Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang web này được cập nhật thường xuyên. Một số nội dung có thể còn bằng tiếng Anh cho đến khi được dịch hết.

Những người vô gia cư

Những người vô gia cư

Các nguồn lực hỗ trợ người vô gia cư

Cập nhật ngày 18 tháng 12 năm 2020
In
Những người vô gia cư
Hướng dẫn, Công cụ và Đào tạo
Người Vô Gia Cư

Nếu quý vị hoặc ai đó quý vị biết đang lâm vào tình trạng vô gia cư, hãy thực hiện thêm một số biện pháp phòng ngừa chống COVID-19. 

Áp phích dạng bản in
Bàn tay sạch giúp bạn khỏe mạnhpdf icon
Bàn tay sạch giúp bạn khỏe mạnh (áp phích)

Ngăn chặn lây lanpdf icon
Ngăn Chặn Sự Lây Lan Của Mầm Bệnh (áp-phích)

Cách quý vị có thể bảo vệ người khác khỏi COVID-19 tại nơi tạm trú: Trong các bữa ănpdf icon
Cách quý vị có thể bảo vệ người khác khỏi COVID-19 tại nơi tạm trú: Trong các bữa ăn (Áp phích)

Cách quý vị có thể bảo vệ người khác khỏi COVID-19 tại nơi tạm trú: tại các khu vực ngủ chungpdf icon
Cách quý vị có thể bảo vệ người khác khỏi COVID-19 tại nơi tạm trú: Tại các khu vực ngủ chung (Áp-phích)

Cách quý vị có thể bảo vệ người khác khỏi COVID-19 tại nơi tạm trú: Khi đeo khẩu trangpdf icon
Cách quý vị có thể bảo vệ người khác khỏi COVID-19 tại nơi tạm trú: Khi đeo khẩu trang (Áp-phích)

Những điều nên và không nên với khẩu trang vảiimage icon
Những điều nên và không nên với khẩu trang vải (Hình ảnh)

Bình Tĩnh và Rửa Taypdf icon
Bình Tĩnh và Rửa Tay (áp-phích tiếng Tây Ban Nha)