Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang web này được cập nhật thường xuyên. Một số nội dung có thể còn bằng tiếng Anh cho đến khi được dịch hết.

Các Sự Kiện Cộng Đồng và Tụ Họp

Các Sự Kiện Cộng Đồng và Tụ Họp

Lên Kế Hoạch, Chuẩn Bị và Ứng Phó

lều sự kiện ngoài trời

Tài Liệu Truyền Thông
Áp phích: Ngăn chặn sự lây lan của mầm bệnh.pdf icon
Ngăn chặn lây lan (Áp phích)

Giúp ngăn ngừa lây lan các bệnh hô hấp như COVID-19.

Tờ thông tin: Điều quý vị nên biết về COVID-19 để bảo vệ bản thân và người khác.pdf icon
Điều quý vị nên biết (Tờ thông tin)

Bảo vệ bản thân và những người khác khỏi COVID-19

Áp-phích: Những điều nên và không nên với khẩu trang vải.image icon
Khẩu trang vải (Áp-phích)

Những Điều Nên và Không Nên Làm

Áp-phích: Quý vị cảm thấy bị bệnh? Hãy dừng lại! Hãy ở nhà khi quý vị bị bệnhpdf icon
Cảm thấy bị bệnh (Áp-phích)

Hãy ở nhà khi quý vị bị bệnh

10 điều quý vị có thể làm để kiểm soát COVID-19 ở nhà
10 điều quý vị có thể làm để kiểm soát COVID-19 ở nhà

Phòng ngừa COVID-19

Cập nhật lần cuối ngày 12 tháng 6 năm 2020