Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang web này được cập nhật thường xuyên. Một số nội dung có thể còn bằng tiếng Anh cho đến khi được dịch hết.

Hướng Dẫn Tạm Thời cho Doanh Nghiệp và Chủ Lao Động Ứng Phó với Bệnh Vi-rút Corona 2019 (COVID-19), tháng 5 năm 2020

Hướng Dẫn Tạm Thời cho Doanh Nghiệp và Chủ Lao Động Ứng Phó với Bệnh Vi-rút Corona 2019 (COVID-19), tháng 5 năm 2020

Lên Kế Hoạch, Chuẩn Bị và Ứng Phó với Bệnh Vi-rút Corona 2019

Cập nhật ngày 6 tháng 5 năm 2020

Tóm Tắt các Thay Đổi trong Hướng Dẫn:

Dưới đây là các thay đổi tính đến ngày 6 tháng 5 năm 2020

 • Chiến lược và khuyến cáo cập nhật cho các chủ lao động ứng phó với COVID-19, trong đó có những người đang tìm cách khôi phục hoạt động kinh doanh bình thường hoặc theo giai đoạn:
  • Tiến hành kiểm tra sức khỏe hàng ngày
  • Tiến hành đánh giá mối nguy hiểm tại nơi làm việc
  • Khuyến khích nhân viên đeo khẩu trang vải tại nơi làm việc nếu thích hợp
  • Thực hiện các chiến lược và biện pháp cách ly giao tiếp xã hội tại nơi làm việc
  • Cải thiện hệ thống thông gió tòa nhà
 • Một bảng vạch ra các biện pháp kiểm soát kỹ thuật, hành chính và trang bị bảo hộ cá nhân (PPE) mà chủ lao động có thể sử dụng để giúp phòng ngừa sự lây lan của COVID-19 tại nơi làm việc.

Những Thay Đổi Khác

Hướng Dẫn của OSHA (Cơ quan Quản lý An toàn và Sức khoẻ Lao động)/HHS (Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ)
Bộ Công Cụ Khôi Phục Hoạt Động Kinh Doanh

Mục đích

Hướng dẫn tạm thời này dựa trên những kiến thức thu thập được về Dịch Bệnh Vi-rút Corona 2019 (COVID-19). COVID-19 là bệnh về hô hấp có thể lây lan từ người sang người. Bùng phát đầu tiên tại Trung Quốc, nhưng vi-rút này tiếp tục lây lan ra nước ngoài và tại Hoa Kỳ. Vẫn còn rất nhiều điều cần được tìm hiểu về khả năng lây truyền, tính chất nghiêm trọng và đặc điểm khác của COVID-19 và hiện tại các cuộc nghiên cứu vẫn đang tiếp diễn. Thông tin cập nhật được đăng tải trên trang web của CDC tại địa chỉ https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/. CDC sẽ cập nhật hướng dẫn tạm thời này khi có thêm thông tin.

Hướng dẫn tạm thời này có thể giúp ngăn ngừa phơi nhiễm COVID-19 tại nơi làm việc trong môi trường phi y tế (có hướng dẫn riêng dành cho môi trường y tế). CDC cũng đã đưa ra hướng dẫn dành cho người lao động thuộc lĩnh vực cơ sở hạ tầng thiết yếu có thể đã tiếp xúc với người nghi nhiễm hoặc đã xác định nhiễm COVID-19. Trừ khi được quy định khác đi, hướng dẫn tạm thời dành cho doanh nghiệp và chủ lao động này cũng áp dụng cho môi trường làm việc thuộc lĩnh vực cơ sở hạ tầng thiết yếu.

Vai Trò của Doanh Nghiệp và Chủ Lao Động trong việc Ứng Phó với COVID-19

Các doanh nghiệp và chủ lao động có thể ngăn ngừa và làm chậm tốc độ lây lan của COVID-19 trong phạm vi nơi làm việc. Các chủ lao động nên phản ứng bằng cách có tính đến mức độ lây truyền của bệnh trong các cộng đồng của mình và sửa đổi kế hoạch ứng phó của doanh nghiệp khi cần. Các chủ lao động nên tuân thủ Hướng Dẫn Mở Cửa Hoa Kỳ Trở Lại của Nhà Trắngexternal icon, một cách tiếp cận theo giai đoạn dựa trên mức lây nhiễm hiện tại và khả năng của ngành y tế tại tiểu bang và địa phương, là một phần trong quy trình bắt đầu lại các hoạt động kinh doanh. Các quyết định về hoạt động kinh doanh nên căn cứ theo cả mức độ lây truyền của bệnh trong cộng đồng và tinh thần sẵn sàng bảo vệ sự an toàn và sức khỏe của nhân viên cũng như khách hàng.

Các doanh nghiệp và chủ lao động được khuyến khích phối hợp với giới chức y tế tiểu bangexternal iconđịa phươngexternal icon để có được thông tin chính xác và kịp thời nhằm truyền đạt cách ứng phó thích hợp. Tình hình địa phương sẽ tác động tới các quyết định của nhân viên y tế công cộng liên quan tới các chiến lược ở cấp cộng đồng. CDC có hướng dẫn cho các chiến lược giảm nhẹpdf icon theo mức lây truyền trong cộng đồng hoặc ảnh hưởng của COVID-19.

Là chủ lao động, nếu hoạt động của doanh nghiệp quý vị bị gián đoạn, việc khôi phục lại hoạt động như bình thường hoặc theo giai đoạn là cơ hội để cập nhật các kế hoạch sẵn sàng, ứng phó và kiểm soát đối với COVID-19. Khi cần, mọi chủ lao động đều nên triển khai và cập nhật một kế hoạch:

 • Cụ thể với tình hình môi trường làm việc của quý vị,
 • xác định mọi lĩnh vực và nghiệp vụ công việc có khả năng phơi nhiễm với COVID-19, và
 • tính đến các biện pháp kiểm soát để loại trừ hoặc giảm thiểu khả năng phơi nhiễm đó.

Trò chuyện với các nhân viên về những thay đổi theo kế hoạch và lấy ý kiến đóng góp của họ. Ngoài ra, hãy cộng tác với nhân viên và công đoàn để truyền tải hiệu quả các thông tin quan trọng về COVID-19.

Tham khảo hướng dẫn của OSHA về COVID-19pdf iconexternal icon để biết thêm thông tin về cách bảo vệ người lao động khỏi khả năng bị phơi nhiễm, tùy theo rủi ro phơi nhiễm của họ. Các kế hoạch nên cân nhắc đến việc các nhân viên vẫn có khả năng làm lây lan COVID-19 ngay cả khi không biểu hiện triệu chứng.

Toàn bộ chủ doanh nghiệp cần cân nhắc cách thức tốt nhất để giảm thiểu việc lây lan COVID-19 và giảm tác động tới nơi làm việc của mình. Việc này nên bao gồm các hoạt động nhằm:

 • ngăn ngừa và giảm thiểu sự lây truyền giữa các nhân viên,
 • duy trì các hoạt động kinh doanh lành mạnh, và
 • duy trì môi trường làm việc lành mạnh.

Ngăn Ngừa và Giảm Thiểu Sự Lây Truyền giữa Các Nhân Viên

Giám sát tình hình truyền đạt của cơ quan y tế công cộng của liên bang, tiểu bang và địa phương về các quy định, hướng dẫn và khuyến cáo liên quan đến COVID-19 và đảm bảo người lao động được tiếp cận các thông tin đó. Thường xuyên kiểm tra trang web về COVID-19 của CDC.

Chủ động khuyến khích nhân viên bị bệnh hãy ở nhà:

Cân nhắc tiến hành khám sức khỏe trực tiếp hoặc qua hình thức ảo hàng ngày (ví dụ như khám sàng lọc triệu chứng và/hoặc thân nhiệt) đối với nhân viên trước khi họ vào sở làm, theo đúng hướng dẫn của nhà chức trách y tế công cộng địa phương và tiểu bang, và nếu có thể là cả dịch vụ sức khỏe nghề nghiệp của quý vị:

 • Nếu triển khai khám sức khỏe trực tiếp, hãy thực hiện một cách an toàn và tôn trọng. Chủ lao động có thể sử dụng các biện pháp kiểm soát bằng cách ly giao tiếp xã hội, dùng tấm chắn hoặc tấm phân cách hay trang bị bảo hộ cá nhân (PPE) để bảo vệ người tiến hành khám sàng lọc. Tuy nhiên, chỉ lệ thuộc vào trang bị bảo hộ cá nhân là một biện pháp kiểm soát kém hiệu quả hơn và khó triển khai hơn nếu thiếu trang bị bảo hộ cá nhân và đòi hỏi phải cần có huấn luyện.
 • Hoàn tất kiểm tra sức khỏe theo cách thức giúp duy trì các hướng dẫn cách ly giao tiếp xã hội, chẳng hạn như cung cấp nhiều lối vào tòa nhà để khám sàng lọc.
 • Tuân thủ hướng dẫn của Ủy Ban Cơ Hội Việc Làm Công Bằngexternal icon về vấn đề bảo mật bệnh án y khoa từ hoạt động khám sức khỏe.
 • Để ngăn chặn sự kỳ thị và phân biệt đối xử tại nơi làm việc, hãy tổ chức khám sàng lọc sức khỏe cho nhân viên một cách riêng tư nhất có thể. Không xác định nguy cơ dựa trên chủng tộc hoặc nguồn gốc quốc gia và đảm bảo duy trì sự bảo mật đối với tình trạng sức khỏe và bệnh sử của mỗi cá nhân.

Xác định địa điểm và cách thức mà nhân viên có thể bị phơi nhiễm với COVID-19 tại nơi làm việc. Chủ lao động có trách nhiệm cung cấp nơi làm việc an toàn và lành mạnhexternal icon. Tiến hành đánh giá mối nguy hạiexternal icon tại nơi làm việc một cách thấu đáo để xác định các mối nguy hại có liên quan đến COVID-19 tại nơi làm việc. Sử dụng các biện pháp kiểm soát kết hợp thích hợp từ hệ thống phân cấp kiểm soát nhằm hạn chế lây lan COVID-19, bao gồm các biện pháp kiểm soát quy trình, chính sách hành chính nơi làm việc và trang bị bảo hộ cá nhân (PPE) để bảo vệ người lao động khỏi các mối nguy hại đã xác định (xem bảng dưới đây):

 • Tiến hành đánh giá mối nguy hại một cách thấu đáo để xác định xem có mối nguy hại nào đang hoặc có khả năng hiện diện tại nơi làm việc hay không, và xác định xem hình thức kiểm soát hay loại trang bị bảo hộ cá nhân nào là cần thiết đối với từng nhiệm vụ công việc cụ thể.
 • Khi không thể triển khai các biện pháp kiểm soát kỹ thuật và hành chính hoặc các biện pháp này không bảo vệ được hoàn toàn, theo tiêu chuẩn của OSHA, chủ lao động phải:
  • Xác định xem loại trang bị bảo hộ cá nhân nào là cần thiết với các nhiệm vụ công việc cụ thể của người lao động.
  • Lựa chọn và cung cấp trang bị bảo hộ cá nhân thích hợp cho người lao động để họ không mất chi phí, và
  • Đào tạo cách sử dụng chính xác của trang bị đó.
 • Khuyến khích người lao động đeo khẩu trang vải tại nơi làm việc nếu đánh giá mối nguy hại đã xác định rằng họ không cần phải sử dụng trang bị bảo hộ cá nhân như mặt nạ hoặc khẩu trang y tế để bảo vệ.
  • CDC khuyến cáo đeo khẩu trang vải như một biện pháp để ngăn chặn các giọt bắn hô hấp của người đeo và giúp bảo vệ đồng nghiệp của họ cũng như người dân bình thường trong cộng đồng.
  • Khẩu trang vải không được xem là trang bị bảo hộ cá nhân. Khẩu trang vải có thể ngăn người lao động, trong đó có những người không biết là bản thân nhiễm vi-rút, làm lây bệnh cho người khác nhưng có thể không bảo vệ được người đeo khỏi phơi nhiễm chủng vi-rút gây bệnh COVID-19.
 • Nhắc nhở nhân viên và khách hàng rằng CDC khuyến cáo đeo khẩu trang vải ở môi trường công cộng nơi mà các biện pháp cách ly giao tiếp xã hội khác rất khó duy trì, đặc biệt là ở những khu vực đang có sự lây truyền đáng kể trong cộng đồng. Dù vậy, việc đeo khẩu trang vải không thay thế được sự cần thiết phải thực hành cách ly giao tiếp xã hội.
 • Tham khảo trang web COVID-19 của OSHAexternal icon để biết thêm thông tin về cách bảo vệ người lao động khỏi phơi nhiễm COVID-19 và hướng dẫn dành cho chủ lao độngpdf iconexternal icon, bao gồm các bước cần thực hiện đối với các công việc theo nguy cơ phơi nhiễm.

Cách ly các nhân viên bị ốm:

 • Nhân viên có vẻ có các triệu chứng sau khi đến chỗ làm hoặc phát bệnh trong ngày làm việc nên được tách ngay khỏi các nhân viên khác, khách hàng và khách đến thăm sở làm, sau đó được đưa về nhà.
 • Chuẩn bị sẵn quy trình chuyên chở nhân viên phát bệnh tại nơi làm việc sao cho an toàn. Nhân viên đó có thể cần được đưa về nhà hoặc tới một cơ sở chăm sóc y tế.

Hành động nếu có nhân viên nghi nhiễm hoặc đã xác nhận nhiễm COVID-19:

Trong hầu hết các trường hợp, quý vị không cần thiết phải đóng cửa hãng sở của mình. Nếu chưa đủ 7 ngày kể từ thời điểm nhân viên bị bệnh có mặt tại cơ sở, hãy đóng cửa niêm phong mọi khu vực đã được người bệnh sử dụng trong thời gian kéo dài.

 • Chờ 24 tiếng trước khi tiến hành vệ sinh và khử trùng để giảm thiểu rủi ro phơi nhiễm của nhân viên khác đối với các giọt bắn từ đường hô hấp. Nếu việc chờ 24 tiếng không khả thi, hãy chờ càng lâu càng tốt.
 • Trong khoảng thời gian chờ đợi này, hãy mở cửa ngoài và cửa sổ để tăng cường lưu thông không khí trong các khu vực này.

Nếu thời gian đã được 7 ngày trở lên kể từ khi nhân viên bị bệnh sử dụng cơ sở, quý vị không cần thiết tiến hành vệ sinh và khử trùng thêm nữa. Tiếp tục thực hiện vệ sinh và khử trùng thường kỳ toàn bộ các bề mặt có mức độ chạm vào cao tại sở làm.

Tuân thủ khuyến cáo về vệ sinh và khử trùng của CDC:

 • Vệ sinh các bề mặt nhiễm bẩn bằng xà phòng và nước trước khi tiến hành khử trùng.
 • Để khử trùng các bề mặt, hãy sử dụng các sản phẩm đủ tiêu chuẩn của EPA để sử dụng chống lại SARS-Cov-2external icon, vi-rút gây ra bệnh COVID-19 và phù hợp sử dụng cho bề mặt đó.
 • Luôn đeo găng tay và áo choàng phù hợp với hóa chất sử dụng khi quý vị tiến hành vệ sinh và khử trùng.
 • Quý vị có thể cần đeo thêm trang bị bảo hộ cá nhân tùy theo môi trường và sản phẩm khử trùng mà quý vị đang sử dụng. Với mỗi sản phẩm mà quý vị sử dụng, hãy tham khảo và tuân thủ hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất.

Xác định xem nhân viên nào có thể đã có phơi nhiễm với vi-rút và cần tiến hành các biện pháp phòng ngừa bổ sung:

Giảng giải cho nhân viên về các bước mà họ có thể thực hiện để tự bảo vệ mình tại nơi làm việc và ở nhà:

 • Khuyến khích nhân viên tuân thủ các chính sách hoặc quy trình mới liên quan đến bệnh, công tác vệ sinh và khử trùng cũng như các vấn đề họp hành và đi công tác.
 • Yêu cầu các nhân viên phải:
 • Ở nhà nếu bị bệnh, ngoại trừ khi cần chăm sóc y tế và tìm hiểu những việc cần làm nếu bị bệnh.
 • Thông báo cho cấp trên trực tiếp nếu họ có người nhà sống cùng nhà nhiễm COVID-19 và tìm hiểu những việc cần làm nếu có người sống cùng nhà họ bị bệnh.
 • Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và nước trong ít nhất 20 giây hoặc sử dụng dung dịch sát khuẩn tay có độ cồn tối thiểu 60% nếu không có xà phòng và nước. Thông báo cho nhân viên rằng nếu tay họ bị bẩn thấy rõ, họ nên ưu tiên sử dụng xà phòng và nước hơn là dung dịch sát trùng tay. Những thời điểm quan trọng để vệ sinh tay gồm có:
  • Trước và sau ca làm việc
  • Trước và sau khi nghỉ giải lao
  • Sau khi xì mũi, ho hoặc hắt hơi
  • Sau khi dùng toa-lét
  • Trước khi ăn hoặc chuẩn bị đồ ăn
  • Sau khi đeo, chạm vào hoặc tháo khẩu trang vải
 • Tránh chạm tay vào mắt, mũi và miệng khi chưa rửa tay.
 • Che miệng và mũi bằng khăn giấy khi quý vị ho hoặc hắt hơi hoặc vào mặt trong khuỷu tay của quý vị. Vứt bỏ khăn giấy đã sử dụng vào thùng rác loại không chạm và rửa tay ngay bằng xà phòng và nước trong ít nhất 20 giây. Nếu không có xà phòng và nước, hãy sử dụng dung dịch sát trùng tay có chứa ít nhất 60% cồn. Tìm hiểu thêm về quy ước khi ho và hắt hơi trên trang web của CDC.
 • Thực hiện làm sạch và khử trùng đều đặn với các vật và bề mặt tiếp xúc thường xuyên như khu vực làm việc, bàn phím, điện thoại, tay vịn cầu thang và tay nắm cửa. Quý vị có thể vệ sinh các bề mặt lấm bẩn bằng xà phòng và nước trước khi khử trùng. Để khử trùng, hãy dùng các sản phẩm đáp ứng tiêu chí của EPA để chống lại SARS-CoV-2external icon, nguyên nhân gây ra COVID-19 và phù hợp dùng trên bề mặt.
 • Tránh dùng điện thoại, bàn làm việc, văn phòng hoặc công cụ làm việc, trang thiết bị của nhân viên khác khi có thể. Vệ sinh và khử trùng chúng trước và sau khi sử dụng.
 • Thực hiện cách ly giao tiếp xã hội bằng cách tránh tụ tập đông người và duy trì khoảng cách (tối thiểu là 6 feet hoặc 2 mét) với người khác khi có thể.

Với các nhân viên di chuyển đến sở làm bằng phương tiện công cộng hoặc đi chung xe, hãy cân nhắc việc hỗ trợ họ như sau:

 • Nếu có thể, đưa ra các chính sách khuyến khích nhân viên sử dụng loại hình giao thông giảm thiểu tiếp xúc gần với người khác (chẳng hạn như đi xe đạp, đi bộ, tự lái xe một mình hoặc đi cùng người sống trong nhà).
 • Yêu cầu nhân viên làm theo hướng dẫn của CDC về cách thức bảo vệ bản thân khi sử dụng phương tiện giao thông.
 • Cho phép họ đổi giờ làm để có thể di chuyển trong những khoảng thời gian ít đông đúc hơn.
 • Đề nghị nhân viên vệ sinh tay càng sớm càng tốt sau chuyến đi.

Duy Trì Các Hoạt Động Kinh Doanh Lành Mạnh

Xác định một điều phối viên tại nơi làm việc, người này sẽ chịu trách nhiệm đối với các vấn đề về COVID-19 cũng như tác động của dịch bệnh tại nơi làm việc.

Thực hiện các chính sách và phương thức nghỉ bệnh linh hoạt và có tính hỗ trợ.

 • Đảm bảo các chính sách nghỉ ốm linh hoạt và thống nhất với hướng dẫn y tế công cộng và nhân viên biết và hiểu rõ các chính sách này.
 • Duy trì các chính sách linh hoạt cho phép nhân viên ở nhà chăm sóc thành viên bị bệnh trong gia đình hoặc chăm sóc trẻ em do trường học hoặc nơi chăm trẻ đóng cửa. Sự linh hoạt bổ sung có thể gồm việc báo trước về việc nghỉ ốm trong tương lai và cho phép nhân viên tặng thời gian được phép nghỉ ốm cho nhau.
 • Đạo luật về sự ứng phó đầu tiên với vi-rút Corona dành cho gia đình (FFCRA hoặc Đạo luật) yêu cầu một số chủ lao độngbiểu tượng bên ngoài cung cấp cho nhân viên nghỉ phép có lương hoặc nghỉ phép lâu hơn chăm sóc cho gia đình và nghỉ bệnh vì những lý do cụ thể liên quan đến COVID-19.
 • Chủ lao động có ít hơn 500 nhân viên đủ điều kiện được giảm thuế 100%biểu tượng bên ngoài cho nghỉ phép có lương theo Đạo luật về sự ứng phó đầu tiên với vi-rút COVID-19 dành cho gia đình được cung cấp đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020, đến giới hạn nhất định.
 • Các chủ lao động hiện không có chế độ nghỉ bệnh cho một số hoặc tất cả nhân viên của họ nên cân nhắc soạn thảo các chính sách "nghỉ bệnh khẩn cấp" mà không áp dụng phạt.
 • Chủ lao động không nên yêu cầu phải có kết quả xét nghiệm COVID-19 hay giấy tờ của nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe đối với người bị bệnh để xác thực tình trạng bệnh của họ, để đủ tiêu chuẩn nghỉ bệnh hay đi làm trở lại.
  • Theo Đạo Luật Người Mỹ Khuyết Tật, chủ lao động được phép yêu cầu nhân viên cung cấp giấy của bác sĩexternal icon để xác nhận rằng họ khỏe mạnh và có thể đi làm trở lại. Tuy nhiên, vì tính thực tiễn, hãy lưu ý rằng các văn phòng cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe và cơ sở y tế có thể vô cùng bận rộn và không thể cung cấp loại giấy tờ đó kịp thời. Hầu hết những người nhiễm COVID-19 đều có bệnh nhẹ và có thể hồi phục tại nhà mà không cần chăm sóc y tế và có thể tuân thủ khuyến cáo của CDC để xác định thời điểm ngừng cách ly tại nhà và đi làm trở lại.
  • Ủy Ban Cơ Hội Việc Làm Bình Đẳng Hoa Kỳ (EEOC) đã xây dựng hướng dẫn về Tính Sẵn Sàng cho Đại Dịch tại Sở Làm và Đạo Luật Người Mỹ Khuyết Tậtexternal icon. Hướng dẫn đó cho phép chủ lao động thực hiện các bước nhằm bảo vệ người lao động, nhất quán với hướng dẫn của CDC, trong đó có yêu cầu người lao động phải ở nhà khi cần thiết để giải quyết nguy cơ lây lan COVID-19 trước mắt cho người khác.
 • Rà soát lại chính sách nhân sự để đảm bảo các chính sách và cách thực hiện của quý vị phù hợp với khuyến cáo y tế công cộng và luật pháp hiện hành của tiểu bang và liên bang về sở làm, truy cập trang web của Sở Lao Độngexternal iconỦy Ban Cơ Hội Việc Làm Bình Đẳngexternal icon).
 • Kết nối nhân viên với các chương trình hỗ trợ nhân viên (EAP) (nếu có) và nguồn lực cộng đồng khi cần. Nhân viên cần thêm các dịch vụ xã hội, hành vi và dịch vụ khác, ví dụ như để giúp họ kiểm soát sự căng thẳng và cách đương đầu.

Bảo vệ nhân viên có nguy cơ mắc bệnh nặng cao hơn thông qua các chính sách và biện pháp thực hiện mang tính hỗ trợ. Người cao tuổi và người ở mọi lứa tuổi có bệnh nền nghiêm trọng có nguy cơ mắc bệnh nặng do COVID-19 cao hơn.

 • Hỗ trợ và khuyến khích thực hiện phương án làm việc từ xa nếu có thể.
 • Xem xét việc phân công cho người lao động dễ bị tổn thương các nhiệm vụ giảm thiểu sự tiếp xúc của họ với khách hàng và các nhân viên khác (ví dụ, bổ sung hàng hóa lên kệ thay vì làm nhân viên thu ngân), nếu được nhân viên đồng ý.
 • Cho nhân viên các lựa chọn linh động như làm việc từ xa. Nhờ đó, việc nhân viên sinh sống trong các khu vực có tính lây truyền cao không cần di chuyển tới nơi làm việc ở khu vực có tính lây truyền thấp và ngược lại.
 • Đảm bảo mọi doanh nghiệp và chủ lao động khác dùng chung không gian làm việc cũng tuân thủ hướng dẫn này.

Truyền tải các chính sách mang tính hỗ trợ về địa điểm làm việc một cách rõ ràng, thường xuyên và thông qua nhiều phương thức. Chủ lao động nên truyền đạt thông tin cho những người không sử dụng tiếng Anh bằng ngôn ngữ chính của họ.

 • Đào tạo người lao động cách triển khai các chính sách mới nhằm giảm thiểu sự lây lan của COVID-19 mà có thể ảnh hưởng đến sức khỏe hiện tại và quy tắc thực hành an toàn.
 • Truyền đạt thông tin cho mọi nhà thầu hoặc khách đến làm việc tại cơ sở về những thay đổi đã được đưa ra để giúp kiểm soát sự lây lan của COVID-19. Đảm bảo họ nắm được thông tin và có năng lực tuân thủ các chính sách này.
 • Thiết lập và thử nghiệm hệ thống truyền tải thông tin mà nhân viên có thể sử dụng để tự báo cáo nếu bị bệnh và quý vị có thể sử dụng để thông báo cho nhân viên khác về tình trạng phơi nhiễm và đóng cửa.
 • Cân nhắc sử dụng đường dây nóng hoặc phương thức khác để nhân viên có thể giấu tên và lên tiếng về điều họ lo ngại.

Đánh giá các bộ phận chức năng quan trọng và sự phụ thuộc của người khác cũng như cộng đồng về sản phẩm và dịch vụ của quý vị.

 • Chuẩn bị sẵn sàng để thay đổi cách thực hiện hoạt động kinh doanh của quý vị nếu cần để duy trì hoạt động quan trọng (vd. xác định nhà cung cấp thay thế, ưu tiên khách hàng hiện có hoặc tạm thời dừng một số hoạt động của quý vị).
 • Xác định chuỗi cung ứng thay thế cho các dịch vụ và hàng hóa quan trọng. Một số hàng hóa và dịch vụ có thể có nhu cầu cao hơn hoặc không có sẵn.
 • Nếu có công ty khác cung cấp lao động tạm thời hoặc theo hợp đồng cho doanh nghiệp quý vị, hãy trò chuyện với họ về tầm quan trọng của việc nhân viên bị bệnh ở nhà và khuyến khích họ xây dựng các chính sách nghỉ không áp dụng phạt.
 • Trao đổi với đối tác kinh doanh về nỗ lực ứng phó của quý vị. Chia sẻ các thực hành tốt nhất với các doanh nghiệp khác trong cộng đồng của quý vị (đặc biệt là các doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng của quý vị), phòng thương mại và các hiệp hội để cải thiện các nỗ lực ứng phó của cộng đồng.
 • Khi khôi phục hoạt động kinh doanh tại cơ sở, hãy xác định và ưu tiên các nghiệp vụ cần duy trì hoạt động liên tục. Giảm thiểu số lượng nhân công có mặt tại địa điểm làm việc bằng cách khôi phục hoạt động của doanh nghiệp theo giai đoạn, cân bằng giữa nhu cầu bảo vệ người lao động với nỗ lực duy trì hoạt động.

Xác định cách quý vị sẽ vận hành nếu tình trạng nghỉ việc tăng do tăng nhân viên nghỉ bệnh, những người ở nhà để chăm sóc người thân bị bệnh, để chăm trẻ em cho đến khi các cơ sở trông trẻ và trường K-12 hoạt động trở lại.

 • Lên kế hoạch theo dõi và ứng phó với tình trạng nghỉ việc tại công sở.
 • Triển khai các kế hoạch để tiếp tục vận hành các bộ phận kinh doanh quan trọng trong trường hợp gặp phải tình trạng nghỉ việc cao hơn bình thường.
 • Chuẩn bị thiết lập các chính sách nghỉ và nơi làm việc linh hoạt.
 • Đào tạo chéo nhân viên để thực hiện các chức năng quan trọng để văn phòng có thể vận hành ngay cả khi các nhân viên chủ chốt vắng mặt.

Xây dựng các chính sách và biện pháp cách ly giao tiếp xã hội. Thay đổi không gian làm việc của quý vị để giúp người lao động và khách hàng duy trì cách ly giao tiếp xã hội và phân cách các nhân viên với nhau và khỏi khách hàng khi có thể. Dưới đây là một số chiến lược mà doanh nghiệp có thể sử dụng:

 • Triển khai nơi làm việc linh hoạt (VD: làm việc từ xa),
 • Triển khai giờ làm việc linh hoạt (VD: xoay ca hoặc bố trí ca xen kẽ để hạn chế số lượng nhân viên có mặt cùng lúc tại nơi làm việc).
 • Tăng khoảng cách giữa các nhân viên tại nơi làm việc bằng cách điều chỉnh không gian làm việc.
 • Tăng khoảng cách giữa nhân viên và khách hàng (VD: dịch vụ lái xe vào mua hàng, rào chắn như tấm chắn phân cách).
 • Sử dụng các dấu hiệu, dấu bằng băng dính và các gợi ý trực quan như đề can hoặc băng dính màu dán trên sàn, đặt cách nhau 6 feet, để biểu thị nơi cần đứng khi không thể dùng rào chắn.
 • Triển khai các phương án họp và di chuyển linh hoạt (VD hoãn các cuộc họp hoặc sự kiện không thiết yếu theo quy định và hướng dẫn của tiểu bang, địa phương).
 • Đóng cửa hoặc hạn chế tiếp cận các khu vực chung, nơi công nhân viên thường tập trung và tương tác.
 • Nghiêm cấm bắt tay.
 • Cung cấp dịch vụ từ xa (VD: qua điện thoại, video hoặc trang web).
 • Điều chỉnh phương pháp hoạt động kinh doanh để giảm tiếp xúc gần với khách hàng - ví dụ như bằng cách cung cấp dịch vụ lái xe vào mua hàng, mua trực tuyến rồi tới nơi lấy hàng, mua sắm qua điện thoại, nhận hàng bên lề đường và các phương án giao hàng tận nơi khi khả thi.
 • Di chuyển thiết bị thanh toán điện tử/máy quẹt thẻ tín dụng ra xa khỏi khu vực thu ngân nếu có thể để tăng khoảng cách giữa khách hàng và nhân viên thu ngân.
 • Chuyển các hoạt động bổ sung hàng lên quầy sang ngoài giờ cao điểm hoặc sau giờ mở cửa khi có thể để giảm thiểu sự tiếp xúc với khách hàng.

Nếu quý vị có nhiều hơn một địa điểm kinh doanh, hãy cân nhắc trao cho quản lý địa phương thẩm quyền thực hiện các hành động thích hợp được nêu trong kế hoạch ứng phó với COVID-19 căn cứ theo điều kiện tại địa phương.

Duy trì môi trường làm việc lành mạnh

Do những người không có triệu chứng cũng có thể làm lây lan COVID-19, các doanh nghiệp và chủ lao động nên đánh giá và thực hiện các biện pháp kiểm soát theo hệ thống phân cấp kiểm soát để bảo vệ nhân viên và người dân nói chung trong cộng đồng.

Cân nhắc việc cải thiện bộ điều khiển kỹ thuật bằng hệ thống thông gió tòa nhà. Điều này có thể bao gồm một số hoặc toàn bộ các hoạt động sau:

 • Tăng tỉ lệ thông gió.
 • Đảm bảo hệ thống thông gió hoạt động bình thường và cung cấp chất lượng không khí trong nhà ở mức chấp nhận được đối với lượng người hiện diện trong mỗi không gian.
 • Tăng thông gió từ bên ngoài, đồng thời cảnh giác khi dùng ở các khu vực có mức độ ô nhiễm cao. Với tòa nhà có số người sử dụng ít, việc này làm tăng thông khí loãng hiệu quả cho mỗi người.
 • Tắt hệ thống thông gió điều khiển theo nhu cầu (DCV).
 • Mở thêm van điều tiết không khí ngoài trời ở mức tối thiểu (ở mức 100%) để giảm hoặc loại bỏ việc lưu thông khí trở lại. Trong điều kiện thời tiết dễ chịu, việc này sẽ không ảnh hưởng đến độ ẩm hay cảm giác về nhiệt độ. Tuy nhiên, việc này có thể sẽ khó thực hiện khi thời tiết nóng hoặc lạnh.
 • Cải thiện hệ thống lọc không khí trung tâm lên MERV-13 hoặc mức cao nhất tương thích với lưới lọc và dán kín các cạnh máy lọc để ngăn rò khí.
 • Kiểm tra các bộ lọc để đảm bảo thiết bị vẫn còn trong tuổi thọ hoạt động và được lắp đặt đúng cách.
 • Giữ cho hệ thống vận hành lâu hơn, 24/7 nếu có thể, để tăng cường trao đổi không khí trong không gian tòa nhà.

Lưu ý: Một số khuyến cáo trên căn cứ theo Hướng Dẫn Vận Hành Tòa Nhà trong Đại Dịch COVID-19 của Hội Kỹ Sư Hệ Thống Sưởi, Làm Mát và Điều Hòa Không Khí Hoa Kỳ (ASHRAE)external icon. Xem lại hướng dẫn của ASHRAE để biết thêm thông tin về các khuyến cáo thông gió.

Đảm bảo sự an toàn của hệ thống và thiết bị nước trong tòa nhà sau thời gian cắt nước kéo dài:

Cho nhân viên, khách hàng và khách đến thăm những gì họ cần để vệ sinh tay và che mũi, miệng khi ho, hắt hơi:

 • Cung cấp khăn giấy và thùng rác không cần chạm.
 • Cung cấp xà phòng và nước tại nơi làm việc. Nếu không có sẵn xà phòng và nước, hãy dùng dung dịch sát trùng tay có chứa tối thiểu 60% cồn.  Đảm bảo duy trì đủ nguồn cung.
 • Lý tưởng nhất là cung cấp các điểm đặt dung dịch sát trùng tay không cần chạm ở nhiều địa điểm để khuyến khích vệ sinh tay.
 • Dán áp phích khuyến khích vệ sinh tay để giúp ngăn chặn sự lây lan tại cổng vào nơi làm việc và các khu vực khác nơi mọi người dễ nhìn thấy. Trong số này có thể có các bảng hiệu dành cho người không nói tiếng Anh khi cần.
 • Không khuyến khích bắt tay. Khuyến khích nhân viên sử dụng phương thức chào hỏi không cần tiếp xúc khác.
 • Hướng dẫn nhân viên truy cập trang web về quy ước khi ho và hắt hơi cũng như vệ sinh tay để biết thêm thông tin.

Thực hiện vệ sinh thường xuyên:

 • Tuân thủ Hướng Dẫn Làm Sạch và Khử Trùng để xây dựng, triển khai và đảm bảo kế hoạch thực hiện làm sạch thường xuyên nhằm giảm nguy cơ phơi nhiễm COVID-19.
 • Đều đặn làm sạch tất cả các bề mặt tiếp xúc thường xuyên tại nơi làm việc, như khu vực làm việc, bàn phím, điện thoại, thanh vịn và tay nắm cửa.
  • Nếu các bề mặt bị bẩn, hãy làm sạch bằng xà phòng và nước trước khi khử trùng.
  • Để khử trùng, hầu hết các chất khử trùng dùng trong gia đình có đăng ký EPA sẽ có hiệu quả. Danh sách các sản phẩm được EPA phê chuẩn để sử dụng chống lại vi-rút gây ra COVID-19external icon được đăng tải trên trang web của EPA. Tuân theo hướng dẫn của nhà sản xuất đối với mọi sản phẩm vệ sinh và khử trùng (vd. nồng độ, phương pháp dùng và thời gian tiếp xúc).
 • Khuyến khích người lao động, khi có thể, không dùng chung điện thoại, bàn làm việc, phòng làm việc hay các dụng cụ, thiết bị làm việc khác.
 • Cung cấp khăn lau khử trùng dùng một lần để nhân viên có thể lau sạch các bề mặt thường sử dụng (ví dụ như tay nắm cửa, bàn phím, điều khiển từ xa, bàn làm việc và các dụng cụ, thiết bị làm việc khác) trước mỗi lần sử dụng.
 • Hãy cất giữ và sử dụng chất khử trùng một cách có trách nhiệm và phù hợp với nhãn sản phẩm.
 • Không trộn lẫn các loại thuốc tẩy hoặc các sản phẩm tẩy rửa và khử trùng khác với nhau. Sản phẩm này có thể sinh ra loại hơi có thể rất nguy hiểm nếu hít phải.
 • Yêu cầu nhân viên luôn đeo loại khẩu trang phù hợp với loại hóa chất đang được sử dụng khi họ làm sạch và khử trùng, và họ có thể cần sử dụng trang bị bảo hộ cá nhân bổ sung theo môi trường và sản phẩm.

Vệ sinh và khử trùng tăng cường sau khi có người nghi nhiễm/xác nhận nhiễm covid-19 đã vào cơ sở:

Hạn chế đi lại và yêu cầu các nhân viên thực hiện các biện pháp đề phòng và chuẩn bị thêm nếu nhất định phải đi:

 • Giảm thiểu hoạt động đi lại không thiết yếu và cân nhắc khôi phục việc đi lại không thiết yếu theo các quy định và hướng dẫn của tiểu bang và địa phương.
 • Kiểm tra Các Thông Báo Y Tế Cho Du Khách của CDC để xem hướng dẫn và khuyến cáo mới nhất cho mỗi quốc gia nơi quý vị sẽ tới. Thông tin du hành cụ thể cho du khách đi và trở về từ các quốc gia có khuyến cáo về du lịch và thông tin cho phi hành đoàn có thể tìm thấy trên trang web của CDC.
 • Yêu cầu các nhân viên tự kiểm tra các triệu chứng của COVID-19 trước khi bắt đầu chuyến đi, thông báo cho cấp trên trực tiếp và ở nhà nếu bị bệnh.
 • Đảm bảo nhân viên bị ốm khi đi du lịch hoặc đang thực hiện nhiệm vụ tạm thời hiểu rằng họ nên thông báo cho cấp trên của họ và nhanh chóng gọi cho nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe để được tư vấn nếu cần.
 • Nếu ở bên ngoài Hoa Kỳ, nhân viên bị bệnh nên tuân theo chính sách của công ty để tiếp nhận chăm sóc y tế hoặc liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe hay công ty hỗ trợ y tế ở nước ngoài để giúp họ tìm nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe phù hợp tại quốc gia đó. Nhân viên lãnh sự quán Hoa Kỳ có thể giúp tìm các dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Tuy nhiên, các đại sứ quán, lãnh sự quán và cơ sở quân đội của Hoa Kỳ không có thẩm quyền pháp lý, năng lực hay nguồn lực để sơ tán hay cung cấp thuốc, vắc-xin hoặc dịch vụ chăm sóc y tế cho các công dân cá nhân của Hoa Kỳ ở nước ngoài.

Giảm thiểu nguy cơ cho nhân viên khi lên kế hoạch họp hành và tụ tập:

 • Cân nhắc việc sử dụng tổ chức họp qua video hoặc họp từ xa khi có thể cho các buổi tụ tập và họp liên quan tới công việc.
 • Hủy, điều chỉnh hoặc tạm hoãn các cuộc họp, tụ tập đông người liên quan đến công việc vốn chỉ có thể diễn ra trực tiếp, theo các quy định và hướng dẫn của tiểu bang và địa phương.
 • Khi tổ chức hội nghị qua video hoặc họp từ xa là không khả thi, hãy tổ chức họp trong các không gian mở, được thông khí tốt và tiếp tục duy trì khoảng cách 6 giữa những người tham gia và đeo khẩu trang vải.

Bảng dưới đây trình bày ví dụ về các biện pháp kiểm soát cần thực hiện tại nơi làm việc của quý vị. Biện pháp kiểm soát hiệu quả nhất là những biện pháp phụ thuộc vào giải pháp quy trình, sau đó là kiểm soát hành chính, rồi đến trang bị bảo hộ cá nhân. Trang bị bảo hộ cá nhân là phương thức kiểm soát kém hiệu quả nhất và cũng khó thực hiện nhất. Các địa điểm làm việc có thể phải triển khai nhiều biện pháp kiểm soát bổ sung từ các cột này để kiểm soát mối nguy hại hiệu quả.

Chủ lao động: Sử dụng bảng dưới đây để triển khai biện pháp kiểm soát thích hợp nhất cho nơi làm việc của quý vị

BẢNG: Ví Dụ về Biện Pháp Kiểm Soát nhằm Ngăn Chặn Sự Lây Lan của COVID-19 trong Các Môi Trường Làm Việc
BẢNG: Ví Dụ về Biện Pháp Kiểm Soát nhằm Ngăn Chặn Sự Lây Lan của COVID-19 trong Các Môi Trường Làm Việc
Quy trình Hành chính Thiết Bị Bảo Hộ Cá Nhân (PPE)
Cơ Sở Vật Chất và Trang Thiết Bị
 • Đánh giá các mối nguy hiểm để xác định tính khả thi của các biện pháp kiểm soát quy trình
 • Đảm bảo hệ thống nước và thông gió hoạt động bình thường
 • Điều chỉnh không gian làm việc để duy trì cách ly giao tiếp xã hội. Các ví dụ bao gồm:
  • Thiết kế các tấm ngăn cách như một hàng rào che chắn
  • Chuyển thiết bị thanh toán điện tử cách xa thu ngân
  • Sử dụng hình thức thông báo bằng lời, bảng hiệu và gợi ý trực quan để thúc đẩy cách ly giao tiếp xã hội
  • Dỡ bỏ/sắp xếp lại đồ đạc
  • Đưa ra các lựa chọn mua sắm từ xa (ví dụ như giao hàng tận nơi, đặt trước để đến nhận hàng)
Quản Lý và Truyền Đạt Thông Tin
 • Giám sát tình hình truyền đạt của cơ quan y tế công cộng của liên bang, tiểu bang và địa phương về COVID-19
 • Khuyến khích người lao động bị bệnh khai báo các triệu chứng, ở nhà và tuân thủ hướng dẫn của CDC
 • Xây dựng các chiến lược để:
  • xử lý các vấn đề mà người lao động lo ngại
  • trao đổi với người lao động
 • Nhắc lại cho người lao động về các dịch vụ hỗ trợ sẵn có
 • Truyền đạt thông tin cho đối tác, nhà cung cấp, nhà thầu khác về các chính sách và quy tắc thực hành
 • Khuyến khích cách ly giao tiếp xã hội và sử dụng khẩu trang vải (nếu thích hợp) tại nơi làm việc
 • Sử dụng công nghệ để đẩy mạnh cách ly giao tiếp xã hội (ví dụ như làm việc từ xa và họp trên mạng)
 • Hủy các sự kiện nhóm
 • Đóng cửa/hạn chế sử dụng không gian chung
 • Đề nghị khách hàng bị bệnh ở nhà
 • Cân nhắc các chính sách khuyến khích nghỉ bệnh linh động và lịch làm việc thay thế.
 • Lên lịch bổ sung hàng trong giờ thấp điểm

Vệ Sinh và Khử Trùng

 • Làm sạch và khử trùng các bề mặt tiếp xúc thường xuyên (ví dụ như quầy, giá, màn hình)
 • Cung cấp cho nhân viên khăn lau khử trùng dùng một lần, vật dụng vệ sinh hoặc bình xịt có hiệu quả chống chủng vi-rút gây bệnh COVID-19

Đào Tạo

Đào tạo cho nhân viên về:

 • Các chính sách làm giảm sự lây lan COVID-19
 • Vệ sinh chung
 • Các triệu chứng, việc cần làm khi bị bệnh
 • Làm sạch và khử trùng
 • Khẩu trang vải
 • Cách ly giao tiếp xã hội
 • Sử dụng trang bị bảo hộ cá nhân
 • Các biện pháp làm việc an toàn
 • Kiểm soát sự căng thẳng
trang bị bảo hộ cá nhân
 • Tiến hành đánh giá mối nguy hại tại nơi làm việc
 • Xác định xem loại trang bị bảo hộ cá nhân nào là cần thiết với các nhiệm vụ công việc cụ thể của người lao động dựa trên mối nguy hại và các biện pháp khác có sẵn
 • Lựa chọn và cung cấp trang bị bảo hộ cá nhân thích hợp cho người lao động để họ không mất chi phí

Dưới đây là các thay đổi tính đến ngày 21 tháng 3 năm 2020

 • Cập nhật hướng dẫn vệ sinh và khử trùng
 • Cập nhật các biện pháp thực hành tốt nhất để thực hiện cách ly xã hội
 • Cập nhật các chiến lược và khuyến cáo có thể thực hiện ngay để ứng phó với COVID-19
Cập nhật lần cuối ngày 6 tháng 5 năm 2020