Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang web này được cập nhật thường xuyên. Một số nội dung có thể còn bằng tiếng Anh cho đến khi được dịch hết.

Cập nhật quan trọng: Cơ sở y tế
CDC đã cập nhật một số phương thức chọn lọc để vận hành hệ thống y tế hiệu quả nhằm thích ứng với hoạt động tiêm chủng COVID-19. Tìm hiểu thêm
Để bảo vệ tối đa khỏi biến thể Delta và ngăn chặn khả năng lây lan biến thể này sang người khác, vui lòng hãy tiêm chủng càng sớm càng tốt và đeo khẩu trang ở trong nhà tại nơi công cộng nếu quý vị đang ở khu vực có mức độ lây truyền đáng kể hoặc cao.
BẢN CẬP NHẬT
Với bằng chứng mới về biến thể B.1.617.2 (Delta), CDC đã cập nhật hướng dẫn dành cho những người được tiêm chủng đầy đủ. CDC khuyến nghị tất cả giáo viên, nhân viên, học sinh và khách đến trường K-12 nên đeo khẩu trang bất kể tình trạng tiêm chủng của họ như thế nào. Học sinh sẽ trở lại học toàn thời gian trên lớp vào mùa thu và nên áp dụng các chiến lược phòng ngừa theo lớp tại trường.

Đồ họa thông tin: Những điều cơ bản nhân viên nên làm và không nên làm để ngăn chặn bạo lực tại nơi làm việc

Đồ họa thông tin: Những điều cơ bản nhân viên nên làm và không nên làm để ngăn chặn bạo lực tại nơi làm việc
Cập nhật vào ngày 16 Tháng 9, 2020, 12:00 Sáng
In

Phiên bản văn bản

Đồ họa thông tin: Những điều cơ bản nhân viên nên làm và không nên làm để ngăn chặn bạo lực tại nơi làm việc

Những điều cơ bản nhân viên nên làm và không nên làm để ngăn chặn bạo lực tại nơi làm việc

Nên làm

Tham gia tất cả các hoạt động đào tạo do chủ hãng sở cung cấp về phương thức nhận diện, phòng tránh và ứng phó với tình huống có thể xảy ra bạo lực

Báo cáo các mối đe dọa hoặc hành động bạo lực đã nhận thấy với người quản lý hoặc người giám sát của quý vị, tuân thủ mọi chính sách đã thiết lập hiện có.

Nhận thức rõ và hỗ trợ đồng nghiệp và khách hàng nếu xảy ra tình huống bạo lực hoặc có tính đe dọa.

Không nên làm

Không tranh cãi với khách hàng nếu họ đưa ra sự đe dọa hoặc trở nên bạo lực. Nếu cần, hãy tới khu vực an toàn (lý tưởng là phòng có khóa từ bên trong, có lối thoát phụ và có điện thoại hoặc báo động đã tắt tiếng)

Không cố ép buộc bất kỳ ai có thái độ khó chịu hoặc bạo lực tuân thủ các chính sách phòng ngừa COVID-19 hay các chính sách hoặc biện pháp thực hành phòng ngừa khác liên quan tới COVID-19 (ví dụ: hạn chế số hộ gia đình hoặc đồ thực phẩm).