Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang web này được cập nhật thường xuyên. Một số nội dung có thể còn bằng tiếng Anh cho đến khi được dịch hết.

Cập nhật quan trọng: Cơ sở y tế
CDC đã cập nhật một số phương thức chọn lọc để vận hành hệ thống y tế hiệu quả nhằm thích ứng với hoạt động tiêm chủng COVID-19. Tìm hiểu thêm
BẢN CẬP NHẬT
Với bằng chứng mới về biến thể B.1.617.2 (Delta), CDC đã cập nhật hướng dẫn dành cho những người được tiêm chủng đầy đủ. CDC khuyến nghị tất cả giáo viên, nhân viên, học sinh và khách đến trường K-12 nên đeo khẩu trang bất kể tình trạng tiêm chủng của họ như thế nào. Học sinh sẽ trở lại học toàn thời gian trên lớp vào mùa thu và nên áp dụng các chiến lược phòng ngừa theo lớp tại trường.
BẢN CẬP NHẬT
Nhà Trắng tuyên bố rằng du khách quốc tế bắt buộc phải có tiêm vắc-xin trước khi vào Hoa Kỳ và có hiệu lực từ ngày 8 tháng 11 năm 2021. Đối với các mục đích vào Hoa Kỳ, vắc-xin được chấp nhận sẽ bao gồm các vắc-xin nằm trong danh sách được sử dụng khẩn cấp của WHO và được FDA phê duyệt hay cho phép sử dụng. Thông tin thêm có ở đây.
BẢN CẬP NHẬT
Yêu cầu khi du lịch vào Hoa Kỳ đang thay đổi, bắt đầu từ 8, 2021 tháng 11. Thông tin thêm có tại đây.

Cộng Đồng, Nơi Làm Việc và Trường Học

Cộng Đồng, Nơi Làm Việc và Trường Học

Thông tin về nơi bạn sống, làm việc, học và chơi

Cập nhật ngày 11 tháng 4 năm 2022
In

COVID-19 theo Quận: Mức Độ COVID-19 Trong Cộng Đồng là công cụ mới nhằm giúp quý vị và cộng đồng đưa ra các bước phòng ngừa cần thực hiện dựa trên số ca nhập viện và số ca nhiễm.
Kiểm tra mức độ cộng đồng của quý vị.

6 trẻ đeo khẩu trang và đeo balo chạy trong sân trường

Các nguyên tắc và chiến lược định hướng để bảo vệ cho học sinh, giáo viên, nhân viên và các cộng đồng:

6 trẻ đeo khẩu trang và đeo balo chạy trong sân trường

Sở Làm và Trường Học

Nhà ở, những cơ sở sống chung và các môi trường cộng đồng khác

Các dân tộc và cộng đồng bộ lạc

Hướng dẫn về COVID-19 hỗ trợ các lãnh tụ, thành viên cộng đồng bộ lạc và các đối tác bộ lạc.

biểu tượng làm sạch

Làm sạch và khử trùng

Thời điểm và cách vệ sinh và khử trùng cơ sở của quý vị. Hướng dẫn dành cho hệ thống thông hơi tòa nhà và xe không khẩn cấp.

Nội Dung Lưu Trữ

Để tìm danh sách nội dung đã được lưu trữ phục vụ cho mục đích xem lại lịch sử, vui lòng truy cập kho lưu trữ của chúng tôi . Xin lưu ý rằng nội dung của các trang và tệp này có thể đã cũ bởi các trang và tệp này không còn được cập nhật. Xem mục Lưu trữ.