Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang web này được cập nhật thường xuyên. Một số nội dung có thể còn bằng tiếng Anh cho đến khi được dịch hết.

Cập nhật quan trọng: Cơ sở y tế
CDC đã cập nhật một số phương thức chọn lọc để vận hành hệ thống y tế hiệu quả nhằm thích ứng với hoạt động tiêm chủng COVID-19. Tìm hiểu thêm
BẢN CẬP NHẬT
Với bằng chứng mới về biến thể B.1.617.2 (Delta), CDC đã cập nhật hướng dẫn dành cho những người được tiêm chủng đầy đủ. CDC khuyến nghị tất cả giáo viên, nhân viên, học sinh và khách đến trường K-12 nên đeo khẩu trang bất kể tình trạng tiêm chủng của họ như thế nào. Học sinh sẽ trở lại học toàn thời gian trên lớp vào mùa thu và nên áp dụng các chiến lược phòng ngừa theo lớp tại trường.
BẢN CẬP NHẬT
Nhà Trắng tuyên bố rằng du khách quốc tế bắt buộc phải có tiêm vắc-xin trước khi vào Hoa Kỳ và có hiệu lực từ ngày 8 tháng 11 năm 2021. Đối với các mục đích vào Hoa Kỳ, vắc-xin được chấp nhận sẽ bao gồm các vắc-xin nằm trong danh sách được sử dụng khẩn cấp của WHO và được FDA phê duyệt hay cho phép sử dụng. Thông tin thêm có ở đây.
BẢN CẬP NHẬT
Yêu cầu khi du lịch vào Hoa Kỳ đang thay đổi, bắt đầu từ 8, 2021 tháng 11. Thông tin thêm có tại đây.

Tiêm chủng COVID-19 cho người vô gia cư: Câu hỏi thường gặp

Tiêm chủng COVID-19 cho người vô gia cư: Câu hỏi thường gặp
Cập nhật ngày 25 tháng 1 năm 2022
In

Sau đây là các câu hỏi thường gặp về tiêm chủng COVID-19 cho người vô gia cư. Để biết thông tin chung về vắc-xin COVID-19, vui lòng xem trang Thông tin về vắc-xin COVID-19 của CDC. Để biết thông tin về việc triển khai tiêm chủng vắc-xin COVID-19 cho những người vô gia cư, hãy xem Hướng Dẫn Tạm Thời Của CDC Dành Cho Các Sở Y Tế.

Những thông tin mới về vắc-xin COVID-19 đang ngày càng nhiều. Vui lòng thường xuyên kiểm tra lại xem thông tin cập nhật.

Tóm tắt các thay đổi gần đây

 • Xóa câu hỏi về ưu tiên vắc-xin để phù hợp với các khuyến nghị của ACIP

Xem các thông tin cập nhật trước đó

Hiện đã có một số loại vắc-xin ngừa COVID-19 được phê chuẩn để sử dụng cho thanh thiếu niên dưới 18 tuổi. Liên bang không có yêu cầu pháp lý nào là phải có sự chấp thuận của người chăm sóc mới được tiêm chủng COVID-19 hay bất kỳ loại vắc-xin nào khác. Tuy nhiên, vắc-xin ngừa COVID-19 phải được tiêm theo luật tiêm chủng hiện hành của tiểu bang và địa hạt, bao gồm những luật có liên quan đến sự chấp thuận. Tuân thủ các quy định của tiểu bang và địa phương điều chỉnh các chính sách này.

Người vô gia cư có thể gặp khó khăn với việc tiếp cận dịch vụ y tế tại các cơ sở truyền thống như phòng khám hay nhà thuốc. Vì vậy, các kế hoạch phân phối vắc-xin của tiểu bang và địa phương cần phải tính đến các chiến lược để giúp người vô gia cư được tiếp cận vắc-xin, bao gồm các cơ sở dịch vụ cho người vô gia cư như nơi trú ẩn, cơ sở ban ngày hoặc các điểm dịch vụ ăn uống. Các kế hoạch triển khai chương trình tiêm chủng COVID-19 cũng nên cân nhắc các chiến lược để thực hiện tiêm chủng tại những khu vực thường xuyên có người vô gia cư chưa có nơi trú ẩn lui tới. Các khu vực này có thể có nơi dựng trại hoặc các địa điểm đã biết trước, nơi người vô gia cư chưa có nơi trú ẩn hay có mặt.

Lập một kế hoạch truyền thông để tiếp cận những người vô gia cư sẽ là yếu tố quan trọng để thực hiện phân phối thành công vắc-xin trong nhóm dân số này. Sử dụng nhiều chiến lược truyền thông như:

 • tờ rơi tại khu lều trại ở tạm, nơi trú ẩn và trên phương tiện giao thông công cộng
 • thông báo tại các chương trình chăm sóc sức khỏe và dịch vụ khác; hoặc
 • tin nhắn qua email, nhắn tin văn bản, mạng xã hội, truyền hình và radio.

Quảng bá trước các đợt tiêm chủng dành cho người đang gặp phải tình trạng vô gia cư. Kết nối với những người tuyên truyền đáng tin cậy, chẳng hạn như những người đã trải nghiệm thực tế về tình trạng vô gia cư, những người có thể cung cấp thông tin và giáo dục kiến thức về tiêm chủng cho những người đang gặp phải tình trạng vô gia cư. Thu hút những người này lập kế hoạch và thực hiện các đợt tiêm chủng. Để biết các thông tin về cách lập kế hoạch truyền thông, hãy xem bộ công cụ truyền thông về tiêm chủng vắc-xin COVID-19 cho các đối tượng khác nhau.

CDC khuyến cáo mọi người, bao gồm nhân viên cơ sở dịch vụ cho người vô gia cư, phải tiêm chủng ngay khi có thể. Dịch vụ cho người vô gia cư là rất quan trọng và vẫn còn tiếp diễn trong đại dịch. Nhân viên dịch vụ vô gia cư và nhóm tiếp cận người vô gia cư thường xuyên tiếp xúc gần với đồng nghiệp và khách hàng. Điều này khiến họ có nguy cơ nhiễm và làm lây lan loại vi-rút gây bệnh COVID-19.

Đặt lịch hẹn tiêm chủng trước có thể hữu ích giúp nâng cao hiệu quả phòng khám tiêm chủng, lập kế hoạch cho số lượng liều vắc-xin thích hợp và giảm bớt sự đông đúc tại điểm cung cấp dịch vụ tiêm chủng. Tuy nhiên, danh sách tên khách hàng trước đợt tiêm chủng tại một địa điểm cung cấp dịch vụ cho người vô gia cư có thể không lấy được (ví dụ: trong một sự kiện phục vụ bữa ăn). Việc cho phép các lượt tiêm chủng vãng lại với thời gian và ngày khác nhau có thể giúp giảm bớt rào cản đối với việc tiêm chủng. Các điều phối viên nên lập kế hoạch về cách cung cấp vắc-xin cho những người không có lịch hẹn trong những trường hợp này.

Việc ghi lại để biết người vô gia cư đã được tiêm chủng COVID-19 hay chưa là rất quan trọng vì hai lý do. Trước hết, việc ghi lại tình hình tiêm chủng của người đã được tiêm chủng và khi nào cần tiêm nhắc liều thứ hai sẽ là cần thiết. Thứ hai, việc các chương trình tiêm chủng ghi lại tình trạng nhà ở để ước tính mức độ bao phủ người vô gia cư sẽ là rất quan trọng. Một nhà cung cấp dịch vụ tiêm chủng COVID-19 được yêu cầu phải báo cáo dữ liệu cấp dùng vắc-xin cho hệ thống thông tin tiêm chủng (IIS) hoặc các chương trình khác của khu vực phân quyền. Trường địa chỉ này có thể được sử dụng để cung cấp thông tin về tình trạng vô gia cư. Nhà cung cấp vắc-xin cũng được yêu cầu cung cấp cho người nhận vắc-xin một chiếc thẻ hồ sơ tiêm chủng. Cũng có thể đưa tình trạng tiêm chủng COVID-19 vào Hệ thống Thông tin Quản lý Tình trạng Vô gia cư. Cuối cùng, dữ liệu về phạm vi tiêm vắc-xin từ các sự kiện chiến dịch tiêm chủng tại cơ sở dịch vụ cho người vô gia cư có thể được nhập vào trang thông tin Chăm sóc Sức khỏe cho Người Vô gia cư của CDC và Quốc gia để được đưa vào một trang thông tin tổng hợp.

Cơ sở tiêm chủng có tham gia Chương Trình Tiêm Chủng COVID-19 được yêu cầu báo cáo thông tin tiêm vắc-xin cụ thể đúng hạn. Thông tin bắt buộc về người được tiêm chủng vắc-xin bao gồm tên người được tiêm chủng vắc-xin, ngày sinh, giới tính và địa chỉ. Trường địa chỉ này có thể được sử dụng để cung cấp thông tin về tình trạng vô gia cư. Chủng tộc và dân tộc cũng là những yếu tố dữ liệu có thể được bao gồm trong báo cáo. Dữ liệu hiện tại giúp phát hiện sự bất bình đẳng trong hoạt động tiêm vắc-xin cho nhóm chủng tộc và dân tộc thiểu số.

Điều quan trọng là phải nhận ra rằng một số người vô gia cư có thể gặp khó khăn trong việc cung cấp một số tài liệu nhất định và có thể lo ngại về bảo mật dữ liệu. Đảm bảo rằng việc cung cấp tài liệu không phải là rào cản đối với việc tiêm chủng cho người vô gia cư. Sử dụng giao tiếp công khai và minh bạch để giải thích dữ liệu nào được thu thập, cách dữ liệu được sử dụng, dữ liệu được chia sẻ với ai và được bảo vệ như thế nào.

Một số người vô gia cư có thể gặp khó khăn khi quay lại đúng thời gian khuyến cáo để tiêm liều thứ hai với loạt vắc-xin COVID-19 2 liều. Những loại vắc-xin yêu cầu một liều duy nhất là một phương án dành cho người vô gia cư. Tuy nhiên, nếu có mối quan hệ vững chắc và điều phối chặt chẽ, thì vắc-xin COVID-19 yêu cầu hai liều có thể là một lựa chọn khả thi. Nếu chỉ có vắc-xin 2 liều, nhà cung cấp vắc-xin vẫn phải tiến hành tiêm loại 2 liều, ngay cả khi chưa biết chắc là bệnh nhân sẽ tiêm liều thứ hai như thế nào. Dù một liều trong loạt vắc-xin 2 có thể bảo vệ phần nào, song bệnh nhân nên biết rằng họ cần được tiêm hai liều để được bảo vệ tốt nhất.

Nhân viên y tế công cộng, nhân viên chăm sóc sức khỏe và nhân viên dịch vụ cho người vô gia cư nên phối hợp với nhau và cân nhắc các chiến lược sau để hỗ trợ việc nhắc nhở tiêm nhắc:

 • Ghi lại thông tin liên lạc dự phòng hoặc liên lạc thay thế (khi được cho phép).
 • Đảm bảo người được chích ngừa nhận được một thẻ tiêm chủng có tên của loại vắc-xin mà họ được chích, ngày tiêm và nếu đó là loại vắc-xin 2 liều, thì trên thẻ có thể ghi ngày hẹn tiêm nhắc.
 • Đảm bảo có sẵn tài liệu về vắc-xin (sản phẩm, liều, địa điểm, ngày) cho các nhà cung cấp vắc-xin ở khắp các điểm tiêm chủng và khu vực địa lý bằng cách báo cáo thông tin tiêm vắc-xin cho hệ thống thông tin chủng ngừa.
 • Đem lại nhiều cơ hội dễ tiếp cận để tiêm chủng vắc-xin COVID-19.
 • Kết hợp việc nhắc nhở vào hoạt động tương tác thông thường.
 • Tiến hành hoạt động tiếp cận để kết nối với những người có thể bị bỏ lỡ tiêm nhắc nếu không được nhắc nhở.

Về việc nhắc tiêm liều thứ hai, hãy cân nhắc các chiến lược mới như tặng thẻ điện thoại trả trước, đặt chế độ nhắc nhở bằng tin nhắn văn bản đã lên lịch, ví chống nước để cất thẻ tiêm chủng hoặc ưu đãi khi tiêm liều thứ hai (như bữa ăn, bộ vật dụng vệ sinh hoặc thẻ quà tặng).

Việc sử dụng nhiều hệ thống lưu giữ hồ sơ (ví dụ: thẻ hồ sơ tiêm chủng, hệ thống thông tin chủng ngừa, hồ sơ y tế điện tử, Hệ thống Thông tin Quản lý Tình trạng Vô gia cư) sẽ giúp đảm bảo rằng việc tiêm chủng được ghi lại một cách chính xác và những người được yêu cầu tiêm nhiều liều vắc-xin sẽ được tiêm đúng loại vắc-xin vào đúng thời điểm. Nếu một người đến để tiêm liều vắc-xin COVID-19 tiếp theo và không có thẻ hồ sơ tiêm chủng, hãy xem lại hệ thống thông tin về chủng ngừa và các hệ thống lưu trữ hồ sơ khác để tìm tài liệu. Các vắc-xin COVID-19 không thể thay thế cho nhau. Cần nỗ lực để xác định sản phẩm vắc-xin nào đã được tiêm chủng là liều đầu tiên để đảm bảo hoàn thành chuỗi tiêm chủng thành công.

Trong các tình huống ngoại lệ, không thể xác định được sản phẩm vắc-xin được tiêm cho liều đầu tiên hoặc không còn nữa, bất kỳ vắc-xin mRNA COVID-19 nào có sẵn đều có thể được sử dụng trong khoảng thời gian tối thiểu là 28 ngày giữa các liều để hoàn thành chuỗi tiêm chủng vắc-xin mRNA COVID-19. Để biết thêm thông tin về khả năng thay thế cho nhau của các sản phẩm vắc-xin, hãy xem Lưu Ý Lâm Sàng Tạm Thời về Sử Dụng Vắc-xin mRNA COVID-19 Hiện Đang Được Cấp Phép Ở Hoa Kỳ.

Các tổ chức và nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe đã đồng ý tham gia Chương Trình Tiêm Chủng COVID-19 và ký tên trên Thỏa Thuận Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Tiêm Chủng COVID-19 sẽ nhận được vắc-xin COVID-19 cho khu vực của họ. Vì vậy, có khả năng là nhân viên y tế tại các cơ sở dịch vụ cho người vô gia cư có thể thực hiện việc tiêm vắc-xin COVID-19 thông qua chương trình này. Những nhân sự không phải là nhân viên y tế, chẳng hạn như nhân viên sức khỏe cộng đồng và nhân viên tại mái ấm, có thể giúp đỡ trong việc cung cấp dịch vụ hỗ trợ khi có sự kiện tiêm chủng. Các nhà quản lý dịch vụ dành cho người vô gia cư nên phối hợp chặt chẽ với các sở y tế tiểu bang và địa phương để cung cấp dịch vụ tiêm chủng cho khách hàng và nhân viên của họ.

Tiêm chủng là một công cụ quan trọng để kiểm soát đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, do dịch vụ cho người vô gia cư là tối quan trọng đối với khả năng sinh tồn và sức khỏe toàn diện, nhà cung cấp dịch vụ nên thực hiện tất cả các bước có thể để đảm bảo việc tiêm chủng không tạo nên rào cản ngăn mọi người đến với các cơ sở dịch vụ cho người vô gia cư. Việc xây dựng mối quan hệ và cung cấp thông tin nhất quán, minh bạch sẽ là quan trọng đối với việc đảm bảo khách hàng cảm thấy thoải mái khi được tiêm vắc-xin COVID-19.

Người vô gia cư có thể đã từng có những trải nghiệm sang chấn hoặc tiêu cực với các dịch vụ y tế. Để cải thiện sự tin tưởng vào vắc-xin, hãy làm việc với các nhân viên và người định hướng trong cộng đồng đã có mối quan hệ tin tưởng với khách hàng mà quý vị phục vụ. Tổ chức buổi cung cấp thông tin trước các sự kiện tiêm chủng có thể giúp giải đáp những thắc mắc về tiêm chủng của khách hàng và nhân viên. Ngoài ra, hãy đảm bảo các nhà cung cấp dịch vụ tiêm chủng tổ chức nhiều sự kiện tiêm chủng và cho khách hàng thời gian cân nhắc về việc tiêm vắc-xin. Cung cấp thông tin tiêm chủng rõ ràng, nhất quán và minh bạch bao gồm quy trình tiêm chủng cho nhân viên, người tổ chức cộng đồng và người vô gia cư. Tạo cơ hội cho nhân viên và người vô gia cư chia sẻ kinh nghiệm tiêm chủng với nhau nhằm tạo điều kiện trao đổi thông tin đáng tin cậy trong mạng lưới hỗ trợ xã hội của họ.

Tham khảo Các Vấn Đề Y Tế Tạm Thời Cần Xem Xét Về Việc Sử Dụng Vắc-xin mRNA COVID-19 Hiện Đang Được Cấp Phép Ở Hoa Kỳ để biết những thông mới nhất về việc tiêm vắc-xin COVID-19 đồng thời với các loại vắc-xin khác.

Nhà cung cấp dịch vụ cho người vô gia cư nên tiếp tục thực hiện tất cả các biện pháp phòng ngừa, bao gồm đeo khẩu trang vừa vặn che miệng và mũi khi ở gần những người khác, giữ khoảng cách ít nhất 6 feet với người khác, tránh các đám đông, tránh đến những nơi thông gió kém và rửa tay thường xuyên. Tiếp tục tuân thủ các khuyến nghị phòng ngừa dành cho nhà cung cấp dịch vụ cho người vô gia cư bao gồm các địa điểm bố trí khi quá tải nhằm giảm mật độ tập trung cũng như các khuyến nghị liên quan đến vấn đề vô gia cư không có nơi trú ẩn. Ngoài ra, việc khắc phục điều kiện sống chật chội có thể làm giảm nguy cơ gây ra những bệnh về hô hấp và da khác. Nhằm góp phần thực hiện chiến lược giảm mật độ lâu dài, các khu vực phân quyền về y tế công cộng và các nhà cung cấp dịch vụ cho người vô gia cư nên phối hợp với các đối tác địa phương để tiếp tục giúp những người đang sống trong tình trạng vô gia cư có chỗ ở cố định.

Thông tin cập nhật trước đó

Tính đến ngày 21 tháng 5, 2021

 • Bổ sung câu hỏi và trả lời về vấn đề tiêm chủng COVID-19 cho thanh thiếu niên vô gia cư
 • Làm rõ rằng khi sử dụng vắc-xin 2 liều, cơ sở tiêm chủng nên bắt đầu thực hiện loạt vắc-xin 2 liều (ngay cả khi chưa chắc chắn về việc bệnh nhân sẽ trở lại tiêm liều thứ hai như thế nào)
 • Làm rõ rằng việc thực hiện các lượt tiêm chủng vãng lai có thể giúp giảm bớt rào cản tiêm chủng
 • Xóa câu hỏi về thời điểm có vắc-xin ngừa COVID-19 cho người vô gia cư

Tính đến ngày 22 tháng 3 năm 2021

 • Thông tin cập nhật về các loại vắc-xin COVID-19 được khuyến cáo cho người vô gia cư
 • Thông tin cập nhật về đảm bảo việc tiêm nhắc đối với loại vắc-xin cần tiêm hai liều

Tính đến ngày 17 tháng 2, 2021

 • Thông tin cập nhật về thời điểm có vắc-xin COVID-19 cho những người vô gia cư
 • Thông tin cập nhật về việc tiếp tục sử dụng các biện pháp bảo vệ phòng chống COVID-19
 • Các câu hỏi bổ sung về chiến lược truyền thông, lịch hẹn tiêm chủng, dữ liệu và tài liệu và việc tiêm chung với vắc-xin viêm gan A