Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang web này được cập nhật thường xuyên. Một số nội dung có thể còn bằng tiếng Anh cho đến khi được dịch hết.

Cộng Đồng, Nơi Làm Việc và Trường Học

Cộng Đồng, Nơi Làm Việc và Trường Học

Thông tin về nơi bạn sống, làm việc, học và chơi

Cập nhật ngày 5 tháng 2 năm 2021
In
các em nhỏ đeo khẩu trang khi chạy ở bên ngoài tòa nhà trường học

Vận hành các trường học

Các nguyên tắc và chiến lược định hướng để bảo vệ cho học sinh, giáo viên, nhân viên và các cộng đồng. Tìm hiểu thêm

Sở Làm và Trường Học
biểu tượng băng cá nhân
Vắc-xin Phòng COVID-19

Bảo vệ và chuẩn bị cho cộng đồng của quý vị Tiêm vắc-xin COVID-19 khi vắc-xin được cung cấp cho quý vị.

Tiêm chủng cho Cộng đồng
biểu tượng làm sạch

Làm sạch và khử trùng

Thời điểm và cách vệ sinh và khử trùng cơ sở của quý vị. Hướng dẫn dành cho hệ thống thông hơi tòa nhà và xe không khẩn cấp.

Các Chiến Lược Giảm Thiểu cho Cộng Đồng

Chương trình khung giảm thiểu nguy cơ cho cộng đồng của CDC: Những hành động mà các cá nhân, doanh nghiệp, sở y tế và cơ sở cộng đồng (như trường học) có thể thực hiện để làm chậm sự lây lan của COVID-19