Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang web này được cập nhật thường xuyên. Một số nội dung có thể còn bằng tiếng Anh cho đến khi được dịch hết.

Hướng Dẫn Tạm Thời dành cho Người Quản lý các Cơ Sở Giáo Dục Đại Học tại Hoa Kỳ

Hướng Dẫn Tạm Thời dành cho Người Quản lý các Cơ Sở Giáo Dục Đại Học tại Hoa Kỳ

Lên Kế Hoạch, Chuẩn Bị và Ứng Phó với Bệnh Vi-rút Corona 2019 (COVID-19)

Cập nhật ngày 18 tháng 3 năm 2020
Tóm Tắt các Thay Đổi Gần Đây

Sửa đổi đã được thực hiện vào ngày 18 tháng 3, để phản ánh những nội dung sau:

 • Làm rõ các chiến lược giảm thiểu thích hợp dựa trên mức lây truyền COVID-19 trong cộng đồng và tình trạng xuất hiện các ca nhiễm COVID-19 trong các cơ sở giáo dục đại học (IHE).
 • Các trường đại học (IHE), phối hợp cùng với các sở y tế địa phương, đóng một vai trò quan trọng trong việc làm chậm sự lây lan của bệnh dịch, và bảo vệ những sinh viên, giảng viên và nhân viên dễ bị tổn thương, từ đó giúp bảo đảm một môi trường học tập an toàn và lành mạnh.
 • Hướng dẫn dành cho IHE được sắp xếp thành ba loại dựa trên mức độ lây truyền cộng đồng: 1) khi không có lây truyền cộng đồng (giai đoạn chuẩn bị), 2) khi có lây truyền cộng đồng từ tối thiểu đến trung bình, và 3) khi có lây truyền cộng đồng mạnh mẽ. Xin ý kiến của sở y tế địa phương để xác định mức độ lây truyền cộng đồng đang xảy ra tại cộng đồng của quý vị.
 • Hướng dẫn cũng cung cấp khi một ca bệnh được xác nhận đã tới một IHE, bất kể có lây truyền cộng đồng hay không.
 • Tất cả quyết định về việc thực hiện các chiến lược tại IHE (ví dụ: tạm ngừng lớp học, hủy bỏ sự kiện, các biện pháp cách ly giao tiếp xã hội khác) nên được thực hiện phối hợp với nhân viên y tế địa phương.

Người già và người có bệnh nền nghiêm trọng có nguy cơ mắc bệnh nặng hơn nếu nhiễm COVID-19. Nên ưu tiên bảo đảm sự an toàn của những nhóm người này. Xem thêm thông tin về những người có nguy cơ cao mắc bệnh nặng hơn nếu nhiễm COVID-19.

Hướng dẫn tạm thời này dựa trên những gì hiện người ta biết được về việc lây truyền và tính chất nghiêm trọng của bệnh vi-rút corona 2019 (COVID-19).

Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Dịch Bệnh (CDC) Hoa Kỳ sẽ cập nhật hướng dẫn này khi cần thiết và khi có thêm thông tin. Vui lòng xem trang web của CDC thường xuyên để biết hướng dẫn tạm thời đã được cập nhật: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html.

Các nhân viên y tế hiện đang thực hiện các bước để phòng ngừa việc xuất hiện và lây lan COVID-19 trong các cộng đồng tại Hoa Kỳ. IHE đóng vai trò quan trọng trong nỗ lực này. Thông qua sự hợp tác và phối hợp với các sở y tế địa phương, IHE nên thực hiện các bước để phổ biến thông tin về căn bệnh và khả năng lây truyền trong cộng đồng IHE. IHE nên chuẩn bị thực hiện các bước nhằm phòng ngừa việc lây lan COVID-19 cho sinh viên và nhân viên của họ trong trường hợp các nhân viên y tế địa phương xác định có lây truyền cộng đồng.

IHE nên tiếp tục hợp tác, chia sẻ thông tin và xem xét các kế hoạch cùng với nhân viên y tế địa phương nhằm giúp bảo vệ toàn bộ cộng đồng IHE, bao gồm cả những đối tượng có nhu cầu y tế đặc biệt. Các kế hoạch của IHE nên được thiết kế nhằm bổ trợ cho các chiến dịch giảm thiểu khác cho cộng đồng nhằm bảo vệ nhóm dân số có nguy cơ cao và hệ thống chăm sóc sức khỏe, cũng như giảm thiểu gián đoạn trong việc giảng dạy và học tập, đồng thời bảo vệ sinh viên, giảng viên và nhân viên không bị phân biệt đối xử và kỳ thị xã hội. Các kế hoạch nên được phát triển dựa trên các thực hành hàng ngày (vd. khuyến khích vệ sinh tay, theo dõi tình trạng nghỉ học, liên lạc thường xuyên) bao gồm các chiến lược trước, trongsau khi có thể bùng phát dịch.

Đối tượng của hướng dẫn này là ai?

Hướng dẫn tạm thời này dành cho nhân viên quản lý của các trường đại học (IHE) chính phủ và tư nhân. IHE bao gồm một hệ thống đa dạng các trường đại học và cao đẳng Mỹ: 2- hoặc 4-năm; công lập, tư thục phi lợi nhuận hoặc tư thục có lợi nhuận; và trường toàn diện, tập trung vào nghiên cứu hay có sứ mệnh đặc biệt. Nhân viên quản lý IHE (vd. chủ tịch, hiệu trưởng) là những người lập ra các chính sách và thủ tục, đặt ra các mục tiêu và mục đích giáo dục, và chỉ đạo việc xây dựng chương trình cho các trường đại học.

Lý do ban hành hướng dẫn này là gì?

Hướng dẫn giúp IHE và đối tác của họ hiểu rõ cách giúp phòng ngừa lây lan COVID-19 cho sinh viên, giảng viên và nhân viên. Nó cũng giúp IHE phản ứng nhanh chóng nếu có ca bệnh được xác nhận tại IHE hoặc nếu có tình trạng lây lan bệnh dịch trong cộng đồng nơi IHE hoạt động.  Hướng dẫn bao gồm các lưu ý để giúp nhân viên quản lý lập kế hoạch để tiếp tục giảng dạy, học tập và nghiên cứu nếu có lây truyền COVID-19 trong cộng đồng và giải quyết những mối lo ngại liên quan đến kỳ thị do COVID-19.

Vai trò của IHE là gì trong ứng phó với COVID-19?

IHE, phối hợp với các sở y tế địa phương, có vai trò quan trọng trong việc làm chậm sự lây lan của bệnh dịch. Nỗ lực của IHE sẽ giúp bảo đảm học sinh, nhân viên và giảng viên có môi trường an toàn và lành mạnh để làm việc và học tập. IHE chào đón sinh viên, giảng viên, nhân viên và khách ghé thăm trong khắp cộng đồng. Tất cả những người này có thể có tiếp xúc gần tại IHE, thường ở chung trong một không gian hoặc sử dụng chung các trang thiết bị và vật tư.

Một vài cá nhân đang phải chịu sự kỳ thị và phân biệt đối xử tại Mỹ do COVID-19. Họ là những người gốc Á và Trung Quốc, cũng như một vài người trở về sau khi đi du lịch và những nhân viên cấp cứu có thể đã phơi nhiễm vi-rút. Một điều rất quan trọng đó là IHE phải cung cấp thông tin chính xác và kịp thời về COVID-19 cho sinh viên, nhân viên và giảng viên để tối thiểu hóa nguy cơ xảy ra kỳ thị tại các trường đại học và cao đẳng. Việc cung cấp hỗ trợ sức khỏe tâm thần để tăng cường khả năng hồi phục cho những nhóm người bị ảnh hưởng bởi sự kỳ thị do COVID-19 cũng rất quan trọng. CDC có thông tin mà IHE có thể chia sẻ để làm giảm nỗi sợ hãi cũng như sự kỳ thị liên quan đến COVID-19.

IHE nên chuẩn bị phản ứng với COVID-19 như thế nào?

IHE nên chuẩn bị sẵn sàng để ứng phó trong trường hợp COVID-19 bùng phát tại các cộng đồng địa phương và để ứng phó với các trường hợp phơi nhiễm riêng lẻ xảy ra tại các cơ sở trường học, bất kể cấp độ lây truyền cộng đồng là gì, ví dụ như một ca bệnh liên quan đến du lịch. Cây quyết định sau có thể được sử dụng để giúp các nhân viên quản lý IHE quyết định về bộ chiến lược giảm thiểu có thể là phù hợp nhất với tình hình hiện tại của họ.

Cây Quyết Định Cho Trường Đại Học (IHE).

Khi có một ca bệnh đã được xác nhận xuất hiện, bất kể có tình trạng lây truyền cộng đồng hay không

IHE trong bất kỳ cộng đồng nào đều có thể cần phải thực hiện thủ tục đóng cửa ngắn hạn do lây lan cộng đồng nếu có người nhiễm bệnh tới trường. Nếu tình huống này xảy ra, CDC khuyến nghị nên sử dụng các quy trình sau bất kỳ mức độ lây lan cộng đồng như thế nào:

biểu tượng dấu kiểm đậm

Điều phối với nhân viên y tế địa phương. Sau khi phát hiện người nhiễm COVID-19 đã từng tới trường, ngay lập tức liên lạc với các nhân viên y tế công cộng địa phương. Những nhân viên này sẽ giúp các nhân viên quản lý xác định phương hướng hành động cho IHE của họ.

biểu tượng dấu kiểm đậm

Làm việc với nhân viên y tế địa phương để đưa ra quyết định về hủy bỏ các lớp học và đóng cửa các tòa nhà và cơ sở. Nhân viên quản lý của IHE nên phối hợp chặt chẽ với nhân viên y tế địa phương để xác định xem có cần đóng cửa ngắn hạn (trong 2-5 ngày) tất cả các tòa nhà và cơ sở của trường không. Trong một vài trường hợp, các nhân viên quản lý của IHE, cùng với nhân viên y tế địa phương, có thể chọn chỉ đóng cửa các tòa nhà và cơ sở đã có người mắc COVID-19 lui tới. Việc tạm dừng lớp học ngắn hạn ban đầu và hủy bỏ các sự kiện và hoạt động này (ví dụ: các cuộc họp câu lạc bộ; các sự kiện thể thao, nhà hát và âm nhạc trong khuôn viên trường) giúp nhân viên y tế địa phương có thời gian hiểu rõ hơn về tình hình COVID-19 tác động tới IHE. Điều này cho phép nhân viên y tế địa phương giúp IHE xác định các bước phù hợp tiếp theo, bao gồm việc có cần thêm thời gian để chấm dứt hay làm chậm hơn nữa sự lây lan của COVID-19 hay không.

 • Khuyến nghị của nhân viên y tế địa phương về thời gian và phạm vi tạm ngừng lớp học, đóng cửa tòa nhà và cơ sở, và hủy bỏ các sự kiện và hoạt động, nên được đưa ra tùy theo từng trường hợp dựa trên thông tin mới nhất về COVID-19 và những ca bệnh cụ thể trong cộng đồng.
 • Không khuyến khích sinh viên, nhân viên và giảng viên tụ tập hoặc giao tiếp ở nơi khác. Những nơi này bao gồm nhóm chăm sóc trẻ em, cũng như nhà riêng của bạn bè, nhà hàng yêu thích hay tiệm cà phê địa phương.
biểu tượng dấu kiểm đậm

Liên lạc với sinh viên, nhân viên và giảng viên. Điều phối với nhân viên y tế địa phương để trao đổi về quyết định nghỉ học và khả năng phơi nhiễm với COVID-19.

 • Việc liên lạc với cộng đồng IHE này nên tuân theo kế hoạch liên lạc trong kế hoạch hoạt động khi có tình huống khẩn cấp xảy ra.
 • Lên kế hoạch lồng ghép thông điệp nhằm chống lại khả năng xảy ra kỳ thị và phân biệt đối xử.
 • Trong trường hợp có ca bệnh COVID-19 đã được xác nhận đã tới trường, điều quan trọng là phải duy trì bảo mật danh tính của sinh viên hoặc nhân viên đó theo Đạo Luật Người Mỹ Khuyết Tật và Đạo Luật Quyền Riêng Tư và Quyền Giáo Dục Gia Đình, khi áp dụng.
biểu tượng dấu kiểm đậm

Vệ sinh và khử trùng kỹ lưỡng.

 • Đóng cửa các khu vực mà bệnh nhân đã sử dụng. Mở cửa ngoài và cửa sổ để tăng cường lưu thông không khí trong khu vực đó và sau đó bắt đầu vệ sinh và khử trùng.
 • Nhân viên lao công nên vệ sinh và khử trùng tất cả các khu vực (ví dụ: văn phòng, phòng tắm và khu vực chung) mà bệnh nhân COVID-19 đã sử dụng, đặc biệt tập trung vào các bề mặt thường xuyên chạm vào.
 • Nếu thấy các bề mặt đó bẩn, quý vị cần làm sạch chúng bằng xà phòng hoặc chất tẩy rửa cùng nước trước khi khử trùng.
 • Để khử trùng, hầu hết các chất khử trùng dùng trong gia đình có đăng ký EPA sẽ có hiệu quả.  Danh sách các sản phẩm được EPA phê chuẩn để sử dụng chống lại vi-rút gây ra COVID-19 có tại đâybiểu tượng bên ngoài. Làm theo hướng dẫn của nhà sản xuất đối với tất cả các sản phẩm vệ sinh và khử trùng (vd. nồng độ, phương pháp sử dụng và thời gian tiếp xúc, v.v.).
 • Quý vị có thể tìm thêm thông tin về việc vệ sinh và khử trùng các cơ sở cộng đồng như trường học trên trang web CDC.
biểu tượng dấu kiểm đậm

Đưa ra quyết định về kéo dài thời gian tạm dừng lớp học và hủy bỏ sự kiện và hoạt động. Tạm dừng các lớp học là một chiến lược giúp ngăn chặn hoặc làm chậm tốc độ lây lan COVID-19 trong cộng đồng.

 • Khi các lớp học bị tạm dừng, các nhân viên quản lý IHE nên làm việc chặt chẽ với nhân viên y tế công cộng địa phương để xác định xem có thể duy trì mở cửa một vài tòa nhà và cơ sở cho những nhân viên hoặc giảng viên không bị bệnh sử dụng trong khi sinh viên tạm thời không đến lớp hay không.
 • Các nhân viên quản lý của IHE nên làm việc chặt chẽ với các nhân viên y tế công cộng địa phương và hệ thống trường đại học của IHE để đưa ra quyết định về việc tạm dừng lớp học và hủy bỏ các sự kiện và hoạt động lớn. IHE sẽ không tự đưa ra quyết định về tạm dừng lớp học hay hủy bỏ sự kiện. IHE có thể xin hướng dẫn cụ thể từ nhân viên y tế địa phương để xác định xem có cần thực hiện các bước này hay không và thực hiện khi nào, trong bao lâu. Bản chất của các hành động này (vd. phạm vi địa lý, khoảng thời gian) có thể thay đổi khi tình hình bùng phát dịch tại địa phương tiến triển.
 • Nhân viên quản lý nên xin hướng dẫn từ nhân viên y tế địa phương để quyết định thời điểm sinh viên, nhân viên và giảng viên nên trở về trường và cần thực hiện thêm các bước nào cho cộng đồng IHE. Ngoài ra, sinh viên, nhân viên và giảng viên có sức khỏe tốt nhưng đang chăm sóc hay ở chung với người mắc COVID-19 nên tuân theo hướng dẫn từ nhân viên y tế địa phương để xác định thời điểm trở về trường.
biểu tượng dấu kiểm đậm

Triển khai các chiến lược tiếp tục học tập và các hoạt động hỗ trợ cho sinh viên khác.

 • Đảm bảo tiếp tục hoạt động giáo dục và nghiên cứu.
  • Xem xét các kế hoạch liên tục, bao gồm các kế hoạch cho tính liên tục của việc giảng dạy, học tập và nghiên cứu. Thực hiện kế hoạch học tập điện tử và các lựa chọn học tập từ xa theo cách khả thi và phù hợp.
  • Đảm bảo rằng các kế hoạch liên tục giải quyết cách tạm thời hoãn, hạn chế hoặc điều chỉnh các hoạt động liên quan đến nghiên cứu (ví dụ: tuyển dụng hoặc tham gia nghiên cứu, tham gia phòng thí nghiệm) theo cách bảo vệ sự an toàn của các nhà nghiên cứu, người tham gia, cơ sở và thiết bị.
  • Hãy xem xét các phương pháp sau:
   • Sử dụng cơ sở hạ tầng và dịch vụ hiện có (ví dụ: Blackboard, Skype, Zoom) để hỗ trợ chuyển đổi hiệu quả các lớp học từ hình thức trực tiếp sang hình thức từ xa. Phương pháp này có thể bao gồm sử dụng các chiến lược như đăng ký giảng viên, các cuộc họp hoặc bài giảng được ghi lại và các cuộc họp lớp trực tuyến.
   • Các dịch vụ hỗ trợ sinh viên khác như dịch vụ thư viện trực tuyến, tài liệu in trực tuyến, hỗ trợ tư vấn qua điện thoại hoặc Internet hoặc các nhóm nghiên cứu hoạt động thông qua phương tiện kỹ thuật số.
 • IHE nên xác định, sau khi tham khảo ý kiến ​​với hệ thống đại học của họ:
  • Làm thế nào để chuyển đổi các bài học trực tiếp thành bài học trực tuyến và làm thế nào để đào tạo giảng viên làm việc này.
  • Cách xử lý các vấn đề kỹ thuật nếu bị hạn chế về nhân viên và lực lượng hỗ trợ CNTT.
  • Làm thế nào để đối phó với tình huống sinh viên không có đủ khả năng truy cập vào máy tính và Internet ở nhà hoặc trong nhà ở tạm thời.
 • Bảo đảm tiếp tục cung cấp nhà ở an toàn.
  • Phối hợp chặt chẽ với nhân viên y tế công cộng địa phương để đưa ra tất cả quyết định liên quan đến ký túc xá.
  • Nếu các ca bệnh COVID-19 chưa được phát hiện trong số những người lưu trú tại ký túc xá, sinh viên có thể được phép ở lại ký túc xá. Trong tình huống này, giáo dục sinh viên trong ký túc xá về các biện pháp thận trọng mà họ nên thực hiện để giúp bảo vệ bản thân khi COVID-19 lây truyền trong cộng đồng. Sinh viên ở ký túc xá nên tuân theo các khuyến cáo cụ thể hơn từ nhân viên y tế địa phương. Bất kỳ sinh viên nào sống tại ký túc xá đã có tiếp xúc gần với người đã được xác nhận là nhiễm COVID-19 đều phải tuân theo hướng dẫn của nhân viên y tế địa phương, bao gồm cả việc có khả năng phải tạm thời di chuyển đến ký túc xá khác để tự cách ly và theo dõi triệu chứng.
  • Nếu có ca bệnh COVID-19 đã được tìm thấy trong số các sinh viên tại ký túc xá, hãy phối hợp với nhân viên y tế công cộng địa phương để thực hiện các biện pháp thận trọng bổ sung. Các cá nhân mắc COVID-19 có thể cần phải được di chuyển đến địa điểm nhà ở tạm thời. Những cá nhân này sẽ cần tự cách ly và theo dõi những triệu chứng trở nặng theo hướng dẫn của nhân viên y tế địa phương. Những người tiếp xúc với người mắc COVID-19 cũng có thể cần di chuyển đến nơi ở tạm thời để tự cách ly và theo dõi triệu chứng. Xin ý kiến của nhân viên y tế địa phương để xác định thời điểm, cách thức và địa điểm di chuyển người bệnh. Thông tin về việc cung cấp dịch vụ chăm sóc tại nhà cho người mắc COVID-19 nhưng không cần nhập viện có sẵn trên trang web của CDC.
  • Người đã được xác định là mắc COVID-19 hoặc đã được xác định là tiếp xúc với người mắc COVID-19 không cần thiết phải được đưa về nhà riêng. Đưa người bệnh về nhà có thể không khả thi, tạo ra các thử thách về hậu cần hay gây ra nguy cơ lây nhiễm cho người khác trên đường về nhà hay sau khi về nhà. IHE nên làm việc với nhân viên y tế công cộng địa phương để xác định nơi cư trú phù hợp trong thời gian họ cần tự cách ly và theo dõi triệu chứng hoặc triệu chứng trở nặng.
  • Hãy nhớ cân nhắc tất cả các loại hình cư trú liên kết với IHE khi xây dựng kế hoạch phản ứng. Khử trùng nơi cư trú (ví dụ như ký túc xá, căn hộ, trụ sở hội nam sinh và hội nữ sinh) và các tình huống (ví dụ: nhà thuộc sở hữu và được điều hành bởi IHE, nhà trong khuôn viên IHE nhưng không do IHE điều hành) có thể cần phương thức riêng.
  • Bảo đảm các nhân viên ở lại hỗ trợ sinh viên ở ký túc xá nhận được đào tạo cần thiết để bảo vệ bản thân cũng như sinh viên khỏi sự lây lan của COVID-19. Nhân viên cũng được đào tạo về cách phản ứng nếu sinh viên bị bệnh. Vật tư khử trùng và vệ sinh cá nhân luôn nên được cung cấp đầy đủ.
 • Đảm bảo tính liên tục của các chương trình hỗ trợ bữa ăn.
  • Xin ý kiến của nhân viên y tế địa phương để xác định các chiến lược điều chỉnh việc cung cấp dịch vụ phục vụ ăn uống cho cộng đồng IHE.
  • Cân nhắc các cách phân phối thực phẩm cho sinh viên, đặc biệt là những người ở lại trường trong khi các lớp học hoặc sự kiện và hoạt động khác bị tạm dừng.
  • Nếu xảy ra tình trạng lây truyền COVID-19từ tối thiểu đến trung bình hoặc mạnh mẽ trong cộng đồng, phải thiết kế các chiến lược để tránh việc phân phối thực phẩm tại nơi mọi người có thể tụ tập thành nhóm hoặc đám đông. Cân nhắc các lựa chọn như chuẩn bị bữa trưa đóng túi sẵn để mọi người mang đi hoặc giao đồ ăn.
  • Nếu sinh viên tại ký túc xá đã được di chuyển tới chỗ ở thay thế tạm thời, hãy xem xét cách phục vụ bữa ăn cho họ như thế nào. Làm việc với nhân viên y tế công cộng địa phương để xác định các chiến lược phục vụ bữa ăn cho sinh viên mắc COVID-19 hoặc người đang được theo dõi vì tiếp xúc với người mắc COVID-19.
  • Bảo đảm những nhân viên ở lại hỗ trợ dịch vụ phục vụ ăn uống nhận được đào tạo cần thiết để bảo vệ bản thân cũng như những người mà họ phục vụ khỏi sự lây lan của COVID-19.
 • Cân nhắc về việc có cần và khi nào nên ngừng, giảm quy mô hoặc điều chỉnh các dịch vụ hỗ trợ khác ở trường không.
  • Cân nhắc các biện pháp thay thế để cung cấp cho sinh viên những dịch vụ y tế, xã hội và sức khỏe tâm thần thiết yếu. Xác định các cách bảo đảm tiếp tục cung cấp những dịch vụ này trong khi các lớp học tạm ngừng hay sinh viên được di chuyển tới chỗ ở tạm thời.
  • Xác định các loại dịch vụ khác được cung cấp cho sinh viên, nhân viên và giảng viên (vd. dịch vụ thư viện, dịch vụ dọn dẹp). Cân nhắc các cách cung cấp những dịch vụ này để tối thiểu hóa nguy cơ lây truyền COVID-19 trong khi duy trì những dịch vụ được coi là cần thiết.
Khi không có tình trạng lây truyền cộng đồng (giai đoạn chuẩn bị sẵn sàng)

Điều quan trọng nhất cần làm trong lúc này là lên kế hoạch và chuẩn bị sẵn sàng. Các nhân viên quản lý IHE nên củng cố các phương thức thực hành lành mạnh cho sinh viên, nhân viên và giảng viên của mình. Do dịch bệnh toàn cầu đang bùng phát, IHE nên chuẩn bị cho khả năng xảy ra lây truyền cộng đồng tại cộng đồng của họ. IHE cần chuẩn bị sẵn sàng trong trường hợp COVID-19 xuất hiện tại cộng đồng của họ. Dưới đây là một số chiến lược:

biểu tượng dấu kiểm đậm

Xem xét, cập nhật và triển khai các kế hoạch hoạt động khẩn cấp (EOP). Việc này nên được thực hiện phối hợp với các sở y tế công cộng địa phương, hệ thống đại học của IHE và những đối tác liên quan khác. Chú trọng đến những thành phần hay phụ lục của các kế hoạch xử lý bùng phát bệnh truyền nhiễm.

 • Đảm bảo kế hoạch có các chiến lược nhằm giảm lây lan nhiều loại bệnh truyền nhiễm (vd. cúm theo mùa). Những kế hoạch này bao gồm chiến lược cách ly giao tiếp xã hội và đóng cửa IHE có thể được sử dụng để ngăn chặn hay làm chậm sự lây lan của bệnh truyền nhiễm. Kế hoạch cũng nên có các chiến lược về giáo dục thường xuyên, chương trình bữa ăn và các dịch vụ liên quan khác trong trường hợp đóng cửa IHE.
 • Bảo đảm kế hoạch chú trọng đến các hành động ngăn ngừa cho sinh viên và nhân viên. Nhấn mạnh các hành động mà các cá nhân có thể thực hiện, bao gồm ở nhà khi bị bệnh, che miệng mũi đúng cách khi ho và hắt hơi, vệ sinh các bề mặt thường xuyên chạm vào và rửa tay thường xuyên.
 • Bao gồm các thủ tục trong EOP về cách bảo đảm nơi ở an toàn cho sinh viên.
 • Nguồn thông tin tham khảo chính khi xem xét, cập nhật và triển khai EOP.
  • Nhiều cơ quan liên bang đã phát triển nguồn thông tin về nguyên tắc lập kế hoạch trường học và quy trình 6 bước để lập kế hoạch phát triển và tiếp tục thúc đẩy các cộng đồng trường học an toàn và lành mạnh trước, trongsau khi xảy ra tình huống khẩn cấp. Hướng dẫn xây dựng hoạt động nếu xảy ra tình huống khẩn cấp chất lượng caobiểu tượng bên ngoài này có thể hữu ích cho IHE.
  • Trang web của Trung Tâm Hỗ Trợ Kỹ Thuật (TA) Về Sự Sẵn Sàng và Quản Lý Khẩn Cấp Cho Trường Học biểu tượng bên ngoài có các tài liệu, khóa đào tạo và TA miễn phí cho các trường học, bao gồm cả IHE, và các đối tác động đồng của họ, trong đó có nhiều công cụ và tài liệu về lập kế hoạch khẩn cấp và ứng phó lại sự bùng phát của bệnh truyền nhiễm.
biểu tượng dấu kiểm đậm

Phát triển hệ thống chia sẻ thông tin với các đối tác.

 • Nên sử dụng hệ thống thông tin của cơ sở để báo cáo thông tin hàng ngày, ví dụ như tình trạng vắng mặt hay thay đổi về tỷ lệ sinh viên đến khám ở trung tâm y tế để phát hiện và phản ứng khi bùng phát dịch. Hãy nhớ rằng IHE dự kiến không tiến hành sàng lọc sinh viên, nhân viên hay giảng viên để xác định các ca bệnh COVID-19. Nếu một cộng đồng (hoặc cụ thể hơn là IHE) có các ca bệnh COVID-19, nhân viên y tế địa phương sẽ giúp xác định những cá nhân đó và sẽ thực hiện những bước kế tiếp.
 • Các nhân viên y tế địa phương nên là đối tác chính trong việc chia sẻ thông tin.
biểu tượng dấu kiểm đậm

Củng cố các thói quen vệ sinh lành mạnh.

 • Đảm bảo chiến lược rửa tay bao gồm việc rửa tay bằng xà phòng và nước trong ít nhất 20 giây, đặc biệt là sau khi đi vệ sinh; trước khi ăn; và sau khi xì mũi, ho hoặc hắt hơi. Nếu không có sẵn xà phòng, nước và không thấy tay lấm bẩn, hãy dùng dung dịch sát trùng tay chứa cồn có chứa tối thiểu 60% cồn.
 • CDC cung cấp một số nguồn thông tin miễn phí về cách rửa tay bao gồm tài liệu về tăng cường sức khỏe và thông tin về kỹ thuật rửa tay đúng cách.
 • Đảm bảo cung cấp đủ vật dụng (vd. xà phòng, khăn lau bằng giấy, dung dịch sát trùng tay, khăn giấy) nhằm hỗ trợ thực hành vệ sinh lành mạnh.
biểu tượng dấu kiểm đậm

Tăng cường nỗ lực vệ sinh và khử trùng.

 • Thường xuyên làm sạch và khử trùng các bề mặt và đồ vật hay chạm vào. Điều này có thể bao gồm việc vệ sinh đồ vật/bề mặt không thường xuyên vệ sinh hàng ngày (vd. tay nắm cửa, công tắc đèn, tay nắm bồn rửa trong lớp học, mặt bàn) Làm sạch bằng chất tẩy rửa thường sử dụng. Sử dụng tất cả các sản phẩm làm sạch theo hướng dẫn trên nhãn. Để khử trùng, hầu hết các chất khử trùng dùng trong gia đình có đăng ký EPA sẽ có hiệu quả.
  • Danh sách các sản phẩm được EPA phê chuẩn để sử dụng chống lại vi-rút gây ra COVID-19 có tại đâybiểu tượng bên ngoài. Làm theo hướng dẫn của nhà sản xuất đối với tất cả các sản phẩm vệ sinh và khử trùng (vd. nồng độ, phương pháp sử dụng và thời gian tiếp xúc, v.v.).
 • Cung cấp giấy lau một lần cho nhân viên và giảng viên để những bề mặt thường xuyên sử dụng (ví dụ như bàn phím, bàn làm việc, điều khiển từ xa) có thể được lau trước khi sử dụng.
 • Đảm bảo có đủ vật dụng để hỗ trợ việc thực hành vệ sinh và khử trùng.
biểu tượng dấu kiểm đậm

Giám sát và kế hoạch về tình trạng nghỉ học.

 • Xem xét các chính sách nghỉ bệnh và có mặt tại sở làm/lớp học. Sinh viên, nhân viên và giảng viên không nên tới lớp hoặc đi làm khi bị bệnh. Cho phép họ ở nhà để chăm sóc người nhà bị bệnh. Thực hiện các điều chỉnh (vd. gia hạn ngày đến hạn, gửi bài tập điện tử), nếu có thể, cho những người tạm thời không thể đến lớp vì họ bị hạn chế do có liên quan đến khả năng phơi nhiễm với vi-rút gây bệnh COVID-19.​​​​​​​
 • Xác định các chức năng và vị trí công việc quan trọng và lập kế hoạch làm thay thế bởi các nhân viên và giảng viên được đào tạo chéo.
 • Đánh giá tình trạng vắng mặt bất thường của sinh viên, nhân viên và giảng viên tại cơ sở và trong trường của quý vị. Xem xét việc xác định và thực hiện các quy trình cho giảng viên và lãnh đạo IHE báo báo những thay đổi dễ nhận thấy trong tình trạng vắng mặt, ngay cả nếu chủ động vắng mặt, cho nhân viên quản lý được chỉ định.
 • Cảnh báo cho nhân viên y tế địa phương về sự gia tăng đáng kể tình trạng vắng mặt của sinh viên, nhân viên và giảng viên, hoặc sự gia tăng tỷ lệ khám bệnh ở trung tâm y tế học đường do bệnh hô hấp (ví dụ như cảm lạnh thông thường hay "cúm", những bệnh có triệu chứng tương tự như COVID-19).​​​​​​​
 • Xác định mức độ vắng mặt nào sẽ làm gián đoạn công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu.
biểu tượng dấu kiểm đậm

Đánh giá các sự kiện và tụ tập theo nhóm. Cân nhắc việc tạm hoãn các sự kiện và buổi tụ tập không quan trọng.

 • Đảm bảo quý vị nắm rõ tất cả các sự kiện lớn và tụ họp sắp tới của IHE (vd. biểu diễn đặc biệt, sự kiện thể thao, tiệc trao giải). Cân nhắc đặc biệt với các sự kiện có thể khiến sinh viên, nhân viên hoặc gia đình họ tụ tập ở khoảng cách gần với người khác từ các cộng đồng có thể đã xác định có ca nhiễm COVID-19, hoặc những sự kiện có sự tham gia của những người có nguy cơ cao mắc bệnh nghiêm trọng do COVID-19.​​​​​​​
 • Cân nhắc liệu có nên hủy bỏ bất kỳ sự kiện nào trong số này. Trao đổi với nhân viên y tế địa phương để xác định phương thức tốt nhất.
biểu tượng dấu kiểm đậm

Yêu cầu sinh viên, nhân viên và giảng viên bị bệnh ở nhà. Xây dựng quy trình cho sinh viên, nhân viên và giảng viên bị bệnh (với bất kỳ bệnh nào) tại trường.

 • Xây dựng quy trình bảo đảm sinh viên, nhân viên và giảng viên chuyển bệnh (với bất kỳ bệnh nào) ở trường hoặc đến trường trong tình trạng bị bệnh được đưa về nơi ở (vd. phòng hay căn hộ ký túc xá, chỗ trọ ngoài khuôn viên trường) càng sớm càng tốt. Cách ly người bệnh khỏi người khỏe mạnh cho đến khi họ có thể đi về. Những sinh viên bị bệnh sống trong ký túc xá ở những cộng đồng chưa có ca bệnh COVID-19 nào được xác định và những người không bị cho là phơi nhiễm với COVID-19 nên tránh tiếp xúc với người khỏe mạnh khi bị bệnh.
 • Xây dựng các quy trình chuyển chỗ ở cho bạn cùng phòng của những người bị bệnh.
biểu tượng dấu kiểm đậm

Bảo đảm các phòng khám của IHE được chuẩn bị để ứng phó với COVID-19.

biểu tượng dấu kiểm đậm

Lập kế hoạch truyền thông chính xác và kịp thời các thông tin cho cộng đồng IHE.

 • Triển khai chiến lược chia sẻ thông tin cho nhân viên, sinh viên và giảng viên mà không làm gia tăng sự sợ hãi và kỳ thị. Thông báo cho cộng đồng thông tin chính xác có thể làm giảm sự phát tán thông tin không chính xác và sự sợ hãi và cũng như kỳ thị.
 • Triển khai các chiến lược truyền thông về những bước mà IHE cần thực hiện để chuẩn bị và những cách chia sẻ thông tin bổ sung.
 • Triển khai các chiến lược thông báo về những thay đổi trong chức năng hoặc lịch trình bình thường của trường học.
 • Triển khai các chiến lược truyền thông thông tin mà thành viên trong cộng đồng IHE có thể sử dụng để bảo vệ bản thân khỏi bệnh truyền nhiễm, bao gồm cả COVID-19.
biểu tượng dấu kiểm đậm

Xem hướng dẫn của CDC cho doanh nghiệp và chủ lao động.

 • Xem hướng dẫn này của CDC để xác định các chiến lược khác mà IHE có thể sử dụng, với tư cách là chủ lao động.

Các nhân viên quản lý của IHE có thể hỗ trợ cộng đồng IHE của họ bằng cách chia sẻ tài liệu thông tin về COVID-19 với sinh viên, nhân viên và giảng viên.  Điều phối với nhân viên y tế địa phương để xác định loại thông tin nào phù hợp nhất để chia sẻ với cộng đồng IHE. Cân nhắc việc chia sẻ các tờ thông tin và nguồn thông tin sau

biểu tượng dấu kiểm đậm

Thông tin về COVID-19 có sẵn tại các sở y tế tiểu bangđịa phươngexternal icon

biểu tượng dấu kiểm đậm

Thông tin của CDC dành cho sinh viên, nhân viên và giảng viên gần đây đã trở về Hoa Kỳ từ những khu vực mà CDC đã xác định là có lây truyền COVID-19 trong cộng đồng:

Để biết hướng dẫn dành cho sinh viên, nhân viên hoặc giảng viên có kế hoạch du lịch hoặc gần đây đã đi du lịch tới các khu vực có tình trạng lây truyền COVID-19 trong cộng đồng, tham khảo câu hỏi thường gặp dành cho du khách của CDC và trang web du lịch COVID-19. Học sinh trở về sau khi đi tới các khu vực có lây lan COVID-19 trong cộng đồng phải tuân thủ hướng dẫn mà họ nhận được từ nhân viên y tế. Để biết hướng dẫn cụ thể về các chương trình du học và trao đổi sinh viên nước ngoài, xem hướng dẫn dành cho sinh viên du học của CDC cho IHE. IHE cũng có thể tham vấn với nhân viên y tế công cộng của địa phương và tiểu bang.  IHE có thể cần tạm hoãn hoặc hủy các chuyến đi có thể khiến sinh viên và nhân viên tiếp xúc với sự lây lan COVID-19 có thể xảy ra trong cộng đồng.

Khi tình trạng lây truyền cộng đồng ở mức tối thiểu tới trung bình

Nếu nhân viên địa phương báo cáo rằng có nhiều ca bệnh trong cộng đồng, IHE cũng có thể cần thực hiện các chiến lược bổ sung để ngăn chặn sự lây lan ở IHE, nhưng họ nên tiếp tục sử dụng các chiến lược mà họ đã thực hiện khi không có lây truyền cộng đồng. Những chiến lược bổ sung này bao gồm:

biểu tượng dấu kiểm đậm

Điều phối với các nhân viên y tế công cộng địa phương. Đây nên là bước đầu tiên để ra quyết định về những ứng phó khi xuất hiện COVID-19 trong cộng đồng. Nhân viên y tế có thể giúp IHE xác định bộ chiến lược nào là phù hợp nhất cho tình hình cụ thể tại địa phương của họ.

biểu tượng dấu kiểm đậm

Triển khai các chiến lược cách ly giao tiếp xã hội. Chọn chiến lược dựa vào tính khả thi có tính tới không gian riêng và nhu cầu của các trường IHE. Không phải chiến lược nào cũng khả thi cho tất cả các trường IHE. Nhân viên quản lý của IHE nên suy nghĩ sáng tạo về mọi cơ hội gia tăng không gian thực tế giữa học sinh và hạn chế tương tác trong bối cảnh nhóm lớn. IHE có thể cân nhắc các chiến lược như:

 • Hủy bỏ các cuộc tụ họp đông người.  Hủy bỏ các hoạt động và sự kiện, ví dụ như sự kiện hoặc hoạt động thể thao, hoặc biểu diễn đặc biệt có sự tham gia của 250 người trở lên. Hủy bỏ các sự kiện cho nhóm 20 người trở lên hoặc nếu người tham gia có nguy cơ cao mắc bệnh nghiêm trọng do COVID-19
 • Hủy bỏ hoặc điều chỉnh các khóa học mà sinh viên có khả năng tiếp xúc rất gần, ví dụ như khóa học có ghế ngồi sát nhau hoặc lớp hoạt động thể chất hay âm nhạc mà sinh viên có khả năng ở gần nhau.
 • Tăng không gian trống giữa các bàn học. Nếu có thể, sắp xếp lại bàn để tăng tối đa khoảng cách giữa các sinh viên. Xoay bàn về cùng một hướng (thay vì hướng mặt vào nhau) để giảm khả năng lây truyền từ các giọt bắn có chứa vi-rút (vd. khi nói chuyện, ho, hắt hơi).
 • Giảm sự tắc nghẽn trong phòng khám sức khỏe. Ví dụ: cân nhắc sử dụng phòng khám y tế cho những sinh viên có triệu chứng như bị cảm cúm và cơ sở chi nhánh cho các hoạt động khám chữa bệnh thường xuyên (vd. sàng lọc ngăn ngừa hay kiểm tra hàng năm).
 • Cân nhắc và xem làm thế nào có thể thu nhỏ hoặc thay đổi các dịch vụ ăn uống hiện có. Ví dụ: IHE có thể đóng cửa một vài hay tất cả quán cà phê/tiệm ăn, cung cấp dịch vụ giao bữa ăn hay tùy chọn đến lấy bữa ăn mang về nhà để ngăn chặn việc sinh viên, nhân viên và giảng viên tụ tập theo nhóm. Có thể giảm bớt các trạm tự phục vụ nơi nhiều sinh viên chạm vào cùng một thiết bị (ví dụ như máy xả ngũ cốc, máy làm kem).
biểu tượng dấu kiểm đậm

Cân nhắc các cách đáp ứng nhu cầu của sinh viên và giảng viên có nguy cơ cao hơn mắc bệnh nghiêm trọng do COVID-19. Cân nhắc các cách đáp ứng yêu cầu của sinh viên hoặc nhân viên lo ngại về việc ở lại trường do có bệnh nền hay sinh viên hoặc nhân viên ở nhà.

biểu tượng dấu kiểm đậm

Bảo đảm tiếp tục cung cấp nhà ở an toàn.

 • Phối hợp chặt chẽ với nhân viên y tế địa phương để đưa ra tất cả quyết định liên quan tới ký túc xá.
 • Nếu các ca bệnh COVID-19 chưa được phát hiện trong số những người lưu trú tại ký túc xá, sinh viên có thể được phép ở lại ký túc xá. Trong tình huống này, giáo dục sinh viên trong ký túc xá về các biện pháp thận trọng mà họ nên thực hiện để giúp bảo vệ bản thân khi COVID-19 lây truyền trong cộng đồng. Sinh viên ở ký túc xá nên tuân theo các khuyến cáo cụ thể hơn từ nhân viên y tế địa phương.
biểu tượng dấu kiểm đậm

Quầy trợ giúp liên quan đến kỳ thị và thúc đẩy khả năng chống chịu tại trường.

 • Chia sẻ thông tin về COVID-19 thông qua kênh đáng tin cậy để chống lại sự phát tán thông tin giả và giảm bớt nỗi sợ hãi.
 • Lên tiếng phản đối các hành vi tiêu cực, bao gồm những phát biểu tiêu cực trên phương tiện truyền thông xã hội về các nhóm người.
 • Phát triển các kế hoạch hỗ trợ sinh viên, nhân viên và giảng viên có tư tưởng sợ hãi đối với COVID-19 và các sự kiện liên quan tại trường.
  • Bảo đảm tiếp tục cung cấp dịch vụ sức khỏe tâm thần, ví dụ như cung cấp tư vấn từ xa. Khuyến khích sinh viên gọi đến 911 hoặc Đường Dây Ngăn Chặn Tự Tử Quốc Gia tại 1-800-273-TALK (1-800-273-8255) nếu họ cảm thấy quá sức chịu đựng như sợ hãi, buồn rầu, thất vọng, lo âu hay muốn tự làm hại bản thân hay người khác.
Khi có tình trạng lây truyền đáng kể trong cộng đồng

Quý vị cũng cần cân nhắc các chiến lược bổ sung khi có tình trạng lây truyền đáng kể trong cộng đồng địa phương ngoài những chiến lược đã triển khai khi không có tình trạng lây truyền hoặc tình trạng lây truyền ở mức tối thiểu hay trung bình. Các chiến lược này bao gồm:

biểu tượng dấu kiểm đậm

Tiếp tục điều phối với nhân viên y tế công cộng địa phương. Nếu nhân viên y tế địa phương xác định rằng có lây truyền COVID-19 mạnh mẽ trong cộng đồng, họ sẽ cung cấp hướng dẫn cho nhân viên quản lý về các hành động tốt nhất cần thực hiện cho IHE. Các chiến lược giảm thiểu dự kiến sẽ được áp dụng rộng rãi cho các tổ chức (vd. trường K-12 doanh nghiệp, cộng đồng và tổ chức tôn giáo) trong cộng đồng, do họ không nhất thiết có sự liên hệ với các ca bệnh trong IHE.

biểu tượng dấu kiểm đậm

Cân nhắc việc tạm dừng lớp học trực tiếp trong thời gian dài. Phối hợp với nhân viên y tế công cộng địa phương, thực hiện tạm dừng lớp học trong thời gian dài và hủy bỏ sự kiện/hoạt động (vd. tạm dừng/hủy bỏ kéo dài hơn hai tuần.) Chiến lược dài hạn và có khả năng tiếp cận rộng hơn này nhằm mục đích làm chậm tốc độ lây truyền của COVID-19 trong cộng đồng. Trong thời gian tạm dừng lớp học kéo dài, đồng thời hủy bỏ các sự kiện lớn và hoạt động ngoại khóa theo nhóm. Hãy nhớ thực hiện các chiến lược để đảm bảo tính liên tục của giáo dục, nghiên cứu và nhà ở cũng như các chương trình bữa ăn và các dịch vụ thiết yếu khác cho sinh viên.

Cập nhật lần cuối ngày 18 tháng 3 năm 2020