Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang web này được cập nhật thường xuyên. Một số nội dung có thể còn bằng tiếng Anh cho đến khi được dịch hết.

Cập nhật quan trọng: Cơ sở y tế
CDC đã cập nhật một số phương thức chọn lọc để vận hành hệ thống y tế hiệu quả nhằm thích ứng với hoạt động tiêm chủng COVID-19. Tìm hiểu thêm
BẢN CẬP NHẬT
Với bằng chứng mới về biến thể B.1.617.2 (Delta), CDC đã cập nhật hướng dẫn dành cho những người được tiêm chủng đầy đủ. CDC khuyến nghị tất cả giáo viên, nhân viên, học sinh và khách đến trường K-12 nên đeo khẩu trang bất kể tình trạng tiêm chủng của họ như thế nào. Học sinh sẽ trở lại học toàn thời gian trên lớp vào mùa thu và nên áp dụng các chiến lược phòng ngừa theo lớp tại trường.
BẢN CẬP NHẬT
Nhà Trắng tuyên bố rằng du khách quốc tế bắt buộc phải có tiêm vắc-xin trước khi vào Hoa Kỳ và có hiệu lực từ ngày 8 tháng 11 năm 2021. Đối với các mục đích vào Hoa Kỳ, vắc-xin được chấp nhận sẽ bao gồm các vắc-xin nằm trong danh sách được sử dụng khẩn cấp của WHO và được FDA phê duyệt hay cho phép sử dụng. Thông tin thêm có ở đây.
BẢN CẬP NHẬT
Yêu cầu khi du lịch vào Hoa Kỳ đang thay đổi, bắt đầu từ 8, 2021 tháng 11. Thông tin thêm có tại đây.

Những người vô gia cư

Những người vô gia cư

Các nguồn lực hỗ trợ người vô gia cư

Cập nhật ngày 10 tháng 2 năm 2022
In

CDC đang trong quá trình xem xét các khuyến cáo này để đưa ra cách thức đồng bộ các biện pháp phòng ngừa hiện nay với các khuyến cáo mới về Mức Độ COVID-19 Trong Cộng Đồng của CDC. Nội dung cập nhật sẽ được đăng ở đây khi có thông tin.

Những người vô gia cư
Vắc-xin Phòng COVID-19

Tiêm phòng cho người vô gia cư là điều quan trọng. Tìm hiểu xem các sở y tế có thể triển khai tiêm chủng cho người vô gia cư như thế nào.

Các Câu Hỏi Thường Gặp

Tham khảo các câu hỏi thường gặp về người vô gia cư và COVID-19.

Các hướng dẫn và lưu ý
Điều tra ca bệnh
Công cụ và đào tạo

Thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh đảm bảo sức khỏe và giảm lây truyền COVID-19 bằng cách luôn nắm được Mức Độ COVID-19 Trong Cộng Đồng.

Các bài viết của DCD về những người vô gia cư và mắc COVID-19
Áp phích dạng bản in
Cách quý vị có thể bảo vệ người khác khỏi COVID-19 tại nơi tạm trú: Trong các bữa ăn
Cách quý vị có thể bảo vệ người khác khỏi COVID-19 tại nơi tạm trú: Trong các bữa ăn (Áp phích)

Cách quý vị có thể bảo vệ người khác khỏi COVID-19 tại nơi tạm trú: tại các khu vực ngủ chung
Cách quý vị có thể bảo vệ người khác khỏi COVID-19 tại nơi tạm trú: Tại các khu vực ngủ chung (Áp-phích)

Cách quý vị có thể bảo vệ người khác khỏi COVID-19 tại nơi tạm trú: Khi đeo khẩu trang
Cách quý vị có thể bảo vệ người khác khỏi COVID-19 tại nơi tạm trú: Khi đeo khẩu trang (Áp-phích)

Ngăn chặn lây lan
Ngăn Chặn Sự Lây Lan Của Mầm Bệnh (áp-phích)

Bàn tay sạch giúp bạn khỏe mạnh
Bàn tay sạch giúp bạn khỏe mạnh (áp phích)

Bình Tĩnh và Rửa Tay
Bình Tĩnh và Rửa Tay (áp-phích tiếng Tây Ban Nha)