Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang web này được cập nhật thường xuyên. Một số nội dung có thể còn bằng tiếng Anh cho đến khi được dịch hết.

Tổ Chức Cộng Đồng và Tôn Giáo

Tổ Chức Cộng Đồng và Tôn Giáo

Lên Kế Hoạch, Chuẩn Bị và Ứng Phó

Cập nhật ngày 24 tháng 5 năm 2020
Biểu ngữ của Tổ Chức Cộng Đồng và Tôn Giáo, trung tâm cộng đồng

Hướng Dẫn Tiếp Tục Giảm Thiểu

Quyết định mở cửa

Tài Liệu Truyền Thông

Áp-phích: Hãy ở nhà mà không đến sở làmpdf icon
Hãy ở nhà (Áp-phích)

Ở nhà khi quý vị bị bệnh.

Áp phích: Ngăn chặn sự lây lan của mầm bệnhpdf icon
Ngăn Chặn Sự Lây Lan Của Mầm Bệnh (áp-phích)

Giúp ngăn ngừa lây lan các bệnh hô hấp như COVID-19.

Áp-phích: Bình Tĩnh và Rửa Taypdf icon
Bình Tĩnh và Rửa Tay (Áp Phích)

Bình Tĩnh và Rửa Tay.

Tờ thông tin về 2019 nCovpdf icon
Điều quý vị nên biết (Tờ thông tin)

Điều quý vị nên biết về COVID-19.

Hình ảnh: COVID-19_Khẩu trangimage icon
Những điều nên và không nên (Hình ảnh)

Những điều nên và không nên khi đeo khẩu trang vải.

Cập nhật lần cuối ngày 24 tháng 5 năm 2020