Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang web này được cập nhật thường xuyên. Một số nội dung có thể còn bằng tiếng Anh cho đến khi được dịch hết.

Cập nhật quan trọng: Cơ sở y tế
CDC đã cập nhật một số phương thức chọn lọc để vận hành hệ thống y tế hiệu quả nhằm thích ứng với hoạt động tiêm chủng COVID-19. Tìm hiểu thêm
BẢN CẬP NHẬT
Với bằng chứng mới về biến thể B.1.617.2 (Delta), CDC đã cập nhật hướng dẫn dành cho những người được tiêm chủng đầy đủ. CDC khuyến nghị tất cả giáo viên, nhân viên, học sinh và khách đến trường K-12 nên đeo khẩu trang bất kể tình trạng tiêm chủng của họ như thế nào. Học sinh sẽ trở lại học toàn thời gian trên lớp vào mùa thu và nên áp dụng các chiến lược phòng ngừa theo lớp tại trường.
BẢN CẬP NHẬT
Nhà Trắng tuyên bố rằng du khách quốc tế bắt buộc phải có tiêm vắc-xin trước khi vào Hoa Kỳ và có hiệu lực từ ngày 8 tháng 11 năm 2021. Đối với các mục đích vào Hoa Kỳ, vắc-xin được chấp nhận sẽ bao gồm các vắc-xin nằm trong danh sách được sử dụng khẩn cấp của WHO và được FDA phê duyệt hay cho phép sử dụng. Thông tin thêm có ở đây.
BẢN CẬP NHẬT
Yêu cầu khi du lịch vào Hoa Kỳ đang thay đổi, bắt đầu từ 8, 2021 tháng 11. Thông tin thêm có tại đây.

Hướng dẫn tạm thời về Xét Nghiệm SARS-CoV-2 tại Nơi Trú Ẩn và Lều Trại cho Người Vô Gia Cư

Hướng dẫn tạm thời về Xét Nghiệm SARS-CoV-2 tại Nơi Trú Ẩn và Lều Trại cho Người Vô Gia Cư
Cập nhật ngày 6 tháng 4 năm 2022
In

CDC đang trong quá trình xem xét các khuyến cáo này để đưa ra cách thức đồng bộ các biện pháp phòng ngừa hiện nay với các khuyến cáo mới về Mức Độ COVID-19 Trong Cộng Đồng của CDC. Nội dung cập nhật sẽ được đăng ở đây khi có thông tin.

Tóm tắt các thay đổi gần đây

 • Cập nhật các tình huống xét nghiệm để làm sáng tỏ việc những người có các triệu chứng COVID-19 có thể xét nghiệm tại nhiều địa điểm chứ không chỉ với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của họ.

Xem các thông tin cập nhật trước đó

Các điểm chính
 • Xét nghiệm vi-rút Corona-2 (SARS-CoV-2) hội chứng hô hấp cấp tính là biện pháp ngăn ngừa bùng phát dịch quan trọng tại nơi trú ẩn và khu lều trại cho người vô gia cư.
 • Xét nghiệm chẩn đoán, bao gồm các tiếp xúc gần của những ca bệnh COVID-19 đã biết và xét nghiệm sàng lọc là kết hợp quan trọng để ngăn chặn lây lan COVID-19.
 • Các dịch vụ hỗ trợ khi cô lập là cần thiết đối với người lâm vào cảnh vô gia cư.
 • Mức lây truyền trong cộng đồng có thể cung cấp thông tin cho các phương thức xét nghiệm cho nơi trú ẩn và khu lều trại cho người vô gia cư.

Lưu ý: Tài liệu này nhằm cung cấp những lưu ý về việc sử dụng xét nghiệm thích hợp mà không ảnh hưởng đến các quyết định thanh toán hoặc phạm vi bảo hiểm của xét nghiệm đó, trừ khi có thể được tham khảo (hoặc quy định) bởi một tổ chức khác hoặc cơ quan liên bang hoặc tiểu bang. CDC không phải là một cơ quan quản lý; do đó, thông tin trong tài liệu này chỉ nhằm hỗ trợ các sở y tế và nhà cung cấp dịch vụ cho người vô gia cư đưa ra quyết định thay vì thiết lập các yêu cầu quy định. Bản hướng dẫn này không thay thế bất kỳ đạo luật, quy tắc và quy định hiện hành nào về an toàn và sức khỏe của liên bang, tiểu bang, bộ lạc, địa phương hay vùng lãnh thổ. Hướng dẫn này được phát triển dựa vào những gì mọi người đã biết về lây nhiễm SARS-CoV-2 và COVID-19 và có thể thay đổi khi có sẵn thêm thông tin.

Giới thiệu

Văn bản này mô tả các chiến lược xét nghiệm SARS-CoV-2 dành cho các nơi trú ẩn và khu lều trại cho người vô gia cư. Nhiều người lâm vào cảnh vô gia cư là người cao tuổi và những người có bệnh nền, đặt họ vào nhóm những người có nguy cơ cao mắc bệnh nghiêm trọng vì COVID-19. Xét nghiệm nên được dùng kết hợp với các chiến lược ngăn ngừa COVID-19 bởi các địa điểm của nhà cung cấp dịch vụ cho người vô gia cư Kết quả xét nghiệm không nên là rào cản đói với việc tiếp cận các dịch vụ cho người vô gia cư. Xét nghiệm SARS-CoV-2 không nên là điều kiện tiên quyết để mọi người được vào địa điểm dịch vụ cho người vô gia cư trừ khi được chỉ thị bởi cơ quan y tế tiểu bang hoặc địa phương.

Bất cứ khi nào có người xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, hãy đảm bảo cá nhân đó được thông báo thích hợp và nhanh chóng, được tách riêng khỏi người khác, cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế phù hợp và liên kết với nơi ở thay thế để cô lập nếu cần. Vui lòng xem xét hướng dẫn ứng phó với các ca bệnh COVID-19 tại nơi trú ẩn cho người vô gia cư để xác định người tiếp xúc gần của người có xét nghiệm dương tính. Các quy trình xét nghiệm nên bảo vệ quyền riêng tư và bảo mật phù hợp với luật pháp và quy định hiện hành. Mục đích và quy trình xét nghiệm nên được trao đổi rõ ràng với khách hàng và nhân viên tại địa điểm dịch vụ cho người vô gia cư. Để hiểu thêm về hướng dẫn sau đây, vui lòng tham khảo:

Những điều cần lưu ý khi xét nghiệm

Xét nghiệm SARS-CoV-2 có thể được tích hợp là một phần của phương thức tiếp cận toàn diện để giảm lây truyền. Sàng lọc triệu chứng, xét nghiệmtruy dấu người tiếp xúc là những chiến lược giúp xác định người nhiễm SARS-CoV-2 để có thể hành động nhằm làm chậm và ngăn chặn sự lây lan của vi-rút.

Những người đang được xét nghiệm nên nhận các thông tin rõ ràng về

 • Nhà sản xuất, tên xét nghiệm, loại xét nghiệm, mục đích xét nghiệm, các thông số hiệu suất của bài xét nghiệm, bất kỳ sự giới hạn nào liên quan đến xét nghiệm đó, người chi trả cho xét nghiệm, cách xét nghiệm được thực hiện, khi nào được nhận kết quả xét nghiệm và nhận thế nào, và
 • Cách đọc hiểu ý nghĩa của kết quả xét nghiệm, những hành động đi liền với kết quả âm tính hoặc dương tính, sự khác nhau giữa xét nghiệm cho mục đích sàng lọc tại nơi làm việc và cho mục đích chẩn đoán y khoa, những người sẽ nhận kết quả, kết quả có thể được sử dụng như thế nào và mọi hậu quả nếu từ chối xét nghiệm.

Các cá nhân đã xét nghiệm buộc phải nhận được tờ thông tin bệnh nhân như một phần trong giấy phép sử dụng khẩn cấp (EUA)external icon.

Các loại xét nghiệm

Hiện có hai loại xét nghiệm để xác định nhiễm hoặc phơi nhiễm với SARS-CoV-2: Xét nghiệm vi-rút và xét nghiệm kháng thể.

Các xét nghiệm vi-rút được cấp phépexternal iconbởi Cơ Quan Quản Lý Thực Phẩm và Dược Phẩm (FDA), bao gồm xét nghiệm khuếch đại axit nucleic (NAATs) và xét nghiệm kháng nguyên, được sử dụng để chẩn đoán tình trạng lây nhiễm SARS-CoV-2, loại vi-rút gây ra bệnh COVID-19.

Các xét nghiệm có thể khác nhau tùy vào độ nhạy (tức là số lượng kết quả âm tính giả/không phát hiện SARS-CoV-2 trong khi có nhiễm vi-rút) và/hoặc độ đặc hiệu (tức là số lượng kết quả dương tính giả/xét nghiệm phát hiện SARS-CoV-2 trong khi không nhiễm vi-rút).

 • NAAT là những loại xét nghiệm có độ nhạy cao, tính đặc hiệu cao để chẩn đoán lây nhiễm SARS-CoV-2. Hầu hết các NAAT cần được xử lý trong phòng thí nghiệm với thời gian có kết quả khác nhau (~1-3 ngày), nhưng một số loại NAAT là xét nghiệm tại điểm chăm sóc và cho kết quả chỉ trong khoảng 15-45 phút.
 • Xét nghiệm kháng nguyên là xét nghiệm miễn dịch phát hiện sự hiện diện của một loại protein cụ thể trên bề mặt của vi-rút. Các xét nghiệm kháng nguyên khác nhau thường có tính đặc hiệu tương tự nhưng độ nhạy thấp hơn hầu hết các NAAT. Hầu hết các xét nghiệm này đều ít tốn kém hơn NAAT và có thể tiến hành ở cơ sở xét nghiệm tại điểm chăm sóc, thường cho kết quả nhanh hơn. Có thể cần xác nhận một số kết quả xét nghiệm kháng nguyên bằng NAAT tại phòng thí nghiệm (tức là kết quả xét nghiệm kháng nguyên âm tính ở những người có triệu chứng hoặc kết quả xét nghiệm kháng nguyên dương tính ở những người không có triệu chứng hoặc đã bị phơi nhiễm). Dựa trên sự cho phép từ FDAexternal icon, một số NAAT tại điểm chăm sóc cho ra kết quả giả định thì không thích hợp để sử dụng trong xét nghiệm xác nhận. Khuyến cáo sử dụng Thuật Toán Xét Nghiệm Kháng Nguyên của CDC để xác định thời điểm cần tiến hành xét nghiệm xác nhận.

Xét nghiệm kháng thể (hay huyết thanh học) được sử dụng để phát hiện tình trạng lây nhiễm SARS-CoV-2 trước đây và có thể hỗ trợ chẩn đoán Hội Chứng Viêm Đa Hệ Thống ở Trẻ Em (MIS-C) và ở người lớn (MIS-A). CDC không khuyến nghị dùng xét nghiệm kháng thể để chẩn đoán tình trạng nhiễm bệnh hiện tại hay để đánh giá khả năng miễn dịch. Để biết thêm thông tin về các loại xét nghiệm và cách chọn xét nghiệm, hãy tham khảo Tổng quan về xét nghiệm SARS-CoV-2.

Tổng quan về các tình huống xét nghiệm

Mục đích của xét nghiệm chẩn đoán là xác định tình trạng nhiễm bệnh hiện tại ở các cá nhân và xét nghiệm này được thực hiện khi một người có dấu hiệu hoặc triệu chứng giống với COVID-19, hoặc khi một người không có triệu chứng nhưng lại nghi ngờ hoặc đã xác định có phơi nhiễm với SARS-CoV-2 trong thời gian gần đây.

Ví dụ về xét nghiệm chẩn đoán bao gồm:

 • Xét nghiệm cho người có triệu chứng giống với COVID-19
 • Xét nghiệm là kết quả của nỗ lực truy dấu người tiếp xúc
 • Xét nghiệm cho những người cho biết là họ đã tiếp xúc với một ca COVID-19 đã xác nhận hoặc đang nghi nhiễm
 • Xét nghiệm cho người đã tham dự một sự kiện nơi có một người tham gia khác sau đó được xác nhận mắc COVID-19

Xét nghiệm sàng lọc có mục đích là xác định những người nhiễm bệnh nhưng không có triệu chứng và không có tiền sử phơi nhiễm SARS-CoV-2 đã xác định, nghi ngờ hay đã báo cáo. Việc sàng lọc giúp xác định những ca chưa rõ để có thể thực hiện các biện pháp phòng ngừa nguy cơ tiếp tục lây truyền.

Ví dụ về sàng lọc bao gồm:

 • Xét nghiệm cho người lao động tại nơi làm việc
 • Xét nghiệm cho sinh viên, giảng viên và nhân viên tại một trường học hoặc trường đại học
 • Xét nghiệm cho cá nhân trước và sau khi đi du lịch
 • Xét nghiệm tại nhà cho người không có triệu chứng gắn liền với COVID-19 và không có sự phơi nhiễm đã biết với người mắc COVID-19

Lựa chọn loại xét nghiệm

Khi lựa chọn loại xét nghiệm để sử dụng, điều quan trọng là phải hiểu được mục đích xét nghiệm (VD: chẩn đoán, sàng lọc), kết quả phân tích xét nghiệm trong bối cảnh mức độ lây truyền cộng đồng, nhu cầu xét nghiệm nhanh và các lưu ý khác. Bảng 1 tóm tắt một số đặc điểm của NAAT và xét nghiệm kháng nguyên để xem xét. Hầu hết các xét nghiệm kháng nguyên đã nhận được EUA từ FDAexternal icon được cho phép để xét nghiệm cho người có triệu chứng trong vòng 5, 7, 12 hoặc 14 ngày đầu kể từ khi khởi phát triệu chứng. Xét đến nguy cơ lây truyền SARS-CoV-2 từ người nhiễm SARS-CoV-2 trong giai đoạn tiền triệu chứng hoặc không có triệu chứng, quý vị có thể cân nhắc sử dụng xét nghiệm kháng nguyên ở những người không có triệu chứng và đang trong giai đoạn tiền triệu chứng. FDA đã đưa ra một danh sách câu hỏi thường gặp dành cho các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe đang sử dụng xét nghiệm chẩn đoán khi sàng lọc người không có triệu chứngexternal icon, và Trung Tâm Dịch Vụ Medicare & Medicaid sẽ tạm thời thực thi quyền quyết định thi hànhpdf iconexternal icon để cho phép sử dụng xét nghiệm kháng nguyên ở người không có triệu chứng trong giai đoạn khẩn cấp về y tế công cộng do COVID-19 theo Tu Chính Cải Thiện Phòng Xét Nghiệm Lâm Sàng năm 1988 (CLIA). Các phòng thí nghiệm thực hiện xét nghiệm sàng lọc hoặc chẩn đoán SARS-CoV-2 phải có chứng chỉ CLIA và đáp ứng các yêu cầu quản lý. Những loại xét nghiệm đã nhận được EUA từ FDA để sử dụng tại nơi chăm sóc (POC) có thể được thực hiện nếu có chứng chỉ miễn CLIA.

Bảng 1. Những điểm khác nhau giữa NAAT và xét nghiệm kháng nguyên cần cân nhắc khi lập kế hoạch sử dụng cho mục đích chẩn đoán hoặc sàng lọc

NAAT

NAAT

Xét nghiệm kháng nguyên

Xét nghiệm kháng nguyên

Mục đích nhắm đến

Mục đích nhắm đến

Chẩn đoán tình trạng lây nhiễm  hiện thời

Chẩn đoán tình trạng lây nhiễm  hiện thời

Chẩn đoán tình trạng lây nhiễm  hiện thời

Chẩn đoán tình trạng lây nhiễm  hiện thời

Chất phân tích được phát hiện

Chất phân tích được phát hiện

Acid Ribonucleic (RNA) Của Vi-rút

Acid Ribonucleic (RNA) Của Vi-rút

Kháng nguyên vi-rút

Kháng nguyên vi-rút

(Các) loại mẫu xét nghiệm

(Các) loại mẫu xét nghiệm

Dịch mũi, dịch mũi họng, dịch miệng - hầu, đờm, nước bọt

Dịch mũi, dịch mũi họng, dịch miệng - hầu, đờm, nước bọt

Dịch mũi, dịch mũi họng

Dịch mũi, dịch mũi họng

Độ nhạy

Độ nhạy

Tùy vào xét nghiệm, nhưng thường là cao ở các xét nghiệm tại phòng thí nghiệm và trung bình - cao ở những xét nghiệm tại POC

Tùy vào xét nghiệm, nhưng thường là cao ở các xét nghiệm tại phòng thí nghiệm và trung bình - cao ở những xét nghiệm tại POC

Tùy vào thời gian lây nhiễm, nhưng thường là từ trung bình đến cao tại những thời điểm tải lượng vi-rút đỉnh điểm*

Tùy vào thời gian lây nhiễm, nhưng thường là từ trung bình đến cao tại những thời điểm tải lượng vi-rút đỉnh điểm*

Độ đặc hiệu

Độ đặc hiệu

Cao

Cao

Cao

Cao

Độ phức tạp của xét nghiệm

Độ phức tạp của xét nghiệm

Khác nhau tùy theo loại xét nghiệm

Khác nhau tùy theo loại xét nghiệm

Tương đối dễ sử dụng

Tương đối dễ sử dụng

Được cho phép sử dụng tại nơi chăm sóc

Được cho phép sử dụng tại nơi chăm sóc

Đa số là không, một số khác có

Đa số là không, một số khác có

Đa số là có, một số khác không

Đa số là có, một số khác không

Thời gian cho kết quả

Thời gian cho kết quả

Đa số từ 1-3 ngày. Một số có thể có kết quả chỉ sau 15 phút

Đa số từ 1-3 ngày. Một số có thể có kết quả chỉ sau 15 phút

Từ 15 - 30 phút

Từ 15 - 30 phút

Chi phí/xét nghiệm^

Chi phí/xét nghiệm^

Trung bình (~75 USD-100 USD/xét nghiệm)

Trung bình (~75 USD-100 USD/xét nghiệm)

Thấp (~5 USD-50 USD/xét nghiệm)

Thấp (~5 USD-50 USD/xét nghiệm)

Ưu điểm

Ưu điểm

Phương pháp xét nghiệm nhạy nhất ở thời điểm hiện tại

Thời gian cho kết quả ngắn với các xét nghiệm NAAT POC, nhưng loại xét nghiệm chỉ có số ít

Thường không cần lặp lại để xác nhận kết quả

Phương pháp xét nghiệm nhạy nhất ở thời điểm hiện tại

Thời gian cho kết quả ngắn với các xét nghiệm NAAT POC, nhưng loại xét nghiệm chỉ có số ít

Thường không cần lặp lại để xác nhận kết quả

Thời gian trả kết quả nhanh (khoảng 15 phút)+

Khi thực hiện tại hoặc gần POC, cho phép nhanh chóng xác định người nhiễm bệnh, từ đó ngăn chặn sự lây truyền vi-rút sau đó tại cộng đồng, nơi làm việc, v.v.

Hiệu suất tương xứng với các xét nghiệm NAAT để chẩn đoán ở những người có triệu chứng và/hoặc nếu có vi-rút nuôi cấy xuất hiện

Thời gian trả kết quả nhanh (khoảng 15 phút)+

Khi thực hiện tại hoặc gần POC, cho phép nhanh chóng xác định người nhiễm bệnh, từ đó ngăn chặn sự lây truyền vi-rút sau đó tại cộng đồng, nơi làm việc, v.v.

Hiệu suất tương xứng với các xét nghiệm NAAT để chẩn đoán ở những người có triệu chứng và/hoặc nếu có vi-rút nuôi cấy xuất hiện

Nhược điểm

Nhược điểm

Thời gian cho kết quả dài hơn với những xét nghiệm ở phòng thí nghiệm (1-3 ngày)

Chi phí xét nghiệm cao hơn

Kết quả chẩn đoán dương tính với xét nghiệm NAAT không nên lặp lại trong vòng 90 ngày, vì người ta có thể tiếp tục có RNA có thể phát hiện sau khi nguy cơ lây truyền đã qua

Thời gian cho kết quả dài hơn với những xét nghiệm ở phòng thí nghiệm (1-3 ngày)

Chi phí xét nghiệm cao hơn

Kết quả chẩn đoán dương tính với xét nghiệm NAAT không nên lặp lại trong vòng 90 ngày, vì người ta có thể tiếp tục có RNA có thể phát hiện sau khi nguy cơ lây truyền đã qua

Có thể cần xét nghiệm xác nhận

Có độ nhạy thấp hơn (nhiều kết quả âm tính sai hơn) so với các xét nghiệm NAAT, đặc biệt là ở những người không có triệu chứng và với một số biến thể

Có thể cần xét nghiệm xác nhận

Có độ nhạy thấp hơn (nhiều kết quả âm tính sai hơn) so với các xét nghiệm NAAT, đặc biệt là ở những người không có triệu chứng và với một số biến thể

*Độ nhạy của xét nghiệm kháng nguyên bị giảm có thể được bù đắp nếu các xét nghiệm kháng nguyên POC được lặp lại thường xuyên hơn (VD: xét nghiệm nối tiếp ít nhất là 1 tuần/lần).
^ Chi phí cho: NAATexternal icon
+Chỉ nói đến xét nghiệm kháng nguyên tại điểm chăm sóc.

Lưu ý khi xét nghiệm trong các tình huống khác nhau

Xét nghiệm chẩn đoán

Xét nghiệm những người có dấu hiệu và triệu chứng của COVID-19

Những người lâm vào cảnh vô gia cư có các dấu hiệu và/hoặc triệu chứng COVID-19 nên được đưa tới khu vực riêng như mô tả trong Hướng dẫn tạm thời cho các nhà cung cấp dịch vụ cho người vô gia cư. Khách hàng nên đeo khẩu trang che mũi và miệng và có thể được đưa tới cơ sở chăm sóc sức khỏe, tùy vào mức độ nghiêm trọng của các triệu chứng. Có thể thực hiện xét nghiệm theo giấy phép sử dụng khẩn cấp để xác định liệu cá nhân đó có bị nhiễm SARS-CoV-2 bởi xét nghiệm kháng nguyên hoặc NAAT.

 • Nếu kết quả là âm tính bằng xét nghiệm kháng nguyên, kết quả được xác nhận bởi NAAT tại phòng thí nghiệm. Để biết thêm thông tin: Các xét nghiệm tại điểm chăm sóc để sàng lọcThuật Toán Xét Nghiệm Kháng Nguyênpdf icon.
 • Những khách hàng có xét nghiệm vi-rút dương tính (NAAT hoặc kháng nguyên) hoặc những người có các triệu chứng của COVID-19 nên được cô lập tại chỗ hoặc tại cơ sở cô lập. Tất cả khách hàng và nhân viên nhận được kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19, bất kể tình trạng tiêm chủng hay tiêm nhắc lại ra sao, nên cô lập trong 10 ngày kể từ ngày xuất hiện các triệu chứng hoặc ngày có kết quả xét nghiệm dương tính trong trường hợp không có triệu chứng.
  • Trong một số trường hợp, việc rút ngắn thời gian cô lập cho khách hàng hoặc nhân viên có thể là việc cần thiết.  Các quyết định rút ngắn thời gian cô lập cần được đưa ra với sự phối hợp giữa các địa điểm cung cấp dịch vụ cho người vô gia cư với các sở y tế của tiểu bang, địa phương, vùng lãnh thổ hoặc bộ lạc.
  • Khách hàng và nhân viên có thể tuân theo hướng dẫn chung trong môi trường cộng đồng khác. Ví dụ: nếu một khách hàng đang làm việc trong môi trường không phải là địa điểm dịch vụ dành cho người vô gia cư (và không phải khu tập thể có nguy cơ lây truyền cao hơn), họ có thể trở lại làm việc theo hướng dẫn chung cho mọi người.
  • Xem “Nghiên cứu và ứng phó với các ca bệnh COVID-19 tại các địa điểm cung cấp dịch vụ cho người vô gia cư” để biết thêm chi tiết về cách ly và cô lập trong những cơ sở này.
 • Xét nghiệm không khuyến nghị để xác định thời điểm lây nhiễm đã khỏi hay thời điểm kết thúc cô lập. NAAT đã phát hiện SARS-CoV-2 RNA tại một số mẫu xét nghiệm lấy từ cơ quan hô hấp của một số người tối đa 3 tháng sau khi đã khỏi COVID-19. Phát hiện RNA vi-rút kéo dài (nghĩa là NAAT dương tính mà không có các triệu chứng mới) không chỉ ra rằng vi-rút có khả năng nhân bản hoặc có khả năng lây truyền cho người khác.
 • Chiến lược dựa trên xét nghiệm có tham vấn ý kiến các chuyên gia về bệnh truyền nhiễm cho những người có hệ miễn dịch bị suy giảm nghiêm trọng.
 • Để biết thông tin về việc xét nghiệm lại người trước đây đã nhiễm SARS-CoV-2, hãy xem phần Khoảng thời gian cô lập và biện pháp phòng ngừa cho người lớn mắc COVID-19.

Xét ngiệm những người không có triệu chứng đã hoặc nghi bị phơi nhiễm với SARS-CoV-2

Những người tiếp xúc gần với người mắc COVID-19 nên cách ly trong 10 ngày kể từ ngày tiếp xúc gần đây nhất và thực hiện xét nghiệm ít nhất 5 ngày sau lần tiếp xúc gần nhất đã biết, bất kể tình trạng tiêm chủng hay tiêm nhắc lại ra sao. Tuy nhiên, việc xác định người tiếp xúc gần trong số người lâm vào cảnh vô gia cư có thể rất khó khăn. Việc truy dấu tiếp xúc dựa trên địa điểm có thể được sử dụng, đó là xét nghiệm quy mô lớn hơn cho khách hàng, nhân viên và tình nguyện viên tại các địa điểm mà người nhiễm COVID-19 gần đây đã đến. Một số lưu ý bổ sung bao gồm:

 • Những người lâm vào cảnh vô gia cư có thể cần quyền tiếp cận nhà cách ly và nhân viên nên cách ly tại nhà khi có thể.
 • Trong các tình huống khủng hoảng, có thể cần phải cân nhắc các lựa chọn rút ngắn để thời gian cách ly cho khách hàng hoặc nhân viên. Các cơ sở nên tham khảo ý kiến của sở y tế tiểu bang, địa phương, lãnh thổ hoặc bộ lạc của mình trong những tình huống này. Việc giảm thời gian cách ly có thể được khuyến nghị cho những nhóm có nguy cơ lây nhiễm thấp hơn trước (ví dụ: những người tiêm vắc-xin COVID-19 đầy đủ, đúng hạn).
 • Nếu một người tiếp xúc gần với người nhiễm COVID-19 ban đầu có kết quả xét nghiệm âm tính, người đó có thể phải xét nghiệm lại ít nhất 5 ngày sau lần tiếp xúc gần nhất đã biết hoặc xét nghiệm ngay lập tức nếu có thấy các triệu chứng trong quá trình cách ly.

Xét nghiệm sàng lọc

Xét nghiệm người không có triệu chứng và không được biết hay nghi ngờ bị phơi nhiễm với SARS-CoV-2 để xác định, cách ly và phòng bệnh từ sớm

Xét nghiệm trên diện rộng, bất kể các dấu hiệu hoặc triệu chứng là yếu tố chính của phương thức tiếp cận theo lớp để ngăn ngừa lây truyền SARS-CoV-2 tại môi trường tập trung đông người. Việc sàng lọc này cho phép xác định sớm và cách ly những người không có triệu chứng, tiền triệu chứng hoặc chỉ có các triệu chứng nhẹ và những người có thể truyền vi-rút mà không biết. Để diễn giải kết quả xét nghiệm sàng lọc, vui lòng tham khảo Thuật toán xét nghiệm kháng nguyênpdf icon. Mức lây truyền cộng đồng có thể cung cấp thông tin cho tần suất xét nghiệm sàng lọc (Bảng 2).

Dữ liệu về mức lây truyền cộng đồng có thể dẫn hướng các quyết định về các chiến lược xét nghiệm sàng lọc tại nơi trú ẩn và khu lều trại cho người vô gia cư (Bảng 2). Nếu được chỉ định xét nghiệm toàn bộ cơ sở, có thể cung cấp xét nghiệm NAAT hoặc kháng nguyên cho toàn bộ khách hàng và nhân viên.

 • Khách hàng và nhân viên có các triệu chứng của COVID-19 hoặc nhận được kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 nên cô lập trong 10 ngày kể từ ngày xuất hiện triệu chứng hoặc ngày có kết quả xét nghiệm dương tính trong trường hợp không có triệu chứng, bất kể tình trạng tiêm chủng hay tiêm nhắc lại ra sao.
 • Khách hàng có kết quả xét nghiệm dương tính nên được kết nối với nơi họ có thể cô lập an toàn và tiếp cận được các dịch vụ cần thiết.
 • Nhân viên có kết quả xét nghiệm dương tính nên tìm nơi chữa trị nếu cần.
 • Tiếp tục lặp lại xét nghiệm vi-rút cho tất cả khách hàng, nhân viên và tình nguyện viên trước đó xét nghiệm âm tính hoặc chưa được xét nghiệm, thường là 3 ngày đến 7 ngày, đến khi xét nghiệm xác định không có ca nhiễm SARS-CoV-2 mới trong một khoảng thời gian tối thiểu 14 kể từ lần có kết quả xét nghiệm dương tính gần đây nhất.
 • Với khả năng lây lan bệnh rộng rãi ở các môi trường nhà trú ẩn, CDC khuyến nghị tiến hành xét nghiệm sàng lọc ít nhất là hàng tuần.

Các nhà cung cấp dịch vụ cho người vô gia cư có thể cân nhắc đưa thêm kết quả xét nghiệm tổng hợp nhiều người trongCổng thông tin dữ liệu Chăm sóc sức khỏe quốc gia cho Hội đồng Vô gia cư để giúp hiểu rõ tác động của COVID-19 đối với nhân viên và khách hàng của nơi trú ẩn và khu lều trạiexternal icon cho người vô gia cư.

Bảng 2. Các chỉ báo cộng đồng ở cấp độ quận@
Chỉ báo Thấp Trung bình Lớn Cao
Tổng số ca mới lũy kế trên mỗi 100.000 người trong 7 ngày qua* >10 10–49 50–99 >100
Tỷ lệ xét nghiệm NAAT cho kết quả dương tính trong 7 ngày qua >5% 5%–7.9% 8%–9.9% >10%

Các chỉ báo được tính toán cho các quận hoặc khu vực thống kê cốt lõi, dù là khu vực nông thôn với mật độ dân số thấp, nhiều khu vực phân quyền có thể phải tính gộp lại để đưa ra chỉ báo giúp ích hơn cho việc ra quyết định. Quý vị có thể tìm thấy các chỉ báo được liệt kê ở trên theo quận trên CDC's Trang mạng Công Cụ Theo Dõi Dữ Liệu COVID ở "dạng xem theo quận của CDC.

@Nếu hai chỉ báo cho thấy mức độ lây truyền khác nhau, thì mức độ cao hơn sẽ được chọn.

* Số ca mới trong quận (hoặc cấp hành chính khác) trong 7 ngày qua chia cho dân số quận (hoặc cấp hành chính khác) và nhân với 100.000.

† Số xét nghiệm dương tính trong quận (hoặc cấp hành chính khác) trong 7 ngày qua chia cho tổng số xét nghiệm cho kết quả trong quận (hoặc cấp hành chính khác) trong 7 ngày qua. Tính phần trăm dương tính với xét nghiệm tại phòng thí nghiệm cho vi-rút corona 2 gây hội chứng hô hấp cấp tính nặng (SARS-CoV-2): Các phương pháp và lưu ý của CDC cho việc so sánh và diễn giải.

Bảng 3. Hành động nên thực hiện dựa trên cấp chỉ báo trong cộng đồng
Chiến lược phòng ngừa Lây truyền thấp
(Xanh)
Lây truyền  trung bình. (Vàng) Lây truyền đáng kể (Cam) Lây truyền cao (Đỏ)
Tiến hành phát hiện và nghiên cứu ca bệnh tiêu chuẩn**
Triển khai xét nghiệm sàng lọc: Xét nghiệm bộ phụ của các cá nhân theo tiêu chí đã chỉ định***

Triển khai xét nghiệm sàng lọc: Tăng tần suất xét nghiệm bộ phụ các cá nhân theo tiêu chí đã chỉ định***
Xét nghiệm sàng lọc: Tiếp tục xét nghiệm bộ phụ trên cơ sở thường xuyên; cân nhắc xét nghiệm toàn bộ cơ sở ít nhất là hàng tuần
Triển khai xét nghiệm toàn cơ sở nếu:
 • Kết quả xét nghiệm dương tính được xác định tại cơ sở.
 • Kết quả xét nghiệm dương tính được xác định tại địa điểm phòng ngừa,****
 • Một cụm các ca bệnh có thể xảy ra tại địa điểm đó vượt quá ngưỡng xác định trước, hoặc
 • Một cơ sở được xác định khi truy dấu tiếp xúc tại địa điểm.
Triển khai xét nghiệm toàn cơ sở ít nhất hàng tuần kèm xét nghiệm theo dõi nếu phát hiện thấy ca bệnh.

*Mức độ lây truyền cộng đồng được xác định là tổng số ca nhiễm mới trên 100.000 người trong 7 ngày qua (thấp 0-9; trung bình, 10-49; đáng kể, 50-99; cao, ≥100) và phần trăm xét nghiệm dương tính trong 7 ngày qua (thấp, <5%; trung bình, 5-7.9%; đáng kể 8-9.9%; cao, ≥10%).

**Giám sát thụ động bằng việc nghiên cứu ca bệnh và giám sát tại phòng thí nghiệm.

***Giám sát chủ động; xem ví dụ về tiêu chí bên dưới.

****Địa điểm phòng ngừa= một địa điểm đưa ra dấu hiệu là sự bùng phát dịch có thể xảy ra ở các địa điểm liền kề hay không.

Giai đoạn lây truyền cộng đồng: Thấp

Các sở y tế dùng các quy trình nghiên cứu ca bệnh và giám sát tiêu chuẩnpdf iconexternal icon (thụ động).

 • Điều tra xem liệu những cá nhân nhiễm SARS-CoV-2 có liên quan tới bất kỳ địa điểm dịch vụ cho người hay khu lều trại cho người vô gia cư từ 48 giờ trước khi họ có các triệu chứng đến khi họ được cô lập.
 • Cung cấp xét nghiệm vi-rút với SARS-CoV-2 cho tất cả khách hàng và nhân viên có liên quan với địa điểm đó hoặc khu lều trại đó bất kỳ thời điểm nào kể từ 48 giờ trước khi cá nhân bắt đầu gặp phải các triệu chứng (hoặc 2 ngày trước khi cá nhân không có triệu chứng có xét nghiệm dương tính), cho đến khi người đó được cô lập.
 • Xem lại Hướng dẫn của CDC về cách ứng phó với các ca bệnh tại địa điểm cung cấp dịch vụ cho người vô gia cư để biết thêm thông tin về điều tra ca bệnh và ứng phó với dịch bệnh.

Xét nghiệm sàng lọc có thể được cơ quan y tế tiểu bang hoặc địa phương xem xét.

Giai đoạn lây truyền cộng đồng: Trung bình

Các sở y tế có thể cân nhắc cung cấp xét nghiệm hệ thống cho các cá nhân liên quan tới địa điểm theo tiêu chí đã chỉ định để tăng khả năng phát hiện sớm các ca bệnh (giám sát chủ động).

 • Tiếp cận xét nghiệm dựa trên triệu chứng nâng cao: Nhà cung cấp dịch vụ trạm y tế tại địa điểm dịch vụ cho người vô gia cư để cung cấp xét nghiệm có bất kỳ ai có các triệu chứng bệnh COVID-19. Nếu thấy có kết quả dương tính ở bước này, hãy tiến hành xét nghiệm toàn cơ sở.
 • Xét nghiệm sàng lọc chọn ngẫu nhiên: Cung cấp xét nghiệm sàng lọc cho khách hàng, nhân viên hoặc tình nguyện viên được chọn ngẫu nhiên (vd. cứ ba người chọn một) tại địa điểm trên cơ sở thường xuyên chẳng hạn như hàng tuần. Xét nghiệm nên tiến hành ít nhất là hàng tuần. Nếu thấy có kết quả dương tính ở bước này, hãy tiến hành xét nghiệm toàn cơ sở.
 • Thiết lập ngưỡng sàng lọc lọc triệu chứng dương tính: Theo dõi bệnh tương tự COVID-19 (các ca bệnh có thể xảy rapdf iconexternal icon) tại địa điểm nếu xét nghiệm đang chờ xử lý hoặc không có sẵn.
 • Các địa điểm phòng ngừa: Chọn một địa điểm tiến hành xét nghiệm sàng lọc toàn cơ sở trên cơ sở thường xuyên như hàng tuần. Cân nhắc các địa điểm kết nối làm địa điểm phòng ngừa cho nhau như các cơ sở cải huấn hoặc địa điểm nhà cung cấp dịch vụ cho người vô gia cư gần đó. Nếu xác định được một hoặc nhiều ca bệnh tại cơ sở phòng ngừa, hãy tiến hành xét nghiệm sàng lọc toàn cơ sở tại mỗi địa điểm.

Giai đoạn lây truyền cộng đồng: Đáng kể

Các sở y tế và nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe có thể cân nhắc việc xét nghiệm sàng lọc với tần suất cao hơn. Nếu phát hiện thấy bất kỳ ca bệnh nào, nên tiến hành xét nghiệm toàn cơ sở và các biện pháp giảm thiểu khác để ngăn chặn lây truyền.

 • Kết hợp các chiến lược sàng lọc như cung cấp cả sàng lọc dựa trên triệu chứng nâng cao và sàng lọc chọn ngẫu nhiên.
 • Tăng tần suất xét nghiệm sàng lọc ngẫu nhiên và số người xét nghiệm tại mỗi địa điểm. Tại các môi trường sàng lọc sử dụng xét nghiệm kháng nguyên, xét nghiệm NAAT xác nhận được khuyến nghị cho những người xét nghiệm dương tính. Để diễn giải kết quả xét nghiệm sàng lọc, vui lòng xem  Thuật toán xét nghiệm kháng nguyên pdf icon[457 KB, 1 trang]. Những người có xét nghiệm dương tính (NAAT hoặc kháng nguyên) nên được cô lập tại chỗ hoặc tại cơ sở cô lập.

Giai đoạn lây truyền cộng đồng: Cao

Các sở y tế nên tiếp tục sàng lọc thường xuyên và có thể cân nhắc phối hợp với các đối tác để cung cấp xét nghiệm sàng lọc trên toàn cơ sở cho tất cả khách hàng, tình nguyện viên và nhân viên tại tất cả các địa điểm hàng tuần, bất kể có xác định được trường hợp mắc COVID-19 đầu tiên hay không. Lặp lại xét nghiệm cho tất cả các khách hàng, nhân viên và tình nguyện viên được xét nghiệm âm tính hoặc chưa xét nghiệm trước đó cho đến khi xét nghiệm xác định không có ca COVID-19 mới trong ít nhất 14 ngày từ khi có kết quả dương tính gần đây nhất. Nếu nguồn lực xét nghiệm hạn chế, các địa điểm có thể được ưu tiên theo một hoặc nhiều yếu tố này: quy mô lớn hơn, tỉ lệ nhân viên rời đi và được thay thế cao hơn, khả năng kết nối cao hơn (chồng chéo nhân viên hoặc khách hàng) với các cơ sở khác, đông hơn (không gian ít hơn), các phòng tụ tập đông hơn (ít phòng cá nhân hơn), khả năng dễ bị tổn thương của dân cư (nguy cơ không cân xứng hoặc nguy cơ mắc bệnh nghiêm trọng tương đối cao hơn).

Thông tin cập nhật trước đó

 • Thông tin cập nhật về cách ly và cô lập cho nhân viên và khách hàng của các địa điểm cung cấp dịch vụ cho người vô gia cư.