Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang web này được cập nhật thường xuyên. Một số nội dung có thể còn bằng tiếng Anh cho đến khi được dịch hết.

Tổ Chức Cộng Đồng và Tôn Giáo

Lên Kế Hoạch, Chuẩn Bị và Ứng Phó

Biểu ngữ của Tổ Chức Cộng Đồng và Tôn Giáo, trung tâm cộng đồng

Quyết định mở cửa

Tài Liệu Truyền Thông
Áp-phích: Hãy ở nhà mà không đến sở làm pdf icon
Hãy ở nhà (Áp-phích)

Ở nhà khi quý vị bị bệnh.

Áp phích: Ngăn chặn sự lây lan của mầm bệnh pdf icon
Ngăn Chặn Sự Lây Lan Của Mầm Bệnh (áp-phích)

Giúp ngăn ngừa lây lan các bệnh hô hấp như COVID-19.

Áp-phích: Bình Tĩnh và Rửa Tay pdf icon
Bình Tĩnh và Rửa Tay (Áp Phích)

Bình Tĩnh và Rửa Tay.

Tờ thông tin về 2019 nCov pdf icon
Điều quý vị nên biết (Tờ thông tin)

Điều quý vị nên biết về COVID-19.

Hình ảnh: COVID-19_Khẩu trang image icon
Những điều nên và không nên (Hình ảnh)

Những điều nên và không nên khi đeo khẩu trang vải.

Trang được kiểm soát lần cuối: Ngày 24 tháng 5 năm 2020