Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang web này được cập nhật thường xuyên. Một số nội dung có thể còn bằng tiếng Anh cho đến khi được dịch hết.

Cập nhật quan trọng: Cơ sở y tế
CDC đã cập nhật một số phương thức chọn lọc để vận hành hệ thống y tế hiệu quả nhằm thích ứng với hoạt động tiêm chủng COVID-19. Tìm hiểu thêm
BẢN CẬP NHẬT
Với bằng chứng mới về biến thể B.1.617.2 (Delta), CDC đã cập nhật hướng dẫn dành cho những người được tiêm chủng đầy đủ. CDC khuyến nghị tất cả giáo viên, nhân viên, học sinh và khách đến trường K-12 nên đeo khẩu trang bất kể tình trạng tiêm chủng của họ như thế nào. Học sinh sẽ trở lại học toàn thời gian trên lớp vào mùa thu và nên áp dụng các chiến lược phòng ngừa theo lớp tại trường.
BẢN CẬP NHẬT
Nhà Trắng tuyên bố rằng du khách quốc tế bắt buộc phải có tiêm vắc-xin trước khi vào Hoa Kỳ và có hiệu lực từ ngày 8 tháng 11 năm 2021. Đối với các mục đích vào Hoa Kỳ, vắc-xin được chấp nhận sẽ bao gồm các vắc-xin nằm trong danh sách được sử dụng khẩn cấp của WHO và được FDA phê duyệt hay cho phép sử dụng. Thông tin thêm có ở đây.
BẢN CẬP NHẬT
Yêu cầu khi du lịch vào Hoa Kỳ đang thay đổi, bắt đầu từ 8, 2021 tháng 11. Thông tin thêm có tại đây.

Hướng dẫn tạm thời về xét nghiệm SARS-CoV-2 trong môi trường làm việc phi y tế

Hướng dẫn tạm thời về xét nghiệm SARS-CoV-2 trong môi trường làm việc phi y tế
Cập nhật ngày 5 tháng 10 năm 2021
In

Tóm tắt các thay đổi gần đây

 • Cập nhật nội dung mô tả các loại xét nghiệm.
 • Cập nhật cho phù hợp với thuật toán xét nghiệm kháng nguyên mới, một cho môi trường cộng đồngpdf icon và một cho môi trường tập thểpdf icon.
 • Cập nhật khuyến cáo về xét nghiệm cho người lao động đã được tiêm chủng đầy đủ nhưng tiếp xúc gần với người mắc COVID-19.
 • Làm rõ rằng các khuyến cáo xét nghiệm sàng lọc được áp dụng cho người lao động chưa tiêm chủng, không có triệu chứng.

Xem các thông tin cập nhật trước đó

Các điểm chính

 • Việc xét nghiệm SARS-CoV-2 dựa vào nơi làm việc, loại vi-rút gây bệnh COVID-19, có thể xác định được những người lao động nhiễm SARS-CoV-2, từ đó giúp ngăn chặn và giảm thiểu nguy cơ tiếp tục lây truyền. Mục đích của hướng dẫn này là cung cấp cho chủ lao động những lưu ý về cách kết hợp hoạt động xét nghiệm SARS-CoV-2 vào kế hoạch chuẩn bị, ứng phó và kiểm soát COVID-19 tại môi trường làm việc phi y tế.
 • Hướng dẫn này bao gồm mô tả các loại xét nghiệm SARS-CoV-2 khác nhau; những tình huống có thể tiến hành xét nghiệm SARS-CoV-2; các lưu ý khi xét nghiệm sàng lọc (xét nghiệm cho người lao động không có triệu chứng và chưa được tiêm chủng, không có thông tin phơi nhiễm hay nghi có phơi nhiễm SARS-CoV-2); và việc sử dụng xét nghiệm kháng nguyên cho mục đích xét nghiệm sàng lọc nối tiếp.
 • Xét nghiệm sàng lọc có thể có hiệu quả trong việc giúp ngăn chặn sự lây truyền đối với các môi trường làm việc.
 • Những lưu ý tạm thời về các chiến lược xét nghiệm SARS-CoV-2 cho các nơi làm việc không phải là cơ sở chăm sóc sức khỏe trong đại dịch COVID-19 dựa trên những gì hiện được biết về sự lây truyền và mức độ nghiêm trọng của COVID-19 và có thể thay đổi khi có thêm thông tin mới.

Lưu ý: Tài liệu này cung cấp hướng dẫn về việc sử dụng xét nghiệm thích hợp mà không ảnh hưởng tới cách xác định cho các quyết định thanh toán hoặc phạm vi bảo hiểm của xét nghiệm đó, trừ khi có thể được đề cập đến (hoặc được quy định) bởi một tổ chức khác hoặc cơ quan liên bang hoặc tiểu bang.

Giới thiệu

Mục đích của tài liệu này là cung cấp cho hãng sở các chiến lược để cân nhắc tiến hành đưa hoạt động xét nghiệm SARS-CoV-2, vi-rút gây bệnh COVID-19, vào kế hoạch chuẩn bị, ứng phó và kiểm soát tại nơi làm việc ở các môi trường làm việc ngoài y tế. Với các môi trường làm việc có nhân sự y tế, bao gồm những người làm việc tại viện điều dưỡng, vui lòng tham khảo Khuyến Cáo Tạm Thời về Kiểm Soát và Phòng Ngừa Lây Nhiễm cho Nhân Viên Y Tế trong Đại Dịch Bệnh Vi-rút Corona 2019 (COVID-19)Khuyến Cáo Tạm Thời về Kiểm Soát và Phòng Ngừa Lây Nhiễm để Ngăn Chặn Sự Lây Lan của SARS-CoV-2 tại các Viện Dưỡng Lão.

Chủ lao động được khuyến khích hợp tác với nhân viên y tế của tiểu bang, bộ lạc, vùng lãnh thổ và địa phương để xác định liệu có thực hiện và cách thực hiện các chiến lược xét nghiệm sau đây và chiến lược nào sẽ phù hợp nhất với tình huống của họ. Những lưu ý này mang ý nghĩa bổ sung, chứ không phải thay thế, bất kỳ luật, quy tắc và quy định nào về sức khỏe và an toàn của tiểu bang, địa phương, vùng lãnh thổ hoặc bộ lạc mà nơi làm việc phải tuân thủ. Những chiến lược này phải được tiến hành sao cho nhất quán với các điều luật và quy định hiện hành, bao gồm những điều luật bảo vệ quyền riêng tư và bảo mật cho nhân viên. Các chiến lược cũng phải được thực hiện nhất quán với hướng dẫn của Ủy Ban Cơ Hội Việc Làm Công Bằng (EEOC)external icon liên quan đến các chính sách và thủ tục xét nghiệm được cho phép. Chủ lao động trả tiền để xét nghiệm cho nhân viên nên đưa ra các quy trình thông báo nhanh kết quả và thiết lập các biện pháp phù hợp dựa trên kết quả xét nghiệm bao gồm các hướng dẫn liên quan đến việc tự cô lập và các quy định hạn chế đối với nơi làm việc.

Những điều cần lưu ý khi xét nghiệm

Có thể đưa xét nghiệm SARS-CoV-2 vào thành một phần của cách tiếp cận toàn diện nhằm giảm thiểu sự lây truyền tại nơi làm việc không phải là cơ sở chăm sóc sức khỏe. Việc xét nghiệm sẽ xác định các lao động nhiễm SARS-CoV-2, loại vi-rút gây bệnh COVID-19, để có thể thực hiện các hành động làm chậm và ngăn chặn sự lây lan của vi-rút.

Những nhân viên đang được xét nghiệm nên nhận các thông tin rõ ràng về

 • nhà sản xuất, tên xét nghiệm, loại xét nghiệm, mục đích xét nghiệm, các thông số hiệu suất của bài xét nghiệm, bất kỳ sự giới hạn nào liên quan đến bài xét nghiệm, người chi trả cho xét nghiệm, cách xét nghiệm được thực hiện, khi nào được nhận kết quả xét nghiệm và nhận thế nào;
 • cách đọc hiểu ý nghĩa của kết quả xét nghiệm, những hành động đi liền với kết quả âm tính hoặc dương tính, sự khác nhau giữa xét nghiệm cho mục đích sàng lọc tại nơi làm việc và cho mục đích chẩn đoán y tế, những người sẽ nhận kết quả, kết quả có thể được sử dụng như thế nào và mọi hậu quả nếu từ chối xét nghiệm.

Các cá nhân xét nghiệm được yêu cầu thực hiện tờ thông tin bệnh nhân như một phần giấy phép sử dụng khẩn cấp của cuộc xét nghiệmexternal icon (EUA).

Theo Đạo Luật Người Khuyết Tật Hoa Kỳ (ADA), khi chủ lao động thực hiện bất kỳ hoạt động xét nghiệm bắt buộc nào cho nhân viên, việc đó phải "liên quan đến công việc và phù hợp với sự cần thiết đối với công việc". Trong bối cảnh đại dịch COVID-19, EEOCexternal icon Hoa Kỳ lưu ý rằng xét nghiệm để xác định xem một người lao động có nhiễm SARS-CoV-2 hay không bằng một "xét nghiệm chính xác và đáng tin cậy" là được cho phép, như một điều kiện để vào trong nơi làm việc, vì người lao động có vi-rút sẽ "gây nguy cơ trực tiếp cho sức khỏe của những người khác". EEOC lưu ý rằng, nếu việc xét nghiệm do chủ lao động tổ chức phù hợp với hướng dẫn hiện hành của CDC, thì việc xét nghiệm đó sẽ đáp ứng tiêu chuẩn của ADA về tính cần thiết đối với công việc. Các chủ lao động yêu cầu bắt buộc xét nghiệm tình trạng lây nhiễm SARS-CoV-2 tại nơi làm việc nên thảo luận thêm với những nhân viên từ chối xét nghiệm và cân nhắc đưa ra các lựa chọn thay thế khả thi và thích hợp, như phân công sang nhiệm vụ khác mà có thể thực hiện qua hình thức làm việc từ xa.

Theo các yêu cầu lưu trữ hồ sơ của OSHA trong 29 CFR Phần 1904external icon, COVID-19 có thể là một bệnh có thể ghi nhận lại đượcexternal icon. Do đó, chủ lao động có trách nhiệm lưu lại hồ sơ các ca bệnh COVID-19, nếu ca bệnh đáp ứng một số yêu cầu nhất định. Chủ lao động được khuyến khích thường xuyên xem trang web của OSHAexternal icon để biết thông tin cập nhật.

Các loại xét nghiệm

Xét nghiệm vi-rút

Xét nghiệm vi-rút, bao gồm xét nghiệm khuếch đại axit nucleic (NAAT)xét nghiệm kháng nguyên, được sử dụng làm xét nghiệm chẩn đoán để phát hiện lây nhiễm SARS-CoV-2 và cung cấp thông tin cho việc chăm sóc y tế cho cá nhân. Xét nghiệm vi-rút cũng được sử dụng làm xét nghiệm sàng lọc để giảm lây truyền SARS-CoV-2 thông qua việc xác định người bị nhiễm cần cô lập với người khác. Xem danh sách của FDA về Giấy phép sử dụng khẩn cấp chẩn đoán trong ống nghiệmexternal icon để biết thêm thông tin về hiệu suất của các xét nghiệm cụ thể được phép.

 • NAAT, chẳng hạn phản ứng chuỗi polymerase - phiên mã ngược thời gian thực (RT-PCR), là xét nghiệm có độ nhạy cao, có tính đặc hiệu cao để chẩn đoán lây nhiễm SARS-CoV-2. NAAT phát hiện vật chất di truyền (axit nucleic). NAAT về SARS-CoV-2 nhận dạng cụ thể các trình tự axit ribonucleic (RNA) chứa vật chất di truyền của vi-rút. Hầu hết NAAT cần được xử lý trong phòng thí nghiệm và thời gian tới lúc nhận kết quả có thể dao động (~1-3 ngày), nhưng một số NAAT là xét nghiệm tại điểm chăm sóc (POC) cho kết quả trong khoảng 15-45 phút. Do các NAAT tại phòng thí nghiệm được xem là xét nghệm có độ nhạy cao nhất để phát hiện SARS-CoV-2, họ cũng có thể được sử dụng để xác nhận kết quả của những xét nghiệm có độ nhạy thấp hơn, như NAAT tại POC hoặc xét nghiệm kháng nguyên.
 • Xét nghiệm kháng nguyên là các xét nghiệm miễn dịch phát hiện sự hiện diện của một kháng nguyên vi-rút cụ thể. Xét nghiệm kháng nguyên thường có tính đặc hiệu tương tự nhưng độ nhạy thấp hơn hầu hết các NAAT. Hầu hết các xét nghiệm có thể được xử lý tại nơi chăm sóc và cho kết quả sau vài phút và vì vậy có thể được sử dụng trong các chương trình sàng lọc để nhanh chóng xác định những người có khả năng lây bệnh. Do đặc điểm về hiệu quả của xét nghiệm kháng nguyên, có thể phải xác nhận lại một số kết quả xét nghiệm kháng nguyên (VD: xét nghiệm âm tính ở người có triệu chứng hoặc xét nghiệm dương tính ở người không có triệu chứng) bằng NAAT tại phòng thí nghiệm. Hơn nữa, dựa trên sự cho phép từ FDAexternal icon, một số NAAT tại điểm chăm sóc không thể được sử dụng để làm xét nghiệm xác nhận. Việc sử dụng các thuật toán xét nghiệm kháng nguyên được khuyến nghị để xác định thời điểm cần tiến hành xét nghiệm xác nhận.

Xét nghiệm kháng thể

Xét nghiệm kháng thể (hay huyết thanh học) được sử dụng để phát hiện tình trạng lây nhiễm SARS-CoV-2 trước đây và có thể hỗ trợ chẩn đoán Hội Chứng Viêm Đa Hệ Thống ở Trẻ Em (MIS-C) và ở người lớn (MIS-A). CDC không khuyến nghị dùng xét nghiệm kháng thể để chẩn đoán tình trạng nhiễm bệnh hiện tại. Tùy vào thời điểm nhiễm bệnh và thời điểm xét nghiệm mà xét nghiệm có thể không phát hiện ra kháng thể ở người hiện đang nhiễm bệnh. Ngoài ra, hiện cũng chưa biết liệu một xét nghiệm kháng thể dương tính có cho thấy khả năng miễn dịch trước SARS-CoV-2 không; vì vậy, tại thời điểm này, các xét nghiệm kháng thể không nên được sử dụng để xác định việc một người có khả năng miễn dịch với việc tái lây nhiễm hay không. Phương thức xét nghiệm kháng thể hiện đang được sử dụng cho mục đích dịch tễ học và giám sát của cơ quan y tế công cộng. Do xét nghiệm kháng thể có thể nhắm đến những đối tượng khác nhau trên vi-rút, quý vị có thể cần thực hiện các xét nghiệm cụ thể để đánh giá xem kháng thể bắt nguồn từ lần lây nhiễm trước đây so với kháng thể có được nhờ tiêm chủng. Để biết thêm thông tin về vắc-xin COVID-19 và kết quả xét nghiệm kháng thể, vui lòng tham khảo Các Lưu Ý Lâm Sàng Tạm Thời đối với Việc Sử Dụng Vắc-xin mRNA ngừa COVID-19 Hiện Đã Được Cho Phép hoặc Phê Chuẩn tại Hoa Kỳ.

Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Tổng quan về xét nghiệm SARS-CoV-2 (COVID-19).

Tổng quan về các tình huống xét nghiệm

Mục đích của xét nghiệm chẩn đoán là xác định tình trạng nhiễm bệnh hiện tại ở các cá nhân và xét nghiệm này được thực hiện khi một người có dấu hiệu hoặc triệu chứng giống với COVID-19, hoặc khi một người không có triệu chứng nhưng lại nghi ngờ hoặc đã xác định có phơi nhiễm với SARS-CoV-2 trong thời gian gần đây.

Ví dụ về xét nghiệm chẩn đoán bao gồm:

 • Xét nghiệm cho người có triệu chứng giống với COVID-19 và người đến gặp nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của họ
 • Xét nghiệm là kết quả của nỗ lực truy dấu người tiếp xúc
 • Xét nghiệm cho những người cho biết là họ đã tiếp xúc với một ca COVID-19 đã xác nhận hoặc đang nghi nhiễm.
 • Xét nghiệm cho người đã tham dự một sự kiện nơi có một người tham gia khác sau đó được xác nhận mắc COVID-19

Xét nghiệm sàng lọc có mục đích là xác định những người nhiễm bệnh nhưng không có triệu chứng và không có tiền sử phơi nhiễm SARS-CoV-2 đã xác định, nghi ngờ hay đã báo cáo. Việc sàng lọc giúp xác định những ca chưa rõ để có thể thực hiện các biện pháp phòng ngừa nguy cơ tiếp tục lây truyền.

Ví dụ về xét nghiệm sàng lọc bao gồm:

 • Xét nghiệm cho người lao động tại nơi làm việc
 • Xét nghiệm cho học sinh, sinh viên, giảng viên và nhân viên trong môi trường trường K-12 hoặc cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng
 • Xét nghiệm cho người chưa được tiêm chủng trước hoặc sau khi đidu lịch
 • Xét nghiệm tại nhà cho người không có triệu chứng gắn liền với COVID-19 và không có sự phơi nhiễm đã biết với người mắc COVID-19

Lựa chọn loại xét nghiệm

Khi lựa chọn loại xét nghiệm để sử dụng, điều quan trọng là phải hiểu được mục đích xét nghiệm (VD: chẩn đoán hay sàng lọc), kết quả phân tích xét nghiệm trong bối cảnh mức độ lây truyền cộng đồng, nhu cầu xét nghiệm nhanh và các lưu ý khác (Xem Bảng 1). Công cụ xét nghiệm vi-rút COVID-19 giúp các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe và các cá nhân hiểu được những phương án xét nghiệm COVID-19 dành cho họ. Sau khi có kết quả xét nghiệm, công cụ này có thể giúp minh giải kết quả xét nghiệm và hướng dẫn các bước tiếp theo.

Bảng 1 tóm tắt một số đặc điểm của NAAT và xét nghiệm kháng nguyên để xem xét. Hầu hết các xét nghiệm kháng nguyên đã nhận được EUA từ FDAexternal icon được cho phép để xét nghiệm cho người có triệu chứng trong vòng 5, 6, 7, 12 hoặc 14 ngày đầu kể từ khi khởi phát triệu chứng. Những dữ liệu cộng dồn về hiệu quả của xét nghiệm kháng nguyên trong các tình huống khác nhau đã giúp định hướng cho việc sử dụng các xét nghiệm này làm xét nghiệm sàng lọc ở người không có triệu chứng để phát hiện hoặc loại trừ ca lây nhiễm SARS-CoV-2. Hãy tham khảo các khuyến nghị của FDA cho các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe dùng xét nghiệm chẩn đoán SARS-CoV-2 để sàng lọc COVID-19 với các cá nhân không có triệu chứngexternal icon. Ngoài ra, hãy tham khảo thêm thông tin từ Trung Tâm Dịch Vụ Medicare & Medicaid (CMS) về Cập nhật quyết định thực thi xét nghiệm kháng nguyên và phân tử về SARS-CoV-2 tại điểm chăm sócpdf iconexternal icon. Các phòng thí nghiệm thực hiện xét nghiệm sàng lọc hoặc chẩn đoán SARS-CoV-2 phải có chứng chỉ Điều Chỉnh Cải Thiện Xét Nghiệm Lâm Sàng (CLIA) và đáp ứng các yêu cầu quản lý. Những loại xét nghiệm đã nhận được EUA từ FDA để sử dụng tại nơi chăm sóc (POC) có thể được thực hiện nếu có chứng chỉ miễn CLIA.

Bảng 1. Những điểm khác nhau giữa NAAT và xét nghiệm kháng nguyên cần cân nhắc khi lập kế hoạch sử dụng cho mục đích chẩn đoán hoặc sàng lọc

NAAT

NAAT

Xét nghiệm kháng nguyên

Xét nghiệm kháng nguyên

Mục đích nhắm đến

Mục đích nhắm đến

Chẩn đoán tình trạng lây nhiễm  hiện thời

Chẩn đoán tình trạng lây nhiễm  hiện thời

Chẩn đoán tình trạng lây nhiễm  hiện thời

Chẩn đoán tình trạng lây nhiễm  hiện thời

Chất phân tích được phát hiện

Chất phân tích được phát hiện

Acid Ribonucleic (RNA) Của Vi-rút

Acid Ribonucleic (RNA) Của Vi-rút

Kháng nguyên vi-rút

Kháng nguyên vi-rút

(Các) loại mẫu xét nghiệm

(Các) loại mẫu xét nghiệm

Dịch mũi, dịch mũi họng, dịch miệng - hầu, đờm, nước bọt

Dịch mũi, dịch mũi họng, dịch miệng - hầu, đờm, nước bọt

Dịch mũi, dịch mũi họng

Dịch mũi, dịch mũi họng

Độ nhạy

Độ nhạy

Tùy vào xét nghiệm, nhưng thường là cao ở các xét nghiệm tại phòng thí nghiệm và trung bình - cao ở những xét nghiệm tại POC

Tùy vào xét nghiệm, nhưng thường là cao ở các xét nghiệm tại phòng thí nghiệm và trung bình - cao ở những xét nghiệm tại POC

Tùy vào thời gian lây nhiễm, nhưng thường là từ trung bình đến cao tại những thời điểm tải lượng vi-rút đỉnh điểm*

Tùy vào thời gian lây nhiễm, nhưng thường là từ trung bình đến cao tại những thời điểm tải lượng vi-rút đỉnh điểm*

Độ đặc hiệu

Độ đặc hiệu

Cao

Cao

Cao

Cao

Độ phức tạp của xét nghiệm

Độ phức tạp của xét nghiệm

Khác nhau tùy theo loại xét nghiệm

Khác nhau tùy theo loại xét nghiệm

Tương đối dễ sử dụng

Tương đối dễ sử dụng

Được cho phép sử dụng tại nơi chăm sóc

Được cho phép sử dụng tại nơi chăm sóc

Đa số là không, một số khác có

Đa số là không, một số khác có

Đa số là có, một số khác không

Đa số là có, một số khác không

Thời gian cho kết quả

Thời gian cho kết quả

Đa số từ 1-3 ngày. Một số có thể có kết quả chỉ sau 15 phút

Đa số từ 1-3 ngày. Một số có thể có kết quả chỉ sau 15 phút

Từ 15 - 30 phút

Từ 15 - 30 phút

Chi phí/xét nghiệm^

Chi phí/xét nghiệm^

Trung bình (~75 USD-100 USD/xét nghiệm)

Trung bình (~75 USD-100 USD/xét nghiệm)

Thấp (~5 USD-50 USD/xét nghiệm)

Thấp (~5 USD-50 USD/xét nghiệm)

Ưu điểm

Ưu điểm

Phương pháp xét nghiệm nhạy nhất ở thời điểm hiện tại

Thời gian cho kết quả ngắn với các xét nghiệm NAAT POC, nhưng loại xét nghiệm chỉ có số ít

Thường không cần lặp lại để xác nhận kết quả

Phương pháp xét nghiệm nhạy nhất ở thời điểm hiện tại

Thời gian cho kết quả ngắn với các xét nghiệm NAAT POC, nhưng loại xét nghiệm chỉ có số ít

Thường không cần lặp lại để xác nhận kết quả

Thời gian trả kết quả nhanh (khoảng 15 phút)+

Khi thực hiện tại hoặc gần POC, cho phép nhanh chóng xác định người nhiễm bệnh, từ đó ngăn chặn sự lây truyền vi-rút sau đó tại cộng đồng, nơi làm việc, v.v.

Hiệu suất tương xứng với các xét nghiệm NAAT để chẩn đoán ở những người có triệu chứng và/hoặc nếu có vi-rút nuôi cấy xuất hiện

Thời gian trả kết quả nhanh (khoảng 15 phút)+

Khi thực hiện tại hoặc gần POC, cho phép nhanh chóng xác định người nhiễm bệnh, từ đó ngăn chặn sự lây truyền vi-rút sau đó tại cộng đồng, nơi làm việc, v.v.

Hiệu suất tương xứng với các xét nghiệm NAAT để chẩn đoán ở những người có triệu chứng và/hoặc nếu có vi-rút nuôi cấy xuất hiện

Nhược điểm

Nhược điểm

Thời gian cho kết quả dài hơn với những xét nghiệm ở phòng thí nghiệm (1-3 ngày)

Chi phí xét nghiệm cao hơn

Kết quả chẩn đoán dương tính với xét nghiệm NAAT không nên lặp lại trong vòng 90 ngày, vì người ta có thể tiếp tục có RNA có thể phát hiện sau khi nguy cơ lây truyền đã qua

Thời gian cho kết quả dài hơn với những xét nghiệm ở phòng thí nghiệm (1-3 ngày)

Chi phí xét nghiệm cao hơn

Kết quả chẩn đoán dương tính với xét nghiệm NAAT không nên lặp lại trong vòng 90 ngày, vì người ta có thể tiếp tục có RNA có thể phát hiện sau khi nguy cơ lây truyền đã qua

Có thể cần xét nghiệm xác nhận

Có độ nhạy thấp hơn (nhiều kết quả âm tính sai hơn) so với các xét nghiệm NAAT, đặc biệt là ở những người không có triệu chứng và với một số biến thể

Có thể cần xét nghiệm xác nhận

Có độ nhạy thấp hơn (nhiều kết quả âm tính sai hơn) so với các xét nghiệm NAAT, đặc biệt là ở những người không có triệu chứng và với một số biến thể

*Độ nhạy của xét nghiệm kháng nguyên bị giảm có thể được bù đắp nếu các xét nghiệm kháng nguyên POC được lặp lại thường xuyên hơn (VD: xét nghiệm nối tiếp ít nhất là 1 tuần/lần).
^ Chi phí cho: NAATexternal icon
+Chỉ nói đến xét nghiệm kháng nguyên tại điểm chăm sóc.

Lưu ý khi xét nghiệm trong các tình huống khác nhau

Xét nghiệm chẩn đoán

Xét nghiệm những người có dấu hiệu và triệu chứng của COVID-19

Chủ lao động có thể cân nhắc tiến hành kiểm tra sức khỏe trực tiếp hoặc trực tuyến hàng ngày (VD: sàng lọc triệu chứng và thân nhiệt) để xác định những người lao động có dấu hiệu hoặc triệu chứng giống với COVID-19 trước khi họ vào trong cơ sở. Chủ lao động nên tuân thủ hướng dẫn của EEOCexternal icon về bảo mật hồ sơ bệnh án từ những lần kiểm tra sức khỏe.

đã được tiêm chủng hay chưa được tiêm chủng, thì người có triệu chứng COVID-19 đều phải được tách riêng ngay với những nhân viên khác, khách hàng và khách đến thăm và phải được đưa về nhà hay tới một cơ sở y tế, tùy theo mức độ nghiêm trọng của triệu chứng, đồng thời tuân thủ hướng dẫn tự chăm sóc của CDC. Để ngăn chặn sự kỳ thị và phân biệt đối xử tại nơi làm việc, hãy tổ chức khám sàng lọc sức khỏe cho nhân viên một cách riêng tư nhất có thể. CDC khuyến cáo tất cả những người có dấu hiệu hoặc triệu chứng của COVID-19 đều phải được xét nghiệm và tuân thủ lời khuyên của nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Những người này được khuyên nên chờ kết quả xét nghiệm rồi mới đi làm trở lại để đảm bảo người có khả năng đã nhiễm bệnh tránh khỏi nơi làm việc.

Chủ lao động được khuyến khích thực hiện các chính sách và thông lệ nghỉ phép linh hoạt và hỗ trợ như là một phần của cách tiếp cận toàn diện nhằm ngăn ngừa và giảm thiểu sự lây truyền giữa các nhân viên.

Kết quả xét nghiệm dương tính theo loại xét nghiệm vi-rút (NAAT hoặc kháng nguyên) ở người có dấu hiệu hoặc triệu chứng giống với COVID-19 cho biết người đó đang mắc COVID-19 và không nên đi làm mà phải cô lập tại nhà. Quyết định ngừng cô lập đối với người lao động mắc COVID-19 và cho phép họ đến chỗ làm trở lại có thể tuân theo chiến lược dựa trên triệu chứng, dựa trên thời gian hoặc dựa trên xét nghiệm (tham khảo Xét nghiệm để xác định tình trạng hết lây nhiễm ở dưới đây).

Xét nghiệm kháng nguyên có kết quả âm tính với người có dấu hiệu hoặc triệu chứng của COVID-19 nên được xác nhận lại bằng NAAT tại phòng thí nghiệm, một loại xét nghiệm có độ nhạy cao hơn. Kết quả từ xét nghiệm NAAT được xem là xét nghiệm khẳng định khi có sai khác giữa xét nghiệm kháng nguyên và NAAT. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem các thuật toán xét nghiệm kháng nguyên cho môi trường cộng đồngpdf iconmôi trường tập thểpdf icon.

Xét nghiệm người không có triệu chứng đã biết hoặc nghi ngờ bị phơi nhiễm gần đây với SARS-CoV-2

Nghiên cứu ca bệnh thường được bắt đầu tiến hành khi sở y tế nhận được báo cáo từ một phòng thí nghiệm hoặc cơ sở xét nghiệm cho biết có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 hoặc báo cáo từ nhà cung cấp dịch vụ y tế của một bệnh nhân đã có xác nhận hoặc xác suất chẩn đoán mắc COVID-19pdf iconexternal icon.

Người đã tiêm chủng đầy đủ có tiếp xúc gần với người nhiễm COVID-19 nên được xét nghiệm sau 5-7 ngày kể từ ngày bị phơi nhiễm và đeo khẩu trang tại môi trường công cộng trong nhà 14 ngày hoặc đến khi họ nhận được kết quả xét nghiệm âm tính. Họ nên cô lập nếu có xét nghiệm dương tính.

Xét nghiệm vi-rút được khuyến nghị cho tất cả những người tiếp xúc gần. Do SARS-CoV-2 có khả năng lây truyền ngay cả khi không có triệu chứng hoặc trước khi có triệu chứng (chưa có triệu chứng), điều quan trọng là người chưa được tiêm chủng tiếp xúc với người đã biết hoặc nghi nhiễm COVID-19 phải nhanh chóng được xác định và cách ly. Xét nghiệm vi-rút bằng NAAT hoặc xét nghiệm kháng nguyên có thể phát hiện xem những người này tại thời điểm hiện tại có bị lây nhiễm không.

Sở y tế có thể yêu cầu chủ lao động trợ giúp trong việc xác định người tiếp xúc gần với nhân viên nhiễm SARS-Cov-2. Chủ lao động được khuyến khích làm việc với các sở y tế công cộng để nghiên cứu các ca bệnh COVID-19 và truy dấu người tiếp xúc để giúp làm giảm sự lây lan của SARS-CoV-2 tại nơi làm việc và cộng đồng của họ.

Từ thời điểm một người bị phơi nhiễm vi-rút cho đến khi vi-rút được phát hiện thông qua xét nghiệm có thể mất một khoảng thời gian, nên việc xét nghiệm sớm sau phơi nhiễm tại một thời điểm duy nhất có thể bỏ sót nhiều trường hợp lây nhiễm. Thực hiện lại xét nghiệm vào nhiều thời điểm, còn được gọi là xét nghiệm theo chuỗi, giúp dễ phát hiện ca lây nhiễm trong số người tiếp xúc gần với ca bệnh COVID-19 hơn là xét nghiệm tại một thời điểm duy nhất. Xét nghiệm vi-rút được khuyến nghị cho những người tiếp xúc gần với người mắc COVID-19 mà chưa được tiêm chủng, ngay sau khi được xác định, và nếu âm tính thì phải xét nghiệm lần nữa sau 5-7 ngày kể từ lần phơi nhiễm gần nhất hoặc ngay lập tức nếu triệu chứng hình thành trong giai đoạn cách ly.

Dù CDC tiếp tục khuyến cáo cách ly 14 ngày đối với người chưa được tiêm chủng và tiếp xúc gần với người mắc COVID-19, việc xét nghiệm vi-rút cũng có thể được sử dụng như một phần trong phương án rút ngắn thời gian cách ly. Cơ quan y tế công cộng của địa phương sẽ xác định và lập ra các phương án cách ly cho khu vực phân quyền của họ. Rút ngắn thời gian cách ly có thể làm tăng tính sẵn sàng tuân theo các khuyến nghị về y tế công cộng. Tuy nhiên, việc rút ngắn cách ly kết hợp theo dõi triệu chứng và đeo khẩu trang liên tục cho tới Ngày 14 có thể kém hiệu quả hơn trong việc phòng ngừa lây truyền COVID-19 so với thời hạn cách ly 14 ngày theo khuyến nghị hiện tại. Ở những khu vực phân quyền có phương án cách ly rút ngắn, những nơi làm việc có nguy cơ SARS-CoV-2 xâm nhập hoặc lây truyền cao hơn hoặc có khả năng bị tác động tiêu cực hơn nếu người lao động nhiễm SARS-CoV-2 (xem Các loại môi trường làm việc dưới đây), có thể cân nhắc việc không cho người lao động chưa được tiêm vắc-xin đi vào nơi làm việc cho đến thời điểm 14 ngày sau phơi nhiễm.

Có thể cân nhắc xét nghiệm vi-rút cho người chưa được tiêm chủng mà có thể đã tiếp xúc gần với người được chẩn đoán COVID-19 sau khi cộng tác với sở y tế địa phương nếu nguồn lực cho phép. Có thể áp dụng cách tiếp cận dựa trên nguy cơ cho việc xét nghiệm những người có khả năng tiếp xúc với người được xác nhận nhiễm COVID-19. Với cách tiếp cận như vậy, nên xem xét đến khả năng bị phơi nhiễm, do ảnh hưởng bởi các đặc điểm của nơi làm việc và kết quả điều tra người tiếp xúc. Trong một số môi trường, việc xét nghiệm sàng lọc mở rộng (cụ thể là xét nghiệm mở rộng ra ngoài phạm vi từ những người tiếp xúc gần đã được xác định sang cả người có thể tiếp xúc gần), như nhắm đến những người lao động làm việc trong cùng khu vực và cùng ca, có thể được xem như một phần của chiến lược kiểm soát lây truyền SARS-CoV-2 ở nơi làm việc. Chủ lao động được khuyến khích tham vấn sở y tế tiểu bang, địa phương, khu vực và bộ lạc để giúp cung cấp thông tin cho quá trình ra quyết định về việc xét nghiệm sàng lọc mở rộng.

Các cơ sở có nguy cơ cao đã chứng minh khả năng lây lan nhanh chóng và rộng rãi SARS-CoV-2 bao gồm:

Nếu người lao động được xét nghiệm sau khi tiếp xúc gần hoặc nghi tiếp xúc gần với người đã xác định hoặc có xác suất chẩn đoán mắc COVID-19, chủ lao động nên chú ý thông báo cho những người lao động này về khả năng phơi nhiễm SARS-CoV-2 tại nơi làm việc đồng thời đảm bảo tính bảo mật cho người mắc COVID-19, theo yêu cầu trong ADAexternal icon và phù hợp với hướng dẫn của EEOC về Những điều cần biết về COVID-19 và ADA, Đạo Luật Phục Hồi Chức Năng và các Điều Luật EEO khácexternal icon.

Xét nghiệm để xác định tình trạng hết lây nhiễm

Quyết định chấm dứt cô lập và trở lại nơi làm việc cho người lao động nghi nhiễm hoặc đã xác nhận nhiễm SARS-CoV-2 nên được thực hiện trong bối cảnh điều kiện lâm sàng và địa phương. NAAT đã giúp phát hiện RNA của SARS-CoV-2 ở một số mẫu xét nghiệm hô hấp của người đã bình phục trong thời gian tối đa 3 tháng sau khi khởi phát bệnh, nhưng không có bằng chứng trực tiếp cho thấy vi-rút có thể nhân bản hay gây bệnh. Kết quả là, bằng chứng củng cố cho chiến lược dựa trên thời gian và triệu chứng để xác định thời điểm ngừng cô lập khi nhiễm bệnh và các biện pháp phòng ngừa khác thay vì một chiến lược dựa trên xét nghiệm. Với những người bị suy giảm miễn dịch nặng, có thể cân nhắc chiến lược dựa trên xét nghiệm có tham vấn ý kiến các chuyên gia về bệnh truyền nhiễm. Với tất cả những đối tượng khác, chiến lược dựa trên xét nghiệm không còn được khuyên dùng.

Theo ADA, chủ lao động được phép yêu cầu cung cấp giấy của nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏeexternal icon để xác minh rằng người lao động đó khỏe mạnh và có đủ khả năng quay lại làm việc. Tuy nhiên, trên thực tế, chủ lao động nên hiểu rằng các phòng mạch của nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe và cơ sở y tế cực kỳ bận rộn trong những giai đoạn mà các chỉ báo COVID-19 trong cộng đồng thuộc nhóm trung bình đến cao (Bảng 2) và có thể không cung cấp được giấy tờ đó kịp thời. Trong những trường hợp như vậy, chủ lao động nên cân nhắc không xin giấy xác nhận của nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho nhân viên mắc bệnh để kiểm tra tình trạng bệnh, đủ điều kiện nghỉ bệnh hoặc quay trở lại làm việc. Hầu hết những người mắc COVID-19 đều có bệnh nhẹ, có thể phục hồi tại nhà mà không cần được chăm sóc y tế và có thể thực hiện theo khuyến cáo của CDC để xác định thời điểm ngừng cô lập và quay lại nơi làm việc.

Xét nghiệm sàng lọc

Xét nghiệm người không có triệu chứng và không được biết hay nghi ngờ bị phơi nhiễm với SARS-CoV-2 để xác định, cách ly và phòng bệnh từ sớm

Thời điểm cân nhắc xét nghiệm sàng lọc

Xét nghiệm sàng lọc cho người lao động chưa tiêm chủng mà không có sự phơi nhiễm đã biết hay nghi phơi nhiễm SARS-CoV-2 ở một số môi trường phi y tế có thể giúp ích trong việc phát hiện sớm COVID-19 và nhanh chóng ngăn chặn lây truyền, đặc biệt là ở những khu vực có chỉ báo COVID-19 trong cộng đồng thuộc nhóm trung bình đến cao (Bảng 2, Bảng 3). Xét nghiệm sàng lọc có thể được sử dụng kết hợp với kiểm tra triệu chứng và thân nhiệt, vốn sẽ dễ bỏ qua những người lao động không có triệu chứng hoặc tiền triệu chứng nhưng vẫn có thể làm lây bệnh. Người nhiễm SARS-CoV-2 không có triệu chứng hoặc chưa có triệu chứng là những người góp phần đáng kể vào sự lây truyền SARS-CoV-2.

Nhìn chung, người lao động đã được tiêm chủng đầy đủ nên tiếp tục tuân thủ hướng dẫn xét nghiệm sàng lọc của chủ lao động.

Các loại môi trường làm việc

Môi trường làm việc nơi xét nghiệm sàng lọc cho người lao động chưa tiêm chủng, không có triệu chứng nên được cân nhắc bao gồm:

 • Nơi làm việc quy mô lớn
 • Nơi làm việc có nguy cơ SARS-CoV-2 xâm nhập cao (VD: nơi làm việc mà người lao động tiếp xúc gần với người dân, như nhà hàng hoặc các tiệm làm đẹp hay nơi làm việc trong những cộng đồng có sự lây truyền từ trung bình đến cao)
 • Nơi làm việc có nguy cơ lây truyền SARS-CoV-2 cao hơn (VD: chỗ làm nơi khó áp dụng hạn chế cách ly giao tiếp và người lao động có thể phải tiếp xúc gần, như nhà máy sản xuất hay chế biến thực phẩm, hoặc nơi làm việc cung cấp chỗ ở tập trung cho nhân viên như tàu cá, giàn khoan dầu ngoài khơi, khu nhà ở cho công nhân nông trại hoặc trại lính cứu hỏa vùng đất hoang)
 • Những nơi làm việc mà việc người lao động nhiễm SARS-CoV-2 sẽ dẫn đến tác động tiêu cực lớn hơn, như

Tần suất xét nghiệm sàng lọc

Các cách tiếp cận có thể bao gồm xét nghiệm ban đầu cho toàn bộ người lao động trước khi vào trong nơi làm việc, xét nghiệm định kỳ cho người lao động theo các khoảng thời gian đều đặn, xét nghiệm mục tiêu cho người lao động mới hoặc người mới trở lại sau thời gian nghỉ kéo dài (như nghỉ vì lý do y tế hoặc tạm nghỉ vì công ty không đủ việc) hoặc kết hợp các cách tiếp cận. Dựa trên thời gian ủ bệnh của COVID-19 (lên tới 14 ngày), CDC khuyến nghị cơ sở nên thực hiện xét nghiệm sàng lọc ít nhất là hàng tuần cho người lao động chưa được tiêm chủng, không có triệu chứng và không có thông tin phơi nhiễm đã biết hay nghi ngờ. Các yếu tố sau đây có thể hữu ích cho chủ lao động khi xác định khoảng thời gian trong xét nghiệm định kỳ:

 • Khả năng sẵn có của xét nghiệm, thời gian cho kết quả và chi phí
 • Khoảng thời gian trễ giữa phơi nhiễm và có xét nghiệm vi-rút SARS-CoV-2 dương tính
 • Loại nơi làm việc
 • Mức độ lây truyền cộng đồng (Bảng 2, Bảng 3)
 • Số lượng nhân viên đã có xét nghiệm dương tính trong các vòng xét nghiệm trước đó
 • Kinh nghiệm liên quan về sự bùng phát tại nơi làm việc

Xét nghiệm hàng loạt được sử dụng trong một chương trình sàng lọc có thể xác định những người lao động nhiễm SARS-CoV-2 và từ đó giúp ngăn chặn hoặc giảm thiểu lây truyền sau đó, là một biện pháp sức khỏe nghề nghiệp rất quan trọng trong các loại môi trường làm việc nêu trên. Các chuyên gia ngày càng tin rằng việc phòng ngừa và kiểm soát bùng phát phụ thuộc vào tần suất xét nghiệm và tốc độ báo cáo (ưu điểm của xét nghiệm kháng nguyên) và chỉ được cải thiện rất nhỏ bằng độ nhạy cao hơn của xét nghiệm NAAT. Nếu được triển khai, xét nghiệm theo chuỗi phải được kết hợp như một cấu phần trong chương trình toàn diện cho nơi làm việc mà không phải là sự thay thế cho các biện pháp khác, như tiêm chủng COVID-19, giãn cáchđeo khẩu trangvệ sinh tay và vệ sinh, khử trùng. Các biện pháp kiểm soát quy trình và cải thiện thông gió ở những nơi như tòa nhà văn phòng và trường học cũng rất quan trọng.

Diễn giải kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 sàng lọc

Đối với xét nghiệm sàng lọcmột số kết quả xét nghiệm kháng nguyên nên được xem là giả định (kết quả sơ bộ). Kết quả dương tính khi xét nghiệm sàng lọc kháng nguyên nên được xem là giả định khi xác suất xét nghiệm sớm (khả năng người được xét nghiệm thực chất đã bị lây nhiễm) COVID-19 là thấp hoặc trung bình đối với mục đích chẩn đoán lâm sàng (VD: người lao động không có triệu chứng và chưa xác định có phơi nhiễm COVID-19) trong vòng 14 ngày qua, đã được tiêm chủng đầy đủ hoặc đã bị lây nhiễm SARS-CoV-2 trong 3 tháng qua). Vui lòng xem Đánh giá kết quả xét nghiệm kháng nguyên về SARS-CoV-2.

Những nhân viên không có triệu chứng và có kết quả xét nghiệm sàng lọc kháng nguyên dương tính, cần xét nghiệm NAAT khẳng định thì không nên đi làm và nên cách ly trong thời gian xét nghiệm xác nhận. Với xét nghiệm khẳng định, CDC khuyến nghị sử dụng NAAT tại phòng thí nghiệm đã được đánh giá dựa trên bảng tham chiếu FDA về độ nhạy mang tính phân tích. Xem Dữ liệu so sánh trên bảng tham chiếu SARS-CoV-2external icon.

NAAT cho ra kết quả giả định thì không thích hợp để sử dụng trong xét nghiệm xác nhận.

Những nhân viên có kết quả xét nghiệm NAAT khẳng định là dương tính phải cô lập tại nhà. Kết quả NAAT khẳng định âm tính được diễn giải là không có bằng chứng của tình trạng bị nhiễm SARS-CoV-2 tại thời điểm lấy mẫu xét nghiệm. Người lao động có kết quả xét nghiệm âm tính nên tiếp tục thực hiện các bước để bảo vệ bản thân và người khác.

Sở y tế tiểu bang, địa phương, vùng lãnh thổ và bộ lạc có thể cung cấp hỗ trợ trên bất kỳ bối cảnh hoặc hướng dẫn nào tại địa phương ảnh hưởng đến nơi làm việc. Trước khi xét nghiệm cho tỷ lệ lớn những người lao động không có triệu chứng và không biết hay nghi ngờ có phơi nhiễm, chủ lao động được khuyến khích chuẩn bị sẵn một phương án để đảm bảo khả năng tiếp cận đánh giá lâm sàng và xét nghiệm xác nhận khi cần, đảm bảo kết quả xét nghiệm được báo cáo lên sở y tế địa phương, điều chỉnh hoạt động dựa trên kết quả xét nghiệm, phối hợp với sở y tế công cộng trong hoạt động nghiên cứu ca bệnh và truy dấu người tiếp xúc tại nơi làm việc, đồng thời kiểm soát rủi ro cao hơn về kết quả dương tính giả trong nhóm đối tượng có tỷ lệ lưu hành bệnh thấp.

Bảng 2. Mức độ lây truyền cộng đồng

Chỉ báo Lây truyền thấp Lây truyền trung bình Lây truyền đáng kể Lây truyền cao
Bảng 1. Các chỉ báo và ngưỡng của CDCvề lây truyền cộng đồng về COVID-19
Tổng số ca mới lũy kế trên mỗi 100.000 người trong 7 ngày qua* <10 10-49 50-99 ≥100
Tỷ lệ xét nghiệm NAAT cho kết quả dương tính trong 7 ngày qua <5% 5%-7.9% 8%-9.9% ≥10.0%

Các chỉ báo được tính toán cho các quận hoặc khu vực thống kê cốt lõi, dù là khu vực nông thôn với mật độ dân số thấp, nhiều khu vực phân quyền có thể phải tính gộp lại để đưa ra chỉ báo giúp ích hơn cho việc ra quyết định. Quý vị có thể tìm thấy các chỉ báo được liệt kê ở trên theo quận trên Chế độ xem COVID-19 kết hợp theo quận của CDC.

* Số ca mới trong quận (hoặc cấp hành chính khác) trong 7 ngày qua chia cho dân số quận (hoặc cấp hành chính khác) và nhân với 100.000.

Số lượng xét nghiệm dương tính trong quận (hoặc cấp hành chính khác) trong 7 ngày qua chia cho tổng số xét nghiệm cho kết quả trong quận (hoặc cấp hành chính khác) trong 7 ngày qua. Tính phần trăm dương tính với xét nghiệm tại phòng thí nghiệm cho vi-rút corona 2 gây hội chứng hô hấp cấp tính nặng (SARS-CoV-2): Các phương pháp và lưu ý của CDC cho việc so sánh và diễn giải.

Bảng 3. Hành động nên thực hiện dựa trên mức độ lây truyền cộng đồng

Chiến lược phòng ngừa Lây truyền thấp

(Xanh)

Lây truyền trung bình

(Vàng)

Lây truyền đáng kể

(Cam)

Lây truyền cao

(Đỏ)

Bảng 1. Các chỉ báo và ngưỡng của CDCvề lây truyền cộng đồng về COVID-19
Tạo thuận lợi cho việc xét nghiệm người không có triệu chứng và tất cả những người tiếp xúc gần với ca bệnh
Tạo thuận lợi cho việc xét nghiệm người không có triệu chứng và tất cả những người tiếp xúc gần với ca bệnh
Thực hiện xét nghiệm sàng lọc một số nhóm chọn lọc ít nhất là mỗi tuần một lần, kết hợp tạo thuận lợi cho hoạt động xét nghiệm chẩn đoán với người có triệu chứng và người tiếp xúc gần
Thực hiện xét nghiệm sàng lọc một số nhóm chọn lọc ít nhất là mỗi tuần một lần, kết hợp tạo thuận lợi cho hoạt động xét nghiệm chẩn đoán với người có triệu chứng và người tiếp xúc gần

Tham khảo

 1. Chin ET, Huynh BQ, Chapman LAC, Murrill M, Bash S, Lo NC. Frequency of routine testing for Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) in high-risk healthcare environments to reduce outbreaks. Clin Infect Dis: 26 October 2020. https://doi.org/10.1093/cid/ciaa1383external icon
 2. Denny TN, Andrews L, Bonsignori M, Cavanaugh K, Datto MB, Deckard A, DeMarco CT, DeNaeyer N, Epling CA, Gurley T, Haase SB, Hallberg C, Harer J, Kneifel CL, Lee MJ, Louzao R, Moody MA, Moore Z, Polage CR, Puglin J, Spotts PH, Vaughn JA, Wolfe CR. Implementation of a pooled surveillance testing program for asymptomatic SARS-CoV-2 infections on a college campus — Duke University, Durham, North Carolina, August 2–October 11, 2020. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2020;69(46):1743–1747. https://doi.org/10.15585/mmwr.mm6946e1external icon
 3. Grassley NC, Pons-Salort M, Parker EPK, White PJ, Feruson NM; Imperial College COVID-19 Response Team.  Comparison of molecular testing strategies for COVID-19 control: a mathematical modelling study. Lancet Infect Dis 2020; 20(12):1381–1389. https://doi.org/10.1016/S1473-3099(20)30630-7external icon
 4. Kucirka LM, Lauer LA, Laeyendecker O, Boon D, Lessler J. Variation in false-negative rate of reverse transcriptase polymerase chain reaction–based SARS-COV-2 tests by time since exposure. Ann Int Med 2020;173(4):262–267. https://doi.org/10.7326/M20-1495external icon
 5. Larremore DB, Wilder B, Lester E, Shehata S, Burke JM, Hey JA, Tambe M, Mina MJ, Parker R. Test sensitivity is secondary to frequency and turnaround time for COVID-19 screening.  Sci Adv 2021;7(1):eabd5393.https://doi.org/10.1126/sciadv.abd5393external icon

Thông tin cập nhật trước đó

Thông tin cập nhật ngày 17 tháng 3 năm 2021

 • Bổ sung mô tả về xét nghiệm khuếch đại acid nucleic (NAAT) và xét nghiệm kháng nguyên dưới dạng các loại xét nghiệm vi-rút tương ứng với Tổng quan về xét nghiệm SARS-CoV-2.
 • Bổ sung các lưu ý về việc kết hợp xét nghiệm cho người không có triệu chứng mà không biết có phơi nhiễm hoặc nghi ngờ có phơi nhiễm SARS-CoV-2 (xét nghiệm sàng lọc) trong các môi trường làm việc chọn lọc trong kế hoạch phòng ngừa và kiểm soát COVID-19 tại nơi làm việc
 • Cập nhật các lưu ý về tần suất xét nghiệm.

Thông tin cập nhật tính đến ngày 21 tháng 10 năm 2020

 • Đã thêm liên kết tới khái niệm tiếp xúc gần đã cập nhật.
 • Đã cập nhật ngôn ngữ để phù hợp với khái niệm đã cập nhật.