Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang web này được cập nhật thường xuyên. Một số nội dung có thể còn bằng tiếng Anh cho đến khi được dịch hết.

NẾU QUÝ VỊ ĐÃ ĐƯỢC TIÊM CHỦNG ĐẦY ĐỦ
CDC đã cập nhật hướng dẫn cho những người đã được tiêm chủng đầy đủ. Tham khảo Khuyến Nghị Tạm Thời Dành Cho Người Được Tiêm Chủng Đầy Đủ.
THÔNG TIN CẬP NHẬT QUAN TRỌNG CHO CÁC TRƯỜNG HỌC
CDC khuyến nghị các trường tiếp tục sử dụng các  chiến lược phòng ngừa COVID-19 cho niên khóa 2020-2021. Tìm hiểu thêm
Cập nhật quan trọng: Cơ sở y tế
CDC đã cập nhật một số phương thức chọn lọc để vận hành hệ thống y tế hiệu quả nhằm thích ứng với hoạt động tiêm chủng COVID-19. Tìm hiểu thêm

Những người vô gia cư

Những người vô gia cư

Các nguồn lực hỗ trợ người vô gia cư

Cập nhật ngày 19 tháng 5 năm 2021
In
Những người vô gia cư

Nếu quý vị hoặc ai đó quý vị biết đang lâm vào tình trạng vô gia cư, hãy thực hiện thêm một số biện pháp phòng ngừa chống COVID-19. 

Phòng ngừa thêm
Vắc-xin Phòng COVID-19

Tiêm phòng cho người vô gia cư là điều quan trọng. Tìm hiểu xem các sở y tế có thể triển khai tiêm chủng cho người vô gia cư như thế nào.

Các Câu Hỏi Thường Gặp

Tham khảo các câu hỏi thường gặp về người vô gia cư và COVID-19.

Các hướng dẫn và lưu ý
Điều tra ca bệnh
Công cụ và đào tạo
Các bài viết của DCD về những người vô gia cư và mắc COVID-19
Áp phích dạng bản in
Cách quý vị có thể bảo vệ người khác khỏi COVID-19 tại nơi tạm trú: Trong các bữa ăn
Cách quý vị có thể bảo vệ người khác khỏi COVID-19 tại nơi tạm trú: Trong các bữa ăn (Áp phích)

Cách quý vị có thể bảo vệ người khác khỏi COVID-19 tại nơi tạm trú: tại các khu vực ngủ chung
Cách quý vị có thể bảo vệ người khác khỏi COVID-19 tại nơi tạm trú: Tại các khu vực ngủ chung (Áp-phích)

Cách quý vị có thể bảo vệ người khác khỏi COVID-19 tại nơi tạm trú: Khi đeo khẩu trang
Cách quý vị có thể bảo vệ người khác khỏi COVID-19 tại nơi tạm trú: Khi đeo khẩu trang (Áp-phích)

Ngăn chặn lây lan
Ngăn Chặn Sự Lây Lan Của Mầm Bệnh (áp-phích)

Bàn tay sạch giúp bạn khỏe mạnh
Bàn tay sạch giúp bạn khỏe mạnh (áp phích)

Những điều nên và không nên với khẩu trang vải
Những điều nên và không nên với khẩu trang

Bình Tĩnh và Rửa Tay
Bình Tĩnh và Rửa Tay (áp-phích tiếng Tây Ban Nha)