Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang web này được cập nhật thường xuyên. Một số nội dung có thể còn bằng tiếng Anh cho đến khi được dịch hết.

Cập nhật quan trọng: Cơ sở y tế
CDC đã cập nhật một số phương thức chọn lọc để vận hành hệ thống y tế hiệu quả nhằm thích ứng với hoạt động tiêm chủng COVID-19. Tìm hiểu thêm
BẢN CẬP NHẬT
Với bằng chứng mới về biến thể B.1.617.2 (Delta), CDC đã cập nhật hướng dẫn dành cho những người được tiêm chủng đầy đủ. CDC khuyến nghị tất cả giáo viên, nhân viên, học sinh và khách đến trường K-12 nên đeo khẩu trang bất kể tình trạng tiêm chủng của họ như thế nào. Học sinh sẽ trở lại học toàn thời gian trên lớp vào mùa thu và nên áp dụng các chiến lược phòng ngừa theo lớp tại trường.
BẢN CẬP NHẬT
Nhà Trắng tuyên bố rằng du khách quốc tế bắt buộc phải có tiêm vắc-xin trước khi vào Hoa Kỳ và có hiệu lực từ ngày 8 tháng 11 năm 2021. Đối với các mục đích vào Hoa Kỳ, vắc-xin được chấp nhận sẽ bao gồm các vắc-xin nằm trong danh sách được sử dụng khẩn cấp của WHO và được FDA phê duyệt hay cho phép sử dụng. Thông tin thêm có ở đây.
BẢN CẬP NHẬT
Yêu cầu khi du lịch vào Hoa Kỳ đang thay đổi, bắt đầu từ 8, 2021 tháng 11. Thông tin thêm có tại đây.

Hướng dẫn về Phòng ngừa và Quản lý Bệnh vi-rút Corona 2019 (COVID-19) trong các Cơ sở Cải huấn và Trại giam

Hướng dẫn về Phòng ngừa và Quản lý Bệnh vi-rút Corona 2019 (COVID-19) trong các Cơ sở Cải huấn và Trại giam
Cập nhật ngày 3 tháng 5 năm 2022
In

Tóm tắt các thay đổi gần đây

 • Phiên bản trước đó của tài liệu hướng dẫn này được tách thành hai phần:
  • Khung làm việc để đánh giá rủi ro về COVID-19 để chọn các chiến lược phòng ngừa tại các cơ sở cải huấn và trại giam - hướng dẫn về việc xây dựng kế hoạch phòng ngừa COVID-19 linh hoạt dựa vào cấp độ COVID-19 trong cộng đồng và các yếu tố ở cấp cơ sở
  • Phụ lục - hướng dẫn chi tiết về việc triển khai các chiến lược phòng ngừa cụ thể tại các cơ sở cải huấn và trại giam
 • Các chiến lược phòng ngừa COVID-19 được tách thành hai danh mục và cung cấp hướng dẫn về thời điểm áp dụng từng danh mục trong các cơ sở cải huấn và trại giam.
  • Các chiến lược cho hoạt động hàng ngày
  • Các chiến lược phòng ngừa COVID-19
 • Đã thêm các tùy chọn cách ly hậu phơi nhiễm được sửa đổi để các cơ sở cân nhắc giảm bớt tác động của việc cách ly đối với khả năng tiếp cận dịch vụ và sức khỏe tâm thần của người ở trong trại.
 • Đã xóa bỏ các khuyến nghị về trang bị bảo hộ cá nhân liên quan tới COVID-19 dành cho những người xử lý đồ giặt là hoặc vật dụng ăn uống đã qua sử dụng từ những người mắc COVID-19 hoặc những người đã tiếp xúc gần của họ.

Xem các thông tin cập nhật trước đó

Tài liệu này cung cấp hướng dẫn về phòng chống bệnh vi-rút corona 2019 (COVID-19), được điều chỉnh cho các cơ sở cải huấn và trại giam dành cho người lớn và/hoặc trẻ vị thành niên. Hướng dẫn này dựa trên những gì đã biết về khả năng lây truyền và tính chất nghiêm trọng của COVID-19, tính đến ngày 3 tháng 5 năm 2022.

Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Dịch Bệnh (CDC) Hoa Kỳ sẽ cập nhật hướng dẫn này khi cần thiết và khi có thêm thông tin. Vui lòng kiểm tra định kỳ trang web CDC để xem các cập nhật của hướng dẫn cập nhật.

Đối tượng độc giả dự kiến và thuật ngữ

Tài liệu này nhằm cung cấp các nguyên tắc hướng dẫn cho người quản lý chăm sóc sức khỏe và không phải là người chăm sóc sức khỏe của các cơ sở cải huấn và giam giữ dành cho người lớn và người chưa thành niên để hỗ trợ chuẩn bị cho sự xâm nhập, lây lan và giảm thiểu khả năng lây lan của SARS-CoV-2 (vi rút gây ra COVID-19) trong cơ sở của họ. Các cơ sở này bao gồm nhưng không giới hạn đối với các nhà tù liên bang và tiểu bang, trại giam địa phương, cơ sở giam giữ và cải tạo trẻ vị thành niên, trung tâm giam giữ, cơ quan thực thi pháp luật có thẩm quyền quản thúc những người bị giam giữ (tức là Cơ quan Thi hành Luật Hải quan và Di trú Hoa Kỳ, Cơ quan bảo vệ biên giới và Hải quan Hoa Kỳ và Cảnh sát Tư pháp Hoa Kỳ), cũng như các bộ phận tương ứng về y tế tại cộng đồng và các cơ quan phúc lợi trẻ em. Một số cơ sở và cơ quan này có thể điều chỉnh hướng dẫn của CDC cho các cơ sở cải huấn và giam giữ dựa trên số người cụ thể hoặc nhu cầu hoạt động của họ. Lưu ý rằng hướng dẫn này không xác định giới hạn số người cụ thể cho bất kỳ cơ sở cải huấn hoặc trại giam nào. Hướng dẫn cung cấp một khuôn khổ để đánh giá rủi ro về COVID-19 trong một cơ sở và để ưu tiên các chiến lược phòng ngừa dựa trên các yếu tố cộng đồng và cấp cơ sở, bao gồm cả các yếu tố nằm ngoài tầm kiểm soát của cơ sở. Hướng dẫn này sẽ không nhất thiết đề cập tới mọi ngữ cảnh giam giữ có thể có và có thể không sử dụng thuật ngữ pháp lý cụ thể đối với các quy trình hoặc thẩm quyền của các cơ quan riêng lẻ. Hướng dẫn này không thay thế bất kỳ luật, quy tắc và quy định hiện hành nào về y tế và sự an toàn của liên bang, tiểu bang, địa phương, bộ lạc hoặc lãnh thổ.

Điều quan trọng cần lưu ý là thanh thiếu niên bị tạm giam hoặc giam giữ có những nhu cầu riêng liên quan đến tuổi tác và sự phát triển của họ, bao gồm cả nhu cầu được tiếp cận với việc học tập trực tiếp. Các cơ sở giam giữ thanh thiếu niên cũng có thể cần điều chỉnh các khía cạnh của tài liệu hướng dẫn này để tuân thủ các yêu cầu quy định và hoạt động của cơ sở cụ thể đối với hệ thống tư pháp và phúc lợi trẻ em dành cho trẻ vị thành niên.

Hướng dẫn này có thể cần được điều chỉnh dựa trên không gian thực tế của từng cơ sở, việc bố trí nhân viên, số lượng người đang bị giam giữ, hoạt động, lịch sử bùng phát SARS-CoV-2, các yếu tố cộng đồng cũng như các nguồn lực và điều kiện khác. Các cơ sở phải liên hệ với CDC (eocevent366@cdc.gov) hoặc sở y tế công cộng của tiểu bang, địa phương, bộ lạc hoặc lãnh thổ của họ nếu họ cần hỗ trợ trong việc áp dụng các nguyên tắc này hoặc giải quyết các vấn đề không được đề cập cụ thể trong hướng dẫn này.

Khái niệm các thuật ngữ

 • Các chiến lược phòng ngừa COVID-19
 • Tiếp xúc gần hoặc phơi nhiễm với người mắc COVID-19: Những người gần đây có tiếp xúc với SARS-CoV-2 có thể được xác định trong các cơ sở cải huấn và trại giam theo hai cách:
  • Nghiên cứu ca bệnh và truy dấu tiếp xúc truyền thống. Tham khảo trang web của CDC để biết định nghĩa hiện tại về thời điểm một người sẽ được coi là người tiếp xúc gần của một người mắc COVID-19.
  • Truy dấu người tiếp xúc dựa trên địa điểm Khi nghiên cứu ca bệnh và truy dấu người tiếp xúc truyền thống không khả thi, các cơ sở có thể xác định những người gần đây đã biết hoặc có khả năng tiếp xúc với nguồn SARS-CoV-2 dựa trên việc họ đã có thời gian ở cùng địa điểm với người bị nhiễm bệnh (ví dụ: tất cả người bị giam và nhân viên được phân tại một khu giam đã được xác định có ca bệnh).
 • Những người đang bị giam giữ/tạm giam hoặc tù nhân: Người lớn và trẻ vị thành niên bị giam giữ trong trại giam ngắn hạn, dài hạn, trung tâm cải huấn hoặc cơ sở giam giữ khác. Thuật ngữ này bao gồm những người đã bị kết án cũng như những người bị giữ để xét xử trước khi xét xử hoặc vì mục đích dân sự.
 • Cô lập y tế: Tách riêng một cá nhân được xác nhận hoặc bị nghi nhiễm COVID-19 để ngăn ngừa tiếp xúc với người khác và giảm nguy cơ lây nhiễm.
 • Cách ly: Tách riêng một cá nhân đã tiếp xúc gần với một người được xác nhận hoặc bị nghi nhiễm COVID-19, để giảm nguy cơ lây truyền cho những người khác nếu cá nhân đó sau đó được phát hiện mắc COVID-19.
 • Nhân viên: Tất cả các nhân viên khu vực công hoặc tư nhân làm việc trong một cơ sở cải huấn hoặc trại giam. "Nhân viên" không phân biệt giữa nhân viên y tế, giam gữ, dịch vụ ăn uống và các loại nhân viên khác, cũng không phân biệt giữa chủ lao động tư nhân và thuộc cơ quan chính phủ.
 • Tiêm đầy đủ và đúng hạn vắc-xin ngừa COVID-19 được xác định theo hướng dẫn của CDC. Định nghĩa này có thể thay đổi theo thời gian dựa trên các cập nhật đối với hướng dẫn tiêm chủng của CDC.

Khung làm việc để đánh giá rủi ro về COVID-19 để chọn các chiến lược phòng ngừa tại các cơ sở cải huấn và trại giam

Phần 1: Giới thiệu

Tài liệu này mô tả một cách tiếp cận linh hoạt, lâu dài để phòng ngừa COVID-19 trong các cơ sở cải huấn và giam giữ. Đầu tiên, hướng dẫn đưa ra các chỉ báo cấp cộng đồng và cơ sở sử dụng để đánh giá rủi ro về COVID-19 trong một cơ sở. Thứ hai, tài liệu này mô tả chiến lược phòng ngừa COVID-19 nên sử dụng vào mọi lúc (chiến lược cho các hoạt động hàng ngày) so với loại chỉ sử dụng vào những lúc có nguy cơ cao (chiến lược phòng ngừa nâng cao). Quý vị có thể tìm thấy thông tin bổ sung về việc áp dụng từng chiến lược phòng ngừa COVID-19 tại các trại cải huấn và giam giữ trong phần Phụ lục.

Khi áp dụng các chiến lược phòng ngừa nâng cao, các cơ sở cải huấn và giam giữ phải cân nhắc giữa các rủi ro liên quan đến việc lây truyền SARS-CoV-2 so với tác động của chúng đối với hoạt động của cơ sở, sức khỏe tâm thần cũng như tính sẵn có của các dịch vụ và chương trình dành cho các đối tượng bị giam giữ. Do sự khác biệt giữa các cơ sở (ví dụ: sự khác biệt về cách bố trí, cơ sở hạ tầng, mức độ an ninh, sứ mệnh, nhu cầu sức khỏe của đối tượng bị giam giữ, dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại chỗ và mức độ bố trí nhân viên) và sự thay đổi xu hướng dịch tễ học do các biến thể SARS-CoV-2 mới cũng như các yếu tố khác, sẽ không có kế hoạch phòng ngừa COVID-19 duy nhất được áp dụng cho tất cả các cơ sở hoặc trong các thời điểm.

Phần 2: Đánh giá nguy cơ COVID-19 tại các cơ sở cải huấn và trại giam

Để phát triển một kế hoạch phòng ngừa COVID-19 linh hoạt, lâu dài, các cơ sở cải huấn và giam giữ trước tiên phải đánh giá các rủi ro về COVID-19 đặc thù riêng tại cơ sở của họ để biết rõ về mức độ các chiến lược phòng ngừa cần thiết theo thời gian. Đánh giá nguy cơ này nên dựa trên một tập hợp các yếu tố gồm:

Các Cấp Độ COVID-19 trong Cộng Đồng

CDC khuyến nghị sử dụng các Cấp độ COVID-19 trong cộng đồng để định hướng các quyết định của cá nhân và cộng đồng về thời điểm áp dụng các chiến lược phòng ngừa COVID-19 cụ thể. Cấp độ COVID-19 trong cộng đồng được phân loại là thấp, trung bình và cao dựa trên số ca mắc COVID-19 trong một cộng đồng nhất định và tác động của bệnh nặng đối với hệ thống chăm sóc sức khỏe tại cộng đồng. Truy cập trang web của CDC để xem Cấp độ COVID-19 trong cộng đồng hiện tại và xem thêm thông tin về cách xác định các cấp độ này.

Khi các cơ sở cải huấn và giam giữ đánh giá Cấp độ COVID-19 trong cộng đồng tại địa phương, họ nên xem xét cộng đồng nơi đặt cơ sở cũng như cộng đồng nơi đối tượng bị giam giữ sinh sống và nơi nhân viên sinh sống. Các cơ sở tiếp nhận đối tượng bị giam giữ từ các địa điểm quốc tế nên thực hiện các nỗ lực hợp lý để xác định cấp độ rủi ro tại các quốc gia khởi phát. Xem bảng điểu khiển về COVID-19 biểu tượng bên ngoài của Tổ chức Y tế Thế giới để biết số ca bệnh theo quốc gia. Các cơ sở tiếp nhận số lượng lớn đối tượng giam giữ từ một khu vực địa lý rộng có thể cân nhắc nhiều hơn đến các yếu tố cấp cơ sở so với cấp độ COVID-19 trong cộng đồng trong các quyết định về thời điểm áp dụng các chiến lược phòng ngừa cụ thể.

Lưu ý rằng các cơ sở cải huấn và giam giữ cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe nên tham khảo mục Khuyến cáo về phòng ngừa và kiểm soát lây nhiễm tạm thời của CDC dành cho nhân viên y tế trong khi xảy ra đại dịch về bệnh vi-rút Corona 2019 (COVID-19) (mục này sử dụng Cấp độ lây truyền COVID-19 trong cộng đồng thay cho Cấp độ COVID-19 trong cộng đồng để định hướng việc áp dụng các chiến lược phòng ngừa COVID-19 nhất định tại các cơ sở chăm sóc sức khỏe) để biết hướng dẫn về các chiến lược kiểm soát và phòng ngừa lây nhiễm khuyến nghị để chăm sóc bệnh nhân.

Các yếu tố cấp cơ sở

Vì Cấp độ COVID-19 trong cộng đồng không phải lúc nào cũng phản ánh nguy cơ COVID-19 trong các cơ sở cải huấn và giam giữ, mỗi cơ sở cũng nên đánh giá các yếu tố ở cấp độ cơ sở phản ánh các đặc điểm, hoạt động và đối tượng bị giam giữ riêng của họ để định hướng các quyết định về thời điểm thêm hoặc loại bỏ bớt các chiến lược phòng ngừa nâng cao. Ví dụ về các yếu tố cấp cơ sở có liên quan được trình bày chi tiết dưới đây. Tuy nhiên, không có hướng dẫn để thiết lập các ngưỡng cụ thể cho các yếu tố này, hoặc chỉ định có bao nhiêu yếu tố cần xem xét trước khi chuyển sang các biện pháp phòng ngừa nâng cao.

Các yếu tố cấp cơ sở nên cân nhắc gồm có:

 • Tỷ lệ bao phủ vắc-xin: Xác định tỷ lệ nhân viên và đối tượng bị giam giữ đã tiêm đầy đủ, đúng hạn vắc-xin COVID-19.
  Vắc xin COVID-19 có hiệu quả cao trong việc ngăn ngừa bệnh nặng, nhập viện và tử vong do COVID-19. Các cơ sở không có tỷ lệ bao phủ tiêm chủng đầy đủ và đúng hạn cao nên xem xét áp dụng chiến lược phòng ngừa nâng cao ngay cả khi Cấp độ COVID-19 trong cộng đồng thấp.
 • Tình trạng lây truyền tại cơ sở: Đánh giá mức độ lây truyền SARS-CoV-2 hiện thời trong cơ sở. Mức độ lây truyền có thể được đánh giá thông qua xét nghiệm chẩn đoán đối với những người có triệu chứng và những người tiếp xúc gần với họ, thông qua xét nghiệm sàng lọc định kỳ liên tục hoặc xét nghiệm giám sát mà cơ sở sử dụng (chẳng hạn như xét nghiệm nước thải). Kết quả xét nghiệm khi cho đối tượng bị giam giữ vào cơ sở không được khuyến nghị như một chỉ dấu của sự lây truyền bên trong cơ sở, vì việc nhiễm bệnh được tìm thấy khi mới vào cơ sở rất có thể đã xảy ra ở nơi khác.
  Do nguy cơ lây nhiễm không được phát hiện, bất kỳ ca bệnh COVID-19 mới nào ở một nhân viên hoặc đối tượng bị giam giữ trong trại cải tạo hoặc trại giam cần phải nhanh chóng theo dõi như được mô tả trong Phụ lục, bao gồm nghiên cứu ca bệnh và/hoặc truy dấu người tiếp xúc dựa trên địa điểm và kiểm tra những người được xác định là tiếp xúc gần. Các cơ sở nên chuyển đổi sang các chiến lược phòng ngừa nâng cao nếu xác định có một hoặc nhiều ca bệnh sau khi theo dõi, dù Cấp độ COVID-19 trong cộng đồng ở mức thấp. Lưu ý rằng các chiến lược phòng ngừa nâng cao được thực hiện do lây truyền có thể được nhắm mục tiêu đến một số khu vực nhất định của cơ sở (thay vì toàn bộ tòa nhà hoặc khu phức hợp) miễn là sự di chuyển và phân công nhân viên bị hạn chế giữa các khu vực có và không có lây truyền đã biết.
 • Nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe: Xác định xem liệu đối tượng bị giam giữ hoặc nhân viên của cơ sở có có nhiều khả năng mắc bệnh nặng vì COVID-19 hay không. Ngoài ra, hãy đánh giá xem liệu cơ sở có thể đánh giá khả năng đủ điều kiện điều trị COVID-19 của những đối tượng bị giam giữ khi nhiễm bệnh hay không và với những đối tượng đủ điều kiện, để đảm bảo tiếp cận điều trị kịp thời nhằm ngăn ngừa các hậu quả sức khỏe nghiêm trọng. Xem mục Bệnh nhân không nhập viện: Quản lý chung | Hướng dẫn điều trị COVID-19external icon. Các cơ sở nên xem xét áp dụng chiến lược phòng ngừa nâng cao ngay cả khi cấp độ COVID-19 trong cộng đồng thấp nếu họ không thể thực hiện một trong những điều sau: a) truy cập và quản lý điều trị COVID-19 tại chỗ để ngăn ngừa các hệ quả sức khỏe nghiêm trọng ở những đối tượng có nhiều khả năng bị bệnh nặng do COVID-19, HOẶC b) đánh giá nguy cơ của các đối tượng đối với các hệ quả nghiêm trọng và đảm bảo tiếp cận kịp thời với dịch vụ chăm sóc bên ngoài cơ sở.
 • Đặc điểm cấu trúc và hoạt động của cơ sở: Đánh giá cách thức các đặc điểm của cơ sở và các giao thức hoạt động có thể góp phần làm cho hoặc giảm thiểu lây lan SARS-CoV-2 trong cơ sở.
  Các cơ sở có bố trí khu giam giữ dày đặc (ví dụ: ký túc xá/khu giam giữ mở), luân chuyển các đối tượng thường xuyên hoặc hệ thống thông gió không đáp ứng các yêu cầu thông gió tối thiểu theo quy định có thể xem xét áp dụng một số chiến lược phòng ngừa nâng cao, ngay cả khi Cấp độ COVID-19 trong cộng đồng thấp.

Phần 3: Các chiến lược dành cho hoạt động hàng ngày so với Các chiến lược phòng ngừa COVID-19

Các cơ sở nên luôn có sẵn các chiến lược cho hoạt động hàng ngày. Ngoài ra, các cơ sở phải duy trì khả năng thêm hoặc xóa bỏ các chiến lược phòng ngừa COVID-19 nâng cao dựa trên đánh giá rủi ro liên tục như được mô tả ở trên. Khi chuyển từ giai đoạn có mức rủi ro cao hơn sang rủi ro thấp hơn, hãy tránh việc xóa bỏ tất cả các chiến lược phòng ngừa COVID-19 nâng cao cùng một lúc.

Bảng 1 cung cấp bản tóm tắt về các chiến lược phòng ngừa được khuyến nghị như các chiến lược cho các hoạt động hàng ngày (tại chỗ mọi lúc) so với chiến lược phòng ngừa COVID-19 nâng cao (thêm hoặc bớt dựa vào đánh giá rủi ro). Xem phần Phụ lục để biết thông tin chi tiết về việc tùy chỉnh riêng từng chiến lược phòng ngừa trong số này dành cho các cơ sở cải huấn và trại giam.

Bảng 1: Các chiến lược dành cho hoạt động hàng ngày so với Chiến lược phòng ngừa nâng cao

Bảng 1: Các chiến lược dành cho hoạt động hàng ngày so với Chiến lược phòng ngừa nâng cao
Chiến lược phòng ngừa COVID-19 Các chiến lược cho hoạt động hàng ngày* Các chiến lược phòng ngừa COVID-19 nâng cao*
Chích ngừa COVID-19 đầy đủ, đúng hạn
biểu tượng dấu kiểm
Kiểm soát lây nhiễm tiêu chuẩn
biểu tượng dấu kiểm
Thông gió nâng cao †
biểu tượng dấu kiểm
Xét Nghiệm

Người có triệu chứng

biểu tượng dấu kiểm

Những người tiếp xúc gần với người mắc bệnh COVID-19.

biểu tượng dấu kiểm

Tất cả đối tượng bị giam giữ khi tiếp nhận
(hoặc giai đoạn quan sát thường quy)

biểu tượng dấu kiểm

trước khi chuyển giao

biểu tượng dấu kiểm

trước/sau chuyến thăm cộng đồng

biểu tượng dấu kiểm

trước khi được phóng thích

biểu tượng dấu kiểm

xét nghiệm sàng lọc thường kỳ

biểu tượng dấu kiểm
Khả năng tiếp cận với phương pháp trị liệu COVID-19
biểu tượng dấu kiểm
Cách ly & cô lập y tế
biểu tượng dấu kiểm
Khẩu trang/mặt nạ vừa khớp

cung cấp cho đối tượng bị giam giữ và nhân viên

biểu tượng dấu kiểm

đeo khẩu trang trong nhà

biểu tượng dấu kiểm
Chuẩn bị cho các đợt bùng phát dịch
biểu tượng dấu kiểm
Giai đoạn quan sát thường quy trong các giao thức chuyển giao/phóng thích
biểu tượng dấu kiểm
Giảm thiểu sự di chuyển và tiếp xúc giữa các khu giam và với cộng đồng
biểu tượng dấu kiểm
Cách ly giao tiếp xã hội
biểu tượng dấu kiểm
*Các cơ sở nên luôn duy trì sẵn các chiến lược cho hoạt động hàng ngày. Ngoài ra, các cơ sở nên có thêm các Chiến lược phòng ngừa COVID-19 nâng cao khi Cấp độ COVID-19 trong cộng đồng ở mức trung bình hoặc cao, hoặc khi có các yếu tố cấp cơ sở cho thấy mức rủi ro cao. Các cơ sở có thể không áp dụng được tất cả Chiến lược Phòng ngừa COVID-19 Nâng cao do nguồn lực địa phương, đặc điểm cơ sở và đối tượng bị giam giữ cũng như các yếu tố khác, nhưng họ nên bổ sung nhiều nhất có thể, như một cách tiếp cận nhiều lớp để tăng mức độ bảo vệ chống lại COVID-19. Tham khảo Khuôn khổ CDC để đánh giá rủi ro về COVID-19 và để chọn các chiến lược phòng ngừa tại các cơ sở cải huấn và trại giam.
Là một Chiến lược cho Hoạt động Hàng ngày, các phương án thông gió nâng cao cần được xác định, thu thập và kiểm tra trước các giai đoạn rủi ro cao hơn để sẵn sàng triển khai khi cần.

Các chiến lược cho hoạt động hàng ngày

Tại mọi thời điểm, các cơ sở cải huấn và giam giữ phải duy trì các khía cạnh sau của việc kiểm soát, giám sát lây nhiễm tiêu chuẩn và năng lực ứng phó với các ca bệnh COVID-19:

 • Cung cấp tiêm chủng COVID-19 đầy đủ và đúng hạn kể cả các mũi nhắc lại: Tiếp tục cung cấp và khuyến khích tiêm chủng COVID-19 đầy đủ, đúng hạn cho nhân viên và đối tượng bị giam giữ (bao gồm mũi nhắc lại cũng như các liều bổ sung cho những người có hệ miễn dịch bị suy yếu và cho những người đủ điều kiện tiêm liều bổ sung).
 • Duy trì các chiến lược kiểm soát lây nhiễm tiêu chuẩn:  Duy trì việc rửa tay, làm sạch và khử trùng theo khuyến nghị để ngăn ngừa tiêu chuẩn các bệnh truyền nhiễm, bao gồm COVID-19. Đảm bảo hệ thống thông gió hoạt động bình thường và cung cấp chất lượng không khí trong nhà ở mức chấp nhận được đối với lượng người hiện diện trong mỗi khu vực. Cải tiến và sửa chữa khi cần. Chuẩn bị trước cho các giai đoạn rủi ro cao hơn bằng cách xác định, thu thập và thử nghiệm các biện pháp can thiệp thông gió nâng cao sẽ được triển khai như các chiến lược phòng ngừa nâng cao khi cần thiết (xem bên dưới để biết các ví dụ và các nguồn thông tin bổ sung). Đảm bảo rằng các thiết bị bảo hộ cá nhân (PPE) được khuyến nghị luôn có sẵn cho nhân viên và đối tượng bị giam giữ dựa trên mức độ rủi ro của họ. (Xem Phụ lục để tham khảo bảng thông tin chi tiết về PPE khuyến nghị.)
 • Duy trì các chiến lược xét nghiệm chẩn đoán và xét nghiệm khi tiếp nhận: Duy trì chương trình xét nghiệm COVID-19 ổn định có thể giúp phòng ngừa lây truyền trong môi trường tập trung đông người và có thể cung cấp dữ liệu thiết yếu cho đánh giá liên tục kế hoạch phòng ngừa dài hạn của cơ sở. Duy trì các chiến lược xét nghiệm COVID-19 bên dưới tối đa trong chừng mực có thể dựa vào vật tư và nguồn lực của cơ sở. Xem Phụ lục để biết chi tiết về từng chiến lược xét nghiệm.
  • Xét nghiệm chẩn đoán nên được thực hiện cho bất kỳ ai có dấu hiệu hoặc triệu chứng của COVID-19 và cho bất kỳ ai có khả năng bị phơi nhiễm hoặc được xác định là người tiếp xúc gần với người mắc COVID-19, (dù qua phương pháp truy dấu tiếp xúc truyền thống hoặc qua phương thức truy dấu tiếp xúc dựa trên địa điểm), bất kể trạng thái tiêm chủng và tiêm nhắc COVID-19.
  • Xét nghiệm sàng lọc COVID-19 thường kỳ HOẶC giai đoạn quan sát thường quy nên được triển khai cho tất cả các đối tượng bị giam giữ khi tiếp nhận, bất kể trạng thái tiêm chủng và tiêm nhắc ngừa COVID-19. Tùy chọn thời gian quan sát thường quy chỉ nên được sử dụng trong các trường hợp sau: a) Những đối tượng được quan sát khi tiếp nhận được ở riêng, HOẶC b) Những đối tượng bị giam giữ được quan sát khi tiếp nhận được ở trong một nhóm nhỏ do các mối lo ngại về sức khỏe tâm thần liên quan đến nhà ở riêng lẻ và tất cả các thành viên trong nhóm bắt đầu giai đoạn quan sát vào cùng ngày và sẽ được xét nghiệm khi kết thúc giai đoạn quan sát. Xem Phụ lục để biết thông tin chi tiết về việc thực hiện các khoảng thời gian quan sát thường quy trong quá trình tiếp nhận
  • Trong các cơ sở sử dụng xét nghiệm nước thải, việc tiếp tục sử dụng nó như một chiến lược cho các hoạt động hàng ngày khi Cấp độ COVID-19 trong cộng đồng thấp có thể cung cấp dữ liệu kịp thời để đưa ra quyết định về thời điểm chuyển sang các chiến lược phòng ngừa COVID-19 nâng cao.
  • Xét nghiệm sàng lọc COVID-19 khi tiếp nhận có thể bổ sung vào các chính sách hiện có để xét nghiệm thường quy khi tiếp nhận đối với các bệnh truyền nhiễm khác, chẳng hạn như bệnh lao, mặc dù xét nghiệm có thể không cần thực hiện cùng một lúc cho tất cả các bệnh.
 • Đánh giá rủi ro của đối tượng bị giam giữ đối với các hệ quả sức khỏe nghiêm trọng do COVID-19 và đảm bảo điều trị kịp thời sau khi lây nhiễm cho những người đủ điều kiện cho các biện pháp trị liệu COVID-19. Đối với các cơ sở không có năng lực chăm sóc sức khỏe tại chỗ, phải có kế hoạch để đảm bảo tiếp cận kịp thời với cơ sở chăm sóc sức khỏe bên ngoài. Xem mục Bệnh nhân không nhập viện: Quản lý chung | Hướng dẫn điều trị COVID-19external icon.
 • Duy trì các quy trình cách ly và cô lập y tế cho đối tượng bị giam giữ: Bất kể tình trạng tiêm chủng và tiêm nhắc của họ ra sao, hãy tiến hành cô lập y tế với những người xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 và cách ly các đối tượng bị giam giữ có nguy cơ bị phơi nhiễm hoặc được xác định là người tiếp xúc gần với người mắc COVID-19 (dù qua phương pháp truy dấu tiếp xúc truyền thống hoặc qua phương thức truy dấu tiếp xúc dựa trên địa điểm). Xem Phụ lục để biết thông tin chi tiết về a) các phương pháp cách ly đã được sửa đổi để giảm tác động của việc cách ly đối với sức khỏe tâm thần, học tập trực tiếp và các hoạt động của cơ sở thiết yếu, b) thời gian cô lập y tế trong khi tiến hành các hoạt động định kỳ so với hoạt động khi ở cấp độ khủng hoảng và c) đảm bảo rằng các điều kiện tại nơi cách ly và cô lập y tế không mang tính trừng phạt và hỗ trợ sức khỏe tâm thần. Duy trì khả năng nhanh chóng mở rộng quy mô cách ly và cô lập y tế khi bùng phát dịch.
 • Ngăn ngừa việc lây nhiễm COVID-19 từ nhân viên: bất kể tình trạng tiêm chủng và tiêm nhắc lại của họ ra sao, không để nhân viên làm việc nếu họ có các triệu chứng bệnh COVID-19, xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, hoặc có khả năng đã phơi nhiễm hoặc xác định là người tiếp xúc gần với người mắc COVID-19. Xem Phụ lục để biết thông tin chi tiết về a) các phương pháp tiếp cận tiêu chuẩn và sửa đổi để cách ly đối với nhân viên và b) thời gian cô lập đối với nhân viên trong các hoạt động thường quy so với thời điểm có cấp độ khủng hoảng.
 • Cung cấp khẩu trang/mặt nạ cho toàn bộ đối tượng bị giam giữ và nhân viên, những người muốn dùng: Các cơ sở nên chuẩn bị sẵn khẩu trang hoặc mặt nạ cho mọi đối tượng bị giam giữ và nhân viên muốn sử dụng tùy theo ưu tiên cá nhân của họ. Xem Phụ lục để biết thông tin chi tiết về các loại khẩu trang và mặt nạ cũng như những lưu ý khi sử dụng chúng trong các cơ sở cải huấn và giam giữ.
 • Chuẩn bị cho các đợt bùng phát dịch: Giám sát Cấp độ COVID-19 trong cộng đồngcác yếu tố cấp cơ sở để chuẩn bị sẵn sàng cho các giai đoạn có mức lây truyền SARS-CoV-2 gia tăng. Duy trì liên lạc với các nhân viên và các đối tượng bị giam giữ về những gì sẽ xảy ra nếu một đợt bùng phát xảy ra, cũng như với các đối tác bên ngoài bao gồm y tế công cộng và các cơ sở cải huấn và giam giữ khác tại địa phương.

Chiến lược phòng ngừa nâng cao

Ngoài các chiến lược cho hoạt động hàng ngày kể trên, các cơ sở nên bổ sung các chiến lược phòng ngừa COVID-19 nâng cao khi Cấp độ COVID-19 trong cộng đồng ở mức trung bình hoặc cao hoặc khi các yếu tố cấp cơ sở cho thấy có rủi ro gia tăng.
Các cơ sở có khả năng chấp nhận rủi ro thấp có thể áp dụng bất kỳ chiến lược phòng ngừa nâng cao nào vào bất kỳ lúc nào, ngay cả khi cấp độ COVID-19 trong cộng đồng của CDC ở mức thấp.

Tùy thuộc vào rủi ro trong các khu vực khác nhau của cơ sở, các chiến lược phòng ngừa nâng cao có thể được áp dụng trên toàn bộ cơ sở HOẶC có thể được nhắm mục tiêu đến một khu giam giữ/đơn nguyên riêng lẻ, khu vực cánh hoặc tòa nhà.

Khi lựa chọn các chiến lược phòng ngừa nâng cao, các cơ sở nên xem xét tác động của chúng đối với sức khỏe tâm thần, khả năng tiếp cận học tập trực tiếp (đặc biệt đối với nhóm thanh niên), cũng như khả năng tuân thủ của nhân viên và các đối tượng bị giam giữ. Các cơ sở có thể không thể áp dụng tất cả các chiến lược phòng ngừa nâng cao do các nguồn lực địa phương, cơ sở, đặc điểm của đối tượng bị giam giữ, cũng như các yếu tố khác, nhưng họ nên bổ sung nhiều nhất có thể, như một cách tiếp cận nhiều lớp để tăng mức độ bảo vệ chống lại COVID-19. Các chiến lược phòng ngừa nâng cao cho các cơ sở cải huấn và giam giữ bao gồm:

 • Yêu cầu đeo khẩu trang/mặt nạ trong nhà: Yêu cầu tất cả đối tượng bị giam giữ, nhân viên, khách thăm, người bán hàng, tình nguyện viên và bất kỳ người nào khác trong cơ sở phải đeo khẩu trang hoặc mặt nạ vừa khớp khi ở trong nhà.
 • Tăng cường thông gió tại cơ sở: Sử dụng các cải tiến đối với yêu cầu thông gió tối thiểu theo quy định để cải thiện thông gió tổng thể trong cơ sở. Để biết các tùy chọn nhằm cải thiện hệ thống thông gió trong các tòa nhà, chẳng hạn như tăng cường đưa không khí ngoài trời vào, sử dụng bộ lọc HEPA di động và sử dụng hệ thống chiếu xạ diệt khuẩn tia cực tím phía trên trong phòng hoặc trong ống dẫn (UVGI), hãy xem phần Thông gió trong các tòa nhà liên quan tới COVID-19 . Các phương án thông gió nâng cao cần được xác định, thu thập và kiểm tra trước các giai đoạn rủi ro cao hơn để sẵn sàng triển khai khi cần.
 • Tăng cường các chiến lược xét nghiệm SARS-CoV-2: Ngoài việc cung cấp mọi lúc xét nghiệm chẩn đoán có yêu cầu thấp và xét nghiệm sàng lọc chung hoặc thời gian quan sát thường quy cho đối tượng bị giam giữ khi tiếp nhận (các chiến lược cho hoạt động hàng ngày), thêm các chiến lược xét nghiệm sàng lọc khác để xác định sớm các trường hợp và ngăn ngừa lây truyền trong quá trình di chuyển. Các lựa chọn bao gồm:
  • Xét nghiệm sàng lọc định kỳ cho các đối tượng bị giam giữ và nhân viên - xem Phụ lục để biết thêm thông tin về việc thiết kế chương trình xét nghiệm sàng lọc dựa trên các đặc điểm riêng của một cơ sở cụ thể và đối tượng cư trú của cơ sở đó.
  • Xét nghiệm sàng lọc bổ sung dựa trên việc di chuyển:
   • Trước khi chuyển sang một cơ sở khác
   • Trước/sau chuyến thăm cộng đồng
   • Trước khi được phóng thích
 • Thêm các giai đoạn quan sát thường quy trong khi di chuyển: Triển khai các khoảng thời gian quan sát thường quy như một phần của quy trình tiếp nhận, chuyển giao và/hoặc phóng thích để giảm thiểu sự lây truyền đến/từ các cơ sở khác và cộng đồng trong quá trình di chuyển. Xem Phụ lục để biết thông tin về việc triển khai.
 • Giảm thiểu sự di chuyển và tiếp xúc giữa các khu giam và với cộng đồng: Trong các giai đoạn ngắn hạn, giảm tiếp xúc giữa các khu vực khác nhau của cơ sở và giữa cơ sở với cộng đồng, để ngăn ngừa lây truyền. Các ví dụ bao gồm:
  • Hạn chế tiếp xúc giữa các khu giam giữ, bao gồm duy trì sự phân công nhân viên nhất quán và đảm bảo rằng các chi tiết công việc nội bộ không bao gồm những đối tượng từ nhiều khu vực giam giữ tương tác với nhau
  • Hạn chế các chương trình phóng thích để làm việc
  • Hoãn các chuyến tới cộng đồng không cần thiết
  • Hạn chế di chuyển giữa các khu vực khác nhau của cơ sở
  • Hạn chế di chuyển giữa các cơ sở
  • Hạn chế thăm viếng trực tiếp (trong khi vẫn đảm bảo có khả năng tiếp cận với các lựa chọn qua mạng)
  Xem xét tác động của những hạn chế kéo dài đối với sức khỏe tâm thần và sự an toàn đối với các đối tượng bị giam tại cơ sở và nhân viên có và không mắc bệnh tâm thần từ trước.
 • Triển khai các chiến lược cách ly giao tiếp xã hội nếu khả thi: Gia tăng mức khoảng cách giữa mọi người ở những nơi có thể. Các ví dụ bao gồm:
  • Sử dụng luân phiên không gian chung của các khu giam giữ khác nhau
  • Giới hạn quy mô hoạt động nhóm
  • Tạm ngừng các hoạt động nhóm nơi các đối tượng cư trú tại cơ sở sẽ tiếp xúc gần hơn so với môi trường bị giam giữ của họ (đồng thời xem xét tác động đến sức khỏe tâm thần và khả năng tiếp cận các dịch vụ)
  • Triển khai các chiến lược giảm số lượng/giảm bớt mật độ đối tượng cư trú tại cơ sở

Phụ lục: Những điều cần lưu ý khi áp dụng các chiến lược ngăn ngừa COVID-19 trong các cơ sở cải huấn và trại giam

Phụ lục này cung cấp chi tiết về việc điều chỉnh các chiến lược phòng ngừa COVID-19 cụ thể cho phù hợp với các cơ sở cải huấn và giam giữ. Tham khảo tài liệu hướng dẫn đầy đủ ở trên để biết các khuyến nghị về thời điểm áp dụng từng chiến lược phòng ngừa, dựa trên sự kết hợp của các Cấp độ COVID-19 trong cộng đồng các yếu tố mức cơ sở.

Các chiến lược phòng ngừa COVID-19 được mô tả trong Phụ lục này bao gồm:

Tiêm chủng COVID-19

Chích ngừa COVID-19 là chiến lược cho các hoạt động hàng ngày tại các cơ sở cải huấn và giam giữ và là công cụ quan trọng nhất sẵn có để phòng ngừa mắc COVID-19 nghiêm trọng. Để biết thêm thông tin về hiệu quả của vắc xin, hãy truy cập Đảm bảo vắc-xin COVID-19 có hiệu quả.

Vắc-xin COVID-19 và các loại vắc-xin khác, bao gồm cả vắc-xin cúm, có thể được tiêm đồng thời. Xem Hướng dẫn tạm thời về dịch vụ chủng ngừa cúm và chủng ngừa định kỳ trong giai đoạn đại dịch COVID-19 để biết thêm những cân nhắc về việc chủng ngừa cúm cho những người ở các khu tập trung trong đại dịch COVID-19.

Các cơ sở cải huấn và giam giữ nên:

 • Đảm bảo vắc-xinmũi nhắc lại có sẵn cho tất cả các đối tượng bị giam tại cơ sở và nhân viên để luôn tiêm đầy đủ và đúng hạn.
 • Khuyến khích chích ngừa COVID-19 bằng cách giáo dục nhân viên và các đối tượng cư trú tại cơ sở về tính hiệu quả, an toàn và tầm quan trọng của vắc xin.
 • Làm việc với các sở y tế địa phương, các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe và các tổ chức cộng đồng về những cách hiệu quả để tăng cường việc tiêm chủng, được thông báo từ người bị giam về lý do tại sao họ có thể không muốn tiếp nhận vắc xin. Cân nhắc tuyển dụng những đối tượng bị giam tại cơ sở và nhân viên đã tiêm vắc-xin để trở thành những người hỗ trợ đồng đẳng nhằm khuyến khích những người khác đi chích ngừa.

Các nguồn vắc xin bổ sung:

Phòng ngừa và kiểm soát lây nhiễm tiêu chuẩn

Các chiến lược phòng ngừa và kiểm soát lây nhiễm là các chiến lược cho hoạt động hàng ngày tại các cơ sở cải huấn và giam giữ.

Lưu ý rằng các cơ sở cải huấn và giam giữ cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe nên tham khảo mục Khuyến cáo về phòng ngừa và kiểm soát lây nhiễm tạm thời của CDC dành cho nhân viên y tế trong khi xảy ra đại dịch về bệnh vi-rút Corona 2019 (COVID-19) (mục này sử dụng Cấp độ lây truyền COVID-19 trong cộng đồng thay cho Cấp độ COVID-19 trong cộng đồng để định hướng việc áp dụng các chiến lược phòng ngừa COVID-19 nhất định tại các cơ sở chăm sóc sức khỏe) để biết hướng dẫn về các chiến lược kiểm soát và phòng ngừa lây nhiễm khuyến nghị để chăm sóc bệnh nhân.

Vệ Sinh Tay

 • Tất cả các cá nhân trong cơ sở nên thực hiện các biện pháp phòng ngừa bao gồm thường xuyên rửa tay, tránh chạm vào mắt, mũi, miệng và che miệng khi ho.
 • Các cơ sở phải đảm bảo việc tiếp cận đầy đủ các vật tư vệ sinh tay miễn phí cho nhân viên hoặc đối tượng bị giam tại cơ sở. Những vật tư này phải bao gồm xà phòng, nước và khăn sạch hoặc dung dịch sát trùng tay chứa cồn với ít nhất 60% cồn.

Làm sạch và khử trùng

Thông gió

 • Là một chiến lược cho các hoạt động hàng ngày, các cơ sở phải đảm bảo hệ thống thông gió hoạt động phù hợp và cung cấp chất lượng không khí trong nhà ở mức chấp nhận được đối với lượng người hiện diện trong mỗi không gian. Nên thực hiện cải tiến và sửa chữa khi cần thiết.
 • Là một chiến lược phòng ngừa nâng cao, các cơ sở nên sử dụng các cải tiến đối với các yêu cầu thông gió tối thiểu theo quy định để cải thiện hệ thống thông gió tổng thể trong cơ sở. Để biết thêm thông tin về các cân nhắc thông gió và các chiến lược để cải thiện hệ thống thông gió, chẳng hạn như tăng cường đưa không khí ngoài trời vào, sử dụng bộ lọc HEPA di động và sử dụng hệ thống chiếu xạ diệt khuẩn tia cực tím trong phòng phía trên hoặc trong ống (UVGI), hãy xem mục Thông gió trong các tòa nhà liên quan tới COVID-19. Các phương án thông gió nâng cao cần được xác định, thu thập và kiểm tra trước các giai đoạn rủi ro cao hơn để sẵn sàng triển khai khi cần.

PPE được đề xuất cho các nhân viên và cư dân trong cơ sở cải huấn sẽ khác nhau tùy thuộc vào loại tiếp xúc mà họ có với người bị COVID-19 hoặc những người tiếp xúc gần với họ. Xem Bảng 2.

 • Đảm bảo rằng các nhân viên và đối tượng bị giam tại cơ sở được yêu cầu đeo trang bị bảo hộ cá nhân (PPE) đã được đào tạo để sử dụng PPE một cách chính xác mà họ sẽ cần sử dụng trong phạm vi trách nhiệm của mình:
 • Duy trì các khu vực đeo và tháo trang bị bảo hộ cá nhân (PPE) đã chỉ định bên ngoài tất cả các khu vực sẽ sử dụng PPE. Những không gian này phải bao gồm những mục sau (Xem danh sách đầy đủ các tài liệu được khuyến nghị trong các trang trình bày đào tạo về Phòng ngừa và kiểm soát lây nhiễm của CDC tại cơ sở cải huấnpdf icon):
 • Một thùng rác chuyên dụng để vứt bỏ PPE đã qua sử dụng (một thùng để giặt và một thùng rác hoặc chất gây hại sinh học)
 • Trạm rửa tay hoặc sử dụng chất khử trùng tay chứa cồn với ít nhất 60% cồn
 • Áp phích minh họa quy trình đeo và tháo đúng cách
 • Nếu chưa có, chủ lao động hoạt động trong cơ sở nên thiết lập chương trình bảo vệ đường hô hấp,external icon khi thích hợp, để đảm bảo rằng các nhân viên được kiểm tra sức khỏe phù hợp, đủ điều kiện y khoa và được đào tạo về bất kỳ biện pháp bảo vệ đường hô hấp nào mà họ sẽ cần trong phạm vi trách nhiệm của họ. Người bị giam tại cơ sở cũng có thể được cân nhắc ghi danh trong một chương trình bảo vệ cơ quan hô hấp, tùy thuộc vào nguy cơ phơi nhiễm liên quan đến công việc của họ. Ví dụ, người cư trú đang làm việc trong một môi trường nơi có thể phơi nhiễm với COVID-19 - như trong phòng cô lập y tế - có thể được cân nhắc để ghi danh do nguy cơ nghề nghiệp. Để biết thêm thông tin chi tiết, hãy xem mục Tiêu chuẩn Bảo vệ Cơ quan Hô hấp của OSHAexternal icon.
 • Nếu nhân viên phải phục vụ nhiều khu vực của cơ sở, hãy đảm bảo rằng họ thay đổi PPE khi rời khỏi không gian cách ly hoặc cô lập y tế. Nếu thiếu nguồn cung PPE cần phải tái sử dụng, hãy ngăn ngừa lây nhiễm chéo bằng cách đảm bảo rằng nhân viên chỉ di chuyển từ các khu vực có nguy cơ phơi nhiễm thấp đến nơi có nguy cơ cao trong khi sử dụng cùng một PPE. Ví dụ, bắt đầu trong một khu nhà ở nơi không có ai được biết là bị nhiễm bệnh hoặc phơi nhiễm, sau đó chuyển đến một không gian được sử dụng làm nơi cách ly cho những người tiếp xúc gần và kết thúc trong một khu cô lập y tế.
 • Trong trường hợp thiếu PPE, hãy sử dụng các chiến lược để tối ưu nguồn cung PPE một cách an toàn.

Bảng 2. Trang bị Bảo hộ Cá nhân được Khuyến nghị (PPE) và Kiểm soát Nguồn cho Cư dân và Nhân viên trong Cơ sở Cải huấn hoặc Trại giam

PPE được mô tả dưới đây có thể chỉ được yêu cầu cho một số hoạt động nhất định. Xem phần chú thích để biết thêm chi tiết. Lưu ý rằng khi Cấp độ COVID-19 trong cộng đồng thấp, nên cung cấp khẩu trang hoặc mặt nạ vừa vặn cho tất cả đối tượng bị giam tại cơ sở và nhân viên muốn sử dụng. Khi Cấp độ COVID-19 trong cộng đồng ở mức trung bình hoặc cao, hoặc khi các yếu tố mức cơ sở cho thấy nguy cơ cao hơn, các cơ sở nên yêu cầu mọi người tại cơ sở đeo khẩu trang hoặc mặt nạ vừa khớp khi ở trong nhà.

Bảng 2. Trang bị Bảo hộ Cá nhân được Khuyến nghị (PPE) và Kiểm soát Nguồn cho Cư dân và Nhân viên trong Cơ sở Cải huấn hoặc Trại giam
Mặt nạ được NIOSH phê chuẩn* Mặt nạ quốc tế* hoặc Khẩu trang thủ thuật dùng một lần Khẩu trang vải Bảo vệ mắt Găng tay† Áo choàng/Áo liền quần
Cư dân
Với người nghi nhiễm hoặc đã xác nhận nhiễm COVID-19 hoặc có triệu chứng của COVID-19 X§
Được cách ly (riêng hoặc theo nhóm) vì là người tiếp xúc gần với người mắc COVID-19 X§
Làm việc trong khu vực được chỉ định để cách ly hoặc cô lập y tế (không tiếp xúc gần với những người được đề phòng cách ly hoặc cô lập) X§
Làm việc trong khu vực được chỉ định để cách ly hoặc cô lập y tế (với tiếp xúc gần với những người được đề phòng cách ly hoặc cô lập) X§ X X X
Sống hoặc làm việc trong các khu vực của cơ sở không được chỉ định để cách ly hoặc cô lập y tế X§ ¶
Nhân viên
Làm việc trong khu vực cách ly hoặc cô lập y tế (không tiếp xúc gần với những người được đề phòng cách ly hoặc cô lập) X
Tiếp xúc gần với (bao gồm cả vận chuyển) hoặc cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế cho những người bị đề phòng cách ly hoặc cô lập X X X X
Thực hiện kiểm tra nhiệt độ cho bất kỳ người nào không được đề phòng cách ly hoặc cô lập** X§ X X
Làm việc trong các khu vực của cơ sở không được chỉ định cách ly hoặc cô lập y tế X§ ¶

* Mặt nạ được NIOSH phê chuẩn bao gồm N95. Mặt nạ quốc tế bao gồm KN95 và KF94. Truy cập trang web của CDC về Các loại khẩu trang và mặt nạ để có danh sách đầy đủ về mặt nạ quốc tế và được NIOSH phê duyệt.

Nếu các đối tượng bị giam hoặc nhân viên tại cơ sở sử dụng các sản phẩm tẩy rửa, có thể cần thêm PPE dựa trên nhãn sản phẩm tẩy rửa. Xem hướng dẫn của CDC để biết chi tiết.

§Khẩu trang và mặt nạ có thể cung cấp các mức độ bảo vệ khác nhau tùy thuộc vào loại sản phẩm và cách chúng được sử dụng. Chọn khẩu trang hoặc mặt nạ vừa vặn để có thể đeo liên tục. Các sản phẩm bằng vải dệt thưa cung cấp khả năng bảo vệ ít nhất; các sản phẩm dệt mịn nhiều lớp cung cấp khả năng bảo vệ nhiều hơn; khẩu trang thủ thuật dùng một lần vừa vặn và KN95 cung cấp khả năng bảo vệ tốt hơn và mặt nạ vừa vặn được NIOSH phê duyệt (bao gồm cả N95) đề nghị mức độ bảo vệ cao nhất. Khi có thể, hãy cung cấp các loại khẩu trang và mặt nạ khác nhau cho nhân viên và người dân để họ có thể chọn tùy chọn phù hợp nhất với họ và họ có thể đeo nhất quán. Các lựa chọn được đưa ra trong các cơ sở cải huấn và giam giữ có thể bị hạn chế bởi các cân nhắc về an toàn và an ninh, chẳng hạn như lo ngại về gọng mũi kim loại. Trong những môi trường nơi có nguy cơ lây truyền cao hơn (ví dụ: phòng cách ly sau phơi nhiễm) và các lưu ý về an toàn, an ninh cho phép, người cư trú nên được cung cấp khẩu trang hoặc mặt nạ với cùng mức độ bảo vệ với loại được cung cấp cho nhân viên trong môi trường tương tự.

Khi Cấp độ COVID-19 trong cộng đồng thấp, nên cung cấp khẩu trang hoặc mặt nạ vừa vặn cho tất cả đối tượng bị giam tại cơ sở và nhân viên muốn sử dụng. Khi Cấp độ COVID-19 trong cộng đồng ở mức trung bình hoặc cao, hoặc khi các yếu tố mức cơ sở cho thấy nguy cơ cao hơn, các cơ sở nên yêu cầu mọi người tại cơ sở đeo khẩu trang hoặc mặt nạ vừa khớp khi ở trong nhà.

** Vệ sinh hoặc thay găng tay sau mỗi lần kiểm tra nhiệt độ. Có thể xem xét sử dụng áo choàng nếu lường trước sẽ tiếp xúc nhiều với người được sàng lọc.

Xét nghiệm COVID-19

Các loại xét nghiệm và việc tiếp cận nguồn cung xét nghiệm

Để biết thông tin về các loại xét nghiệm và cách chọn xét nghiệm, hãy tham khảo Tổng quan về xét nghiệm SARS-CoV-2, vi rút gây bệnh COVID-19 .

Các cơ sở có thể liên hệ với sở y tế tiểu bang hoặc địa phương của họ để yêu cầu tiếp cận vật tư xét nghiệm khi chúng sẵn có tại địa phương. Nếu vật tư xét nghiệm không có sẵn, các cơ sở có thể xem xét sàng lọc các triệu chứng COVID-19 (bao gồm kiểm tra nhiệt độ) và hỏi về việc tiếp xúc gần đây với người mắc COVID-19. Các cơ sở cũng có thể cân nhắc việc thêm hoạt động sàng lọc triệu chứng thành một lớp bảo vệ bổ sung ngoài việc xét nghiệm. Sàng lọc triệu chứng có thể giúp xác định nhân viên hoặc khách đến thăm hay tình nguyện viên là những người không được vào cơ sở và người bị giam​​​​​​​ tại cơ sở (lúc tiếp nhận hoặc trong nhóm người hiện có), những đối tượng nên được đánh giá về khả năng cách ly hoặc cô lập y tế. Chỉ kiểm tra triệu chứng và kiểm tra nhiệt độ sẽ không ngăn chặn được tất cả sự lây truyền, vì nó sẽ không xác định được những người bị nhiễm bệnh không có triệu chứng hoặc trước khi có triệu chứng.

Xét nghiệm chẩn đoán

Xét nghiệm chẩn đoán dùng để xác định tình trạng nhiễm bệnh hiện tại và được thực hiện khi một người có dấu hiệu hoặc triệu chứng giống với COVID-19, hoặc khi một người không có triệu chứng nhưng lại nghi ngờ hoặc đã xác định có phơi nhiễm với người bị COVID-19 trong thời gian gần đây. Xét nghiệm vi-rút được cấp phépexternal icon bởi Cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm (FDA) để xét nghiệm chẩn đoán bao gồm xét nghiệm khuếch đại a-xít nucleic (NAATs) và xét nghiệm kháng nguyên. Xét nghiệm kháng nguyên được dùng để phát hiện tình trạng nhiễm SARS-CoV-2 trước đây. CDC không khuyến nghị dùng xét nghiệm kháng nguyên để chẩn đoán tình trạng mắc bệnh hiện tại hoặc để đánh giá sự miễn dịch.

Xét nghiệm chẩn đoán là chiến lược cho hoạt động hàng ngày tại các cơ sở cải huấn và trại giam và nên được triển khai mọi lúc, ngay cả khi Cấp độ COVID-19 trong cộng đồng thấp. Đảm bảo tình trạng có sẵn xét nghiệm chẩn đoán yêu cầu thấp có thể giúp xác định sớm các ca bệnh và hạn chế quy mô bùng phát.

Xét nghiệm những người có dấu hiệu và triệu chứng của COVID-19

 • Các đối tượng bị giam tại cơ sở có triệu chứng COVID-19, bất kể tình trạng chích ngừa COVID-19 và mũi nhắc lại, nên được chuyển sang cô lập y tế trong một môi trường tách biệt với người khác (lý tưởng là tách riêng), được đánh giá và xét nghiệm về mặt y khoa. Nếu kết quả xét nghiệm là dương tính, cô lập y tế sẽ tiếp tục trong 10 ngày kể từ ngày bắt đầu có các triệu chứng. Nhiều người bị giam tại cơ sở đã được xác nhận mắc COVID-19 có thể được ở chung như một nhóm trong môi trường ký túc xá hoặc phòng giam bất kể ngày có kết quả xét nghiệm dương tính của họ là khi nào. Các cơ sở nên xem xét việc đình chỉ đồng thanh toán cho những người bị giam tại cơ sở đang muốn khám các triệu chứng có thể có về COVID-19, đặc biệt là trong giai đoạn bùng phát dịch, để loại bỏ các rào cản có thể xảy ra đối với việc báo cáo triệu chứng.
 • Nhân viên có các triệu chứng COVID-19, bất kể tình trạng chích ngừa COVID-19 và mũi nhắc lại, không nên làm việc và nên đi xét nghiệm. Nếu kết quả kiểm tra là dương tính, nhân viên sẽ không đi làm trong 10 ngày tính từ ngày bắt đầu có các triệu chứng. (Tuy nhiên, nhân viên có thể sử dụng hướng dẫn chung cho công chúng của CDC để biết về thời gian cô lập khi họ không làm việc.) Xem các phần bên dưới về thời gian cách ly và cô lập đối với nhân viên trong các giai đoạn hoạt động trong thời gian khủng hoảng.
 • Khách thăm, người bán hàng và tình nguyện viên có các triệu chứng bệnh COVID-19, bất kể tình trạng chích ngừa COVID-19 và mũi nhắc lại, không nên cho vào cơ sở và khuyến khích đi xét nghiệm.

Theo dõi ca bệnh COVID-19

Do nguy cơ lây nhiễm không được phát hiện, với bất kỳ ca bệnh COVID-19 mới nào trong đội ngũ nhân viên hoặc đối tượng bị giam gữ tại cơ sở cải huấn hoặc trại giam cơ sở nên nghiên cứu ca bệnh và xét nghiệm những người tiếp xúc gần như được mô tả bên dưới. Khả năng xét nghiệm cho nhân viên của cơ sở có thể bị giới hạn bởi chính sách cụ thể của cơ sở.

Các cơ sở nên bổ sung các chiến lược phòng ngừa nâng cao khi xuất hiện tình trạng lây truyền bệnh trong cơ sở. Nếu một ca bệnh được xác định cho một đối tượng bị giam giữ tại cơ sở có kết quả xét nghiệm dương tính khi tiếp nhận nhưng không tiếp xúc gần với các thành viên khác của cơ sở và được đưa vào cô lập y tế ngay lập tức, kết quả xét nghiệm dương tính của người này có thể được coi là một trường hợp cá biệt chứ không phải là một phần của một đợt bùng phát bệnh lớn hơn và có thể không kích hoạt các chiến lược phòng ngừa nâng cao. Tuy nhiên, có thể vẫn​​​​​​​ cần phải xét nghiệm những người khác đã tiếp xúc trong quá trình tiếp nhận hoặc vận chuyển trước khi đưa ra quyết định.

Có thể xác định những người gần đây đã phơi nhiễm với SARS-CoV-2 theo hai cách:

 • Nghiên cứu ca bệnh và truy dấu tiếp xúc truyền thống. Tham khảo trang web của CDC để biết định nghĩa hiện tại về thời điểm một người sẽ được coi là người tiếp xúc gần của một người mắc COVID-19. Điều tra ca bệnh nên ưu tiên tìm những người tiếp xúc gần có nhiều khả năng bị bệnh nặng do COVID-19 để họ có thể được giới thiệu đến nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe để xác định khả năng đủ điều kiện để được điều trị nếu họ có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.
 • Truy dấu người tiếp xúc dựa trên địa điểm Khi nghiên cứu ca bệnh và truy dấu người tiếp xúc truyền thống không khả thi, các cơ sở có thể xác định những người gần đây đã biết hoặc có khả năng tiếp xúc với nguồn SARS-CoV-2 dựa trên việc họ đã có thời gian ở cùng địa điểm với người bị nhiễm bệnh (ví dụ: tất cả người bị giam và nhân viên được phân tại một khu giam đã được xác định có ca bệnh).

Xét nghiệm người không có triệu chứng có phơi nhiễm gần đây với SARS-CoV-2

Tất cả những người được xác định là người tiếp xúc gần với người mắc COVID-19, bao gồm mọi người được xác định qua phương thức truy dấu tiếp xúc theo địa điểm, nên được xét nghiệm SARS-CoV-2, bất kể các triệu chứng hoặc tình trạng chích ngừa COVID-19 hay mũi tiêm nhắc.

 • Thực hiện xét nghiệm chẩn đoán ban đầu càng sớm càng tốt (nhưng không phải trong vòng 24 giờ đầu tiên sau khi có tiếp xúc gần, vì xét nghiệm khó có thể cho kết quả dương tính nhanh như vậy).
 • Nếu kết quả xét nghiệm ban đầu là âm tính, hãy thực hiện xét nghiệm chẩn đoán thứ hai ít nhất 5 ngày sau khi xảy ra phơi nhiễm. (Nếu xét nghiệm ban đầu được thực hiện ít nhất 5 ngày sau khi tiếp xúc, thì không cần xét nghiệm thứ hai.) Xem những cần lưu ý thêm bên dưới để xét nghiệm hàng loạt trong nhóm đoàn hệ cách ly.
 • Những người đã xác nhận nhiễm COVID-19 trong vòng 90 ngày qua và đã khỏi sau đó không cần đi xét nghiệm sau khi tiếp xúc trừ khi họ thấy có các triệu chứng mới.
 • Để biết chi tiết về cách xét nghiệm số lượng lớn, chẳng hạn như những người được xác định là tiếp xúc gần thông qua phương thức truy dấu tiếp xúc theo địa điểm, hãy xem xét hướng dẫn của CDC về việc Thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 trên diện rộng tại môi trường tập trung đông người. Với khả năng lây truyền nhanh, hãy đảm bảo có sẵn kế hoạch chuẩn bị không gian cô lập y tế cho một số lượng lớn người nhiễm bệnh. Phạm vi xét nghiệm trên diện rộng phải dựa trên mức độ di chuyển (của nhân viên và người dân) giữa các bộ phận của cơ sở có và không có ca bệnh. Ví dụ về các chiến lược xét nghiệm trên diện rộng bao gồm:
  • Kiểm tra tất cả mọi người trong một khu giam giữ có người đã nhận kết quả xét nghiệmdương tính, nếu không có sự di chuyển hoặc tiếp xúc với các khu vực khác của cơ sở thông qua nhân viên hoặc đối tượng bị giam giữ tại đó (nghĩa là đối tượng chưa rời khỏi khu giam giữ và các nhân viên chỉ làm việc ở đó).
  • Xét nghiệm tất cả mọi người trong toàn bộ cánh, tầng, tòa nhà hoặc khu phức hợp khi có các ca bệnh đã được xác định ở nhiều khu vực hoặc nếu có sự di chuyển giữa các khu vực có và không có ca bệnh.

Xét nghiệm sàng lọc

Xét nghiệm sàng lọc được dùng để xác định những người nhiễm SARS-CoV-2 và không có triệu chứng hoặc tiền triệu chứng và không biết có phơi nhiễm hoặc nghi phơi nhiễm với ai đó mắc COVID-19. Xét nghiệm sàng lọc có thể là một công cụ có giá trị trong các cơ sở cải huấn và giam giữ để phát hiện sớm các bệnh lây nhiễm nhằm giúp chấm dứt sự lây truyền nhanh chóng. Có thể dùng NAAT hoặc xét nghiệm kháng nguyên để xét nghiệm sàng lọc.

Một số hình thức xét nghiệm sàng lọc (tức là xét nghiệm khi tiếp nhận) là chiến lược cho hoạt động hàng ngày trong các cơ sở cải huấn và giam giữ, còn các hình thức xét nghiệm sàng lọc khác là chiến lược phòng ngừa nâng cao. Mỗi chiến lược xét nghiệm sàng lọc dưới đây được gán nhãn tương ứng.

Xét nghiệm sàng lọc dựa trên việc di chuyển

Kiểm tra các đối tượng bị giam giữ khi tiếp nhận, trước khi chuyển đến cơ sở khác và trước/sau khi ghé thăm cộng đồng hoặc phóng thích có thể giúp ngăn ngừa lây lan vi rút vào cơ sở, giữa các cơ sở và từ cơ sở đó vào cộng đồng.

 • Xét nghiệm khi tiếp nhận (chiến lược cho hoạt động hàng ngày). Khi tiếp nhận, hãy xét nghiệm toàn bộ đối tượng sắp tiếp nhận vào cơ sở HOẶC thực hiện giai đoạn quan sát thường quy. Nết sử dụng phương thức xét nghiệm khi tiếp nhận, hãy để các đối tượng sắp tiếp nhận ở riêng so với các đối tượng khác trong cơ sở (riêng từng người nếu khả thi) trong khi chờ kết quả xét nghiệm của họ. Chỉ nên sử dụng giai đoạn quan sát thường quy trong một số tình huống sau: a) Các đối tượng bị giam giữ được quan sát khi tiếp nhận được ở riêng lẻ, hoặc b) Các đối tượng được sắp xếp thành các nhóm nhỏ do các mối lo ngại về sức khỏe tâm thần liên quan tới bố trí nơi giam cá nhân và tất cả các thành viên trong nhóm bắt đầu giai đoạn quan sát trong cùng ngày và sẽ được xét nghiệm vào cuối thời kỳ quan sát. (Xem thông tin bổ sung về việc triển khai các giai đoạn quan sát thường quy khi tiếp nhận bên dưới.)
 • Xét nghiệm trước khi chuyển đến một cơ sở khác (chiến lược phòng ngừa nâng cao). Cân nhắc xét nghiệm tất cả người bị giam trước khi chuyển đến một cơ sở cải huấn/giam giữ khác. Chờ kết quả xét nghiệm âm tính trước khi chuyển và không chuyển những đối tượng bị giam giữ có xét nghiệm dương tính trừ khi cần thiết để chăm sóc y tế, kiểm soát lây nhiễm, thiếu không gian cách ly/cô lập y tế hoặc giảm nhẹ các lo ngại về cải huấn, tư pháp hoặc an ninh.
 • Xét nghiệm trước khi phóng thích (chiến lược phòng ngừa nâng cao). Cân nhắc xét nghiệm đối tượng bị giam giữ trước khi phóng thích khỏi cơ sở. Nếu sử dụng chiến lược này, hãy xét nghiệm càng gần ngày phóng thích càng tốt. Việc xét nghiệm trước khi phóng thích là đặc biệt quan trọng nếu người bị giam sẽ được ở trong các môi trường tập trung khác (ví dụ: nhà trú ẩn cho người vô gia cư, nhà tập thể hoặc nhà trung chuyển) hoặc trong các hộ gia đình có những người có nhiều khả năng bị bệnh nặng do COVID-19. Thông báo cho cơ quan y tế công để được hỗ trợ sắp xếp cô lập y tế khi thả những người nhận được kết quả xét nghiệm dương tính.
 • Xét nghiệm trước/sau các chuyến ghé thăm cộng đồng (chiến lược phòng ngừa nâng cao). Cân nhắc xét nghiệm đối tượng bị giam giữ trước khi đến thăm cộng đồng (ví dụ, các chuyến đi khám bệnh, hầu tòa, các chương trình cộng đồng). Nếu sử dụng chiến lược này, hãy xét nghiệm càng gần ngày đi càng tốt. Các cơ sở cũng có thể cân nhắc xét nghiệm đối tượng bị giam giữ 5 ngày sau khi họ quay về từ các chuyến thăm cộng đồng. Các cơ sở có thể xem xét xét nghiệm sàng lọc định kỳ cho những đối tượng bị giam giữ có tham gia chương trình phóng thích để làm việc (xem bên dưới ).

Xét nghiệm sàng lọc thường kỳ

Xét nghiệm phòng ngừa định kỳ là chiến lược phòng ngừa nâng cao. Tuy nhiên ngay cả khi Cấp độ COVID-19 trong cộng đồng thấp, xét nghiệm sàng lọc định kỳ có thể giúp xác định sớm các xu hướng gia tăng ca bệnh và có thể đóng góp vào kế hoạch phòng ngừa COVID-19 về dài hạn.

Xét nghiệm sàng lọc định kỳ là xét nghiệm thường xuyên đối với những người không có triệu chứng, chưa xác định hoặc nghi ngờ phơi nhiễm với SARS-CoV-2, để xác định sớm các trường hợp COVID-19 và giúp ngăn ngừa lây truyền trên diện rộng. Lý tưởng nhất là chương trình xét nghiệm sàng lọc định kỳ bao gồm cả đối tượng bị giam giữ và nhân viên bất kể tình trạng tiêm chủng. Chương trình có thể bao gồm tất cả đối tượng bị giam giữ và nhân viên trong một cơ sở, hoặc một tập hợp con được nhắm mục tiêu hoặc ngẫu nhiên được chọn theo tiêu chí mà cơ sở chỉ định (ví dụ bên dưới).

Nếu xét nghiệm sàng lọc định kỳ chỉ được thực hiện giữa một nhóm nhỏ các cá nhân trong một cơ sở hoặc giữa một nhóm nhỏ các cơ sở trong hệ thống cải huấn, thì các yếu tố sau đây có thể hướng dẫn việc ưu tiên và lựa chọn:

Ưu tiên các cơ sở/nơi giam giữ:

 • Bố trí các nhóm đối tượng bị giam giữ có nguy cơ cao mắc bệnh nặng vì COVID-19 ở một cùng một chỗ.
 • Có tỉ lệ chích ngừa đầy đủ và đúng hạn thấp (kể cả các đối tượng bị giam giữ và nhân viên)
 • Gặp khó khăn trong việc duy trì các chiến lược phòng ngừa như cách ly giao tiếp xã hội hoặc thông gió đầy đủ (vd. ở tại ký túc xã hoặc tại các cơ sở cũ hơn)
 • Có ca nhiễm hoặc đợt bùng phát gần đây
 • Có mức độ tương tác cao với cộng đồng (ví dụ: thông qua thăm gặp trực tiếp hoặc thường xuyên luân chuyển, khám chữa bệnh ngoài cơ sở, phóng thích để đi làm hoặc hầu tòa)

Ưu tiên các cá nhân:

 • nhiều khả năng mắc bệnh nặng vì COVID-19
 • (Nhân viên) Tự xác nhận với chủ lao động của họ rằng họ có nhiều khả năng mắc bệnh nặng vì COVID-19 do bệnh riêng
 • (Đối tượng bị giam giữ) Hòa trộn với những người tại khu giam giữ khác, ví dụ:
  • Được giao chi tiết công việc cụ thể bao gồm các đối tượng bị giam giữ từ khu giam giữ khác
   (ví dụ: dịch vụ ăn uống, giặt ủi)
  • Tham gia trong việc lên chương trình với các đối tượng bị giam giữ từ các khu giam giữ khác
 • (Đối tượng bị giam giữ) Tham gia vào:
  • Chương trình phóng thích để làm việc ngoài cơ sở
  • Thường xuyên thăm khám bệnh ngoài cơ sở
  • Thường xuyên có mặt trực tiếp tại tòa
 • (Nhân viên) Làm việc tại:
  • Cơ sở được chỉ định cho chăm sóc y tế
  • Nhiều khu vực trong cơ sở
  • Nhiều cơ sở tập trung (ví dụ: nhiều hơn một cơ sở cải huấn/tạm giam, nơi cư trú cho người vô gia cư, cơ sở chăm sóc lưu trú hoặc trường học)
 • (Nhân viên) Sống hoặc dành thời gian với các nhân viên khác làm việc trong các khu vực khác của cơ sở (ví dụ: các thành viên gia đình hoặc hộ gia đình, đi chung xe)

Giai đoạn quan sát thường quy trong các giao thức di chuyển

Có thể dùng giai đoạn quan sát thường quy như một phần các quy trình tiếp nhận, thuyên chuyển và/hoặc phóng thích để giảm thiểu khả năng lây truyền tới/từ các cơ sở khác hoặc cộng đồng trong khi di chuyển. Những giai đoạn quan sát này đôi khi được coi là "cách ly khi tiếp nhận/thuyên chuyển/phóng thích thường quy" nhưng không liên quan tới khả năng phơi nhiễm với một người mắc COVID-19 và không được kết hợp với các nhóm cách ly hậu phơi nhiễm. Thay vào đó, chúng là những giai đoạn mà đối tượng bị giam giữ được tách riêng biệt với những người còn lại của của cơ sở (lý tưởng là riêng lẻ, hoặc theo nhóm nhỏ nếu không thể có nơi ở riêng lẻ hoặc không được khuyến khích do lo ngại về sức khỏe tâm thần).

Như một chiến lược cho các hoạt động hàng ngày, các cơ sở cải huấn và giam giữ nên thực hiện xét nghiệm sàng lọc HOẶC có một khoảng thời gian quan sát thường quy cho tất cả đối tượng bị giam giữ khi tiếp nhận. Tùy chọn giai đoạn quan sát thường quy chỉ nên được sử dụng trong các tình huống sau: a) Những đối tượng bị giam giữ được quan sát khi tiếp nhận được bố trí nơi ở riêng lẻ, HOẶC b) Những đối tượng bị giam giữ được quan sát khi tiếp nhận ở trong các nhóm nhỏ do các mối lo ngại về sức khỏe tâm thần liên quan đến nơi ở riêng lẻ và tất cả các thành viên nhóm bắt đầu giai đoạn quan sát vào cùng ngày và sẽ được xét nghiệm khi kết thúc giai đoạn quan sát. Các giai đoạn quan sát thường quy trong quá trình chuyển giao và/hoặc phóng thích (hoặc trong quá trình tiếp nhận nếu chưa được thực hiện) có thể được thêm vào như một chiến lược phòng ngừa nâng cao.

Các giai đoạn quan sát nên trong khoảng 7-10 ngày nếu các đối tượng bị giam gữ đang quan sát chưa được xét nghiệm vào cuối giai đoạn quan sát. Có thể sử dụng khoảng thời gian ngắn hơn (tối thiểu 5 ngày) nếu kết hợp với xét nghiệm vào cuối giai đoạn quan sát.

Thuốc để phòng ngừa bệnh nghiêm trọng

Là một chiến lược cho hoạt động hàng ngày, các cơ sở cải huấn và giam giữ nên duy trì nhận thức về cách tiếp cận thuốc để ngăn ngừa COVID-19 nghiêm trọng trong nhóm đối tượng bị giam giữ. Các cơ sở không có năng lực chăm sóc sức khỏe tại chỗ nên duy trì một kế hoạch đánh giá nguy cơ của nhóm đối tượng bị giam giữ đối với các hệ quả về sức khỏe nghiêm trọng và đảm bảo tiếp cận kịp thời với dịch vụ điều trị bên ngoài cơ sở.

Kháng thể đơn dòng

FDA đã mở rộng EUA để sử dụng một số loại thuốc đang được nghiên cứu điều trị bằng kháng thể đơn dòng nhằm ngăn ngừa nhiễm SARS-CoV-2 và các hệ quả sức khỏe nghiêm trọng, bao gồm cả ở các nhóm đối tượng tại trại cải huấn, trong một số điều kiện nhất định. Tham khảo trang web của Viện Y tế Quốc gia về Đặc tính của các sản phẩm dựa vào kháng thể SARS-CoV-2external icon để biết chi tiết liên quan đến các loại thuốc cụ thể, kể cả khi chúng được khuyến nghị sử dụng.

Thuốc kháng vi-rút

Ngoài ra, các loại thuốc kháng vi-rút hiện có có hiệu quả trong việc ngăn ngừa các hệ quả sức khỏe nghiêm trọng ở những người mắc COVID-19. Hướng dẫn điều trị COVID-19 của Viện Y Tế Quốc Giaexternal icon cung cấp thông tin về các loại thuốc này và mô tả những điều đã biết về hiệu quả của chúng.

Các loại thuốc này có thể được đặt hàng miễn phí thông qua văn phòng của Trợ lý Thư ký Chuẩn bị và Ứng phó (ASPR)external icon trong Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh, từ nhà sản xuất, hoặc trong một số trường hợp thông qua cơ chế mua thuốc thông thường của cơ sở.

Thuốc điều trị không thay thế cho tiêm chủng. Tiêm chủng vẫn là công cụ tốt nhất để ngăn ngừa bệnh nghiêm trọng và tử vong vì COVID-19.

Cách ly và Cô lập y tế

Cô lập (đối với những người bị nghi ngờ hoặc được xác nhận mắc COVID-19) và cách ly (đối với những người đã tiếp xúc với người mắc COVID-19) là chiến lược cho các hoạt động hàng ngày trong các cơ sở cải huấn và giam giữ. Hướng dẫn bên dưới bao gồm các khuyến nghị về các giao thức cách ly được sửa đổi trong ngắn hạn khi hoạt động ở mức độ khủng hoảng , cũng như các phương pháp cách ly đã sửa đổi có thể được xem xét dựa trên sự kết hợp của các yếu tố bao gồm Cấp độ COVID-19 ​​trong cộng đồng ở hiện tại​​​​​​​, các yếu tố cấp cơ sở và sức khỏe tâm thần của các đối tượng bị giam giữ.

Quản lý các không gian cô lập và cách ly y tế

Có kế hoạch để đảm bảo có địa điểm tách biệt (khu vực nhà ở và phòng vệ sinh dành riêng) đã được xác định để:

 • Cô lập y tế những người bị giam nghi nhiễm COVID-19 (lý tưởng là tách riêng trong khi chờ kết quả xét nghiệm)
 • Cô lập về y tế đối với những người bị giam đã xác nhận nhiễm COVID-19 (riêng lẻ hoặc theo nhóm)
 • Những người bị giam cách ly được xác định là người tiếp xúc gần những người mắc COVID-19 đã được xác nhận hoặc nghi nhiễm (lý tưởng là riêng lẻ, nhưng là một nhóm nếu cần). Lưu ý rằng khi truy dấu tiếp xúc truyền thống không khả thi, có thể xác định những người tiếp xúc gần thông qua phương thức truy dấu tiếp xúc theo địa điểm.)

Lưu ý rằng các cơ sở có thể xác định rằng không khuyến nghị giam riêng trong một số tình huống do mối lo ngại về sức khỏe tâm thần. Nếu những người tiếp xúc gần được cách ly như một nhóm, hãy giữ số lượng được ghép lại với nhau càng ít càng tốt để giảm thiểu nguy cơ lây truyền thêm.

Quản lý việc cô lập và cách ly y tế như sau để ngăn lây truyền thêm:

 • Giữ sự di chuyển của người bị giam bên ngoài không gian cách ly/cô lập y tế ở mức tối thiểu.
 • Phục vụ bữa ăn trong không gian cách ly/cô lập y tế.
 • Cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế bên trong không gian cách ly/cô lập y tế, trừ khi thực tế không thể thực hiện được hoặc nếu người bị giam cần được chuyển đến cơ sở chăm sóc sức khỏe.
 • Giảm thiểu dùng chung không khí giữa các không gian cách ly/cô lập y tế và các không gian khác trong tòa nhà. Thông gió đến/từ không gian cách ly/cô lập y tế phải tách biệt với thông gió đến các không gian khác trong cùng tòa nhà. Không khí phải lưu chuyển từ các khu vực sạch đến nơi ít sạch hơn.
 • Nếu có thể, hạn chế những người bị giam bị cách ly/cô lập về mặt y tế rời khỏi cơ sở (bao gồm cả việc chuyển đến các cơ sở khác) trong thời gian cách ly/cô lập y tế, trừ khi được thả khỏi nơi giam giữ hoặc việc chuyển giao là cần thiết để chăm sóc y tế, kiểm soát nhiễm bệnh, thiếu không gian cách ly/cô lập y tế, hoặc ít lo ngại về cải huấn, tư pháp hoặc an ninh.
 • Việc phân công nhân viên đến các không gian cách ly/cô lập y tế phải nhất quán nhất có thể và những nhân viên này nên hạn chế di chuyển đến các bộ phận khác của cơ sở. Các nhân viên này nên mặc PPE được khuyến nghị phù hợp với mức độ tiếp xúc của họ với những người được cách ly/cô lập y tế. Xem phần PPE Bảng 2.
 • Vệ sinh và khử trùng thường xuyên các khu vực mà người mắc COVID-19 và người tiếp xúc gần của họ đã sử dụng trong khi cách ly/cô lập y tế.

Đảm bảo rằng cách ly và cô lập y tế đang thực hiện khác biệt với cách ly kỷ luật,

Do không gian nhà ở cá nhân hạn chế trong nhiều cơ sở cải huấn và giam giữ, những người bị nhiễm bệnh hoặc phơi nhiễm thường được xếp vào cùng một không gian nhà ở được sử dụng để phân biệt hành chính hoặc kỷ luật. Để khuyến khích báo cáo nhanh chóng về các triệu chứng bệnh COVID-19 và hỗ trợ sức khỏe tâm thần, hãy đảm bảo rằng cách ly và cô lập y tế đang hoạt động khác
biệt
khác biệt với cách ly hành chính hoặc kỷ luật, ngay cả khi dùng chung các không gian nhà ở giống nhau. Ví dụ:

 • Nhiều nhất trong chừng mực có thể, hãy cung cấp quyền truy cập tương tự vào đài phát thanh, TV, tài liệu đọc, tài sản cá nhân, lương thực, phòng tắm và các nguồn lực khác như sẽ có trong các khu giam giữ thông thường của cá nhân.
 • Nhiều nhất trong chừng mực có thể, hãy cho phép người bị giam quay trở lại khu giam trước đó của họ sau khi kết thúc giai đoạn cách ly/cô lập y tế nếu họ thích như thế.
 • Đảm bảo rằng nhân viên hiểu rằng các hạn chế tương tự đặt ra đối với cư dân trong nhà ở biệt lập khi được sử dụng vì lý do kỷ luật sẽ không được áp dụng cho cư dân sống trong cùng không gian vì lý do liên quan đến COVID-19 .
 • Để hỗ trợ sức khỏe tâm thần, hãy cân nhắc cho phép tăng thời gian gọi điện thoại hoặc các cơ hội khác để giao tiếp với những người khác trong và ngoài cơ sở trong thời gian cách ly hoặc cô lập y tế.
 • Thường xuyên liên lạc với người bị giam trong thời gian cách ly hoặc cô lập y tế về khoảng thời gian và mục đích của việc cách ly này.

Cô lập y tế trong khi tiến hành các hoạt động định kỳ

Cô lập y tế cho người bị giam nghi nhiễm hoặc đã xác nhận nhiễm COVID-19

Bất kể tình trạng tiêm phòng và tiêm nhắc lại của họ như thế nào, người bị giam có các triệu chứng bệnh COVID-19 (bị nghi nhiễm COVID-19) hoặc xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 (người xác nhận mắc COVID-19) nên đeo khẩu trang hoặc mặt nạ bằng vải hoặc loại dùng một lần nên được đưa vào diện cô lập ly tế và cần thăm khám y tế (bao gồm khả năng đủ điều kiện cho các phương thức trị liệu COVID-19external icon). Các cơ sở không có khả năng chăm sóc sức khỏe tại chỗ để thăm khám và/hoặc điều trị y tế cho người bị giam nên có kế hoạch để đảm bảo rằng việc thăm khám và điều trị kịp thời diễn ra thông qua một cơ sở y tế bên ngoài, các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe bổ sung hoặc các phương thức khác.

Nhân viên y tế thăm khám và cung cấp dịch vụ chăm sóc cho những người đã xác nhận hoặc nghi nhiễm COVID-19 phải tuân theo Hướng dẫn lâm sàng tạm thời của CDC về quản lý bệnh nhân đã xác nhận mắc bệnh vi-rút Corona (COVID-19), bao gồm cả việc đeo trang bị bảo hộ cá nhân được khuyến nghị và nên theo dõi trang web hướng dẫn thường xuyên để cập nhật các khuyến nghị này.

Người bị giam có nghi nhiễm hoặc đã xác nhận nhiễm COVID-19 nên đeo khẩu trang hoặc mặt nạ vừa khớp bằng vải hoặc loại dùng một lần trong các tình huống sau:

 • Ngay sau khi xác định các triệu chứng hoặc xét nghiệm dương tính, cho đến khi được đưa vào cô lập y tế
 • Khi ở nơi cô lập y tế, bất cứ khi nào có một người khác vào (trừ khi người đó vào nơi cô lập y tế xác nhận mắc COVID-19 cũng đã xác nhận mắc COVID- 19)
 • Nếu họ rời khỏi khu cô lập y tế vì bất kỳ lý do gì

Người bị giam có nghi nhiễm COVID-19 nên đi xét nghiệm SARS-CoV-2 và tốt nhất là nên được cách ly riêng trong khi chờ có kết quả xét nghiệm. Nếu kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 của người bị giam là dương tính, họ có thể được chuyển tới nơi cô lập y tế theo nhóm với những người khác đã xác nhận mắc COVID-19. Nếu kết quả xét nghiệm của người bị giam là âm tính, họ có thể quay trở lại nơi giam giữ trước đó của mình trừ khi họ yêu cầu thăm khám hoặc chăm sóc y tế thêm hoặc nếu họ cần được cách ly vì là người tiếp xúc gần gũi với người mắc COVID-19.

Những người bị giam đã xác nhận mắc COVID-19 có thể được đưa vào cô lập y tế như một nhóm (thay vì trong các phòng giam riêng lẻ), ngay cả khi họ đã xét nghiệm dương tính vào những ngày khác. Lập nhóm người bị giam trong khi cô lập y tế có thể giảm thiểu một số lo ngại về sức khỏe tinh thần có liên quan tới việc cô lập y tế riêng và có thể tăng khả năng cô lập ly tế khi số ca tăng đột biến. Các lưu ý đối với việc cô lập y tế thành nhóm bao gồm:

 • Chỉ những người bị giam có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 mới nên được cho ở chung thành một nhóm. Không tập hợp những người đã xác nhận mắc COVID-19 với người nghi nhiễm COVID-19, người tiếp xúc gần với người đã xác nhận hoặc nghi nhiễm COVID-19, hay với người mắc bệnh nghiêm trọng.
 • Khi chọn không gian để tập hợp các nhóm người bị giam đã xác nhận mắc COVID-19, hãy sử dụng một phòng duy nhất, lớn, thông thoáng, có tường kiên cố và cửa kiên cố đóng hoàn toàn. Sử dụng một phòng đơn sẽ bảo tồn PPE và giảm nguy cơ lây nhiễm chéo qua các bộ phận khác nhau của cơ sở.

Có thể ngừng cô lập ly tế dựa vào các tiêu chí sau:

 • Người bị giam nhiễm bệnh không có triệu chứng - Có thể kết thúc cô lập y tế 10 ngày sau lần đầu tiên có kết quả xét nghiệm dương tính (với Ngày 0 là ngày lấy mẫu xét nghiệm).
 • Những đối tượng bị bệnh có triệu chứng nhẹ hoặc trung bình - Có thể dừng cô lập ly tế 10 ngày sau khi khởi phát triệu chứng và sau khi hết sốt trong ít nhất 24 giờ, mà không sử dụng thuốc giảm sốt và các triệu chứng khác có cải thiện. Mất vị giác và khứu giác có thể vẫn còn trong nhiều tuần hoặc nhiều tháng sau khi hồi phục và không cần trì hoãn việc kết thúc cô lập.
 • Những người bị giam mắc bệnh nghiêm trọng - Có thể dừng cô lập y tế 10 ngày sau khi khởi phát triệu chứng và sau khi hết sốt trong tối thiểu 24 giờ mà không dùng thuốc hạ sốt và các triệu chứng khác có cải thiện. Có thể cần kéo dài khoảng thời gian lên tới 20 ngày.
 • Người bị giam có hệ miễn dịch suy yếu ở mức trung bình hoặc nặng - Thời gian cô lập ly tế có thể kéo dài tới 20 ngày hoặc hơn vì những người này có thể có giai đoạn lây nhiễm dài hơn. Dùng chiến lược dựa vào xét nghiệm để kết thúc cô lập và tham vấn với một chuyên gia về bệnh truyền nhiễm để xác định khoảng thời gian thích hợp.

Xem phần bên dưới về thời gian cô lập y tế được khuyến nghị trong thời gian ngắn hạn khi hoạt động ở mức độ khủng hoảng (ví dụ: thiếu nhân sự hoặc thiếu không gian trầm trọng).

Cô lập nhân viên có các triệu chứng bệnh COVID-19 hoặc xét nghiệm dương tính

Nhân viên có các triệu chứng mắc COVID-19 không nên tới làm việc và nên đi xét nghiệm, bất kể trạng thái chích ngừa COVID-19 và mũi nhắc lại như thế nào. Nhân viên có kết quả xét nghiệm dương tính (có hoặc không có các triệu chứng bệnh) không nên làm việc trong 10 ngày kể từ ngày bắt đầu có các triệu chứng hoặc kể từ ngày có xét nghiệm dương tính nếu họ không có các triệu chứng (với Ngày 0 là ngày lấy mẫu xét nghiệm). (Tuy nhiên, nhân viên có thể sử dụng hướng dẫn dành cho người dân nói chung của CDC trong thời gian cách ly khi họ không có mặt tại nơi làm việc.) Xem các phần bên dưới về thời gian cách ly và cô lập đối với nhân viên trong các giai đoạn hoạt động trong thời gian khủng hoảng.

Khuyến nghị tương tự áp dụng cho việc ra vào cơ sở dành cho khách thăm, người bán hàng và tình nguyện viên.

Sửa đổi các giao thức cô lập trong ngắn hạn khi hoạt động ở mức độ khủng hoảng

Do khả năng lây lan nhanh, trên diện rộng của SARS-CoV-2 trong môi trường đông đúc và có bằng chứngexternal icon rằng những người nhiễm bệnh đã tiêm đầy đủ, đúng hạn vắc-xin ngừa COVID-19 có thể truyền vi-rút cho người khác, CDC khuyến nghị duy trì thời gian cô lập 10 ngày càng nhiều càng tốt đối với tất cả những người bị giam giữ có nhiễm bệnh và nhân viên trong các cơ sở cải huấn và trại giam, bất kể tình trạng tiêm chủng và mũi nhắc lại như thế nào. (Tuy nhiên, nhân viên có thể sử dụng hướng dẫn dành cho người dân nói chung của CDC trong thời gian cách ly khi họ không có mặt tại nơi làm việc.)

Trong khi hoạt động ở mức độ khủng hoảng (ví dụ bên dưới), các cơ sở có thể cần xem xét các lựa chọn thay thế ngắn hạn cho thời gian cô lập 10 ngày được khuyến nghị cho nhân viên và/hoặc người bị giam. Các cơ sở nên tham khảo ý kiến của cơ quan của tiểu bang, địa phương, bộ lạc hoặc lãnh thổ của họ để thảo luận về các phương pháp có thể đáp ứng nhu cầu của họ trong khi tối đa hóa việc kiểm soát lây nhiễm trong những giai đoạn ngắn hạn này.

Ví dụ về các tình huống hoạt động cấp khủng hoảng:

 • Tình trạng thiếu nhân sự có nguy cơ ảnh hưởng đến sự an toàn và an ninh của cơ sở hoặc tính liên tục của các hoạt động thiết yếu.
 • Không có đủ không gian để cô lập y tế đối với tất cả người bị giam đã nhiễm bệnh trong khoảng thời gian trọn 10 ngày và các tùy chọn khác để tăng không gian đã hết.

Sau khi giai đoạn hoạt động cấp độ khủng hoảng trôi qua, các cơ sở sẽ quay trở lại các khuyến nghị cho các giai đoạn hoạt động thường lệ (10 ngày để cô lập người bị giam và nhân viên). Các cơ sở phải đảm bảo rằng cả người bị giam và nhân viên đều hiểu rằng các quy trình cô lập giảm là công cụ quản lý khủng hoảng, ngắn hạn và rằng cơ sở sẽ quay trở lại các khuyến nghị cô lập đầy đủ trong 10 ngày.

Sau đây là các nguyên tắc hướng dẫn để giảm thời gian cô lập trong khi hoạt động ở cấp độ khủng hoảng:

 • Giảm thời gian cô lập phải ở mức tối thiểu nhất có thể để giảm thiểu kịch bản khủng hoảng.
 • Các quyết định rút ngắn thời gian cô lập nên được đưa ra riêng biệt cho nhân viên và người bị giam, dựa trên các nguồn lực cụ thể bị hạn chế vào thời điểm đó.
 • Trước khi giảm thời gian cô lập, hãy xem xét các lựa chọn thay thế (ví dụ, chuyển từ các đơn vị cô lập y tế cá nhân sang các đơn vị cô lập y tế theo nhóm cho người bị giam hoặc giảm số người bị giam).
 • Xem xét nguy cơ lây truyền trong cơ sở (ví dụ, cách bố trí) và hồ sơ rủi ro của người trong cơ sở và khả năng tiếp cận với các phương thức trị liệu COVID-19 để phòng ngừa bệnh nghiêm trọng.
 • Nếu các giao thức cấp độ khủng hoảng cho phép nhân viên bị nhiễm bệnh trở lại làm việc trước 10 ngày bị cô lập, thì nguy cơ lây truyền có thể được giảm bớt bằng cách chỉ định họ làm việc riêng trong các đơn vị cô lập y tế hoặc các nhiệm vụ mà họ ít tiếp xúc với những người khác cho đến ngày 10.
 • Nếu một cơ sở rút ngắn thời gian cách ly, thì có thể kết hợp kết quả xét nghiệm âm tính vào các quy trình này (nghĩa là chiến lược "xét nghiệm để kết thúc cách ly/cô lập"). Các yếu tố sau đây là cần thiết để các cơ sở có thể kết hợp các chiến lược cho ra sau xét nghiệm mà không ảnh hưởng đến các chức năng thiết yếu:
  • Đủ nguồn cung cấp xét nghiệm và năng lực của nhân viên để duy trì xét nghiệm chẩn đoán được khuyến nghị và xét nghiệm sàng lọc khi tiếp nhận (xem phần trên về xét nghiệm)
  • Thời gian có kết quả nhanh chóng để đưa ra quyết định kịp thời
  • Đủ năng lực nhân viên để tiếp tục ưu tiên chăm sóc và điều trị cho những cư dân có nguy cơ cao bị COVID-19 nghiêm trọng

Phương thức cách ly tiêu chuẩn

Cách ly những người tiếp xúc gần của những người được xác định hoặc nghi nhiễm COVID-19

Hình thức cách ly nghiêm ngặt nhất, với nguy cơ lây truyền thấp nhất, là cách ly riêng tất cả những người bị giam đã tiếp xúc gần với người đã xác nhận hoặc nghi nhiễm COVID-19 trong 10 ngày kể từ ngày tiếp xúc cuối cùng, bất kể tình trạng tiêm chủng và tiêm nhắc lại của họ. Lưu ý rằng khi truy dấu tiếp xúc truyền thống không khả thi, có thể xác định những người tiếp xúc gần thông qua phương thức truy dấu tiếp xúc theo địa điểm.

Nên hạn chế việc di chuyển ra ngoài khu vực cách ly ở mức tối thiểu. Tất cả những ngưởi bị giam được cách ly phải đi xét nghiệm chẩn đoán ban đầu càng sớm càng tốt sau khi xác định là người tiếp xúc gần (nhưng không phải trong vòng 24 tiếng đầu tiên sau khi đã biết phơi nhiễm, vì xét nghiệm không có khả năng dương tính nhanh như vậy) và phải được theo dõi các triệu chứng mỗi ngày một lần. Những người bị giam có nhiều khả năng bị bệnh nặng hơn do COVID-19 cũng phải được đánh giá xem có đủ điều kiện tham gia liệu pháp điều trị COVID-19 để ngăn ngừa hệ quả nghiêm trọng. Nếu người bị giam có các triệu chứng, làm theo các quy trình được nêu chi tiết ở trên để cô lập y tế đối với những người nghi nhiễm COVID-19.

Nếu kết quả xét nghiệm ban đầu là âm tính, người bị giam sẽ nhận được xét nghiệm chẩn đoán thứ hai ít nhất 5 ngày sau khi tiếp xúc gần để tạo thuận lợi xác định sớm nguy cơ lây nhiễm để phòng tránh các hệ quả nghiêm trọng. (Nếu xét nghiệm ban đầu được thực hiện ít nhất 5 ngày sau khi tiếp xúc gần, thì không cần xét nghiệm thứ hai.) Ngày 0 là ngày tiếp xúc gần/phơi nhiễm lần cuối.

Những người bị giam được cách ly có thể được thả ra khỏi các hạn chế cách ly nếu họ vẫn không có triệu chứng và không có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 trong 10 ngày kể từ lần tiếp xúc tiềm năng cuối cùng hoặc có tiếp xúc gần với người đã được xác nhận hoặc nghi nhiễm COVID-19.

Người bị giam có nghi nhiễm hoặc đã xác nhận nhiễm COVID-19 nên đeo khẩu trang hoặc mặt nạ vừa khớp bằng vải hoặc loại dùng một lần trong các tình huống sau:

 • Ngay sau khi xác định là người tiếp xúc gần của người mắc COVID-19 (nếu vẫn chưa ở trong khu vực cách ly)
 • Khi một cá nhân khác bước vào không gian cách ly của một người bị giam duy nhất đang ở
 • Khi những người bị giam bị cách ly được xếp chỗ ở vào nhóm
 • Nếu một người bị giam bị cách ly rời khỏi khu vực cách ly vì bất kỳ lý do gì
Các lưu ý đối với việc cách ly thành nhóm bao gồm:

Tốt nhất, các cơ sở nên cách ly riêng những người tiếp xúc gần với những người được xác nhận hoặc nghi mắc COVID-19, trừ khi các lo ngại về sức khỏe tâm thần không tiện ở riêng. Việc kết hợp nhiều người tiếp xúc gần đã được cách ly có thể dẫn đến việc lây truyền thêm. Nếu cần thiết phải có biện pháp cách ly theo nhóm , giảm nguy cơ lây truyền bằng cách chọn các không gian để cách ly:

 • Được thông gió tốt
 • Giảm thiểu số lượng người bị giam chia sẻ chung không gian nhà ở
 • Tối đa hóa khoảng cách giữa các cư dân chia sẻ chung không gian nhà ở
 • Được ngăn cách (tức là tường kiên cố và cửa kiên cố) với không gian không cách ly

Nếu việc lập nhóm những người tiếp xúc gần là cần thiết, hãy đặc biệt lưu ý đến những người có nhiều khả năng bị bệnh nặng hơn do COVID-19 . Tốt nhất là họ không nên lập nhóm với những người gị giam khác để giảm khả năng bị lây nhiễm. Nếu không thể tránh khỏi việc lập nhóm, hãy tạo mọi nơi ở thích hợp để giảm bớt sự phơi nhiễm cho những người bị giam có nhiều khả năng bị bệnh rất nặng do COVID-19.

Ngoài ra, hãy xem xét khả năng đồng nhiễm các bệnh về hô hấp khác, chẳng hạn như cúm, trong các quyết định cách ly. Cách ly được khuyến cáo cho người bị giam có tình trạng đồng nhiễm bệnh.

Xét nghiệm hàng loạt để cách ly thành nhóm. Nếu lập nhóm cách ly được sử dụng, việc lây truyền có thể tiếp tục nếu có thành viên trong nhóm bị nhiễm bệnh mà không biết. Xét nghiệm hàng loạt cho toàn bộ nhóm cách ly, bất kể tình trạng tiêm chủng và tiêm nhắc của họ là gì có thể sớm xác định thêm tình trạng lây nhiễm và phòng ngừa lây truyền tiếp tục. Khi khả năng lây truyền của (các) biến thể SARS-CoV-2 đang lưu hành cao, việc xét nghiệm hàng loạt có thể khó triển khai do nhân sự giảm và/hoặc số lượng lớn người bị giam trong khu cách ly thành nhóm. Trong những tình huống như vậy, các cơ sở có thể chọn ưu tiên xét nghiệm hàng loạt chủ yếu khi (các) biến thể SARS-CoV-2 lưu hành cũng gây ra tỷ lệ bệnh nghiêm trọng cao, với trọng tâm là xác định sớm các ca nhiễm bệnh để ngăn ngừa hệ quả sức khỏe nghiêm trọng. Các cơ sở có mức độ chấp nhận rủi ro thấp có thể xem xét sử dụng xét nghiệm hàng loạt trong các nhóm cách ly thường xuyên hơn.

 • Để triển khai xét nghiệm hàng loạt, hãy xét nghiệm lại những người bị cách ly dưới dạng nhóm cứ sau 3-7 ngày cho đến khi quá trình xét nghiệm xác định không có ca bệnh mới nào trong nhóm trong 10 ngày kể từ kết quả dương tính gần đây nhất. Khoảng thời gian xét nghiệm phải dựa trên giai đoạn của đợt bùng phát đang diễn ra (tức là, xét nghiệm 3 ngày một lần có thể cho phép kiểm soát đợt bùng phát nhanh hơn trong bối cảnh đợt bùng phát ngày càng gia tăng; xét nghiệm cứ sau 5 - 7 ngày là đủ khi quá trình lây truyền đã chậm lại). Ngoài ra, hãy tiếp tục xét nghiệm chẩn đoán cho những người bị giam có các triệu chứng bệnh.
 • Bất kỳ người nào có kết quả xét nghiệm dương tính sẽ được đưa ra khỏi nhóm và được cô lập y tế, khoảng thời gian cách ly 10-ngày sẽ tái bắt đầu trong khoảng thời gian cách ly còn lại của nhóm.
Cách ly nhân viên

Tất cả các nhân viên có khả năng bị phơi nhiễm hoặc được xác định là người tiếp xúc gần với người bị COVID-19 nên đi xét nghiệm. Nếu kết quả xét nghiệm là dương tính, nhân viên không được đến làm việc trong 10 ngày kể từ ngày bắt đầu có các triệu chứng bệnh hoặc kể từ ngày xét nghiệm dương tính nếu họ không có các triệu chứng (với Ngày 0 là ngày lấy mẫu xét nghiệm).

Nhân viên nên cách ly nếu kết quả xét nghiệm của họ là âm tính. Phương thức cách ly với nguy cơ lây truyền thấp nhất cho người bị giam và nhân viên trong cơ sở là loại trừ nhân viên bị phơi nhiễm ra khỏi nơi làm việc trong 10 ngày sau lần tiếp xúc cuối cùng của họ với nguồn bệnh, bất kể tình trạng tiêm phòng và tiêm nhắc lại của họ. (Tuy nhiên, nhân viên có thể sử dụng hướng dẫn dành cho người dân nói chung của CDC trong thời gian cách ly khi họ không có mặt tại nơi làm việc.) Xem phần bên dưới về các phương pháp cách ly đã sửa đổi có thể áp dụng cho nhân viên.

Khuyến nghị tương tự áp dụng cho việc ra vào cơ sở dành cho khách thăm, người bán hàng và tình nguyện viên.

Các phương pháp cách ly đã sửa đổi

Do khả năng lây lan nhanh, trên diện rộng của SARS-CoV-2 trong môi trường đông đúc và có bằng chứngexternal icon rằng những người nhiễm bệnh đã tiêm đầy đủ, đúng hạn vắc-xin ngừa COVID-19 vẫn có thể truyền vi-rút cho người khác, CDC khuyến nghị duy trì thời gian cách ly 10 ngày càng nhiều càng tốt đối với tất cả những người bị giam giữ và nhân viên trong các cơ sở cải huấn và trại giam có khả năng đã bị phơi nhiễm hoặc đã tiếp xúc gần với người mắc COVID-19, bất kể tình trạng tiêm chủng và đã tiêm mũi nhắc lại như thế nào. Tuy nhiên, các giao thức cách ly dành cho người bị giam và/hoặc nhân viên có thể cần được sửa đổi tại một số cơ sở để cân bằng giữa nguy cơ mắc bệnh nặng do COVID-19 và tác động của việc cách ly kéo dài đối với sức khỏe tâm thần của người bị giam hoặc để thích nghi với thay đổi về mức độ nghiêm trọng của bệnh và khả năng lây truyền từ các biến thể SARS-CoV-2 khác nhau. Các giao thức cách ly cho nhân viên cũng có thể cần được sửa đổi trong giai đoạn ca bệnh tăng đột biến để đảm bảo nhân viên có đủ khả năng duy trì sự an toàn, an ninh và các dịch vụ thiết yếu trong cơ sở.

Việc cách ly có thể rất ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của người bị giam vì những hạn chế mà nó đặt ra đối với khả năng tiếp cận với chương trình, hoạt động giải trí, thăm gặp trực tiếp, học tập trực tiếp và các dịch vụ khác. Những thách thức này đặc biệt rõ ràng khi người bị giam phải được cách ly theo nhóm, vì thời gian cách ly có thể kéo dài do sự lây truyền vẫn tiếp tục. Ngoài ra, việc xét nghiệm hàng loạt được đề xuất cứ 3 - 7 ngày một lần trong thời gian cách ly đã gây khó khăn trong việc thực hiện đối với các cơ sở trong thời gian dịch bùng phát lớn khi nguồn lực xét nghiệm và nhân sự kiệt quệ.

Bảng 3 trình bày một loạt các phương pháp cách ly đã sửa đổi có thể được cân nhắc cho người bị giam và/hoặc nhân viên, với các thay đổi về khoảng thờI gian, xét nghiệm, việc di chuyển và các chiến lược giám sát. Khi lựa chọn trong số các phương pháp này, các cơ sở nên xem xét Cấp độ COVID-19 trong cộng đồng hiện tại (bao gồm cả mức độ lây truyền và mức độ bệnh đối với các biến thể hiện đang lưu hành) kết hợp với các yếu tố ở cấp cơ sở và những gì được biết về thời gian ủ bệnh của các biến thể đang lưu hành vào thời điểm đó. Trong thời gian khi khả năng chấp nhận rủi ro thấp (ví dụ, khi mức độ nghiêm trọng của bệnh cao), các cơ sở nên chọn các chiến lược rủi ro thấp hơn.

Bảng 3. Các cách tiếp cận cách ly tiêu chuẩn và sửa đổi trong các cơ sở cải huấn và giam giữ

Bảng 3. Các cách tiếp cận cách ly tiêu chuẩn và sửa đổi trong các cơ sở cải huấn và giam giữ
Đặc tính cách ly Phương pháp tiêu chuẩn Phương pháp sửa đổi*
Đối tượng buộc phải cách ly
(áp dụng với người bị giam và nhân viên)
Tất cả người bị giam và nhân viên đã phơi nhiễm, bất kể tình trạng tiêm chủng và mũi tiêm nhắc lại của họ Chỉ những người bị giam và nhân viên đã phơi nhiễm và chưa tiêm đầy đủ vắc-xin ngừa COVID-19 và những người chưa khỏi bệnh từ lần nhiễm SARS-CoV-2 trước đó trong 90 ngày qua
Di chuyển ra ngoài khu vực cách ly
(áp dụng với người bị giam)
Nên hạn chế tối đa việc di chuyển ra ngoài khu vực cách ly. Cho phép một nhóm cách ly di chuyển ra ngoài khu vực cách ly và tiếp tục các hoạt động hàng ngày như một nhóm, nhưng không trộn lẫn với những người bị giam hoặc nhân viên không được chỉ định trong nhóm của họ. Duy trì sự phân công nhân viên nhất quán để hỗ trợ tính toàn vẹn của nhóm. Duy trì việc sử dụng khẩu trang hoặc mặt nạ vừa khớp cho nhân viên và người bị giam khi ở trong nhà và thực hiện xét nghiệm hàng loạt cho những người bị giam.
Khoản thời gian
(áp dụng với người bị giam và nhân viên)
Cách ly 10 ngày sau lần phơi nhiễm/tiếp xúc gần lần cuối với người mắc COVID-19.
Lựa chọn xét nghiệm để kết thúc cách ly: Cách ly không quá 5 ngày, cùng với kết quả xét nghiệm vi-rút âm tính sau Ngày 5.
Lựa chọn xét nghiệm hàng ngày: Xét nghiệm hàng ngày không dưới 5 ngày và cho phép hoạt động/tiếp cận bình thường tại nơi làm việc miễn kết quả xét nghiệm vi-rút là âm tính.
Xét Nghiệm
(trong khi cách ly riêng)
(áp dụng với người bị giam)
Sau xét nghiệm chẩn đoán ban đầu, hãy xét nghiệm lại những người bị giam sau Ngày 5. Sau xét nghiệm chẩn đoán ban đầu, hãy để người bị giam ra khỏi khu cách ly sau khoảng thời gian trọn 10 ngày được đề xuất mà không cần xét nghiệm thêm. (Xét nghiệm những người bị giam có các triệu chứng bệnh, cung cấp xét nghiệm bổ sung theo yêu cầu và tích cực cung cấp xét nghiệm cho những người bị giam có nhiều khả năng bị bệnh nặng do COVID-19 để xác định sớm các ca nhiễm bệnh và đánh giá khả năng đủ điều kiện điều trị.)
Xét Nghiệm
(trong thời gian cách ly theo nhóm)
(áp dụng với người bị giam)
Thực hiện xét nghiệm nối tiếp như đã đề xuất ở trên, sau mỗi 3-7 ngày cho toàn bộ nhóm.
Lựa chọn quy mô nhóm giảm: Sau xét nghiệm chẩn đoán ban đầu, hãy triển khai xét nghiệm nối tiếp sau mỗi 3-7 ngày cho toàn bộ nhóm. Sử dụng quy mô nhóm nhỏ để giảm nguy cơ lây truyền tiếp tục và thời gian cách ly kéo dài.
Lựa chọn xét nghiệm giảm - chỉ trong giai đoạn hoạt động ở mức độ khủng hoảng: Sau xét nghiệm chẩn đoán ban đầu, hãy xét nghiệm những người bị giam có các triệu chứng và thực hiện xét nghiệm bổ sung theo yêu cầu. Tích cực cung cấp thêm xét nghiệm cho những đối tượng bị giam có nhiều khả năng bị bệnh rất nặng do COVID-19 để xác định sớm các ca lây nhiễm và đánh giá khả năng đủ điều kiện điều trị. Dừng cách ly cho người bị giam cách ly theo nhóm sau khi đã qua 10 ngày mà không phát hiện thấy ca bệnh mới.
Monitoring
(áp dụng với người bị giam)
Thực hiện kiểm tra triệu chứng hàng ngày cho tất cả những người bị giam đang được cách ly. Tiến hành kiểm tra triệu chứng hàng ngày cho những đối tượng bị giam đang được cách ly có nhiều khả năng bị bệnh rất nặng do COVID-19. Việc biết sớm tình trạng lây nhiễm có triệu chứng có thể giúp điều trị kịp thời và giảm nguy cơ dẫn đến các hệ quả nghiêm trọng.

Bất kể cơ sở chọn phương thức cách ly nào, tất cả những người bị giam và nhân viên trong cơ sở có khả năng bị phơi nhiễm hoặc đã tiếp xúc gần với người mắc COVID-19 nên đeo khẩu trang hoặc mặt nạ bằng vải hoặc loại dùng một lần vừa khớp trong các tình huống sau:

 • Bất cứ khi nào một cá nhân khác bước vào không gian cách ly của một người bị giam duy nhất đang ở
 • Khi những người bị giam bị cách ly được xếp chỗ ở vào nhóm
 • Nếu một người bị giam bị cách ly rời khỏi khu vực cách ly vì bất kỳ lý do gì

Ngoài ra, nếu thời gian cách ly bị giảm đối với nhân viên, các cơ sở vẫn nên yêu cầu nhân viên có tiếp xúc với nguồn bệnh:

 • Tiếp tục tự theo dõi các triệu chứng bệnh COVID-19 hết ngày 10 sau khi có phơi nhiễm với nguồn bệnh đã biết hoặc nghi ngờ.
 • Cô lập ngay và đi xét nghiệm nếu thấy có các triệu chứng bệnh COVID-19
 • Tuân thủ tất cả các chiến lược phòng ngừa được khuyến nghị dành cho những người đã tiếp xúc với người bị COVID-19, bao gồm cả việc cách ly giao tiếp xã hội và duy trì vệ sinh tay tốt

Khẩu trang và Mặt nạ

Là một chiến lược cho các hoạt động hàng ngày cho mọi thời điểm, cung cấp khẩu trang hoặc mặt nạ vừa khớp với bất kỳ người bị giam và nhân viên muốn dùng chúng dựa vào mong muốn cá nhân. Yêu cầu sử dụng khẩu trang/mặt nạ chung trong nhà như một chiến lược phòng ngừa nâng cao khi Cấp độ COVID-19 trong cộng đồng là trung bình hoặc cao hoặc khi các yếu tố ở cấp độ cơ sở cho thấy nguy cơ gia tăng.

Sử dụng khẩu trang hoặc mặt nạ phù hợp và đúng cách là chìa khóa để ngăn chặn sự lây lan của các giọt và các hạt rất nhỏ có chứa vi-rút. Giải thích rõ ràng mục đích của khẩu trang và mặt nạ và khi nào thì việc sử dụng chúng có thể bị chống chỉ định. Cung cấp miễn phí khẩu trang hoặc mặt nạ cho người cư trú và nhân viên và làm sạch hoặc thay thế chúng thường xuyên.

Trong các tình huống mà chủ lao động không yêu cầu sử dụng mặt nạ hoặc theo tiêu chuẩn của Cơ quan Quản lý An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp (OSHA), thì chủ lao động vẫn có thể cung cấp mặt nạ có bộ lọc hoặc cho phép nhân viên sử dụng mặt nạ của họ miễn là chủ lao động xác định rằng bản thân việc sử dụng mặt nạ như vậy sẽ không tạo ra nguy hiểm. Đây được coi là việc sử dụng tự nguyện theo Tiêu chuẩn Bảo vệ Đường hô hấp. CDC khuyến khích chủ lao động cho phép người lao động tự nguyện sử dụng mặt nạ có bộ lọc như N95. Nếu chủ lao động cho phép sử dụng tự nguyện mặt nạ có bộ lọc, chủ lao động phải cung cấp cho người dùng 29 CFR 1910.134 Phụ lục D - Thông tin cho nhân viên sử dụng mặt nạ khi không được yêu cầu theo tiêu chuẩnexternal icon. Xem 29 CFR 1910.134(c)(2)external icon để biết các yêu cầu bổ sung áp dụng cho việc sử dụng mặt nạ tự nguyện.

Xem Bảng 2, bao gồm cả phần chú thích, để biết thêm những điều cần lưu ý khi chọn khẩu trang hoặc mặt nạ, bao gồm thông tin về các loại khác nhau cũng như các điều cần lưu ý về an toàn và an ninh để sử dụng chúng trong các cơ sở cải huấn và giam giữ.

Chuẩn bị ứng phó với các đợt bùng phát dịch

Duy trì sự chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với COVID-19 thông qua các hành động quan trọng được trình bày chi tiết bên dưới.

 • Theo dõi Cấp độ COVID-19 trong cộng đồng và các dữ liệu địa phương khác, cũng như các thông tin cập nhật của CDC và các trang web về sức khỏe cộng đồng của tiểu bang, để cung cấp thông tin cho các quyết định về thời điểm cần thêm các chiến lược phòng ngừa nâng cao.
 • Tinh chỉnh kế hoạch về COVID-19 dài hạn của cơ sở khi cần dựa trên thông tin mới và đảm bảo nhân viên được đào tạo về kế hoạch hiện tại. Đảm bảo rằng kế hoạch về COVID-19 dài hạn bao gồm:
  • Kế hoạch mua liệu pháp điều trị và vắc xin ngừa COVID- 19 để ngăn ngừa các hệ quả nghiêm trọng
  • Kế hoạch mua vật tư xét nghiệm SARS-CoV-2
  • Các cách để mở rộng quy mô không gian cách ly và cô lập y tế trong thời gian bùng phát dịch bệnh
  • Các kế hoạch vận hành trong giai đoạn thiếu nhân sự
  • Kế hoạch bổ sung PPE và các vật tư để vệ sinh và khử trùng trong thời gian bùng phát dịch bệnh
  • Những điều cần lưu ý đưa ra các nhiệm vụ sửa đổi trong thời gian bùng phát dịch cho các nhân viên có nhiều khả năng bị bệnh rất nặng do COVID- 19
  • Kế hoạch trao đổi với nhân viên và người bị giam giữ về cách họ có thể bảo vệ bản thân và những người khác khỏi COVID-19. Ví dụ về bảng chỉ dẫn và các tài liệu truyền thông khác có trên trang web của CDC. Các tài liệu in ấn phải dễ hiểu đối với những người không nói tiếng Anh, những người có trình độ đọc viết thấp và người khuyết tật.
 • Duy trì phối hợp với các sở y tế công cộng trong vùng lãnh thổ, bộ lạc, địa phương và tiểu bang.
 • Duy trì liên lạc với các cơ sở cải huấn khác để chia sẻ thông tin và cộng tác về các giao thức để ngăn chặn lây truyền giữa các cơ sở trong quá trình chuyển người bị giam.
 • Xem xét các chính sách nghỉ bệnh của từng chủ sử dụng lao động đang hoạt động trong cơ sở đó. Chủ lao động được khuyến khích thực hiện các chính sách nghỉ bệnh có trả lương linh hoạt, không trừng phạt để giảm tình trạng xâm nhập và lây truyền SARS-CoV-2 trong cơ sở.
 • Đảm bảo rằng tất cả mọi người trong cơ sở đều biết các triệu chứng của COVID-19 và tầm quan trọng của việc báo cáo các triệu chứng nếu chúng phát triển.

Giữ khoảng cách

Giữ khoảng cách là hoạt động tăng khoảng cách giữa các cá nhân và giảm tần suất tiếp xúc để giảm nguy cơ lây lan bệnh tật. Các chiến lược cách ly giao tiếp xã hội có thể được áp dụng ở cấp độ cá nhân (ví dụ: tránh tiếp xúc gần), cấp độ nhóm (ví dụ: tạm thời ngừng các hoạt động nhóm nơi mọi người sẽ tiếp xúc gần) và cấp độ hoạt động (ví dụ: sắp xếp lại ghế ngồi trong phòng ăn để tăng khoảng cách giữa chúng hoặc sử dụng hàng rào bảo vệ nếu không gian bị hạn chế). Cách ly giao tiếp xã hội là một chiến lược phòng ngừa nâng cao có thể được xem xét khi Cấp độ COVID-19 trong cộng đồng ở mức trung bình/cao hoặc khi các yếu tố ở cấp độ cơ sở cho thấy nguy cơ gia tăng.

 • Lập danh sách các chiến lược giãn cách có thể được thực hiện khi cần thiết ở các giai đoạn có mức độ lây truyền khác nhau. Các chiến lược sẽ cần được điều chỉnh theo không gian cá nhân trong cơ sở và nhu cầu của người cư trú và nhân viên.
 • Cân nhắc các lựa chọn để ngăn ngừa tình trạng quá đông đúc (vd. chuyển các đối tượng mới sang cơ sở khác có chỗ trống và khuyến khích các biện pháp thay thế cho các chiến lược giam giữ và giảm bớt tình trạng đông đúc khác khi có thể được phép).
 • Nếu có người bị COVID-19 bên trong cơ sở, hãy ngăn chặn sự di chuyển không cần thiết giữa các bộ phận khác nhau của cơ sở và sự trộn lẫn của những người từ các phòng giam khác nhau. Ví dụ, duy trì sự phân công nhiệm vụ nhất quán cho nhân viên theo ca để ngăn chặn sự lây truyền qua các khu vực cơ sở khác nhau và sửa đổi phân công chi tiết công việc của cư dân để mỗi chi tiết chỉ bao gồm người cư trú từ một phòng giam duy nhất.
 • Nếu có thể, hãy chỉ định một phòng gần phòng giam để đánh giá những người cư trú có các triệu chứng COVID-19, thay vì để họ đi bộ qua cơ sở đến đơn vị y tế. Nếu điều này là không khả thi, hãy cân nhắc xếp xen kẽ các cuộc thăm khám bệnh.
 • Cân nhắc việc tăng đơn thuốc duy trì cho từng người (KOP).
 • Xác định các trách nhiệm có thể thực hiện từ xa.

Thăm viếng

Mọi lúc (ngay cả khi Cấp độ COVID-19 trong cộng đồng thấp):

 • Cung cấp dung dịch sát trùng tay chứa cồn với hàm lượng cồn tối thiểu 60% tại cửa ra vào và khu vực chờ của khách thăm.
 • Hướng dẫn khách thăm và tình nguyện viên hoãn chuyến thăm của họ nếu họ có các triệu chứng bệnh COVID-19.

Khi Cấp độ COVID-19 trong cộng đồng ở mức trung bình/cao hoặc khi các yếu tố ở cấp độ cơ sở cho thấy nguy cơ gia tăng:

 • Cân nhắc việc hạn chế khách thăm không cần thiết, những người bán hàng, tình nguyện viên và các tour du lịch vào cơ sở hoặc hạn chế sự tương tác của họ với các bộ phận của cơ sở nơi có sự lây truyền. Việc tạm dừng các dịch vụ thăm hỏi và tình nguyện trực tiếp chỉ nên được thực hiện vì lợi ích thể chất của người bị giam và sức khỏe của cộng đồng. Hoạt động thăm hỏi và các dịch vụ do tình nguyện viên cung cấp là rất quan trọng để duy trì sức khỏe tâm thần của người bị giam. Nếu chuyến thăm bị đình chỉ, các cơ sở nên xác định các cách thay thế để người dân có thể giao tiếp với gia đình, bạn bè và những du khách khác của họ.
 • Nếu các cơ sở duy trì thăm viếng trực tiếp hoặc các dịch vụ tình nguyện viên trong thời gian có nguy cơ cao hơn:
  • Yêu cầu khách thăm và tình nguyện viên đeo khẩu trang hoặc mặt nạ bằng vải hoặc loại dùng một lần khi ở trong nhà.
  • Cân nhắc sử dụng hàng rào bảo vệ trong các phòng thăm và khuyến khích giữ khoảng cách.
  • Cân nhắc yêu cầu khách thăm và tình nguyện viên cung cấp giấy kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính trong vòng 72 giờ trước khi vào cơ sở.

Những điều cần lưu ý về tái nhập

 • Nếu một người bị giam chuẩn bị được phóng thích chưa tiêm vắc xin COVID-19 đầy đủ, đúng hạn, hãy đề nghị tiêm chủng lại. Nếu họ từ chối, hãy cung cấp cho họ thông tin về nơi họ có thể tiêm vắc-xin sau khi được thả.
 • Khi Cấp độ COVID-19 trong cộng đồng ở mức trung bình/cao hoặc khi có lây truyền trong cơ sở, hãy cung cấp xét nghiệm sàng lọc cho tất cả người bị giam trước khi phóng thích, bất kể tình trạng tiêm chủng COVID-19 và mũi tiêm nhắc lại của họ là gì.
 • Cung cấp thông tin phòng ngừa COVID-19 , dụng cụ vệ sinh tay và khẩu trang hoặc mặt nạ cho những người bị giam chuẩn bị được phóng thích.
 • Đảm bảo rằng các liên kết đến các dịch vụ cộng đồng tính đến các hoạt động đã sửa đổi của các nhà cung cấp do COVID-19.
 • Khi cung cấp thông tin về việc đăng ký Medicaid và các nguồn lực chăm sóc sức khỏe trong cộng đồng, hãy bao gồm thông tin về việc liên tục chăm sóc các bệnh mãn tính có thể khiến một người có nhiều khả năng bị bệnh rất nặng do COVID-19.
 • Khi Cấp độ COVID-19 trong cộng đồng ở mức trung bình/cao hoặc khi có thể, khuyến khích người bị giam sắp được phóng thích tìm các lựa chọn về nhà ở tại gia đình hoặc bạn bè họ trong cộng đồng để tránh tập trung đông người tại các môi trường đông đúc khác như nơi tạm trú cho người vô gia cư. Khi liên kết các cư dân với nhà ở chung, hãy liên kết ưu tiên với các chỗ ở có khả năng tạo việc giữ khoảng cách lớn nhất.

Thông tin cập nhật trước đó