Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang web này được cập nhật thường xuyên. Một số nội dung có thể còn bằng tiếng Anh cho đến khi được dịch hết.

Community Organizations and Gatherings

Community Organizations and Gatherings

Lên Kế Hoạch, Chuẩn Bị và Ứng Phó

Cập nhật ngày 19 tháng 10 năm 2020
Kneeling woman in mask picking tomatoes

Sự Kiện và Tụ Họp

Considerations for event planners and officials to meet the needs of their local community.

Community-Based Organizations

How organizations can support their community while reducing the spread of COVID-19.

Tài Liệu Truyền Thông

Áp phích: Ngăn chặn sự lây lan của mầm bệnh.pdf icon
Ngăn chặn lây lan (Áp phích)

Giúp ngăn ngừa lây lan các bệnh hô hấp như COVID-19.

Tờ thông tin: Điều quý vị nên biết về COVID-19 để bảo vệ bản thân và người khác.pdf icon
Điều quý vị nên biết (Tờ thông tin)

Bảo vệ bản thân và những người khác khỏi COVID-19

Áp-phích: Những điều nên và không nên với khẩu trang vải.image icon
Khẩu trang vải (Áp-phích)

Những Điều Nên và Không Nên Làm

Áp-phích: Quý vị cảm thấy bị bệnh? Hãy dừng lại! Hãy ở nhà khi quý vị bị bệnhpdf icon
Cảm thấy bị bệnh (Áp-phích)

Hãy ở nhà khi quý vị bị bệnh

10 điều quý vị có thể làm để kiểm soát COVID-19 ở nhà
10 điều quý vị có thể làm để kiểm soát COVID-19 ở nhà

Phòng ngừa COVID-19

Cập nhật lần cuối ngày 19 tháng 10 năm 2020