Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang web này được cập nhật thường xuyên. Một số nội dung có thể còn bằng tiếng Anh cho đến khi được dịch hết.

Chiến lược xét nghiệm SARS-CoV-2: Những điều cần lưu ý cho nơi làm việc không phải là cơ sở chăm sóc sức khỏe

Chiến lược xét nghiệm SARS-CoV-2: Những điều cần lưu ý cho nơi làm việc không phải là cơ sở chăm sóc sức khỏe
Cập nhật ngày 21 tháng 10 năm 2020
In

Lưu ý: Tài liệu này cung cấp hướng dẫn về việc sử dụng xét nghiệm thích hợp mà không ảnh hưởng tới cách xác định cho các quyết định thanh toán hoặc phạm vi bảo hiểm của xét nghiệm đó, trừ khi có thể được đề cập đến (hoặc được quy định) bởi một tổ chức khác hoặc cơ quan liên bang hoặc tiểu bang.

Tóm Tắt các Thay Đổi

Sửa đổi được thực hiện vào ngày 21 tháng 10, 2020

 • Đã thêm liên kết tới khái niệm tiếp xúc gần đã cập nhật.
 • Đã cập nhật ngôn ngữ để phù hợp với khái niệm đã cập nhật.

Những lưu ý tạm thời về các chiến lược xét nghiệm SARS-CoV-2 cho các nơi làm việc không phải là cơ sở chăm sóc sức khỏe trong đại dịch COVID-19 dựa trên những gì hiện được biết về sự lây truyền và mức độ nghiêm trọng của COVID-19 tính đến ngày đăng bài, ngày 22 tháng 7 năm 2020.

Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Dịch Bệnh (CDC) Hoa Kỳ sẽ cập nhật những lưu ý này khi cần thiết và khi có thêm thông tin. Vui lòng kiểm tra định kỳ trang web CDC để xem các cập nhật của hướng dẫn tạm thời.

Mục đích

Mục đích của tài liệu này là cung cấp cho chủ lao động các chiến lược để xem xét việc đưa xét nghiệm SARS-CoV-2, vi-rút gây ra COVID-19, vào kế hoạch chuẩn bị, ứng phó và kiểm soát COVID-19 tại nơi làm việc.

Chủ lao động được khuyến khích hợp tác với nhân viên y tế của tiểu bang, bộ lạc, vùng lãnh thổ và địa phương để xác định liệu có thực hiện và cách thực hiện các chiến lược xét nghiệm sau đây và chiến lược nào sẽ phù hợp nhất với tình huống của họ. Những lưu ý này mang ý nghĩa bổ sung, chứ không phải thay thế, bất kỳ luật, quy tắc và quy định nào về sức khỏe và an toàn của tiểu bang, địa phương, vùng lãnh thổ hoặc bộ lạc mà nơi làm việc phải tuân thủ. Cần thực hiện các chiến lược này theo cách phù hợp với luật pháp và quy định, bao gồm luật bảo vệ quyền riêng tư và tính bí mật cho nhân viên. Chúng cũng phải được thực hiện phù hợp với hướng dẫn của Ủy ban Cơ hội Việc làm Bình đẳng liên quan đến các chính sách và thủ tục xét nghiệm được phép thực hiện. Chủ lao động trả tiền để xét nghiệm cho nhân viên nên đưa ra các quy trình thông báo nhanh kết quả và thiết lập các biện pháp phù hợp dựa trên kết quả xét nghiệm bao gồm các hướng dẫn liên quan đến việc tự cách ly và các hạn chế tiếp cận nơi làm việc.

Những điều cần lưu ý khi sử dụng chiến lược để xét nghiệm lây nhiễm SARS-CoV-2

Có thể đưa xét nghiệm SARS-CoV-2 vào thành một phần của cách tiếp cận toàn diện nhằm giảm thiểu sự lây truyền tại nơi làm việc không phải là cơ sở chăm sóc sức khỏeSàng lọc triệu chứng, xét nghiệm và truy dấu người tiếp xúc biểu tượng pdf[58 trang] là các chiến lược để xác định những người lao động bị nhiễm SARS-CoV-2, vi rút gây ra COVID-19, để có thể thực hiện các hành động làm chậm và ngăn chặn sự lây lan của vi-rút.

Nhân viên trải qua xét nghiệm sẽ nhận được thông tin rõ ràng về:

 • nhà sản xuất và tên của xét nghiệm, loại xét nghiệm, mục đích của xét nghiệm, độ tin cậy của xét nghiệm, bất kỳ giới hạn nào liên quan đến xét nghiệm, ai sẽ trả tiền cho xét nghiệm và cách sẽ thực hiện xét nghiệm, và
 • làm thế nào để hiểu kết quả có ý nghĩa gì, các hành động liên quan đến kết quả âm tính hoặc dương tính, ai sẽ nhận được kết quả, cách sử dụng kết quả và bất kỳ hậu quả nào đối với việc từ chối được xét nghiệm.

Những người thực hiện xét nghiệm được yêu cầu nhận tờ thông tin bệnh nhân như là một phần của ủy quyền sử dụng khẩn cấpbiểu tượng bên ngoài của xét nghiệm.

Cục An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp đã ban hành hướng dẫn tạm thờibiểu tượng bên ngoài để thực thi các yêu cầu của 29 CFR Phần 1904biểu tượng bên ngoài liên quan đến việc ghi lại các bệnh nghề nghiệp, cụ thể là các ca bệnh COVID-19. Theo các yêu cầu lưu trữ hồ sơ của OSHA, COVID-19 là một bệnh có thể ghi lại được và do đó, chủ lao động có trách nhiệm ghi lại các ca bệnh COVID-19, nếu ca bệnh đáp ứng một số yêu cầu nhất định. Chủ lao động được khuyến khích thường xuyên xem trang web của OSHA tại www.osha.gov/coronavirusbiểu tượng bên ngoài để biết thông tin cập nhật.

Xét nghiệm lây nhiễm SARS-CoV-2

Xét nghiệm vi-rút do Cơ Quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) chấp thuận hoặc cho phép được sử dụng để chẩn đoán lây nhiễm hiện tại với SARS-CoV-2, vi-rút gây ra COVID-19. Xét nghiệm vi-rút đánh giá xem vi-rút có trong mẫu hô hấp hay các mẫu khác không. Kết quả từ các xét nghiệm này giúp nhân viên y tế công cộng xác định và cách ly những người bị lây nhiễm nhằm giảm thiểu lây truyền SARS-CoV-2.

Xét nghiệm kháng thể do Cơ Quan Quản Lý Thực Phẩm và Dược Phẩm (FDA) phê duyệt hoặc cho phép sử dụng để phát hiện lây nhiễm trước đây với SARS-CoV-2. CDC không khuyến nghị sử dụng xét nghiệm kháng thể làm cơ sở duy nhất để chẩn đoán sự lây nhiễm hiện tại. Tùy thuộc vào thời điểm một người bị nhiễm bệnh và thời điểm xét nghiệm, xét nghiệm có thể không tìm thấy kháng thể ở người hiện tại bị nhiễm SARS-CoV-2. Ngoài ra, hiện tại vẫn chưa biết liệu xét nghiệm kháng thể dương tính có cho thấy khả năng miễn dịch chống lại SARS-CoV-2 không; do đó, không nên sử dụng các xét nghiệm kháng thể tại thời điểm này để xác định xem một cá nhân có thể miễn dịch hay không.

Các danh mục xét nghiệm SARS-CoV-2

CDC mô tả các chiến lược xét nghiệm vi-rút SARS-CoV-2 cho năm nhóm người:

Xét nghiệm các cá nhân có dấu hiệu hoặc các triệu chứng phù hợp với biểu hiện của COVID-19

Chủ lao động có thể xem xét tiến hành kiểm tra sức khỏe cá nhân hoặc qua mạng hàng ngày (ví dụ: khám sàng lọc các triệu chứng và/hoặc thân nhiệt) để xác định nhân viên có các dấu hiệu hoặc triệu chứng phù hợp với COVID-19 hay không trước khi họ vào cơ sở, tuân theo Câu hỏi thường gặp chung cho cơ sở kinh doanh của CDC. Chủ lao động nên tuân theo hướng dẫn từ Ủy ban Cơ hội Việc làm Bình đẳngbiểu tượng bên ngoài liên quan đến tính bí mật của hồ sơ bệnh án từ các lần khám sức khỏe.

Người lao động có các triệu chứng COVID-19 cần được tách biệt ngay lập tức khỏi các nhân viên, khách hàng và khách thăm khác và được đưa về nhà hoặc đến một cơ sở chăm sóc sức khỏe, tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của các triệu chứng và tuân theo Hướng dẫn của CDC về chăm sóc bản thân. Để ngăn chặn sự kỳ thị và phân biệt đối xử tại nơi làm việc, hãy tổ chức khám sàng lọc sức khỏe cho nhân viên một cách riêng tư nhất có thể. Phù hợp với các khuyến nghị của CDC, người lao động có các triệu chứng COVID-19 nên được giới thiệu đến nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe để khám và có thể được xét nghiệm. Mọi người nên chờ kết quả xét nghiệm trước khi trở lại làm việc để giữ những người lao động có khả năng bị nhiễm bệnh bên ngoài nơi làm việc.

Chủ lao động được khuyến khích thực hiện các chính sách và thực hành nghỉ phép linh hoạt và hỗ trợ như là một phần của cách tiếp cận toàn diện nhằm ngăn ngừa và giảm thiểu sự lây truyền giữa các nhân viên. Đạo luật về sự ứng phó đầu tiên với vi-rút Corona dành cho gia đình (FFCRA hoặc Đạo luật) yêu cầu một số chủ lao độngbiểu tượng bên ngoài cung cấp cho nhân viên nghỉ phép có lương hoặc nghỉ phép lâu hơn chăm sóc cho gia đình và nghỉ bệnh vì những lý do cụ thể liên quan đến COVID-19. Chủ lao động có ít hơn 500 nhân viên đủ điều kiện được giảm thuế 100%biểu tượng bên ngoài đối với nghỉ phép có lương theo Đạo luật về sự ứng phó đầu tiên với vi-rút COVID-19 dành cho gia đình được cung cấp đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020, đến giới hạn nhất định.

Kết quả xét nghiệm dương tính bằng xét nghiệm vi-rút cho thấy rằng nhân viên mắc bệnh COVID-19 và không được đi làm và phải cách ly ở nhà. Quyết định ngừng cách ly tại nhà đối với người lao động mắc bệnh COVID-19 và cho phép họ quay lại làm việc có thể tuân theo chiến lược dựa trên triệu chứng, dựa trên thời gian hoặc dựa trên xét nghiệm (xem Xét nghiệm để xác định tình trạng hết lây nhiễm bên dưới).

Xét nghiệm các cá nhân không có triệu chứng mà có sự nghi ngờ hoặc biết đã phơi nhiễm với SARS-CoV-2 để kiểm soát lây truyền

Điều tra ca bệnh thường được bắt đầu khi sở y tế nhận được báo cáo từ phòng xét nghiệm về một kết quả xét nghiệm dương tính với vi-rút SARS-CoV-2 hoặc báo cáo từ một nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe về một bệnh nhân được xác nhận hoặc có thể được chẩn đoán mắc COVID-19pdf iconexternal icon.

Xét nghiệm vi-rút có thể được khuyến nghị cho những người tiếp xúc gần (những người ở trong phạm vi 6 feet trong khoảng 15 phút trở lên) với người mắc COVID-19 ở các khu vực phân quyền có năng lực xét nghiệm. Do khả năng lây truyền SARS-CoV-2 không có triệu chứng và tiền triệu chứng, điều quan trọng là nhanh chóng xác định và cách ly những người đã phơi nhiễm với những người đã biết hoặc bị nghi ngờ nhiễm COVID-19. Xét nghiệm vi-rút có thể phát hiện liệu những người này hiện có đang bị nhiễm hay không. Sở y tế có thể liên hệ với chủ hãng sở để nhận sự hỗ trợ cho việc xác định những người tiếp xúc gần với người lao động cũng như những người tiếp xúc tiềm tàng khác. Chủ lao động được khuyến khích làm việc với các sở y tế công cộng để nghiên cứu các ca bệnh COVID-19 và truy dấu người tiếp xúc để giúp làm giảm sự lây lan của SARS-CoV-2 tại nơi làm việc và cộng đồng của họ.

Vì có thể có khoảng cách giữa thời điểm một người phơi nhiễm với vi-rút và thời điểm có thể phát hiện vi-rút bằng xét nghiệm, việc xét nghiệm sớm sau khi phơi nhiễm tại một thời điểm duy nhất có thể bỏ sót nhiều trường hợp lây nhiễm1. Xét nghiệm được thực hiện lại tại các thời điểm khác nhau, còn được gọi là xét nghiệm nối tiếp, có thể có khả năng cao hơn phát hiện sự lây nhiễm ở những người tiếp xúc gần với một ca bệnh COVID-19 so với xét nghiệm được thực hiện tại một thời điểm duy nhất.

Ngay cả khi những người tiếp xúc gần được theo dõi bằng xét nghiệm nối tiếp, điều quan trọng là họ phải tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp phòng ngừa khác bao gồm cách ly giao tiếp xã hội, đeo khẩu trang vải để kiểm soát nguồn lây nhiễm nếu đánh giá nguy cơ đã xác định rằng họ không cần trang bị bảo hộ cá nhân như mặt nạ hoặc khẩu trang y tế để bảo vệ và thực hành vệ sinh tay.

Việc xét nghiệm cũng có thể được xem xét đối với những người tiếp xúc gần tiềm tàng của người được chẩn đoán mắc COVID-19 với sự hợp tác của sở y tế địa phương nếu nguồn lực cho phép. Có thể áp dụng cách tiếp cận dựa trên nguy cơ cho việc xét nghiệm những người có khả năng tiếp xúc với người được xác nhận nhiễm COVID-19. Với cách tiếp cận như vậy, nên xem xét đến khả năng bị phơi nhiễm, do ảnh hưởng bởi các đặc điểm của nơi làm việc và kết quả điều tra người tiếp xúc. Tại một số địa điểm, xét nghiệm rộng rãi (tức là xét nghiệm ngoài những người tiếp xúc gần đã được xác định riêng biệt đối với những người tiếp xúc gần tiềm tàng), chẳng hạn như nhắm mục tiêu đến những người lao động đã làm việc trong cùng một khu vực và trong cùng một ca làm việc, có thể được coi là một phần của chiến lược kiểm soát sự lây truyền của SARS-CoV-2 tại nơi làm việc. Lý do là việc xác định những người tiếp xúc có thể không chính xác. Các cơ sở có nguy cơ cao đã chứng minh khả năng lây lan nhanh chóng và rộng rãi SARS-CoV-2 bao gồm:

Chủ lao động được khuyến khích tham khảo ý kiến với sở y tế tiểu bang, địa phương, vùng lãnh thổ và bộ lạc để giúp thông báo ra quyết định về việc xét nghiệm trên diện rộng.

Nếu nhân viên được xét nghiệm sau khi tiếp xúc gần hoặc có thể đã tiếp xúc gần với người đã xác nhận hoặc có thể được chẩn đoán mắc COVID-19, nên cẩn thận thông báo cho những nhân viên này về khả năng phơi nhiễm của họ với SARS-CoV-2 tại nơi làm việc đồng thời duy trì tính bảo mật của cá nhân mắc COVID-19, theo yêu cầu của Đạo Luật Người Khuyết Tật Hoa Kỳexternal icon (ADA) và phù hợp với hướng dẫn của  Ủy Ban Cơ Hội Việc Làm Bình Đẳng Hoa Kỳ (EEOC) về Những Điều Quý Vị Cần Biết Về COVID-19 và ADA, Đạo Luật Phục Hồi và các Luật EEO khácexternal icon.

Xét nghiệm cho những người không có triệu chứng nhưng không biết có sự phơi nhiễm SARS-CoV-2 hoặc bị nghi ngờ có phơi nhiễm để xác định sớm trong các cơ sở đặc biệt

Xét nghiệm vi-rút cho người lao động không có triệu chứng có thể hữu ích để phát hiện sớm COVID-19 và nhanh chóng ngừng sự lây truyền, đặc biệt là ở các khu vực có sự lây truyền mức độ từ trung bình đến đáng kể trong cộng đồng. Khi cộng đồng trải qua sự lây truyền mức độ từ trung bình đến đáng kể, các cơ sở làm việc có thể cân nhắc các phương pháp tiếp cận này bao gồm:

 • Nơi làm việc khó có thể duy trì việc giữ khoảng cách và người lao động có tiếp xúc gần với đồng nghiệp hoặc công chúng
 • Nơi làm việc tại các vùng ở xa nơi khám bệnh hoặc điều trị bệnh có thể bị chậm trễ
 • Nơi làm việc có ưu tiên cao cho hoạt động vận hành liên tục (ví dụ: các lĩnh vực cơ sở hạ tầng trọng yếubiểu tượng bên ngoài)
 • Nơi làm việc cung cấp nhà ở tập thể cho nhân viên (ví dụ: tàu đánh cá, giàn khoan dầu ngoài khơi, nhà ở công nhân nông trại hoặc trại lính cứu hỏa khu vực hoang dã)

Các phương pháp tiếp cận có thể bao gồm xét nghiệm ban đầu cho tất cả người lao động trước khi họ vào nơi làm việc, xét nghiệm định kỳ cho người lao động theo định kỳ, và/hoặc xét nghiệm theo mục tiêu cho những người lao động mới hoặc những người quay lại sau thời gian vắng mặt kéo dài. Một số yếu tố có thể hữu ích trong việc xác định chu kỳ xét nghiệm định kỳ bao gồm:

 • Tình trạng sẵn có của xét nghiệm
 • Độ trễ giữa lúc bị phơi nhiễm và sự phát triển của xét nghiệm vi-rút SARS-CoV-2 dương tính
 • Các doanh nghiệp thuộc một trong các loại hình nơi làm việc được mô tả ở trên
 • Tỷ lệ hoặc thay đổi tỷ lệ số người nhiễm bệnh trong cộng đồng xung quanh
 • Bao nhiêu nhân viên đã có xét nghiệm dương tính trong các vòng xét nghiệm trước đó
 • Kinh nghiệm liên quan của quý vị với sự bùng nổ nơi làm việc

Sở y tế tiểu bang, địa phương, vùng lãnh thổ và bộ lạc có thể cung cấp hỗ trợ trên bất kỳ bối cảnh hoặc hướng dẫn nào tại địa phương ảnh hưởng đến nơi làm việc. Trước khi xét nghiệm một tỷ lệ lớn người lao động không có triệu chứng mà không biết có sự phơi nhiễm hoặc nghi ngờ có bị phơi nhiễm, chủ lao động được khuyến khích có kế hoạch thay đổi cách họ thực hiện các hoạt động vận hành dựa trên kết quả xét nghiệm và quản lý những ca có rủi ro cao cho kết quả dương tính giả trong nhóm dân số có tỷ lệ nhiễm thấp.

Xét nghiệm để xác định tình trạng hết lây nhiễm

 Quyết định kết thúc cách ly tại nhà và trở lại làm việc cho nhân viên nghi nhiễm hoặc đã xác nhận nhiễm SARS-CoV-2 nên được đưa ra dựa vào bối cảnh của tình hình địa phương và lâm sàng. Kiểm tra khuyếch đại phản ứng chuỗi trùng hợp (PCR) đã phát hiện SARS-CoV-2 RNA trong một số mẫu xét nghiệm lấy từ hệ hô hấp của một số người đã hồi phục sau khi họ bị nhiễm COVID-19. Việc phát tán vi-rút kéo dài đã được mô tả mà không có bằng chứng trực tiếp về việc vi-rút có khả năng nhân bản hoặc gây ra nhiễm bệnh. Kết quả là trong hầu hết các trường hợp, những bằng chứng được dùng để hỗ trợ cho chiến lược dựa trên triệu chứng để xác định thời điểm ngừng cách ly tại nhà hoặc cần có các biện pháp phòng ngừa. Với những người bị suy giảm miễn dịch nặng, có thể cân nhắc chiến lược dựa trên xét nghiệm có tham vấn ý kiến các chuyên gia về bệnh truyền nhiễm Với tất cả những đối tượng khác, chiến lược dựa trên xét nghiệm không còn được khuyên dùng ngoại trừ việc ngừng cách ly hoặc cần có các biện pháp phòng ngừa sớm hơn khi thực hiện theo chiến lược dựa trên triệu chứng.

Theo Đạo luật Người Mỹ Khuyết tật, chủ lao động được phép xin giấy xác nhận của nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏebiểu tượng bên ngoài để xác minh rằng nhân viên khỏe mạnh và có thể quay lại làm việc. Tuy nhiên, một vấn đề thực tế là, chủ lao động cần biết rằng các văn phòng cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe và các cơ sở y tế có thể rất bận rộn trong thời gian lây truyền SARS-CoV-2 trong cộng đồng và không thể cung cấp tài liệu đó một cách kịp thời. Trong những trường hợp như vậy, chủ lao động nên cân nhắc không xin giấy xác nhận của nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho nhân viên mắc bệnh để kiểm tra tình trạng bệnh, đủ điều kiện nghỉ bệnh hoặc quay trở lại làm việc. Hầu hết mọi người nhiễm COVID-19 đều bị bệnh nhẹ, có thể hồi phục tại nhà mà không cần điều trị và có thể làm theo các khuyến nghị của CDC để xác định khi nào ngừng cách ly tại nhà và quay lại làm việc.

Giám sát y tế công cộng về SARS-CoV-2

Xét nghiệm được coi là giám sát khi được tiến hành để phát hiện các điểm nóng lây truyền hoặc để hiểu rõ hơn về xu hướng bệnh tại nơi làm việc. Những mục tiêu này phù hợp với các chương trình giám sát y học nghề nghiệp cho chủ lao động. Các chương trình giám sát y học nghề nghiệp có thể sử dụng xét nghiệm để đánh giá gánh nặng của SARS-CoV-2 lên lực lượng lao động, đánh giá các yếu tố khiến nhân viên có nguy cơ mắc phải SARS-CoV-2 tại nơi làm việc hoặc đánh giá hiệu quả của các chương trình kiểm soát lây nhiễm tại nơi làm việc. Chỉ nên thực hiện việc giám sát nếu kết quả có khả năng mang lại lợi ích hợp lý cho người lao động.

Chú thích

 1. Tỷ lệ xét nghiệm axit nucleic âm tính giả, một loại xét nghiệm vi-rút, sau khi phơi nhiễm đã được báo cáo là: ngày 1: 100%; ngày 4: 67%; ngày 5: 38%; ngày 8: 20%; ngày 9: 21%; và sau đó tăng lên 66% vào ngày 21. Xem: https://www.acpjournals.org/doi/full/10.7326/M20-1495biểu tượng bên ngoài