Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang web này được cập nhật thường xuyên. Một số nội dung có thể còn bằng tiếng Anh cho đến khi được dịch hết.

Lưu Ý Tạm Thời về Xét Nghiệm SARS-CoV-2 tại Cơ Sở Cải Huấn và Trại Giam

Lưu Ý Tạm Thời về Xét Nghiệm SARS-CoV-2 tại Cơ Sở Cải Huấn và Trại Giam
Cập nhật ngày 3 tháng 12 năm 2020
In
Tóm Tắt các Thay Đổi Gần Đây

Sửa đổi thực hiện vào ngày 21/10/2020 để thể hiện các nội dung sau:

 • Đã thêm liên kết tới khái niệm tiếp xúc gần đã cập nhật.
 • Đã cập nhật ngôn ngữ để phù hợp với khái niệm đã cập nhật.

Sửa đổi thực hiện vào ngày 10/8/2020 để thể hiện các nội dung sau:

 • Việc thu thập chứng cớ hỗ trợ cho việc kết thúc cách ly và các biện pháp phòng ngừa với những người mắc COVID-19 bằng chiến lược dựa vào triệu chứng. Mục cập nhật này kết hợp với bằng chứng gần đây để thông báo về khoảng thời gian cách ly và các biện pháp phòng ngừa được khuyến nghị để ngăn ngừa lây lan SARS-CoV-2 cho người khác, đồng thời hạn chế cách ly kéo dài không cần thiết và sử dụng không cần thiết nguồn lực xét nghiệm phòng thí nghiêm

Lưu ý tạm thời này dựa trên những thông tin hiện biết về SARS-CoV-2 và COVID-19 tính đến ngày đăng bài, 10 tháng 8, 2020.

Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Dịch Bệnh (CDC) Hoa Kỳ sẽ cập nhật những lưu ý này khi cần thiết và khi có thêm thông tin. Vui lòng kiểm tra định kỳ trang web CDC để biết các cập nhật cho hướng dẫn tạm thời.

Lưu ý:  Tài liệu này nhằm cung cấp những lưu ý về việc sử dụng xét nghiệm thích hợp mà không ảnh hưởng đến các quyết định thanh toán hoặc phạm vi bảo hiểm của xét nghiệm đó, trừ khi có thể được tham khảo (hoặc quy định) bởi một tổ chức khác hoặc cơ quan liên bang hoặc tiểu bang. CDC không phải là một cơ quan quản lý; do đó, thông tin trong tài liệu này chỉ nhằm hỗ trợ các cơ sở cải huấn và trại giam đưa ra quyết định thay vì thiết lập các yêu cầu quy định.

Các cơ sở cải huấn và trại giam có thể phối hợp với nhân viên y tế tại địa phương và tiểu bang, để xác định xem có nên thực hiện các chiến lược xét nghiệm đã đề xuất không cũng như đưa ra cách thức thực hiện các chiến lược đó.  Việc thực hiện nên theo hướng dẫn bởi những gì khả thi, thiết thực và có thể chấp nhận được và nên phù hợp với nhu cầu của từng cơ sở. Những lưu ý này nhằm bổ sung nhưng không thay thế cho bất kỳ luật, quy tắc và quy định nào về sức khỏe và an toàn của tiểu bang, địa phương, vùng lãnh thổ hoặc bộ lạc mà các cơ sở phải tuân thủ.

CDC đưa ra lưu ý dành cho các cơ sở cải huấn và trại giam để lập kế hoạch, chuẩn bị và ứng phó với bệnh vi-rút Corona 2019 (COVID-19) trong Hướng dẫn tạm thời về việc quản lý căn bệnh vi-rút Corona 2019 (COVID-19) tại các cơ sở cải huấn và trại giam. Xét nghiệm để chẩn đoán COVID-19 là một yếu tố của chiến lược toàn diện và nên kết hợp với việc thực hành các hành vi làm giảm lây lan được mô tả trong hướng dẫn tạm thời.

Xét nghiệm các cá nhân có triệu chứng và không có triệu chứng và bắt đầu cách ly y tế đối với các trường hợp nghi nhiễm và đã xác nhận nhiễm bệnh, đồng thời cách ly đối với những người tiếp xúc gần (trong phạm vi 6 feet trong vòng 15 phút trở lên) có thể giúp ngăn chặn sự lây lan của SARS-CoV-2, vi-rút gây ra COVID-19, trong các cơ sở cải huấn và trại giam. Trang này cung cấp các điều lưu ý để triển khai xét nghiệm SARS-CoV-2 trong số những người bị giam giữ và nhân viên cơ sở. Khi một người được xác định có kết quả xét nghiệm dương tính, phải đảm bảo thông báo nhanh chóng tới cá nhân đó, đảm bảo được chăm sóc y tế phù hợp và thực hiện cách ly y tế. Xem Hướng Dẫn Tạm Thời về Kiểm Soát Dịch Bệnh Vi-rút Corona 2019 (COVID-19) tại Các Cơ Sở Cải Huấn và Trại Giam để biết thêm chi tiết liên quan tới việc ứng phó với các ca bệnh. Các cơ sở cải huấn và trại giam nên thực hiện theo hướng dẫn của Ủy Ban Cơ Hội Việc Làm Bình Đẳngexternal icon khi tiến hành và cung cấp xét nghiệm cho nhân viên và khi nhân viên chuẩn bị quay trở lại làm việc. Xin lưu ý rằng việc sàng lọc triệu chứng, xét nghiệm và các chiến lược truy dấu người tiếp xúc phải được thực hiện theo cách thức bảo vệ quyền riêng tư và tính bảo mật trong phạm vi có thể và phù hợp với luật pháp và quy định hiện hành.

Các loại xét nghiệm COVID-19 

Xét nghiệm vi-rút được khuyến nghị để chẩn đoán lây nhiễm hiện tại với SARS-CoV-2, vi-rút gây ra COVID-19. Xét nghiệm vi-rút đánh giá xem vi-rút có trong mẫu lấy từ cơ quan hô hấp hay không. Các kết quả từ xét nghiệm vi-rút giúp xác định và cách ly người nhiễm bệnh để giảm thiểu việc lây truyền SARS-CoV-2.

Xét nghiệm kháng thể được sử dụng để phát hiện người đã nhiễm SARS-CoV-2 trước đây. CDC không khuyến nghị sử dụng xét nghiệm kháng thể làm cơ sở duy nhất để chẩn đoán sự lây nhiễm hiện tại. Tùy thuộc vào thời điểm một người bị nhiễm bệnh và thời điểm xét nghiệm, xét nghiệm có thể không tìm thấy kháng thể ở người hiện tại bị nhiễm SARS-CoV-2. Ngoài ra, hiện tại vẫn chưa chứng minh được liệu xét nghiệm kháng thể dương tính có cho thấy khả năng bảo vệ chống lại nhiễm SARS-CoV-2 trong tương lai hay không; do đó, không nên sử dụng xét nghiệm kháng thể tại thời điểm này để xác định xem một người có khả năng miễn dịch hay không.

Các khuyến nghị của CDC về xét nghiệm SARS-CoV-2 dựa trên những thông tin hiện biết về loại vi-rút này.  SARS-CoV-2 là chủng mới và những thông tin đã biết về loại vi-rút này sẽ còn thay đổi nhanh chóng.  Thông tin về xét nghiệm SARS-CoV-2 sẽ được cập nhật khi có thêm thông tin.

Thời điểm cần xét nghiệm 

Trang này mô tả ba khả năng mà người bị giam giữ hoặc tạm giam (IDP) hoặc nhân viên tại các cơ sở cải huấn và trại giam có thể cần phải có xét nghiệm vi-rút SARS-CoV-2 ban đầu:

 • Xét nghiệm các cá nhân có dấu hiệu hoặc các triệu chứng phù hợp với biểu hiện của COVID-19
 • Xét nghiệm các cá nhân không có triệu chứng mà có sự nghi ngờ hoặc biết đã phơi nhiễm với SARS-CoV-2 để kiểm soát lây truyền
 • Xét nghiệm cho những người không có triệu chứng nhưng không biết có sự phơi nhiễm SARS-CoV-2 hoặc bị nghi ngờ có phơi nhiễm để phát hiện sớm ca nhiễm

Trang này cũng tóm tắt những lưu ý để lên kế hoạch xét nghiệm trên diện rộng tại các sơ sở cải huấn và trại giam (nghĩa là xét nghiệm cả những người có triệu chứng và không có triệu chứng), bao gồm:

 • Lưu ý thiết thực dành cho thực hiện xét nghiệm rộng rãi với SARS-CoV-2 tại các cơ sở cải huấn và trại giam
 • Danh sách lưu ý để giúp các cơ sở quyết định cách thức và thời điểm thực hiện xét nghiệm rộng rãi với SARS-CoV-2

Những lưu ý này nhằm mục đích cung cấp các chiến lược dựa trên bằng chứng để xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người bị giam giữ hoặc tạm giam (IDP) và nhân viên làm việc tại các cơ sở cải huấn và trại giam. Tùy thuộc vào hoàn cảnh, những lưu ý xét nghiệm cụ thể sẽ được áp dụng với người bị giam giữ hoặc tạm giam (IDP), nhân viên hoặc cả hai.

Xét nghiệm các cá nhân có dấu hiệu hoặc các triệu chứng phù hợp với biểu hiện của COVID-19

Phù hợp với các khuyến nghị của CDC, các cá nhân (bao gồm nhân viên và IDP) có các dấu hiệu hoặc các triệu chứng về COVID-19 nên được giới thiệu tới một nhà chăm sóc sức khỏe để được khám cho đi xét nghiệm.

 • Một chiến lược để xác xác định các cá nhân có các dấu hiệu hoặc các triệu chứng của COVID-19 và giúp giảm nguy cơ lây truyền là tiến hành sàng lọc thân nhiệt và/hoặc kiểm tra các triệu chứng. Để xác định các cá nhân có các triệu chứng, các cơ sở nên kết hợp việc sàng lọc thân nhiệt và kiểm tra các triệu chứng theo các biện pháp tiêu chuẩn (vd. trong số các IDP khi tiếp nhận, trước khi thả/phóng thích hoặc thuyên chuyển; khám sàng lọc nhân viên hàng ngày; sàng lọc tình nguyện viên và các nhà cung cấp dịch vụ hay hàng hóa ngay khi tới). Các biện pháp sàng lọc nên được tiến hành một cách an toàn và tôn trọng đồng thời tuân theo các quy định và luật hiện hành về quyền riêng tư. Xem hướng dẫn cách tiến hành đo thân nhiệt và kiểm tra triệu chứng trong Hướng dẫn tạm thời về bệnh vi-rút Corona 2019 (COVID-19) tại các cơ sở cải huấn và trại giam.
 • Lưu ý rằng việc sàng lọc các triệu chứng không thể xác định cá nhân nhiễm COVID-19 nhưng có thể không có triệu chứng hoặc ở giai đoạn tiền triệu chứng, do đó sẽ không ngăn ngừa tất cả các cá nhân mắc COVID-19 không vào cơ sở.

Xét nghiệm các cá nhân không có triệu chứng mà có sự nghi ngờ hoặc biết đã phơi nhiễm với SARS-CoV-2 để kiểm soát lây truyền

Khuyến nghị thực hiện xét nghiệm đối với tất cả những người tiếp xúc gần với người đã nhiễm SARS-CoV-2:

Chiến lược xét nghiệm rộng rãi không chỉ với những người tiếp xúc gần

Điều kiện sống hoặc làm việc đông đúc, chẳng hạn như trong các cơ sở cải huấn và trại giam, có khả năng lây truyền SARS-CoV- 2 nhanh và trên diện rộng. Việc thực hiện truy dấu người tiếp xúc trong các cơ sở cải huấn và trại giam có thể tốn nhiều nguồn lực và rất khó khăn (vd. số lượng người tiếp xúc gần với IDP bị nhiễm có thể rất nhiều trong một khu nhà ở có khu vực ngủ kiểu ký túc xá, phòng vệ sinh và phòng tắm vòi sen chung; nhân viên y tế công cộng bên ngoài tiến hành truy dấu người tiếp xúc có thể bị hạn chế tiếp cận với các cơ sở cải huấn và trại giam, đồng thời có thể cần phải thực hiện phỏng vấn các ca bệnh và người tiếp xúc gần qua điện thoại). Nếu thực hiện truy tìm người tiếp xúc không khả thi hoặc do lo ngại về tình trạng lây truyền trên diện rộng sau khi xác định tình trạng lây nhiễm SARS-CoV-2 mới khởi phát giữa IDP hoặc nhân viên, quản lý cơ sở nên cân nhắc chiến lược xét nghiệm rộng rãi, không chỉ xét nghiệm những người tiếp xúc gần trong cơ sở để giảm khả năng bùng phát lớn hơn.

Lưu ý thiết thực để thực hiện chiến lược xét nghiệm rộng rãi phải bao gồm nguồn lực sẵn sàng và khả năng hành động dựa theo kết quả xét nghiệm. Các cơ sở cải huấn và trại giam nên phối hợp với sở y tế địa phương/tiểu bang để quyết định các chiến lược xét nghiệm.

 • Tùy vào đặc điểm của cơ sở và các nguồn lực sẵn có, nên cân nhắc tới việc xét nghiệm theo mục tiêu (ví dụ, một khu nhà ở cụ thể) hoặc xét nghiệm toàn cơ sở nếu một IDP hoặc nhân viên trong cơ sở có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.
 • Các IDP sắp đến có xét nghiệm dương tính khi vào cơ sở cần phải được đưa đi cách ly y tế ngay lập tức và chăm sóc y tế. Chừng nào các cá nhân này chưa tiếp xúc với những người khác trong cơ sở, tình huống này sẽ không buộc phải xét nghiệm trên diện rộng.

Cách ly và xét nghiệm bổ sung đối với người có tiếp xúc gần

Tất cả những người tiếp xúc gần với người mắc COVID-19 (ví dụ: IDP và nhân viên được chỉ định trong một khu nhà ở có người xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2) phải được cung cấp khẩu trang vải (nếu chưa đeo và nếu không chống chỉ định), đồng thời các IDP phải được đặt trong các hạn chế cách ly trong 14 ngày kể từ lần phơi nhiễm gần đây nhất của họ. Cách tốt nhất để bảo vệ bản thân và những người khác là ở nhà trong 14 ngày nếu quý vị nghĩ rằng quý vị đã tiếp xúc với người nhiễm bệnh COVID-19. Kiểm tra trang mạng của sở y tế địa phương để biết thông tin về các lựa chọn trong khu vực của quý vị để có thể rút ngắn thời hạn cách ly này.​

Nhân viên

 • Ban quản lý nên xem xét yêu cầu nhân viên không có triệu chứng đã được xác định là đối tượng tiếp xúc gần với các trường hợp đã xác nhận nhiễm COVID-19 tự cách ly tại nhà trong phạm vi tối đa có thể, đồng thời hiểu được sự cần thiết phải duy trì mức huy động nhân sự đầy đủ đối với các nhân viên chủ lực. Người lao động làm việc trong các lĩnh vực cơ sở hạ tầng thiết yếu (bao gồm các cơ sở cải huấn và trại giam) có thể được phép làm việc nếu họ vẫn không có triệu chứng sau khi có khả năng phơi nhiễm với SARS-CoV-2, với điều kiện có triển khai Các khuyến nghị và kiểm soát phòng ngừa lây nhiễm cho người lao động, bao gồm cả việc yêu cầu nhân viên phải đeo khẩu trang vải (trừ khi có chống chỉ định) mọi lúc khi ở nơi làm việc trong 14 ngày sau lần phơi nhiễm cuối cùng (nếu chưa đeo khẩu trang do tình trạng sử dụng khẩu trang vải phổ biến).
 • Nếu nhân viên phơi nhiễm xét nghiệm dương tính, họ nên tuân thủ hướng dẫn của nhà cung cấp chăm sóc sức khỏe và sở y tế địa phương liên quan tới việc cách ly tại nhà.

Người bị giam giữ hoặc tạm giam (IDP)

 • Bởi vì các cơ sở cải huấn và trại giam có thể không có đủ không gian để cung cấp buồng riêng cho mỗi IDP bị cách ly, các cơ sở có thể cần phải thiết lập đoàn hệ bao gồm các IDP cần cách ly do đã phơi nhiễm với SARS-CoV-2 vào cùng một lúc.
 • Một số IDP tại nhóm bị cách ly có thể bị nhiễm bệnh mà không bộc lộ các triệu chứng hoặc có thể không có xét nghiệm dương tính do đang nhiễm bệnh ở giai đoạn sớm. Những người bị nhiễm bệnh có thể lây truyền SARS-CoV-2 sang người khác một vài ngày trước khi xuất hiện triệu chứng hoặc ngay cả khi họ không bao giờ phát triển các triệu chứng. Để tránh tình trạng lây truyền liên tục vi-rút trong nhóm bị cách ly, hãy cân nhắc tiến hành xét nghiệm lại những người trước đã có xét nghiệm âm tính sau mỗi 3 đến 7 ngày, cho đến khi không phát hiện thấy ca bệnh mới trong 14 ngày sau khi có kết quả dương tính gần nhất. Khoảng cách giữa các lần tái xét nghiệm cụ thể mà cơ sở lựa chọn có thể dựa trên:
  • Giai đoạn bùng phát đang diễn ra (xét nghiệm thường xuyên hơn trong bối cảnh dịch bệnh leo thang, xét nghiệm không thường xuyên khi lây truyền chậm lại)
  • Sự sẵn có của nguồn cung cấp xét nghiệm và khả năng đáp ứng của nhân viên để thực hiện xét nghiệm lại mà không ảnh hưởng tiêu cực đến các dịch vụ chăm sóc sức khỏe thiết yếu khác
  • Nguồn tài chính để tài trợ xét nghiệm lại, bao gồm mua sắm dụng cụ xét nghiệm, dịch vụ xét nghiệm trong phòng thí nghiệm và trang bị bảo hộ cá nhân (PPE)
  • Khả năng đáp ứng của các phòng thí nghiệm tại chỗ, phòng thí nghiệm theo hợp đồng hoặc phòng thí nghiệm y tế công cộng để thực hiện các xét nghiệm
  • Thời gian chờ đợi dự kiến để nhận kết quả xét nghiệm (và khả năng đưa ra kết quả để hành động kịp thời)
 • Nếu IDP là người tiếp xúc gần với trường hợp đã xác nhận nhiễm COVID-19 có xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, họ nên được cách ly y tế. Nếu một IDP có kết quả xét nghiệm dương tính nằm trong đoàn hệ đang cách ly, hãy bắt đầu tính lại thời gian cách ly 14 ngày đối với những người còn lại trong đoàn hệ.
 • Xem hướng dẫn chi tiết về các khuyến nghị về cách tổ chức cách ly và cách ly y tế trong các cơ sở cải huấn và trại giam trong Hướng Dẫn Tạm Thời về Kiểm Soát Dịch Bệnh Vi-rút Corona 2019 (COVID-19) tại Các Cơ Cải Huấn và Trại Giam.

Hạn chế của chiến lược tái xét nghiệm bao gồm:

 • Các cơ sở có thể không có đủ nhân viên và khả năng đáp ứng thực hiện xét nghiệm để tổ chức xét nghiệm các IDP số lượng lớn trên cơ sở nối tiếp.
 • Thời gian chờ lâu để tiếp nhận một số lượng lớn kết quả xét nghiệm có thể biến việc tái xét nghiệm thường xuyên không khả thi để triển khai.
 • Việc tái xét nghiệm thường xuyên trong một nhóm cách ly có thể dẫn tới giai đoạn cách ly kéo dài cho toàn bộ nhóm nếu có một cá nhân xét nghiệm dương tính đang trong thời gian cách ly và khoảng thời gian cách ly 14 ngày lại phải bắt đầu lại từ đầu. Có thể khó khăn để bố trí không gian để cách ly các cá nhân trong các cơ sở cải huấn hoặc trại giam trong một khoảng thời gian dài.
 • Tái xét nghiệm thường xuyên có thể trở thành gánh nặng cho IDP và tăng tỷ lệ cá nhân từ chối xét nghiệm.

Lưu ý thiết thực dành cho thực hiện tái xét nghiệm các cá nhân đã cách ly nên bao gồm cả sự sẵn có về không gian, nguồn lực, những hạn chế tiềm ẩn của chiến lược này và khả năng hành động dựa trên kết quả. Các cơ sở cải huấn và trại giam cần phối hợp với các sở y tế của tiểu bang/ địa phương để đưa ra các quyết định về tái xét nghiệm.

Xét nghiệm cho những người không có triệu chứng nhưng không biết có sự phơi nhiễm SARS-CoV-2 hoặc bị nghi ngờ có phơi nhiễm để phát hiện sớm ca nhiễm

Các cơ sở cải huấn và trại giam có thể xem xét việc xét nghiệm các cá nhân không có triệu chứng mà không biết hoặc nghi ngờ có phơi nhiễm với SARS-CoV-2 trong các cộng đồng có mức độ lây truyền cộng đồng từ trung bình đến đáng kể . Những lưu ý thực tế để triển khai chiến lược này bao gồm tình trạng sẵn có về nguồn lực, tính kịp thời của kết quả và khả năng ứng phó phối hợp giữa sở y tế hoặc nhà cung cấp/tổ chức xét nghiệm và cơ sở cải huấn hoặc trại giam. Các cơ sở cải huấn và trại giam nên phối hợp với sở y tế địa phương/tiểu bang để ra quyết định về các chiến lược xét nghiệm. Các chiến lược xét nghiệm dưới đây nhằm giảm nguy cơ xuất hiện SARS-CoV-2 trong cơ sở cải huấn hoặc trại giam (nghĩa là xét nghiệm người mới bị giam giữ hoặc tạm giam) và để giảm nguy cơ lây truyền trên diện rộng qua việc phát hiện ca nhiễm trong số các IDP và nhân viên hiện tại. Các cơ sở trong cộng đồng có mức độ lây truyền cộng đồng từ trung bình đến đáng kể có thể xem xét các biện pháp như sau:

 • Xét nghiệm theo đường chuẩn cho tất cả IDP hiện thời.
 • Xét nghiệm tất cả IDP mới khi mới nhập cơ sở trước khi họ gia nhập cùng các đối tượng khác trong cơ sở và để họ ở riêng trong khi chờ kết quả xét nghiệm nhằm tránh khả năng lây truyền. Một số cơ sở có thể chọn triển khai "cách ly thường kỳ với đối tượng mới vào" theo đó IDP mới được để ở riêng trong 14 ngày trước khi để họ gia nhập vào khu nhà chung.
 • Xét nghiệm SARS-CoV-2 và xem xét kết quả trước khi chuyển IDP tới một cơ sở khác hoặc thả họ ra ngoài cộng đồng, đặc biệt là nếu IDP sẽ di chuyển tới môi trường đông đúc với những người có nguy cơ cao mắc bệnh nghiêm trọng vì COVID-19. Tham khảo Hướng Dẫn Tạm Thời về Kiểm Soát Dịch Bệnh Vi-rút Corona 2019 (COVID-19) tại Các Cơ Sở Cải Huấn và Trại Giam để biết chi tiết các khuyến cáo về việc luân chuyển và phóng thích. Cân nhắc việc kết hợp xét nghiệm trước khi chuyển giao/phóng thích kèm 14 ngày cách ly (lý tưởng là các xà lim đơn) trước ngày phóng thích hoặc chuyển giao dự kiến của một cá nhân để giảm thêm nguy cơ lây truyền cho các cơ sở khác hoặc cộng đồng.

Biện pháp phòng ngừa dựa trên mức lây truyền cho các ca nghi nghiễm và xác nhận nhiễm COVID-19

Nhân viên

 • Toàn bộ nhân viên nghi nhiễm hoặc xác nhận nhiễm COVID-19 nên đeo khẩu trang vải (nếu chưa đeo và trừ khi được chống chỉ định), tự cách ly tại nhà, kết nối với dịch vụ chăm sóc y tế phù hợp ngay khi có thể và tuân theo hướng dẫn và chăm sóc y tế.

Người bị giam giữ hoặc tạm giam (IDP)

 • Tất cả IDP nghi nhiễm hoặc xác nhận nhiễm COVID-19 nên được cung cấp khẩu trang vải (nếu chưa đeo và trừ khi được chống chỉ định), kết nối với dịch vụ chăm sóc y tế phù hợp ngay khi có thể và đưa vào cách ly y tế đến khi có thể cung cấp chăm sóc y tế và hướng dẫn.

Các tiêu chí ngừng cách ly y tế với IDP nhiễm COVID-19

 • Đối với người mắc bệnh COVID-19 ở mức nhẹ đến trung bình, những người không bị suy giảm hệ miễn dịch nặng, có thể dừng cách ly y tế khi:
  • Có ít nhất 10 ngày đã qua kể từ khi xuất hiện các triệu chứng đầu tiên (hoặc từ lần đầu có kết quả xét nghiệm vi-rút dương tính, nếu không có triệu chứng),
  • Có ít nhất 24 giờ đã trôi qua kể từ lần sốt cuối cùng, mà không dùng thuốc hạ sốt,
  • Các triệu chứng đã cải thiện.
 • Với những người mắc bệnh nặng hoặc đang bị suy giảm hệ miễn dịch nặng, có thể dừng cách ly y tế khi:
  • Có ít nhất 20 ngày đã qua kể từ khi xuất hiện các triệu chứng đầu tiên (hoặc từ lần đầu có kết quả xét nghiệm vi-rút dương tính, nếu không có triệu chứng),
  • Có ít nhất 24 giờ đã trôi qua kể từ lần sốt cuối cùng, mà không dùng thuốc hạ sốt,
  • Các triệu chứng đã cải thiện.
  • Xem xét xin tư vấn với chuyên gia kiểm soát lây nhiễm.

Xem phần Khoảng thời gian cách ly để biết thêm thông tin.

Lưu ý thiết thực dành cho thực hiện xét nghiệm rộng rãi với SARS-CoV-2 tại các cơ sở cải huấn và trại giam

Để biết thêm thông tin về quy trình xét nghiệm, bao gồm việc chọn địa điểm để xét nghiệm, đảm bảo có đủ thông gió, lên kế hoạch di chuyển qua khu xét nghiệm và đảm bảo có trang bị bảo hộ cá nhân phù hợp, vui lòng xem phần Thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 trên diện rộng tại môi trường tụ tập đông người.

Danh sách lưu ý để giúp các cơ sở quyết định cách thức và thời điểm thực hiện xét nghiệm rộng rãi với SARS-CoV-2
biểu tượng dấu kiểm

Làm việc với sở y tế địa phương/tiểu bang để giúp ra quyết định có đầy đủ thông tin về xét nghiệm trên diện rông tại các cơ sở cải huấn và trại giam

biểu tượng dấu kiểm

Nếu một cơ sở quyết định triển khai xét nghiệm trên diện rộng, hãy sử dụng xét nghiệm vi-rút với Ủy Quyền Sử Dụng Cấp Cứuexternal icontừ FDA và đảm bảo rằng các hướng dẫn của nhà sản xuất về thu thập và vận chuyển mẫu được tuân thủ nghiêm ngặt để tối đa hóa độ chính xác của kết quả. Phối hợp với sở y tế địa phương/ tiểu bang và các phòng thí nghiệm để lựa chọn xét nghiệm thích hợp và vật dụng thiết yếu để thực hiện xét nghiệm.

biểu tượng dấu kiểm

Nếu thực hiện xét nghiệm trên diện rộng, hãy cân nhắc kĩ chương trình xét nghiệm cho cả IDP và nhân viên. 

biểu tượng dấu kiểm

Nếu thực hiện xét nghiệm trên diện rộng, hãy cân nhắc kĩ chương trình xét nghiệm cho cả IDP và nhân viên. 

 • Tại môt số cơ sở, các ca bệnh COVID-19 bắt đầu được tìm thấy trong nhân viên trước khi có bất kỳ ca bệnh nào được phát hiện trong số IDP.
 • Do nhân viên di chuyển giữa cơ sở và cộng đồng hàng ngày, nên những rủi ro khi lây nhiễm vào cơ sở từ cộng đồng và/ hoặc lây nhiễm từ cơ sở trở lại cộng đồng vẫn đang tiếp tục diễn ra.
 • Nếu có lý do liên quan đến hoạt động, hợp đồng và/ hoặc pháp lý để không thực hiện xét nghiệm cho nhân viên trong cơ sở hoặc lo ngại về việc sử dụng nguồn lực/nhân sự của cơ sở để xét nghiệm các nhân viên, hãy cân nhắc lựa chọn làm việc với các đối tác cộng đồng hoặc sở y tế tiểu bang/ địa phương để thực hiện xét nghiệm cho nhân viên.

Lập kế hoạch về cách thức để các cơ sở sửa đổi hoạt động dựa trên kết quả xét nghiệm

 • Xác định nơi cách ly bổ sung có thể sử dụng làm nơi ở của những người bị nhiễm bệnh được phát hiện khi tiến hành xét nghiệm trên diện rộng và không gian cách ly bổ sung để làm nơi trú ngụ cho người tiếp xúc gần của họ. Nên xem xét các không gian cách ly/cô lập để đáp ứng các nhu cầu về an ninh hoặc y tế khác (ví dụ: Phòng giam giữ đặc biệt, giường bệnh, giường giành cho bệnh nhân có bệnh tâm thần, Giam giữ có bảo vệ, v.v.)
 • Với khả năng có nhiều trường hợp bị nhiễm không có triệu chứng, hãy đảm bảo rằng các kế hoạch bao gồm các lựa chọn cách ly để giam giữ số lượng lớn các cá nhân bị nhiễm bệnh và các cá nhân có tiếp xúc gần với người bệnh. Ví dụ: xem xét sửa đổi cách thức vận hành trại giam của cơ sở để ứng phó với các tình huống kết quả xét nghiệm khác nhau (ví dụ: nếu xét nghiệm cho thấy tỷ lệ người bị giam giữ có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 trong nhóm người bị giam giữ hoặc tạm giam từ 10%, 30%, 50% trở lên).
 • Các câu hỏi để xem xét và giải quyết trong kế hoạch xét nghiệm các IDP bao gồm:
  • Cần phải chỉ định đơn vị/phòng giam giữ cho người có kết quả xét nghiệm dương tính?
  • Cách thức để cơ sở quản lý những người từ chối xét nghiệm?
  • Tần suất thực hiện xét nghiệm trên diện rộng? Chỉ số/ngưỡng để thực hiện xét nghiệm lại?
  • Nếu kết quả xét nghiệm cho thấy nhiều IDP dương tính hơn âm tính, liệu có cần chỉ định lại đơn vị giam giữ khác cho những người xét nghiệm âm tính (thay vì chỉ định lại đối với các cá nhân có xét nghiệm dương tính)?
  • Làm thế nào để làm sạch và khử trùng kĩ càng cho toàn bộ hệ thống khu vực giam giữ nếu số người xác định dương tính lớn và các đơn vị giam giữ được sắp xếp lại?
  • Làm thế nào để cơ sở quản lý việc luân chuyển số lượng lớn người vào các nhà giam khác nhau? Ví dụ, các cá nhân bị giam giữ hoặc tạm giam sẽ đi đâu trong khi làm sạch và khử trùng các khu nhà giam giữ, cũng như việc tách các cá nhân có xét nghiệm dương tính và âm tính như thế nào trong thời điểm đó?
  • Ai sẽ báo cáo kết quả xét nghiệm cho các sở y tế địa phương hoặc tiểu bang theo yêu cầu của luật y tế công cộng của tiểu bang và địa phương?
 •  Thời điểm xét nghiệm nhân viên:
  • Người sử dụng lao động có thể chỉ thị nhân viên thực hiện xét nghiệm hợp pháp không? Nếu không, làm cách nào để người sử dụng lao động khuyến khích nhân viên thực hiện xét nghiệm? Làm cách nào để người sử dụng lao động quản lí nhân viên từ chối xét nghiệm?
  • Cơ quan nào sẽ thực hiện xét nghiệm và kết quả sẽ được thông báo tới người sử dụng lao động và nhân viên bằng cách nào?
  • Ai sẽ báo cáo kết quả xét nghiệm từ nhân viên tới các sở y tế của tiểu bang hoặc địa phương theo yêu cầu của luật y tế công cộng của tiểu bang hoặc địa phương?
  • Làm thế nào để duy trì đủ mức huy động nhân sự nếu một tỷ lệ lớn nhân viên có kết quả xét nghiệm dương tính? (Xem Hướng Dẫn dành cho Người Lao Động trong Lĩnh Vực Cơ Sở Hạ Tầng Thiết Yếu.)