Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang web này được cập nhật thường xuyên. Một số nội dung có thể còn bằng tiếng Anh cho đến khi được dịch hết.

Cộng đồng, trường học, nơi làm việc và sự kiện

Thông tin về nơi bạn sống, làm việc, học và chơi

quang cảnh thị trấn từ trên không
Các Chiến Lược Giảm Thiểu cho Cộng Đồng

Chương trình khung giảm thiểu nguy cơ cho cộng đồng của CDC: Những hành động mà các cá nhân, doanh nghiệp, sở y tế và cơ sở cộng đồng (như trường học) có thể thực hiện để làm chậm sự lây lan của COVID-19

quang cảnh thị trấn từ trên không

Quý vị đang có kế hoạch mở cửa trở lại?

Hướng dẫn mới và các công cụ quyết định

Các Chiến Lược Giảm Thiểu cho Cộng Đồng

Chương trình khung giảm thiểu nguy cơ cho cộng đồng của CDC: Những hành động mà các cá nhân, doanh nghiệp, sở y tế và cơ sở cộng đồng (như trường học) có thể thực hiện để làm chậm sự lây lan của COVID-19

Trang được kiểm soát lần cuối: Ngày 19 tháng 5 năm 2020