Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang web này được cập nhật thường xuyên. Một số nội dung có thể còn bằng tiếng Anh cho đến khi được dịch hết.

Công cụ quyết định dành cho nhà hàng và quán bar

Các lưu ý về y tế công cộng để mở cửa trở lại nhà hàng và quán bar trong giai đoạn xảy ra đại dịch COVID-19

Cập nhật ngày 15 tháng 5 năm 2020

Mục đích của công cụ này là nhằm giúp các doanh nghiệp trong ngành dịch vụ ăn uống như nhà hàng và quán bar, trong việc ra quyết định mở cửa trở lại trong giai đoạn xảy ra đại dịch COVID-19. Điều quan trọng là kiểm tra với nhân viên y tế địa phương và tiểu bang cũng như các đối tác khác để xác định các hành động phù hợp nhất trong khi điều chỉnh nhằm đáp ứng nhu cầu riêng và tình hình của cộng đồng địa phương.

Quý vị có nên cân nhắc việc mở cửa không?

 • Liệu việc mở cửa trở lại có phù hợp với các lệnh hiện hành tại địa phương và tiểu bang không?
 • Quý vị có sẵn sàng bảo vệ nhân viên có nguy cơ cao mắc bệnh nghiêm trọng không?
Nếu CÓ BẤT KỲ CÂU NÀO LÀ KHÔNG: Đừng mở cửa hoạt động; Nếu TẤT CẢ CÁC CÂU ĐỀU LÀ CÓ: Hãy tiếp tục tới bước tiếp theo.

Các phương án hành động về sức khỏe và an toàn được khuyến nghị đã sẵn sàng chưa?

 • Khuyến khích thực hành vệ sinh lành mạnh như rửa taynhân viên đeo khẩu trang vải, nếu khả thi
 • Tăng cường vệ sinh, sát trùng, khử trùng và thông gió
 • Khuyến khích cách ly giao tiếp xã hội và gia tăng khoảng cách tại các cơ sở bao gồm việc khuyến khích hình thức dịch vụ cho phép lái xe qua, giao hàng, nhận hàng bên lề đường, tạo khoảng cách giữa các bàn/quầy, giới hạn quy mô bữa tiệc và số người tham dự, tránh các quầy tự phục vụ, hạn chế các không gian dùng chung cho nhân viên, luân phiên hoặc bố trí xen kẽ các ca làm việc, nếu khả thi.
 • Đào tạo nhân viên về các giao thức liên quan tới sức khỏe và an toàn
Nếu CÓ BẤT KỲ CÂU NÀO LÀ KHÔNG: Đáp ứng các biện pháp an toàn trước; Nếu TẤT CẢ CÁC CÂU ĐỀU LÀ CÓ: Hãy tiếp tục tới bước tiếp theo.

Công tác giám sát liên tục có đang sẵn sàng hoạt động không?

 • Phát triển và triển khai các quy trình để khám các dấu hiệu và triệu chứng của nhân viên mỗi khi tới nơi làm việc, nếu khả thi
 • Bất kỳ người nào bị bệnh đều nên ở nhà
 • Lên kế hoạch phòng trường hợp có nhân viên bị bệnh
 • Thường xuyên liên hệ và theo dõi các tình hình diễn tiến với nhân viên và cơ quan địa phương.
 • Theo dõi tình trạng nghỉ việc của nhân viên và có các phương án thực hành cũng như chính sách nghỉ việc linh hoạt
 • Sẵn sàng tham khảo ý kiến từ cơ quan y tế địa phương nếu có các ca bệnh tại cơ sở hoặc thấy gia tăng số ca bệnh tại khu vực địa phương
Nếu là KHÔNG, hãy đáp ứng các biện pháp ưu tiên sự an toàn. Nếu là CÓ thì Mở cửa và Theo dõi.
Trang được kiểm soát lần cuối: Ngày 15 tháng 5 năm 2020