Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang web này được cập nhật thường xuyên. Một số nội dung có thể còn bằng tiếng Anh cho đến khi được dịch hết.

Tiêm chủng COVID-19 cho người vô gia cư: Câu hỏi thường gặp

Tiêm chủng COVID-19 cho người vô gia cư: Câu hỏi thường gặp
Cập nhật ngày 17 tháng 2 năm 2021
In

Sau đây là các câu hỏi thường gặp về tiêm chủng COVID-19 cho người vô gia cư. Để biết thông tin chung về vắc-xin COVID-19 vui lòng xem trang Thông Tin về Vắc-xin COVID-19 của CDC. Để biết thông tin về việc triển khai tiêm chủng vắc-xin COVID-19 cho những người vô gia cư, hãy xem Hướng Dẫn Tạm Thời Của CDC Dành Cho Các Sở Y Tế.

Những thông tin mới về vắc-xin COVID-19 đang ngày càng nhiều. Vui lòng thường xuyên kiểm tra lại xem thông tin cập nhật.

Tóm Tắt các Thay Đổi Gần Đây

Thông tin cập nhật đến ngày 17 tháng 2, 2021

  • Thông tin cập nhật về thời điểm có vắc-xin COVID-19 cho những người vô gia cư
  • Thông tin cập nhật về việc tiếp tục sử dụng các biện pháp bảo vệ phòng chống COVID-19
  • Các câu hỏi bổ sung về chiến lược truyền thông, lịch hẹn tiêm chủng, dữ liệu và tài liệu và việc tiêm chung với vắc-xin viêm gan A

Mục tiêu là để tất cả mọi người, trong đó có người vô gia cư, đều được tiêm vắc-xin COVID-19 dễ dàng càng sớm càng tốt. Ủy Ban Tư Vấn về Quy Trình Phòng Ngừa Miễn Dịch (ACIP) khuyến cáo rằng khi nguồn cung vắc-xin kháng COVID-19 bị hạn chế, việc tiêm chủng nên được thực hiện bằng cách tiếp cận theo từng giai đoạn. Các nhân viên ở cơ sở tạm trú cho người vô gia cư được coi là nhân viên thiết yếu và phải được tiêm vắc-xin trong Giai đoạn 1c. ACIP cũng xác nhận rằng tỷ lệ lây truyền gia tăng đã được quan sát thấy trong các môi trường sống tập trung, bao gồm cả những cơ sở tạm trú cho người vô gia cư. Dựa trên những lưu ý về dịch tễ học và thực hiện tại địa phương, tiểu bang hoặc lãnh thổ, các khu vực phân quyền có thể chọn tiêm chủng cho những người cư trú tại các cơ sở sinh sống đông đúc cùng lúc với nhân viên tuyến đầuvì họ có chung nguy cơ nhiễm bệnh. Người vô gia cư có thể có các đặc điểm khác như cao tuổi và được tuyển dụng ở một số công việc nhất định. Điều đó cũng sẽ ảnh hưởng đến thời điểm có vắc-xin cho họ. Cuối cùng, các sở y tế của tiểu bang và địa phương cần xác định các giai đoạn ưu tiên. Các chuyên gia y tế công cộng đang làm việc để tìm cách phân phối vắc-xin COVID-19 một cách công bằng, phù hợp với đạo đức và minh bạch , bao gồm cả những lưu ý dành cho người vô gia cư.

Người vô gia cư có thể gặp khó khăn với việc tiếp cận dịch vụ y tế tại các cơ sở truyền thống như phòng khám hay nhà thuốc. Vì vậy, các kế hoạch phân phối vắc-xin của tiểu bang và địa phương cần phải tính đến các chiến lược để giúp người vô gia cư được tiếp cận vắc-xin, bao gồm các cơ sở dịch vụ cho người vô gia cư như nơi trú ẩn, cơ sở ban ngày hoặc các điểm dịch vụ ăn uống. Các kế hoạch triển khai chương trình tiêm chủng COVID-19 cũng nên cân nhắc các chiến lược để thực hiện tiêm chủng tại những khu vực thường xuyên có người vô gia cư chưa có nơi trú ẩn lui tới. Các khu vực này có thể có nơi dựng trại hoặc các địa điểm đã biết trước, nơi người vô gia cư chưa có nơi trú ẩn hay có mặt.

Lập một kế hoạch truyền thông để tiếp cận những người vô gia cư sẽ là yếu tố quan trọng để thực hiện phân phối thành công vắc-xin trong nhóm dân số này. Sử dụng nhiều chiến lược truyền thông như:

  • tờ rơi tại khu lều trại ở tạm, nơi trú ẩn và trên phương tiện giao thông công cộng
  • thông báo tại các chương trình chăm sóc sức khỏe và dịch vụ khác; hoặc
  • tin nhắn qua email, nhắn tin văn bản, mạng xã hội, truyền hình và radio.

Quảng bá trước các đợt tiêm chủng dành cho người đang gặp phải tình trạng vô gia cư. Kết nối với những người tuyên truyền đáng tin cậy, chẳng hạn như những người đã trải nghiệm thực tế về tình trạng vô gia cư, những người có thể cung cấp thông tin và giáo dục kiến thức về tiêm chủng cho những người đang gặp phải tình trạng vô gia cư. Thu hút những người này lập kế hoạch và thực hiện các đợt tiêm chủng. Để biết các thông tin về cách lập kế hoạch truyền thông, hãy xem bộ công cụ truyền thông về tiêm chủng vắc-xin COVID-19 cho các đối tượng khác nhau.

Dịch vụ cho người vô gia cư là rất quan trọng và vẫn còn tiếp diễn trong đại dịch. Nhân viên dịch vụ vô gia cư và nhóm tiếp cận người vô gia cư thường xuyên tiếp xúc gần với đồng nghiệp và khách hàng. Điều này khiến họ có nguy cơ nhiễm và làm lây lan loại vi-rút gây bệnh COVID-19. Do đó, CDC khuyến cáo mọi người, bao gồm cả nhân viên cung cấp dịch vụ cho người vô gia cư, hãy tiêm vắc-xin khi có sẵn. Ngoài ra, vì nhân viên tại nơi trú ẩn​​​​​​​ cho người vô gia cư được coi là nhân viên thiết yếu pdf icon[810 KB, 19 Trang]external icon nên họ có thể được cơ hội tiêm chủng vắc-xin sớm hơn nhóm dân số phổ thông.

Đặt lịch hẹn tiêm chủng trước có thể hữu ích giúp nâng cao hiệu quả phòng khám tiêm chủng, lập kế hoạch cho số lượng liều vắc-xin thích hợp và giảm bớt sự đông đúc tại điểm cung cấp dịch vụ tiêm chủng. Tuy nhiên, danh sách tên khách hàng trước đợt tiêm chủng tại một địa điểm cung cấp dịch vụ cho người vô gia cư có thể không lấy được (ví dụ: trong một sự kiện phục vụ bữa ăn). Các điều phối viên nên lập kế hoạch về cách cung cấp vắc-xin cho những người không có lịch hẹn tại những sự kiện này và cũng có kế hoạch dự phòng cho việc sử dụng bất kỳ liều vắc-xin còn lại nào. Một lựa chọn để sử dụng các liều vắc-xin còn lại là phối hợp với các tổ chức cộng đồng lân cận hoặc các nhóm dân cư ưu tiên khác.

Việc ghi lại để biết người vô gia cư đã được tiêm chủng COVID-19 hay chưa là rất quan trọng vì hai lý do. Trước hết, việc ghi lại tình hình tiêm chủng của người đã được tiêm chủng và khi nào cần tiêm nhắc liều thứ hai sẽ là cần thiết. Thứ hai, việc các chương trình tiêm chủng ghi lại tình trạng nhà ở để ước tính mức độ bao phủ người vô gia cư sẽ là rất quan trọng. Một nhà cung cấp dịch vụ tiêm chủng COVID-19 được yêu cầu phải báo cáo dữ liệu cấp dùng vắc-xin cho hệ thống thông tin tiêm chủng (IIS) hoặc các chương trình khác của khu vực phân quyền. Trường địa chỉ này có thể được sử dụng để cung cấp thông tin về tình trạng vô gia cư. Nhà cung cấp vắc-xin cũng được yêu cầu cung cấp cho người nhận vắc-xin một chiếc thẻ hồ sơ tiêm chủng. Lựa chọn này cũng có thể bao gồm trạng thái tiêm chủng vắc-xin COVID-19 trong Hệ Thống Thông Tin Quản Lý Người Vô Gia Cưexternal icon. Cuối cùng, dữ liệu về phạm vi tiêm chủng từ các sự kiện chiến dịch tiêm chủng tại các địa điểm cung cấp dịch vụ cho người vô gia cư có thể được nhập vào bảng báo cáo về Chăm Sóc Sức Khỏe cho Người Vô Gia Cư của CDC và Quốc Giaexternal icon để được đưa vào một bảng báo cáo tổng hợp.

Các nhà cung cấp dịch vụ tiêm chủng tham gia Chương Trình Tiêm Chủng Vắc-xin COVID-19 phải báo cáo thông tin cụ thể về việc tiêm vắc-xin một cách kịp thời.. Thông tin bắt buộc về người được tiêm chủng vắc-xin bao gồm tên người được tiêm chủng vắc-xin, ngày sinh, giới tính và địa chỉ. Trường địa chỉ này có thể được sử dụng để cung cấp thông tin về tình trạng vô gia cư. Chủng tộc và dân tộc cũng là những yếu tố dữ liệu có thể được bao gồm trong báo cáo. Những dữ liệu này giúp nâng cao hiểu biết của chúng tôi về tác động của COVID-19 đối với các nhóm dân tộc thiểu số và chủng tộc.

Điều quan trọng là phải nhận ra rằng một số người vô gia cư có thể gặp khó khăn trong việc cung cấp một số tài liệu nhất định và có thể lo ngại về bảo mật dữ liệu. Đảm bảo rằng việc cung cấp tài liệu không phải là rào cản đối với việc tiêm chủng cho người vô gia cư bằng cách chỉ yêu cầu các trường dữ liệu tối thiểu để thực hiện tiêm chủng. Sử dụng giao tiếp công khai và minh bạch để giải thích dữ liệu nào được thu thập, cách dữ liệu được sử dụng, dữ liệu được chia sẻ với ai và được bảo vệ như thế nào.

Người vô gia cư có thể gặp khó khăn khi tiêm nhắc liều vắc-xin COVID-19 thứ hai. Đây có thể là một khó khăn đặc biệt vì phải sử dụng cùng loại sản phẩm vắc-xin cho cả hai liều. Nhân viên y tế công cộng, nhân viên y tế và nhân viên dịch vụ cho người vô gia cư nên làm việc cùng nhau để tạo thuận cho việc tiêm nhắc bằng cách ghi lại thông tin liên hệ cập nhật, đảm bảo đã có thông tin liều cho nhà cung cấp vắc-xin trên khắp các cơ sở và khu vực địa lý, đem lại nhiều cơ hội dễ dàng tiếp cận để nhận vắc-xin COVID-19, lồng ghép lời nhắc vào các hoạt động tương tác thường quy và tiếp cận để kết nối với những người có thể bị bỏ lỡ tiêm nhắc. Đối với tiêm chủng liều thứ hai, hãy xem xét các chiến lược đổi mới, chẳng hạn như cung cấp thẻ điện thoại trả trước, điện thoại di động trả trước với lời nhắc được lập trình hoặc những hình thức khuyến khích tiêm chủng liều thứ hai. Nếu có sẵn lựa chọn tiêm chủng vắc-xin một liều, đây có thể là một lựa chọn khác cho những người sống trong hoàn cảnh vô gia cư.

Sử dụng nhiều hệ thống lưu trữ hồ sơ (ví dụ: thẻ hồ sơ tiêm chủng, hệ thống thông tin về chủng ngừa, hồ sơ y tế điện tử, Hệ Thống Thông Tin Quản Lý Người Vô Gia Cưexternal icon) sẽ giúp đảm bảo rằng việc tiêm chủng được ghi chép lại một cách chính xác và những người được tiêm vắc-xin cần nhiều liều sẽ nhận được tiêm chủng đúng vắc-xin vào đúng thời điểm. Nếu một người đến để tiêm liều vắc-xin COVID-19 tiếp theo và không có thẻ hồ sơ tiêm chủng, hãy xem lại hệ thống thông tin về chủng ngừa và các hệ thống lưu trữ hồ sơ khác để tìm tài liệu. Các vắc-xin COVID-19 không thể thay thế cho nhau. Cần nỗ lực để xác định sản phẩm vắc-xin nào đã được tiêm chủng là liều đầu tiên để đảm bảo hoàn thành chuỗi tiêm chủng thành công.

Trong các tình huống ngoại lệ, không thể xác định được sản phẩm vắc-xin được tiêm cho liều đầu tiên hoặc không còn nữa, bất kỳ vắc-xin mRNA COVID-19 nào có sẵn đều có thể được sử dụng trong khoảng thời gian tối thiểu là 28 ngày giữa các liều để hoàn thành chuỗi tiêm chủng vắc-xin mRNA COVID-19. Để biết thêm thông tin về khả năng thay thế cho nhau của các sản phẩm vắc-xin, hãy xem Lưu Ý Lâm Sàng Tạm Thời về Sử Dụng Vắc-xin mRNA COVID-19 Hiện Đang Được Cấp Phép Ở Hoa Kỳ.

Các tổ chức và nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe đã đồng ý tham gia Chương Trình Tiêm Chủng COVID-19 và ký tên trên Thỏa Thuận Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Tiêm Chủng COVID-19 sẽ nhận được vắc-xin COVID-19 cho khu vực của họ. Vì vậy, có khả năng là nhân viên y tế tại các cơ sở dịch vụ cho người vô gia cư có thể thực hiện việc tiêm vắc-xin COVID-19 thông qua chương trình này. Những nhân sự không phải là nhân viên y tế, chẳng hạn như nhân viên sức khỏe cộng đồng và nhân viên tại mái ấm, có thể giúp đỡ trong việc cung cấp dịch vụ hỗ trợ khi có sự kiện tiêm chủng. Các nhà quản trị dịch vụ cho người vô gia cư cần phối hợp chặt chẽ với các cơ sở y tế tiểu bangđịa phươngexternal icon nhằm cung cấp dịch vụ tiêm chủng cho khách hàng và nhân viên của mình.

Tiêm chủng là một công cụ quan trọng để kiểm soát đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, do dịch vụ cho người vô gia cư là tối quan trọng đối với khả năng sinh tồn và sức khỏe toàn diện, nhà cung cấp dịch vụ nên thực hiện tất cả các bước có thể để đảm bảo việc tiêm chủng không tạo nên rào cản ngăn mọi người đến với các cơ sở dịch vụ cho người vô gia cư. Việc xây dựng mối quan hệ và cung cấp thông tin nhất quán, minh bạch sẽ là quan trọng đối với việc đảm bảo khách hàng cảm thấy thoải mái khi được tiêm vắc-xin COVID-19.

Người vô gia cư có thể đã từng có những trải nghiệm sang chấn hoặc tiêu cực với các dịch vụ y tế. Để cải thiện sự tin tưởng vào vắc-xin, hãy làm việc với các nhân viên và người định hướng trong cộng đồng đã có mối quan hệ tin tưởng với khách hàng mà quý vị phục vụ. Tổ chức buổi cung cấp thông tin trước các sự kiện tiêm chủng có thể giúp giải đáp những thắc mắc về tiêm chủng của khách hàng và nhân viên. Ngoài ra, hãy đảm bảo các nhà cung cấp dịch vụ tiêm chủng tổ chức nhiều sự kiện tiêm chủng và cho khách hàng thời gian cân nhắc về việc tiêm vắc-xin. Cung cấp thông tin tiêm chủng rõ ràng, nhất quán và minh bạch bao gồm quy trình tiêm chủng cho nhân viên, người tổ chức cộng đồng và người vô gia cư. Tạo cơ hội cho nhân viên và người vô gia cư chia sẻ kinh nghiệm tiêm chủng với nhau nhằm tạo điều kiện trao đổi thông tin đáng tin cậy trong mạng lưới hỗ trợ xã hội của họ.

Tham khảo Các Vấn Đề Y Tế Tạm Thời Cần Xem Xét Về Việc Sử Dụng Vắc-xin mRNA COVID-19 Hiện Đang Được Cấp Phép Ở Hoa Kỳ để biết những thông mới nhất về việc tiêm vắc-xin COVID-19 đồng thời với các loại vắc-xin khác.

Nhà cung cấp dịch vụ cho người vô gia cư nên tiếp tục thực hiện tất cả các biện pháp phòng ngừa, bao gồm đeo khẩu trang vừa vặn che miệng và mũi khi ở gần những người khác, giữ khoảng cách ít nhất 6 feet với người khác, tránh các đám đông, tránh đến những nơi thông gió kém và rửa tay thường xuyên. Tiếp tục tuân thủ các khuyến nghị phòng ngừa dành cho nhà cung cấp dịch vụ cho người vô gia cư bao gồm các địa điểm bố trí khi quá tải nhằm giảm mật độ tập trung cũng như các khuyến nghị liên quan đến vấn đề vô gia cư không có nơi trú ẩn. Ngoài ra, việc khắc phục điều kiện sống chật chội có thể làm giảm nguy cơ gây ra những bệnh về hô hấp và da khác. Nhằm góp phần thực hiện chiến lược giảm mật độ lâu dài, các khu vực phân quyền về y tế công cộng và các nhà cung cấp dịch vụ cho người vô gia cư nên phối hợp với các đối tác địa phương để tiếp tục giúp những người đang sống trong tình trạng vô gia cư có chỗ ở cố định.

Hiện không có đủ thông tin để khẳng định liệu CDC có dừng và thời điểm dừng khuyến nghị mọi người đeo khẩu trang và tránh tiếp xúc gần với người khác nhằm ngăn ngừa sự lây lan của vi-rút gây bệnh COVID-19. Chúng tôi cũng chưa biết liệu việc tiêm vắc-xin COVID-19 có giúp quý vị không lây lan vi-rút cho người khác, kể cả khi quý vị không bị bệnh. Các chuyên gia đang nghiên cứu để tìm hiểu xem liệu các chủng mới của vi-rút gây bệnh COVID-19 có làm thay đổi tác dụng của vắc-xin COVID-19 hay không. Trong khi các chuyên gia đang tìm hiểu thêm về cách hoạt động của vắc-xin COVID-19 trong điều kiện thực thì điều quan trọng là mọi người cần tiếp tục sử dụng tất cả các công cụ có sẵn nhằm ngăn chặn đại dịch này.