Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang web này được cập nhật thường xuyên. Một số nội dung có thể còn bằng tiếng Anh cho đến khi được dịch hết.

Lưu Ý Tạm Thời cho Các Sở Y Tế về Xét Nghiệm SARS-CoV-2 tại Nơi Trú Ẩn và Lều Trại cho Người Vô Gia Cư

Lưu Ý Tạm Thời cho Các Sở Y Tế về Xét Nghiệm SARS-CoV-2 tại Nơi Trú Ẩn và Lều Trại cho Người Vô Gia Cư
Cập nhật ngày 19 tháng 10 năm 2020
In

Lưu ý tạm thời này dựa trên những thông tin hiện biết về SARS-CoV-2 và COVID-19 tính đến ngày đăng bài, ngày 16 tháng 10, 2020.

Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Dịch Bệnh (CDC) Hoa Kỳ sẽ cập nhật những lưu ý này khi cần thiết và khi có thêm thông tin. Vui lòng thường xuyên kiểm tra trang web về COVID-19 của CDC để biết hướng dẫn tạm thời.

Lưu ý: Tài liệu này nhằm cung cấp những lưu ý về việc sử dụng xét nghiệm thích hợp mà không ảnh hưởng đến các quyết định thanh toán hoặc phạm vi bảo hiểm của xét nghiệm đó, trừ khi có thể được tham khảo (hoặc quy định) bởi một tổ chức khác hoặc cơ quan liên bang hoặc tiểu bang. CDC không phải là một cơ quan quản lý; do đó, thông tin trong tài liệu này chỉ nhằm hỗ trợ các sở y tế và nhà cung cấp dịch vụ cho người vô gia cư đưa ra quyết định thay vì thiết lập các yêu cầu quy định.

Nhà cung cấp dịch vụ tại các địa điểm và cơ sở bảo trợ cho người vô gia cư có thể gặp những khó khăn riêng để tiến hành nghiên cứu bệnh vi-rút Corona 2019 (COVID-19) và thực hành các hành động y tế công cộng. Tại các cơ sở tập trung như nơi trú ẩn của người vô gia cư, vi-rút có thể lây lan dễ dàng giữa các khách hàng, nhân viên và tình nguyện viên. Ngoài ra, nhiều người đang bị lâm vào tình trạng vô gia cư là người cao tuổi hoặc có sẵn một số bệnh nền [1], [2], là những yếu tố nguy cơ mắc bệnh nghiêm trọng vì COVID-19. Tài liệu này mô tả các chiến lược xét nghiệm tại nơi trú ẩn và lều trại của người vô gia cư. Xét nghiệm để chẩn đoán COVID-19 là một chiến lược và nên dùng kết hợp với việc khuyến khích các  hành vi giúp giảm lây lan, duy trì môi trường lành mạnh, duy trì hoạt động lành mạnhchuẩn bị sẵn sàng ứng phó khi có ai đó bị bệnh.

Các sở y tế của tiểu bang, bộ lạc, vùng lãnh thổ và địa phương nên xem xét những lưu ý này trong bối cảnh các khuyến nghị, nguồn lực, khả năng chấp nhận và tính khả thi của địa phương Những lưu ý này mang ý nghĩa bổ sung-chứ không thay thế-bất kỳ luật, quy tắc và quy định nào về sức khỏe và an toàn của liên bang, tiểu bang, địa phương, vùng lãnh thổ hoặc bộ lạc. Để biết thêm chi tiết về các quy trình, biện pháp an toàn và trang bị bảo hộ cá nhân thích hợp để sử dụng trong quá trình xét nghiệm, hãy xem quy trình xét nghiệm tại các cơ sở tập trung.

Mục đích và quy trình của tất cả các xét nghiệm và các hoạt động y tế công cộng khác cần được truyền đạt rõ ràng tới khách hàng và nhân viên tại địa điểm cung cấp dịch vụ cho người vô gia cư thúc đẩy sự hiểu biết và khả năng chấp nhận. Các chiến lược xét nghiệm phải được thực hiện theo cách thức bảo vệ quyền riêng tư và tính bảo mật trong phạm vi có thể và phù hợp với luật pháp và quy định hiện hành. Ngoài luật pháp, quy định và chính sách của tiểu bang và địa phương, quản lý tại các địa điểm phải tuân thủ theo hướng dẫn của Ủy Ban Cơ Hội Việc Làm Bình Đẳngexternal icon khi thực hiện xét nghiệm đối với nhân viên. Khi có một kết quả xét nghiệm dương tính, phải đảm bảo thông báo nhanh chóng và thích hợp tới cá nhân đó, tách riêng với những người khác, cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế phù hợp và kết nối với nhà ở thay thế thích hợp để cách ly, khi cần thiết. Ngoài ra, hãy xem lại hướng dẫn ứng phó với các ca bệnh tại nơi trú ẩn của người vô gia cư.

Các loại xét nghiệmexternal iconđể xác định SARS-CoV-2 (Câu hỏi thường gặp về xét nghiệm SARS-CoV-2external icon)

Xét nghiệm vi-rút được Cơ Quan Quản Lý Thực Phẩm và Dược Phẩm (FDA) cho phép để chẩn đoán lây nhiễm hiện tại với SARS-CoV-2, loại vi-rút gây bệnh COVID-19. Kết quả từ các xét nghiệm này giúp nhân viên y tế công cộng xác định và cách ly những người bị lây nhiễm nhằm giảm thiểu lây truyền COVID-19. Xé nghiệm vi-rút xác định tình hình lây nhiễm hiện tại bằng cách phát hiện liệu axit nucleic của SARS-CoV-2 (xét nghiệm phân tử) hoặc kháng nguyên (xét nghiệm kháng nguyên). FDA đã cung cấp Câu hỏi thường gặp để dùng các xét nghiệm chẩn đoán trong việc sàng lọc các cá nhân không có triệu chứng bệnhexternal icon và các Trung tâm dịch vụ của Medicare & Medicaid sẽ tạm thời thực thi quyền quyết địnhpdf iconexternal icon để cho phép sử dụng để xét nghiệm những người không có triệu chứng bệnh.

 • Các xét nghiệm phân tử: Một loại xét nghiệm phân tử gọi là phản ứng chuỗi trùng hợp phiên mã ngược thời gian thực (RT-PCR) được coi là tiêu chuẩn vàng để phát hiện SARS-CoV-2. Thông thường, RT-PCR được thực hiện trong phòng thí nghiệm và thường mất từ một đến ba ngày để có kết quả. Nền tảng nguyên tử tại điểm chăm sóc (POC) cũng có sẵn có thể tạo kết quả trong 15 phút, nhưng chúng có thể có độ nhạy thấp hơn (có thể không phát hiện được tất cả các trường hợp nhiễm bệnh hiện hoạt) so với các xét nghiệm RT-PCR tại phòng thí nghiệm và mỗi lần chỉ có thể xử lý một mẫu.
 • Xét nghiệm kháng nguyên: Xét nghiệm kháng nguyên thường được thực hiện tại hoặc ở gần điểm chăm sóc và tạo ra kết quả trong khoảng 15 phút. Nói chung, các xét nghiệm kháng nguyên tại điểm chăm sóc (POC) có độ nhạy thấp hơn (có thể không phát được tất cả các trường hợp nhiễm bệnh hiện hoạt), nhưng có tính đặc hiệu tương tự (tỉ lệ dương tính giả) khi phát hiện SARS-CoV-2 so với xét nghiệm RT-PCR. Xem danh sách của FDA về Giấy phép sử dụng khẩn cấp chẩn đoán trong ống nghiệmexternal icon để biết thêm thông tin về hiệu suất của các xét nghiệm cụ thể được phép.

Xét nghiệm kháng thể được dùng để phát hiện tình trạng nhiễm bệnh trong quá khứ về SARS-CoV-2. HIện tại, CDC không khuyến nghị dùng xét nghiệm kháng thể để chẩn đoán tình trạng nhiễm bệnh hiện tại. Tùy vào thời điểm ai đó bị nhiễm bệnh và thời điểm làm xét nghiệm, xét nghiệm đó có thể không phát hiện được các kháng thể ở người đang nhiễm (đặc biệt là được chẩn đoán gần đây) COVID-19. Ngoài ra, hiện tại vẫn chưa biết liệu xét nghiệm kháng thể dương tính có cho thấy khả năng miễn dịch chống lại SARS-CoV-2 không; do đó, không nên sử dụng các xét nghiệm kháng thể tại thời điểm này để xác định xem một cá nhân có thể miễn dịch hay không.

Các khuyến nghị của CDC về xét nghiệm SARS-CoV-2 được phát triển dựa trên những thông tin hiện biết về COVID-19 và có thể thay đổi khi có thêm thông tin .

Thời điểm cần xét nghiệm 

Tài liệu sau mô tả tình huống khi nào các xét nghiệm vi-rút SARS-CoV-2 là thích hợp tại nơi trú ẩn và lều trại của người vô gia cư và phác thảo cách thức sử dụng các mức lây truyền cộng đồng để đưa ra hướng dẫn sử dụng các chiến lược xét nghiệm:

 • Xét nghiệm các cá nhân có dấu hiệu hoặc các triệu chứng phù hợp với biểu hiện của COVID-19
 • Xét nghiệm các cá nhân không có triệu chứng mà có sự nghi ngờ hoặc biết đã phơi nhiễm với SARS-CoV-2 để kiểm soát lây truyền

Xét nghiệm các cá nhân có dấu hiệu hoặc các triệu chứng phù hợp với biểu hiện của COVID-19

Phù hợp với các khuyến nghị của CDC, các cá nhân có các triệu chứng phù hợp với biểu hiện của COVID-19 nên được giới thiệu đến nhà cung cấp chăm sóc sức khỏe để đánh giá và thực hiện xét nghiệm nếu có thể. Một chiến lược để tìm ra người có các triệu chứng là tiến hành sàng lọc triệu chứng trong khi thực hiện các phương thức tiếp cận để giúp đỡ thông thường và ở tại nơi trú ẩn. Tuy nhiên, vì các biện pháp sàng lọc không thể phát hiện các cá nhân mắc COVID-19 mà có thể không có triệu chứng hoặc tiền triệu chứng nên chiến lược này không thể ngăn tất cả các cá nhân mắc COVID-19 vào các địa điểm của nhà cung cấp dịch vụ vô gia cư. Các biện pháp sàng lọc nên được tiến hành một cách an toàn và tôn trọng đồng thời tuân theo các quy định và luật hiện hành về quyền riêng tư.

Khách hàng, nhân viên hoặc tình nguyện viên có các triệu chứng phù hợp với biểu hiện của COVID-19 nên đeo khẩu trang vải, nếu có thể. Nhân viên và tình nguyện viên có các triệu chứng được khuyên phải về nhà hoặc ở nhà. Khách hàng có các triệu chứng nên được chỉ dẫn ở lại khu vực đã được chỉ định trước, tách khỏi các khách hàng khác tại nơi trú ẩn và lý tưởng nên cho họ ở trong phòng riêng.

Kế hoạch y tế công cộng nên kết hợp với việc sắp xếp cách thức người vô gia cư có các triệu chứng có thể được xét nghiệm và lý tưởng là nhận được kết quả nhanh chóng, phương thức để tạo điều kiện tiếp cận chăm sóc sức khỏe thông qua Trung tâm y tế đủ tiêu chuẩn lựa chọn của liên bang hay các nhà cung cấp dịch vụ cộng đồng khác, phòng khám tại nơi trú ẩn hoặc xét nghiệm di động. Lưu ý đặc biệt để đảm bảo người vô gia cư và có các triệu chứng mắc COVID-19 có thể tiếp cận chăm sóc y tế.

Xét nghiệm các cá nhân không có triệu chứng nhưng được biết hoặc nghi có phơi nhiễm với SARS-CoV-2 để kiểm soát lây truyền dịch bệnh.

Khuyến nghị thực hiện các xét nghiệm đối với tất cả những người tiếp xúc gần với người mắc COVID-19. Đặc biệt, những người có tiếp xúc gần đã được xác định thông qua truy tìm người tiếp xúc. Tuy nhiên, tại các địa điểm và cơ sở bảo trợ cung cấp dịch vụ cho người vô gia cư, tình trạng đông đúc, trộn lẫn khách hàng và nhân viên và các ràng buộc khác có thể hạn chế tính hiệu quả của biện pháp truy tìm người tiếp xúc. Việc truy tìm người tiếp xúc của người vô gia cư có thể gặp thách thức, truy tìm người tiếp xúc dựa trên vị trí có thể được sử dụng để xác định các địa điểm có khả năng bị phơi nhiễm thay vì truy tìm tiếp xúc của từng cá nhân. Trong những tình huống như này, xét nghiệm trên diện rộng đối với khách hàng, nhân viên và tình nguyện viên (ví dụ như xét nghiệm diện rộng trên toàn cơ sở như chỉ dẫn bên dưới) có thể được xem xét là một phần của chiến lược để kiểm soát lây truyền SARS-CoV-2. Những lưu ý bổ sung trong quá trình cách ly và chờ kết quả xét nghiệm bao gồm:

 • Tất cả các cá nhân có khả năng phơi nhiễm nên đeo khẩu trang vải, nếu có thể
 • Khách hàng có thể cần tiếp cận khu vực nhà ở cách ly quy định và nhân viên được khuyên nên cách ly tại nhà nếu có thể.
 • Bất cứ ai đã biết hoặc nghi ngờ phơi nhiễm biểu hiện các triệu chứng nên thực hiện xét nghiệm theo dõi, ngay cả khi xét nghiệm ban đầu của họ là âm tính.

Xem thêm chi tiết dưới đây về tích hợp xét nghiệm dựa trên phơi nhiễm vào các chiến lược y tế công cộng.

Xét nghiệm người không có triệu chứng và không có nguồn phơi nhiễm đã biết với SARS-CoV-2 (sàng lọc) để xác định sớm tại các nơi trú ẩn và lều trại cho người vô gia cư.

Trong các nhóm dân cư đặc biệt, xét nghiệm sàng lọc các cá nhân không có triệu chứng và không có nguồn phơi nhiễm đã biết với SARS-CoV-2 có thể giúp xác định sớm các ca COVID-19 và đợt bùng phát dịch trong số những người đang sống trong môi trường tập trung. Nếu có tình trạng lây truyền dịch bệnh ở mức trung bình hoặc đáng kể trong cộng đồng, xét nghiệm ban đầu và thường xuyên trong toàn cơ sở có thể được tính tới như các biện pháp giúp hạn chế lây lan vi-rút trong các khu trú ẩn cho người vô gia cư [3].

Vẫn chưa biết liệu xét nghiệm đầu vào tại các địa điểm và lều trại cung cấp dịch vụ cho người vô gia cư có thể giảm bớt sư lây truyền của vi-rút từ người sang người không, ngoài những gì được dự kiến với việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa lây nhiễm khác (ví dụ: cách ly giao tiếp xã hội, đeo khẩu trang vải, rửa tay, tăng cường làm sạch và khử trùng).

Sử dụng mức lây truyền cộng đồng để định hướng việc xét nghiệm sàng lọc những người không có triệu chứng

Chiến lược linh hoạt là cần thiết để giảm thiểu tác động của Tình Trạng Khẩn Cấp Đối Với Sức Khỏe Cộng Đồng (PHE) về COVID-19 tại nơi trú ẩn và lều trại của người vô gia cư. Phần này mô tả cách sử dụng mức độ lây truyền cộng đồng để định hướng việc quyết định loại hình chiến lược xét nghiệm sàng lọc có thể được dùng. Sở y tế và quản lý tại các địa điểm cung cấp dịch vụ cho người vô gia cư cùng với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe nên quyết định xem có nên và cách thức để thực hiện những lưu ý xét nghiệm này để xác định các trường hợp mắc bệnh trong số những người không có triệu chứng, bao gồm cả những người chưa và đã biết phơi nhiễm với COVID-19. Những dịch vụ cung cấp cho người vô gia cư này nên tiếp tục tuân theo những hướng dẫn cơ bản về phòng ngừa COVID-19 cho người ở tại nơi trú ẩn cho người vô gia cư  hoặc người vô gia cư không có nơi trú ẩn.

Xét nghiệm trên toàn cơ sở (diện rộng) bao gồm cung cấp xét nghiệm vi-rút với SARS-CoV-2 cho tất cả khách hàng và nhân viên có liên quan với địa điểm đó hoặc khu lều trại đó. Xét nghiệm vi-rút qua hình thức xét nghiệm nguyên tử hoặc kháng nguyên có thể phù hợp trong những môi trường như vậy. Để biết những điều cần lưu ý về thời điểm dùng xét nghiệm nguyên tử hoặc kháng nguyên, hãy tham khảo Câu hỏi thường gặp của FDA về việc sàng lọc các cá nhân không có triệu chứng và việc sử dụng xét nghiệm kháng nguyên tại môi trường tập trung có mức nguy cơ cao ("FDA có các khuyến nghị cho các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe dùng xét nghiệm chẩn đoán SARS-CoV-2 để sàng lọc COVID-19 với các cá nhân không có triệu chứng không?external icon"). Các xét nghiệm RT-PCR thường có độ chính xác cao và thường không cần phải lặp lại. Đối với xét nghiệm kháng nguyên, xét nghiệm RT-PCR xác nhận có thể cần thiết đối với các kết quả dương tính hoặc âm tính, tùy vào mức lây truyền cộng đồng và liệu cá nhân đó có các triệu chứng không. Để biết những điều cần lưu ý về việc minh giải kết quả xét nghiệm kháng nguyên tại các cơ sở trú ẩn và khu lều trại cho người vô gia cư, hãy xem Phụ lục Apdf icon.

Bất kể phương thức xét nghiệm vi-rút được chọn là gì, các cân nhắc sau sẽ áp dụng khi quý vị thực hiện xét nghiệm toàn bộ cơ sở:

 • Bất kỳ khách hàng nào có xét nghiệm dương tính nên được kết nối với nơi họ có thể cách ly an toàn và có thể tiếp cận với các dịch vụ thiết yếu đến khi họ đáp ứng tiêu chí dừng cách ly
 • Nhân viên được xét nghiệm dương tính nên được tư vấn đi khám và điều trị y tế nếu cần và ở nhà đến khi họ đáp ứng tiêu chí dừng cách ly.
 • Khuyến nghị xét nghiệm lại tất cả các khách hàng, nhân viên và tình nguyện viên có kết quả âm tính hoặc chưa được xét nghiệm trước đây (ví dụ: mỗi tuần một lần) cho đến khi xét nghiệm xác định không có trường hợp mới nào của nhiễm COVID-19 trong ít nhất 14 ngày kể từ khi có kết quả xét nghiệm dương tính gần đây nhất.
 • Có thể không đáp ứng được xét nghiệm cho tất cả các cá nhân đủ điều kiện, nhưng xét nghiệm rộng rãi cần phải được tiến hành trên các cá nhân có khả năng đã phơi nhiễm.

Các nhóm lây truyền cộng đồng: Các nhóm lây truyền trong Bảng 1 được mô tả trong Khung Hành Động Giảm Thiểu Nguy Cơ cho Cộng Đồng của CDC. Sở y tế nên xem xét việc thiết lập các chỉ số tỷ lệ mắc bệnh chính xác phản ánh các hạng mục này và phù hợp với bối cảnh địa phương.

Bảng 1: Xác định thời điểm cần chỉ định xét nghiệm trên toàn cơ sở tại nơi trú ẩn và lều trại cho người vô gia cư

Bảng 1: Xác định thời điểm cần chỉ định xét nghiệm trên toàn cơ sở tại nơi trú ẩn và lều trại cho người vô gia cư
Từ Không Có tới Tối Thiểu Từ Tối Thiểu tới Trung Bình Mức trung bình đến đáng kể
Mô Tả Lây Truyền Cộng Đồng Các ca nhiễm đã cách ly hoặc lây truyền cộng đồng hạn chế; các cuộc nghiên cứu ca bệnh đang triển khai; không có bằng chứng phơi nhiễm trong cơ sở công cộng lớn Lây truyền kéo dài có quy mô không lớn với khả năng phơi nhiễm cao hoặc đã được xác nhận có phơi nhiễm trong cơ sở công cộng kèm khả năng tăng nhanh về số ca bệnh Lây truyền cộng đồng quy mô lớn, không được kiểm soát hoặc kiểm soát, bao gồm cả trong các cơ sở công cộng
Hành Động Cơ Bản Tiến hành phát hiện và nghiên cứu ca bệnh thường xuyên* Tăng cường cho xét nghiệm tại địa điểm theo tiêu chí chỉ định** Xem xét xét nghiệm ban đầu và thường xuyên trên toàn cơ sở
Thời điểm tiến hành xét nghiệm trên toàn cơ sở Một ca bệnh được phòng thí nghiệm xác nhận đã được phát hiện tại địa điểm, hoặc
Một ca bệnh được phòng thí nghiệm xác nhận đã được phát hiện tại địa điểm phòng ngừa***, hoặc
Một cụm các ca bệnh có thể xảy ra tại địa điểm đó vượt quá ngưỡng xác định trước, hoặc
Một địa điểm được xác định để truy tìm người tiếp xúc dựa trên địa điểm
Không cần kích hoạt; kiểm tra theo dõi được kích hoạt nếu có ca bệnh được phát hiện

*Giám sát bị động.
**Giám sát chủ động; xem ví dụ về tiêu chí bên dưới.
***Địa điểm phòng ngừa= một địa điểm cho biết dấu hiệu là sự bùng phát dịch có thể xảy ra ở các địa điểm liền kề hay không.

Lây truyền cộng đồng từ không có đến ít: Phát hiện và nghiên cứu các ca bệnh thường xuyên

Tại các khu vực có mức lây truyền cộng đồng bằng không hoặc ở mức tối thiểu, các sở y tế nên dùng hệ thống giám sát chuẩn của họ (giám sát thụ động) và các quy trình nghiên cứu ca bệnh để xác định các ca bệnh đã xác nhận hoặc có thể nhiễm (theo the khái niệm ca bệnh của Hội đồng các nhà dịch tễ học tiểu bang và vùng lãnh thổpdf iconexternal icon về COVID-19) trong số những người đang lâm vào hoàn cảnh vô gia cư hoặc nhân viên dịch vụ dành cho người vô gia cư:

 • Điều tra xem các cá nhân bị lây nhiễm đã được kết nối với bất kỳ cơ sở hoặc lều trại cung cấp dịch vụ cho người vô gia cư chưa (ví dụ: làm việc hoặc ở lại đó) từ 48 giờ trước khi họ có các triệu chứng cho đến khi được cách ly, ngay cả khi đó không phải là nơi làm việc hoặc nơi trú ẩn chính của họ.
 • Tiến hành xét nghiệm trên toàn cơ sở ngay khi có thể nếu có người tại địa điểm được xác nhận đã nhiễm COVID-19.
 • Cung cấp xét nghiệm vi-rút SARS-CoV-2 cho tất cả khách hàng và nhân viên liên quan tới cơ sở hoặc khu lều trại bất kỳ lúc nào từ 2 ngày trước khi người đó bắt đầu có các triệu chứng hoặc 2 ngày trước khi người không có triệu chứng nhận được xét nghiệm dương tính, đến khi họ được cách ly.
 • Xem lại Hướng dẫn của CDC về cách ứng phó với các ca bệnh tại địa điểm cung cấp dịch vụ cho người vô gia cư để biết thêm thông tin về điều tra ca bệnh và ứng phó với dịch bệnh.

Lây truyền cộng đồng từ mức tối thiểu đến trung bình: Tăng cường khả năng xét nghiệm cho người không có triệu chứng

Ngoài các chiến lược phát hiện và nghiên cứu ca bệnh thường xuyên được mô tả ở trên, các sở y tế ở những khu vực có lây truyền cộng đồng từ  mức tối thiểu đến trung bình có thể cân nhắc làm việc với các đối tác để tăng khả năng xét nghiệm tại nơi trú ẩn và lều trại cho người vô gia cư (ví dụ, tạo ra một hệ thống giám sát chủ động). Cung cấp một cách có hệ thống cho các cá nhân tại các cơ sở theo các tiêu chí chỉ định có thể tăng khả năng phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh. Ví dụ về các chiến lược xét nghiệm tăng cường mà các sở y tế hoặc nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe có thể sử dụng một mình hoặc kết hợp với nơi trú ẩn cho người vô gia cư bao gồm:

 • Tăng cường xét nghiệm dựa trên triệu chứng: Tăng cường khả năng tiếp cận xét nghiệm và xác định sớm các ca bệnh bằng cách bố trí các nhà cung cấp dịch vụ y tế tại các địa điểm cung cấp dịch vụ cho người vô gia cư để cung cấp xét nghiệm cho bất kỳ ai có các triệu chứng COVID-19. Nếu có bất kỳ khách hàng, nhân viên hoặc tình nguyện viên xét nghiệm dương tính, hãy tiến hành cách ly trên toàn cơ sở.
 • Xét nghiệm sàng lọc lựa chọn ngẫu nhiên: Cung cấp xét nghiệm sàng lọc cho các khách hàng, nhân viên hoặc tình nguyện viên được lựa chọn ngẫu nhiên (ví dụ mỗi người thứ 3) thường xuyên tại địa điểm. Nếu có bất kỳ khách hàng hoặc nhân viên xét nghiệm dương tính, hãy tiến hành cách ly trên toàn cơ sở. Mặc dù các khu vực phân quyền có thể sử dụng lựa chọn này nhưng vẫn chưa xác định rõ tần suất lý tưởng để thực hiện xét nghiệm sàng lọc.
 • Thiết  lập ngưỡng sàng lọc các triệu chứng dương tính: Theo dõi các trường hợp bị bệnh giống COVID (ví dụ các trường hợp có thể nhiễm bệnh pdf iconexternal icon) tại cơ sở nếu đang chờ xét nghiệm hoặc xét nghiệm không có sẵn. Thiết lập ngưỡng để ứng phó tương tự như các biện pháp quý vị có thể sử dụng tại cơ sở chăm sóc dài hạn, ví dụ >2 các trường hợp mắc bệnh giống COVID được phát hiện tại cơ sở trong vòng 14 ngày. Nếu vượt quá ngưỡng quy định trước, hãy tiến hành xét nghiệm trên toàn cơ sở.
 • Các địa điểm phòng ngừa: Chọn một địa điểm duy nhất để tiến hành xét nghiệm sàng lọc trên toàn cơ sở thường xuyên  (ví dụ như hàng tuần). Hoặc, xem xét các cơ sở được liên kết thành địa điểm trọng điểm (ví dụ: các cơ sở cải huấn hoặc nơi trú ẩn cho người vô gia cư gần đó). Nếu có một hoặc nhiều ca bệnh được xác định tại địa điểm phòng ngừa, hãy tiến hành xét nghiệm sàng lọc trên toàn cơ sở tại mỗi địa điểm.

Lây truyền cộng đồng đáng kể: xét nghiệm ban đầu và thường xuyên

Tại các khu vực có mức lây truyền cộng đồng là đáng kế, các sở y tế có thể cân nhắc điều phối với các đối tác cung cấp xét nghiệm sàng lọc toàn cơ sở cho tất cả khách hàng, tình nguyện viên và nhân viên tại tất cả các cơ sở ít nhất một lần, bất kể việc đã xác định được ca COVID-19 đầu tiên hay chưa. Khuyến nghị xét nghiệm lại tất cả các khách hàng, tình nguyện viên và nhân viên có kết quả âm tính hoặc chưa được xét nghiệm trước đây (ví dụ: mỗi tuần một lần) cho đến khi xét nghiệm xác định không có trường hợp mới nào nhiễm COVID-19 trong ít nhất 14 ngày kể từ khi có kết quả xét nghiệm dương tính gần đây nhất. Nếu nguồn lực để thực hiện xét nghiệm hạn chế, hãy xem xét ưu tiên các địa điểm xét nghiệm tuân theo một hoặc các yếu tố sau:

 • Quy mô. Xem xét tiến hành xét nghiệm tại các địa điểm lớn hơn.
 • Sự thay thế người. Xem xét nghiệm tại các địa điểm tiếp nhận nhiều người mới mỗi tuần.
 • Sự liên kết với các cơ sở khác. Xem xét bắt đầu tiến hành xét nghiệm với các cơ sở sử dụng chung nhân viên hoặc có chung khách hàng.
 • Mức độ đông đúc. Xem xét bắt đầu tiến hành xét nghiệm tại các địa điểm gặp khó khăn để duy trì khoảng cách tiếp xúc giữa các khách hàng.
 • Phòng tập trung so với phòng cá nhân tại nơi trú ẩn. Xem xét bắt đầu tiến hành xét nghiệm tại các địa điểm có khu vực ngủ chung.
 • Khả năng dễ mắc bệnh của dân số. Xem xét bắt đầu tiến hành xét nghiệm tại các địa điểm có người có nguy cơ mắc bệnh nghiêm trọng cao hơn.

[1] Bộ Gia cư và Phát triển Đô thị. Báo Cáo Đánh Giá Tình Trạng Vô Gia Cư Hàng Năm Lần Thứ 2018 trước Quốc Hội, PHẦN 2: Ước Tính Số Lượng Vô Gia Cư Tại Hoa Kỳ. Tháng 9, 2020. Có sẵn tại: https://www.huduser.gov/portal/sites/default/files/pdf/2018-AHAR-Part-2.pdfpdf iconexternal icon

[2] Fazel S, Geddes J, Kushel M. Sức Khỏe của Người Vô Gia Cư ở Các Nước Có Thu Nhập Cao: Dịch Tễ Học Mô Tả, Hậu Quả Sức Khỏe và Khuyến Cáo Lâm Sàng và Chính Sách. Lancet. Ngày 25;384(9953):1529-40 tháng 10 năm 2014

[3] Mosites E, Parker EM, Clarke KE và cộng sự. Đánh Giá Tỷ Lệ Lây Nhiễm SARS-CoV-2 tại Nơi Trú Ẩn của Người Vô Gia Cư - Bốn Thành Phố tại Hoa Kỳ, Ngày 27 tháng 3 - Ngày 15 tháng 4, 2020. MMWR Báo Cáo Hàng Tuần về Mắc Bệnh và Tử Vong 2020;69:521-522. DOI: http://dx.doi.org/10.15585/mmwr.mm6917e1