Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang web này được cập nhật thường xuyên. Một số nội dung có thể còn bằng tiếng Anh cho đến khi được dịch hết.

NẾU QUÝ VỊ ĐÃ ĐƯỢC TIÊM CHỦNG ĐẦY ĐỦ
CDC đã cập nhật hướng dẫn cho những người đã được tiêm chủng đầy đủ. Tham khảo Khuyến Nghị Tạm Thời Dành Cho Người Được Tiêm Chủng Đầy Đủ.
THÔNG TIN CẬP NHẬT QUAN TRỌNG CHO CÁC TRƯỜNG HỌC
CDC khuyến nghị các trường tiếp tục sử dụng các  chiến lược phòng ngừa COVID-19 cho niên khóa 2020-2021. Tìm hiểu thêm
Cập nhật quan trọng: Cơ sở y tế
CDC đã cập nhật một số phương thức chọn lọc để vận hành hệ thống y tế hiệu quả nhằm thích ứng với hoạt động tiêm chủng COVID-19. Tìm hiểu thêm

Cộng Đồng, Nơi Làm Việc và Trường Học

Cộng Đồng, Nơi Làm Việc và Trường Học

Thông tin về nơi bạn sống, làm việc, học và chơi

Cập nhật ngày 9 tháng 7 năm 2021
In
6 trẻ đeo khẩu trang và đeo balo chạy trong sân trường

Chương trình Vận hành Trường học và Nơi Trông Trẻ Mới

Các nguyên tắc và chiến lược định hướng để bảo vệ cho học sinh, giáo viên, nhân viên và các cộng đồng:

6 trẻ đeo khẩu trang và đeo balo chạy trong sân trường
Sở Làm và Trường Học
biểu tượng băng cá nhân
Vắc-xin Phòng COVID-19

Bảo vệ và chuẩn bị cho cộng đồng của quý vị Tiêm vắc-xin COVID-19 khi vắc-xin được cung cấp cho quý vị.

Tiêm chủng cho Cộng đồng
biểu tượng làm sạch

Làm sạch và khử trùng

Thời điểm và cách vệ sinh và khử trùng cơ sở của quý vị. Hướng dẫn dành cho hệ thống thông hơi tòa nhà và xe không khẩn cấp.

Nội Dung Lưu Trữ

Để tìm danh sách nội dung đã được lưu trữ phục vụ cho mục đích xem lại lịch sử, vui lòng truy cập kho lưu trữ của chúng tôi . Xin lưu ý rằng nội dung của các trang và tệp này có thể đã cũ bởi các trang và tệp này không còn được cập nhật. Xem mục Lưu trữ