Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang web này được cập nhật thường xuyên. Một số nội dung có thể còn bằng tiếng Anh cho đến khi được dịch hết.

Trực quan hóa dữ liệu: Cách sắp xếp khu vực sản xuất, nếu có thể

Trực quan hóa dữ liệu: Cách sắp xếp khu vực sản xuất, nếu có thể

Hướng dẫn tạm thời của CDC và Cơ Quan Quản Lý Sức Khỏe và An Toàn Nghề Nghiệp (OSHA)

Cập nhật ngày 22 tháng 5 năm 2020
In
Chi tiết biểu đồ thông tin về cách sắp xếp khu vực sản xuất, nếu có thể

Mô tả bằng văn bản

Kém:
Khoảng cách giữa các công nhân với nhau trong phạm vi 6 feet, bao gồm cả các chỗ làm việc cạnh nhau hay đối mặt với nhau.

Tốt:
Khoảng cách giữa các công nhân ít nhất là sáu feet, không quay đối mặt với nhau. Có thể sử dụng một thiết lập khác để đạt được khoảng cách tương tự giữa các công nhân.

Tốt:
Các tấm chắn, như vách ngăn để phân tách công nhân với nhau. Vách ngăn có thể cần được điều chỉnh để tích hợp với dây chuyền sản xuất hoặc thiết bị sản xuất khác.

Tốt:
Các tấm chắn, như vách ngăn để phân tách công nhân với nhau, bao gồm nơi công nhân cần thực hiện các tác vụ song song theo thứ tự trước sau với nhau. Với các tác vụ thực hiện song song với công nhân đối diện trên dây chuyền, có thể đặt vách ngăn để bảo vệ công nhân trong khi vẫn cho phép họ chuyển nguyên vật liệu qua.