác nhận nếu xác suất trước khi xét nghiệm là thấp hoặc sẽ tiến hành xét nghiệm kháng nguyên theo chuỗi.

NAAT không cần phải được thực hiện lại định kỳ để xác nhận. Những người lao động có kết quả NAAT dương tính không nên đi làm mà nên cô lập tại nhà. Kết quả NAAT được diễn giải âm tính khi không có bằng chứng nhiễm SARS-CoV-2 tại thời điểm thu thập mẫu xét nghiệm. Người lao động có kết quả xét nghiệm âm tính nên tiếp tục thực hiện các bước để bảo vệ bản thân và người khác.

Sở y tế tiểu bang, địa phương, vùng lãnh thổ và bộ lạc có thể cung cấp hỗ trợ trên bất kỳ bối cảnh hoặc hướng dẫn nào tại địa phương ảnh hưởng đến nơi làm việc. Trước khi xét nghiệm cho tỷ lệ lớn những người lao động không có triệu chứng và không biết hay nghi ngờ có phơi nhiễm, chủ lao động được khuyến khích chuẩn bị sẵn một phương án để đảm bảo khả năng tiếp cận đánh giá lâm sàng và xét nghiệm xác nhận khi cần, đảm bảo kết quả xét nghiệm được báo cáo lên sở y tế địa phương, điều chỉnh hoạt động dựa trên kết quả xét nghiệm, phối hợp với sở y tế công cộng trong hoạt động nghiên cứu ca bệnh và truy dấu người tiếp xúc tại nơi làm việc, đồng thời kiểm soát rủi ro cao hơn về kết quả dương tính giả trong nhóm đối tượng có tỷ lệ lưu hành bệnh thấp.

Chưa chọn hoặc chưa tìm thấy mô-đun hộp văn bản.
Bảng 2. Các chỉ báo cộng đồng ở cấp độ quận@
Chỉ Báo Lây truyền thấp Lây truyền trung bình Lây truyền đáng kể Lây truyền cao
Bảng 1. Các chỉ báo và ngưỡng của CDCvề lây truyền cộng đồng về COVID-19
Tổng số ca mới lũy kế trên mỗi 100.000 người trong 7 ngày qua* <10 10-49 50-99 ≥100
Tỷ lệ xét nghiệm NAAT cho kết quả dương tính trong 7 ngày qua <5% 5%-7.9% 8%-9.9% ≥10.0%

Các chỉ báo được tính toán cho các quận hoặc khu vực thống kê cốt lõi, dù là khu vực nông thôn với mật độ dân số thấp, nhiều khu vực phân quyền có thể phải tính gộp lại để đưa ra chỉ báo giúp ích hơn cho việc ra quyết định. Quý vị có thể tìm thấy các chỉ báo được liệt kê ở trên theo quận trên Trang web Bộ Theo Dõi Dữ Liệu COVID ở "dạng xem theo quận" của CDC.

@Nếu hai chỉ báo cho thấy mức độ lây truyền khác nhau, thì mức độ cao hơn sẽ được chọn.

* Số ca mới trong quận (hoặc cấp hành chính khác) trong 7 ngày qua chia cho dân số quận (hoặc cấp hành chính khác) và nhân với 100.000.

Số lượng xét nghiệm dương tính trong quận (hoặc cấp hành chính khác) trong 7 ngày qua chia cho tổng số xét nghiệm cho kết quả trong quận (hoặc cấp hành chính khác) trong 7 ngày qua. Tính phần trăm dương tính với xét nghiệm tại phòng thí nghiệm cho vi-rút corona 2 gây hội chứng hô hấp cấp tính nặng (SARS-CoV-2): Các phương pháp và lưu ý của CDC cho việc so sánh và diễn giải.

Bảng 3. Hành động nên thực hiện dựa trên cấp chỉ báo trong cộng đồng

Chiến lược phòng ngừa

Lây truyền thấp

(Xanh)

Lây truyền trung bình

(Vàng)

Lây truyền đáng kể

(Cam)

Lây truyền cao

(Đỏ)

Bảng 1. Các chỉ báo và ngưỡng của CDCvề lây truyền cộng đồng về COVID-19
Tạo thuận lợi cho việc xét nghiệm người không có triệu chứng và tất cả những người tiếp xúc gần với ca bệnh
Tạo thuận lợi cho việc xét nghiệm người không có triệu chứng và tất cả những người tiếp xúc gần với ca bệnh
Thực hiện xét nghiệm sàng lọc một số nhóm chọn lọc ít nhất là mỗi tuần một lần, kết hợp tạo thuận lợi cho hoạt động xét nghiệm chẩn đoán với người có triệu chứng và người tiếp xúc gần
Thực hiện xét nghiệm sàng lọc một số nhóm chọn lọc ít nhất là mỗi tuần một lần, kết hợp tạo thuận lợi cho hoạt động xét nghiệm chẩn đoán với người có triệu chứng và người tiếp xúc gần

Tham Khảo

 1. Chin ET, Huynh BQ, Chapman LAC, Murrill M, Bash S, Lo NC. Frequency of routine testing for Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) in high-risk healthcare environments to reduce outbreaks. Clin Infect Dis: 26 October 2020. https://doi.org/10.1093/cid/ciaa1383external icon
 2. Denny TN, Andrews L, Bonsignori M, Cavanaugh K, Datto MB, Deckard A, DeMarco CT, DeNaeyer N, Epling CA, Gurley T, Haase SB, Hallberg C, Harer J, Kneifel CL, Lee MJ, Louzao R, Moody MA, Moore Z, Polage CR, Puglin J, Spotts PH, Vaughn JA, Wolfe CR. Implementation of a pooled surveillance testing program for asymptomatic SARS-CoV-2 infections on a college campus — Duke University, Durham, North Carolina, August 2–October 11, 2020. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2020;69(46):1743–1747. https://doi.org/10.15585/mmwr.mm6946e1external icon
 3. Grassley NC, Pons-Salort M, Parker EPK, White PJ, Feruson NM; Imperial College COVID-19 Response Team.  Comparison of molecular testing strategies for COVID-19 control: a mathematical modelling study. Lancet Infect Dis 2020; 20(12):1381–1389. https://doi.org/10.1016/S1473-3099(20)30630-7external icon
 4. Kucirka LMLauer LA, Laeyendecker O, Boon D, Lessler J. Variation in false-negative rate of reverse transcriptase polymerase chain reaction–based SARS-COV-2 tests by time since exposure. Ann Int Med 2020;173(4):262–267. https://doi.org/10.7326/M20-1495external icon
 5. Larremore DB, Wilder B, Lester E, Shehata S, Burke JM, Hey JA, Tambe M, Mina MJ, Parker R. Test sensitivity is secondary to frequency and turnaround time for COVID-19 screening.  Sci Adv 2021;7(1):eabd5393. https://doi.org/10.1126/sciadv.abd5393external icon

Thông tin cập nhật trước đó

Sửa đổi được thực hiện vào ngày 21 tháng 10, 2020

 • Đã thêm liên kết tới khái niệm tiếp xúc gần đã cập nhật.
 • Đã cập nhật ngôn ngữ để phù hợp với khái niệm đã cập nhật.