Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang web này được cập nhật thường xuyên. Một số nội dung có thể còn bằng tiếng Anh cho đến khi được dịch hết.

Công bằng y tế

Công bằng y tế

Thúc Đẩy Khả Năng Tiếp Cận Dịch Vụ Y Tế Công Bằng

Cập nhật ngày 10 tháng 12 năm 2020
In
Cha giúp con trai đeo khẩu trang

Công bằng y tế là khi mọi người đều có cơ hội đảm bảo sức khỏe tốt nhất có thể. Sự bất công kéo dài và mang tính hệ thống về y tế và xã hội đã đặt nhiều nhóm chủng tộc và dân tộc thiểu số đứng trước nguy cơ nhiễm bệnh và tử vong do COVID-19 cao hơn.

Để ngăn chặn sự lây lan của COVID-19 và tiến đến sự công bằng tốt hơn cho y tế, chúng ta phải cùng nhau nỗ lực để đảm bảo có các nguồn lực nhằm duy trì và quản lý sức khỏe thể chất và tâm thần, bao gồm khả năng tiếp cận dễ dàng với thông tin, dễ được xét nghiệm và dịch vụ chăm sóc y tế và sức khỏe tâm thần.