Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang web này được cập nhật thường xuyên. Một số nội dung có thể còn bằng tiếng Anh cho đến khi được dịch hết.

Cập nhật quan trọng: Cơ sở y tế
CDC đã cập nhật một số phương thức chọn lọc để vận hành hệ thống y tế hiệu quả nhằm thích ứng với hoạt động tiêm chủng COVID-19. Tìm hiểu thêm
BẢN CẬP NHẬT
Với bằng chứng mới về biến thể B.1.617.2 (Delta), CDC đã cập nhật hướng dẫn dành cho những người được tiêm chủng đầy đủ. CDC khuyến nghị tất cả giáo viên, nhân viên, học sinh và khách đến trường K-12 nên đeo khẩu trang bất kể tình trạng tiêm chủng của họ như thế nào. Học sinh sẽ trở lại học toàn thời gian trên lớp vào mùa thu và nên áp dụng các chiến lược phòng ngừa theo lớp tại trường.
BẢN CẬP NHẬT
Nhà Trắng tuyên bố rằng du khách quốc tế bắt buộc phải có tiêm vắc-xin trước khi vào Hoa Kỳ và có hiệu lực từ ngày 8 tháng 11 năm 2021. Đối với các mục đích vào Hoa Kỳ, vắc-xin được chấp nhận sẽ bao gồm các vắc-xin nằm trong danh sách được sử dụng khẩn cấp của WHO và được FDA phê duyệt hay cho phép sử dụng. Thông tin thêm có ở đây.
BẢN CẬP NHẬT
Yêu cầu khi du lịch vào Hoa Kỳ đang thay đổi, bắt đầu từ 8, 2021 tháng 11. Thông tin thêm có tại đây.

Danh sách nguồn thông tin về COVID-19 cho các cơ sở cải huấn và tạm giam

Danh sách nguồn thông tin về COVID-19 cho các cơ sở cải huấn và tạm giam
Cập nhật ngày 31 tháng 8 năm 2021
In

Dành cho nhân viên tại các cơ sở cải huấn và giam giữ, sở y tế và chương trình lập kế hoạch phóng thích.

Nguồn thông tin

Khi nào nên sử dụng?

Khi nào nên sử dụng?

Khi quý vị muốn xem tất cả các nguồn thông tin về cơ sở cải huấn của CDC trên một trang duy nhất

Khi nào nên sử dụng?

Khi quý vị có câu hỏi về cách phòng ngừa và kiểm soát COVID-19 tại các cơ sở cải huấn

Khi nào nên sử dụng?

Để in áp phích niêm yết tại cơ sở cải huấn về vắc-xin ngừa COVID-19 và các chiến lược phòng ngừa

Khi nào nên sử dụng?

Để thúc đẩy chích ngừa cho nhân viên y tế và nâng cao nhận thức về lợi ích của tiêm chủng

Khi nào nên sử dụng?

Khi xét nghiệm cho người cư trú hoặc làm việc tại cơ sở cải huấn

Khi nào nên sử dụng?

Khi cân nhắc vấn đề xét nghiệm trên toàn cơ sở ở những địa điểm cụ thể nhằm giảm lây truyền SARS-CoV-2

Khi nào nên sử dụng?

Khi quý vị tiến hành xét nghiệm SARS-CoV-2 cho nhân viên y tế

Khi nào nên sử dụng?

Để tìm hiểu thời điểm và cách thức giảm bớt biện pháp phòng ngừa khi mức độ lây truyền trong cộng đồng có thay đổi.

Khi nào nên sử dụng?

Khi các sở y tế hoặc nhóm triển khai của CDC muốn đánh giá năng lực ứng phó của cơ sở với COVID-19

Khi nào nên sử dụng?

Khi vệ sinh các khu vực và môi trường khác nhau (VD: đồ điện tử, xe hơi) và khi có người bị bệnh

Khi nào nên sử dụng?

Khi vệ sinh để giảm tình trạng nhiễm vi-rút trên bề mặt thông qua việc sử dụng chất khử trùng an toàn và đúng cách

Khi nào nên sử dụng?

Để huấn luyện nhân viên y tế về các loại chủ đề khác nhau liên quan đến kiểm soát lây nhiễm COVID-19

Khi nào nên sử dụng?

Khi quý vị có câu hỏi về COVID-19 trong các cơ sở cải huấn

Khi nào nên sử dụng?

Khi có người sắp được phóng thích khỏi một cơ sở cải huấn và sắp rơi vào cảnh vô gia cư

Khi nào nên sử dụng?

Để in và phân phát cho những người bị rối loạn sử dụng chất kích thích sau khi phóng thích (Lưu ý: Việc giới thiệu tới các trung tâm điều trị có thể làm giảm số ca quá liều opioid.)

Khi nào nên sử dụng?

Để in và phân phát cho người sống trong tù và trại giam để giải thích thế nào là COVID-19, cách lây lan ra sao và ai có nguy cơ cao mắc COVID-19

Các nguồn thông tin bổ sung

Có thể tìm thấy ở đâu?

Các nguồn thông tin bổ sung

Điều trị nghiện rượu bia và ma túy (SAMHSA)
Hiệp Hội Dịch Vụ Lạm Dụng Chất Kích Thích và Sức Khỏe Tâm Thần

Các nguồn thông tin bổ sung

Chăm sóc sức khỏe

 • Trang Web của Các Cơ Quan Y Tế Tiểu Bang & Khu Vực
 • Medicare
 • Số Điện Thoại Văn Bản (TTY) của Medicare
 • Medicaid; Medicaid TTY

Có thể tìm thấy ở đâu?

Các Trang Web của Các Cơ Quan y Tế Tiểu Bang & Khu Vực

 • 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227)
 • TTY: 1-877-486-2048
 • 1-877-267-2323

Các nguồn thông tin bổ sung

Giấy tờ tùy thân

 • Gọi để được kết nối với một văn phòng Sở Phương Tiện Cơ Giới (DMV) địa phương

Có thể tìm thấy ở đâu?

1-844-872-4681, nhấn phím 6 để trò chuyện với nhân viên (usa.govexternal icon)

Sở Phương Tiện Cơ Giới (DMV) theo Tiểu Bangexternal icon

Các nguồn thông tin bổ sung

Dịch vụ cho cựu chiến binh

 • Cựu chiến binh vô gia cư

Các nguồn thông tin bổ sung

Nguồn lực tái hòa nhập

 • Danh sách kiểm tra để chuẩn bị cho người tái hòa nhập của Hội Đồng Chính Quyền Tiểu Bang (CSG)
 • Danh bạ các trung tâm tái hòa nhập nội trú của Cục đặc trách Nhà Tù Liên Bang (BOP)
 • Nguồn lực tái hòa nhập của Văn Phòng Sức Khỏe Đối Tượng Thiểu Số, Bộ Y Tế và Dịch Vụ Nhân Sinh Hoa Kỳ (DHHS)

Các nguồn thông tin bổ sung

Tài liệu và lời khuyên của Sesame Street dành cho phụ huynh/người chăm sóc của trẻ có cha mẹ bị giam giữ

Tìm sự trợ giúp trong khủng hoảng

Có thể tìm thấy ở đâu?

Tìm sự trợ giúp trong khủng hoảng

Trợ giúp ngay trong khủng hoảng

Có thể tìm thấy ở đâu?

Gọi 911

Tìm sự trợ giúp trong khủng hoảng

Đường Dây Trợ Giúp Tinh Thần Sau Thảm Họa (hỗ trợ về cảm xúc và trong thảm họa)

Có thể tìm thấy ở đâu?

1-800-985-5990 (nhấn phím 2 để nghe tiếng Tây Ban Nha)
Soạn tin nhắn TalkWithUs để sử dụng Tiếng Anh hoặc Hablanos để sử dụng tiếng Tây Ban Nha rồi gửi đến số 66746
Soạn tin nhắn Hablanos gửi tới số 1-787-339-2663 (dành cho người nói tiếng Tây Ban Nha đến từ Puerto Rico)

Tìm sự trợ giúp trong khủng hoảng

Đường Dây Ngăn Chặn Tự Tử Quốc Gia và Đường Dây Hỗ Trợ Cựu Chiến Binh trong Khủng Hoảng

Có thể tìm thấy ở đâu?

1-800-273-TALK (8255) để trò chuyện bằng tiếng Anh
1-888-628-9454 để trò chuyện bằng tiếng Tây Ban Nha

Tìm sự trợ giúp trong khủng hoảng

Đường Dây Nóng Quốc Gia về Bạo Hành Gia Đình

Có thể tìm thấy ở đâu?

1-800-799-7233 hoặc soạn tin nhắn LOVEIS gửi đến số 22522

Tìm sự trợ giúp trong khủng hoảng

Đường Dây Nóng Quốc Gia về Lạm Dụng Trẻ Em

Có thể tìm thấy ở đâu?

1-800-4AChild (1-800-422-4453)
hoặc gửi tin nhắn về số 1-800-422-4453

Tìm sự trợ giúp trong khủng hoảng

Đường Dây Nóng Quốc Gia về Tấn Công Tình Dục

Có thể tìm thấy ở đâu?

1-800-656-HOPE (4673), nhấn phím 2 để được hỗ trợ bằng tiếng Tây Ban Nha