Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang web này được cập nhật thường xuyên. Một số nội dung có thể còn bằng tiếng Anh cho đến khi được dịch hết.

Cơ Sở Cải Huấn Và Trại Giam

Cơ Sở Cải Huấn Và Trại Giam

Thông tin tham khảo dành cho người làm việc và sinh sống trong nhà tù ngắn hạn, dài hạn và trại tạm giam.

Cập nhật ngày 18 tháng 3 năm 2021
In
Hướng dẫn cho trại giam và cơ sở cải huấn

Để đảm bảo việc tiếp tục các dịch vụ công thiết yếu và bảo vệ sức khỏe cũng như sự an toàn cho những người đang bị giam giữ và tạm giam, nhân viên và khách thăm.

Quản lý cơ sở

Chiến lược xét nghiệm

Công cụ đánh giá quản lý pdf icon[467 KB, 18 trang]

Danh sách nguồn thông tin về COVID-19 cho các cơ sở cải huấn và tạm giam

Dành cho người bị giam giữ trong nhà tù hoặc trại giam

biểu tượng người dùng

Câu Hỏi Thường Gặp

Câu Hỏi Thường Gặp Trong Cơ Sở Cải Huấn Và Trại Giam

Mục Câu hỏi thường gặp này giúp giải đáp những thắc mắc chung dành cho các trại giam ngắn hạn, dài hạn và cơ sở tạm giam.

Vắc-xin tại cơ sở cải huấn và giam giữ

Mục Câu hỏi thường gặp này giúp giải đáp thắc mắc về vấn đề tiêm chủng COVID-19 tại các trung tâm cải huấn và giam giữ.

Những người sẽ được thả khỏi nhà tù và trại giam

Mục Câu hỏi thường gặp này giúp giải đáp thắc mắc cho những người sắp được phóng thích khỏi trại giam ngắn hạn và dài hạn.

Cơ quan thực thi pháp luật và nhân sự của họ

Mục Câu hỏi thường gặp này giúp giải đáp các thắc mắc chung dành cho cơ quan thực thi pháp luật và nhân sự của họ.

biểu tượng băng cá nhân
Vắc-xin Phòng COVID-19

Bảo vệ và chuẩn bị cho cộng đồng của quý vị Tiêm vắc-xin COVID-19 khi vắc-xin được cung cấp cho quý vị.

Tiêm chủng cho Cộng đồng

In Tài Liệu
Danh sách nguồn thông tin về COVID-19 cho các cơ sở cải huấn và tạm giampdf icon
Danh sách nguồn thông tin về COVID-19 cho các cơ sở cải huấn và tạm giam

Công Cụ Ứng Phó và Đánh Giá Quản Lý COVID-19 (CMAR) cho Các Cơ Sở Cải Huấn và Tạm Giampdf icon
Công Cụ Ứng Phó và Đánh Giá Quản Lý COVID-19 (CMAR) cho Các Cơ Sở Cải Huấn và Tạm Giam

hình nhỏ: Dành Cho Tù Nhân Trong Nhà Tù Ngắn Hạn và Dài hạnpdf icon
Dành Cho Đối Tượng Trong Nhà Tù Ngắn Hạn và Dài hạn

Dùng trang bị bảo hộ cá nhân (PPE) khi chăm sóc bệnh nhân đã xác nhận hoặc nghi nhiễm bệnh COVID-19pdf icon
Dùng trang bị bảo hộ cá nhân (PPE) khi chăm sóc bệnh nhân đã xác nhận hoặc nghi nhiễm bệnh COVID-19

Nên và không nên với khẩu trang dành cho nhân viên y tếpdf icon
Nên và không nên với khẩu trang dành cho nhân viên y tế

Ảnh có đeo/không đeo mặt nạpdf icon
Có đeo/không đeo mặt nạ

Ảnh các triệu chứng của vi-rút Corona (COVID-19) pdf icon
Các triệu chứng của vi-rút Corona (COVID-19) 

Ảnh rửa taypdf icon
Rửa tay

Ảnh Khẩu trang giúp bảo vệ tất cả chúng tapdf icon
Khẩu Trang Giúp Bảo Vệ Tất Cả Chúng Ta

Ngăn chặn sự lây lan của mầm bệnhpdf icon
dừng lây lay mầm bệnh

Ảnh Dừng lây lanpdf icon
Ngăn chặn lây lan