Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang web này được cập nhật thường xuyên. Một số nội dung có thể còn bằng tiếng Anh cho đến khi được dịch hết.

Lập Kế Hoạch Ứng Phó với COVID-19 cho Lĩnh Vực Cơ Sở Hạ Tầng Quan Trọng

Lập Kế Hoạch Ứng Phó với COVID-19 cho Lĩnh Vực Cơ Sở Hạ Tầng Quan Trọng
Cập nhật ngày 6 tháng 5 năm 2020

Lĩnh Vực Cơ Sở Hạ Tầng Quan Trọng

Duy trì hoạt động cơ sở hạ tầng quan trọngpdf iconexternal icon là việc làm mang tính cấp bách trong giai đoạn ứng phó với tình trạng khẩn cấp do COVID-19 đối với cả sự an toàn và y tế công cộng lẫn sự khỏe mạnh về tinh thần của cộng đồng. Những người lao động này thực hiện các nhiệm vụ công việc trên khắp 16 lĩnh vực cơ sở hạ tầng quan trọngexternal icon.

Kế Hoạch Ứng Phó với COVID-19 cho Lĩnh Vực Cơ Sở Hạ Tầng Quan Trọng

Dù hướng dẫn cụ thể dành cho người lao động và chủ lao động trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng quan trọng đã được thiết lập, song các chủ lao động vẫn nên xem xét lại các nguồn lực cho doanh nghiệp và chủ lao động, bởi các khuyến cáo này cũng áp dụng cho việc bảo vệ lực lượng lao động trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng thiết yếu.

Lập hay cập nhật kế hoạch ứng phó với COVID-19 của quý vị để đề phòng hoặc giảm sự lây lan của COVID-19 tại nơi làm việc. Chủ lao động nên tiếp tục ứng phó một cách linh hoạt với các mức độ lây truyền bệnh khác nhau trong cộng đồng và phải chuẩn bị sẵn sàng để tinh chỉnh lại kế hoạch ứng phó của mình khi cần. Điều này có thể bao gồm các hoạt động tại một hoặc nhiều lĩnh vực sau:

 • Duy trì hoạt động kinh doanh an toàn cho sức khỏe
 • Giảm sự lây truyền bệnh giữa nhân viên và cộng đồng
 • Duy trì môi trường làm việc lành mạnh

Khi lập hay cập nhật kế hoạch ứng phó với COVID-19, hãy đảm bảo quý vị:

Hướng Dẫn Tạm Thời của CDC cho Người Lao Động trong Lĩnh Vực Cơ Sở Hạ Tầng Quan Trọng bị Phơi Nhiễm COVID-19

Hướng dẫn của CDC cho lĩnh vực cơ sở hạ tầng quan trọng có nêu các ngoại lệ đối với trường hợp hiện đang cách ly tại nhà sau khi phơi nhiễm COVID-19. Hướng dẫn khuyến cáo các chủ lao động có thể cho phép người lao động đã phơi nhiễm COVID-19 nhưng không có triệu chứng được tiếp tục làm việc nếu họ tuân thủ các biện pháp đề phòng an toàn bổ sung, chẳng hạn như đo thân nhiệt của người lao động và đánh giá các triệu chứng của COVID-19 trước mỗi ca làm việc ("khám sàng lọc trước"), đề nghị nhân viên tự theo dõi triệu chứng trong ca làm việc và đeo khẩu trang vải. Dù hướng dẫn này được thiết kế để đảm bảo công việc trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng quan trọng có thể tiếp diễn, song các chủ lao động trong lĩnh vực này có nghĩa vụ quản lý việc tiếp tục hoạt động theo cách thức bảo vệ sức khỏe cho người lao động và cộng đồng nói chung một cách tốt nhất.

Khi làm theo hướng dẫn tạm thời của CDC, hãy cân nhắc điều chỉnh kế hoạch ứng phó của doanh nghiệp với COVID-19 để thích ứng với các yếu tố sau:

Duy trì hoạt động kinh doanh an toàn cho sức khỏe

 • Dù vấn đề đưa người lao động bị phơi nhiễm và không có triệu chứng trở lại làm việc tại cơ sở đã được thảo luận trong hướng dẫn dành cho lĩnh vực cơ sở hạ tầng quan trọng, nhưng quý vị không nên diễn giải nhầm đây luôn luôn là phương án thích hợp nhất hay là phương án đầu tiên khi quản lý các nhiệm vụ công việc quan trọng.
  • Cách ly tại nhà vẫn có thể là phương án được ưu tiên và khả thi nhất cho người lao động bị phơi nhiễm.
 • Giảm thiểu số người lao động có mặt tại địa điểm làm việc, cân bằng giữa yêu cầu bảo vệ người lao động với việc ủng hộ tiếp tục các hoạt động quan trọng.
 • Hãy dự kiến và theo dõi tình trạng vắng mặt của nhân sự vì lý do ốm hoặc phơi nhiễm bằng cách:
  • Xác định và ưu tiên các nghiệp vụ thiết yếu cần cho việc vận hành liên tục,
  • Đào tạo chéo cho nhân viên để thực hiện các nghiệp vụ quan trọng sao cho nơi làm việc có thể vận hành ngay cả khi những nhân viên chủ chốt vắng mặt, và
  • Bố trí nghiệp vụ quan trọng cho những người lao động khác có kỹ năng tương đương và sẵn sàng làm việc, người chưa bị phơi nhiễm COVID-19.
 • Cân nhắc đến các hình thức điều chỉnh đặc biệt (ví dụ như làm việc từ xa, giao nhiệm vụ lại để giảm thiểu tiếp xúc với người khác) cho những người lao động thuộc nhóm người dễ tổn thương.

Giảm sự lây truyền bệnh giữa nhân viên và cộng đồng

 • Chủ động khuyến khích nhân viên bị bệnh hãy ở nhà.
 • Ngay lập tức đưa người lao động bị nhiễm bệnh trong ngày hôm đó về nhà hoặc tìm sự hỗ trợ y tế khác từ một nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe.
 • Yêu cầu người lao động nhiễm bệnh phải tuân thủ hướng dẫn do CDC khuyến cáo. Nhân viên không nên quay lại sở làm cho đến khi đáp ứng các tiêu chí về ngừng cách ly tại nhà, có tham vấn với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe và các sở y tế địa phương và tiểu bang.
 • Khám sàng lọc trước cho nhân viên (ví dụ như đo thân nhiệt của họ và đánh giá các triệu chứng của COVID-19 trước khi bắt đầu làm việc) và thực hiện theo dõi sức khỏe thường xuyên (ví dụ như nhân viên nên tự theo dõi triệu chứng hoặc theo sát chương trình sức khỏe nghề nghiệp của chủ lao động) đối với người lao động bị phơi nhiễm.
 • Đảm bảo người lao động bị phơi nhiễm đeo khẩu trang hoặc khẩu trang vải theo hướng dẫn của CDC và OSHA cũng như mọi yêu cầu của tiểu bang và địa phương.
 • Thực hiện cách ly giao tiếp xã hội để giảm thiểu cơ hội tiếp xúc giữa người lao động với nhau.
 • Giảng giải cho các nhân viên về cách giảm sự lây lan của COVID-19.

Duy trì môi trường làm việc lành mạnh

 • Làm việc với nhân sự bảo trì của cơ sở để tăng cường thông gió bằng cách tăng lưu thông không khí trong các phòng.
 • Điều chỉnh lại bố cục các góc làm việc để đảm bảo tất cả các nhân viên đều duy trì khoảng cách tối thiểu 6 feet hoặc 2 mét với nhau.
 • Đóng cửa các khu vực chung, nơi công nhân viên thường tập trung và tương tác, hoặc thi hành quy trình cách ly giao tiếp xã hội và áp dụng các phương pháp khác để phân cách các nhân viên với nhau.
 • Gia tăng tần suất vệ sinh các bề mặt tiếp xúc thường xuyên và đồ vật dùng chung để giảm thiểu khả năng lây nhiễm chéo; ví dụ như vệ sinh trước và sau ca làm hoặc ngay trước, ngay sau khi sử dụng đồ vật dùng chung.
 • Trao đổi với các nhân viên về sự căng thẳng trong công việc liên quan đến COVID-19 và các cách đối phó với sự căng thẳng đó.
Cập nhật lần cuối ngày 6 tháng 5 năm 2020