Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang web này được cập nhật thường xuyên. Một số nội dung có thể còn bằng tiếng Anh cho đến khi được dịch hết.

Hướng Dẫn Kiểm Soát Bệnh Vi-rút Corona 2019 (COVID-19) Trong Cơ Sở Cải Huấn Và Trại Giam

Cập nhật ngày 7 tháng 5 năm 2020

Bản Trình Bày PowerPoint: Kiểm Soát COVID-19 tại các Cơ Sở Cải Huấn và Giam Giữ pdf icon[25 trang, 1 MB]

Hướng dẫn tạm thời này dựa trên những gì hiện người ta biết được về việc lây truyền và tính chất nghiêm trọng của bệnh vi-rút corona 2019 (COVID-19) tính đến ngày đăng bài, 23 tháng 3, 2020.

Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Dịch Bệnh (CDC) Hoa Kỳ sẽ cập nhật hướng dẫn này khi cần thiết và khi có thêm thông tin. Vui lòng kiểm tra định kỳ trang web CDC để biết các cập nhật cho hướng dẫn tạm thời.

Tài liệu này cung cấp hướng dẫn tạm thời dành riêng cho các cơ sở cải huấn và trung tâm giam giữ khi bùng phát COVID-19, để đảm bảo việc tiếp tục các dịch vụ công thiết yếu và bảo vệ sức khỏe cũng như sự an toàn cho những người đang bị giam giữ và cầm tù, nhân viên và khách thăm. Các khuyến nghị có thể cần được sửa đổi khi có thêm thông tin.

Đối tượng độc giả của hướng dẫn này là ai?

Tài liệu này dùng để cung cấp các nguyên tắc hướng dẫn cho các nhà quản lý ngành y tế và ngoài ngành y tế của các cơ sở cải huấn và giam giữ (bao gồm nhưng không giới hạn đối với các nhà tù tiểu bang và liên bang, trại giam địa phương cũng như các trung tâm giam giữ), các cơ quan thực thi pháp luật có thẩm quyền giam giữ nhóm dân bị tạm giam (tức là Cơ quan Di trú và Hải quan Hoa Kỳ và Cảnh sát Tư pháp Hoa Kỳ) và các sở y tế tương ứng của họ nhằm hỗ trợ việc chuẩn bị ứng phó khả năng xuất hiện, lây lan và giảm thiểu nguy cơ về COVID-19 trong các cơ sở của họ. Nhìn chung, tài liệu sử dụng thuật ngữ liên quan tới các môi trường cải huẩn nhưng cũng có thể áp dụng vào các địa điểm giam giữ trước khi xử án và dân sự.

Hướng dẫn này sẽ không nhất thiết đề cập tới mọi ngữ cảnh giam giữ có thể có và có thể không sử dụng thuật ngữ pháp lý cụ thể đối với các quy trình hoặc thẩm quyền của các cơ quan riêng lẻ. Hướng dẫn này có thể cần được điều chỉnh căn cứ vào không gian thực thể, đội ngũ nhân viên, nhóm dân, các hoạt động cũng như điều kiện và các nguồn lực khác của từng cơ sở. Các cơ sở nên liên hệ với CDC hoặc sở y tế công cộng của tiểu bang, địa phương, lãnh thổ và/hoặc bộ lạc của họ nếu họ cần trợ giúp trong việc áp dụng các nguyên tắc này hoặc giải quyết các vấn đề chưa được trình bày cụ thể trong hướng dẫn này.

Lý do ban hành hướng dẫn này là gì?

Các cơ sở cải huấn và giam giữ có thể bao gồm nơi giam giữ, nơi ở, giáo dục, giải trí, chăm sóc sức khỏe, dịch vụ thực phẩm và nơi làm việc trong cùng một địa điểm. Việc tích hợp các thành tố này đặt ra những thách thức đặc thù để kiểm soát việc lây truyền COVID-19 trong số những người đang bị giam giữ/cầm tù, nhân viên và khách thăm. Việc áp dụng đồng nhất các biện pháp chuẩn bị ứng phó, phòng ngừa và kiểm soát cụ thể có thể giúp giảm nguy cơ lây truyền và mắc bệnh nặng do COVID-19.

 • Những người đang bị giam giữ/tạm giam sống, làm việc, ăn uống, học tập và giải trí trong các môi trường giam hãm hạn chế, gia tăng khả năng lây lan COVID-19 sau khi xuất hiện tại cơ sở.
 • Trong hầu hết các trường hợp, người đang bị giam giữ/tạm giam không được phép rời khỏi cơ sở.
 • Có rất nhiều cơ hội để COVID-19 xâm nhập tại cơ sở cải huấn hoặc giam giữ, bao gồm việc ra vào của nhân viên hàng ngày; chuyển người đang bị giam giữ/tạm giam giữa các cơ sở và các hệ thống, để có mặt tại tòa và đi khám bệnh bên ngoài; và các chuyến thăm của gia đình, đại diện pháp lý cũng như các thành viên từ cộng đồng khác. Một số ngữ cảnh, đặc biệt là trại giam và trung tâm giam giữ có tỉ lệ nghỉ việc và thay thế nhân viên cao, việc cho phép những người mới vào cơ sở mỗi ngày có thể đã phơi nhiễm với COVID-19 trong cộng đồng xung quanh hoặc khu vực khác.
 • Những người đang bị giam giữ/cầm tù tại một cơ sở cụ thể thường đến từ nhiều vùng khác nhau, làm gia tăng khả năng xâm nhập COVID-19 từ các khu vực địa lý khác.
 • Các lựa chọn cách ly y tế cho ca nhiễm COVID-19 còn hạn chế và khác nhau tùy vào loại hình và quy mô của cơ sở, cũng như mức công suất khả dụng hiện có, điều này một phần căn cứ nhu cầu vào cách ly y tế cho các bệnh khác.
 • Phải duy trì đủ mức giam giữ và nhân viên chăm sóc sức khỏe nhằm đảm bảo cho cơ sở vận hành an toàn và lựa chọn tạo cách ly giao tiếp xã hội thông qua các biện pháp làm việc thay thế như làm việc từ nhà hoặc giảm/thay thế lịch trình dành cho nhiều vai trò làm việc của nhân viên.
 • Các cơ sở cải huấn và giam giữ có thể là các cơ sở phức tạp, nhiều chủ lao động bao gồm các cơ quan chính phủ và chủ lao động tư nhân. Mỗi cơ sở có đặc thù tổ chức và trách nhiệm về các quy trình hoạt động, nhân sự và sức khỏe nghề nghiệp của riêng họ và có thể bị cấm không được ban hành hướng dẫn hoặc cung cấp dịch vụ cho chủ lao động khác hoặc nhân viên của họ trong cùng một cơ sở. Tương tự như vậy, các cơ sở cải huấn và giam giữ có thể bao gồm các cá nhân từ nhiều cơ quan thực thi pháp luật và khu vực phân quyền phải tuân thủ các quy trình và chính sách khác nhau.
 • Những người đang bị giam giữ/tạm giam và nhân viên có thể có các bệnh làm gia tăng nguy cơ mắc bệnh nghiêm trọng do COVID-19.
 • Do thông tin bên ngoài có sẵn hạn chế với nhiều người đang bị giam giữ/tạm giam, sự bất an và thông tin sai lệch liên quan tới khả năng lây lan COVID-19 có thể cao, có thể tạo ra những thách thức về an ninh và đạo đức.
 • Khả năng để thực thi các biện pháp phòng ngừa bệnh dịch của những người đang bị giam giữ/tạm giam (vd. thường xuyên rửa tay) có thể bị hạn chế và được xác định bởi nguồn cung được cung cấp trong cơ sở và bởi các cân nhắc về an ninh. Nhiều cơ sở hạn chế tiếp cận với xà phòng và khăn giấy, đồng thời cấm sử dụng dung dịch sát trùng tay chứa cồn và nhiều chất khử trùng.
 • Người đang bị giam giữ có thể do dự trong việc báo cáo các triệu chứng về COVID-19 hoặc tìm kiếm chăm sóc y tế do các yêu cầu đồng chi trả và nỗi sợ bị cách ly.

CDC đã ban hành hướng dẫn riêng về COVID-19 đề cập tới vấn đề kiểm soát lây nhiễm y tếchăm sóc lâm sàng của các ca nhiễm COVID-19cũng như các đối tượng tiếp xúc gần của ca nhiễm trong cơ sở cộng đồng. Khi phù hợp, các tài liệu hướng dẫn tập trung vào cộng đồng được tham chiếu trong tài liệu này và nên được theo dõi thường xuyên để biết thông tin cập nhật, nhưng họ có thể cần điều chỉnh cho các cơ sở cải huấn và giam giữ.

Tài liệu hướng dẫn này cung cấp các biện pháp khuyến nghị bổ sung tốt nhất dành riêng cho các cơ sở cải huấn và giam giữ. Vào thời điểm này, không phân biệt loại và quy mô cơ sở khác nhau (vd. nhà tù so với trại giam). Nhà quản lý và các cơ sở nên điều chỉnh những nguyên tắc hướng dẫn này thích ứng với nhu cầu cụ thể cho cơ sở của họ.

Hướng dẫn này gồm những chủ đề nào?

Hướng dẫn dưới đây bao gồm các khuyến nghị chi tiết về các chủ đề sau liên quan tới COVID-19 trong các cơ sở cải huấn và giam giữ:

 • Chuẩn bị về truyền thông và hoạt động ứng phó với COVID-19
 • Tăng cường dọn dẹp/khử trùng và các hoạt động vệ sinh
 • Các chiến lược tạo khoảng ách trong xã hội để tăng khoảng cách giữa các cá nhân trong cơ sở
 • Cách hạn chế lây truyền từ khách thăm
 • Kiểm soát lây nhiễm, bao gồm trang bị bảo hộ cá nhân (PPE) được khuyến nghị sử dụng và các trang thiết bị thay thế tiềm năng khi thiếu PPE
 • Các phương thức kiểm tra nhiệt độ và sàng lọc bằng việc phỏng vấn cho các cá nhân đang bị giam giữ/cầm tù, nhân viên và khách thăm
 • Cách ly y tế cho các ca nghi nhiễm và đã được xác nhận đồng thời cách ly những người tiếp xúc bao gồm lưu ý việc tạo nhóm khi không gian cá nhân hạn chế.
 • Khám sức khỏe cho các ca nghi nhiễm, bao gồm xét nghiệm COVID-19
 • Chăm sóc lâm sàng cho các ca nghi nhiễm hoặc đã xác nhận nhiễm
 • Xem xét các cá nhân có nguy cơ cao mắc bệnh nghiêm trọng do COVID-19

Khái niệm các thuật ngữ thường dùng

Tiếp xúc gần với ca nhiễm COVID-19 - Trong ngữ cảnh COVID-19, một cá nhân được coi là tiếp xúc gần nếu họ a) đã ở trong khoảng cách 6 thước Anh hoặc 2 mét với ca nhiễm COVID-19 trong một khoảng thời gian dài hoặc b) đã tiếp xúc trực tiếp với dịch tiết lây nhiễm của ca mắc COVID-19 (vd. đã bị người đó ho vào). Tiếp xúc gần có thể xảy ra khi ai đó chăm sóc, sống cùng, gặp gỡ hoặc chia sẻ không gian chung với ca nhiễm COVID-19. Dữ liệu để thông báo định nghĩa về tiếp xúc gần rất hạn chế. Các cân nhắc khi đánh giá tiếp xúc gần bao gồm thời gian phơi nhiễm (vd. thời gian phơi nhiễm dài hơn có thể gia tăng nguy cơ phơi nhiễm) và các triệu chứng lâm sàng của người nhiễm COVID-19 (vd. ho có thể gia tăng nguy cơ phơi nhiễm cũng giống như việc phơi nhiễm với bệnh nhân bị bệnh nặng).

Tạo đoàn hệ - Tạo đoàn hệ  đề cập tới việc cách ly nhiều ca nhiễm COVID-19 đã được phòng thí nghiệm xác nhận theo nhóm hoặc cách ly các tiếp xúc gần với một ca nhiễm cụ thể thành một nhóm. Lý tưởng là các ca nhiễm nên được cách ly riêng và các đối tượng tiếp xúc gần nên được cách ly riêng. Tuy nhiên một số cơ sở cải huấn và trung tâm giam giữ không có đủ buồng giam cá nhân để làm vậy và phải cân nhắc việc tạo đoàn hệ như là biện pháp thay thế. Xem phần Cách lyCách ly y tế bên dưới để biết thông tin cụ thể về cách triển khai tạo đoàn hệ nhằm giảm thiểu nguy cơ lây lan bệnh tật và các hậu quả sức khỏe bất lợi.

Lây truyền cộng đồng của COVID-19 - Lây truyền cộng đồng của COVID-19 xảy ra khi có các cá nhân mắc bệnh khi tiếp xúc với ai đó trong cộng đồng địa phương của họ, chứ không phải thông qua việc du lịch tới một địa điểm có dịch. Sau khi xác định có lây truyền cộng đồng trong một khu vực cụ thể, các cơ sở cải huấn và trung tâm giam giữ có thể bắt đầu xem xét các trường hợp có khả năng lây nhiễm trong cơ sở của họ. Các cơ sở nên tham vấn với sở y tế công cộng địa phương nếu cần được trợ giúp trong việc xác định cách định rõ "cộng đồng địa phương" trong bối cảnh lây lan COVID-19. Tuy nhiên vì tất cả các tiểu bang đều đã báo cáo có các ca nhiễm nên toàn bộ các cơ sở nên cảnh giác về tình trạng xuất hiện ca nhiễm trong nhóm dân cư của họ.

Ca nghi nhiễm vs. ca đã xác nhận nhiễm COVID-19 - Một ca đã xác nhận nhiễm có kết quả dương tính từ xét nghiệm COVID-19 tại phòng thí nghiệm, có hoặc không thấy có các triệu chứng. Một ca nghi nhiễm biểu hiện các triệu chứng của COVID-19 nhưng chưa được xét nghiệm hoặc đang chờ kết quả xét nghiệm. Nếu kết quả xét nghiệm là dương tính, ca nghi nhiễm sẽ trở thành ca đã được xác nhận.

Người đang bị giam giữ/cầm tù - Đối với tài liệu này, "người đang bị giam giữ/cầm tù" là những người đang bị giam giữ trong tù, trại giam, trung tâm tạm giam hoặc cơ sở giam giữ khác, đây là những nơi các hướng dẫn này được áp dụng chung. Thuật ngữ này bao gồm những người đã bị kết án (nghĩa là đang ở trong tù) cũng như những người đang bị giam giữ trước khi xét xử (nghĩa là trại giam) hoặc cho các mục đích dân sự (nghĩa là trung tâm tạm giam). Mặc dù hướng dẫn này không đề cập cụ thể tới các cá nhân trong mọi hình thức cơ sở giam giữ (vd. các cơ sở dành cho trẻ vị thành niên, các cơ sở câu thúc tại cộng đồng), người quản lý cơ sở có thể điều chỉnh hướng dẫn này để áp dụng vào tình huống cụ thể của họ khi cần.

Cách ly y tế - Cách ly y tế đề cập tới việc giam lại một ca nghi nhiễm hoặc đã xác nhận nhiễm COVID-19 (lý tưởng là một buồng riêng với những bức tường kiên cố và cửa kiên cố đóng lại), để hạn chế tiếp xúc với người khác và giảm nguy cơ lây truyền. Cách ly y tế chấm dứt khi cá nhân đó đáp ứng các tiêu chí xét nghiệm và/hoặc lâm sàng đã thiết lập trước để được giải phóng khỏi cách ly, có tham vấn với các nhà cung cấp dịch vụ lâm sàng và nhân viên y tế công cộng (chi tiết có trong hướng dẫn bên dưới). Trong ngữ cảnh này, cách ly KHÔNG ám chỉ tới việc cách ly mang tính trừng phạt do vi phạm về hành vi trong cơ sở giam giữ. Nhân viên được khuyến khích sử dụng thuật ngữ "cách ly y tế" để tránh lẫn lộn.

Cách ly - Cách ly là việc giam lại các cá nhân đã có tiếp xúc gần với ca nhiễm COVID-19 để xác định liệu họ có biểu hiện các triệu chứng bệnh không. Cách ly đối với COVID-19 nên kéo dài trong giai đoạn 14 ngày. Lý tưởng thì mỗi cá nhân cách ly sẽ được cách ly trong một buồng riêng có tường kiên cố và cửa kiên cố đóng lại. Nếu thấy biểu hiện các triệu chứng trong giai đoạn 14 ngày, cá nhân đó phải được đưa vào diện cách ly y tế để được khám xem có COVID-19 không. Nếu không thấy bộc lộ các triệu chứng, hạn chế di chuyển có thể được gỡ bỏ và cá nhân đó có thể quay trở lại tình trạng cư trú trước đó bên trong cơ sở.

Cách ly giao tiếp xã hội - Cách ly giao tiếp xã hội là việc giãn khoảng cách giữa các cá nhân và giảm tần suất tiếp xúc để giảm nguy cơ lây lan bệnh (lý tưởng nhất là duy trì khoảng cách tối thiểu là 6 thước Anh hoặc 2 mét giữa tất cả các cá nhân, dù những người đó đều không thấy có triệu chứng bệnh). Các chiến lược cách ly giao tiếp xã hội có thể áp dụng ở cấp độ cá nhân (vd. tránh tiếp xúc thực thể), ở cấp độ nhóm (vd. hủy các hoạt động nhóm khi các cá nhân sẽ tiếp xúc gần) và ở cấp độ tổ chức (vd. sắp xếp lại ghế trong phòng ăn để tăng khoảng cách giữa mọi người). Dù tạo khoảng cách xã hội là một vấn đề khó thực hiện trong các môi trường cải huấn và giam giữ,  đây là bước quan trọng giúp giảm lây truyền các bệnh về đường hô hấp như COVID-19. Thông tin bổ sung về cách ly giao tiếp xã hội, bao gồm thông tin về cách sử dụng biện pháp này để giảm lây lan các bệnh vi-rút khác, có sẵn trong ấn phẩm này của CDCpdf icon.

Nhân viên - Trong tài liệu này, "nhân viên" ám chỉ tới toàn bộ nhân viên khu vực công cũng như những người làm việc cho một nhà thầu tư nhân trong cơ sở cải huấn (vd. dịch vụ cung cấp thực phẩm hoặc chăm sóc sức khỏe tư nhân). Trừ khi có đề cập, "nhân viên" không phân biệt giữa các nhân viên làm việc trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, khu vực giam giữ hay các hình thức nhân viên khác bao gồm người vận hành cơ sở tư nhân.

Triệu chứng - Các triệu chứng của COVID-19 bao gồm sốt, ho và hụt hơi. Giống như các loại bệnh lây nhiễm đường hô hấp khác, COVID-19 có thể khác nhau về tính chất nghiêm trọng từ nhẹ tới nặng. Khi bị nặng, viêm phổi, suy hô hấp và tử vong có thể xảy ra. COVID-19 là một loại bệnh mới, do đó danh mục đầy đủ các dấu hiệu và triệu chứng, tiến triển lâm sàng của bệnh, các cá nhân và nhóm dân cư có nguy cơ mắc bệnh cao nhất cũng như các biến chứng vẫn chưa được hiểu đầy đủ. Theo dõi trang web của CDC để biết thông tin cập nhật về những chủ đề này.

Các cơ sở có dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại chỗ hạn chế

Dù nhiều cơ sở lớn như nhà tù và một số trại giam thường thuê mướn nhân viên chăm sóc y tế tại chỗ và có năng lực đánh giá bệnh tiềm ẩn cho người đang bị giam giữ/cầm tù trong khu vực chăm sóc sức khỏe riêng, có rất nhiều cơ sở nhỏ hơn không có sẵn khả năng này. Một số trong những cơ sở này có nhân viên y tế trực hoặc nhà cung cấp dịch vụ tới thăm khám tại cơ sở vài ngày một lần. Những cơ sở khác không có khả năng chăm sóc sức khỏe tại chỗ và cũng không có khu vực cách ly/cách ly y tế tại chỗ phải chuyển bệnh nhân mắc bệnh tới các cơ sở cải huấn hoặc giam giữ khác hoặc bệnh viện địa phương để được khám và chăm sóc.

Phần lớn hướng dẫn bên dưới được xây dựng để áp dụng cho bất kỳ cơ sở cải huấn hoặc giam giữ nào, bằng văn bản hoặc có sửa đổi dựa trên nguồn lực và cấu trúc riêng của một cơ sở. Tuy nhiên các chủ đề liên quan tới việc đánh giá chăm sóc sức khỏe và chăm sóc lâm sàng cho các ca nghi nhiễm và đã xác nhận nhiễm COVID-19 cũng như các đối tượng tiếp xúc gần của họ có thể không áp dụng trực tiếp cho các cơ sở không có hoặc có dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại chỗ hạn chế. Điều đặc biệt quan trọng đối với các loại cơ sở này là điều phối chặt chẽ với sở y tế tiểu bang, cơ sở, bộ lạc và/hoặc lãnh thổ của họ khi có các ca nghi nhiễm hoặc đã xác nhận nhiễm bệnh trong số những người đang bị giam giữ/cầm tù hoặc nhân viên của mình, để đảm bảo việc cách ly và cách ly y tế hiệu quả, được đánh giá và chăm sóc y tế cần thiết và chuyển nơi điều trị nếu cần. Hướng dẫn có đề cập các chiến lược được điều chỉnh cho các cơ sở không có lực lượng chăm sóc sức khỏe tại chỗ khi có thể.

Lưu ý rằng toàn bộ nhân viên tại cơ sở ở bất kỳ quy mô nào, bất kể nơi đó có dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại chỗ hay không, đều nên tuân thủ hướng dẫn về trang bị bảo hộ cá nhân đã được khuyến nghị sử dụng nhằm đảm sự an toàn cho bản thân khi giao tiếp với các ca nghi nhiễm hoặc đã xác nhận nhiễm COVID-19. Các cơ sở nên có kế hoạch dự phòng cho các tình huống có thể xảy ra như thiếu trang bị bảo hộ cá nhân trong đại dịch COVID-19.

Hướng dẫn về COVID-19 cho các cơ sở cải huấn

Hướng dẫn cho các cơ sở cải huấn và giam giữ được sắp xếp thành 3 phần: Chuẩn bị sẵn sàng về tổ chức, Phòng tránh và Kiểm soát COVID-19. Khuyến nghị trong các phần này có thể áp dụng đồng thời căn cứ vào diễn tiến bùng phát dịch tại một cơ sở cụ thể và cộng đồng xung quanh.

 • Chuẩn bị sẵn sàng về tổ chức. Hướng dẫn này có mục đích giúp các cơ sở chuẩn bị ứng phó với khả năng lây truyền COVID-19 tại cơ sở. Các chiến lược tập trung vào các phương thức về nhân sự và lên kế hoạch truyền thông và tổ chức.
 • Phòng ngừa.  Hướng dẫn này có mục đích giúp các cơ sở phòng ngừa khả năng lây truyền COVID-19 từ ngoài vào trong cơ sở. Các chiến lược tập trung vào việc củng cố các phương thức vệ sinh, tăng cường việc vệ sinh và khử trùng cơ sở, sàng lọc (đối tượng mới vào, khách thăm và nhân viên), tiếp tục truyền thông với những người bị giam giữ/cầm tù và nhân viên cũng như các biện pháp cách ly giao tiếp xã hội (tăng khoảng cách giữa các cá nhân).
 • Kiểm soát Hướng dẫn này có mục đích giúp các cơ sở quản lý về mặt lâm sàng các ca nghi nhiễm và đã xác nhận nhiễm COVID-19bên trong cơ sở và phòng ngừa lây truyền thêm. Các chiến lược bao gồm cách ly y tế và chăm sóc những người đang bị giam giữ/cầm tù khi có triệu chứng bệnh (bao gồm cân nhắc việc tạo đoàn hệ), cách ly các đối tượng tiếp xúc gần của các ca này, hạn chế di chuyển vào và ra khỏi cơ sở, các biện pháp kiểm soát lây nhiễm cho các cá nhân giao tiếp với các ca này và cách ly đối tượng tiếp xúc hoặc các vật dụng bị nhiễm bẩn, tăng cường cách ly giao tiếp xã hội cũng như vệ sinh và khử trùng các khu vực mà những ca nhiễm đó có đi tới.

Chuẩn bị sẵn sàng về tổ chức

Người quản lý có thể lập kế hoạch và chuẩn bị ứng phó với COVID-19 bằng cách đảm bảo tất cả  mọi người trong cơ sở biết về các triệu chứng của COVID-19 và cách ứng phó nếu họ biểu hiện các triệu chứng. Các hành động quan trọng khác bao gồm xây dựng kế hoạch dự phòng khi lực lượng lao động giảm do mọi người nghỉ, phối hợp với các đối tác y tế công cộng và các cơ sở cải huấn và trao đổi rõ ràng với nhân viên và những người đang bị giam giữ/cầm tù về công tác chuẩn bị này và cách họ có thể tạm thời điều chỉnh cuộc sống hàng ngày của mình.

Truyền thông và Điều phối

 • Phát triển hệ thống chia sẻ thông tin với các đối tác.
  • Xác định các đầu mối liên hệ tại các sở y tế công cộng tiểu bang, địa phương, bộ lạc và/hoặc lãnh thổ trước khi số ca nhiễm gia tăng. Tích cực tham gia với sở y tế để nắm rõ cơ quan nào có khu vực phân quyền triển khai các biện pháp kiểm soát y tế công cộng cho COVID-19 tại một cơ sở cải huấn hoặc giam giữ cụ thể.
  • Tạo và thử nghiệm các kế hoạch truyền thông để truyền bá thông tin quan trọng tới những người đang bị giam giữ/cầm tù, nhân viên, các nhà thầu, nhà bán lẻ và khách thăm khi đại dịch tiển triển.
  • Trao đổi với các cơ sở cải huấn khác trong cùng khu vực địa lý để chia sẻ thông tin bao gồm mẫu hình tình trạng nghỉ việc và giám sát dịch bệnh trong đội ngũ nhân viên.
  • Khi có thể, thực hiện các kế hoạch với khu vực phân quyền khác nhằm phòng ngừa các ca nghi nhiễm và đã xác nhận nhiễm COVID-19 cũng như các đối tượng tiếp xúc gần của họ không được chuyển giữa các khu vực tài phán và cơ sở trừ khi cần thiết để khám bệnh, cách ly y tế/cách ly tập trung, chăm sóc lâm sàng, giảm bớt các lo ngại về an ninh, hoặc phòng ngừa tình trạng quá đông người.
  • Luôn nắm bắt thông tin cập nhật vềo hướng dẫn của CDC qua trang web COVID-19 của CDC vì sẽ có thêm thông tin.
 • Xem xét đại dịch cúm hiện tại, tất cả các mối nguy hiểm và các kế hoạch ứng phó thảm họa và kế hoạch sửa đổi cho COVID-19.
  • Đảm bảo đã xác định các địa điềm (các khu vực nhà ở và nhà vệ sinh riêng) để cách ly các ca đã xác nhận nhiễm COVID-19 và những cá nhân có biểu hiện các triệu chứng của COVID-19 và để cách ly các đối tượng tiếp xúc gần của ca bệnh. (Cách ly y tế và khu vực cách ly tập trung nên để tách riêng). Kế hoạch phải bao gồm các trường hợp dự phòng cho nhiều địa điểm nếu số ca và/hoặc đối tượng tiếp xúc được xác định nhiều và đồng thời yêu cầu cách ly y tế hoặc cách ly tập trung. Xem phần Cách ly y tếCách ly tập trung bên dưới để biết thông tin chi tiết về các vị trí cách ly y tế và cách ly tập trung (ưu tiên) so với tạo đoàn hệ.
  • Các cơ sở không có năng lực chăm sóc sức khỏe tại chỗ nên tạo kế hoạch về cách thức để họ đảm bảo rằng các ca nghi nhiễm COVID-19 sẽ được cách ly, khám bệnh và xét nghiệm (nếu được chỉ định) cũng như cung cấp chăm sóc y tế cần thiết.
  • Tạo danh sách về các chiến lược cách ly giao tiếp xã hội có thể triển khai khi cần ở các giai đoạn lây truyền khác nhau.
  • Chỉ định người sẽ được ủy quyền để ra quyết định về việc tăng cường hoặc giảm bớt nỗ lực ứng phó khi bối cảnh dịch tễ thay đổi.
 • Phối hợp với nhân viên tòa án và lực lượng thực thi pháp luật địa phương.
  • Xác định các biện pháp thay thế hợp pháp cho việc có mặt trực tiếp tại tòa, chẳng hạn phiên tòa ảo, vì biện pháp cách ly giao tiếp xã hội sẽ giúp giảm nguy cơ lây truyền COVID-19.
  • Tìm hiểu các chiến lược giúp ngăn ngừa tình trạng quá đông người trong các cơ sở cải huấn và giam giữ khi có bùng phát dịch trong cộng đồng.
 • Đăng dán bảng thông báo khắp toàn bộ cơ sở thông báo như sau:
  • Dành cho mọi người: các triệu chứng của COVID-19 và hướng dẫn vệ sinh tay
  • Đối với người đang bị giam giữ/tạm giam: báo cáo các triệu chứng cho nhân viên
  • Đối với nhân viên: ở nhà khi bị bệnh; nếu thấy bộc lộ các triệu chứng khi đang trong ca làm việc, hãy rời ngay cơ sở càng sớm càng tốt và làm theo  các bước khuyến nghị của CDC cho những người bị bệnh có kèm các triệu chứng của COVID-19 bao gồm việc tự cách ly ở nhà, liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của họ càng sớm càng tốt để xác định liệu họ có cần được khám bệnh và xét nghiệm không và liên hệ với quản lý trực tiếp của họ.
  • Đảm bảo biển hiệu dễ hiểu cho những người không nói tiếng Anh và những người có trình độ học vấn thấp và thay đổi những điểm cần thiết cho những người có khuyết tật về nhận thức hoặc trí tuệ cũng như những đối tượng bị điếc, mù hoặc thị lực kém.

Phương thức về nhân sự

 • Xem xét các chính sách nghỉ bệnh của từng chủ sử dụng lao động đang hoạt động trong cơ sở đó.
  • Xem xét các chính sách để đảm bảo rằng họ tích cực khuyến khích nhân viên ở nhà khi bị bệnh.
  • Nếu những chính sách này không khuyến khích nhân viên ở nhà khi bị bệnh, hãy thảo luận với công ty ký hợp đồng đó.
  • Xác định viên chức nào có thẩm quyền để cho nhân viên có triệu chứng về nhà.
 • Xác định những nhân viên có công việc có thể cho phép họ làm việc từ nhà. Khi có thể, việc cho phép nhân viên làm việc từ nhà có thể là chiến lược cách ly giao tiếp xã hội hiệu quả để giảm nguy cơ lây truyền COVID-19.
  • Thảo luận các tùy chọn làm việc từ nhà với những nhân viên này và xác định liệu họ đủ nguồn cung và thiết bị công nghệ cần thiết để làm việc đó không.
  • Đưa các hệ thống vào thực hiện để triển khai chương trình làm việc từ nhà (vd. theo dõi thời gian, v.v.).
 • Kế hoạch cho nhân viên vắng mặt. Nhân viên nên ở nhà khi họ bị bệnh, hoặc họ có thể cần phải ở nhà để chăm sóc thành viên gia đình bị bệnh hoặc trông trẻ trong trường hợp trường học và cơ sở trông trẻ đóng cửa.
  • Cho phép nhân viên làm việc từ nhà khi có thể trong phạm vi công việc của họ.
  • Xác định các chức năng công việc quan trọng và lên kế hoạch làm thay bằng cách đào tạo chéo nhân viên khi có thể.
  • Xác định mức nhân viên tối thiểu trong tất cả các hạng mục yêu cầu để cơ sở hoạt động an toàn. Nếu có thể, xây dựng kế hoạch bảo đảm nhân viên bổ sung nếu tình trạng nghỉ việc do COVID-19 gây ảnh hưởng tới mức nhân viên tối thiểu.
  • Cân nhắc việc tăng đơn thuốc duy trì cho từng người (KOP) để đảm bảo đủ dùng trong 30 ngày trong trường hợp thiếu nhân viên chăm sóc sức khỏe. 
 • Cân nhắc việc cung cấp các nhiệm vụ đã sửa đổi cho các nhân viên đang có nguy cơ mắc bệnh nghiêm trọng cao hơn với COVID-19. Những người có nguy cơ cao hơn có thể bao gồm người lớn tuổi và người thuộc mọi độ tuổi có bệnh nền nghiêm trọng bao gồm bệnh phổi, bệnh tim và bệnh tiểu đường. Xem trang web của CDC để biết danh sách đầy đủ và kiểm tra thường xuyên các thông tin cập nhật khi có thêm dữ liệu để biết thông tin về vấn đề này.
  • Quản trị viên cơ sở nên tham khảo ý kiến với các nhà cung cấp dịch vụ sức khỏe nghề nghiệp của họ để xác định xem có thể cho phép phân công lại nhiệm vụ cho các nhân viên cụ thể để giảm khả năng phơi nhiễm với COVID-19 không.
 • Cung cấp vắc-xin cúm theo mùa cho tất cả những người bị giam giữ/cầm tù (nhóm người hiện tại và những người mới) và nhân viên trong suốt mùa cúm. Các triệu chứng của COVID-19 tương tự như các triệu chứng cúm. Ngăn ngừa các trường hợp cúm trong một cơ sở có thể tăng tốc độ phát hiện các trường hợp COVID-19 và giảm áp lực lên các nguồn lực chăm sóc sức khỏe. 

Các Hoạt Động & Vật Tư

 • Đảm bảo có đủ nguồn cung vật tư vệ sinh, vật tư làm sạch, trang bị bảo hộ cá nhân và vật tư y tế (phù hợp với khả năng chăm sóc sức khỏe của cơ sở) và có sẵn kế hoạch để bổ sung khi cần nếu xảy ra lây truyền COVID-19 trong cơ sở.
  • Vật tư y tế tiêu chuẩn cho nhu cầu hàng ngày của phòng khám
  • Khăn giấy
  • Xà phòng dạng lỏng khi có thể. Nếu phải sử dụng xà phòng dạng thanh, hãy đảm bảo rằng loại xà phòng này không gây kích ứng da và do đó làm ngăn cản việc rửa tay thường xuyên.
  • Vật tư làm khô tay
  • Dung dịch sát trùng tay có chứa ít nhất 60% cồn (trong trường hợp được phép dựa trên các hạn chế về an ninh)
  • Vật tư làm sạch, bao gồm chất khử trùng đã đăng ký EPA có hiệu quả chống lại vi-rút gây ra COVID-19biểu tượng bên ngoài
  • Trang bị bảo hộ cá nhân được đề xuất (khẩu trang, mặt nạ N95, trang bị bảo vệ mắt, găng tay y tế dùng một lần và áo choàng/áo quần bảo hộ may liền dùng một lần). Xem phần Trang bị bảo hộ cá nhânBảng 1 để biết thêm thông tin chi tiết, bao gồm các đề xuất để kéo dài tuổi thọ của tất cả các loại trang bị bảo hộ cá nhân trong trường hợp thiếu thốn và khi đeo khẩu trang là những lựa chọn thay thế chấp nhận được cho N95. Truy cập trang web của CDC để dùng công cụ tính toán giúp xác định tốc độ sử dụng trang bị bảo hộ cá nhân.
  • Phương pháp vô trùng vận chuyển vi-rút và dịch phết vô trùng để thu thập mẫu xét nghiệm hô hấp nếu có chỉ định xét nghiệm COVID-19
 • Lập kế hoạch dự phòng cho trường hợp có thể xảy ra thiếu hụt trang bị bảo hộ cá nhân trong đại dịch COVID-19, đặc biệt đối với những người không phải nhân viên chăm sóc sức khỏe.
 • Cân nhắc nới lỏng các hạn chế về việc cho phép dung dịch sát trùng tay chứa cồn trong môi trường an toàn khi không có các mối lo ngại về an ninh. Nếu không có xà phòng và nước, CDC khuyến nghị làm sạch tay bằng dung dịch sát trùng tay có chứa ít nhất 60% cồn. Cân nhắc cho phép nhân viên mang theo các chai có kích thước phù hợp với cá nhân để vệ sinh tay cá nhân trong khi làm nhiệm vụ.
 • Cung cấp vật tư xà phòng miễn phí cho những người bị giam giữ/cầm tù, đủ để cho phép rửa tay thường xuyên. (Xem phần Vệ sinh bên dưới để biết thêm chi tiết về tần suất và quy tắc rửa tay được khuyến nghị.)
  • Cung cấp xà phòng dạng lỏng nếu có thể. Nếu phải sử dụng xà phòng dạng thanh, hãy đảm bảo rằng loại xà phòng này không gây kích ứng da và do đó làm ngăn cản việc rửa tay thường xuyên.
 • Nếu chưa có, chủ lao động điều hành trong cơ sở nên thiết lập một chương trình bảo vệ cơ quan hô hấp nếu thích hợp, để đảm bảo rằng nhân viên và những người bị giam giữ/tạm giam được kiểm tra độ vừa khớp với bất kỳ trang bị bảo hộ cơ quan hô hấp nào họ sẽ cần trong phạm vi trách nhiệm của họ.
 • Đảm bảo rằng nhân viên và những người bị giam giữ/tạm giam được đào tạo để mặc, cởi và thải bỏ trang bị bảo hộ cá nhân đúng cách mà họ sẽ cần sử dụng trong phạm vi trách nhiệm của mình. Xem Bảng 1 để biết trang bị bảo hộ cá nhân được đề xuất cho những người bị giam giữ/tạm giam và nhân viên với các mức độ tiếp xúc khác nhau với các trường hợp mắc COVID-19 hoặc những người tiếp xúc gần của họ.

Phòng Ngừa

Các trường hợp COVID-19 đã được ghi nhận ở tất cả 50 tiểu bang tại Hoa Kỳ. Các cơ sở cải huấn và giam giữ có thể ngăn chặn việc lây lan COVID-19 từ cộng đồng và giảm lây truyền nếu dịch bệnh này đã vào bên trong bằng cách củng cố việc thực hành vệ sinh tốt giữa những người bị giam giữ/tạm giam, nhân viên và khách đến thăm (bao gồm cả việc tiếp cận với xà phòng và khăn giấy), tăng cường thực hành làm sạch/khử trùng và thực hiện các chiến lược cách ly giao tiếp xã hội.

Do nhiều cá nhân bị lây nhiễm COVID-19 không biểu hiện các triệu chứng, vi-rút có thể có mặt trong các cơ sở trước khi có các trường hợp được xác định. Cả thực hành vệ sinh tốt và cách ly giao tiếp xã hội là rất quan trọng trong việc ngăn ngừa lây truyền thêm.

Các Hoạt Động

 • Giữ liên lạc với các đối tác về tình hình hiện tại của cơ sở quý vị.
  • Các sở y tế tiểu bang, địa phương, lãnh thổ và/hoặc bộ lạc
  • Các cơ sở cải huấn khác
 • Thông tin cho công chúng về bất kỳ thay đổi nào đối với hoạt động của cơ sở, bao gồm các chương trình đến thăm.
 • Hạn chế chuyển người bị giam giữ/tạm giam đến và từ các khu vực phân quyền và cơ sở khác trừ khi cần thiết để khám bệnh, cách ly y tế/cách ly tập trung, chăm sóc lâm sàng, giảm thiểu lo ngại về an ninh hoặc để ngăn chặn quá tải.
  • Cần thật sự cân nhắc hoãn các chuyến viếng thăm không khẩn cấp không phải là thăm khám y tế.
  • Nếu việc chuyển người là hoàn toàn cần thiết, hãy thực hiện khám sàng lọc qua phỏng vấn và kiểm tra nhiệt độ như được nêu trong phần Khám sàng lọc bên dưới, trước khi cá nhân rời khỏi cơ sở. Nếu một cá nhân không đạt sau khi khám sàng lọc, hãy trì hoãn việc chuyển người và thực hiện theo quy trình dành cho trường hợp nghi ngờ mắc COVID-19 - bao gồm việc cho cá nhân đeo khẩu trang, ngay lập tức cho họ cách ly y tế và đánh giá họ xem có nên thực hiện xét nghiệm COVID-19 hay không. Nếu việc chuyển người vẫn phải diễn ra, hãy đảm bảo rằng cơ sở tiếp nhận có khả năng cách ly đúng cách cho cá nhân khi đến nơi. Đảm bảo rằng nhân viên vận chuyển cá nhân đó mặc trang bị bảo hộ cá nhân được khuyến nghị (xem Bảng 1) và phương tiện vận chuyển được làm sạch kỹ sau khi chuyên chở.
 • Thực hiện các lựa chọn thay thế hợp pháp đối với việc trình diện trực tiếp tại tòa án khi được phép.
 • Nếu thích hợp, hãy xem xét hoãn các khoản đồng thanh toán cho những người bị giam giữ/cầm tù đang muốn được khám bệnh vì các triệu chứng hô hấp.
 • Giới hạn số lượng cửa mở lối vào và lối ra của cơ sở.

Thực Hành Làm Sạch và Khử Trùng

 • Ngay cả khi các trường hợp COVID-19 chưa được xác định bên trong cơ sở hoặc trong cộng đồng xung quanh, hãy bắt đầu thực hiện các quy trình làm sạch và khử trùng tăng cường theo các khuyến nghị dưới đây. Các biện pháp này có thể ngăn ngừa lây lan COVID-19 nếu bị lây truyền vào trong cơ sở.
 • Tuân thủ các khuyến nghị của CDC về làm sạch và khử trùng trong khi ứng phó với COVID-19.Theo dõi các khuyến nghị này để biết các thông tin cập nhật.
  • Vài lần mỗi ngày, hãy làm sạch và khử trùng các bề mặt và đồ vật thường xuyên chạm vào, đặc biệt là ở các khu vực chung. Các bề mặt như vậy có thể bao gồm các đồ vật/bề mặt không được làm sạch hàng ngày thông thường (ví dụ: tay nắm cửa, công tắc đèn, tay gạt bồn rửa, kệ bếp, bồn cầu, tay gạt bồn cầu, thiết bị giải trí, kiốt và điện thoại).
  • Nhân viên nên vệ sinh thiết bị dùng chung nhiều lần mỗi ngày và sau khi đã sử dụng xong (ví dụ: radio, vũ khí công, chìa khóa, còng tay).
  • Sử dụng chất tẩy rửa gia dụng và chất khử trùng đã đăng ký EPA có hiệu quả chống lại vi-rút gây ra COVID-19biểu tượng bên ngoài phù hợp với bề mặt, theo hướng dẫn trên nhãn. Điều này có thể yêu cầu bỏ hạn chế đối với chất khử trùng không pha loãng.
  • Trên nhãn sẽ ghi các hướng dẫn sử dụng an toàn và hiệu quả sản phẩm làm sạch, bao gồm các biện pháp phòng ngừa nên được thực hiện khi sử dụng sản phẩm, chẳng hạn như đeo găng tay và đảm bảo có thông gió tốt trong quá trình sử dụng.
 • Cân nhắc tăng số lượng nhân viên và/hoặc những người bị giam giữ/tạm giam được đào tạo và chịu trách nhiệm làm sạch các khu vực chung để đảm bảo làm sạch liên tục các khu vực này trong suốt cả ngày.
 • Đảm bảo vật tư đầy đủ để hỗ trợ các thực hành làm sạch và khử trùng tăng cường, và có kế hoạch sẵn sàng để bổ sung nhanh chóng nếu cần.

Vệ Sinh

 • Tăng cường thực hành vệ sinh lành mạnh, đồng thời cung cấp và liên tục bổ sung các vật tư vệ sinh trong toàn bộ cơ sở, bao gồm trong phòng vệ sinh, khu vực chuẩn bị thực phẩm và ăn uống, khu vực tiếp nhận, lối vào và lối ra của khách đến thăm, phòng thăm và phòng chờ, khu vực chung, khu vực y tế và khu vực giới hạn nhân viên (ví dụ: phòng nghỉ).
 • Khuyến khích tất cả mọi người trong cơ sở thực hiện các hành động sau đây để bảo vệ bản thân và những người khác không mắc COVID-19. Đăng dán các bảng thông báo trong toàn cơ sở, và truyền đạt thông tin này bằng lời một cách thường xuyên. Bảng thông báo mẫu và các tài liệu truyền thông khác có thể được tìm thấy trên trang web của CDC.Đảm bảo rằng các tài liệu có thể được hiểu bởi những người không nói tiếng Anh và những người có trình độ đọc viết thấp và tạo điều kiện cần thiết cho những người khuyết tật về nhận thức hoặc trí tuệ và những người bị điếc, mù hoặc thị lực kém.
  • Thực hành cách cư xử khi ho tốt: Che miệng và mũi bằng khuỷu tay của bạn (hoặc lý tưởng nhất là bằng khăn giấy) thay vì bằng tay khi bạn ho hoặc hắt hơi và vất tất cả khăn giấy vào thùng rác ngay sau khi sử dụng.
  • Thực hành vệ sinh tay tốt: Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và nước trong ít nhất 20 giây, đặc biệt là sau khi ho, hắt hơi hoặc xì mũi; sau khi đi vệ sinh; trước khi ăn hoặc chuẩn bị thức ăn; trước khi dùng thuốc; và sau khi chạm vào rác.
  • Tránh chạm vào mắt, mũi hoặc miệng mà chưa rửa tay trước. 
  • Tránh dùng chung dụng cụ ăn uống, bát đĩa và cốc chén.
  • Tránh tiếp xúc thân thể không cần thiết.
 • Cung cấp cho những người bị giam giữ/tạm giam và nhân viên được tiếp cập miễn phí với:
  • Xà phòng - Cung cấp xà phòng dạng lỏng nếu có thể. Nếu phải sử dụng xà phòng dạng thanh, hãy đảm bảo rằng loại xà phòng này không gây kích ứng da vì điều đó làm ngăn cản việc rửa tay thường xuyên.
  • Nước sinh hoạt và máy sấy tay hoặc khăn giấy dùng một lần để rửa tay
  • Khăn giấy và thùng rác không cần chạm vào để vứt bỏ rác
 • Cung cấp dung dịch sát trùng tay có chứa ít nhất 60% cồn khi được phép dựa trên các hạn chế về an ninh. Cân nhắc cho phép nhân viên mang theo các chai có kích thước phù hợp với cá nhân để duy trì vệ sinh tay.
 • Truyền đạt rằng việc chia sẻ thuốc và thiết bị pha chế thuốc có thể lây lan COVID-19 do sự nhiễm bệnh có thể xảy ra của các vật phẩm dùng chung và tiếp xúc gần giữa các cá nhân.

Các Thực Hành Phòng Ngừa dành cho Người bị Giam Giữ/Tạm giam

 • Thực hiện khám sàng lọc trước khi tiếp nhận người mới và kiểm tra nhiệt độ cho tất cả những người mới vào. Sàng lọc nên diễn ra trong cổng vào được kiểm soát, trước khi bắt đầu quá trình tiếp nhận, để xác định và ngay lập tức cho các cá nhân có triệu chứng được cách ly y tế. Xem phần Khám sàng lọc bên dưới để biết nội dung các câu hỏi sàng lọc và quy trình được đề xuất để thực hiện kiểm tra nhiệt độ một cách an toàn. Nhân viên thực hiện kiểm tra nhiệt độ nên mặc trang bị bảo hộ cá nhân được khuyến nghị (xem phần Trang bị bảo hộ cá nhân bên dưới).
  • Nếu một cá nhân có triệu chứng của COVID-19 (sốt, ho, hụt hơi):
   • Yêu cầu cá nhân đeo khẩu trang.
   • Đảm bảo rằng nhân viên tiếp xúc trực tiếp với cá nhân có biểu hiện triệu chứng là họ được mặc trang bị bảo hộ cá nhân được khuyến nghị.
   • Cho cá nhân được cách ly y tế (lý tưởng nhất là trong phòng gần địa điểm khám sàng lọc, thay vì vận chuyển người bệnh băng qua cơ sở) và giới thiệu đến nhân viên chăm sóc y tế để khám thêm. (Xem phần Kiểm Soát Lây NhiễmChăm Sóc Lâm Sàng bên dưới.)
   • Các cơ sở không có nhân viên y tế tại chỗ nên liên hệ với các sở y tế tiểu bang, địa phương, bộ lạc và/hoặc lãnh thổ của họ để phối hợp cách ly y tế hiệu quả và chăm sóc y tế cần thiết.
  • Nếu một cá nhân là người tiếp xúc gần của một trường hợp nhiễm COVID-19 đã biết (nhưng không có triệu chứng của COVID-19):
   • Cách ly cá nhân và theo dõi các triệu chứng hai lần mỗi ngày trong 14 ngày. (Xem phần Cách Ly bên dưới.)
   • Các cơ sở không có nhân viên y tế tại chỗ nên liên hệ với các sở y tế tiểu bang, địa phương, bộ lạc và/hoặc lãnh thổ của họ để phối hợp cách ly y tế hiệu quả và chăm sóc y tế cần thiết.
 • Thực hiện các chiến lược cách ly giao tiếp xã hội để tăng không gian vật lý giữa những người bị giam giữ/tạm giam (lý tưởng là 6 foot (2m) giữa tất cả các cá nhân, bất kể có các triệu chứng hay không). Các chiến lược sẽ cần được điều chỉnh theo không gian cá nhân trong cơ sở và nhu cầu của nhóm người và nhân viên. Không phải chiến lược nào cũng khả thi cho mọi cơ sở. Các chiến lược mẫu với các mức cường độ khác nhau bao gồm:
  • Các khu vực chung:
   • Thi hành gia tăng không gian giữa các cá nhân trong phòng giam giữ, cũng như trong các dãy xếp hàng và khu vực chờ, chẳng hạn như lượng tiếp nhận (ví dụ: bỏ các ghế giữa để các ghế không sát cạnh nhau trong khu vực chờ)
  • Giải trí:
   • Chọn các khu vực giải trí nơi các cá nhân có thể phân tán ra
   • Xếp xen kẽ thời gian trong các khu vực giải trí
   • Hạn chế sử dụng khu vực giải trí xuống chỉ một đơn vị giam giữ trong một khu
    (nếu khả thi)
  • Bữa ăn:
   • Xếp xen kẽ giờ ăn
   • Sắp xếp lại chỗ ngồi trong phòng ăn để có nhiều không gian hơn giữa các cá nhân (ví dụ: bỏ các ghế giữa để các ghế không sát cạnh nhau và chỉ sử dụng một bên của bàn)
   • Cung cấp các bữa ăn bên trong các đơn vị giam giữ hoặc phòng giam
  • Hoạt động nhóm:
   • Giới hạn quy mô hoạt động nhóm
   • Tăng không gian giữa các cá nhân trong các hoạt động nhóm
   • Hoãn các chương trình nhóm trong đó người tham gia có khả năng tiếp xúc gần hơn so với trong môi trường giam giữ của họ
   • Xem xét các lựa chọn thay thế cho các hoạt động nhóm hiện tại, trong khu vực ngoài trời hoặc các khu vực khác, trong đó các cá nhân có thể phân tán ra
  • Nơi giam giữ:
   • Nếu đủ không gian, hãy chỉ định lại giường ngủ để cung cấp thêm không gian giữa các cá nhân, lý tưởng là 6 foot (2m) trở lên theo mọi hướng. (Đảm bảo rằng các giường ngủ được làm sạch kỹ nếu được phân cho một người mới.)
   • Sắp xếp giường ngủ sao cho các cá nhân ngủ với đầu người này kề chân người kia để tăng khoảng cách giữa họ
   • Sắp xếp lại các hoạt động theo lịch để giảm thiểu sự trộn lẫn của các cá nhân từ các khu vực giam giữ khác nhau
  • Y tế:
   • Nếu có thể, hãy sử dụng một căn phòng gần mỗi đơn vị giam giữ làm nơi khám cho những người có triệu chứng COVID-19, thay vì để họ đi bộ khắp trong cơ sở để đến chỗ khám bệnh. Nếu điều này là không khả thi, hãy cân nhắc xếp xen kẽ các cuộc thăm khám bệnh.
   • Chỉ định một phòng gần khu vực tiếp nhận để đánh giá những người mới vào nằm trong diện nghi ngờ theo quy trình sàng lọc đầu vào xem có các triệu chứng của COVID-19 hoặc có tiếp xúc với ca nhiễm hay không, trước khi họ chuyển đến các bộ phận khác của cơ sở.
 • Truyền đạt rõ ràng và thường xuyên với những người bị giam giữ/tạm giam về những thay đổi trong thói quen hàng ngày của họ và cách họ có thể góp phần làm giảm thiểu rủi ro. 
 • Lưu ý rằng nếu ngừng hoạt động nhóm, điều quan trọng là nên xác định các hình thức hoạt động thay thế để hỗ trợ sức khỏe tâm thần của những người bị giam giữ/tạm giam.
 • Xem xét hoãn các chương trình phóng thích để làm việc và các chương trình khác liên quan đến việc các cá nhân bị giam giữ/tạm giam di chuyển ra vào cơ sở.
 • Cung cấp thông tin cập nhật về COVID-19 cho những người bị giam giữ/tạm giam một cách thường xuyên, bao gồm:
  • Các triệu chứng của COVID-19 và các rủi ro về sức khỏe của bệnh này
  • Nhắc nhở về việc báo cáo các triệu chứng của COVID-19 cho nhân viên khi có dấu hiệu ban đầu của bệnh
 • Cân nhắc việc cho nhân viên y tế hỏi từng người thường xuyên để trả lời các câu hỏi về COVID-19.

Các Thực Hành Phòng Ngừa dành cho Nhân Viên

 • Nhắc nhân viên ở nhà nếu họ bị bệnh. Đảm bảo các nhân viên biết rằng họ sẽ không thể vào cơ sở nếu họ có triệu chứng của COVID- 19, và họ sẽ phải rời khỏi cơ sở càng sớm càng tốt nếu họ xuất hiện các triệu chứng trong ca làm việc.
 • Thực hiện sàng lọc qua phỏng vấn (tìm xem có các triệu chứng của COVID-19 và có tiếp xúc gần với các ca bệnh) và kiểm tra thân nhiệt cho toàn bộ nhân viên hàng ngay khi tới cơ sở. Xem phần Sàng lọc bên dưới để biết cách đặt câu hỏi sàng lọc và quy trình khuyến nghị để thực hiện đo thân nhiệt an toàn.
 • Thường xuyên cung cấp cho nhân viên thông tin cập nhật về COVID-19 và về các chính sách của cơ sở, bao gồm:
 • Nếu một nhân viên được xác nhận nhiễm COVID-19, chủ hãng sở liên quan nên thông báo với các nhân viên khác và khả năng phơi nhiễm của họ đối với COVID-19 tại nơi làm việc, nhưng nên giữ bảo mật theo yêu cầu của Đạo luật Người khuyết tật Hoa Kỳ.
 • Khi khả thi và tương đồng với các ưu tiên về an ninh, hãy khuyến khích nhân viên giữ khoảng cách 6 thước Anh hoặc 2 mét trở lên với những người đang có các triệu chứng hô hấp khi thẩm vấn, hộ tống hoặc tương tác theo những cách thức khác.
 • Đề nghị nhân viên vẫn phải tương tác với các cá nhân có các triệu chứng hô hấp càng ngắn gọn càng tốt.

Các Thực Hành Phòng Ngừa dành cho Khách Thăm

 • Nếu có thể, hãy trao đổi với khách thăm tiềm năng để không khuyến khích các cuộc gặp tiếp xúc vì sức khỏe của cá nhân họ cũng như sức khỏe cho các thành viên gia đình họ và bạn bè trong cơ sở.
 • Thực hiện sàng lọc qua phỏng vấn (xem có các triệu chứng của COVID-19 và có tiếp xúc gần với các ca bệnh không) và kiểm tra thân nhiệt cho toàn bộ khách thăm và tình nguyện viên khi tới cơ sở. Xem phần Sàng lọc bên dưới để biết cách đặt câu hỏi sàng lọc và quy trình khuyến nghị để thực hiện đo thân nhiệt an toàn.
 • Cung cấp dung dịch sát trùng tay chứa cồn với hàm lượng cồn tối thiểu 60% tại cửa ra vào và khu vực chờ của khách thăm.
 • Cung cấp thông tin cho khách thăm và tình nguyện viên để họ chuẩn bị tinh thần thực hiện khám sàng lọc.
  • Hướng dẫn khách thăm hoãn chuyến thăm của họ nếu bản thân thấy có các triệu chứng về bệnh hô hấp.
  • Nếu có thể, thông báo với khách thăm và tình nguyện viên tiềm năng trước khi họ tới cơ sở rằng họ sẽ được khám sàng lọc về COVID-19 (bao gồm kiểm tra thân nhiệt) và sẽ không thể vào cơ sở nếu họ không đáp ứng quy trình khám sàng lọc hoặc từ chối khám sàng lọc.
  • Bày biển hiệu bên ngoài khu vực gặp gỡ giải thích quy trình khám sàng lọc COVID-19 và đo thân nhiệt. Đảm bảo các tài liệu đó dễ hiểu đối với những người không biết tiếng Anh và những người có trình độ học vấn thấp.
 • Khuyến khích các chuyến thăm không có tiếp xúc:
  • Khuyến khích người đang bị giam giữ/tạm giam hạn chế các cuộc gặp tiếp xúc vì sức khỏe của cá nhân họ cũng như sức khỏe của khách thăm của họ.
  • Cân nhắc việc giảm hoặc tạm thời miễn phí các cuộc gọi điện thoại cho người đang bị giam giữ/tạm giam.
  • Cân nhắc việc tăng đặc quyền ưu tiên được nói chuyện điện thoại cho người đang bị giam giữ/tạm giam để nâng cao sức khỏe tâm thần và giảm tình trạng phơi nhiễm từ việc tiếp xúc trực tiếp với khách thăm ngoài cộng đồng.
 • Cân nhắc việc hoãn hoặc sửa đổi chương trình thăm nếu pháp luật cho phép. Ví dụ, cung cấp lựa chọn thăm ảo khi có thể.
  • Nếu chuyển sang thăm ảo, hãy làm sạch bề mặt điện tử thường xuyên. (Xem hướng dẫn Làm sạch bên dưới để biết các hướng dẫn về làm sạch bề mặt điện tử.)
  • Thông báo cho khách thăm có thể tới về các thay đổi hoặc hoãn các chương trình thăm viếng.
  • Truyền đạt rõ ràng mọi thay đổi của chương trình thăm viếng cho những người bị giam giữ/tạm giam, cùng với lý do cho họ (bao gồm bảo vệ sức khỏe của họ và gia đình cũng như sức khỏe của các thành viên trong cộng đồng).
  • Nếu tạm dừng các chuyến thăm có tiếp xúc, hãy cung cấp các phương tiện thay thế (ví dụ: thăm qua điện thoại hoặc video) cho các cá nhân bị giam giữ/tạm giam để gặp các đại diện pháp lý, giáo sĩ và các cá nhân khác mà họ có quyền hợp pháp để tham khảo ý kiến.

LƯU Ý: Việc tạm dừng thăm viếng sẽ được thực hiện vì lợi ích sức khỏe thể chất của người bị giam giữ/tạm giam và sức khỏe của công chúng. Tuy nhiên, việc thăm viếng cũng rất quan trọng để duy trì sức khỏe tinh thần. Nếu tạm dừng thăm viếng, các cơ sở nên tìm các phương thức thay thế cho những người bị giam giữ/tạm giam để họ liên lạc với gia đình, bạn bè và những người khách thăm khác theo cách không gây gánh nặng về tài chính cho các cơ sở này. Xem các đề xuất ở trên để khuyến khích các chuyến thăm không tiếp xúc.

 • Hạn chế các nhà cung cấp, tình nguyện viên và các đoàn tham quan không cần thiết vào cơ sở.

Kiểm soát

Nếu có ca nghi ngờ mắc COVID-19 bên trong cơ sở (trong số những người bị giam giữ/tạm giam, nhân viên hoặc khách thăm đã ở bên trong cơ sở gần đây), hãy bắt đầu thực hiện các chiến lược Quản Lý trong khi chờ kết quả xét nghiệm. Chiến lược Quản Lý thiết yếu bao gồm cho các ca và cá nhân có triệu chứng được cách ly y tế, cách ly những người tiếp xúc gần và tạo điều kiện chăm sóc y tế cần thiết, đồng thời tuân thủ các quy tắc về kiểm soát lây nhiễm và khử trùng môi trường có liên quan cũng như mặc trang bị bảo hộ cá nhân được khuyến nghị.

Các Hoạt Động

 • Thực hiện bố trí công việc luân phiên được coi là khả thi trong hướng dẫnChuẩn Bị Sẵn Sàng về Tổ Chức
 • Tạm dừng tất cả các việc chuyển người bị giam giữ/tạm giam đến và từ các khu vực phân quyền và cơ sở khác (bao gồm cả phóng thích để làm việc khi thích hợp), trừ khi cần thiết để đánh giá y tế, cách ly y tế/cách ly tập trung, chăm sóc, giảm nhẹ các vấn đề an ninh hoặc để ngăn chặn tình trạng quá đông.
  • Nếu việc chuyển người là hoàn toàn cần thiết, hãy thực hiện khám sàng lọc qua phỏng vấn và kiểm tra nhiệt độ như được nêu trong phần Khám sàng lọc bên dưới, trước khi cá nhân rời khỏi cơ sở. Nếu một cá nhân không đạt sau khi khám sàng lọc, hãy trì hoãn việc chuyển người và thực hiện theo quy trình dành cho trường hợp nghi ngờ mắc COVID-19 - bao gồm việc cho cá nhân đeo khẩu trang, ngay lập tức cho họ cách ly y tế và đánh giá họ xem có nên thực hiện xét nghiệm COVID-19 hay không. Nếu việc chuyển người vẫn phải diễn ra, hãy đảm bảo rằng cơ sở tiếp nhận có khả năng cách ly đúng cách cho cá nhân khi đến nơi. Đảm bảo rằng nhân viên vận chuyển cá nhân đó mặc trang bị bảo hộ cá nhân được khuyến nghị (xem Bảng 1) và phương tiện vận chuyển được làm sạch kỹ sau khi chuyên chở.
 • Nếu có thể, hãy xem xét cách ly tập trung tất cả người mới trong 14 ngày trước khi họ vào ở chung với nhóm người bình thường của cơ sở (TÁCH RIÊNG khỏi những cá nhân khác bị cách ly do có tiếp xúc với ca mắc COVID-19). Sau đây trong tài liệu, biện pháp thực hành được gọi là cách ly thường quy những người mới vào.
 • Khi có thể, hãy thu xếp các biện pháp thay thế hợp pháp cho việc có mặt trực tiếp tại tòa.
 • Đưa việc khám sàng lọc các triệu chứng COVID-19 và kiểm tra thân nhiệt vào kế hoạch cho thả ra ngoài.
  • Khám sàng lọc tất cả các cá nhân được phóng thích xem có các triệu chứng của COVID-19 hay không và thực hiện kiểm tra thân nhiệt. (Xem phần Khám sàng Lọc bên dưới.)
   • Nếu một người không đáp ứng quy trình sàng lọc, hãy tuân thủ biện pháp áp dụng cho một ca nghi nhiễm COVID-19 - bao gồm việc đeo khẩu trang ngay lập tức cho cá nhân đó và đưa họ vào cách ly y tế, đánh giá xem họ có cần xét nghiệm COVID-19 không.
   • Nếu cá nhân đó được thả trước khi kết thúc khoảng thời gian cách ly y tế đã khuyến nghị, hãy thảo luận việc để thả cá nhân đó ra ngoài với các sở y tế tiểu bang, địa phương, bộ lạc và/hoặc lãnh thổ nhằm đảm bảo có tính đến biện pháp chuyên chở y tế an toàn và tiếp tục có nơi ở cũng như được chăm sóc y tế khi lên kế hoạch thả cá nhân đó. Tạo liên kết trực tiếp với các nguồn từ cộng đồng để đảm bảo cách ly y tế phù hợp và có khả năng tiếp cận với chăm sóc y tế.
   • Trước khi để người đang bị giam giữ/tạm giam có các triệu chứng của COVID-19 ra môt cơ sở ngoài cộng đồng, chẳng hạn như nơi trú ẩn cho người vô gia cư, hãy liên hệ vệ với nhân viên của cơ sở đó nhằm đảm bảo họ có đủ thời gian để chuẩn bị tiếp tục cách ly y tế, hoặc liên hệ với bộ phận y tế công cộng địa phương để tìm kiếm các lựa chọn nhà ở khác.
 • Phối hợp với các sở y tế tiểu bang, địa phương, bộ lạc và/hoặc lãnh thổ.external icon
  • Khi có ca nghi ngờ nhiễm COVID-19, hãy làm việc với bộ phận y tế công cộng để xác định phương hướng hành động. Xem phần Cách ly y tế ở trên.
  • Khi có ca nghi ngờ nhiễm hoặc đã xác nhận nhiễm COVID-19, hãy làm việc với bộ phận y tế công cộng để xác định các đối tượng tiếp xúc gần để đưa họ vào nơi cách ly. Xem phần Cách Ly Tập Trung bên dưới.
  • Các cơ sở có khả năng cách ly y tế, cách ly tập trung và/hoặc các dịch vụ chăm sóc y tế tại chỗ hạn chế nên phối hợp chặt chẽ với các sở y tế tiểu bang, địa phương, bộ lạc và/hoặc lãnh thổ khi họ gặp phải các ca được xác nhận hoặc nghi nhiễm, để đảm bảo cách ly y tế hoặc cách ly tập trung hiệu quả, khám và chăm sóc y tế cần thiết, và chuyển nơi điều trị nếu cần. Xem phần Các cơ sở có dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại chỗ hạn chế.

Vệ Sinh

 • Tiếp tục đảm bảo chuẩn bị đủ vật dụng vệ sinh tay ở tất cả các nơi của cơ sở. (Xem phần ở trên.)
 • Tiếp tục nhấn mạnh tới việc thực hành vệ sinh tay tốt và cách cư xử khi ho. (Xem phần ở trên.)

Thực Hành Làm Sạch và Khử Trùng

 • Tiếp tục tuân thủ chặt chẽ các quy trình vệ sinh và khử trùng đã khuyến nghị cho toàn bộ cơ sở. (Xem phần ở trên.)
 • Tham khảo các quy trình vệ sinh và khử trùng cụ thể cho các khu vực mà ca nhiễm COVID-19 đã có thời gian ở đó(bên dưới).

Cách ly y tế cho các ca nghi nhiễm hoặc đã xác nhận nhiễm COVID-19

LƯU Ý: Một số khuyến nghị bên dưới áp dụng chính với các cơ sở có năng lực chăm sóc sức khỏe tại chỗ. Các cơ sở không có năng lực chăm sóc sức khỏe tại chỗ, hoặc không có đủ chỗ để thực hiện cách ly y tế hiệu quả, nênphối hợp với nhân viên y tế công cộng địa phương nhằm đảm bảo các ca liên quan tới COVID-19 sẽ được cách ly, khám và xét nghiệm thích hợp (nếu được chỉ định) và được chăm sóc.

 • Ngay khi có cá nhân xuất hiện các triệu chứng của COVID-19, họ nên đeo khẩu trang (nếu nó không gây khó khăn cho việc thở) và nên được đưa vào cách ly y tế ngay tại môi trường tách riêng với những người khác.
 • Hạn chế tối đa việc di chuyển ra ngoài khu cách ly y tế của cá nhân đó.
  • Cung cấp chăm sóc y tế cho các ca bên trong khu cách ly y tế. Xem các phần Kiểm soát lây nhiễmChăm sóc lâm sàng để có thêm thông tin chi tiết.
  • Phục vụ bữa ăn cho các ca bên trong khu cách ly y tế.
  • Không để cá nhân đó tham gia các hoạt động nhóm.
  • Chỉ định phòng vệ sinh riêng cho cá nhân bị cách ly nếu có thể.
 • Đảm bảo cá nhân đó luôn đeo khẩu trang khi ra ngoài khu cách ly y tế và bất cứ khi nào có người khác vào khu cách ly. Cung cấp khẩu trang sạch khi cần. Khẩu trang cần được thay ít nhất là hàng ngày và khi nhìn thấy bị bẩn hoặc ướt.
 • Các cơ sở nên nỗ lực hết sức có thể để các ca nghi nhiễm và đã xác nhận nhiễm COVID-19 được cách ly y tế riêng. Mỗi cá nhân cách ly nên được chỉ định một nơi ở và nhà vệ sinh riêng của họ khi có thể. Chỉ nên thực hiện việc tạo đoàn hệ nếu không còn lựa chọn nào khác.
  • Nếu việc tạo đoàn hệ là cần thiết:
   • Chỉ các cá nhân đã được phòng thí nghiệm xác nhận nhiễm COVID-19 mới nên được cách ly y tế như một đoàn hệ. Không tạo đoàn hệ các ca đã xác nhận nhiễm với những ca nghi nhiễm hoặc có tiếp xúc gần.
   • Trừ khi không còn lựa chọn nào khác, không đưa các ca COVID-19 ở chung với những người nhiễm bệnh đường hô hấp chưa được chẩn đoán.
   • Đảm bảo các ca được đưa vào cùng một đoàn hệ luôn luôn phải đeo khẩu trang.
  • Theo thứ tự ưu tiên, những cá nhân đang phải cách ly y tế nên được xếp ở:
   • Riêng rẽ, trong các buồng giam riêng có tường kiên cố (tức là không có chấn song) và cửa kiên cố đóng kín
   • Riêng rẽ, trong các buồng giam riêng có tường kiên cố nhưng không có cửa kiên cố
   • Như một đoàn hệ, trong một buồng giam rộng có tường kiên cố và cửa kiên cố đóng kín, có thông khí tốt. Thực hiện các chiến lược cách ly giao tiếp xã hội liên quan tới bố trí chỗ ở trong phần Phòng ngừa ở trên.
   • Như một đoàn hệ, trong một buồng giam rộng có tường kiên cố nhưng không có cửa kiên cố, có thông khí tốt. Thực hiện các chiến lược cách ly giao tiếp xã hội liên quan tới bố trí chỗ ở trong phần Phòng ngừa ở trên.
   • Như một đoàn hệ, trong một buồng giam riêng mà không có tường kiên cố hoặc cửa kiên cố (tức là buồng giam bao quanh toàn bộ bằng chấn song), tốt nhất là có buồng trống giữa các buồng có người. (Dù các cá nhân ở trong các buồng riêng trong trường hợp này, luồng không khí giữa các buồng giam về cơ bản đã biến nó thành một sắp xếp đoàn hệ trong ngữ cảnh của COVID-19.)
   • Như một đoàn hệ, trong các buồng giam nhiều người không có tường kiên cố hoặc cửa kiên cố (tức là buồng giam bao quanh toàn bộ bằng chấn song), tót nhất là có buồng trống giữa các buồng có người. Thực hiện các chiến lược cách ly giao tiếp xã hội liên quan tới bố trí chỗ ở trong phần Phòng ngừa ở trên.
   • Chuyển (các) cá nhân một cách an toàn tới một cơ sở khác có sẵn năng lực cách ly y tế bằng một trong các biện pháp thu xếp ở trên
    (LƯU Ý - Tránh thuyên chuyển do có khả năng lây nhiễm cho một cơ sở khác; chỉ thực hiện nếu không còn lựa chọn nào khác.)

Nếu cơ sở không có lựa chọn lý tưởng, hãy dùng biện pháp thay thế tốt nhất kế tiếp.

 • Nếu số ca đã xác nhận nhiễm bệnh vượt quá lượng không gian cách ly y tế riêng có sẵn trong cơ sở, cần đặc biệt lưu ý tới những người có nguy cơ mắc bệnh nghiêm trọng cao hơn do COVID-19. Lý tưởng nhất là họ không nên được đưa vào đoàn hệ với những cá nhân bị nhiễm khác. Nếu không tránh được việc tạo đoàn hệ, hãy tạo mọi nơi ở có thể để giảm việc lây truyền các bệnh lây nhiễm khác cho những người có nguy cơ cao hơn. (Ví dụ, dành nhiều không gian hơn cho cá nhân có nguy cơ cao hơn trong một khu cách ly y tế chung.)
  • Những người có nguy cơ cao có thể bao gồm người cao tuổi và người ở mọi lứa tuổi có bệnh nền như bệnh phổi, bệnh tim và bệnh tiểu đường. Xem trang web của CDC để biết danh sách đầy đủ và kiểm tra thường xuyên các thông tin cập nhật khi có thêm dữ liệu để biết thông tin về vấn đề này.
  • Lưu ý rằng số đối tượng đang bị giam giữ/tạm giam có tỉ lệ mắc bệnh mãn tính và lây nhiễm cao hơn và có tình trạng sức khỏe kém hơn so đối tượng dân cư nói chung, dù ở độ tuổi trẻ hơn.
 • Nhân viên giám sát nên được chỉ định để theo dõi các cá nhân này riêng khi có thể. Các nhân viên này nên mặc trang bị bảo hộ cá nhân được khuyến nghị phù hợp với mức độ tiếp xúc của họ với cá nhân được cách ly y tế (xem phần Trang bị bảo hộ cá nhân bên dưới) và họ nên hạn chế di chuyển giữa các bộ phận khác nhau của cơ sở trong phạm vi có thể.
 • Giảm thiểu việc chuyển các ca mắc COVID-19 giữa các khu trong đơn vị chăm sóc sức khỏe.
 • Cung cấp khăn giấy cho các cá nhân đang được cách ly y tế và, nếu được phép, một thùng rác có bao lót không cần chạm tay để bỏ rác. Hướng dẫn họ:
  • Che miệng và mũi bằng khăn giấy khi ho hoặc hắt hơi
  • Vứt các khăn giấy đã sử dụng ngay lập tức vào thùng rác có bao lót
  • Rửa tay ngay lập tức bằng xà phòng và nước trong ít nhất 20 giây. Nếu không có xà phòng và nước, hãy làm sạch tay bằng dung dịch sát trùng tay có chứa ít nhất 60% cồn (trường hợp không có mối lo ngại về an ninh). Đảm bảo rằng vật tư rửa tay liên tục được bổ sung.
 • Duy trì cách ly y tế cho đến khi đáp ứng tất cả các tiêu chí sau. Theo dõi trang web của CDC để biết các thông tin cập nhật về các tiêu chí này.
  • Đối với những cá nhân sẽ được xét nghiệm để xác định xem họ có còn khả năng truyền nhiễm hay không:
   • Cá nhân đã không bị sốt trong ít nhất 72 giờ mà không sử dụng thuốc hạ sốt
   • Các triệu chứng khác của cá nhân đã được cải thiện (ví dụ: ho, hụt hơi)
   • Cá nhân đã được xét nghiệm âm tính với ít nhất hai mẫu xét nghiệm hô hấp liên tiếp được thu thập cách nhau tối thiểu 24 tiếng
  • Đối với những cá nhân sẽ KHÔNG được xét nghiệm để xác định xem họ có còn khả năng truyền nhiễm hay không:
   • Cá nhân đã không bị sốt trong ít nhất 72 giờ mà không sử dụng thuốc hạ sốt
   • Các triệu chứng khác của cá nhân đã được cải thiện (ví dụ: ho, hụt hơi)
   • Ít nhất đã qua 10 ngày kể từ khi các triệu chứng đầu tiên xuất hiện
  • Đối với những cá nhân đã xác nhận có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 nhưng không bao giờ biểu hiện triệu chứng:
   • Ít nhất đã qua 10 ngày kể từ ngày nhận kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 đầu tiên của cá nhân
   • Các cá nhân đã không bị bệnh sau đó
 • Hạn chế các ca rời khỏi cơ sở trong khi đang thực hiện các biện pháp phòng ngừa cách ly y tế, trừ khi được thả khỏi nơi giam giữ hoặc nếu việc chuyển là cần thiết để được chăm sóc y tế, kiểm soát lây nhiễm, thiếu không gian cách ly y tế hoặc để giảm nhẹ mối lo ngại về an ninh.
  • Nếu một cá nhân bị giam giữ/tạm giam là một ca mắc COVID-19 được thả khỏi nơi giam giữ trong thời gian họ được cách ly y tế, hãy liên hệ với cơ quan y tế công cộng để sắp xếp vận chuyển an toàn và tiếp tục chăm sóc y tế cần thiết và cách ly y tế như một phần của kế hoạch thả tù nhân.

Dọn Dẹp Không Gian Nơi Các Ca Mắc COVID-19 Đã Từng Đến và Ở

 • Làm sạch và khử trùng kỹ tất cả các khu vực nơi ca đã xác nhận hoặc nghi ngờ mắc COVID-19 đã đến và ở đó. Lưu ý - các quy tắc này áp dụng cho các ca nghi nhiễm cũng như các ca đã được xác nhận, để đảm bảo khử trùng đầy đủ trong trường hợp ca nghi nhiễm trong thực tế có mắc COVID-19. Tham khảo phần Định nghĩa để phân biệt giữa các ca đã được xác nhận và ca nghi nhiễm.
 • Làm sạch và khử trùng bề mặt cứng (không xốp)
  • Nếu thấy các bề mặt đó bẩn, quý vị cần làm sạch chúng bằng xà phòng hoặc chất tẩy rửa cùng nước trước khi khử trùng.
  • Để khử trùng, hầu hết các chất khử trùng dùng trong gia đình có đăng ký EPA sẽ có hiệu quả. Chọn sản phẩm làm sạch dựa trên các yêu cầu về an ninh trong cơ sở.
   • Tham khảo danh sách các sản phẩm được EPA phê chuẩn để sử dụng chống lại vi-rút gây ra COVID-19biểu tượng bên ngoài. Làm theo hướng dẫn của nhà sản xuất đối với tất cả các sản phẩm vệ sinh và khử trùng (vd. nồng độ, phương pháp sử dụng và thời gian tiếp xúc, v.v.).
   • Quý vị có thể sử dụng dung dịch tẩy rửa gia dụng đã pha loãng nếu phù hợp cho bề mặt đó. Làm theo hướng dẫn của nhà sản xuất để sử dụng và thông gió thích hợp, và kiểm tra để đảm bảo sản phẩm không quá hạn sử dụng. Đừng bao giờ hòa chất tẩy gia dụng với a-mô-niac hoặc bất kỳ chất tẩy rửa nào khác. Các chất tẩy gia dụng còn hạn sử dụng sẽ có hiệu quả chống lại vi-rút corona khi được hòa tan ở nồng độ thích hợp. Dung dịch tẩy rửa sẽ có hiệu quả khử trùng tối đa 24 giờ.
   • Chuẩn bị dung dịch tẩy rửa bằng cách pha:
    • 5 muỗng canh (1/3rd nắp) chất tẩy cho mỗi ga-lông nước hoặc
    • 4 thìa cà phê chất tẩy rửa cho mỗi 1/4 ga-lông nước (946ml)
 • Vệ sinh và khử trùng các bề mặt mềm (xốp)
  • Các bề mặt mềm (xốp) chẳng hạn như sàn có trải thảm và thảm nhỏ, hãy loại bỏ mọi thứ bẩn nhìn thấy được nếu thấy và vệ sinh bằng chất tẩy rửa phù hợp được chỉ định dùng cho các bề mặt này. Sau khi làm sạch:
 • Vệ sinh và khử trùng các thiết bị điện tử
  • Với thiết bị điện tử, như máy tính bảng, màn hình cảm ứng, bàn phím và điều khiển từ xa, hãy loại bỏ mọi thứ bẩn nhìn thấy được nếu thấy.
   • Tuân thủ hướng dẫn của nhà sản xuất đối với tất cả các sản phẩm vệ sinh và khử trùng.
   • Cân nhắc sử dụng các tấm phủ có thể lau sạch cho thiết bị điện tử.
   • Nếu không có hướng dẫn của nhà sản xuất, hãy cân nhắc việc sử dụng khăn lau tẩm cồn hoặc bình xịt chứa tối thiểu 70% cồn để khử trùng các màn hình cảm ứng. Lau khô các bề mặt một cách kỹ lưỡng tránh không để chất lỏng tích tụ trên đó.

Quý vị có thể tìm thêm thông tin về việc vệ sinh và khử trùng các cơ sở cộng đồng tại trang web của CDC.

 • Đảm bảo nhân viên và những người đang bị giam giữ/tạm giam khi thực hiện vệ sinh cần sử dụng trang bị bảo hộ cá nhân được khuyến nghị. (Xem phần Trang bị bảo hộ cá nhân bên dưới.)
 • Vật dụng bày đồ ăn Các trường hợp đang phải cách ly y tế nên vứt bỏ các vật dụng bày đồ ăn dùng một lần vào thùng rác trong phòng cách ly y tế của họ. Các vật dụng bày đồ ăn không phải loại dùng một lần nên được xử lý bằng găng tay và rửa bằng nước nóng hoặc trong máy rửa bát đĩa. Những người xử lý vật dụng bày đồ ăn đã qua sử dụng nên vệ sinh tay sau khi tháo găng tay.
 • Đồ giặt từ các ca nhiễm COVID-19 có thể giặt cùng đồ giặt của người khác.
  • Những người xử lý đồ giặt từ các ca nhiễm COVID-19 nên đeo găng tay dùng một lần, vứt bỏ sau mỗi lần sử dụng và vệ sinh tay ngay sau đó.
  • Không nên vung vẩy đồ bẩn đem đi giặt. Điều này sẽ giảm thiểu khả năng phát tán vi-rút vào không khí.
  • Giặt sạch đồ theo cách phù hợp với hướng dẫn của nhà sản xuất. Nếu có thể, hãy giặt đồ sử dụng cài đặt nhiệt độ cao nhất thích hợp cho món đồ đó và sấy đồ khô hoàn toàn.
  • Làm sạch và khử trùng móc treo quần áo theo hướng dẫn trên cho các bề mặt tiếp xúc. Nếu có thể, hãy cân nhắc việc đặt túi lót, loại dùng một lần (có thể vứt bỏ) hoặc có thể giặt được.
 • Tham khảo các khuyến nghị vệ sinh ở trên để đảm bảo rằng các xe vận chuyển được vệ sinh kỹ lưỡng sau khi chở các ca nghi nhiễm hoặc đã xác nhận nhiễm COVID-19.

Cách ly các đối tượng tiếp xúc gần với ca nhiễm COVID-19

LƯU Ý: Một số khuyến nghị bên dưới áp dụng chính với các cơ sở có năng lực chăm sóc sức khỏe tại chỗ. Các cơ sở không có năng lực chăm sóc sức khỏe tại chỗ, hoặc không có đủ không gian để cách ly hiệu quả, nênđiều phối với nhân viên y tế công cộng địa phương để đảm bảo các đối tượng tiếp xúc gần với ca nhiễm COVID-19 sẽ được cách ly hiệu quả và theo dõi y tế.

 • Những người đang bị giam giữ/tạm giam có tiếp xúc gần với ca nghi nhiễm hoặc đã xác nhận nhiễm COVID-19 (dù ca đó là một người đang bị giam giữ/tạm giam khác hay nhân viên hoặc khách thăm) cần được cách ly tập trung trong 14 ngày (xem hướng dẫn của CDC).
  • Nếu một người bị cách ly do có tiếp xúc với một ca nghi nhiễm, người này sau đó được xét nghiệm COVID-19 và có kết quả âm tính thì người bị cách ly đó sẽ không còn bị hạn chế cách ly nữa.
 • Trong ngữ cảnh COVID-19, một người (người đang bị giam giữ/tạm giam hoặc nhân viên) được xem là có tiếp xúc gần nếu họ:
  • Ở trong khoảng cách 6 thước Anh hoặc 2 mét với ca nhiễm COVID-19 trong một khoảng thời gian kéo dài HOẶC
  • Có tiếp xúc trực tiếp với dịch tiết truyền nhiễm của trường hợp nhiễm COVID-19 (vd. bị ho vào)

Tiếp xúc gần có thể xảy ra khi ai đó chăm sóc, sống cùng, gặp gỡ hoặc chia sẻ không gian chung với ca nhiễm COVID-19. Dữ liệu để thông báo định nghĩa về tiếp xúc gần rất hạn chế. Các cân nhắc khi đánh giá tiếp xúc gần bao gồm thời gian phơi nhiễm (vd. thời gian phơi nhiễm dài hơn có thể gia tăng nguy cơ phơi nhiễm) và các triệu chứng lâm sàng của người nhiễm COVID-19 (vd. ho có thể gia tăng nguy cơ phơi nhiễm cũng giống như việc phơi nhiễm với bệnh nhân bị bệnh nặng).

 • Hạn chế tối đa việc di chuyển của người đang bị cách ly ra ngoài khu vực cách ly.
  • Khám bệnh và chăm sóc y tế bên trong hoặc gần khu vực cách ly khi có thể.
  • Phục vụ các bữa ăn bên trong khu cách ly.
  • Không để các cá nhân đang bị cách ly tham gia các hoạt động nhóm.
  • Chỉ định phòng vệ sinh riêng cho từng cá nhân bị cách ly nếu có thể.
 • Các cơ sở triển khai mọi nỗ lực có thể để cách ly riêng từng đối tượng tiếp xúc gần với các ca nhiễm COVID-19. Tạo đoàn hệ nhiều đối tượng tiếp xúc gần của ca nhiễm COVID-19 đang bị cách ly có thể lây truyền COVID-19 từ những người bị nhiễm sang những người chưa bị nhiễm. Chỉ nên thực hiện việc tạo đoàn hệ nếu không còn lựa chọn nào khác.
  • Nếu tạo đoàn hệ các đối tượng tiếp xúc gần đang cách ly là việc thực sự cần thiết, các triệu chứng của mọi cá nhân cần được theo dõi chặt chẽ và những người có các triệu chứng COVID-19 nên được cách ly y tế
  • Nếu cách ly toàn bộ khu nhà do có tiếp xúc với một ca ở cùng trong khu nhà đó, thì toàn bộ khu nhà có thể cần được coi như là một đoàn hệ và được đưa vào cách ly.
  • Một số cơ sở có thể chọn đặt quy tắc chung là cách ly toàn bộ những người mới đến trong 14 ngày trước khi chuyển họ sang nhóm chung của cơ sở (không phải vì họ đã phơi nhiễm với ca nhiễm COVID-19). Trong trường hợp này, tránh trộn lẫn những người bị cách ly do phơi nhiễm với ca nhiễm COVID-19 với những cá nhân đang được cách ly thường quy cho đối tượng mới vào.
  • Nếu có thể, không đưa thêm người vào đoàn hệ cách ly hiện có sau 14 ngày kể từ khi bắt đầu tính thời gian cách ly.
 • Nếu số người bị cách ly vượt quá lượng không gian cách ly riêng có sẵn trong cơ sở, cần đặc biệt lưu ý tới những người có nguy cơ mắc bệnh nghiêm trọng cao hơn do COVID-19. Lý tưởng nhất là họ không nên được đưa vào đoàn hệ với những cá nhân đang bị cách ly khác. Nếu không tránh được việc tạo đoàn hệ, hãy tạo mọi nơi ở có thể để giảm nguy cơ phơi nhiễm cho những người có nguy cơ cao hơn. (Ví dụ, tăng cường các chiến dịch cách ly giao tiếp xã hội cho các cá nhân có nguy cơ cao hơn.)
 • Theo thứ tự ưu tiên, các cá nhân bị cách ly nên được tập trung ở:
  • Riêng rẽ, trong các buồng giam riêng có tường kiên cố (tức là không có chấn song) và cửa kiên cố đóng kín
  • Riêng rẽ, trong các buồng giam riêng có tường kiên cố nhưng không có cửa kiên cố
  • Như một đoàn hệ, trong một buồng giam rộng có tường kiên cố, có thông khí tốt và cửa kiên cố đóng kín và không gian cá nhân tối thiểu là 6 thước Anh hoạc 2 mét cho mỗi người theo tất cả các hướng
  • Như một đoàn hệ, trong một buồng giam rộng có tường kiên cố, có thông khí tốt và không gian cá nhân tối thiểu là 6 thước Anh hoặc 2 mét cho mỗi người theo tất cả các hướng nhưng không có cửa kiên cố
  • Như một đoàn hệ, trong một buồng giam riêng không có tường kiên cố hoặc cửa kiên cố (tức là buồng giam bao quanh toàn bộ bằng chấn song), tốt nhất là có buồng trống giữa các buồng có người và không gian cá nhân tối thiểu là 6 thước Anh hoặc 2 mét giữa mỗi người (Dù các cá nhân ở trong các buồng riêng trong trường hợp này, luồng không khí giữa các buồng giam về cơ bản đã biến nó thành một sắp xếp đoàn hệ trong ngữ cảnh của COVID-19.)
  • Như một đoàn hệ, trong các buồng giam nhiều người không có tường kiên cố hoặc cửa kiên cố (tức là buồng giam bao quanh toàn bộ bằng chấn song), tót nhất là có buồng trống giữa các buồng có người. Thực hiện các chiến lược cách ly giao tiếp xã hội liên quan tới việc chỗ ở trong phần Phòng ngừa để duy trì khoảng cách tối thiểu là 6 thước Anh hoặc 2 mét giữa các cá nhân ở chung một buồng giam.
  • Như một đoàn hệ, trong chỗ ở đã được phân cho các cá nhân nhưng không được di chuyển ra khỏi chỗ ở (nếu toàn bộ khu nhà đã bị phơi nhiễm). Thực hiện các chiến lược tạo cách ly giao tiếp xã hội liên quan tới việc chỗ ở trong phần Phòng ngừa ở trên dể duy trì khoảng cách tối thiểu là 6 thước Anh hoặc 2 mét giữa các cá nhân.
  • Chuyển an toàn sang một cơ sở khác có năng lực cách ly theo một trong các sắp xếp ở trên.
   (LƯU Ý - Tránh thuyên chuyển do có khả năng lây nhiễm cho một cơ sở khác; chỉ thực hiện nếu không còn lựa chọn nào khác.)
 • Các đối tượng bị cách ly nên đeo khẩu trang nếu khả thi dựa vào nguồn cung địa phương, để kiểm soát nguồn bệnh, trong các tình huống sau (xem phần Trang bị bảo hộ cá nhânBảng 1):
  • Nếu tạo đoàn hệ, các đối tượng bị cách ly nên đeo khẩu trang toàn bộ thời gian (tránh lây truyền từ người bị nhiễm sang người chưa bị nhiễm).
  • Nếu được cách ly riêng, các cá nhân nên đeo khẩu trang bất cứ khi nào có người không phải cách ly vào trong khu vực cách ly.
  • Toàn bộ các cá nhân cách ly nên đeo khẩu trang nếu họ phải đi ra khu cách ly vì bất kỳ lý do gì.
  • Những người không có triệu chứng đang trong giai đoạn cách ly thường quy cho người mới vào (không phơi nhiễm đã biết với một ca nhiễm COVID-19) không cần đeo khẩu trang.
 • Nhân viên có tiếp xúc gần với những người đang bị cách ly nên sử dụng trang bị bảo hộ cá nhân được khuyến nghị nếu khả thi dựa vào nguồn cung địa phương, tính khả thi và sự an toàn trong phạm vi công việc của họ (xem phần Trang bị bảo hộ cá nhânBảng 1).
  • Nhân viên giám sát những người đang bị giam giữ/tạm giam không có triệu chứng đang được cách ly thường quy cho người mới vào (không phơi nhiễm đã biết với một ca nhiễm COVID-19) không cần sử dụng trang bị bảo hộ cá nhân.
 • Các đối tượng bị cách ly nên được theo dõi các triệu chứng của COVID-19 hai lần một ngày, bao gồm việc kiểm tra thân nhiệt.
  • Nếu một người biểu hiện các triệu chứng, họ cần được chuyển tới khu cách ly y tế ngay và được khám thêm. (Xem phần Cách ly y tế ở trên.)
  • Xem phần Khám sàng lọc để biết quy trình thực hiện kiểm tra thân nhiệt an toàn đối với những người không có triệu chứng có tiếp xúc gần với ca nhiễm COVID-19.
 • Nếu một người thuộc một đoàn hệ bị cách ly bắt đầu có các triệu chứng:
  • Nếu cá nhân đó được xét nghiệm COVID-19 và có kết quả dương tính: thời gian cách ly còn lại trong giai đoạn yêu cầu 14 cho đoàn hệ đó phải được đặt lại về 0.
  • Nếu cá nhân đó được xét nghiệm COVID-19 và có kết quả âm tính: không cần đặt lại thời gian cách ly 14 ngày đối với cá nhân đó và khoảng thời gian cách ly còn lại cho đoàn hệ đó. Cá nhân này có thể rời khỏi khu cách ly y tế để trở lại đoàn hệ cách ly trong khoảng thời gian cách ly còn lại.
  • Nếu cá nhân đó chưa được xét nghiệm COVID-19: thời gian cách ly 14 ngày còn lại của đoàn hệ phải được đặt lại thành 0.
 • Hạn chế không để các đối tượng bị cách ly rời khỏi cơ sở (bao gồm việc chuyển sang cơ sở khác) trong khoảng thời gian cách ly 14 ngày, trừ khi được thả hoặc cần phải chuyển đi để khám bệnh, kiểm soát lây nhiễm, thiếu không gian cách ly hoặc để giảm nhẹ mối lo ngại về an ninh.
 • Các cá nhân đang được cách ly có thể không bị hạn chế cách ly nữa nếu họ không bộc lộ các triệu chứng trong khoảng thời gian cách ly 14 ngày.
 • Các bữa ăn nên được cung cấp cho các cá nhân đang được cách ly tại nơi cách ly của họ. Các trường hợp đang phải cách ly nên vứt bỏ các vật dụng bày đồ ăn dùng một lần vào thùng rác. Các vật dụng bày đồ ăn không phải loại dùng một lần nên được xử lý bằng găng tay và rửa bằng nước nóng hoặc trong máy rửa bát đĩa. Những người xử lý vật dụng bày đồ ăn đã qua sử dụng nên vệ sinh tay sau khi tháo găng tay.
 • Đồ giặt là từ những người đang phải cách ly có thể được giặt chung với đồ của người khác.
  • Những người xử lý đồ giặt của người đang phải cách ly nên đeo găng tay dùng một lần, thải bỏ chúng sau mỗi lần sử dụng và vệ sinh tay ngay sau đó.
  • Không nên vung vẩy đồ bẩn đem đi giặt. Điều này sẽ giảm thiểu khả năng phát tán vi-rút vào không khí.
  • Giặt sạch đồ theo cách phù hợp với hướng dẫn của nhà sản xuất. Nếu có thể, hãy giặt đồ sử dụng cài đặt nhiệt độ cao nhất thích hợp cho món đồ đó và sấy đồ khô hoàn toàn.
  • Làm sạch và khử trùng móc treo quần áo theo hướng dẫn trên cho các bề mặt tiếp xúc. Nếu có thể, hãy cân nhắc việc đặt túi lót, loại dùng một lần (có thể vứt bỏ) hoặc có thể giặt được.

Quản lý những người đang bị giam giữ/tạm giam có các triệu chứng của COVID-19

LƯU Ý: Một số khuyến nghị bên dưới áp dụng chính với các cơ sở có năng lực chăm sóc sức khỏe tại chỗ. Các cơ sở có năng lực chăm sóc sức khỏe tại chỗ hoặc không có đủ chỗ để cách ly y tế nên phối hợp với nhân viên y tế công cộng địa phương nhằm đảm bảo những trường hợp nghi nhiễm COVID-19 sẽ được cách ly, khám và xét nghiệm hiệu quả (nếu được chỉ định) và được chăm sóc. 

 • Nếu có thể, hãy chỉ định môt phòng gần chỗ ở cho nhân viên chăm sóc sức khỏe để khám các cá nhân có các triệu chứng COVID-19, hơn là để họ đi tới phòng y tế để được khám bệnh.
 • Những người đang bị giam giữ/tạm giam có các triệu chứng của COVID-19 nên đeo khẩu trang và nên được cách ly y tế ngay lập tức. Ngừng sử dụng khẩu trang nếu nó ngăn cản việc thở. Xem phần Cách Ly Y Tế ở trên.
 • Nhân viên y tế nên đánh giá các cá nhân có triệu chứng để xác định xem có cần chỉ định việc xét nghiệm COVID-19 hay không. Tham khảo hướng dẫn của CDC để biết thông tin về khám bệnh href="https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/clinical-criteria.html" mptagindex="2">xét nghiệm. Cũng cần xem phần Kiểm Soát Lây NhiễmChăm Sóc Lâm Sàng bên dưới.
 • Nếu xét nghiệm được chỉ định (hoặc nếu nhân viên y tế cần làm rõ khi được chỉ định xét nghiệm), hãy liên hệ với sở y tế của tiểu bang, địa phương, bộ lạc và/hoặc lãm thổ. Làm việc với các phòng thí nghiệm y tế công cộng hoặc tư nhân có sẵn để tiếp cận các vật tư hoặc dịch vụ xét nghiệm.
  • Nếu xét nghiệm COVID-19 cho kết quả dương tính, hãy tiếp tục cách ly y tế. (Xem phần href="#medicalisolation" mptagindex="1">Cách Ly Y Tế ở trên.)
  • Nếu xét nghiệm COVID-19 cho kết quả âm tính, hãy cho cá nhân về nơi giam giữ được phân trước đó trừ khi họ yêu cầu phải được khám bệnh hoặc chăm sóc y tế thêm.

Chiến Lược Quản Lý đối với Người Bị Giam Giữ/Tạm Giam không có Triệu Chứng COVID-19

 • Cung cấp thông tin rõ ràng cho người bị giam giữ/tạm giam về sự xuất hiện của các ca bệnh COVID-19 trong cơ sở và sự cần thiết phải tăng cách ly giao tiếp xã hội và giữ vệ sinh để phòng bệnh
  • Cân nhắc việc để nhân viên y tế thực hiện các phiên trả lời thường xuyên cho các thắc mắc về COVID-19.
  • Đảm bảo cung cấp thông tin sao cho những người không biết tiếng Anh và những người có trình độ học vấn thấp cũng có thể hiểu được, đồng thời đáp ứng các nhu cầu cần thiết cho người khuyết tật về nhận thức hoặc trí tuệ và những người bị điếc, mù hoặc khiếm thị.
 • Thực hiện đo thân nhiệt hàng hàng tại những nơi giam giữ đã xác định có ca bệnh COVID-19, đặc biệt là nếu có lo ngại rằng những người bị giam giữ/tạm giam không thông báo triệu chứng cho nhân viên.Xem phần Khám sàng lọc để biết quy trình thực hiện đo thân nhiệt một cách an toàn.
 • Cân nhắc áp dụng thêm các biện pháp để tăng cường cách ly giao tiếp xã hội trong cơ sở.

Chiến Lược Quản lý dành cho Nhân Viên

 • Cung cấp thông tin rõ ràng cho nhân viên về sự xuất hiện các ca bệnh COVID-19 tại cơ sở và sự cần thiết phải thực hiện cách ly giao tiếp xã hội cũng như khuyến khích các biện pháp giữ vệ sinh để phòng bệnh.
  • Cân nhắc việc đề nghị nhân viên y tế thực hiện các phiên trả lời thường xuyên cho các thắc mắc về COVID-19 của nhân viên.
 • Nhân viên được xác định có tiếp xúc gần với ca bệnh COVID-19 phải tự cách ly tại nhà trong 14 ngày, sau đó có thể trở lại làm việc nếu không tiến triển các triệu chứng.
  • Xem trên đây để biết định nghĩa về tiếp xúc gần.
  • Tham khảo Hướng dẫn của CDC để biết thêm các khuyến cáo về cách ly tại nhà cho nhân viên.

Kiểm Soát Lây Nhiễm

Hướng dẫn kiểm soát lây nhiễm dưới đây áp dụng cho tất cả các loại hình cơ sở cải huấn. Từng cơ sở nên tự đánh giá nhu cầu riêng của mình dựa trên loại hình nhân viên phơi nhiễm và loại hình người bị giam giữ/tạm giam có nghi ngờ hoặc xác nhận đã mắc COVID-19.

 • Tất cả những người có nguy cơ tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp với các ca bệnh COVID-19 hoặc các vật liệu truyền nhiễm (bao gồm các chất dịch tiết từ cơ thể; vật tư, thiết bị và dụng cụ y tế bị nhiễm mầm bệnh; các bề mặt môi trường bị nhiễm mầm bệnh; hoặc không khí bị nhiễm mầm bệnh) phải tuân theo các biện pháp kiểm soát lây nhiễm được nêu trong Khuyến Cáo Tạm Thời của CDC về Kiểm Soát và Phòng Ngừa Lây Nhiễm dành cho Bệnh Nhân Nghi Ngờ hoặc Đã Xác Nhận Mắc Bệnh Vi-rút Corona 2019 (COVID-19) tại các Cơ Sở Y Tế . Thường xuyên theo dõi các hướng dẫn này để có bản cập nhật.
  • Thực hiện theo hướng dẫn trên đây càng đầy đủ càng tốt trong bối cảnh riêng của cơ sở cải huấn/giam giữ. Một số nội dung cụ thể có thể không áp dụng trực tiếp cho các cơ sở y tế nằm trong các cơ sở cải huấn và trung tâm giam giữ, hoặc cho các cơ sở không có chức năng chăm sóc y tế tại chỗ, và có thể cần được điều chỉnh để phản ánh hoạt động và nhu cầu về giam giữ của cơ sở.
  • Lưu ý rằng những khuyến cáo này áp dụng cho nhân viên cũng như cho những người bị giam giữ/tạm giam mà có thể tiếp xúc với các vật liệu bị ô nhiễm trong quá trình thực hiện công việc của họ tại cơ sở (ví dụ như dọn vệ sinh).
 • Nhân viên nên thận trọng khi tiếp xúc với những người có triệu chứng nhiễm trùng đường hô hấp. Nên hết sức giảm thiểu tiếp xúc trong chừng mực có thể cho đến khi người bị nhiễm bệnh đeo khẩu trang. Nếu nghi ngờ bị COVID-19, nhân viên phải mang trang bị bảo hộ cá nhân theo khuyến cáo (xem mục Trang bị bảo hộ cá nhân).
 • Xem mục Trang bị bảo hộ cá nhân để biết các trang bị bảo hộ cá nhân được khuyến cáo dành cho người tiếp xúc với ca bệnh COVID-19 đã xác nhận và các đồ vật có thể nhiễm mầm bệnh.

Chăm Sóc Lâm Sàng cho các Ca nhiễm COVID-19 

 • Các cơ sở phải đảm bảo người bị giam giữ/tạm giam được khám bệnh và được điều trị ngay khi có những dấu hiệu đầu tiên của triệu chứng COVID-19.
  • Nếu một cơ sở không thể thực hiện việc đánh giá và điều trị như vậy, cần phải có kế hoạch chuyển người đó đến cơ sở khác hoặc bệnh viện địa phương một cách an toàn.
  • Khám bệnh ban đầu sẽ xác định liệu người xuất hiện triệu chứng đó có nguy cơ cao bị bệnh nặng do COVID-19 hay không. Những người có nguy cơ cao có thể bao gồm người cao tuổi và người ở mọi lứa tuổi có bệnh nền như bệnh phổi, bệnh tim và bệnh tiểu đường. Xem trang web của CDC để biết danh sách đầy đủ và kiểm tra thường xuyên các thông tin cập nhật khi có thêm dữ liệu để biết thông tin về vấn đề này.
 • Nhân viên thực hiện khám và chăm sóc cho người bị nghi ngờ hoặc đã xác nhận mắc COVID-19 phải tuân theo Hướng Dẫn Lâm Sàng Tạm Thời của CDC để Quản Lý Bệnh Nhân Xác Nhận Mắc Bệnh Vi-rút Corona (COVID-19) và thường xuyên theo dõi trang web hướng dẫn này để có bản cập nhật của những khuyến cáo này.
 • Nhân viên y tế nên thực hiện việc khám những người có các triệu chứng hô hấp hoặc tiếp xúc với ca bệnh COVID-19 trong căn phòng riêng biệt, đóng cửa nếu có thể, trong khi mang Trang bị bảo hộ cá nhân và đảm bảo mọi trường hợp nghi ngờ nhiễm bệnh đều đeo phải khẩu trang.
  • Nếu có thể, hãy sử dụng một căn phòng gần mỗi đơn vị giam giữ làm nơi khám cho những người có triệu chứng COVID-19, thay vì để họ đi bộ khắp trong cơ sở để đến chỗ khám bệnh.
 • Các bác sĩ lâm sàng được khuyến khích nên kiểm tra các nguyên nhân khác gây ra bệnh hô hấp (ví dụ như cúm).
 • Cơ sở nên có kế hoạch sẵn sàng để chuyển những người bị bệnh nặng do COVID-19 đến bệnh viện địa phương nếu họ cần được chăm sóc y tế vượt quá khả năng của cơ sở.
 • Khi đánh giá và điều trị cho những người có triệu chứng COVID-19 không biết tiếng Anh, hãy sử dụng dịch vụ thông dịch qua điện thoại hoặc cung cấp một thông dịch viên được đào tạo, nếu có thể.

Trang bị bảo hộ cá nhân (PPE)dược khuyến nghị dùng và đào tạo về PPE cho nhân viên và những người đang bị giam giữ/cầm tù

 • Đảm bảo tất cả nhân viên (nhân viên y tế và nhân viên không phải ngành y tế) và những người bị giam giữ/ bị tạm giam mà sẽ tiếp xúc với các vật liệu truyền nhiễm trong công việc được giao của họ đều được đào tạo để biết cách mặc vào, cởi ra và thải bỏ trang bị bảo hộ cá nhân đúng cách, phù hợp với mức độ tiếp xúc với các ca bệnh COVID-19 nghi ngờ hoặc đã xác nhận.
  • Đảm bảo rằng nhân viên và người bị giam giữ/bị cầm tù mà cần trang bị bảo vệ hô hấp (ví dụ như khẩu trang N95) để thực hiện công việc của họ đều đã được đã được kiểm tra sức khỏe không có bệnh, được huấn luyện và được kiểm tra sự vừa vặn của thiết bị theo chương trình bảo vệ hô hấp của hãng sở.
  • Để xem áp phích và tài liệu huấn luyện về trang bị bảo hộ cá nhân, vui lòng truy cập Trang Web của CDC về Bảo Vệ Nhân Viên Y Tế.
 • Đảm bảo tất cả nhân viên được huấn luyện cách thực hành vệ sinh tay sau khi cởi trang bị bảo hộ cá nhân.
 • Nếu người quản lý dự đoán rằng những người bị giam giữ/tạm giam sẽ yêu cầu trang bị bảo hộ cá nhân không cần thiết, hãy xem xét huấn luyện về các loại trang bị bảo hộ cá nhân cần thiết cho từng mức độ tiếp xúc với các ca bệnh COVID-19 và với người tiếp xúc với ca bệnh và những lý do cho sự khác biệt đó (xem Bảng 1). Theo dõi hướng dẫn của CDC được liên kết trong Bảng 1 để có bản cập nhật về trang bị bảo hộ cá nhân được khuyến cáo.
 • Cất giữ trang bị bảo hộ cá nhân được khuyến cáo ở gần những nơi cần sử dụng trong cơ sở, để nhanh chóng lấy được trong tình huống khẩn cấp.
 • Trang bị bảo hộ cá nhân được khuyến cáo cho người bị giam giữ/tạm giam và nhân viên của cơ sở cải huấn sẽ khác nhau tùy theo kiểu tiếp xúc của họ với các ca bệnh COVID-{[# 0]} và những người đã tiếp xúc với các ca bệnh này (xem Bảng 1). Dưới đây là định nghĩa về từng loại trang bị bảo hộ cá nhân được khuyến cáo. Như đã nêu trên, hãy lưu ý rằng trong quá trình ứng phó với COVID-19, dự đoán rằng sẽ thiếu trang bị bảo hộ cá nhân thuộc mọi thể loại.
  • Mặt nạ N95
   Xem hướng dẫn dưới đây về thời điểm có thể chấp nhận dùng khẩu trang để thay thế cho mặt nạ N95. Mặt nạ N95 nên được ưu tiên sử dụng khi nhân viên dự kiến sẽ tiếp xúc với các hạt nhỏ lơ lửng chứa vi-rút bắn ra từ người bệnh COVID-19.
  • Khẩu trang
  • Bảo vệ mắt - kính bảo hộ hoặc tấm chắn mặt dùng một lần bao phủ hoàn toàn mặt trước và hai bên của khuôn mặt
  • Một đôi găng tay khám bệnh dùng một lần
   Cần phải thay găng tay nếu bị rách hoặc bị vấy bẩn.
  • Áo choàng cách ly y tế dùng một lần hoặc áo liền quần dùng một lần, nếu khả thi
   • Nếu nhân viên trông coi không thể mặc áo choàng hoặc áo liền quần dùng một lần vì trang phục này làm hạn chế khả năng tiếp cận dây đai và dụng cụ hành nghề, đảm bảo rằng dây đai và dụng cụ được khử trùng sau khi tiếp xúc với các cá nhân. Làm sạch và khử trùng dây đai và dụng cụ trước khi sử dụng lại bằng cách sử dụng bình xịt hoặc khăn lau làm sạch dùng trong gia đình, theo nhãn sản phẩm.
   • Nếu xảy ra tình trạng thiếu áo choàng, thì áo choàng phải được ưu tiên cho những quy trình tạo ra hạt nhỏ lơ lửng, các hoạt động chăm sóc dự kiến sẽ có các hạt bị phun hoặc bắn ra và hoạt động chăm sóc bệnh nhân có nhiều tiếp xúc tạo cơ hội để lây truyền mầm bệnh sang tay và quần áo của nhân viên.
 • Lưu ý rằngtrong quá trình ứng phó với COVID-19, dự kiến sẽ thiếu trang bị bảo hộ cá nhân thuộc tất cả các thể loại, đặc biệt là trang bị dành cho người không phải là nhân viên y tế. Hướng dẫn sử dụng tối ưu vật tư theo từng thể loại có tại trang web của CDC:
Phân Loại Những Người Mang Trang Bị Bảo Hộ Cá Nhân
Phân Loại Những Người Mang Trang Bị Bảo Hộ Cá Nhân Mặt nạ N95 Khẩu trang Bảo vệ mắt Găng tay Áo Choàng/Áo Liền Quần
Người Bị Giam Giữ/Tạm giam
Những người bị giam giữ/tạm giam không có triệu chứng bệnh (được cách ly vì tiếp xúc gần với ca bệnh COVID-19*) Sử dụng khẩu trang để kiểm soát nguồn lây nhiễm nếu khả thi
căn cứ nguồn cung vật tư của địa phương, đặc biệt là nếu được giam giữ chung trong đoàn hệ
Những người bị giam giữ/tạm giam đã xác nhận hoặc nghi ngờ mắc COVID-19, hoặc có các triệu chứng của bệnh COVID-19 X
Những người bị giam giữ/tạm giam được giao công việc xử lý đồ bẩn đem giặt hoặc vật dụng bày đồ ăn đã sử dụng của một người nhiễm COVID-19 hoặc của người tiếp xúc với người bệnh. X X
Người bị giam giữ/tạm giam được giao công việc làm vệ sinh những khu vực mà người nhiễm COVID-19 đã đến đó Có thể cần thêm trang bị bảo hộ cá nhân căn cứ theo nhãn sản phẩm. Xem Hướng dẫn của CDC để biết thêm chi tiết. X X
Nhân viên
Nhân viên tiếp xúc trực tiếp với những người bị giam giữ/tạm giam không có triệu chứng bệnh và đang được cách ly vì đã tiếp xúc gần với người nhiễm COVID-19* (nhưng không thực hiện đo thân nhiệt hoặc chăm sóc y tế) Khẩu trang, kính bảo vệ mắt và găng tay nếu nguồn cung ứng của địa phương và phạm vi công việc cho phép.
Nhân viên thực hiện đo thân nhiệt cho bất kỳ nhóm người nào (nhân viên, khách thăm hoặc người bị giam giữ/tạm giam) hoặc chăm sóc y tế cho những người bị cách ly không có triệu chứng bệnh X X X X
Nhân viên tiếp xúc trực tiếp với (bao gồm vận chuyển) hoặc chăm sóc y tế cho những người nghi ngờ hoặc đã xác nhận nhiễm COVID-19 (xem Hướng dẫn của CDC về kiểm soát lây nhiễm) X** X X X
Nhân viên có mặt trong một thủ thuật cho người nghi ngờ hoặc đã xác nhận nhiễm COVID-{[# 0]} mà ở đó có thể phát sinh các giọt bắn từ đường hô hấp lơ lửng trong không khí (xem Hướng dẫn của CDC về kiểm soát lây nhiễm) X X X X
Nhân viên xử lý đồ bẩn đem giặt hoặc các vật dụng bày đồ ăn đã sử dụng của người nhiễm COVID-19 hoặc của người tiếp xúc với người bệnh X X
Nhân viên làm vệ sinh khu vực nơi người nhiễm COVID-19 đã đến Có thể cần thêm trang bị bảo hộ cá nhân căn cứ theo nhãn sản phẩm. Xem Hướng dẫn của CDC để biết thêm chi tiết. X X
*Nếu một cơ sở lựa chọn cách ly thường quy tất cả những đối tượng mới vào (không có triệu chứng hoặc tiếp xúc với ca bệnh COVID-19) trước khi gộp chung vào những đối tượng hiện tại trong cơ sở, thì không cần sử dụng khẩu trang.
** Nên sử dụng mặt nạ N95 được NIOSH phê chuẩn. Tuy nhiên, dựa trên phân tích tình hình địa phương và khu vực về nguồn cung trang bị bảo hộ cá nhân, thì khẩu trang là một lựa chọn thay thế chấp nhận được khi chuỗi cung ứng mặt nạ không đáp ứng đủ nhu cầu. Trong thời gian này, nên ưu tiên dành mặt nạ cho các thủ thuật có khả năng phát sinh các giọt bắn từ đường hô hấp lơ lửng trong không khí, vốn gây ra nguy cơ phơi nhiễm cao nhất cho nhân viên.

Các phương thức kiểm tra nhiệt độ và sàng lọc bằng phỏng vấn cho các cá nhân đang bị giam giữ/cầm tù, nhân viên và khách thăm

Hướng dẫn trên đây khuyến cáo khám sàng lọc qua phỏng vấn và đo thân nhiệt cho những người bị giam giữ/tạm giam, nhân viên, tình nguyện viên và khách đến các cơ sở cải huấn và giam giữ, cũng như những người bị giam giữ/tạm giam được chuyển đến một cơ sở khác hoặc được thả khỏi nơi giam giữ. Dưới đây là chi tiết các câu hỏi phỏng vấn khám sàng lọc về các triệu chứng COVID-19 và việc tiếp xúc với các ca bệnh đã xác nhận, cũng như quy trình đo thân nhiệt một cách an toàn.

 • Việc phỏng vấn khám sàng lọc về các triệu chứng COVID-19 và việc tiếp xúc với các ca bệnh COVID-19 cần bao gồm các câu hỏi sau đây:
  • Hôm nay hoặc trong vòng {[# 0]} giờ qua, quý vị có bất kỳ triệu chứng nào sau đây không?
   • Sốt, cảm thấy nóng sốt, hoặc ớn lạnh?
   • Ho?
   • Khó thở?
  • Trong 14 ngày qua, quý vị có tiếp xúc với một người được biết là nhiễm vi-rút corona mới (COVID-19) không?
 • Dưới đây là quy trình đo thân nhiệt cá nhân một cách an toàn:
  • Thực hiện vệ sinh tay.
  • Đeo khẩu trang, kính bảo vệ mắt (kính bảo hộ hoặc tấm chắn mặt dùng một lần bao phủ hoàn toàn mặt trước và hai bên của khuôn mặt), áo choàng/áo liền quần và một đôi găng tay dùng một lần
  • Do thân nhiệt cho cá nhân
  • Nếu thực hiện đo thân nhiệt cho nhiều người, hãy bảo đảm thay găng tay sạch sau khi đo cho từng người và nhiệt kế đã được vệ sinh kỹ lưỡng sau mỗi lần đo. Nếu sử dụng nhiệt kế dùng một lần hoặc nhiệt kế không tiếp xúc, và người thực hiện đo không chạm vào người được đo, thì không cần phải thay găng tay mỗi lần đo. Nếu sử dụng nhiệt kế không tiếp xúc, cần phải thường xuyên vệ sinh nhiệt kế theo khuyến cáo của CDC về kiểm soát lây nhiễm.
  • Cởi và thải bỏ trang bị bảo hộ cá nhân
  • Thực hiện vệ sinh tay.
Trang được kiểm soát lần cuối: Ngày 7 tháng 5 năm 2020