Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang web này được cập nhật thường xuyên. Một số nội dung có thể còn bằng tiếng Anh cho đến khi được dịch hết.

NẾU QUÝ VỊ ĐÃ ĐƯỢC TIÊM CHỦNG ĐẦY ĐỦ
CDC đã cập nhật hướng dẫn cho những người đã được tiêm chủng đầy đủ. Tham khảo Khuyến Nghị Tạm Thời Dành Cho Người Được Tiêm Chủng Đầy Đủ.
THÔNG TIN CẬP NHẬT QUAN TRỌNG CHO CÁC TRƯỜNG HỌC
CDC khuyến nghị các trường tiếp tục sử dụng các  chiến lược phòng ngừa COVID-19 cho niên khóa 2020-2021. Tìm hiểu thêm
Cập nhật quan trọng: Cơ sở y tế
CDC đã cập nhật một số phương thức chọn lọc để vận hành hệ thống y tế hiệu quả nhằm thích ứng với hoạt động tiêm chủng COVID-19. Tìm hiểu thêm
BẢN CẬP NHẬT
Tiêm phòng để ngừa bệnh nghiêm trọng, nhập viện và tử vong. Những người chưa được tiêm phòng nên đi tiêm phòng và tiếp tục đeo khẩu trang cho đến khi được tiêm phòng đầy đủ. Điều này khẩn cấp hơn bao giờ hết đối với biến thể Delta. CDC đã cập nhật hướng dẫn cho những người được tiêm chủng đầy đủ dựa trên bằng chứng mới về biến thể Delta.
BẢN CẬP NHẬT
Với bằng chứng mới về biến thể B.1.617.2 (Delta), CDC đã cập nhật hướng dẫn dành cho những người được tiêm chủng đầy đủ. CDC khuyến nghị tất cả giáo viên, nhân viên, học sinh và khách đến trường K-12 nên đeo khẩu trang bất kể tình trạng tiêm chủng của họ như thế nào. Học sinh sẽ trở lại học toàn thời gian trên lớp vào mùa thu và nên áp dụng các chiến lược phòng ngừa theo lớp tại trường.

Danh Sách Nguồn Lực Về COVID-19 Dành Cho Người Dân Vô Gia Cư

Danh Sách Nguồn Lực Về COVID-19 Dành Cho Người Dân Vô Gia Cư
Cập nhật ngày 12 tháng 2 năm 2021
In
Danh Sách Nguồn Lực Về COVID-19 Dành Cho Người Dân Vô Gia Cư
Công Cụ Thời điểm sử dụng
Dành cho nhà cung cấp dịch vụ cho người vô gia cư
Hướng dẫn dành cho nơi trú ẩn cho người vô gia cư Quý vị muốn tìm hướng dẫn mới nhất cho các nhà cung cấp dịch vụ cho người vô gia cư?
Hướng dẫn cho người vô gia cư không có nơi trú ẩn Quý vị muốn tìm hướng dẫn mới nhất dành cho bối cảnh không có nơi trú ẩn?
Danh sách kiểm tra tái mở cửa Quý vị cần danh sách những lưu ý cho nhà cung cấp dịch vụ cho người vô gia cư trong giai đoạn
tái mở cửa cộng đồng?
Công cụ sàng lọc triệu chứng Quý vị chưa rõ cách sàng lọc COVID-19 cho nhân viên và khách hàng tại nơi trú ẩn
hoặc lều trại cho người vô gia cư?
Đào tạo cho nhân viên nơi trú ẩn cho người vô gia cưpdf icon Quý vị muốn tổ chức đào tạo cho nhân viên hoặc khách hàng tại nơi trú ẩn cho người vô gia cư, về
các thông tin cơ bản về COVID-19 và biện pháp thực hiện tốt nhất?
Tờ thông tin dành cho thanh thiếu niên vô gia cư Quý vị cần thông tin về COVID-19 cụ thể dành cho thanh thiếu niên vô gia cư?
Dành cho các sở y tế
Điều tra ca bệnh và cách ứng phó Quý vị muốn tìm hướng dẫn mới nhất về cách điều tra và ứng phó với các ca COVID-19 tại cơ sở của nhà cung cấp dịch vụ cho người vô gia cư?
Công Cụ Lập Kế Hoạch và Kiểm Soát Lây Nhiễmpdf icon Quý vị đang lên kế hoạch đối thoại với các nhà cung cấp nơi trú ẩn cho người vô gia cư để thảo luận về cách triển khai hướng dẫn tạm thời của CDC về COVID-19?
Danh sách các đầu mục đánh giá nơi trú ẩn hoặc lều trại từ EOCevent366@cdc.gov Quý vị muốn có một danh sách đầu mục đơn giản để đánh giá mức độ sẵn sàng ứng phó với COVID-19 tại những nơi trú ẩn và lều trại cho người vô gia cư?
Chiến lược xét nghiệm Quý vị muốn tổng hợp một chiến lược về thời điểm và tần suất tiến hành các sự kiện xét nghiệm COVID-19 trên toàn cơ sở phục vụ người vô gia cư?
Quy trình xét nghiệm Quý vị đang suy nghĩ về công việc hậu cần nhằm tiến hành sự kiện xét nghiệm COVID-19 trên toàn cơ sở?
Dữ liệu phổ quát về sự kiện xét nghiệm và vắc-xinexternal icon Quý vị muốn cung cấp hoặc xem kết quả từ các sự kiện xét nghiệm và tiêm vắc-xin cúm trên toàn cơ sở dịch vụ cho người vô gia cư mà đã diễn ra trên khắp cả nước?
Thông Tin Bổ Sung
Áp phích và tài liệu in Quý vị đang tìm áp phích về COVID-19 áp dụng cho người vô gia cư?
Tài liệu của Bộ Gia Cư và Phát Triển Đô Thịexternal icon Liên bang có nguồn lực nào khác để giải quyết vấn đề vô gia cư?
Hiển thị trang trong:pdf icon PDF 44 KB, 1 trang