Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang web này được cập nhật thường xuyên. Một số nội dung có thể còn bằng tiếng Anh cho đến khi được dịch hết.

NẾU QUÝ VỊ ĐÃ ĐƯỢC TIÊM CHỦNG ĐẦY ĐỦ
CDC đã cập nhật hướng dẫn cho những người đã được tiêm chủng đầy đủ. Tham khảo Khuyến Nghị Tạm Thời Dành Cho Người Được Tiêm Chủng Đầy Đủ.
THÔNG TIN CẬP NHẬT QUAN TRỌNG CHO CÁC TRƯỜNG HỌC
CDC khuyến nghị các trường tiếp tục sử dụng các  chiến lược phòng ngừa COVID-19 cho niên khóa 2020-2021. Tìm hiểu thêm
Cập nhật quan trọng: Cơ sở y tế
CDC đã cập nhật một số phương thức chọn lọc để vận hành hệ thống y tế hiệu quả nhằm thích ứng với hoạt động tiêm chủng COVID-19. Tìm hiểu thêm

Công bằng y tế

Công bằng y tế

Thúc Đẩy Khả Năng Tiếp Cận Dịch Vụ Y Tế Công Bằng

Cập nhật ngày 14 tháng 4 năm 2021
In
Cha giúp con trai đeo khẩu trang

Công bằng vắc-xin

Tìm hiểu những gì CDC đang làm để nâng cao công bằng vắc-xin cho các nhóm chủng tộc và dân tộc thiểu số

Thúc đẩy Tiêm chủng: Tháng Hành động Quốc gia về Vắc-xin COVID-19

Video về Thúc đẩy Tiêm chủng
VIDEO

Thời lượng video: 00:01:34

Xem Video

biểu tượng băng cá nhân
Vắc-xin Phòng COVID-19

Bảo vệ và chuẩn bị cho cộng đồng của quý vị Tiêm vắc-xin COVID-19 khi vắc-xin được cung cấp cho quý vị.

Tiêm chủng cho Cộng đồng