Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang web này được cập nhật thường xuyên. Một số nội dung có thể còn bằng tiếng Anh cho đến khi được dịch hết.

Cập nhật quan trọng: Cơ sở y tế
CDC đã cập nhật một số phương thức chọn lọc để vận hành hệ thống y tế hiệu quả nhằm thích ứng với hoạt động tiêm chủng COVID-19. Tìm hiểu thêm
BẢN CẬP NHẬT
Với bằng chứng mới về biến thể B.1.617.2 (Delta), CDC đã cập nhật hướng dẫn dành cho những người được tiêm chủng đầy đủ. CDC khuyến nghị tất cả giáo viên, nhân viên, học sinh và khách đến trường K-12 nên đeo khẩu trang bất kể tình trạng tiêm chủng của họ như thế nào. Học sinh sẽ trở lại học toàn thời gian trên lớp vào mùa thu và nên áp dụng các chiến lược phòng ngừa theo lớp tại trường.
BẢN CẬP NHẬT
Nhà Trắng tuyên bố rằng du khách quốc tế bắt buộc phải có tiêm vắc-xin trước khi vào Hoa Kỳ và có hiệu lực từ ngày 8 tháng 11 năm 2021. Đối với các mục đích vào Hoa Kỳ, vắc-xin được chấp nhận sẽ bao gồm các vắc-xin nằm trong danh sách được sử dụng khẩn cấp của WHO và được FDA phê duyệt hay cho phép sử dụng. Thông tin thêm có ở đây.
BẢN CẬP NHẬT
Yêu cầu khi du lịch vào Hoa Kỳ đang thay đổi, bắt đầu từ 8, 2021 tháng 11. Thông tin thêm có tại đây.

Chúng Ta Có Thể Làm Gì để Thúc Đẩy Công Bằng Y Tế

Chúng Ta Có Thể Làm Gì để Thúc Đẩy Công Bằng Y Tế
Cập nhật ngày 19 tháng 4 năm 2021
In
Nam Nhân Viên Giao Hàng Trẻ Tuổi Gốc Nói Tiếng Tây Ban Nha Đeo Khẩu Trang Trong Khi Giao Hàng Tận Nhà

Các tổ chức cộng đồng và tôn giáo, chủ lao động, hệ thống và nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, cơ quan y tế công cộng, nhà hoạch định chính sách và những người khác đều đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy việc tiếp cận dịch vụ y tế công bằng. Bằng cách làm gương về các hành vi lành mạnh và quảng bá hướng dẫn cũng như quy ước cộng đồng địa phương của CDC, chúng tôi có thể hỗ trợ các nỗ lực y tế công cộng trong việc chống lại COVID-19. CDC cam kết áp dụng các biện pháp bảo đảm công bằng y tế trong mọi hoạt động can thiệp y tế.

Quý vị - với tư cách là một cá nhân hay thành viên của một tổ chức - có thể tham gia nỗ lực này để bảo đảm tất cả mọi cộng đồng đều có quyền tiếp cận nguồn lực để duy trì và quản lý sức khỏe tâm thần và thể chất của các thành viên của họ, bao gồm cả những người có nguy cơ cao mắc COVID-19.

Đại dịch COVID-19 đã thay đổi cách chúng ta kết nối và hỗ trợ nhau. Trong khi các cá nhân và cộng đồng nỗ lực tuân thủ các bước ngăn chặn cũng như khuyến cáo về COVID-19 (ví dụ: đóng cửa trường học, đóng cửa nơi làm việc, giãn cách xã hội), luôn có những thách thức bất ngờ đối với những khía cạnh quan trọng của sức khỏe cảm xúc, ví dụ như kết nối xã hội và hỗ trợ xã hội.

Các giá trị văn hóa, niềm tin và gia đình phổ thông luôn là những nguồn hỗ trợ xã hội phổ biến. Tìm cách duy trì sự hỗ trợ và kết nối, ngay cả khi có sự xa cách về mặt địa lý, có thể tăng cường khả năng và khuyến khích các cá nhân và cộng đồng bảo vệ bản thân, chăm sóc cho những người mắc bệnh, giữ sức khỏe cho trẻ emđối phó với căng thẳng tốt hơn.

Các tổ chức cộng đồng và tổ chức tôn giáo có thể:

 • Chia sẻ thông tin rõ ràng và chính xác để giáo dục các thành viên trong cộng đồng về vắc-xin COVID-19, nâng cao nhận thức về lợi ích của việc tiêm vắc-xin, và giải đáp những mối quan ngại và câu hỏi phổ biến với sự trợ giúp của Bộ Công Cụ Vắc-xin COVID-19 Dành Cho Các Tổ Chức Trong Cộng Đồng.
 • Đánh giá và làm gương hướng dẫn của CDC. Quảng bá các biện pháp phòng ngừa, ví dụ như giãn cách xã hội, đeo khẩu trang, tránh nơi đông người và nơi thông gió kém, rửa tay thường xuyên và ở nhà nếu quý vị mắc hay nghĩ rằng mình có thể đã mắc COVID-19.
 • Giúp đỡ những người cần hỗ trợ kết nối với các nhà cung cấp dịch vụ y tế; ví dụ: sắp xếp lịch tiêm chủng hay tiếp cận các nguồn lực điều trị và thuốc.
 • Phối hợp với những tổ chức khác để kết nối mọi người với hàng hóa (như thực phẩm lành mạnh và nhà ở tạm thời) và các dịch vụ để đáp ứng nhu cầu về sức khỏe thể chất, tâm thần và tâm linh của họ.
 • Xác định và cảnh báo người khác về các vấn đề liên quan đến thông tin sai lệch, điều lầm tưởng và việc thiếu khả năng tiếp cận các nguồn lực phù hợp.
 • Chia sẻ thông tin về phòng ngừa  COVID-19 với các cộng đồng, theo cách thức quý vị biết là có hiệu quả để kết nối với các thành viên trong cộng đồng
 • Làm việc với phương tiện truyền thông địa phương đáng tin cậy (ví dụ như hãng báo, đài, truyền hình của cộng đồng hoặc địa phương) để chia sẻ thông tin từ CDC và những tổ chức y tế công cộng uy tín khác về các định dạng và ngôn ngữ phù hợp với đại chúng.
 • Yêu cầu mọi người trong cộng đồng chia sẻ thông điệp phòng ngừa COVID-19 và liên kết mọi người với các nguồn lực và dịch vụ miễn phí hoặc chi phí thấp, bao gồm cả dịch vụ xét nghiệm.
 • Liên hệ với cơ quan y tế công cộng để đề xuất trở thành địa điểm tiêm chủng hay xét nghiệm trong cộng đồng, cung cấp nền tảng chia sẻ thông tin và chia sẻ những hiểu biết về cộng đồng.

Các chủ lao động có thể:

 • Đánh giá, làm gương và áp dụng hướng dẫn dành cho doanh nghiệp và chủ lao động của CDC vào hoạt động của công ty, cho phép các quản lý bảo đảm rằng những biện pháp tốt nhất được tuân thủ.
 • Duy trì chính sách nghỉ vắng mặt linh hoạt. Cho phép những nhân viên bị bệnh đang cách ly tại nhà hay người phải chăm sóc thành viên gia đình bị bệnh hay phải chăm sóc con cái do đóng cửa trường học và nhà trẻ được ở nhà mà không cần phải lo sợ bị sa thải hay phạt. Hỗ trợ tăng cường có thể bao gồm cho ứng trước ngày nghỉ đau bệnh của năm sau và cho phép nhân viên tặng nhau ngày nghỉ đau bệnh.
 • Cho phép nhân viên sử dụng phép nghỉ bệnh để tiêm vắc-xin hoặc xét nghiệm COVID-19.
 • Gửi cho nhân viên các thông điệp ngăn chặn COVID-19tài liệu giáo dục của CDC dành cho hoạt động đào tạo được thiết kế riêng phù hợp với ngôn ngữ, trình độ và văn hóa của nhân viên.
 • Cung cấp khẩu trang, dung dịch sát trùng tay, trạm rửa tay và trang bị bảo hộ cá nhân khi thích hợp.
 • Huấn luyện nhân viên ở tất cả các cấp của tổ chức để xác định và ngăn chặn tất cả các hình thức phân biệt đối xử; huấn luyện họ về thành kiến ngầm địnhexternal icon.
 • Cơ Quan Quản Lý Sức Khỏe và An Toàn Nghề Nghiệp (OSHA) cung cấp nguồn lực giúp các chủ hãng sở và người lao động trong việc xác định rủi ro phơi nhiễm với COVID-19 và giúp thực hiện các bước phù hợp nhằm ngăn chặn phơi nhiễm và lây nhiễm bệnh. Xem trang chủ đề Bệnh Vi-rút Corona (COVID-19) của OSHA để biết thêm về các yêu cầu, hướng dẫn và công cụ mới nhất.

Hệ thống chăm sóc y tế có thể:

 • Tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp cận thông tin dịch vụ và quản lý bệnh mãn tính.
 • Cung cấp hỗ trợ cho bệnh nhân (ví dụ như nhắc nhở, chương trình quản lý tự chăm sóc).
 • Gia tăng sự sẵn có và khả năng tiếp cận dịch vụ xét nghiệm và tiêm chủng COVID-19 cho những người bị ảnh hưởng nặng hơn (ví dụ: bộ phận dân tộc thiểu số và chủng tộc).
 • Thu thập và báo cáo dữ liệu chủng tộc và dân tộc về tất cả bệnh nhân và giáo dục cho nhân viên và bệnh nhân về lý do tại sao thông tin này rất quan trọng trong việc bảo đảm những người bị ảnh hưởng nặng nề hơn do COVID-19 được bình đẳng trong việc tiếp cận dịch vụ xét nghiệm, điều trị và tiêm chủng.
 • Làm việc với nhân viên y tế cộng đồng/promotores de salud, nhà cung cấp dịch vụ y tế và người điều phối bệnh nhân để kết nối các thành viên cộng đồngexternal icon với các nguồn lực y tế.
 • Gia tăng sự tương tác với các tổ chức và thể chế tôn giáo và hoạt động trong cộng đồng đáng tin cậy có mối quan hệ với cộng đồng địa phương.
 • Cung cấp lựa chọn dịch vụ y tế từ xa.
 • Cung cấp tất cả dịch vụ liên quan đến COVID-19 theo cách phù hợp về văn hóa, tùy theo nhu cầu của bệnh nhân.
 • Bảo đảm các nhà cung cấp dịch vụ thể hiện nhận thức và tôn trọngexternal iconvăn hóaexternal icon khi cung cấp dịch vụ chăm sóc và xét nghiệm COVID-19.
 • Huấn luyện nhân viên ở tất cả các cấp của tổ chức để xác định và ngăn chặn tất cả các hình thức phân biệt đối xử; đào tạo nhận thứcexternal icon cho họ về thành kiến ngầmexternal icon.>.
 • Tăng cường khả năng tiếp cận ngôn ngữ và giúp điều chỉnh hướng dẫn y tế công cộng cho phù hợp với hoàn cảnh địa phương để thông tin và khuyến cáo về sức khỏe tiếp cận được tới những người cần nó nhất.

Các cơ quan y tế công cộng có thể:

 • Xây dựng mối quan hệ hợp tác với các bộ lạc, các nhà nghiên cứu khoa học, các tổ chức chuyên môn, các tổ chức phục vụ chủng tộc và dân tộc thiểu số, các tổ chức cộng đồng và các thành viên cộng đồng để chia sẻ thông tin và hợp tác để phòng ngừa COVID-19 trong cộng đồng.
 • Cung cấp thông tin thông qua các kênh và ở định dạng và ngôn ngữ phù hợp với nhiều đối tượng khác nhau, bao gồm người khuyết tật, người có trình độ tiếng Anh hạn chế, trình độ đọc viết thấp hoặc những người có những khó khăn khác khi tiếp cận thông tin.
 • Cung cấp các nguồn lực phù hợp về ngôn ngữ và văn hóa để thực hiện truy vết tiếp xúc, giáo dục cộng đồng địa phương về tầm quan trọng của biện pháp này, và xác định và giải quyết các rào cản và thách thức trong việc truy vết tiếp xúc.
 • Giải quyết các hiểu lầm về lý do tại sao mọi người phải cung cấp thông tin cá nhân, bao gồm cả thông tin chủng tộc và dân tộc, và lý do tại sao thông tin này là rất quan trọng trong việc ngăn chặn sự lây lan của COVID-19 trong các gia đình, bạn bè và cộng đồng.
 • Thúc đẩy quyền tiếp cận y tế công bằng bằng cách
  • Cân nhắc đến sự đa dạng của cộng đồng trong truy vết tiếp xúc để bảo đảm sự phù hợp về văn hóa và ngôn ngữ
  • Thiết lập các địa điểm xét nghiệm COVID-19 dễ dàng tiếp cận
  • Giúp các thành viên cộng đồng có được những thứ cần thiết để cách ly nếu họ bị bệnh hoặc đã phơi nhiễm với vi-rút gây ra COVID-19
  • Giúp các thành viên cộng đồng có được thông tin và nguồn lực để giữ an toàn cho chính họ và người thân của họ
 • Tìm hiểu xem các cộng đồng khác đang làm gì.

Chính quyền Tiểu bang, Bộ lạc, Địa phương và Lãnh thổ có thể:

 • Cung cấp các nguồn lực phù hợp về văn hóa và ngôn ngữ cho tất cả cộng đồng, bao gồm cả quyền tiếp cận các địa điểm để tự cô lập và cách ly.
 • Khám phá các tùy chọn để cung cấp truy cập Internet băng thông rộngexternal icon miễn phí hoặc với chi phí thấp để mọi người có thể sử dụng dịch vụ y tế từ xa, đồng thời tiếp nhận thông tin về COVID-19 và các dịch vụ xã hội.
 • Thẩm định lại các chính sách tạo ra rào cản cho các nhà cung cấp dịch vụ y tế, từ đó hỗ trợ việc thu thập và báo cáo dữ liệu về chủng tộc và dân tộc.
 • Tìm hiểu các lựa chọn để bảo vệ người thuê nhà khỏi bị trục xuất.
 • Nỗ lực để mở rộng các lựa chọn dịch vụ trông trẻ.
 • Tăng cường dịch vụ giao thông công cộng (như chạy các tuyến xe buýt hoặc tàu thường xuyên hơn để giảm đông đúc, cho phép tiếp cận miễn phí vào các chương trình xe đạp thành phố).

CDC đang:

 • Cung cấp hỗ trợ cho các cơ quan y tế công cộng và các tổ chức khác để mở rộng xét nghiệm, truy dấu người tiếp xúc, các tùy chọn cách ly và chăm sóc y tế để tiếp cận các nhóm có nguy cơ cao mắc COVID-19 và tiến triển bệnh nặng.
 • Tạo thuận lợi cho việc hợp tác giữa các cơ quan y tế công cộng, bộ lạc, nhà nghiên cứu khoa học, tổ chức chuyên môn, tổ chức cộng đồng và thành viên cộng đồng để chia sẻ thông tin và hợp tác để ngăn chặn đại dịch COVID-19 trong các cộng đồng chủng tộc và dân tộc thiểu số.
 • Cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho các cộng đồng địa phương đang xảy ra bùng phát COVID-19 ở những khu vực phải chịu tác động không tương xứng đối với những cơ sở sử dụng người lao động lương thấp (ví dụ như nhà máy chế biến thịt, nông nghiệp, viện dưỡng lão).
 • Hỗ trợ các nhân viên tuyến đầu và nhân viên trong lĩnh vực dịch vụ thiết yếu ngăn chặn sự lây lan của COVID-19 tại những nơi làm việc quan trọng, tìm hiểu thêm về những lo lắng và khó khăn của họ và đưa ra giải pháp để giải quyết.
 • Xây dựng hướng dẫn để thực hiện các chương trình và biện pháp thực hành bằng các ngôn ngữ khác nhau, được điều chỉnh cho phù hợp với văn hóa của các nhóm dân cư khác nhau.
 • Tiếp tục xây dựng một lực lượng lao động y tế công cộng đa dạng, được trang bị để hiểu và đáp ứng những nhu cầu đặc biệt của dân số ngày càng đa dạng.
 • Tiếp tục thu thập để đánh giá và theo dõi sự bất bình đẳng liên quan đến COVID-19, nỗ lực tăng cường sự hoàn chỉnh của dữ liệu và phát triển những cách mới để báo cáo dữ liệu cho quần chúng và các bên liên quan.

Tìm hiểu thêm về nỗ lực thúc đẩy công bằng y tế của CDC pdf icon[86 KB, 5 trang] khi ứng phó với COVID-19.