Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang web này được cập nhật thường xuyên. Một số nội dung có thể còn bằng tiếng Anh cho đến khi được dịch hết.

Cộng Đồng, Nơi Làm Việc và Trường Học

Cộng Đồng, Nơi Làm Việc và Trường Học

Thông tin về nơi bạn sống, làm việc, học và chơi

Cập nhật ngày 24 tháng 7 năm 2020
tay cầm bút chì viết trên giấy

Chuẩn bị cho trường học

Kiến thức khoa học mới nhất về nguy cơ lây truyền, chi phí và lợi ích của việc mở cửa. Tìm hiểu thêm

Các Chiến Lược Giảm Thiểu cho Cộng Đồng

Chương trình khung giảm thiểu nguy cơ cho cộng đồng của CDC: Những hành động mà các cá nhân, doanh nghiệp, sở y tế và cơ sở cộng đồng (như trường học) có thể thực hiện để làm chậm sự lây lan của COVID-19

Cập nhật lần cuối ngày 24 tháng 7 năm 2020