Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang web này được cập nhật thường xuyên. Một số nội dung có thể còn bằng tiếng Anh cho đến khi được dịch hết.

Cập nhật quan trọng: Cơ sở y tế
CDC đã cập nhật một số phương thức chọn lọc để vận hành hệ thống y tế hiệu quả nhằm thích ứng với hoạt động tiêm chủng COVID-19. Tìm hiểu thêm
BẢN CẬP NHẬT
Với bằng chứng mới về biến thể B.1.617.2 (Delta), CDC đã cập nhật hướng dẫn dành cho những người được tiêm chủng đầy đủ. CDC khuyến nghị tất cả giáo viên, nhân viên, học sinh và khách đến trường K-12 nên đeo khẩu trang bất kể tình trạng tiêm chủng của họ như thế nào. Học sinh sẽ trở lại học toàn thời gian trên lớp vào mùa thu và nên áp dụng các chiến lược phòng ngừa theo lớp tại trường.
BẢN CẬP NHẬT
Nhà Trắng tuyên bố rằng du khách quốc tế bắt buộc phải có tiêm vắc-xin trước khi vào Hoa Kỳ và có hiệu lực từ ngày 8 tháng 11, 2021. Đối với các mục đích vào Hoa Kỳ, vắc-xin được chấp nhận sẽ bao gồm các vắc-xin nằm trong danh sách được sử dụng khẩn cấp của WHO và được FDA phê duyệt hay cho phép sử dụng. Thông tin thêm có ở đây.
BẢN CẬP NHẬT
Yêu cầu khi du lịch vào Hoa Kỳ đang thay đổi, bắt đầu từ 8, 2021 tháng 11. Thông tin thêm có tại đây.

Hướng dẫn tạm thời về Xét Nghiệm SARS-CoV-2 tại Nơi Trú Ẩn và Lều Trại cho Người Vô Gia Cư

Hướng dẫn tạm thời về Xét Nghiệm SARS-CoV-2 tại Nơi Trú Ẩn và Lều Trại cho Người Vô Gia Cư
Cập nhật ngày 17 tháng 3 năm 2021
In

Tóm Tắt các Thay Đổi Gần Đây

 • Cập nhật mô tả về các xét nghiệm, tình huống xét nghiệm và các giai đoạn của hướng dẫn cộng đồng để căn chỉnh với tổng quan xét nghiệm Tổng quan xét nghiệm SARS-CoV-2.
Các điểm chính
 • Xét nghiệm vi-rút Corona-2 (SARS-CoV-2) hội chứng hô hấp cấp tính là biện pháp ngăn ngừa bùng phát dịch quan trọng tại nơi trú ẩn và khu lều trại cho người vô gia cư.
 • Xét nghiệm chẩn đoán, bao gồm các tiếp xúc gần của những ca bệnh COVID-19 đã biết và xét nghiệm sàng lọc là kết hợp quan trọng để ngăn chặn lây lan COVID-19.
 • Các cân nhắc xét nghiệm riêng cho nơi trú ẩn và khu lều trại cho người vô gia cư, bao gồm ví dụ các dịch vụ hỗ trợ khi cô lập là cần thiết đối với người lâm vào cảnh vô gia cư.
 • Mức lây truyền trong cộng đồng có thể cung cấp thông tin cho các phương thức xét nghiệm cho nơi trú ẩn và khu lều trại cho người vô gia cư.

Lưu ý: Tài liệu này nhằm cung cấp những lưu ý về việc sử dụng xét nghiệm thích hợp mà không ảnh hưởng đến các quyết định thanh toán hoặc phạm vi bảo hiểm của xét nghiệm đó, trừ khi có thể được tham khảo (hoặc quy định) bởi một tổ chức khác hoặc cơ quan liên bang hoặc tiểu bang. CDC không phải là một cơ quan quản lý; do đó, thông tin trong tài liệu này chỉ nhằm hỗ trợ các sở y tế và nhà cung cấp dịch vụ cho người vô gia cư đưa ra quyết định thay vì thiết lập các yêu cầu quy định. Bản hướng dẫn này không thay thế bất kỳ đạo luật, quy tắc và quy định hiện hành nào về an toàn và sức khỏe của liên bang, tiểu bang, bộ lạc, địa phương hay vùng lãnh thổ. Hướng dẫn này được phát triển dựa vào những gì mọi người đã biết về lây nhiễm SARS-CoV-2 và COVID-19 và có thể thay đổi khi có sẵn thêm thông tin.

Giới Thiệu

Văn bản này mô tả các chiến lược xét nghiệm SARS-CoV-2 dành cho các nơi trú ẩn và khu lều trại cho người vô gia cư. Nhiều người lâm vào cảnh vô gia cư là người cao tuổi và những người có bệnh nền, đặt họ vào nhóm những người có nguy cơ cao mắc bệnh nghiêm trọng vì COVID-19. Xét nghiệm nên được dùng kết hợp với các chiến lược ngăn ngừa COVID-19 bởi các địa điểm của nhà cung cấp dịch vụ cho người vô gia cư Kết quả xét nghiệm không nên là rào cản đói với việc tiếp cận các dịch vụ cho người vô gia cư. Xét nghiệm SARS-CoV-2 không nên là điều kiện tiên quyết để mọi người được vào địa điểm dịch vụ cho người vô gia cư trừ khi được chỉ thị bởi cơ quan y tế tiểu bang hoặc địa phương.

Bất cứ khi nào có người xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, hãy đảm bảo cá nhân đó được thông báo thích hợp và nhanh chóng, được tách riêng khỏi người khác, cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế phù hợp và liên kết với nơi ở thay thế để cô lập nếu cần. Vui lòng xem xét hướng dẫn ứng phó với các ca bệnh COVID-19 tại nơi trú ẩn cho người vô gia cư để xác định người tiếp xúc gần của người có xét nghiệm dương tính. Các quy trình xét nghiệm nên bảo vệ quyền riêng tư và bảo mật phù hợp với luật pháp và quy định hiện hành. Mục đích và quy trình xét nghiệm nên được trao đổi rõ ràng với khách hàng và nhân viên tại địa điểm dịch vụ cho người vô gia cư. Để hiểu thêm về hướng dẫn sau đây, vui lòng tham khảo:

Những điều cần lưu ý khi xét nghiệm

Xét nghiệm SARS-CoV-2 có thể được tích hợp là một phần của phương thức tiếp cận toàn diện để giảm lây truyền. Sàng lọc triệu chứng, xét nghiệmtruy dấu người tiếp xúc là những chiến lược giúp xác định người nhiễm SARS-CoV-2 để có thể hành động nhằm làm chậm và ngăn chặn sự lây lan của vi-rút.

Vắc-xin ngừa COVID-19 hiện đang có sẵn theo các liều giới hạn; do vậy, Ủy Ban Tư Vấn về Quy Trình Phòng Ngừa Miễn Dịch của CDC (ACIP) đã miêu tả các khuyến nghị về việc ưu tiên trong những giai đoạn đầu của chương trình chủng ngừa. Do nguồn cung cấp vắc-xin tăng và các nhóm ưu tiên bổ sung nhận vắc-xin, các ưu tiên của CDC trong xét nghiệm SARS-CoV-2 sẽ thay đổi và bản hướng dẫn sẽ được cập nhật. Ví dụ, khi có càng nhiều nhân viên được tiêm vắc-xin, các ưu tiên xét nghiệm SARS-CoV-2 có thể sẽ chuyển sang tập trung vào nhân viên và cư dân chưa xét nghiệm. Để tham khảo hướng dẫn về cách ly và xét nghiệm cho những người đã được tiêm chủng đầy đủ, vui lòng truy cập Khuyến cáo tạm thời của cơ quan y tế công cộng đối với người đã được tiêm chủng đầy đủ.

Những người đang được xét nghiệm nên nhận các thông tin rõ ràng về

 • nhà sản xuất, tên xét nghiệm, loại xét nghiệm, mục đích xét nghiệm, các thông số hiệu suất của bài xét nghiệm, bất kỳ sự giới hạn nào liên quan đến bài xét nghiệm, người chi trả cho xét nghiệm, cách xét nghiệm được thực hiện, khi nào được nhận kết quả xét nghiệm và nhận thế nào;
 • cách đọc hiểu ý nghĩa của kết quả xét nghiệm, những hành động đi liền với kết quả âm tính hoặc dương tính, sự khác nhau giữa xét nghiệm cho mục đích sàng lọc tại nơi làm việc và cho mục đích chẩn đoán y tế, những người sẽ nhận kết quả, kết quả có thể được sử dụng như thế nào và mọi hậu quả nếu từ chối xét nghiệm.

Các cá nhân đã xét nghiệm buộc phải nhận được tờ thông tin bệnh nhân như một phần trong giấy phép sử dụng khẩn cấp (EUA)external icon.

Các loại xét nghiệm

Xét nghiệm vi-rút

Loại xét nghiệm vi-rút đã được Cơ Quan Quản Lý Thực Phẩm và Dược Phẩm Hoa Kỳ phê chuẩnexternal icon được sử dụng để chẩn đoán tình trạng lây nhiễm SARS-CoV-2, loại vi-rút gây bệnh COVID-19. Xét nghiệm vi-rút đánh giá xem vi-rút có trong mẫu xét nghiệm từ cơ quan hô hấp hay các mẫu khác không. Kết quả từ các xét nghiệm này giúp nhân viên y tế công cộng xác định và cô lập những người bị lây nhiễm nhằm giảm thiểu lây truyền SARS-CoV-2. Xem danh sách Giấy phép sử dụng khẩn cấp chẩn đoán trong ống nghiệmexternal icon của FDA để biết thêm thông tin về hiệu suất của các xét nghiệm cụ thể được phép.

 • Các loại xét nghiệm khuếch đại acid nucleic (NAAT), chẳng hạn như phản ứng chuỗi trùng hợp phiên mã ngược thời gian thực (RT-PCR), phát hiện acid ribonucleic (RNA) của vi-rút và cho biết tình trạng lây nhiễm hiện tại hoặc gần đây nhờ phát hiện RNA tồn tại lâu dài của vi-rút mà không cần bằng chứng trực tiếp cho thấy vi-rút có khả năng sao chép hoặc lây truyền sang cho người khác. NAAT là những loại xét nghiệm có độ nhạy cao, tính đặc hiệu cao để chẩn đoán lây nhiễm SARS-CoV-2. Hầu hết các NAAT đều cần được xử lý trong phòng thí nghiệm với thời gian cho kết quả khác nhau (~1-2 ngày), nhưng một số loại NAAT là xét nghiệm tại nơi chăm sóc và cho kết quả chỉ trong khoảng 15-45 phút.
 • Xét nghiệm kháng nguyên phát hiện sự hiện diện của một kháng nguyên vi-rút cụ thể. Hầu hết các xét nghiệm này có thể được xử lý tại nơi chăm sóc và cho kết quả trong khoảng 15-­30 phút. Xét nghiệm kháng nguyên thường có tính đặc hiệu tương tự nhưng độ nhạy thấp hơn NAAT. Tùy theo xác suất tiền xét nghiệm mà kết quả xét nghiệm kháng nguyên có thể cần được xác nhận lại bằng NAAT (VD: xét nghiệm âm tính ở người có triệu chứng hoặc dương tính ở người không có triệu chứng). Việc sử dụng Thuật Toán Xét Nghiệm Kháng Nguyên pdf icon[147 KB, 1 trang] được khuyến nghị để xác định xem có cần xét nghiệm để xác nhận không.

Xét nghiệm kháng thể

Xét nghiệm kháng thể (hay huyết thanh học) được sử dụng để phát hiện tình trạng lây nhiễm SARS-CoV-2 trước đây và có thể hỗ trợ chẩn đoán Hội Chứng Viêm Đa Hệ Thống ở Trẻ Em (MIS-C) và ở người lớn (MIS-A). CDC không khuyến nghị dùng xét nghiệm kháng thể để chẩn đoán tình trạng nhiễm bệnh hiện tại. Tùy vào thời điểm nhiễm bệnh và thời điểm xét nghiệm mà xét nghiệm có thể không phát hiện ra kháng thể ở người hiện đang nhiễm bệnh. Ngoài ra, hiện vẫn chưa rõ liệu kết quả xét nghiệm kháng thể dương tính có cho thấy khả năng miễn dịch với SARS-CoV-2 hay không; vì vậy, tại thời điểm này, không nên sử dụng xét nghiệm kháng thể để xác định khả năng miễn dịch của cá nhân trước nguy cơ tái lây nhiễm. Phương thức xét nghiệm kháng thể hiện đang được sử dụng cho mục đích dịch tễ học và giám sát của cơ quan y tế công cộng. Do xét nghiệm kháng thể có thể nhắm đến những đối tượng khác nhau trên vi-rút, quý vị có thể cần thực hiện các xét nghiệm cụ thể để đánh giá xem kháng thể bắt nguồn từ lần lây nhiễm trước đây so với kháng thể có được nhờ tiêm chủng. Để biết thêm thông tin về vắc-xin COVID-19 và kết quả xét nghiệm kháng thể, vui lòng tham khảo Các Lưu Ý Lâm Sàng Tạm Thời đối với Việc Sử Dụng Vắc-xin mRNA ngừa COVID-19 tại Hoa Kỳ.

Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Tổng quan về xét nghiệm SARS-CoV-2.

Tổng quan về các tình huống xét nghiệm

Mục đích của xét nghiệm chẩn đoán là xác định tình trạng nhiễm bệnh hiện tại ở các cá nhân và xét nghiệm này được thực hiện khi một người có dấu hiệu hoặc triệu chứng giống với COVID-19, hoặc khi một người không có triệu chứng nhưng lại nghi ngờ hoặc đã xác định có phơi nhiễm với SARS-CoV-2 trong thời gian gần đây.

Ví dụ về xét nghiệm chẩn đoán bao gồm:

 • Xét nghiệm cho người có triệu chứng giống với COVID-19 và người đến gặp nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của họ
 • Xét nghiệm là kết quả của nỗ lực truy dấu người tiếp xúc
 • Xét nghiệm cho những người cho biết là họ đã tiếp xúc với một ca COVID-19 đã xác nhận hoặc đang nghi nhiễm
 • Xét nghiệm cho người đã tham dự một sự kiện nơi có một người tham gia khác sau đó được xác nhận mắc COVID-19

Xét nghiệm sàng lọc có mục đích là xác định những người nhiễm bệnh nhưng không có triệu chứng và không có tiền sử phơi nhiễm SARS-CoV-2 đã xác định, nghi ngờ hay đã báo cáo. Việc sàng lọc giúp xác định những ca chưa rõ để có thể thực hiện các biện pháp phòng ngừa nguy cơ tiếp tục lây truyền.

Ví dụ về sàng lọc bao gồm:

 • Xét nghiệm cho người lao động tại nơi làm việc
 • Xét nghiệm cho sinh viên, giảng viên và nhân viên tại một trường học hoặc trường đại học
 • Xét nghiệm cho cá nhân trước và sau khi đi du lịch
 • Xét nghiệm tại nhà cho người không có triệu chứng gắn liền với COVID-19 và không có sự phơi nhiễm đã biết với người mắc COVID-19

Lựa chọn một loại xét nghiệm

Khi lựa chọn loại xét nghiệm để sử dụng, điều quan trọng là phải hiểu được mục đích xét nghiệm (VD: chẩn đoán, sàng lọc), kết quả phân tích xét nghiệm trong bối cảnh mức độ lây truyền cộng đồng, nhu cầu xét nghiệm nhanh và các lưu ý khác. Bảng 1 tóm tắt một số đặc điểm của NAAT và xét nghiệm kháng nguyên để xem xét. Hầu hết các xét nghiệm kháng nguyên đã nhận được EUA từ FDAexternal icon được cho phép để xét nghiệm cho người có triệu chứng trong vòng 5, 7, 12 hoặc 14 ngày đầu kể từ khi khởi phát triệu chứng. Xét đến nguy cơ lây truyền SARS-CoV-2 từ người nhiễm SARS-CoV-2 trong giai đoạn tiền triệu chứng hoặc không có triệu chứng, quý vị có thể cân nhắc sử dụng xét nghiệm kháng nguyên ở những người không có triệu chứng và đang trong giai đoạn tiền triệu chứng. FDA đã đưa ra một danh sách câu hỏi thường gặp dành cho các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe đang sử dụng xét nghiệm chẩn đoán khi sàng lọc người không có triệu chứngexternal icon, và Trung Tâm Dịch Vụ Medicare & Medicaid sẽ tạm thời thực thi quyền quyết định thi hànhpdf iconexternal icon để cho phép sử dụng xét nghiệm kháng nguyên ở người không có triệu chứng trong giai đoạn khẩn cấp về y tế công cộng do COVID-19 theo Tu Chính Cải Thiện Phòng Xét Nghiệm Lâm Sàng năm 1988 (CLIA). Các phòng thí nghiệm thực hiện xét nghiệm sàng lọc hoặc chẩn đoán SARS-CoV-2 phải có chứng chỉ CLIA và đáp ứng các yêu cầu quản lý. Những loại xét nghiệm đã nhận được EUA từ FDA để sử dụng tại nơi chăm sóc (POC) có thể được thực hiện nếu có chứng chỉ miễn CLIA.

Bảng 1. Những điểm khác nhau giữa NAAT và xét nghiệm kháng nguyên cần cân nhắc khi lập kế hoạch sử dụng cho mục đích chẩn đoán hoặc sàng lọc

NAAT

Xét nghiệm kháng nguyên

Mục đích nhắm đến

Phát hiện lây nhiễm hiện tại

Phát hiện lây nhiễm hiện tại

Chất phân tích được phát hiện

Acid Ribonucleic (RNA) Của Vi-rút

Kháng nguyên vi-rút

(Các) loại mẫu xét nghiệm

Dịch mũi, dịch mũi họng, dịch miệng - hầu, đờm, nước bọt

Dịch mũi, dịch mũi họng

Độ nhạy

Tùy vào xét nghiệm, nhưng thường là cao ở các xét nghiệm tại phòng thí nghiệm và trung bình - cao ở những xét nghiệm tại POC

Tùy vào thời gian lây nhiễm, nhưng thường là từ trung bình đến cao tại những thời điểm tải lượng vi-rút đỉnh điểm*

Độ đặc hiệu

Cao

Cao

Độ phức tạp của xét nghiệm

Khác nhau tùy theo loại xét nghiệm

Tương đối dễ sử dụng

Được cho phép sử dụng tại nơi chăm sóc

Đa số là không, một số khác có

Đa số là có, một số khác không

Thời gian cho kết quả

Đa số từ 1-3 ngày. Một số có thể có kết quả chỉ sau 15 phút

Từ 15 - 30 phút

Chi phí/xét nghiệm^

Trung bình (~75 USD-100 USD/xét nghiệm)

Thấp (~5 USD-50 USD/xét nghiệm)

Ưu điểm

Phương pháp xét nghiệm nhạy nhất ở thời điểm hiện tại

Thời gian cho kết quả ngắn với các xét nghiệm NAAT POC, nhưng loại xét nghiệm chỉ có số ít

Thường không cần lặp lại để xác nhận kết quả

Thời gian trả kết quả nhanh (khoảng 15 phút)+

Khi thực hiện tại hoặc gần POC, cho phép nhanh chóng xác định người nhiễm bệnh, từ đó ngăn chặn sự lây truyền vi-rút sau đó tại cộng đồng, nơi làm việc, v.v.

Hiệu suất tương xứng với các xét nghiệm NAAT ở những người có triệu chứng và/hoặc nếu vi-rút nuôi cấy xuất hiện, khi đối tượng xét nghiệm được cho rằng đã nhiễm bệnh

Nhược Điểm

Thời gian cho kết quả dài hơn với những xét nghiệm ở phòng thí nghiệm (1-3 ngày)

Chi phí xét nghiệm cao hơn

Kết quả chẩn đoán dương tính với xét nghiệm NAAT không nên lặp lại trong vòng 90 ngày, vì người ta có thể tiếp tục có RNA có thể phát hiện sau khi nguy cơ lây truyền đã qua

Có thể cần xét nghiệm xác nhận

Có độ nhạy thấp hơn (nhiều kết quả âm tính sai hơn) so với các xét nghiệm NAAT, đặc biệt là ở những người không có triệu chứng

*Độ nhạy của xét nghiệm kháng nguyên bị giảm có thể được bù đắp nếu các xét nghiệm kháng nguyên POC được lặp lại thường xuyên hơn (VD: xét nghiệm nối tiếp ít nhất là 1 tuần/lần).
^ Chi phí cho: NAATexternal icon
+Chỉ nói đến xét nghiệm kháng nguyên tại điểm chăm sóc.

Lưu ý khi xét nghiệm trong các tình huống khác nhau

Xét nghiệm chẩn đoán

Xét nghiệm những người có dấu hiệu và triệu chứng của COVID-19

Những người lâm vào cảnh vô gia cư có các dấu hiệu và/hoặc triệu chứng COVID-19 nên được đưa tới khu vực riêng như mô tả trong Hướng dẫn tạm thời cho các nhà cung cấp dịch vụ cho người vô gia cư. Khách hàng nên đeo khẩu trang che mũi và miệng và có thể được đưa tới cơ sở chăm sóc sức khỏe, tùy vào mức độ nghiêm trọng của các triệu chứng. Có thể thực hiện xét nghiệm theo giấy phép sử dụng khẩn cấp để xác định liệu cá nhân đó có bị nhiễm SARS-CoV-2 bởi xét nghiệm kháng nguyên hoặc NAAT.

Xét ngiệm những người không có triệu chứng đã hoặc nghi bị phơi nhiễm với SARS-CoV-2

Người tiếp xúc gần chưa tiêm chủng của những người mắc COVID-19 nên cách ly và đi xét nghiệm. Tuy nhiên việc truy dấu người tiếp xúc gần của những người lâm vào cảnh vô gia cư có thể khó khăn và việc truy dấu tiếp xúc dựa trên địa điểm có thể được sử dụng, đó làxét nghiệm quy mô lớn hơn cho khách hàng, nhân viên và tình nguyện viên tại các địa điểm mà người nhiễm COVID-19 gần đây đã đến. Một số lưu ý bổ sung bao gồm:

Xét nghiệm để xác định tình trạng hết lây nhiễm

Việc tập hợp bằng chứng củng cố cho quyết định ngừng cô lập và các biện pháp phòng ngừa cho người mắc COVID-19 với một chiến lược dựa trên triệu chứng. Người trưởng thành có nhiều bệnh nghiêm trọng hoặc bị suy giảm miễn dịch có thể vẫn có khả năng lây nhiễm lên đến 20 ngày hoặc lâu hơn từ khi khởi phát triệu chứng, vì vậy các cơ sở có thể cân nhắc về chiến lược dựa trên xét nghiệm khi tham khảo ý kiến chuyên gia bệnh truyền nhiễm đối với những người này. Với tất cả những đối tượng khác, chiến lược dựa trên xét nghiệm không còn được khuyên dùng ngoại trừ việc ngừng cách ly hoặc cần có các biện pháp phòng ngừa sớm hơn khi thực hiện theo chiến lược dựa trên triệu chứng.

Xét nghiệm sàng lọc

Xét nghiệm người không có triệu chứng và không được biết hay nghi ngờ bị phơi nhiễm với SARS-CoV-2 để xác định, cách ly và phòng bệnh từ sớm

Xét nghiệm trên diện rộng, bất kể các dấu hiệu hoặc triệu chứng là yếu tố chính của phương thức tiếp cận theo lớp để ngăn ngừa lây truyền SARS-CoV-2 tại môi trường tập trung đông người. Việc sàng lọc này cho phép xác định sớm và cách ly những người không có triệu chứng, tiền triệu chứng hoặc chỉ có các triệu chứng nhẹ và những người có thể truyền vi-rút mà không biết. Tại các môi trường sàng lọc sử dụng xét nghiệm kháng nguyên, xét nghiệm NAAT xác nhận được khuyến nghị cho những người xét nghiệm dương tính. Để diễn giải kết quả xét nghiệm sàng lọc, vui lòng tham khảo Thuật toán xét nghiệm kháng nguyênpdf icon. Mức lây truyền cộng đồng có thể cung cấp thông tin cho tần suất xét nghiệm sàng lọc (Bảng 2).

Dữ liệu về mức lây truyền cộng đồng có thể dẫn hướng các quyết định về các chiến lược xét nghiệm sàng lọc tại nơi trú ẩn và khu lều trại cho người vô gia cư (Bảng 2). Nếu được chỉ định xét nghiệm toàn bộ cơ sở, có thể cung cấp xét nghiệm NAAT hoặc kháng nguyên cho toàn bộ khách hàng và nhân viên.

 • Khách hàng có xét nghiệm dương tính nên được kết nối với nơi họ có thể cô lập an toàn và có quyền tiếp cận các dịch vụ cần thiết đến khi đáp ứng tiêu chí để ngừng cô lập.
 • Nhân viên có xét nghiệm dương tính nên được chăm sóc y tế nếu cần thiết và ở nhà cho đến khi họ đáp ứng tiêu chí để ngừng cô lập.
 • Tiếp tục lặp lại xét nghiệm vi-rút cho tất cả khách hàng, nhân viên và tình nguyện viên trước đó xét nghiệm âm tính hoặc chưa được xét nghiệm, thường là 3 ngày đến 7 ngày, đến khi xét nghiệm xác định không có ca nhiễm SARS-CoV-2 mới trong một khoảng thời gian tối thiểu 14 kể từ lần có kết quả xét nghiệm dương tính gần đây nhất.
 • Dựa trên thời gian ủ bệnh của COVID-19 (lên tới 14 ngày), CDC khuyến nghị cơ sở nên thực hiện xét nghiệm sàng lọc ít nhất là hàng tuần.

Các nhà cung cấp dịch vụ cho người vô gia cư có thể cân nhắc đưa thêm kết quả xét nghiệm tổng hợp nhiều người trongCổng thông tin dữ liệu Chăm sóc sức khỏe quốc gia cho Hội đồng Vô gia cư để giúp hiểu rõ tác động của COVID-19 đối với nhân viên và khách hàng của nơi trú ẩn và khu lều trạiexternal icon cho người vô gia cư.

Bảng 2. Các chỉ báo cộng đồng ở cấp độ quận@
Chỉ Báo Thấp Trung bình Lớn Cao
Tổng số ca mới lũy kế trên mỗi 100.000 người trong 7 ngày qua* >10 10–49 50–99 >100
Tỷ lệ xét nghiệm NAAT cho kết quả dương tính trong 7 ngày qua >5% 5%–7.9% 8%–9.9% >10%

Các chỉ báo được tính toán cho các quận hoặc khu vực thống kê cốt lõi, dù là khu vực nông thôn với mật độ dân số thấp, nhiều khu vực phân quyền có thể phải tính gộp lại để đưa ra chỉ báo giúp ích hơn cho việc ra quyết định. Quý vị có thể tìm thấy các chỉ báo được liệt kê ở trên theo quận trên CDC's Trang mạng Công Cụ Theo Dõi Dữ Liệu COVID ở "dạng xem theo quận của CDC.

@Nếu hai chỉ báo cho thấy mức độ lây truyền khác nhau, thì mức độ cao hơn sẽ được chọn.

* Số ca mới trong quận (hoặc cấp hành chính khác) trong 7 ngày qua chia cho dân số quận (hoặc cấp hành chính khác) và nhân với 100.000.

† Số xét nghiệm dương tính trong quận (hoặc cấp hành chính khác) trong 7 ngày qua chia cho tổng số xét nghiệm cho kết quả trong quận (hoặc cấp hành chính khác) trong 7 ngày qua. Tính phần trăm dương tính với xét nghiệm tại phòng thí nghiệm cho vi-rút corona 2 gây hội chứng hô hấp cấp tính nặng (SARS-CoV-2): Các phương pháp và lưu ý của CDC cho việc so sánh và diễn giải.

Bảng 3. Hành động nên thực hiện dựa trên cấp chỉ báo trong cộng đồng
Chiến lược phòng ngừa Lây truyền thấp
(Xanh)
Lây truyền  trung bình. (Vàng) Lây truyền đáng kể (Cam) Lây truyền cao (Đỏ)
Tiến hành phát hiện và nghiên cứu ca bệnh tiêu chuẩn**
Triển khai xét nghiệm sàng lọc: Xét nghiệm bộ phụ của các cá nhân theo tiêu chí đã chỉ định***

Triển khai xét nghiệm sàng lọc: Tăng tần suất xét nghiệm bộ phụ các cá nhân theo tiêu chí đã chỉ định***
Xét nghiệm sàng lọc: Tiếp tục xét nghiệm bộ phụ trên cơ sở thường xuyên; cân nhắc xét nghiệm toàn bộ cơ sở ít nhất là hàng tuần
Triển khai xét nghiệm toàn cơ sở nếu:
 • Kết quả xét nghiệm dương tính được xác định tại cơ sở.
 • Kết quả xét nghiệm dương tính được xác định tại địa điểm phòng ngừa,****
 • Một cụm các ca bệnh có thể xảy ra tại địa điểm đó vượt quá ngưỡng xác định trước, hoặc
 • Một cơ sở được xác định khi truy dấu tiếp xúc tại địa điểm.
Triển khai xét nghiệm toàn cơ sở ít nhất hàng tuần kèm xét nghiệm theo dõi nếu phát hiện thấy ca bệnh.

*Mức độ lây truyền cộng đồng được xác định là tổng số ca nhiễm mới trên 100.000 người trong 7 ngày qua (thấp 0-9; trung bình, 10-49; đáng kể, 50-99; cao, ≥100) và phần trăm xét nghiệm dương tính trong 7 ngày qua (thấp, <5%; trung bình, 5-7.9%; đáng kể 8-9.9%; cao, ≥10%).

**Giám sát thụ động bằng việc nghiên cứu ca bệnh và giám sát tại phòng thí nghiệm.

***Giám sát chủ động; xem ví dụ về tiêu chí bên dưới.

****Địa điểm phòng ngừa= một địa điểm đưa ra dấu hiệu là sự bùng phát dịch có thể xảy ra ở các địa điểm liền kề hay không.

Giai đoạn lây truyền cộng đồng: Thấp

Các sở y tế dùng các quy trình nghiên cứu ca bệnh và giám sát tiêu chuẩnpdf iconexternal icon (thụ động).

 • Điều tra xem liệu những cá nhân nhiễm SARS-CoV-2 có liên quan tới bất kỳ địa điểm dịch vụ cho người hay khu lều trại cho người vô gia cư từ 48 giờ trước khi họ có các triệu chứng đến khi họ được cô lập.
 • Cung cấp xét nghiệm vi-rút SARS-CoV-2 cho tất cả khách hàng và nhân viên liên quan tới địa điểm hoặc khu lều trại bất kỳ lúc nào từ 48 giờ trước khi cá nhân đó bắt đầu có các triệu chứng (hoặc 2 ngày trước khi có xét nghiệm dương tính cho cá nhân không có triệu chứng), đến khi người đó được cô lập.
 • Xem lại Hướng dẫn của CDC về cách ứng phó với các ca bệnh tại địa điểm cung cấp dịch vụ cho người vô gia cư để biết thêm thông tin về điều tra ca bệnh và ứng phó với dịch bệnh.

Xét nghiệm sàng lọc có thể được cơ quan y tế tiểu bang hoặc địa phương xem xét.

Giai đoạn lây truyền cộng đồng: Trung bình

Các sở y tế có thể cân nhắc cung cấp xét nghiệm hệ thống cho các cá nhân liên quan tới địa điểm theo tiêu chí đã chỉ định để tăng khả năng phát hiện sớm các ca bệnh (giám sát chủ động).

 • Tiếp cận xét nghiệm dựa trên triệu chứng nâng cao: Nhà cung cấp dịch vụ trạm y tế tại địa điểm dịch vụ cho người vô gia cư để cung cấp xét nghiệm có bất kỳ ai có các triệu chứng bệnh COVID-19. Nếu thấy có kết quả dương tính ở bước này, hãy tiến hành xét nghiệm toàn cơ sở.
 • Xét nghiệm sàng lọc chọn ngẫu nhiên: Cung cấp xét nghiệm sàng lọc cho khách hàng, nhân viên hoặc tình nguyện viên được chọn ngẫu nhiên (vd. cứ ba người chọn một) tại địa điểm trên cơ sở thường xuyên chẳng hạn như hàng tuần. Xét nghiệm nên tiến hành ít nhất là hàng tuần. Nếu thấy có kết quả dương tính ở bước này, hãy tiến hành xét nghiệm toàn cơ sở.
 • Thiết lập ngưỡng sàng lọc lọc triệu chứng dương tính: Theo dõi bệnh tương tự COVID-19 (các ca bệnh có thể xảy rapdf iconexternal icon) tại địa điểm nếu xét nghiệm đang chờ xử lý hoặc không có sẵn.
 • Các địa điểm phòng ngừa: Chọn một địa điểm tiến hành xét nghiệm sàng lọc toàn cơ sở trên cơ sở thường xuyên như hàng tuần. Cân nhắc các địa điểm kết nối làm địa điểm phòng ngừa cho nhau như các cơ sở cải huấn hoặc địa điểm nhà cung cấp dịch vụ cho người vô gia cư gần đó. Nếu xác định được một hoặc nhiều ca bệnh tại cơ sở phòng ngừa, hãy tiến hành xét nghiệm sàng lọc toàn cơ sở tại mỗi địa điểm.

Giai đoạn lây truyền cộng đồng: Đáng kể

Các sở y tế và nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe có thể cân nhắc việc xét nghiệm sàng lọc với tần suất cao hơn. Nếu phát hiện thấy bất kỳ ca bệnh nào, nên tiến hành xét nghiệm toàn cơ sở và các biện pháp giảm thiểu khác để ngăn chặn lây truyền.

 • Kết hợp các chiến lược sàng lọc như cung cấp cả sàng lọc dựa trên triệu chứng nâng cao và sàng lọc chọn ngẫu nhiên.
 • Tăng tần suất xét nghiệm sàng lọc ngẫu nhiên và số người xét nghiệm tại mỗi địa điểm. Tại các môi trường sàng lọc sử dụng xét nghiệm kháng nguyên, xét nghiệm NAAT xác nhận được khuyến nghị cho những người xét nghiệm dương tính. Để diễn giải kết quả xét nghiệm sàng lọc, vui lòng xem  Thuật toán xét nghiệm kháng nguyên pdf icon[457 KB, 1 trang]. Những người có xét nghiệm dương tính (NAAT hoặc kháng nguyên) nên được cô lập tại chỗ hoặc tại cơ sở cô lập. Họ nên tiếp tục cô lập cho đến khi đáp ứng tiêu chí ngừng cô lập.

Giai đoạn lây truyền cộng đồng: Cao

Các sở y tế tiếp tục sàng lọc thường xuyên và có thể cân nhắc việc phối hợp với đối tác để cung cấp xét nghiệm sàng lọc toàn cơ sở cho toàn bộ khách hàng, tình nguyện viên và nhân viên tại tất cả các địa điểm hàng tuần, bất kể là họ đã xác định được ca bệnh COVID-19 ban đầu hay chưa. Lặp lại xét nghiệm cho tất cả các khách hàng, nhân viên và tình nguyện viên được xét nghiệm âm tính hoặc chưa xét nghiệm trước đó cho đến khi xét nghiệm xác định không có ca COVID-19 mới trong ít nhất 14 ngày từ khi có kết quả dương tính gần đây nhất. Nếu nguồn lực xét nghiệm hạn chế, các địa điểm có thể được ưu tiên theo một hoặc nhiều yếu tố này: quy mô lớn hơn, tỉ lệ nhân viên rời đi và được thay thế cao hơn, khả năng kết nối cao hơn (chồng chéo nhân viên hoặc khách hàng) với các cơ sở khác, đông hơn (không gian ít hơn), các phòng tụ tập đông hơn (ít phòng cá nhân hơn), khả năng dễ bị tổn thương của dân cư (nguy cơ không cân xứng hoặc nguy cơ mắc bệnh nghiêm trọng tương đối cao hơn).