Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang web này được cập nhật thường xuyên. Một số nội dung có thể còn bằng tiếng Anh cho đến khi được dịch hết.

Công cụ quyết định cho vận chuyển công cộng

Các lưu ý về y tế công cộng để vận hành trở lại hoạt động vận chuyển công cộng trong giai đoạn xảy ra COVID-19

Mục đích của công cụ này là nhằm hỗ trợ nhà quản lý vận chuyển công cộng trong việc ra quyết định (tái) hoạt động trong giai đoạn xảy ra đại dịch COVID-19. Điều quan trọng là kiểm tra với nhân viên y tế địa phương và tiểu bang cũng như các đối tác khác để xác định các hành động phù hợp nhất trong khi điều chỉnh nhằm đáp ứng nhu cầu riêng và tình hình của cộng đồng địa phương.

Vận chuyển công cộng là hoạt động thiết yếu đối với nhiều người Mỹ để đi lại từ nhà tới nơi làm việc cũng như tiếp cận với các dịch vụ và hàng hóa thiết yếu. Vận chuyển công cộng có thể phải duy trì hoạt động và ưu tiên một số tuyến nhất định. Tuân theo các hướng dẫn này đối với nhà khai thác vận chuyển xe buýt, nhà khai thác vận chuyển tàu, nhân viên bảo trì phương tiện vận chuyểnngười lao động tại các trạm/ga vận chuyển.

Quý vị có nên cân nhắc việc gia tăng hoạt động hết công suất không?

 • Liệu việc gia tăng hoạt động dịch vụ có phù hợp với các lệnh hiện hành tại địa phương và tiểu bang không?
 • Quý vị có sẵn sàng bảo vệ nhân viên có nguy cơ cao mắc bệnh nghiêm trọng chưa?
NẾU CÓ BẤT KỲ CÂU NÀO LÀ KHÔNG: Đừng gia tăng hoạt động dịch vụ. NẾU TẤT CẢ LÀ CÓ: Hãy tiếp tục tới bước tiếp theo.

Các hành động về sức khỏe và an toàn được khuyến nghị ở chừng mực có thể thực hiện được đã có sẵn tại địa phương chưa?

 • Khuyến khích thực hành vệ sinh lành mạnh như rửa taynhân viên đeo khẩu trang vải, nếu khả thi
 • Tăng cường vệ sinh, khử trùng và thông gió cho các cơ sở và ô tô/xe buýt vận chuyển
 • Khuyến khích cách ly giao tiếp xã hội bằng cách gia tăng khoảng cách giữa các hành khách và nhân viên, chỉ sử dụng các hàng ghế cách quãng nhau và sử dụng cửa sau làm lối lên/xuống xe nếu khả thi
 • Hạn chế các tuyến đường tới và từ các khu vực có mức lây truyền cao.
 • Đào tạo nhân viên về các giao thức liên quan tới sức khỏe và an toàn
NẾU CÓ BẤT KỲ CÂU NÀO LÀ KHÔNG: Chú trọng các biện pháp bảo vệ an toàn trước khi gia tăng hoạt động dịch vụ. NẾU TẤT CẢ LÀ CÓ: Hãy tiếp tục tới bước tiếp theo.

Công tác giám sát liên tục có đang sẵn sàng hoạt động không?

 • Phát triển và triển khai các quy trình để khám các dấu hiệu và triệu chứng của nhân viên hàng ngày mỗi khi tới nơi làm việc, nếu khả thi
 • Bất kỳ người nào bị bệnh đều nên ở nhà
 • Lên kế hoạch phòng trường hợp có nhân viên bị bệnh
 • Thường xuyên liên lạc và theo dõi tình hình diễn tiến với các cơ quan địa phương, nhân viên và người dân
 • Theo dõi tình trạng nghỉ việc của nhân viên và có các phương án thực hành cũng như chính sách nghỉ việc linh hoạt, nếu khả thi
 • Sẵn sàng tham khảo ý kiến từ cơ quan y tế địa phương nếu có các ca bệnh tại cơ sở hoặc thấy gia tăng số ca bệnh tại khu vực địa phương
NẾU CÓ BẤT KỲ CÂU NÀO LÀ KHÔNG: Chú trọng các biện pháp bảo vệ an toàn trước khi gia tăng hoạt động dịch vụ. NẾU TẨT CẢ LÀ CÓ: Hãy gia tăng hoạt động dịch vụ có kèm theo dõi.

Trang được kiểm soát lần cuối: Ngày 16 tháng 5 năm 2020