Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang web này được cập nhật thường xuyên. Một số nội dung có thể còn bằng tiếng Anh cho đến khi được dịch hết.

Cập nhật quan trọng: Cơ sở y tế
CDC đã cập nhật một số phương thức chọn lọc để vận hành hệ thống y tế hiệu quả nhằm thích ứng với hoạt động tiêm chủng COVID-19. Tìm hiểu thêm
Để bảo vệ tối đa khỏi biến thể Delta và ngăn chặn khả năng lây lan biến thể này sang người khác, vui lòng hãy tiêm chủng càng sớm càng tốt và đeo khẩu trang ở trong nhà tại nơi công cộng nếu quý vị đang ở khu vực có mức độ lây truyền đáng kể hoặc cao.
BẢN CẬP NHẬT
Với bằng chứng mới về biến thể B.1.617.2 (Delta), CDC đã cập nhật hướng dẫn dành cho những người được tiêm chủng đầy đủ. CDC khuyến nghị tất cả giáo viên, nhân viên, học sinh và khách đến trường K-12 nên đeo khẩu trang bất kể tình trạng tiêm chủng của họ như thế nào. Học sinh sẽ trở lại học toàn thời gian trên lớp vào mùa thu và nên áp dụng các chiến lược phòng ngừa theo lớp tại trường.
BẢN CẬP NHẬT
Nhà Trắng tuyên bố rằng du khách quốc tế bắt buộc phải có tiêm vắc-xin trước khi vào Hoa Kỳ và có hiệu lực từ ngày 8 tháng 11, 2021. Đối với các mục đích vào Hoa Kỳ, vắc-xin được chấp nhận sẽ bao gồm các vắc-xin nằm trong danh sách được sử dụng khẩn cấp của WHO và được FDA phê duyệt hay cho phép sử dụng. Thông tin thêm có ở đây.
BẢN CẬP NHẬT
Yêu cầu khi du lịch vào Hoa Kỳ đang thay đổi, bắt đầu từ 8, 2021 tháng 11. Thông tin thêm có tại đây.

Danh Sách Nguồn Lực Về COVID-19 Dành Cho Người Dân Vô Gia Cư

Danh Sách Nguồn Lực Về COVID-19 Dành Cho Người Dân Vô Gia Cư
Cập nhật ngày 12 tháng 2 năm 2021
In
Danh Sách Nguồn Lực Về COVID-19 Dành Cho Người Dân Vô Gia Cư
Công Cụ Thời điểm sử dụng
Dành cho nhà cung cấp dịch vụ cho người vô gia cư
Hướng dẫn dành cho nơi trú ẩn cho người vô gia cư Quý vị muốn tìm hướng dẫn mới nhất cho các nhà cung cấp dịch vụ cho người vô gia cư?
Hướng dẫn cho người vô gia cư không có nơi trú ẩn Quý vị muốn tìm hướng dẫn mới nhất dành cho bối cảnh không có nơi trú ẩn?
Danh sách kiểm tra tái mở cửa Quý vị cần danh sách những lưu ý cho nhà cung cấp dịch vụ cho người vô gia cư trong giai đoạn
tái mở cửa cộng đồng?
Công cụ sàng lọc triệu chứng Quý vị chưa rõ cách sàng lọc COVID-19 cho nhân viên và khách hàng tại nơi trú ẩn
hoặc lều trại cho người vô gia cư?
Đào tạo cho nhân viên nơi trú ẩn cho người vô gia cưpdf icon Quý vị muốn tổ chức đào tạo cho nhân viên hoặc khách hàng tại nơi trú ẩn cho người vô gia cư, về
các thông tin cơ bản về COVID-19 và biện pháp thực hiện tốt nhất?
Tờ thông tin dành cho thanh thiếu niên vô gia cư Quý vị cần thông tin về COVID-19 cụ thể dành cho thanh thiếu niên vô gia cư?
Dành cho các sở y tế
Điều tra ca bệnh và cách ứng phó Quý vị muốn tìm hướng dẫn mới nhất về cách điều tra và ứng phó với các ca COVID-19 tại cơ sở của nhà cung cấp dịch vụ cho người vô gia cư?
Công Cụ Lập Kế Hoạch và Kiểm Soát Lây Nhiễmpdf icon Quý vị đang lên kế hoạch đối thoại với các nhà cung cấp nơi trú ẩn cho người vô gia cư để thảo luận về cách triển khai hướng dẫn tạm thời của CDC về COVID-19?
Danh sách các đầu mục đánh giá nơi trú ẩn hoặc lều trại từ EOCevent366@cdc.gov Quý vị muốn có một danh sách đầu mục đơn giản để đánh giá mức độ sẵn sàng ứng phó với COVID-19 tại những nơi trú ẩn và lều trại cho người vô gia cư?
Chiến lược xét nghiệm Quý vị muốn tổng hợp một chiến lược về thời điểm và tần suất tiến hành các sự kiện xét nghiệm COVID-19 trên toàn cơ sở phục vụ người vô gia cư?
Quy trình xét nghiệm Quý vị đang suy nghĩ về công việc hậu cần nhằm tiến hành sự kiện xét nghiệm COVID-19 trên toàn cơ sở?
Dữ liệu phổ quát về sự kiện xét nghiệm và vắc-xinexternal icon Quý vị muốn cung cấp hoặc xem kết quả từ các sự kiện xét nghiệm và tiêm vắc-xin cúm trên toàn cơ sở dịch vụ cho người vô gia cư mà đã diễn ra trên khắp cả nước?
Thông Tin Bổ Sung
Áp phích và tài liệu in Quý vị đang tìm áp phích về COVID-19 áp dụng cho người vô gia cư?
Tài liệu của Bộ Gia Cư và Phát Triển Đô Thịexternal icon Liên bang có nguồn lực nào khác để giải quyết vấn đề vô gia cư?