Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang web này được cập nhật thường xuyên. Một số nội dung có thể còn bằng tiếng Anh cho đến khi được dịch hết.

Cập nhật quan trọng: Cơ sở y tế
CDC đã cập nhật một số phương thức chọn lọc để vận hành hệ thống y tế hiệu quả nhằm thích ứng với hoạt động tiêm chủng COVID-19. Tìm hiểu thêm
BẢN CẬP NHẬT
Với bằng chứng mới về biến thể B.1.617.2 (Delta), CDC đã cập nhật hướng dẫn dành cho những người được tiêm chủng đầy đủ. CDC khuyến nghị tất cả giáo viên, nhân viên, học sinh và khách đến trường K-12 nên đeo khẩu trang bất kể tình trạng tiêm chủng của họ như thế nào. Học sinh sẽ trở lại học toàn thời gian trên lớp vào mùa thu và nên áp dụng các chiến lược phòng ngừa theo lớp tại trường.
BẢN CẬP NHẬT
Nhà Trắng tuyên bố rằng du khách quốc tế bắt buộc phải có tiêm vắc-xin trước khi vào Hoa Kỳ và có hiệu lực từ ngày 8 tháng 11 năm 2021. Đối với các mục đích vào Hoa Kỳ, vắc-xin được chấp nhận sẽ bao gồm các vắc-xin nằm trong danh sách được sử dụng khẩn cấp của WHO và được FDA phê duyệt hay cho phép sử dụng. Thông tin thêm có ở đây.
BẢN CẬP NHẬT
Yêu cầu khi du lịch vào Hoa Kỳ đang thay đổi, bắt đầu từ 8, 2021 tháng 11. Thông tin thêm có tại đây.

Câu hỏi thường gặp về vắc-xin ngừa COVID-19 tại các Trung tâm cải huấn và giam giữ

Câu hỏi thường gặp về vắc-xin ngừa COVID-19 tại các Trung tâm cải huấn và giam giữ

Sau đây là các câu hỏi thường gặp về tiêm chủng COVID-19 tại các trung tâm cải huấn và giam giữ. Để biết thông tin chung về vắc-xin COVID-19 vui lòng xem trang Thông Tin về Vắc-xin COVID-19 của CDC.

Những thông tin mới về vắc-xin COVID-19 đang ngày càng nhiều. Vui lòng thường xuyên kiểm tra lại xem thông tin cập nhật.

CDC đã làm việc với Cục đặc trách Nhà tù Liên bang để phát triển kế hoạch thực hiện tiêm phòng của CDC và sẽ tiếp tục đưa ra hướng dẫn liên quan đến các điều chỉnh khi được yêu cầu theo thời gian. Tuy nhiên, CDC không xác định các kế hoạch phân bổ, phân phối hoặc tiêm phòng cho trung tâm cải huấn và giam giữ của tiểu bang hoặc địa phương hoặc các Cơ quan Di trú và Hải quan Hoa Kỳ.

CDC khuyến cáo mọi người tiêm ngừa COVID-19, bao gồm nhân viên cơ sở cải huấn và giam giữ là nhóm người có nguy cơ cao phơi nhiễm với COVID-19 tại nơi làm việc bởi nhiều lý do, bao gồm cả việc ở trong những khoảng cách gần (chưa đến 6) với người khác.

Tình trạng bùng phát bệnh tại các cơ sở cải huấn và giam giữ thường khó có thể kiểm soát do không đủ khả năng để duy trì khoảng cách, không gian hạn chế để cách ly hoặc cô lập và hạn chế nguồn trang thiết bị bảo hộ cá nhân và xét nghiệm. Tình trạng bùng phát COVID-19 tại các cơ sở cải huấn và giam giữ cũng có thể dẫn đến việc lây truyền cộng đồng bên ngoài cơ sở.

Đối với nhân viên làm việc cho các công ty hợp đồng hoặc cơ sở trợ giúp tạm thời, tổ chức cung cấp nhân lực và chủ lao động là các chủ lao động liên kết, do đó, cả hai đều có trách nhiệm mang lại và duy trì môi trường làm việc an toàn. Nếu đang lên kế hoạch cung cấp tiêm chủng tại nơi làm việc, người sử dụng lao động nên tiêm chủng cho tất cả những người làm việc tại nơi làm việc, bất kể họ là nhà thầu hay nhân viên tạm thời.

CDC khuyến nghị mọi người nên tiêm chủng vắc-xin ngừa COVID-19, bao gồm cả người bị giam giữ hoặc bị tạm giam. Những người bị giam giữ hoặc bị tạm giam sống trong các cơ sở cải huấn và giam giữ có nguy cơ phơi nhiễm COVID-19 cao hơn bởi nhiều lý do, bao gồm cả việc ở trong những khoảng cáchc gần (chưa đến 6 feet) với người khác. Những người bị giam giữ cũng có thể lớn tuổi hoặc có các bệnh lý khiến họ có nhiều khả năng bị bệnh nặng do COVID-19.

Tình trạng bùng phát bệnh tại các cơ sở cải huấn và giam giữ thường khó có thể kiểm soát do không đủ khả năng để duy trì khoảng cách, không gian hạn chế để cách ly hoặc cô lập và hạn chế nguồn trang thiết bị bảo hộ cá nhân và xét nghiệm. Tình trạng bùng phát COVID-19 tại các cơ sở cải huấn và giam giữ cũng có thể dẫn đến việc lây truyền cộng đồng bên ngoài cơ sở.

Có, các cơ sở cải huấn hoặc giam giữ có thể xem xét việc tiêm chủng cho nhân viên và những người bị giam giữ / bị tạm giam cùng một lúc do họ đều có chung nguy cơ mắc bệnh cao. Việc tiêm chủng cho nhân viên và những người bị giam giữ / bị tạm giam cùng một lúc cũng có thể khả thi về mặt hậu cần hơn là tiêm chủng tuần tự, Tuy nhiên, nếu cần, các chương trình tiêm chủng tại chỗ cũng có thể xem xét bố trí xen kẽ tiêm vắc-xin để tránh việc tiêm chủng tất cả nhân viên cùng một lúc. Việc xem xét bố trí xen kẽ có thể quan trọng hơn cho liều thứ hai của vắc-xin Pfizer-BioNTech và Moderna hiện đang được cung cấp. Việc bố trí xen kẽ có thể gây ra tình trạng trì hoãn trong việc tiêm chủng cho nhân viên của quý vị và quyết định bố trí xen kẽ tiêm chủng sẽ cần được cân nhắc với những bất tiện tiềm tàng có thể làm giảm việc chấp nhận vắc-xin. Hãy chắc chắn sắp xếp thời gian nghỉ cho nhân viên nếu họ xuất hiện các tác dụng phụ sau khi tiêm chủng COVID-19.

Các trung tâm cải huấn và giam giữ có thể khác nhau nhiều theo quy mô cơ sở, vị trí (vd. vùng nông thôn) và có sẵn nhân viên y tế; tất cả những yếu tố này có thể tác động tới khả năng tiếp cận với việc tiêm ngừa COVID-19. Có thể nhiều chiến lược tiêm vắc-xin cần được tiếp cận với nhiều cơ sở cải huấn và giam giữ khác nhau.

Các cơ sở cải huấn và giam giữ lớn hơn có nhân viên y tế có thể trực tiếp tiêm chủng cho nhân viên và người bị giam giữ/tạm giam. Những nhà cung cấp này nên đăng ký tham gia chương trình tiêm chủng ngừa COVID-19 thuộc khu vực phân quyền của họ.

Các cơ sở nhỏ hơn như trại giam nằm ở các khu vực hẻo lánh, có nhiều khả năng gặp khó khăn trong việc tiếp cận các dịch vụ y tế và nguồn lực cần thiết để lên kế hoạch, phân bổ, phân phối, bảo quản và tiêm chủng vắc-xin ngừa COVID-19. Có thể cần các nhóm tiêm chủng di động từ sở y tế địa phương, các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho cơ sở cải huấn và giam giữ theo hợp đồng, các hệ thống chăm sóc sức khỏe tại cộng đồng, các nhà thuốc thương mại tiếp cận những cơ sở này.

Bất kỳ cơ sở nào chưa tiếp nhận được thông tin liên quan tới việc chủng ngừa COVID-19 nên liên hệ với nhân viên y tế địa phương và/hoặc tiểu bang của họ.

Hiện tại vắc-xin ngừa COVID-19 đã có cho tất cả những người muốn được chủng ngừa. Tuy nhiên nếu các cơ sở cá nhân không có đủ liều vắc-xin ngừa COVID-19 hoặc không có đủ nguồn lực (như thời gian/nhân sự/không gian) để tiêm chủng, họ nên liên hệ với nhà chức trách tại địa phương để xem liệu có thể được phân bổ thêm vắc-xin hoặc nguồn lực không. Nếu không có sẵn vắc-xin bổ sung hoặc không có đủ nguồn lực, các cơ sở có thể cân nhắc cách thức ưu tiên tiêm chủng cho đến khi có đủ nguồn cung hoặc nguồn lực. Việc lên kế hoạch tiêm chủng ưu tiên phụ nên được phối hợp cùng sở y tế địa phương và tiểu bang. Các quyết định sắp xếp thứ tự ưu tiên có thể được dẫn hướng bởi dữ liệu cấp cơ sở và cấp cá nhân nên được tính đến tính khả thi của việc tiêm chủng các nhóm dân số phụ trên nhiều cơ sở so với việc tiêm chủng theo cơ sở.

Các chỉ báo cấp cơ sở có thể hữu ích để ưu tiên tiêm chủng phụ bao gồm:

  1. Tỉ lệ nhân viên và người đang bị giam giữ/tạm giam cao tuổi có kèmtình trạng bệnh nên có nguy cơ cao, đây là đối tượng có khả năng mắc bệnh nặng vì COVID-19 cao hơn.
  2. Chăm sóc sức khỏe  tuyến cơ sở
  3. Thông gió tại cơ sở
  4. Dễ tiếp cận cho các nhóm tiêm chủng
  5. Khả năng tiếp tục vận hành bình thường trong trường hợp phải cách ly nhân viên sau khi bị phơi nhiễm
  6. Khả năng cách ly và cô lập những người bị giam giữ/tạm giam nếu bùng phát dịch bệnh

Các chỉ báo cấp cá nhân có thể hữu ích để ưu tiên tiêm chủng phụ bao gồm:

  1. Tuổi tác, trong đó người cao tuổi có nguy cơ cao nhất;
  2. Những người từ 16 tuổi trở lên có sẵn một số bệnh nền dẫn tới việc họ thuộc nhóm có khả năng mắc bệnh nghiêm trọng vì COVID-19 cao hơn.

Tham khảo Ủy Ban Tư Vấn về Quy Trình Phòng Ngừa Miễn Dịch (ACIP) để biết thêm các khuyến nghị về tiêm chủng.

Cơ sở chuyển người bị giam giữ/tạm giam đó có trách nhiệm cung cấp, tiêm chủng và lập hồ sơ về việc tiêm vắc-xin ngừa COVID-19. Việc tiêm chủng nên được ghi vào tài liệu trong hệ thống thông tin chủng ngừa (IIS) của khu vực phân quyền nơi tiến hành tiêm chủng. Thẻ tiêm chủng được điền thông tin vào thời điểm tiêm chủng gồm ngày tiêm vắc-xin, sản phẩm vắc-xin và địa điểm tiêm chủng. Thẻ tiêm chủng nên được chuyển cùng với người bị giam giữ/tạm giam và cung cấp cho họ khi được thả ra. Nếu có thắc mắc hoặc lo ngại, hãy tham khảo ý kiến với cơ quan y tế công cộng của liên bang, tiểu bang và/hoặc địa phương.

Hiện tại, những người bị tạm giam và nhân viên cơ sở giam giữ vẫn nên đeo khẩu trang vừa khít mặt che toàn bộ mũi và miệng. Việc đeo khẩu trang trong những môi trường vẫn được khuyến nghị vì họ có thể gặp nhiều người và có nguy cơ lây truyền bệnh cao hơn. CDC sẽ tiếp tục giám sát dữ liệu mới khi có sẵn, bao gồm phạm vi tiêm chủng vắc-xin tại các cơ sở này và xem xét thông tin khoa học để có thêm thông tin tham khảo trong khi ra quyết định và xây dựng hướng dẫn của mình.

Mọi người được coi là đã tiêm chủng đầy đủ vào thời điểm hai tuần (14 ngày) sau khi tiêm liều thứ hai đối với loại vắc-xin cần tiêm 2 liều hoặc hai tuần (14 ngày) sau khi tiêm vắc-xin cần tiêm một liều duy nhất. Vắc-xin có thể bảo vệ được người tiêm trong bao lâu và khả năng bảo vệ họ chống lại các biến thể mới xuất hiện của vi-rút gây ra bệnh COVID-19 hiện vẫn đang trong quá trình nghiên cứu, mặc dù dữ liệu hiện tại cho thấy vắc-xin ngừa COVID-19 được dùng tại Hoa Kỳ có thể bảo vệ hầu hết các loại biến thể. Cho đến khi người ta có nhiều thông tin hơn và mật độ người dân được tiêm chủng tăng lên, quý vị vẫn cần tiếp tục thực hiện một số biện pháp phòng ngừa cho tất cả mọi người, bất kể đã được tiêm chủng hay chưa.

Các tiểu bang nên tiến hành nhanh hoặc ưu tiên việc tiêm chủng cho những người bị giam giữ hoặc tạm giam. Vắc-xin ngừa COVID-19 hiện được phép sử dụng bao gồm hai loại vắc-xin cần tiêm hai liều, với khoảng thời gian nghỉ giữa hai lần tiêm là 3 tuần (Pfizer-BioNTech) hoặc 4 tuần (Moderna) và loại vắc-xin cần tiêm một liều duy nhất (Johnson & Johnson's Janssen). Là một phần trong việc liệt kê và lên kế hoạch, các cơ sở cải huấn và nhân viên y tế tiểu bang/địa phương dùng vắc-xin Pfizer-BioNTech hoặc Moderna nên dự liệu về những thách thức tiềm tàng trong việc tiêm mũi hai cho những người sẽ được phóng thích sớm hoặc những người sẽ được thuyên chuyển đi nơi khác.

Tuy nhiên, thông qua mối quan hệ vững chắc và điều phối chặt chẽ, thì vắc-xin COVID-19 cần tiêm nhiều liều có thể là một lựa chọn khả thi. Nhân viên y tế địa phương/tiểu bang và nhân viên cơ sở cải huấn và giam giữ nên đảm bảo rằng những người sẽ được phóng thích trước thời gian tiêm mũi thứ hai được nối kết với một cơ sở tiêm chủng để hoàn tất loạt tiêm chủng đó. Địa điểm của các nhà cung cấp dịch vụ tiêm chủng COVID-19 tại cộng đồng có sẵn trên trang web vaccines.gov.

Những người trước đây từng bị giam giữ có thể gặp phải rào cản trong việc tiêm mũi vắc-xin thứ hai tại cộng đồng của họ trừ khi họ được giới thiệu tới một phòng khám y tế địa phương và cung cấp thẻ tiêm chủng đã điền thông tin. Thẻ tiêm chủng nên được điền thông tin vào thời điểm tiêm mũi đầu tiên và cở sở cải huấn nên cung cấp thẻ tiêm chủng này cho họ khi phóng thích. Các cơ sở nên khuyến khích người được phóng thích đi tiêm mũi thứ hai đối với loại vắc-xin cần tiêm hai liệu từ các nhà cung cấp dịch vụ tiêm chủng tại cộng đồng khi cần, bao gồm việc cung cấp thông tin về nơi người đó có thể tiêm mũi thứ hai tại cộng đồng.

Không, hiện không có loại vắc-xin nào được ưu tiên cho những người bị giam giữ/tạm giam hoặc nhân viên tại cơ sở cải huấn. Các khu vực phân quyền nên cân nhắc về loại vắc-xin họ có thể tiếp cận và không nên trì hoãn việc tiêm liều đầu tiên của loại vắc-xin cần tiêm hai liều nếu không có sẵn loại vắc-xin cần tiêm một liều duy nhất. Hiện có ba loại vắc-xin COVID-19 đã được phê chuẩn và khuyên dùng tại Hoa Kỳ. Tìm thêm thông tin về mỗi loại vắc-xin.

Dù không có ưu tiên nào áp dụng đối với loại vắc-xin tiêm một liều và hai liều nhưng vắc-xin ngừa COVID-19 tiêm một liều Johnson & Johnson's Janssen là một công cụ quan trọng để tiếp cận và tiêm cho các đối tượng có khả năng không quay lại tiêm liều thứ hai, thích tiêm ít hơn hoặc những người có thể sẽ được phóng thích/thuyên chuyển đi nơi khác sớm hơn thời gian khuyến nghị khi cần tiêm liều vắc-xin COVID-19 thứ hai.

Những người bị giam giữ/tạm giam đã tiêm chủng đầy đủ nên tuân thủ hướng dẫn mới nhất của CDC, đặc biệt là đối với các cơ sở cải huẩn và giam giữ về vấn đề cách ly và xét nghiệm sau khi phơi nhiễm với nguồn bệnh.

Các nhân viên tại cơ sở cải huấn đã được tiêm phòng đầy đủ mà không có các triệu chứng thì không cần phải cách ly sau khi bị phơi nhiễm; tuy nhiên, việc xét nghiệm sau khi phơi nhiễm cũng như theo dõi triệu chứng, vẫn được khuyến khích. Quý vị có thể tìm thêm thông tin tại mục Khuyến cáo tạm thời của cơ quan y tế công cộng đối với người đã được tiêm chủng đầy đủ.

Tác dụng phụ là bất kỳ vấn đề gì về sức khỏe xảy ra sau khi tiêm chủng. Tác dụng phụ có thể thực sự do một loại vắc-xin gây ra, hoặc có thể hoàn toàn do trùng hợp ngẫu nhiên. Các tác dụng phụ nghiêm trọng sau khi tiêm chủng COVID-19 là chuyện hiếm gặp, nhưng đã có báo cáo các ca sốc phản vệ, hoặc phản ứng dị ứng cấp tính và có khả năng đe dọa tính mạng sau khi tiêm chủng. Các cơ sở cải huấn nên đảm bảo có không gian, nguồn cung và nhân viên theo dõi và kiểm soát tình trạng sốc phản vệ sau khi chủng ngừa COVID-19.

CDC hiện thời khuyến nghị những người không có bất kỳ chống chỉ định nào với việc tiêm chủng, đã tiêm vắc-xin ngừa COVID-19 mRNA (Pfizer-BioNTech hoặc Moderna) cần được theo dõi sau khi tiêm chủng trong khoảng thời gian sau đây:

  • 30 phút: Người có tiền sử phản ứng dị ứng tức thời ở bất kỳ mức độ nào đối với một loại vắc-xin hoặc việc tiêm truyền và những người có tiền sử bị sốc phản vệ vì bất kỳ nguyên nhân gì.
  • 15 phút: Tất cả các đối tượng khác.

Bất kỳ tác dụng phụ nào của vắc-xin ngừa COVID-19 cần được báo cáo với Hệ Thống Báo Cáo Tác Dụng Phụ Của Vắc-xin (VAERS)external icon. Hệ thống quốc gia này thu thập những dữ liệu trên để phát hiện sự cố bất lợi xảy ra bất ngờ, xảy ra thường xuyên hơn so với dự tính hoặc diễn ra một cách bất thường.

Người tiêm chủng có nhiều khả năng sẽ gặp phải một số tác dụng phụ nhỏ. Đọc thêm về vắc-xin và việc theo dõi an toàn.

Có. CDC và Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) đã khuyến nghị tiếp tục sử dụng vắc-xin ngừa COVID-19 của Johnson & Johnson's Janssen tại Hoa Kỳ sau thời gian tạm dừng vào tháng 4, 2021.