Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang web này được cập nhật thường xuyên. Một số nội dung có thể còn bằng tiếng Anh cho đến khi được dịch hết.

Công bằng y tế

Công bằng y tế

Thúc Đẩy Khả Năng Tiếp Cận Dịch Vụ Y Tế Công Bằng

Cập nhật ngày 14 tháng 4 năm 2021
In
Cha giúp con trai đeo khẩu trang

Công bằng y tế bằng hành động

Xem những gì CDC đang triển khai để giải quyết vấn đề về công bằng y tế trong đại dịch COVID-19

Chiến Lược Công Bằng Y Tế liên quan tới COVID-19 của CDC

Tiếng Anhpdf icon | Tiếng Tây Ban Nhapdf icon | Tiếng Trungpdf icon | Tiếng Hànpdf icon | Tiếng Việtpdf icon
biểu tượng băng cá nhân
Vắc-xin Phòng COVID-19

Bảo vệ và chuẩn bị cho cộng đồng của quý vị Tiêm vắc-xin COVID-19 khi vắc-xin được cung cấp cho quý vị.

Tiêm chủng cho Cộng đồng