Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang web này được cập nhật thường xuyên. Một số nội dung có thể còn bằng tiếng Anh cho đến khi được dịch hết.

Hướng Dẫn Kiểm Soát Bệnh Vi-rút Corona 2019 (COVID-19) Trong Cơ Sở Cải Huấn Và Trại Giam

Hướng Dẫn Kiểm Soát Bệnh Vi-rút Corona 2019 (COVID-19) Trong Cơ Sở Cải Huấn Và Trại Giam
Cập nhật ngày 22 tháng 7 năm 2020

Hướng dẫn tạm thời này dựa trên những gì hiện người ta biết được về việc lây truyền và tính chất nghiêm trọng của bệnh vi-rút Corona 2019 (COVID-19) tính đến ngày đăng bài, 14 tháng 7, 2020.

Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Dịch Bệnh (CDC) Hoa Kỳ sẽ cập nhật hướng dẫn này khi cần thiết và khi có thêm thông tin. Vui lòng kiểm tra định kỳ trang web CDC để biết các cập nhật cho hướng dẫn tạm thời.

Tài liệu này cung cấp hướng dẫn tạm thời dành riêng cho các cơ sở cải huấn và trung tâm giam giữ khi bùng phát COVID-19, để đảm bảo việc tiếp tục các dịch vụ công thiết yếu và bảo vệ sức khỏe cũng như sự an toàn cho những người đang bị giam giữ và cầm tù, nhân viên và khách thăm. Các khuyến nghị có thể cần được sửa đổi khi có thêm thông tin.

Đối tượng độc giả của hướng dẫn này là ai?

Tài liệu này dùng để cung cấp các nguyên tắc hướng dẫn cho các nhà quản lý ngành y tế và ngoài ngành y tế của các cơ sở cải huấn và giam giữ (bao gồm nhưng không giới hạn đối với các nhà tù tiểu bang và liên bang, trại giam địa phương cũng như các trại tạm giam), các cơ quan thực thi pháp luật có thẩm quyền giam giữ nhóm dân bị tạm giam (tức là Cơ quan Thi hành Luật Hải quan và Di trú Hoa Kỳ và Cảnh sát Tư pháp Hoa Kỳ) và các sở y tế tương ứng của họ nhằm hỗ trợ việc chuẩn bị ứng phó khả năng xuất hiện, lây lan và giảm thiểu nguy cơ về SARS-CoV-2 (loại vi-rút gây bệnh vi-rút Corona 2019, hay còn gọi là COVID-19) trong các cơ sở của họ. Nhìn chung, tài liệu sử dụng thuật ngữ liên quan tới các môi trường cải huẩn nhưng cũng có thể áp dụng vào các địa điểm giam giữ trước khi xử án và dân sự.

Hướng dẫn này sẽ không nhất thiết đề cập tới mọi ngữ cảnh giam giữ có thể có và có thể không sử dụng thuật ngữ pháp lý cụ thể đối với các quy trình hoặc thẩm quyền của các cơ quan riêng lẻ.

Hướng dẫn này có thể cần được điều chỉnh căn cứ vào không gian thực thể, đội ngũ nhân viên, nhóm dân, các hoạt động cũng như điều kiện và các nguồn lực khác của từng cơ sở. Các cơ sở nên liên hệ với CDC hoặc sở y tế công cộng của tiểu bang, địa phương, lãnh thổ và/hoặc bộ lạc của họ nếu họ cần trợ giúp trong việc áp dụng các nguyên tắc này hoặc giải quyết các vấn đề chưa được trình bày cụ thể trong hướng dẫn này.

Lý do ban hành hướng dẫn này là gì?

Các cơ sở cải huấn và giam giữ có thể bao gồm nơi giam giữ, nơi ở, giáo dục, giải trí, chăm sóc sức khỏe, dịch vụ thực phẩm và nơi làm việc trong cùng một địa điểm. Việc tích hợp các thành tố này đặt ra những thách thức đặc thù để kiểm soát việc lây truyền SARS-CoV-2 trong số những người đang bị giam giữ/tạm giam, nhân viên và khách thăm. Áp dụng nhất quán các biện pháp chuẩn bị ứng phó, phòng ngừa và quản lý có thể giúp giảm thiểu nguy cơ lây truyền và gây bệnh nghiêm trọng vì COVID-19.

 • Những người đang bị giam giữ/tạm giam sống, làm việc, ăn uống, học tập và tham gia vào các hoạt động trong các môi trường giam hãm tập trung, gia tăng khả năng lây lan SARS-CoV-2 sau khi xuất hiện tại cơ sở.
 • Trong hầu hết các trường hợp, người đang bị giam giữ/tạm giam không được phép rời khỏi cơ sở.
 • Có nhiều cơ hội để SARS-CoV-2 xâm nhập vào một cơ sở cải huấn hoặc giam giữ, bao gồm việc di chuyển nhân viên hàng ngày; thuyên chuyển những người đang bị giam giữ/tạm giam giữa các cơ sở và hệ thống, để có mặt tại tòa và để tới thăm khám y tế tại cơ sở bên ngoài; và các chuyến thăm từ gia đình, đại diện pháp lý và các thành viên khác trong cộng đồng.
 • Một số ngữ cảnh, đặc biệt là trại giam và trung tâm giam giữ có tỉ lệ nghỉ việc và thay thế nhân viên cao, việc cho phép những người mới vào cơ sở mỗi ngày có thể đã phơi nhiễm với SARS-CoV-2 trong cộng đồng xung quanh hoặc khu vực khác.
 • Những người đang bị giam giữ/tạm giam tại một cơ sở cụ thể thường đến từ nhiều vùng khác nhau, làm gia tăng khả năng xâm nhập SARS-CoV-2 từ các khu vực địa lý khác.
 • Khả năng để thực thi các biện pháp phòng ngừa bệnh dịch của những người đang bị giam giữ/tạm giam (vd. thường xuyên rửa tay) có thể bị hạn chế và do nguồn cung được cung cấp trong cơ sở và các lưu ý về an ninh định đoạt. Nhiều cơ sở hạn chế tiếp cận với xà phòng và khăn giấy, đồng thời cấm sử dụng dung dịch sát trùng tay chứa cồn và nhiều chất khử trùng.
 • Các lựa chọn cách ly giao tiếp xã hội trong môi trường cải huấn và giam giữ có thể bị hạn chế do điều kiện sống chật chội, đông người.
 • Người đang bị giam giữ/tạm giam có thể do dự trong việc báo cáo các triệu chứng về COVID-19 hoặc tìm kiếm chăm sóc y tế do các yêu cầu đồng chi trả, sự kỳ thị và nỗi sợ bị cách ly.
 • Người đang bị giam giữ/tạm giam và nhân viên có thể có sẵn bệnh nền làm tăng nguy cơ mắc bệnh nghiêm trọng vì COVID-19.
 • Các lựa chọn cách ly y tế cho ca nhiễm COVID-19 còn hạn chế và khác nhau tùy vào loại hình và quy mô của cơ sở, cũng như mức chỗ trống hiện có, điều này một phần căn cứ nhu cầu vào cách ly y tế cho các bệnh khác.
 • Phải duy trì đủ mức giam giữ và nhân viên chăm sóc sức khỏe nhằm đảm bảo cho cơ sở vận hành an toàn và lựa chọn tạo cách ly giao tiếp xã hội thông qua các biện pháp làm việc thay thế như làm việc từ nhà hoặc giảm/thay thế lịch trình dành cho nhiều vai trò làm việc của nhân viên.
 • Các cơ sở cải huấn và giam giữ có thể là các cơ sở phức tạp, bao gồm chủ lao động là các cơ quan chính phủ và chủ lao động tư nhân. Mỗi cơ sở có đặc thù tổ chức và trách nhiệm về các quy trình hoạt động, nhân sự và sức khỏe nghề nghiệp của riêng họ và có thể bị cấm không được ban hành hướng dẫn hoặc cung cấp dịch vụ cho chủ lao động khác hoặc nhân viên của họ trong cùng một cơ sở. Tương tự như vậy, các cơ sở cải huấn và giam giữ có thể bao gồm các cá nhân từ nhiều cơ quan thực thi pháp luật và khu vực phân quyền phải tuân thủ các quy trình và chính sách khác nhau.
 • Do thông tin bên ngoài có sẵn hạn chế với nhiều người đang bị giam giữ/tạm giam, sự bất an và thông tin sai lệch liên quan tới khả năng lây lan SARS-CoV-2 có thể cao, có thể tạo ra những thách thức về an ninh và đạo đức.

CDC đã ban hành hướng dẫn riêng về COVID-19 đề cập tới vấn đề kiểm soát lây nhiễm trong khi chăm sóc y tếchăm sóc lâm sàng cho các cá nhân nhiễm COVID-19cũng như các đối tượng tiếp xúc gần với ca nhiễm trong cơ sở cộng đồng. Khi phù hợp, các tài liệu hướng dẫn tập trung vào cộng đồng được tham chiếu trong tài liệu này và nên được theo dõi thường xuyên để biết thông tin cập nhật, nhưng họ có thể cần điều chỉnh cho các cơ sở cải huấn và giam giữ.

Tài liệu hướng dẫn này cung cấp các biện pháp khuyến nghị bổ sung tốt nhất dành riêng cho các cơ sở cải huấn và giam giữ. Vào thời điểm này, không phân biệt loại và quy mô cơ sở khác nhau (vd. nhà tù so với trại giam). Nhà quản lý và các cơ sở nên điều chỉnh những nguyên tắc hướng dẫn này thích ứng với nhu cầu cụ thể cho cơ sở của họ.

Hướng dẫn này gồm những chủ đề nào?

Hướng dẫn dưới đây bao gồm các khuyến nghị chi tiết về các chủ đề sau liên quan tới COVID-19 trong các cơ sở cải huấn và giam giữ:

 • Chuẩn bị về truyền thông và hoạt động ứng phó với COVID-19
 • Tăng cường dọn dẹp/khử trùng và các hoạt động vệ sinh
 • Các chiến lược tạo khoảng ách trong xã hội để tăng khoảng cách giữa các cá nhân trong cơ sở
 • Các chiến lược nhằm hạn chế lây truyền từ khách thăm
 • Kiểm soát lây nhiễm, bao gồm trang bị bảo hộ cá nhân (PPE) được khuyến nghị sử dụng và các trang thiết bị thay thế tiềm năng khi thiếu PPE
 • Các phương thức kiểm tra nhiệt độ và sàng lọc bằng việc phỏng vấn cho các cá nhân đang bị giam giữ/cầm tù, nhân viên và khách thăm
 • Những điều cần lưu ý về xét nghiệm SARS-CoV-2 
 • Việc cách ly y tế đối với những người đã xác nhận hoặc nghi nhiễm COVID-19 và cách ly các đối tượng tiếp xúc gần, gồm những điều cần lưu ý để tạo nhóm khi không gian cá nhân bị hạn chế.
 • Đánh giá chăm sóc y tế cho các cá nhân bị nghi nhiễm COVID-19
 • Chăm sóc lâm sàng đối với những người đã xác nhận hoặc nghi nhiễm COVID-19
 • Những điều cần lưu ý đối với những người có nguy cơ cao hơn mắc bệnh nghiêm trọng vì COVID-19

Khái niệm các thuật ngữ thường dùng

Tiếp xúc gần với ai đó mắc COVID-19 -  Dữ liệu cho biết khái niệm về tiếp xúc gần còn hạn chế. Các cân nhắc khi đánh giá tiếp xúc gần bao gồm thời gian phơi nhiễm (vd. thời gian phơi nhiễm dài hơn có thể gia tăng nguy cơ phơi nhiễm) và các triệu chứng lâm sàng của người nhiễm COVID-19 (vd. ho có thể gia tăng nguy cơ phơi nhiễm cũng giống như việc phơi nhiễm với bệnh nhân bị bệnh nặng). Khái niệm về tiếp xúc gần không thay đổi đối với người nhiễm bệnh đeo khẩu trang hoặc miếng che mặt bằng vải

Khẩu trang vải - Khẩu trang vải che mũi và miệng và có mục đích là giúp ngăn chặn những người nhiễm vi-rút lây truyền sang người khác, dù họ không có các triệu chứng. CDC khuyến nghị đeo khẩu trang vải ở những nơi công cộng, nơi mà các biện pháp cách ly giao tiếp xã hội khác rất khó duy trì. Khẩu trang vải ngăn ngừa người đeo lây lan các giọt bắn hô hấp khi trò chuyện, hắt hơi hoặc ho. Nếu mọi người đều đeo khẩu trang vải trong môi trường tụ tập đông người, nguy cơ phơi nhiễm với SARS-CoV-2 có thể giảm xuống. Bất cứ ai bị khó thở, hoặc bất tỉnh, mất khả năng, trẻ em dưới 2 tuổi hoặc không thể tự tháo khẩu trang mà không có sự trợ giúp không nên đeo khẩu trang vải (để biết thêm thông tin chi tiết hãy xem Hướng dẫn về cách đeo khẩu trang vải an toàn).  Khẩu trang vải là một hình thức "kiểm soát nguồn bệnh" dùng để làm chậm tốc độ lây lan COVID-19 và không phải là trang bị bảo hộ cá nhân (PPE). Những người làm việc trong điều kiện buộc phải có trang bị bảo hộ cá nhân (PPE) không nên dùng khẩu trang vải khi được chỉ định dùng khẩu trang y tế hoặc mặt nạ N95 (xem Bảng 1). Khẩu trang y tế và mặt nạ N95 nên được dành cho các tình huống khi người đeo cần có trang bị bảo hộ cá nhân (PPE). Quý vị có thể tìm thấy các khuyến nghị chi tiết về việc đeo khẩu trang vải tại đây.

Lập nhóm - Trong hướng dẫn này, việc lập nhóm là đề cập tới việc cách ly thành nhóm nhiều người được phòng thí nghiệm xác nhận nhiễm COVID-19 cùng với nhau hoặc cách ly thành nhóm các tiếp xúc gần của cùng một người bị nhiễm bệnh cùng với nhau do số lượng phòng giam cho từng cá nhân bị hạn chế. Trong khi việc lập nhóm những người đã xác nhận nhiễm COVID-19 là chấp nhận được, thì việc lập nhóm các cá nhân nghi nghiễm COVID-19 không được khuyến nghị do nguy cơ lây truyền cao từ người bị nhiễm sang người không bị nhiễm. Xem các phần Cách lyCách ly y tế bên dưới để biết thông tin chi tiết về cách triển khai lập nhóm dưới dạng chiến lược giảm tác hại nhằm giảm thiểu nguy cơ lây lan bệnh và các hệ quả không tốt về mặt sức khỏe.

Lây truyền COVID-19 trong cộng đồng - Lây truyền SARS-CoV-2 trong cộng đồng xảy ra khi các cá nhân bị phơi nhiễm với vi-rút qua tiếp xúc với ai đó trong cộng đồng địa phương của họ, thay vì bị nhiễm do đi tới một địa điểm đang bị ảnh hưởng dịch bệnh. Sau khi xác định có lây truyền cộng đồng trong một khu vực cụ thể, các cơ sở cải huấn và trung tâm giam giữ có thể bắt đầu xem xét các trường hợp bị nhiễm trong cơ sở của họ. Các cơ sở nên tham vấn với sở y tế công cộng địa phương nếu cần được trợ giúp trong việc xác định cách định rõ "cộng đồng địa phương" trong bối cảnh lây lan SARS-CoV-2. Tuy nhiên vì tất cả các tiểu bang đều đã báo cáo có các ca nhiễm nên toàn bộ các cơ sở nên cảnh giác về tình trạng xuất hiện vi-rút trong nhóm dân cư của họ.

Ca xác nhận bị nhiễm so với ca nghi bị nhiễm COVID-19 - Một người được xác nhận nhiễm COVID-19 là khi họ nhận được kết quả dương tính từ xét nghiệm vi-rút COVID-19, nhưng họ có thể hoặc không thể có các triệu chứng. Một người bị nghi nhiễm COVID-19 nếu họ có biểu hiện các triệu chứng về COVID-19 nhưng chưa làm xét nghiệm qua xét nghiệm vi-rút hoặc đang chờ kết quả xét nghiệm. Nếu kết quả xét nghiệm của họ là dương tính, ca nghi nhiễm COVID-19 sẽ được phân loại lại thành ca đã xác nhận nhiễm COVID-19.

Người đang bị giam giữ/tạm giam - Đối với tài liệu này, "người đang bị giam giữ/tạm giam" là những người đang bị giam giữ trong tù, trại giam, trung tâm tạm giam hoặc cơ sở giam giữ khác. Thuật ngữ này bao gồm những người đã bị kết án (nghĩa là đang ở trong tù) cũng như những người đang bị tạm giam trước khi xét xử (nghĩa là trại giam) hoặc cho các mục đích dân sự (nghĩa là trung tâm tạm giam). Mặc dù hướng dẫn này không đề cập cụ thể tới các cá nhân trong mọi hình thức cơ sở giam giữ (vd. các cơ sở dành cho trẻ vị thành niên, các cơ sở câu thúc tại cộng đồng), người quản lý cơ sở có thể điều chỉnh hướng dẫn này để áp dụng vào tình huống cụ thể của họ khi cần.

Cách ly y tế - Cách ly y tế đề cập tới việc phân tách ai đó đã xác nhận hoặc nghi nhiễm COVID-19 để ngăn họ tiếp xúc với người khác và giảm nguy cơ lây truyền. Cách ly y tế kết thúc khi cá nhân đó đáp ứng  các tiêu chí để chấm dứt cách ly về xét nghiệm và/hoặc dựa trên thời gian, lâm sàng được thiết lập trước, có tham vấn với các nhân viên y tế công cộng và nhà cung cấp dịch vụ lâm sàng. Trong ngữ cảnh này, cách ly KHÔNG ám chỉ tới việc cách ly mang tính trừng phạt do vi phạm về hành vi trong cơ sở giam giữ. Nhân viên được khuyến khích sử dụng thuật ngữ "cách ly y tế" để tránh lẫn lộn và nên đảm bảo rằng các điều kiện tại nơi cách ly y tế khác so với điều kiện cách ly vì trừng phạt.

Cách ly - Cách ly đề cập  tới việc thực hiện tách riêng các cá nhân đã tiếp xúc gần với ai đó nhiễm COVID-19 để xác định liệu họ có bộc lộ các triệu chứng hoặc xét nghiệm dương tính vì bệnh này. Cách ly cũng giảm nguy cơ lây truyền nếu một cá nhân sau đó được phát hiện mắc COVID-19. Cách ly đối với COVID-19 nên kéo dài trong giai đoạn 14 ngày sau khi kết thúc phơi nhiễm. Lý tưởng nhất là mỗi người được cách ly nên được cách ly tại một xà-lim đơn lẻ có tường kiên cố và cửa kiên cố đóng kín. Nếu các triệu chứng bộc lộ trong khoảng thời gian 14 ngày và/hoặc cá nhân bị cách ly có kết quả xét nghiệm vi-rút dương tính với SARS-CoV-2, thì người đó nên được đưa vào diện cách ly y tế và được một nhân viên chăm sóc sức khỏe khám. Nếu các triệu chứng không bộc lộ trong khoảng thời gian 14 ngày và không có kết quả xét nghiệm vi-rút dương tính với SARS-CoV-2, các hạn chế về cách ly có thể được dỡ bỏ. (LƯU Ý: Một số cơ sở cũng có thể chọn triển khai "cách ly thường quy cho đối tượng mới vào," theo đó các các nhân mới bị giam giữ/tạm giam ("đối tượng mới vào") được giữ riêng hoặc theo nhóm trong 14 ngày trước khi được giữ chung với người khác. Loại cách ly này được thực hiện nhằm ngăn ngừa SARS-CoV-2 xâm nhập từ những người mới vào chưa biết rõ về khả năng phơi nhiễm, hơn là phản hồi với việc phơi nhiễm đã xác nhận với ai đó bị nhiễm SARS-CoV-2.)

cách ly giao tiếp xã hội - Cách ly giao tiếp xã hội là việc gia tăng khoảng cách giữa mọi người và giảm tần suất tiếp xúc của họ  nhằm giảm nguy cơ lây lan bệnh (lý tưởng là giữ khoảng cách tối thiểu 6 feet với tất cả mọi người, dù họ không có triệu chứng bệnh). Các chiến lược cách ly giao tiếp xã hội có thể áp dụng ở cấp độ cá nhân (vd. tránh tiếp xúc thực thể), ở cấp độ nhóm (vd. hủy các hoạt động nhóm khi các cá nhân sẽ tiếp xúc gần) và ở cấp độ tổ chức (vd. sắp xếp lại ghế trong phòng ăn để tăng khoảng cách giữa mọi người). Dù tạo khoảng cách xã hội là một vấn đề khó thực hiện trong các môi trường cải huấn và giam giữ,  đây là bước quan trọng giúp giảm lây truyền các bệnh về đường hô hấp như COVID-19. Những người bị nhiễm SARS-CoV-2 nhưng không có các triệu chứng có thể vẫn lây lan bệnh, việc cách ly giao tiếp xã hội sẽ còn quan trọng hơn nữa. Thông tin bổ sung về cách ly giao tiếp xã hội, bao gồm thông tin về cách sử dụng biện pháp này để giảm lây lan các bệnh vi-rút khác, có sẵn trong ấn phẩm này của CDCpdf icon. Các ví dụ về các chiến lược cách ly giao tiếp xã hội tiềm năng cho các cơ sở cải huấn và tạm giam được trình bày chi tiết trong hướng dẫn bên dưới.

Nhân viên - Trong tài liệu này, "nhân viên" để chỉ toàn bộ nhân viên trong lĩnh vực công hoặc tư trong cơ sở cải huẩn (vd. bao gồm nhân viên dịch vụ ăn uống hoặc chăm sóc sức khỏe tư nhân). Trừ khi có đề cập, "nhân viên" không phân biệt giữa các nhân viên làm việc trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, khu vực giam giữ hay các hình thức nhân viên khác bao gồm người vận hành cơ sở tư nhân.

Các triệu chứngCác triệu chứng của COVID-19 bao gồm ho, hụt hơi hoặc khó thở, sốt, ớn lạnh, đau cơ, đau họng và mới mất khứu giác hoặc vị giác.  Đây là danh sách chưa đầy đủ. Đã có báo cáo về các triệu chứng khác ít gặp hơn, gồm các triệu chứng như buồn nôn và nôn mửa. Giống như các loại bệnh lây nhiễm đường hô hấp khác, COVID-19 có thể khác nhau về tính chất nghiêm trọng từ nhẹ tới nặng, viêm phổi, suy hô hấp và tử vong đều có thể xảy ra. COVID-19 là một loại bệnh mới, do đó danh mục đầy đủ các dấu hiệu và triệu chứng, tiến triển lâm sàng của bệnh, các cá nhân và nhóm dân cư có nguy cơ mắc bệnh cao cũng như các biến chứng vẫn chưa được hiểu đầy đủ. Theo dõi trang web của CDC để biết thông tin cập nhật về các triệu chứng.

Các cơ sở có dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại chỗ hạn chế

Mặc dù nhiều cơ sở lớn như nhà tù và một số trại giam có thuê nhân viên chăm sóc sức khỏe tại chỗ và có khả năng đánh giá những người bị giam giữ/tạm giam xem có bệnh tiềm năng trong một khu vực chăm sóc sức khỏe riêng, nhiều cơ sở nhỏ hơn không có khả năng này. Một số trong những cơ sở này có nhân viên y tế trực hoặc nhà cung cấp dịch vụ tới thăm khám tại cơ sở vài ngày một lần. Những cơ sở khác không có khả năng chăm sóc sức khỏe tại chỗ và cũng không có khu vực cách ly/cách ly y tế tại chỗ phải chuyển bệnh nhân mắc bệnh tới các cơ sở cải huấn hoặc giam giữ khác hoặc bệnh viện địa phương để được khám và chăm sóc.

Phần lớn hướng dẫn bên dưới được xây dựng để áp dụng cho bất kỳ cơ sở cải huấn hoặc giam giữ nào, bằng văn bản hoặc có sửa đổi dựa trên nguồn lực và cấu trúc riêng của một cơ sở. Tuy nhiên các chủ đề liên quan tới việc đánh giá chăm sóc sức khỏe và chăm sóc lâm sàng cho các ca nghi nhiễm và đã xác nhận nhiễm COVID-19 cũng như các đối tượng tiếp xúc gần của họ có thể không áp dụng trực tiếp cho các cơ sở không có hoặc có dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại chỗ hạn chế. Điều đặc biệt quan trọng đối với các loại cơ sở này là điều phối chặt chẽ với sở y tế tiểu bang, cơ sở, bộ lạc và/hoặc lãnh thổ của họ khi có các ca nghi nhiễm hoặc đã xác nhận nhiễm bệnh trong số những người đang bị giam giữ/tạm giam hoặc nhân viên của mình đã xác nhận hoặc nghi nhiễm COVID-19, để đảm bảo việc cách ly và cách ly y tế hiệu quả, được đánh giá và chăm sóc y tế cần thiết và chuyển nơi điều trị nếu cần. Hướng dẫn có đề cập các chiến lược được điều chỉnh cho các cơ sở không có lực lượng chăm sóc sức khỏe tại chỗ khi có thể.

Lưu ý rằng toàn bộ nhân viên tại cơ sở ở bất kỳ quy mô nào, bất kể nơi đó có dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại chỗ hay không, đều nên tuân thủ hướng dẫn về trang bị bảo hộ cá nhân đã được khuyến nghị sử dụng nhằm đảm sự an toàn cho bản thân khi tương tác với các ca nghi nhiễm hoặc đã xác nhận nhiễm COVID-19.

Hướng dẫn về COVID-19 cho các cơ sở cải huấn

Hướng dẫn cho các cơ sở cải huấn và giam giữ được sắp xếp thành 3 phần: Chuẩn bị sẵn sàng về tổ chức, Phòng tránh và Kiểm soát COVID-19. Khuyến nghị trong các phần này có thể áp dụng đồng thời căn cứ vào diễn tiến bùng phát dịch tại một cơ sở cụ thể và cộng đồng xung quanh.

 • Chuẩn bị sẵn sàng về tổ chức. Hướng dẫn này có mục đích giúp các cơ sở chuẩn bị ứng phó với khả năng lây truyền SARS-CoV-2 tại cơ sở. Các chiến lược tập trung vào các phương thức về nhân sự, đào tạo, lên kế hoạch truyền thông và tổ chức.
 • Phòng ngừa. Hướng dẫn này có mục đích giúp các cơ sở phòng ngừa khả năng lây truyền SARS-CoV-2 bên trong cơ sở và giữa cộng đồng và cơ sở. Các chiến lược tập trung vào việc củng cố các phương thức vệ sinh; tăng cường việc vệ sinh và khử trùng cơ sở; sàng lọc triệu chứng thông thường cho các đối tượng mới vào, khách thăm và nhân viên; tiếp tục truyền thông với những người bị giam giữ/tạm giam và nhân viên; các biện pháp cách ly giao tiếp xã hội; cũng như xét nghiệm các cá nhân có triệu chứng và không có triệu chứng tại các cơ sở cải huấn và tạm giam. (tham khảo Hướng dẫn tạm thời về xét nghiệm SARS-CoV-2 tại các cơ sở cải huấn và tạm giữ để biết thêm thông tin về cách triển khai xét nghiệm trong môi trường cải huấn và tạm giam).
 • Quản lý. Hướng dẫn này dùng để giúp các cơ sở quản lý về mặt lâm sàng những người đã xác nhận và nghi nhiễm COVID-19 bên trong cơ sở và ngăn ngừa việc lây truyền thêm of SARS-CoV-2. Các chiến lược bao gồm cách ly y tế và chăm sóc những người bị giam giữ/tạm giam nhiễm COVID-19 (bao gồm lưu ý về việc lập nhóm), cách ly và xét nghiệm các đối tượng tiếp xúc gần, hạn chế di chuyển vào và ra khỏi cơ sở, các biện pháp kiểm soát lây nhiễm khi tương tác với người nhiễm COVID-19 và các đối tượng tiếp xúc gần đã được cách ly của họ hoặc các đồ vật bị nhiễm bẩn, tăng cường cách ly giao tiếp xã hội, dọn dẹp và khử trùng các khu vực mà người nhiễm bệnh đã có thời gian ở đó.

Chuẩn bị sẵn sàng về tổ chức

Các nhà quản lý có thể lên kế hoạch và chuẩn bị ứng phó COVID-19 bằng cách đảm bảo mọi người trong cơ sở biết rõ các triệu chứng về COVID-19 và tầm quan trọng của việc báo cáo các triệu chứng nếu có. Các hành động quan trọng khác bao gồm xây dựng kế hoạch dự phòng khi lực lượng lao động giảm do mọi người vắng mặt, phối hợp với các đối tác y tế công cộng và các cơ sở cải huấn, đào tạo nhân viên về cách sử dụng thích hợp trang bị bảo hộ cá nhân (PPE) cần thiết trong tiến trình thực hiện nhiệm vụ của họ và trao đổi rõ ràng với nhân viên và những người đang bị giam giữ/tạm giam về công tác chuẩn bị này và cách họ có thể tạm thời điều chỉnh cuộc sống hàng ngày của mình.

Truyền đạt và Điều phối

 • Phát triển hệ thống chia sẻ thông tin với các đối tác.
  • Xác định các đầu mối liên hệ tại các sở y tế công cộng tiểu bang, địa phương, bộ lạc và/hoặc lãnh thổ liên quan trước khi số ca nhiễm SARS-CoV-2 gia tăng. Tích cực tham gia với sở y tế để nắm rõ cơ quan nào có khu vực phân quyền triển khai các biện pháp kiểm soát y tế công cộng cho COVID-19 tại một cơ sở cải huấn hoặc giam giữ cụ thể.
  • Tạo và thử nghiệm các kế hoạch truyền thông để truyền bá thông tin quan trọng tới những người đang bị giam giữ/cầm tù, nhân viên, các nhà thầu, nhà bán lẻ và khách thăm khi đại dịch tiển triển.
  • Trao đổi với các cơ sở cải huấn khác trong cùng khu vực địa lý để chia sẻ thông tin bao gồm mẫu hình tình trạng nghỉ việc và giám sát dịch bệnh trong đội ngũ nhân viên.
  • Khi có thể, thực hiện các kế hoạch với khu vực phân quyền khác nhằm phòng ngừa các cá nhân nghi nhiễm và đã xác nhận nhiễm COVID-19 cũng như các đối tượng tiếp xúc gần của họ không được thuyên chuyển giữa các khu vực phân quyền và cơ sở trừ khi cần thiết để khám bệnh, cách ly y tế/cách ly, chăm sóc lâm sàng, giảm bớt các lo ngại về an ninh, phóng thích hoặc phòng ngừa tình trạng quá đông người.
  • Luôn nắm bắt thông tin cập nhật vềo hướng dẫn của CDC qua trang web COVID-19 của CDC vì sẽ có thêm thông tin.
 • Đánh giá lại các kế hoạch phòng ngừa thảm họa, các mối nguy hại, bệnh cúm và sửa đổi vì COVID-19.
  • Đào tạo nhân viên về kế hoạch COVID-19 của cơ sở. Mọi người nên có hiểu biết cơ bản về COVID-19, cách bệnh lây lan, các triệu chứng của bệnh và những biện pháp có thể triển khai và có thể thực hiện để phòng ngừa hoặc giảm thiểu lây truyền SARS-CoV-2.
  • Đảm bảo đã xác định các địa điểm riêng (các khu vực nhà ở và nhà vệ sinh riêng) 1) để cách ly các ca đã xác nhận nhiễm COVID-19 (riêng hoặc lập nhóm), 2) cách ly những cá nhân nghi nhiễm COVID-19 (riêng - không lập nhóm) và 3) cách ly các đối tượng tiếp xúc gần với những người nghi nhiễm hoặc đã xác nhận nhiễm COVID-19 (lý tưởng là riêng lẻ; lập nhóm nếu cần thiết). Kế hoạch phải bao gồm các trường hợp dự phòng cho nhiều địa điểm nếu số ca nhiễm và/hoặc đối tượng tiếp xúc gần được xác định nhiều và đồng thời yêu cầu cách ly y tế hoặc cách ly tập trung. Xem các phần Cách ly y tếcách ly bên dưới để biết thêm thông tin về các điều cần xem xét khi lập nhóm.
  • Các cơ sở không có khả năng chăm sóc sức khỏe tại chỗ nên lập kế hoạch về cách họ đảm bảo các cá nhân nghi nhiễm COVID-19 sẽ được cách ly, đánh giá, xét nghiệm và cung cấp chăm sóc y tế cần thiết.
  • Tạo danh sách về các chiến lược cách ly giao tiếp xã hội có thể triển khai khi cần ở các giai đoạn lây truyền khác nhau.
  • Chỉ định người sẽ được ủy quyền để ra quyết định về việc tăng cường hoặc giảm bớt nỗ lực ứng phó khi phương thức lây truyền bệnh thay đổi.
 •  Phối hợp với nhân viên tòa án và lực lượng thực thi pháp luật địa phương.
  • Xác định các biện pháp thay thế hợp pháp cho việc có mặt trực tiếp tại tòa, chẳng hạn phiên tòa ảo, vì biện pháp cách ly giao tiếp xã hội sẽ giúp giảm nguy cơ lây truyền SARS-CoV-2.
  • Cân nhắc các lựa chọn để ngăn ngừa tình trạng quá đông đúc (vd. chuyển các đối tượng mới sang cơ sở khác có chỗ trống và khuyến khích các biện pháp thay thế cho các chiến lược giam giữ và giảm bớt tình trạng đông đúc khác khi có thể được phép).
 • Khuyến khích tất cả mọi người trong cơ sở thực hiện các hành động sau đây để bảo vệ bản thân và những người khác không mắc COVID-19. Đăng dán các bảng thông báo trong toàn cơ sở và truyền đạt thông tin này bằng lời nói một cách thường xuyên. Bảng thông báo mẫu và các tài liệu truyền thông khác có thể được tìm thấy trên trang web của CDC.Đảm bảo rằng các tài liệu có thể được hiểu bởi những người không nói tiếng Anh và những người có trình độ đọc viết thấp và tạo điều kiện cần thiết cho những người khuyết tật về nhận thức hoặc trí tuệ và những người bị điếc, mù hoặc thị lực kém.
  • Đối với tất cả mọi người:
   • Thực hiện quy ước ho và hắt hơi thích hợp: Che miệng và mũi bằng khuỷu tay (hoặc lý tưởng là bằng khăn giấy) hơn là dùng tay khi ho hoặc hắt hơi, rồi vứt ngay toàn bộ khăn giấy vào thùng rác sau khi sử dụng.
   • Thực hiện vệ sinh tay tốt: Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và nước trong ít nhất 20 giây, đặc biệt là sau khi ho, hắt hơi hoặc xì mũi; sau khi đi vệ sinh; trước khi ăn; trước và sau khi chuẩn bị thức ăn; trước khi dùng thuốc; và sau khi chạm vào rác.
   • Đeo khẩu trang, trừ khi được chỉ định dùng trang bị đồ bảo hộ cá nhân (PPE).
   • Tránh chạm vào mắt, mũi hoặc miệng mà chưa rửa tay trước.
   • Tránh dùng chung dụng cụ ăn uống, bát đĩa và cốc chén.
   • Tránh tiếp xúc thân thể không cần thiết.
  • Đối với người bị giam giữ/tạm giam: tầm quan trọng của việc báo cáo các triệu chứng; cách ly giao tiếp xã hội và tầm quan trọng của việc ngăn ngừa COVID-19; mục đích của việc cách lycách ly y tế
  • Đối với nhân viên: ở nhà khi bị bệnh; nếu thấy bộc lộ các triệu chứng khi đang trong ca làm việc, hãy rời ngay cơ sở càng sớm càng tốt và làm theo  các bước khuyến nghị của CDC cho những người bị bệnh có kèm các triệu chứng của COVID-19 bao gồm việc tự cách ly ở nhà, liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của họ càng sớm càng tốt để xác định liệu họ có cần được khám bệnh và xét nghiệm không và liên hệ với quản lý trực tiếp của họ.

Phương thức về nhân sự

 • Xem xét các chính sách nghỉ bệnh của từng chủ sử dụng lao động đang hoạt động trong cơ sở đó.
  • Đánh giá các chính sách nhằm đảm bảo rằng chúng linh hoạt, không có biện pháp trừng phạt và chủ động khuyến khích nhân viên không tới nơi làm việc khi bị bệnh.
  • Xác định viên chức nào có thẩm quyền để cho nhân viên có triệu chứng về nhà.
 • Xác định các trách nhiệm có thể thực hiện từ xa. Khi có thể, việc cho phép nhân viên làm việc từ nhà có thể là chiến lược cách ly giao tiếp xã hội hiệu quả để giảm nguy cơ lây truyền SARS-CoV-2.
 • Kế hoạch cho nhân viên vắng mặt. Nhân viên nên ở nhà khi họ bị bệnh, hoặc họ có thể cần phải ở nhà để chăm sóc thành viên gia đình bị bệnh hoặc trông trẻ trong trường hợp trường học và cơ sở trông trẻ đóng cửa.
  • Xác định các chức năng công việc quan trọng và lên kế hoạch người thay thế.
  • Xác định mức nhân viên tối thiểu trong tất cả các hạng mục yêu cầu để cơ sở hoạt động an toàn. Nếu có thể, xây dựng kế hoạch bảo đảm nhân viên bổ sung nếu tình trạng nghỉ việc do COVID-19 gây ảnh hưởng tới mức nhân viên tối thiểu.
  • Xem xét hướng dẫn của CDC về các biện pháp an toàn cho nhân viên làm việc trong lĩnh vực thiết yếu (bao gồm nhân viên cải huấn, nhân viên thực thi pháp luật và nhân viên chăm sóc sức khỏe) những người tiếp tục làm việc sau khi có khả năng phơi nhiễm với SARS-CoV-2.
  • Cân nhắc việc tăng đơn thuốc duy trì cho từng người (KOP) để đảm bảo đủ dùng trong 30 ngày trong trường hợp thiếu nhân viên chăm sóc sức khỏe.
 • Cân nhắc việc phân công các trách nhiệm đã sửa đổi cho nhân viên có nguy cơ cao mắc bệnh nghiêm trọng vì COVID-19. Những người có nguy cơ cao có thể bao gồm người cao tuổi và các đối tượng thuộc mọi lứa tuổi có bệnh nền nghiêm trọng như bệnh phổi, bệnh hen suyễn từ mức độ vừa phải tới nghiêm trọng, bệnh tim, bệnh thận mãn tính, bệnh béo phì nặng và bệnh tiểu đường. Xem trang web của CDC để biết danh sách đầy đủ và kiểm tra thường xuyên các thông tin cập nhật khi có thêm dữ liệu để biết thông tin về vấn đề này.
  • Tham vấn với các nhà cung cấp dịch vụ sức khỏe nghề nghiệp để xác định liệu có thể cho phép phân công lại nhiệm vụ cho nhân viên cụ thể để giảm khả năng phơi nhiễm với SARS-CoV-2.
 • Lên kế hoạch trước về cách thay đổi nhiệm vụ cho nhân viên nhằm ngăn ngừa việc di chuyển không cần thiết giữa các khu nhà ở trong thời gian bùng phát COVID-19.
  • Nếu có người mắc COVID-19 trong cơ sở, điều đặc biệt quan trọng là để nhân viên duy trì nhiệm vụ nhất quán tại cùng một khu vực của cơ sở trong suốt các ca làm việc nhằm ngăn ngừa lây truyền giữa các khu vực khác nhau trong cơ sở.
  • Khi khả thi, cân nhắc việc sử dụng điều trị từ xa để đánh giá những người có các triệu chứng COVID-19 và các bệnh khác để hạn chế việc di chuyển nhân viên chăm sóc sức khỏe giữa các khu nhà.
 • Cung cấp vắc-xin cúm theo mùa cho tất cả những người bị giam giữ/cầm tù (nhóm người hiện tại và những người mới) và nhân viên trong suốt mùa cúm. Các triệu chứng của COVID-19 tương tự như các triệu chứng cúm. Việc ngăn chặn bệnh cúm trong cơ sở có thể tăng tốc việc phát hiện COVID-19 và giảm áp lực lên các nguồn lực chăm sóc sức khỏe.
 • Tham khảo trang web Quản lý sức khỏe và an toàn nghề nghiệpexternal icon để biết các khuyến nghị liên quan tới sức khỏe của người lao động.
 • Xem lại hướng dẫn dành cho doanh nghiệp và chủ lao động của CDC để xác định bất kỳ chiến lược bổ sung nào mà cơ sở có thể sử dụng trong vai trò là chủ lao động hoặc chia sẻ với người khác.

Hoạt động, nguồn cung và chuẩn bị đồ trang bị bảo hộ cá nhân (PPE)

 • Đảm bảo có đủ nguồn cung vật dụng vệ sinh, vật tư làm sạch, trang bị bảo hộ cá nhân và vật tư y tế (phù hợp với khả năng chăm sóc sức khỏe của cơ sở) và có sẵn kế hoạch để bổ sung khi cần.
  • Vật tư y tế tiêu chuẩn cho nhu cầu hàng ngày của phòng khám
  • Khăn giấy
  • Xà phòng bọt hoặc xà phòng nước khi có thể. Nếu phải sử dụng xà phòng dạng thanh, hãy đảm bảo rằng loại xà phòng này không gây kích ứng da và do đó gây cản trở việc rửa tay thường xuyên.
  • Đảm bảo đủ nguồn cung xà phòng cho từng cá nhân
  • Vật tư làm khô tay
  • Dung dịch sát trùng tay có chứa ít nhất 60% cồn (trong trường hợp được phép dựa trên các hạn chế về an ninh)
  • Nguồn cung vật tư vệ sinh, bao gồm các chất khử trùng đã đăng ký EPA có hiệu quả chống lại SARS-CoV-2external icon, vi-rút chống lại COVID-19
  • Trang bị đồ bảo hộ cá nhân được khuyến nghị (khẩu trang y tế, mặt nạ N95, đồ bảo hộ mắt, găng tay y tế dùng một lần và áo choàng dùng một lần/bộ áo liền quần một mảnh). Xem phần trang bị bảo hộ cá nhân (PPE)Bảng 1 để biết thông tin chi tiết, bao gồm các khuyến nghị để kéo dài thời hạn sử dụng toàn bộ các danh mục PPE trong trường hợp thiếu và khi khẩu trang y tế là vật thay thế có thể chấp nhận cho mặt nạ N95. Truy cập trang web của CDC để dùng công cụ tính toán giúp xác định tỉ lệ sử dụng trang bị bảo hộ cá nhân.
  • Khẩu trang vải
  • SARS-CoV-2 thu thập mẫu và nguồn cung vật tư xét nghiệm
 • Lập kế hoạch dự phòng phòng trường hợp thiếu trang bị bảo hộ cá nhân có thể trong thời gian xảy ra đại dịch COVID-19, đặc biệt là đối với nhân viên không phải thuộc lĩnh vực chăm sóc sức khỏe.
 • Cân nhắc nới lỏng các hạn chế về việc cho phép dung dịch sát trùng tay chứa cồn trong môi trường an toàn khi không có các mối lo ngại về an ninh. Nếu không có xà phòng và nước, CDC khuyến nghị làm sạch tay bằng dung dịch sát trùng tay có chứa ít nhất 60% cồn. Cân nhấc cho phép mang theo chai dùng cho cá nhân để vệ sinh tay cá nhân trong khi làm việc và đặt bình cấp tại các điểm ra/vào cơ sở và trong các trạm tháo/đeo trang bị bảo hộ cá nhân (PPE).
 • Cung cấp vật tư xà phòng miễn phí cho những người bị giam giữ/cầm tù, đủ để cho phép rửa tay thường xuyên. (Xem phần Vệ sinh bên dưới để biết thêm chi tiết về tần suất và quy tắc rửa tay được khuyến nghị.)
  • Cung cấp xà phòng dạng bọt hoặc xà phòng nước khi có thể. Nếu phải sử dụng xà phòng dạng thanh, hãy đảm bảo rằng loại xà phòng này không gây kích ứng da và do đó làm ngăn cản việc rửa tay thường xuyên và đảm bảo các cá nhân không dùng chung các thanh xà phòng.
 • Nếuchưa có sẵn, các chủ lao động hoạt động trong cơ sở nên thiết lập chương trình bảo vệ cơ quan hô hấp khi phù hợp, nhằm đảm bảo rằng nhân viên và những người đang bị giam giữ/tạm giam được kiểm tra độ vừa vặn với bất kỳ đồ bảo hộ hệ hô hấp mà họ sẽ cần trong phạm vi trách nhiệm của họ.
 • Đảm bảo rằng nhân viên và những người bị giam giữ/tạm giam được đào tạo để mặc, cởi và thải bỏ trang bị bảo hộ cá nhân đúng cách mà họ sẽ cần sử dụng trong phạm vi trách nhiệm của mình.
 •  Chuẩn bị thiết lập các khu vực đeo và tháo trang bị bảo hộ cá nhân (PPE) đã chỉ định bên ngoài tất cả các khu vực sẽ sử dụng PPE. Những không gian này nên bao gồm:
  • Thùng rác chuyên dùng để thải bỏ đồ PPE đã sử dụng
  • Trạm rửa tay hoặc nơi có thể tiếp cận dung dịch sát trùng tay chứa cồn
  • Áp phích mô tả quy trình đeo và tháo đồ trang bị bảo hộ cá nhân đúng cách
 •  Xem lại hướng dẫn của CDC và EPA để vệ sinh và khử trùng cơ sở.

Phòng Ngừa

Các trường hợp COVID-19 đã được ghi nhận ở tất cả 50 tiểu bang tại Hoa Kỳ. Các cơ sở cải huấn và giam giữ có thể ngăn chặn việc lây lan SARS-CoV-2 và giảm lây truyền nếu dịch bệnh này đã vào bên trong bằng cách củng cố việc thực hành vệ sinh tốt giữa những người bị giam giữ/tạm giam, nhân viên và khách đến thăm (bao gồm tăng cường việc tiếp cận với xà phòng và khăn giấy), tăng cường thực hành làm sạch/khử trùng và thực hiện các chiến lược cách ly giao tiếp xã hội.

Do nhiều cá nhân bị lây nhiễm SARS-CoV-2 không biểu hiện các triệu chứng, vi-rút có thể có mặt trong các cơ sở trước khi có các ca nhiễm được tìm ra. Thực hành vệ sinh tốt, sàng lọc triệu chứng cần cảnh giác, đeo khẩu trang vải (nếu có thể) và cách ly giao tiếp xã hội là rất quan trọng trong việc ngăn ngừa lây truyền thêm.

Xét nghiệm các cá nhân có triệu chứng hoặc không có triệu chứng, cách ly y tế đối với các trường hợp nghi ngờ và đã xác nhận nhiễm bệnh và cách ly người đã tiếp xúc gần, có thể giúp ngăn ngừa sự lây lan của SARS-CoV-2.

Các Hoạt Động

 • Giữ liên lạc với các đối tác về tình hình hiện tại của cơ sở quý vị.
  • Các sở y tế tiểu bang, địa phương, lãnh thổ và/hoặc bộ lạc
  • Các cơ sở cải huấn khác
 • Thông tin cho công chúng về bất kỳ thay đổi nào đối với hoạt động của cơ sở, bao gồm các chương trình đến thăm.
 • Hạn chế chuyển người bị giam giữ/tạm giam đến và từ các khu vực phân quyền và cơ sở khác trừ khi cần thiết để khám bệnh, cách ly y tế/cách ly, chăm sóc lâm sàng, giảm thiểu lo ngại về an ninh, phóng thích hoặc để ngăn chặn quá tải.
  • Cân nhắc hoãn các chuyến viếng thăm không khẩn cấp mà không phải là khám bệnh. Dùng dịch vụ y tế từ xa trong chừng mực có thể như biện pháp cách ly giao tiếp xã hội trong cơ sở và để giúp giảm thiểu việc di chuyển giữa cơ sở và cộng đồng.
  • Nếu việc chuyển người là hoàn toàn cần thiết, hãy thực hiện khám sàng lọc qua phỏng vấn và kiểm tra nhiệt độ như được nêu trong phần Khám sàng lọc bên dưới, trước khi cá nhân rời khỏi cơ sở. Nếu một cá nhân không đạt sau khi khám sàng lọc, hãy trì hoãn việc chuyển người và thực hiện theo quy trình dành cho trường hợp nghi ngờ mắc COVID-19 - bao gồm việc cho cá nhân đeo khẩu trang vải (trừ khi bị chống chỉ định), nếu chưa đeo, ngay lập tức cho họ cách ly y tế và đánh giá họ xem có nên thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 hay không.
  • Đảm bảo rằng cơ sở tiếp nhận có khả năng cách ly đúng cách cho cá nhân khi đến nơi.
  • Xem phần Vận chuyển bên dưới về các biện pháp phòng ngừa để sử dung khi chuyên chở một người đã xác nhận hoặc nghi nhiễm COVID-19.
 • Thực hiện mọi nỗ lực có thể để sửa đổi nhiệm vụ của nhân viên nhằm giảm thiểu việc di chuyển giữa các khu nhà và khu vực khác trong cơ sở. Ví dụ, đảm bảo cử cùng nhóm nhân viên tới cùng một khu nhà trong các ca làm việc nhằm ngăn ngừa nhiễm bệnh chéo giữa từ khu nhà có người nhiễm bệnh được xác định sang khu nhà không bị nhiễm bệnh.
 • Xem xét hoãn các chương trình phóng thích để làm việc và các chương trình khác liên quan đến việc các cá nhân bị giam giữ/tạm giam di chuyển ra vào cơ sở, đặc biệt là nếu nhiệm vụ phóng thích để làm việc trong môi trường đông đúc khác, như nhà máy chế biến thực phẩm
 • Thực hiện các lựa chọn thay thế hợp pháp đối với việc trình diện trực tiếp tại tòa án khi được phép.
 • Nếu thích hợp, hãy xem xét hoãn các khoản đồng thanh toán cho những người bị giam giữ/tạm giam đang muốn được khám bệnh vì các triệu chứng có thể liên quan tới COVID-19.
 • Giới hạn số lượng cửa mở lối vào và lối ra của cơ sở.

Khi khả thi, cân nhắc việc thiết lập lựa chọn giặt đồ tại chỗ cho nhân viên để họ có thể thay đồ đồng phục, giặt giũ tại cơ sở và mặc quần áo và giày dép bình thường về nhà. Nếu không khả thi bố trí việc giặt đồ tại chỗ cho nhân viên, hãy khuyến khích họ thay đồ trước khi rời khỏi nơi làm việc và cung cấp nơi để họ có thể làm vậy. Biện pháp này có thể giúp giảm thiểu nguy cơ lây truyền SARS-CoV-2 giữa cơ sở và cộng đồng.

Thực Hành Làm Sạch và Khử Trùng

 • Dù COVID-19 vẫn chưa được xác định bên trong cơ sở hoặc trong cộng đồng xung quanh, hãy triển khai các quy trình vệ sinh và khử trùng tăng cường theo các khuyến nghị bên dưới. Những biện pháp này có thể giúp ngăn ngừa việc lây lan SARS-CoV-2 nếu chúng xâm nhập vào cơ sở và nếu đã xuất hiện qua việc lây nhiễm không có triệu chứng. 
 • Tuân thủ các khuyến nghị của CDC về làm sạch và khử trùng trong khi ứng phó với COVID-19.Theo dõi các khuyến nghị này để biết các thông tin cập nhật.
  • Truy cập trang web của CDC để có công cụ giúp triển khai việc vệ sinh và khử trùng.
  • Vài lần mỗi ngày, hãy làm sạch và khử trùng các bề mặt và đồ vật thường xuyên chạm vào, đặc biệt là ở các khu vực chung. Các bề mặt như vậy có thể bao gồm các đồ vật/bề mặt không được làm sạch hàng ngày thông thường (ví dụ: tay nắm cửa, công tắc đèn, tay gạt bồn rửa, kệ bếp, bồn cầu, tay gạt bồn cầu, thiết bị giải trí, kiốt, điện thoại và thiết bị máy tính).
  • Nhân viên nên vệ sinh thiết bị dùngchung (vd. radio, thiết bị bảo dưỡng, chìa khóa, còng tay) nhiều lần mỗi ngày và khi chấm dứt sử dụng thiết bị.
  • Sử dụng chất tẩy rửa gia dụng và chất khử trùng đã đăng ký EPA có tác dụng chống SARS-CoV-2, vi-rút gây ra COVID-19external icon phù hợp với bề mặt đó.
   • Thực hiện theo các hướng dẫn trên nhãn để sử dụng sản phẩm an toàn và hiệu quả, bao gồm các biện pháp phòng ngừa cần thực hiện khi sử dụng sản phẩm, chẳng hạn như đeo găng tay và đảm bảo thông gió tốt trong quá trình sử dụng và khi gần mọi người.
   • Vệ sinh theo hướng dẫn trên nhãn, bao gồm các bước chuẩn bị vệ sinh, pha loãng sản phẩm, thời gian tiếp xúc và hướng dẫn về rửa sạch bằng nước uống được, khi thích hợp, để đảm bảo hiệu quả của sản phẩm và không gây rủi ro không đáng có cho người dùng và người khác. Thời gian tiếp xúc là lượng thời gian xử lý bề mặt cần thiết để sản phẩm có tác dụng. Nhiều nhãn sản phẩm khuyến cáo nên giữ cho bề mặt ẩm ướt trong một khoảng thời gian cụ thể.
 • Cân nhắc tăng số lượng nhân viên và/hoặc những người bị giam giữ/tạm giam được đào tạo và chịu trách nhiệm làm sạch các khu vực chung để đảm bảo làm sạch liên tục các khu vực này trong suốt cả ngày.
 • Đảm bảo vật tư đầy đủ để hỗ trợ các thực hành làm sạch và khử trùng tăng cường, đồng thời có kế hoạch sẵn sàng để bổ sung nhanh chóng nếu cần.

Vệ Sinh

 • Khuyến khích toàn bộ nhân viên và những người bị giam giữ/tạm giam đeo khẩu trang vải càng nhiều càng tốt để ngăn ngừa lây truyền SARS-CoV-2 qua giọt bắn từ đường hô hấp xuất hiện khi có người nói chuyện, ho hoặc hắt hơi ("kiểm soát nguồn bệnh").
  • Cung cấp khẩu trang vải miễn phí cho những người bị giam giữ/tạm giam và giặt chúng thường xuyên.
  • Giải thích rõ ràng mục đích của khẩu trang vải và khi việc sử dụng chúng có thể bị chống chỉ định. Vì nhiều người nhiễm COVID-19 không có các triệu chứng, điều quan trọng là mọi người nên đeo khẩu trang vải để bảo vệ nhau: "Khẩu trang của tôi bảo vệ bạn, khẩu trang của bạn bảo vệ tôi."
  • Đảm bảo nhân viên biết không nên sử dụng khẩu trang vải để thay thế khẩu trang y tế hoặc mặt nạ N95 có thể cần thiết  dựa vào phạm vi nhiệm vụ của một người. Khẩu trang vải không phải là trang bị bảo hộ cá nhân, nhưng được đeo để bảo vệ người khác xung quanh không bị chạm vào các giọt bắn từ đường hô hấp do người đeo tạo ra.
  • Khẩu trang y tế cũng có thể dùng là biện pháp kiểm soát nguồn bệnh nhưng cần để dành cho các tình huống cần có trang bị bảo hộ cá nhân. 
 • Tăng cường thực hành vệ sinh lành mạnh, đồng thời cung cấp và liên tục bổ sung các vật tư vệ sinh trong toàn bộ cơ sở, bao gồm trong phòng vệ sinh, khu vực chuẩn bị thực phẩm và ăn uống, khu vực tiếp nhận, lối vào và lối ra của khách đến thăm, phòng thăm và phòng chờ, khu vực chung, khu vực y tế và khu vực giới hạn nhân viên (ví dụ: phòng nghỉ). 
 • Cung cấp cho những người bị giam giữ/tạm giam và nhân viên được tiếp cập miễn phí với:
  • Xà phòng - Cung cấp xà phòng dạng bọt hoặc xà phòng nước khi có thể. Nếu phải sử dụng xà phòng dạng thanh, hãy đảm bảo rằng loại xà phòng này không gây kích ứng da vì điều đó làm ngăn cản việc rửa tay thường xuyên và đảm bảo rằng các cá nhân không dùng chung thanh xà phòng.
  • Nước sinh hoạt và máy sấy tay hoặc khăn giấy dùng một lần để rửa tay
  • Khăn giấy và (khi có thể) thùng rác không cần chạm vào để vứt bỏ rác
  • Khẩu trang vải
 • Cung cấp dung dịch sát trùng tay có chứa ít nhất 60% cồn khi được phép dựa trên các hạn chế về an ninh. Cân nhắc cho phép nhân viên mang theo các chai có kích thước phù hợp với cá nhân để duy trì vệ sinh tay.
 • Truyền đạt rằng việc chia sẻ thuốc và thiết bị pha chế thuốc có thể lây lan SARS-CoV-2 do sự nhiễm bệnh có thể xảy ra của các vật phẩm dùng chung và tiếp xúc gần giữa các cá nhân.

Xét nghiệm SARS-CoV-2

Các cơ sở cải huấn và tạm giam là nơi có mật độ tập trung cao thể hiện các thách thức đặc trưng để triển khai xét nghiệm SARS-CoV-2, vi-rút gây ra COVID-19. Tham khảo Hướng dẫn xét nghiệm để biết chi tiết về các chiến lược xét nghiệm trong môi trường cải huấn.

Các Thực Hành Phòng Ngừa dành cho Người bị Giam Giữ/Tạm giam

 • Cung cấp khẩu trang vải (trừ khi bị chống chỉ định) và thực hiện việc khám sàng lọc triệu chứng và kiểm tra nhiệt độ trước khi vào cơ sở cho tất cả những người mới để xác định và đưa ngay những người có các triệu chứng vào diện cách ly y tế. Việc khám sàng lọc nên triển khai ở không gian ngoài trời trước khi vào, tại ga ra cổng vào nhà tù hoặc tại điểm cổng vào cơ sở ngay khi tới, trước khi bắt đầu quy trình tiếp nhận vào. Xem phần Khám sàng lọc bên dưới để biết nội dung các câu hỏi sàng lọc và quy trình được đề xuất để thực hiện kiểm tra nhiệt độ một cách an toàn. Nhân viên thực hiện kiểm tra nhiệt độ nên mặc trang bị bảo hộ cá nhân được khuyến nghị (xem phần Trang bị bảo hộ cá nhân bên dưới).
  • Nếu một người có các triệu chứng của COVID-19:
   • Yêu cầu người đó đeo khẩu trang vải (càng nhiều càng tốt, dùng khẩu trang vải để dành khẩu trang y tế trong các tình huống cần có trang bị bảo hộ cá nhân (PPE). Bất cứ ai bị khó thở, hoặc bất tỉnh, mất khả năng hoặc không thể tự tháo khẩu trang nếu không có sự trợ giúp không nên đeo khẩu trang vải.
   • Đảm bảo rằng nhân viên tiếp xúc trực tiếp với cá nhân có biểu hiện triệu chứng là họ được mặc trang bị bảo hộ cá nhân được khuyến nghị.
   • Đưa người đó vào cách ly y tế và tham khảo nhân viên chăm sóc sức khỏe để được đánh giá thêm. (Xem phần Kiểm Soát Lây NhiễmChăm Sóc Lâm Sàng bên dưới.)
   • Các cơ sở không có nhân viên y tế tại chỗ nên liên hệ với các sở y tế tiểu bang, địa phương, bộ lạc và/hoặc lãnh thổ của họ để phối hợp cách ly y tế hiệu quả và chăm sóc y tế cần thiết. Xem phần Vận chuyển và điều phối với cơ sở tiếp nhận.
  • Nếu một người làtiếp xúc gần không có triệu chứng với ai đó đã nhiễm COVID-19:
   • Hãy cách ly người đó và theo dõi các triệu chứng ít nhất mỗi ngày một lần (lý tưởng là mỗi ngày hai lần) trong 14 ngày. (Xem phần Cách Ly bên dưới.)
   • Các cơ sở không có nhân viên y tế tại chỗ nên liên hệ với các sở y tế tiểu bang, địa phương, bộ lạc và/hoặc lãnh thổ của họ để phối hợp cách ly y tế hiệu quả và chăm sóc y tế cần thiết.
 • Triển khai các chiến lược cách ly giao tiếp xã hội để gia tăng khoảng cách giữa những người bị giam giữ/tạm giam (lý tưởng là 6 feet giữa mọi người, bất kỳ có các triệu chứng hay không)  và để giảm thiểu việc trộn lẫn các đối tượng từ các khu nhà khác nhau. Các chiến lược sẽ cần được điều chỉnh theo không gian cá nhân trong cơ sở và nhu cầu của nhóm người và nhân viên. Không phải chiến lược nào cũng khả thi cho mọi cơ sở. Các chiến lược mẫu với các mức cường độ khác nhau bao gồm:
  • Các khu vực chung:
   • Thi hành gia tăng không gian giữa các cá nhân trong phòng giam giữ, cũng như trong các dãy xếp hàng và khu vực chờ, chẳng hạn như khu tiếp nhận (ví dụ: bỏ cách quãng ghế để các ghế không sát cạnh nhau trong khu vực chờ)
  • Giải trí:
   • Chọn các khu vực giải trí nơi các cá nhân có thể phân tán ra
   • Xếp xen kẽ thời gian trong các khu vực giải trí
   • Hạn chế sử dụng khu vực giải trí xuống chỉ một đơn vị giam giữ trong một khu
    (nếu khả thi)
  • Bữa ăn:
   • Xếp xen kẽ các bữa ăn trong khu phòng ăn (mỗi lần một khu nhà)
   • Sắp xếp lại chỗ ngồi trong phòng ăn để có nhiều không gian hơn giữa các cá nhân (ví dụ: bỏ các ghế giữa để các ghế không sát cạnh nhau và chỉ sử dụng một bên của bàn)
   • Cung cấp các bữa ăn bên trong các đơn vị giam giữ hoặc phòng giam
  • Hoạt động nhóm:
   • Giới hạn quy mô hoạt động nhóm
   • Tăng không gian giữa các cá nhân trong các hoạt động nhóm
   • Hoãn các chương trình nhóm trong đó người tham gia có khả năng tiếp xúc gần hơn so với trong môi trường giam giữ của họ
   • Xem xét các lựa chọn thay thế cho các hoạt động nhóm hiện tại, trong khu vực ngoài trời hoặc các khu vực khác, trong đó các cá nhân có thể phân tán ra
  • Nơi giam giữ:
   • Nếu đủ không gian, hãy chỉ định lại giường ngủ để cung cấp thêm không gian giữa các cá nhân, lý tưởng là 6 foot (2m) trở lên theo mọi hướng. (Đảm bảo rằng các giường ngủ được làm sạch kỹ nếu được phân cho một người mới.)
   • Sắp xếp giường ngủ sao cho các cá nhân ngủ với đầu người này kề chân người kia để tăng khoảng cách giữa mặt họ với nhau
   • Giảm thiểu số người ở cùng trong một phòng càng nhiều càng tốt
   • Sắp xếp lại các hoạt động theo lịch để giảm thiểu sự trộn lẫn của các cá nhân từ các khu vực giam giữ khác nhau
  • Chi tiết công việc:
   • Sửa đổi nhiệm vụ công việc để mỗi chi tiết chỉ bao gồm các cá nhân từ cùng một khu vực nhà đơn lẻ.
  • Y tế:
   • Nếu có thể, hãy sử dụng một căn phòng gần mỗi đơn vị giam giữ làm nơi khám cho những người có triệu chứng COVID-19, thay vì để họ đi bộ khắp trong cơ sở để đến chỗ khám bệnh. Nếu điều này là không khả thi, hãy cân nhắc xếp xen kẽ các cuộc thăm khám bệnh cho các cá nhân.
   • Xếp xen kẽ hàng phát thuốc hoặc phân đoạn hàng phát thuốc trong từng khu vực nhà.
   • Xác định cơ hội triển khai dịch vụ điều trị từ xa nhằm giảm thiểu việc di chuyển nhân viên chăm sóc sức khỏe giữa nhiều khu nhà ở và giảm thiểu việc di chuyển những người bị bệnh trong cơ sở.
   • Chỉ định phòng ở gần khu vực tiếp nhận để khám đánh giá người mới đến có đánh dấu qua quy trình khám sàng lọc triệu chứng cho đối tượng mới vào trước khi họ di chuyển tới khu vực khác của cơ sở.
 • Lưu ý rằng nếu ngừng hoạt động nhóm, điều quan trọng là nên xác định các hình thức hoạt động thay thế để hỗ trợ sức khỏe tâm thần của những người bị giam giữ/tạm giam.
 • Cung cấp thông tin cập nhật về COVID-19 cho những người bị giam giữ/tạm giam một cách thường xuyên.Hãy cung cấp thông tin này trực tiếp tới mức tối đa và tạo cơ hội cho những người bị giam giữ/tạm giam được đặt câu hỏi (vd. phương thức họp như với các quan chức chính quyền nếu giữ khoảng cách khi giao tiếp là khả thi hoặc giáo dục đồng đẳng không chính thức). Thông tin cập nhật nên đề cập:
  • Các triệu chứng của COVID-19 và các rủi ro về sức khỏe của bệnh này
  • Nhắc nhở về việc báo cáo các triệu chứng của COVID-19 cho nhân viên khi có dấu hiệu ban đầu của bệnh
   • Giải quyết các mối lo ngại liên quan tới việc báo cáo các triệu chứng (vd. bị đưa đi cách ly y tế), giải thích nhu cầu báo cáo các triệu chứng ngay để bảo vệ mọi người và giải thích sự khác biệt giữa việc cách ly y tế và giam giữ riêng.
  • Nhắc nhở sử dụng khẩu trang vải càng nhiều càng tốt
  • Những thay đổi trong quy trình hàng ngày và cách chúng có thể đóng góp cho việc giảm thiểu nguy cơ

Các Thực Hành Phòng Ngừa dành cho Nhân Viên

 • Nhắc nhân viên ở nhà nếu họ bị bệnh. Đảm bảo các nhân viên biết rằng họ sẽ không thể vào cơ sở nếu họ có triệu chứng của COVID- 19 và họ sẽ phải rời khỏi cơ sở càng sớm càng tốt nếu họ xuất hiện các triệu chứng trong ca làm việc.
 • Xem các chiến lược để xét nghiệm các nhân viên và cá nhân bị giam giữ hoặc tạm giữ không có triệu chứng mà không biết là có bị phơi nhiễm với SARS-CoV-2 để phát hiện sớm SARS-CoV-2 trong các cơ sở cải huấn và tạm giam.
 • Thực hiện việc kiểm tra thân nhiệt và khám sàng lọc qua phỏng vấn cho tất cả nhân viên hàng ngày khi tới cơ sở. Xem phần Sàng lọc bên dưới để biết cách đặt câu hỏi sàng lọc và quy trình khuyến nghị để thực hiện đo thân nhiệt an toàn.
 • Thường xuyên cung cấp cho nhân viên thông tin cập nhật về COVID-19 và về các chính sách của cơ sở, bao gồm:
 • Nếu nhân viên bị sốt hoặc có các triệu chứng của COVID-19 khi đang ở nơi làm việc, họ nên đeo khẩu trang vải ngay lập tức (nếu vẫn chưa đeo), hãy thông báo với người giám sát, rời khỏi cơ sở và tuân thủ các bước được CDC khuyến nghị cho người bị bệnh kèm các triệu chứng của COVID-19.

Nếu một nhân viên đã xác nhận bị nhiễm SARS-CoV-2, chủ lao động nên thông báo với nhân viên khác về khả năng phơi nhiễm của họ tại nơi làm việc nhưng nên duy trì bảo mật cho nhân viên bị nhiễm bệnh như yêu cầu trong Đạo luật người khuyết tật Hoa Kỳexternal icon.

Tuân thủ hướng dẫn từ Ủy Ban Cơ Hội Việc Làm Bình Đẳng Hoa Kỳexternal icon khi cung cấp xét nghiệm cho nhân viên. Khi một người được xác định có kết quả xét nghiệm dương tính, phải đảm bảo thông báo nhanh chóng tới cá nhân đó, đảm bảo họ được chăm sóc y tế phù hợp và khuyên cách tự cách ly.

 • Nhân viên được xác định là tiếp xúc gần với ai đó nhiễm COVID-19 nên tự cách ly tại nhà trong 14 ngày, trừ khi thiếu nhân viên thiết yếu thì dừng cách ly.
  • Nhân viên được xác định là tiếp xúc gần nên tự theo dõi các triệu chứng và cân nhắc tiến hành đi xét nghiệm.
  • Tham khảo Hướng dẫn của CDC để biết thêm các khuyến cáo về cách ly tại nhà.
  • Để đảm bảo các hoạt động được vận hành liên tục, nhân viên trong lĩnh vực hạ tầng thiết yếu (bao gồm nhân viên cải huấn, nhân viên thực thi pháp luật và nhân viên chăm sóc sức khỏe) có thể được phép tiếp tục làm việc sau khi có khả năng phơi nhiễm với SARS-CoV-2  nếu họ vẫn  không có triệu chứng và thực hiện thêm các biện pháp đề phòng nhằm bảo vệ chính họ cũng như cộng đồng.
   • Khám sàng lọc: Cơ sở nên đảm bảo việc khám sàng lọc nhiệt độ và triệu chứng được thực hiện hàng ngày trước khi nhân viên vào trong cơ sở.
   • Theo dõi thường xuyên: Nhân viên nên tự theo dõi dưới sự giám sát của chương trình sức khỏe nghề nghiệp của chủ lao động của họ. Nếu các triệu chứng bộc lộ, họ nên tuân theo hướng dẫn của CDC về cách ly khi có các triệu chứng của COVID-19.
   • Đeo khẩu trang vải: Nhân viên nên đeo khẩu trang vải (trừ khi chống chỉ định) trong suốt thời gian tại nơi làm việc trong 14 ngày sau lần phơi nhiễm cuối cùng (nếu chưa đeo do việc sử dụng phổ biến khẩu trang vải).
   • Khoảng cách giao tiếp: Nhân viên nên duy trì 6 feet với nhau và người khác, đồng thời thực hiện cách ly giao tiếp xã hội khi trách nhiệm công việc cho phép.
   • Khử trùng và vệ sinh nơi làm việc: Cơ sở nên tiếp tục nâng cao các biện pháp vệ sinh và khử trùng mọi khu vực bao gồm văn phòng, khu vệ sinh, khu vực chung và thiết bị dùng chung.
 • Nhân viên đã được xác nhận hoặc nghi nhiễm COVID-19 nên thông báo với nơi làm việc và những người tiếp xúc cá nhân ngay. Những nhân viên này cần phải đáp ứng các tiêu chí của CDC để kết thúc cách ly tại nhà trước khi quay lại làm việc. Theo dõi thường xuyên Hướng dẫn của CDC về việc dừng cách ly tại gia vì tình hình thay đổi nhanh.
 • Khi khả thi và tương đồng với các ưu tiên về an ninh, hãy khuyến khích nhân viên giữ khoảng cách 6 feet hoặc 2 mét trở lên với những người đang có các triệu chứng COVID-19 khi thẩm vấn, hộ tống hoặc tương tác theo những cách thức khác và đeo trang bị bảo hộ cá nhân được khuyên dùng nếu cần thiết phải tiếp xúc gần hơn.
 • Yêu cầu nhân viên giữ tương tác với những người có các triệu chứng COVID-19 càng nhanh chóng càng tốt.

Các Thực Hành Phòng Ngừa dành cho Khách Thăm

 • Nếu có thể, hãy trao đổi với khách thăm tiềm năng để không khuyến khích các cuộc gặp tiếp xúc vì sức khỏe của cá nhân họ cũng như sức khỏe cho các thành viên gia đình họ và bạn bè trong cơ sở. 
 • Yêu cầu khách thăm đeo khẩu trang vải (trừ khi chống chỉ định) và thực hiện việc kiểm tra thân nhiệt và khám sàng lọc qua phỏng vấn đối với tất cả khách thăm và tình nguyện vien khi vào cơ sở. Xem phần Sàng lọc bên dưới để biết cách đặt câu hỏi sàng lọc và quy trình khuyến nghị để thực hiện đo thân nhiệt an toàn.
 • Cung cấp dung dịch sát trùng tay chứa cồn với hàm lượng cồn tối thiểu 60% tại cửa ra vào và khu vực chờ của khách thăm. 
 • Cung cấp thông tin cho khách thăm và tình nguyện viên để họ chuẩn bị tinh thần thực hiện khám sàng lọc.
  • Hướng dẫn khách thăm hoãn chuyến thăm của họ nếu bản thân thấy có các triệu chứng về COVID-19.
  • Nếu có thể, thông báo với khách thăm và tình nguyện viên tiềm năng trước khi họ tới cơ sở rằng họ sẽ được khám sàng lọc về COVID-19 (bao gồm kiểm tra thân nhiệt) và sẽ không thể vào cơ sở nếu họ không đáp ứng quy trình khám sàng lọc hoặc từ chối khám sàng lọc.
  • Bày biển hiệu bên ngoài khu vực gặp gỡ giải thích quy trình khám sàng lọc COVID-19 và đo thân nhiệt. Đảm bảo các tài liệu đó dễ hiểu đối với những người không biết tiếng Anh và những người có trình độ học vấn thấp.
 • Khuyến khích các chuyến thăm không có tiếp xúc:
  • Khuyến khích những người bị giam giữ/tạm giam hạn chế gặp gỡ trực tiếp vì sức khỏe của cá nhân họ cũng như sức khỏe cho các khách thăm của họ.
  • Cân nhắc việc giảm hoặc tạm thời miễn phí các cuộc gọi điện thoại cho người đang bị giam giữ/tạm giam.
  • Cân nhắc việc tăng đặc quyền ưu tiên được nói chuyện điện thoại cho người đang bị giam giữ/tạm giam để nâng cao sức khỏe tâm thần và giảm tình trạng phơi nhiễm từ việc tiếp xúc trực tiếp với khách thăm ngoài cộng đồng. 
 • Cân nhắc việc hoãn hoặc sửa đổi chương trình thăm nếu pháp luật cho phép. Ví dụ, cung cấp lựa chọn thăm ảo khi có thể.
  • Nếu chuyển sang thăm ảo, hãy làm sạch bề mặt điện tử thường xuyên sau mỗi lần sử dụng. (Xem hướng dẫn Làm sạch bên dưới để biết các hướng dẫn về làm sạch bề mặt điện tử.)
  • Thông báo cho khách thăm có thể tới về các thay đổi hoặc hoãn các chương trình thăm viếng.
  • Truyền đạt rõ ràng mọi thay đổi của chương trình thăm viếng cho những người bị giam giữ/tạm giam, cùng với lý do cho họ (bao gồm bảo vệ sức khỏe của họ và gia đình cũng như sức khỏe của các thành viên trong cộng đồng).
  • Nếu tạm dừng các chuyến thăm có tiếp xúc, hãy cung cấp các phương tiện thay thế (ví dụ: thăm qua điện thoại hoặc video) cho các cá nhân bị giam giữ/tạm giam để gặp các đại diện pháp lý, giáo sĩ và các cá nhân khác mà họ có quyền hợp pháp để tham khảo ý kiến.

LƯU Ý: Việc hoãn thăm viếng chỉ nên thực hiện vì lợi ích cho sức khỏe của người bị giam giữ/tạm giam và sức khỏe của cộng đồng. Việc thăm viếng cũng rất quan trọng để duy trì sức khỏe tinh thần. Nếu tạm dừng thăm viếng, các cơ sở nên tìm các phương thức thay thế cho những người bị giam giữ/tạm giam để họ liên lạc với gia đình, bạn bè và những người khách thăm khác theo cách không gây gánh nặng về tài chính cho các cơ sở này.

 • Hạn chế các nhà cung cấp, tình nguyện viên và các đoàn tham quan không cần thiết vào cơ sở.

Kiểm soát

Nếu có người bị nghi nhiễm COVID-19 trong cơ sở (trong số những người bị giam giữ/tạm giam, nhân viên hoặc khách thăm gần đây đã ở trong cơ sở), bắt đầu triển khai các chiến lược quản lý trong khi chờ xử lý kết quả xét nghiệm. Các chiến lược quản lý thiết yếu bao gồm đưa người bị nghi nhiễm hoặc đã xác nhận nhiễm COVID-19  vào cách ly y tế, cách ly những tiếp xúc gần của họ và tạo thuận lợi cho việc chăm sóc y tế cần thiết khi tuân thủ việc kiểm soát lây nhiễm phù hợp và các giao thức khử trùng môi trường và đeo trang bị bảo hộ cá nhân (PPE) được khuyên dùng.

Xét nghiệm những người có triệu chứng và không có triệu chứng (người bị giam giữ/tạm giam và nhân viên) và bắt đầu cách ly y tế cho các ca nghi nhiễm và xác nhận nhiễm, đồng thời cách ly các đối tượng tiếp xúc gần có thể giúp ngăn ngừa lây lan SARS-CoV-2 tại các cơ sở cải huấn và tạm giam. Tiếp tục tuân thủ các khuyến nghị được đề cập trong phần Phòng ngừa và chuẩn bị ứng phó ở trên.

Các Hoạt Động

 • Phối hợp với các sở y tế của tiểu bang, địa phương, bộ lạc và/hoặc lãnh thổ. Khi một người bị nghi nhiễm hoặc đã xác nhận nhiễm COVID-19, hãy thông báo cơ quan y tế công cộng và yêu cầu bất kỳ trợ giúp nào cần thiết về cách ly y tế, đánh giá và chăm sóc lâm sàng và theo dấu tiếp xúc và cách ly các đối tượng tiếp xúc gần. Xem các phần cách ly y tế, cách lyChăm sóc lâm sàng bên dưới. 
 • Thực hiện bố trí công việc luân phiên được coi là khả thi trong phầnChuẩn Bị Sẵn Sàng về Tổ Chức
 • Tạm dừng tất cả các việc chuyển người bị giam giữ/tạm giam đến và từ các khu vực phân quyền và cơ sở khác (bao gồm cả phóng thích để làm việc), trừ khi cần thiết để khám bệnh, cách ly y tế/cách ly tập trung, chăm sóc, giảm nhẹ các vấn đề an ninh hoặc để ngăn chặn tình trạng quá đông.
 • Thiết lập các trạm đeo/tháo trang bị bảo hộ cá nhân như mô tả trong phần Chuẩn bị ứng phó.
 • Nếu có thể, hãy xem xét cách ly tập trung tất cả người mới trong 14 ngày trước khi họ vào ở chung với nhóm người bình thường của cơ sở (tách riêng khỏi những cá nhân khác bị cách ly do có tiếp xúc với ca mắc COVID-19). Biện pháp thực hành được gọi là cách ly thường quy những người mới vào. 
 • Cân nhắc việc xét nghiệm toàn bộ những người bị giam giữ/tạm giam trước khi họ vào ở chung với những người còn lại trong cơ sở cải huấn hoặc tạm giam. 
 • Giảm thiểu tương tác giữa những người bị giam giữ/tạm giam sống trong các khu nhà khác nhau, để ngăn ngừa việc lây truyền từ khu này sang khu khác. Ví dụ, xếp xen kẽ thời gian ăn uống và thời gian giải trí, đồng thời xem xét triển khai hạn chế di chuyển trên diện rộng. 
 • Đảm bảo chi tiết công việc chỉ bao gồm những người bị giam giữ/tạm giam từ một khu nhà riêng lẻ, được giám sát bởi nhân viên thường được giao phụ trách cùng một khu nhà.
  • Nếu chi tiết công việc cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ cho khu nhà khác (vd. dịch vụ thực phẩm hoặc giặt đồ), hãy đảm bảo rằng việc giao hàng được thực hiện cực kỳ cẩn trọng. Ví dụ, yêu cầu nhân viên từ chi tiết công việc cung cấp thực phẩm đã chuẩn bị tới một địa điểm đã thiết lập, rời đi và yêu cầu nhân viên từ địa điểm giao hàng tới lấy đồ. Vệ sinh và khử trùng tất cả bình làm lạnh, xe đẩy và các vật dụng khác liên quan tới với giao hàng.
 • Kết hợp các biện pháp ngăn ngừa COVID-19 với việc lập kế hoạch phóng thích.
  • Cân nhắc việc triển khai cách ly phóng thích (lý tưởng là ở các xà lim riêng)  trong 14 ngày trước ngày phóng thích dự kiến của cá nhân.
  • Cân nhắc việc xét nghiệm SARS-CoV-2 cho các cá nhân trước khi phóng thích, đặc biệt là nếu họ sẽ được phóng thích tới môi trường đông đúc hoặc tới gia đình có những người có nguy cơ cao mắc bệnh nghiêm trọng vì COVID-19.
  • Khám sàng lọc tất cả các cá nhân được phóng thích xem có các triệu chứng của COVID-19 hay không và thực hiện kiểm tra thân nhiệt (xem phần Sàng lọc bên dưới.)
   • Nếu một người không đáp ứng quy trình sàng lọc, hãy tuân thủ biện pháp áp dụng cho một ca nghi nhiễm COVID-19 - bao gồm việc đeo khẩu trang vải ngay lập tức cho cá nhân đó và đưa họ vào cách ly y tế, đánh giá xem họ có cần xét nghiệm SARS-CoV-2​​​​​​​ không.
   • Nếu cá nhân đó được thả trước khi kết thúc khoảng thời gian cách ly y tế đã khuyến nghị, hãy thảo luận việc để thả cá nhân đó ra ngoài với các sở y tế tiểu bang, địa phương, bộ lạc và/hoặc lãnh thổ nhằm đảm bảo có tính đến biện pháp chuyên chở y tế an toàn và tiếp tục có nơi ở cũng như được chăm sóc y tế khi lên kế hoạch thả cá nhân đó. Tạo liên kết trực tiếp với các nguồn từ cộng đồng để đảm bảo cách ly y tế phù hợp và có khả năng tiếp cận với chăm sóc y tế.
   • Trước khi thả người đang bị giam giữ/tạm giam đã được xác nhận hoặc nghi nhiễm COVID-19, hoặc là người tiếp xúc gần với một người nhiễm COVID-19, hãy liên hệ với nhân viên y tế công cộng địa phương để đảm bảo họ biết về việc thả cá nhân đó và địa điểm dự kiến của họ. Nếu người đó sẽ được phóng thích ra một cơ sở ngoài cộng đồng, chẳng hạn như nơi trú ẩn cho người vô gia cư, hãy liên hệ vệ với nhân viên của cơ sở đó nhằm đảm bảo họ có đủ thời gian để chuẩn bị tiếp tục cách ly y tế, hoặc cách ly cần thiết. 
 • Kết hợp các biện pháp ngăn ngừa COVID-19 với việc lập chương trình tái hòa nhập.
  • Đảm bảo các chương trình tái hòa nhập vào cơ sở bao gồm thông tin về việc tiếp cận các dịch vụ xã hội, nhà ở, dịch vụ sức khỏe tâm thần và chăm sóc y tế trong bối cảnh hạn chế cách ly giao tiếp xã hội và các hoạt động kinh doanh tại cộng đồng liên quan tới COVID-19 bị hạn chế.
   • Cung cấp cho cá nhân sắp được phóng thích thông tin về phòng ngừa COVID-19, nguồn cung vật tư vệ sinh tay và khẩu trang vải.
   • Nối kết các cá nhân cần được điều trợ hỗ trợ bằng thuốc cho rối loạn sử dụng opioid đối với việcsử dụng ma túy, hạn chế tác hại và/hoặc hệ thống hỗ trợ phục hồiexternal icon. Nếu cộng đồng xung quanh đang có lệnh hạn chế di chuyển do COVID-19, hãy đảm bảo rằng việc giới thiệu những người được phóng thích trực tiếp tới các chương trình vẫn đang tiếp tục hoạt động.
   • Nối kết các cá nhân được phóng thích với chương trình đăng ký Medicaid và các nguồn lực chăm sóc sức khỏeexternal icon, bao gồm việc tiếp tục chăm sóc các bệnh mãn tính làm cho cá nhân đó có nguy cơ cao mắc bệnh nghiêm trọng vì COVID-19.
   • Khi có thể, khuyến khích các cá nhân được phóng thích tìm các lựa chọn nhà ở trong gia đình của họ hoặc bạn bè trong cộng đồng để ngăn ngừa đông đúc trong môi trường tụ tập khác như nơi tạm trú cho người vô gia cư. Khi kết nối các cá nhân với khu nhà ở chung, ưu tiên nối kết với khu nhà ở có khả năng lớn nhất để tạo cách ly giao tiếp xã hội.

Vệ Sinh

 • Tiếp tục đảm bảo chuẩn bị đủ vật dụng vệ sinh tay ở tất cả các nơi của cơ sở(xem ở trên).
 • Tiếp tục nhấn mạnh tới việc thực hành vệ sinh tay tốt và cách cư xử khi ho(xem ở trên).

Thực Hành Làm Sạch và Khử Trùng

 • Tiếp tục tuân thủ chặt chẽ các quy trình vệ sinh và khử trùng đã khuyến nghị cho toàn bộ cơ sở(xem ở trên). 
 • Tham khảo các quy trình vệ sinh và khử trùng cụ thể cho các khu vực mà người nhiễm COVID-19 đã có thời gian ở đó (xem bên dưới).

Quản lý những người đang bị giam giữ/tạm giam có các triệu chứng của COVID-19

LƯU Ý: Một số khuyến nghị bên dưới áp dụng chính với các cơ sở có năng lực chăm sóc sức khỏe tại chỗ. Các cơ sở có năng lực chăm sóc sức khỏe tại chỗ hoặc không có đủ chỗ để cách ly y tế nên phối hợp với nhân viên y tế công cộng địa phương nhằm đảm bảo những trường hợp nghi nhiễm COVID-19 sẽ được cách ly, khám và xét nghiệm hiệu quả (nếu được chỉ định) và được chăm sóc.

 • Những nhân viên có tiếp xúc với người đang bị giam giữ/tạm giam có các triệu chứng của COVID-19 nên sử dụng trang bị bảo hộ cá nhân được khuyên dùng (xem Bảng 1). 
 • Nếu có thể, hãy chỉ định môt phòng gần chỗ ở cho nhân viên chăm sóc sức khỏe để khám các cá nhân có các triệu chứng COVID-19, hơn là để họ đi lại trong cơ sở tới phòng y tế để được khám bệnh.
 • Những người đang bị giam giữ/tạm giam có các triệu chứng của COVID-19 nên đeo khẩu trang vải (trừ khi chống chỉ định) và nên được cách ly y tế ngay lập tức. Xem phần Cách Ly Y Tế bên dưới.
 • Nhân viên y tế nên đánh giá các cá nhân có triệu chứng để xác định xem có cần chỉ định việc xét nghiệm SARS-CoV-2 hay không. Tham khảo hướng dẫn của CDC để biết thông tin về khám bệnhxét nghiệm Xem các phần Kiểm soát lây nhiễm và Chăm sóc lâm sàng bên dưới. Những người đang bị giam giữ/tạm giam có các triệu chứng bệnh được đưa vào nhóm ưu tiên cao để xét nghiệm trong khuyến nghị của CDC do nguy cơ lây truyền cao trong môi trường tụ tập đông người.
  • Nếu xét nghiệm SARS-CoV-2 của cá nhân đó là dương tinh, hãy tiếp tục cách ly y tế. (Xem phần Cách ly y tế bên dưới.)
  • Nếu xét nghiệm SARS-CoV-2 là âm tính, cá nhân đó có thể được trở về khu nhà ở trước đó của họ trừ khi họ còn cần được đánh giá hoặc chăm sóc y tế thêm hoặc nếu họ cần được cách ly dưới dạng là tiếp xúc gần của người bị nhiễm COVID-19.
 • Làm việc với các phòng thí nghiệm y tế công cộng hoặc tư nhân có sẵn để tiếp cận các vật dụng hoặc dịch vụ xét nghiệm..

Cách ly y tế các cá nhân đã Xác nhận hoặc Nghi nhiễm COVID-19

LƯU Ý: Một số khuyến nghị bên dưới áp dụng chính với các cơ sở có năng lực chăm sóc sức khỏe tại chỗ. Các cơ sở không có năng lực chăm sóc sức khỏe tại chỗ, hoặc không có đủ chỗ để thực hiện cách ly y tế hiệu quả, nênphối hợp với nhân viên y tế công cộng địa phương nhằm đảm bảo các cá nhân đã xác nhận hoặc nghi nhiễm COVID-19 sẽ được cách ly, khám và xét nghiệm thích hợp và được chăm sóc.

  • Ngay khi có cá nhân xuất hiện các triệu chứng của COVID-19 hoặc xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 , họ nên được cung cấpkhẩu trang vải (nếu chưa đeo và nếu họ có thể đeo khẩu trang một cách an toàn) và nên được đưa vào cách ly y tế ngay tại môi trường tách riêng với những người khác, đồng thờicần được khám bệnh.
  • Đảm bảo việc cách ly y tế vì COVID-19 không giống với việc giam giữ cách ly mang tính trừng phạt đối với những người đang bị giam giữ/tạm giam cả về hình thức và trên thực tế. Vì các không gian ở cá nhân bị hạn chế trong nhiều cơ sở cải huấn và tạm giam, các cá nhân nhiễm bệnh thường được đưa vào cùng một không gian ở dùng để giam giữ cô lập riêng. Để tránh bị đưa vào tình trạng này, những người bị giam giữ/tạm giam có thể thấy do dự báo cáo các triệu chứng COVID-19, dẫn tới tình trạng lây truyền tiếp tục trong các không gian ở chung và có khả năng thiếu được chăm sóc sức khỏe cũng như các hệ quả y tế bất lợi cho các cá nhân bị nhiễm bệnh nhưng vẫn trì hoãn báo cáo các triệu chứng. Đảm bảo rằng cách ly y tế được  vận hành khác với việc giam giữ cô lập riêng, dù sử dụng cùng không gian nhà ở cho cả hai hình thức. Ví dụ:
   • Đảm bảo các cá nhân đang được cách ly y tế vẫn được nhân viên y tế thăm khám thường xuyên và có quyền tiếp cận các dịch vụ sức khỏe tâm thần.
   • Nỗ lực cung cấp quyền tiếp cận tương tự với radio, TV, tài liệu đọc, tài sản cá nhân và cửa hàng thực phẩm hoặc đồ dùng vốn có sẵn trong các khu nhà thông thường của họ.
   • Cân nhắc việc cho phép tăng đặc quyền sử dụng điện thoại mà không phải trả tiền để duy trì sức khỏe tâm thần cũng như kết nối với người khác trong khi bị cách ly.
   • Trao đổi thường xuyên với những người được cách ly về khoảng thời gian và mục đích của giai đoạn cách ly y tế của họ.
 • Hạn chế tối đa việc di chuyển ra ngoài khu cách ly y tế của cá nhân đó.
  • Cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế cho những người đang bị cách ly trong không gian cách ly y tế, trừ khi họ cần được chuyển tới cơ sở chăm sóc sức khỏe. Xem các phần Kiểm soát lây nhiễmChăm sóc lâm sàng để có thêm thông tin chi tiết.
  • Phục vụ các bữa ăn bên trong khu cách ly y tế.
  • Không để cá nhân đó tham gia các hoạt động nhóm.
  • Chỉ định phòng vệ sinh riêng cho các cá nhân đang bị cách ly khi có thể. Khi việc chỉ định phòng vệ sinh riêng không khả thi, không nên giảm quyền sử dụng phòng vệ sinh hoặc nhà tắm chỉ vì lý do đó. Vệ sinh và khử trùng các khu vực mà người nhiễm bệnh thường xuyên sử dụng trong thời gian cách ly y tế.
 • Đảm bảo cá nhân đó đeo khẩu trang vải nếu họ phải rời khu vực cách ly y tế vì bất kỳ lý do gì và bất cứ lúc nào có người khác vào. Cung cấp khẩu trang sạch khi cần. Nên giặt khẩu trang thường xuyên và đổi ngay khi thấy có vết bẩn hoặc bị ướt.
 • Nếu cơ sở đó đang có những người được xác nhận nhiễm COVID-19 là một nhóm:
  • Chỉ những người được phòng thí nghiệm xác nhận nhiễm COVID-19 nên được cách ly y tế theo một nhóm. Không nên lập nhóm những người đã xác nhận nhiễm COVID-19 với những người bị nghi nhiễm COVID-19, hoặc với những người tiếp xúc gần với những đối tượng được xác nhận hoặc nghi nhiễm COVID-19.
  • Không để những người bị nhiễm trùng đường hô hấp chưa được chẩn đoán (người không đáp ứng tiêu chí bị nghi nhiễm COVID-19) với những người bị nghi nhiễm COVID-19.
  • Đảm bảo rằng các nhóm đã lập gồm những người đã xác nhận nhiễm COVID-19 phải đeo khẩu trang vải bất cứ khi nào có ai (kể cả nhân viên) vào khu vực cách ly. (Bất cứ ai bị khó thở, hoặc bất tỉnh, mất khả năng hoặc không thể tự tháo khẩu trang nếu không có sự trợ giúp không nên đeo khẩu trang vải.)
  • Sử dụng một không gian rộng để cách ly y tế theo nhóm hơn là dùng một số các không gian nhỏ hơn. Biện pháp này sẽ giữ trang bị bảo hộ cá nhân và giảm cơ hội nhiễm bệnh chéo giữa các khu vực khác nhau của cơ sở.
 • Nếu cơ sở có những người đã xác nhận nhiễm COVID-19 là một nhóm, hãy dùng phòng được thông gió tốt với tường kiên cố và cửa kiên cố đóng kín. 
 • Nếu có thể, tránh chuyển những người nhiễm bệnh sang cơ sở khác trừ khi cần thiết vì mục đích chăm sóc y tế. Nếu cần thiết phải chuyển người, hãy xem phần Vận chuyển để biết hướng dẫn vận chuyển an toàn. 
 • Nhiệm vụ của nhân viên tới các khu cách ly nên đồng nhất nhiều nhất có thể, những nhân viên này nên hạn chế di chuyển tới các khu vực khác của cơ sở càng nhiều càng tốt. Các nhân viên này nên mặc trang bị bảo hộ cá nhân được khuyến nghị phù hợp với mức độ tiếp xúc của họ với cá nhân được cách ly y tế (xem phần Trang bị bảo hộ cá nhân bên dưới) và họ nên hạn chế di chuyển giữa các bộ phận khác nhau của cơ sở.
  • Nếu nhân viên phải giám sát nhiều khu vực trong cơ sở, hãy đảm bảo họ thay trang bị bảo hộ cá nhân khi rời khỏi khu cách ly. Nếu cần tái sử dụng đồ trang bị bảo hộ cá nhân, hãy đảm bảo rằng nhân viên chỉ di chuyển từ các khu vực có nguy cơ phơi nhiễm thấp tới khu có nguy cơ cao trong khi sử dụng cùng trang bị bảo hộ cá nhân nhằm ngăn ngừa nhiễm bệnh chéo. Ví dụ, bắt đầu trong một khu nhà nơi không có ai được biết là đã nhiễm bệnh, sau đó di chuyển tới không gian dùng để cách ly những người có tiếp xúc gần và kết thúc là khu vực cách ly y tế. Đảm bảo nhân viên được đào tạo kỹ lưỡng về các biện pháp kiểm soát lây nhiễm, bao gồm cả việc sử dụng trang bị bảo hộ cá nhân được khuyên dùng.
 • Giảm thiểu việc chuyển những người đã xác nhận hoặc nghi nhiễm COVID-19 giữa các khu vực trong cơ sở.
 • Cung cấp khăn giấy cho các cá nhân đang được cách ly y tế và, nếu được phép, một thùng rác có bao lót không cần chạm tay để bỏ rác. Hướng dẫn họ:
  • Che miệng và mũi bằng khăn giấy khi ho hoặc hắt hơi
  • Vứt các khăn giấy đã sử dụng ngay lập tức vào thùng rác có bao lót
  • Rửa tay ngay lập tức bằng xà phòng và nước trong ít nhất 20 giây. Nếu không có xà phòng và nước, hãy làm sạch tay bằng dung dịch sát trùng tay có chứa ít nhất 60% cồn (trường hợp không có mối lo ngại về an ninh). Đảm bảo rằng vật tư rửa tay liên tục được bổ sung.
 • Duy trì cách ly y tế ít nhất cho đến khi đáp ứng các tiêu chí của CDC về việc ngừng cách ly tại nhà. Những tiêu chí này đã thay đổi từ khi hướng dẫn chỉnh sửa của CDC được ban hành ban đầu và có thể tiếp tục thay đổi khi có dữ liệu mới. Theo dõi các trang nối kết bên dưới thường xuyên để biết thông tin cập nhật. Nội dung này sẽ không được tóm tắt một cách rõ ràng trong tài liệu này do nhịp độ thay đổi nhanh chóng.
  • Chiến lược khuyến nghị của CDC để dừng cách ly có thể tìm thấy ở đây.
  • Thông tin chi tiết về dữ liệu hình thành chiến lược dựa vào triệu chứng và những điều cần lưu ý cho các giai đoạn cách ly kéo dài cho những người trong môi trường tụ tập đông đúc bao gồm cả các bản chỉnh sửa có thể tìm thấy ở đây.
  • Nếu có người đòi hỏi được chăm sóc tiếp tục từ các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, việc ngừng các biện pháp phòng ngừa dựa trên việc lây truyền (trang bị bảo hộ cá nhân) nên được căn cứ trên các tiêu chí tương tự tìm thấy ở đây.

Vệ sinh các khu vực mà người nhiễm COVID-19 đã có thời gian ở đó

 • Đảm bảo nhân viên và những người đang bị giam giữ/tạm giam khi thực hiện vệ sinh cần sử dụng trang bị bảo hộ cá nhân được khuyến nghị. (Xem phần Trang bị bảo hộ cá nhân bên dưới.) 
 • Vệ sinh và khử trùng kỹ lưỡng và thường xuyên toàn bộ các khu vực mà những người đã xác nhận hoặc nghi nhiễm COVID-19 đã có thời gian ở đó.
 • Làm sạch và khử trùng bề mặt cứng (không xốp)
  • Nếu các bề mặt bị nhiễm bẩn, quý vị nên vệ sinh bằng chất tẩy rửa hoặc xà phòng cùng với nước trước khi khử trùng.
  • Tham khảo danh sách sản phẩm dã được EPA phê đuyệt dùng để chống lại vi-rút gây bệnh COVID-19external icon. Làm theo hướng dẫn của nhà sản xuất đối với tất cả các sản phẩm vệ sinh và khử trùng (vd. nồng độ, phương pháp sử dụng và thời gian tiếp xúc, v.v.).
  • Trong trường hợp các chất khử trùng mà EPA đã phê duyệt không có sẵn, quý vị có thể dùng chất tẩy rửa gia dụng đã pha loãng nếu phù hợp cho bề mặt đó. Các chất tẩy gia dụng còn hạn sử dụng sẽ có hiệu quả chống lại vi-rút corona khi được hòa tan ở nồng độ thích hợp.
   • Dùng chất tẩy có chứa 5,25%-8,25% sodium hypochlorite. Không dùng sản phẩm tẩy rửa nếu mức phần trăm không nằm trong ngưỡng này hoặc không được ghi cụ thể.
   • Tuân theo hướng dẫn áp dụng của nhà sản xuất cho bề mặt đó, đảm bảo thời gian tiếp xúc ở mức tối thiểu 1 phút.
   • Đảm bảo thông gió thích hợp trong và sau khi sử dụng.
   • Kiểm tra và đảm bảo sản phẩm chưa quá hạn sử dụng.
   • Đừng bao giờ hòa chất tẩy gia dụng với a-mô-niac hoặc bất kỳ chất tẩy rửa nào khác. Làm như vậy có thể sinh ra khói độc rất nguy hiểm khi hít phải.
  • Chuẩn bị dung dịch tẩy rửa bằng cách pha:
   • 5 muỗng canh (1/3 cốc) chất tẩy 5,25%-8,25% cho mỗi gallon nước ở nhiệt độ phòng
    HOẶC
   • 4 muỗng cà phê thuốc tẩy 5,25%-8,25% trên mỗi 1/4 ga-lông nước (946ml) ở nhiệt độ phòng
  • Dung dịch tẩy rửa sẽ có hiệu quả khử trùng tối đa 24 giờ.
  • Cũng có thể sử dụng dung dịch cồn có ít nhất 70% cồn.
 • Vệ sinh và khử trùng các bề mặt mềm (xốp)
  • Các bề mặt mềm (xốp) chẳng hạn như sàn có trải thảm và thảm nhỏ, hãy loại bỏ mọi thứ bẩn nhìn thấy được nếu thấy và vệ sinh bằng chất tẩy rửa phù hợp được chỉ định dùng cho các bề mặt này. Sau khi làm sạch:
 • Vệ sinh và khử trùng các thiết bị điện tử
  • Với thiết bị điện tử, như máy tính bảng, màn hình cảm ứng, bàn phím và điều khiển từ xa, hãy loại bỏ mọi thứ bẩn nhìn thấy được nếu thấy.
   • Tuân thủ hướng dẫn của nhà sản xuất đối với tất cả các sản phẩm vệ sinh và khử trùng.
   • Cân nhắc sử dụng các tấm phủ có thể lau sạch cho thiết bị điện tử.
   • Nếu không có hướng dẫn của nhà sản xuất, hãy cân nhắc việc sử dụng khăn lau tẩm cồn hoặc bình xịt chứa tối thiểu 70% cồn để khử trùng các màn hình cảm ứng. Lau khô các bề mặt một cách kỹ lưỡng tránh không để chất lỏng tích tụ trên đó.

   Quý vị có thể tìm thêm thông tin về việc vệ sinh và khử trùng các cơ sở cộng đồng tại trang web của CDC.

 • Vật dụng bày đồ ăn Những người đang phải cách ly y tế nên vứt bỏ các vật dụng bày đồ ăn dùng một lần vào thùng rác trong phòng cách ly y tế của họ. Các vật dụng bày đồ ăn không phải loại dùng một lần nên được xử lý bằng găng tay và rửa tuân thủ các yêu cầu an toàn về thực phẩm. Những người xử lý vật dụng bày đồ ăn đã qua sử dụng nên vệ sinh tay ngay sau khi tháo găng tay.
 • Đồ giặt của những người bị nhiễm COVID-19 có thể giặt cùng những đồ giặt của người khác
  • Những người xử lý đồ giặt của những người bị nhiễm COVID-19 nên mặc áo choàng và găng tay dùng một lần, vứt bỏ sau mỗi lần sử dụng và vệ sinh tay ngay sau đó.
  • Không nên vung vẩy đồ bẩn đem đi giặt. Điều này sẽ giảm thiểu khả năng phát tán vi-rút vào không khí. Đảm bảo những người thực hiện việc dọn dẹp có sử dụng trang bị bảo hộ cá nhân đã khuyến nghị (xem phần Trang bị bảo hộ cá nhân bên dưới).
  • Giặt sạch đồ theo cách phù hợp với hướng dẫn của nhà sản xuất. Nếu có thể, hãy giặt đồ sử dụng cài đặt nhiệt độ cao nhất thích hợp cho món đồ đó và sấy đồ khô hoàn toàn.
  • Làm sạch và khử trùng móc treo quần áo theo hướng dẫn trên cho các bề mặt tiếp xúc. Nếu có thể, hãy cân nhắc việc đặt túi lót, loại dùng một lần (có thể vứt bỏ) hoặc có thể giặt được.

Việc vận chuyển những người đã xác nhận hoặc nghi nhiễm COVID-19 và các đối tượng tiếp xúc gần đang dược cách ly

 • Tham khảo hướng dẫn cho các Dịch Vụ Y Tế Khẩn Cấp (EMS) của CDC về việc chuyên chở an toàn những người đã xác nhận hoặc bị nghi nhiễm COVID-19. Hướng dẫn này bao gồm những điều cần lưu ý về loại xe, tuần hoàn không khí, trao đổi với cơ sở tiếp nhận và vệ sinh xe sau khi vận chuyển.
  • Nếu xe chuyên chở không được trang bị các tính năng mô tả trong hướng dẫn EMS, thì ít nhất hãy lái xe có mở cửa sổ và đảm bảo quạt đặt ở mức cao và đặt ở chế độ không tuần hoàn không khí. Nếu xe có cửa sập ở nóc xe, hãy giữ cửa mở liên tục.
 • Dùng các biện pháp phòng ngừa tương tự khi chuyên chở những người đang bị cách ly dưới dạng là đối tượng tiếp xúc gần với người bị nhiễm COVID-19. 
 • Xem Bảng 1 để biết trang bị bảo hộ cá nhân được khuyên dùng cho nhân viên để thuyên chuyển ai đó bị nhiễm COVID-19.

Cách ly các đối tượng tiếp xúc gần với những người bị nhiễm COVID-19

LƯU Ý: Một số khuyến nghị bên dưới áp dụng chính với các cơ sở có năng lực chăm sóc sức khỏe tại chỗ. Các cơ sở không có năng lực chăm sóc sức khỏe tại chỗ hoặc không có đủ không gian để cách ly hiệu quả, nên phối hợp với nhân viên y tế công cộng địa phương để đảm bảo các đối tượng tiếp xúc gần với những người nhiễm COVID-19 sẽ được cách ly hiệu quả và theo dõi y tế.

 • Để xác định người được coi là đối tượng tiếp xúc gần với người bị nhiễm COVID-19, hãy xem khái niệm về tiếp xúc gần ở trênHướng dẫn tạm thời về việc xây dựng kế hoạch truy dấu tiếp xúc và nghiên cứu ca nhiễm COVID-19pdf icon để biết thêm thông tin.
 • Truy dấu tiếp xúc có thể là một công cụ hữu dùng giúp hạn chế bùng phát dịch bệnh. Khi quyết định liệu có nên thực hiện truy dấu tiếp xúc hay không, hãy cân nhắc những vấn đề sau:
  • Có sẵn kế hoạch về cách quản lý các đối tượng tiếp xúc gần với người nhiễm COVID-19, kể cả khâu hậu cần cách ly.
  • Truy dấu tiếp xúc có thể đặc biệt có tác động khi:
   • Có một lượng nhỏ người bị nhiễm trong cơ sở hoặc trong một khu nhà cụ thể. Tích cực truy dấu tiếp xúc gần có thể giúp hạn chế lây truyền trước khi có nhiều người khác bị phơi nhiễm.
   • Người bị nhiễm là nhân viên hoặc người đang bị giam giữ/tạm giam có tiếp xúc gần với những người ở khu nhà khác hoặc với nhân viên khác. Việc xác định những người tiếp xúc gần có thể giúp ngăn chặn lây lan ở những khu vực khác của cơ sở.
   • Người bị nhiễm là nhân viên hoặc người đang bị giam giữ/tạm giam gần đây có tới môi trường cộng đồng. Trong môi trường này, việc xác định các đối tượng tiếp xúc gần có thể giúp giảm lây truyền từ cơ sở sang cộng đồng.
  • Việc truy dấu tiếp xúc có thể khả thi và hiệu quả hơn trong môi trường nơi những người đang bị giam giữ/tạm giam có tiếp xúc hạn chế với người khác (vd. khu nhà là dạng xà-lim), so với môi trường nơi việc tiếp xúc gần diễn ra thường xuyên và không kiểm soát được (vd. khu nhà tập thể không gian mở).
  • Nếu có một lượng lớn người nhiễm COVID-19 trong cơ sở, việc truy dấu tiếp xúc có thể trở nên khó kiểm soát. Trong những tình huống như vậy, hãy xem xét việc xét nghiệm trên quy mô lớn để xác định tình trạng lây nhiễm và ngăn ngừa bị lây truyền thêm.
 • Người đang bị giam giữ/tạm giam là đối tượng tiếp xúc gần với người đã xác nhận hoặc nghi nhiễm COVID-19 (dù người bị nhiễm là người đang bị giam giữ/tạm giam khác, nhân viên hoặc khách thăm) nên được đưa đi cách ly trong 14 ngày (Tham khảo Hướng dẫn tạm thời về việc xây dựng kế hoạch truy dấu tiếp xúc và nghiên cứu ca nhiễm COVID-19pdf icon để biết thêm thông tin):
  • Nếu tiếp xúc gần được xét nghiệm về SARS-CoV-2 và có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, người đó nên được cách ly y tế chứ không phải là cách ly bình thường.
  • Nếu người bị cách ly được xét nghiệm trong khi đang cách ly và có kết quả xét nghiệm âm tính, họ nên tiếp tục cách ly đủ 14 ngày sau lần phơi nhiễm cuối cùng và làm theo toàn bộ các khuyến nghị của cơ quan y tế công cộng.
  • Nếu một người bị cách ly do tiếp xúc gần với người bị nghi nhiễm COVID-19, người sau đó được xét nghiệm và có kết quả âm tính, họ có thể được cho ra khỏi diện cách ly và nên xem xét có cần tái xét nghiệm không. Xem Hướng dẫn tạm thời về việc xét nghiệm SARS-CoV-2 tại các cơ sở cải huấn và tạm giam để biết thêm thông tin về các chiến lược xét nghiệm tại môi trường cải huấn và tạm giam.
  • Xét nghiệm được khuyến nghị đối với tất cả các đối tượng tiếp xúc gầnpdf icon với những người bị nhiễm SARS-CoV-2, bất kể các đối tượng tiếp xúc gần đó có bộc lộ các triệu chứng hay không.
   • Cách ly y tế cho những người xét nghiệm dương tính để ngăn ngừa lây truyền thêm.
   • Những đối tượng tiếp xúc gần không có triệu chứng được xét nghiệm âm tính vẫn nên cách ly 14 ngày kể từ lần phơi nhiễm cuối cùng.
  • Hạn chế tối đa việc di chuyển của người đang bị cách ly ra ngoài khu vực cách ly.
   • Khám bệnh và chăm sóc y tế bên trong hoặc gần khu vực cách ly khi có thể.
   • Phục vụ các bữa ăn bên trong khu cách ly.
   • Không để các cá nhân đang bị cách ly tham gia các hoạt động nhóm.
   • Chỉ định phòng vệ sinh riêng cho từng cá nhân bị cách ly nếu có thể. Khi việc chỉ định phòng vệ sinh riêng không khả thi, không nên giảm quyền sử dụng phòng vệ sinh hoặc nhà tắm chỉ vì lý do đó.
 • Nhiệm vụ của nhân viên tới các khu cách ly nên càng đồng nhất càng tốt, những nhân viên này nên hạn chế việc di chuyển của họ tới các khu vực khác của cơ sở. Những nhân viên này nên sử dụng trang bị bảo hộ cá nhân được khuyên dùng phù hợp với mức tiếp xúc với những người đang được cách ly (xem phần Trang bị bảo hộ cá nhân bên dưới) và nên hạn chế việc di chuyển của chính họ giữa các khu khác nhau của cơ sở.
  • Nếu nhân viên phải giám sát nhiều khu vực trong cơ sở, hãy đảm bảo họ thay trang bị bảo hộ cá nhân khi rời khỏi khu cách ly. Nếu cần tái sử dụng đồ trang bị bảo hộ cá nhân, hãy đảm bảo rằng nhân viên chỉ di chuyển từ các khu vực có nguy cơ phơi nhiễm thấp tới khu có nguy cơ cao trong khi sử dụng cùng trang bị bảo hộ cá nhân nhằm ngăn ngừa nhiễm bệnh chéo.
 • Các cơ sở nên nỗ lực hết sức có thể để cách ly riêng những ca được xác nhận nhiễm COVID-19, cũng như các đối tượng tiếp xúc gần với người được xác nhận hoặc nghi nhiễm COVID-19. Lập nhóm các đối tượng tiếp xúc gần được cách ly có thể lây truyền SARS-CoV-2 từ người bị nhiễm sang người không bị nhiễm. Chỉ nên thực hiện việc tạo đoàn hệ nếu không còn lựa chọn nào khác.
  • Nếu việc lập nhóm các đối tượng tiếp xúc gần đang cách ly là việc thực sự cần thiết, các triệu chứng của mọi cá nhân cần được theo dõi chặt chẽ và những người có các triệu chứng của COVID-19 hoặc nhữngngười có xét nghiệm dương tính vì SARS-CoV-2 nên được cách ly y tế ngay. Nếu có người được đưa ra khỏi nhóm vì các triệu chứng của COVID-19 và xét nghiệm dương tính (hoặc chưa được xét nghiệm), thời gian 14 ngày cách ly nên được tái khởi động cho những người còn lại của nhóm cách ly.
  • Nếu cách ly toàn bộ khu nhà do có tiếp xúc với một ca bị nhiễm COVID-19 ở cùng trong khu nhà đó, thì toàn bộ khu nhà có thể cần được coi như là một nhóm và được đưa vào cách ly.
  • Một số cơ sở có thể chọn đặt quy tắc chung là cách ly toàn bộ những người mới đến trong 14 ngày trước khi chuyển họ sang nhóm chung của cơ sở  (không phải vì họ đã phơi nhiễm với ai đó bị nhiễm COVID-19). Trong trường hợp này, tránh trộn lẫn những người bị cách ly do phơi nhiễm với ai đó nhiễm COVID-19 với những cá nhân đang được cách ly thường quy cho đối tượng mới vào.
  • Không đưa thêm người vào nhóm cách ly hiện có sau 14 ngày kể từ khi bắt đầu tính thời gian cách ly.
 • Nếu việc tiếp xúc gần trong nhóm là rất cần thiết, hãy đặc biệt lưu ý đến những người có nguy cơ mắc bệnh nghiêm trọng từ COVID-19. Lý tưởng nhất là họ không nên được đưa vào đoàn hệ với những cá nhân đang bị cách ly khác. Nếu không tránh được việc tạo nhóm, hãy tạo mọi nơi ở có thể để giảm nguy cơ phơi nhiễm cho những người có nguy cơ cao. (Ví dụ, tăng cường các chiến dịch cách ly giao tiếp xã hội cho các cá nhân có nguy cơ cao.)
 • Nếu các xà-lim đơn lẻ để cách ly riêng (những người bị nghi nhiễm COVID-19) và cách ly (những đối tượng tiếp xúc gần) bị hạn chế, hãy ưu tiên họ theo thứ tự như sau để giảm nguy cơ lây truyền SARS-CoV-2 hơn nữa cũng như các hệ quả y tế bất lợi:
  • Những người bị nghi nhiễm COVID-19 là đối tượng có nguy cơ cao mắc bệnh nghiêm trọng vì COVID-19
  • Những người khác bị nghi nhiễm COVID-19
  • Các đối tượng bị cách ly vì có tiếp xúc gần với người nhiễm COVID-19, những người mà bản thân họ có nguy cơ cao mắc bệnh nghiêm trọng vì COVID-19
  • Những đối tượng tiếp xúc gần khác bị cách ly 
 • Theo thứ tự ưu tiên, các cá nhân bị cách ly nên được tập trung ở:
  • LÝ TƯỞNG: Riêng rẽ, trong các buồng giam riêng có tường kiên cố (tức là không phải chấn song) và cửa kiên cố đóng kín
  • Riêng rẽ, trong các buồng giam riêng có tường kiên cố nhưng không có cửa kiên cố
  • Như một đoàn hệ, trong một buồng giam rộng có tường kiên cố, có thông khí tốt và cửa kiên cố đóng kín và không gian cá nhân tối thiểu là 6 thước Anh hoạc 2 mét cho mỗi người theo tất cả các hướng
  • Như một đoàn hệ, trong một buồng giam rộng có tường kiên cố, có thông khí tốt và không gian cá nhân tối thiểu là 6 thước Anh hoặc 2 mét cho mỗi người theo tất cả các hướng nhưng không có cửa kiên cố
  • Như một đoàn hệ, trong một buồng giam riêng không có tường kiên cố hoặc cửa kiên cố (tức là buồng giam bao quanh toàn bộ bằng chấn song), tốt nhất là có buồng trống giữa các buồng có người và không gian cá nhân tối thiểu là 6 thước Anh hoặc 2 mét giữa mỗi người (Dù các cá nhân ở trong các buồng riêng trong trường hợp này, luồng không khí giữa các buồng giam về cơ bản đã biến nó thành một sắp xếp đoàn hệ trong ngữ cảnh của COVID-19.)
  • Như một đoàn hệ, trong các buồng giam nhiều người không có tường kiên cố hoặc cửa kiên cố (tức là buồng giam bao quanh toàn bộ bằng chấn song), tót nhất là có buồng trống giữa các buồng có người. Thực hiện các chiến lược cách ly giao tiếp xã hội liên quan tới việc chỗ ở trong phần Phòng ngừa để duy trì khoảng cách tối thiểu là 6 thước Anh hoặc 2 mét giữa các cá nhân ở chung một buồng giam.
  • Như một đoàn hệ, trong chỗ ở đã được phân cho các cá nhân nhưng không được di chuyển ra khỏi chỗ ở (nếu toàn bộ khu nhà đã bị phơi nhiễm). Thực hiện các chiến lược tạo cách ly giao tiếp xã hội liên quan tới việc chỗ ở trong phần Phòng ngừa ở trên dể duy trì khoảng cách tối thiểu là 6 thước Anh hoặc 2 mét giữa các cá nhân.
  • Chuyển an toàn sang một cơ sở khác có năng lực cách ly theo một trong các sắp xếp ở trên. (Xem phần Vận chuyển.)
   (LƯU Ý - Tránh thuyên chuyển do có khả năng lây nhiễm cho một cơ sở khác; chỉ thực hiện nếu không còn lựa chọn nào khác.)

  Nếu cơ sở không có lựa chọn lý tưởng, hãy dùng biện pháp thay thế tốt nhất kế tiếp là phương thức giảm tác hại.

 • Các bữa ăn nên được cung cấp cho các cá nhân đang được cách ly tại nơi cách ly của họ. Các trường hợp đang phải cách ly nên vứt bỏ các vật dụng bày đồ ăn dùng một lần vào thùng rác. Các vật dụng bày đồ ăn không phải loại dùng một lần nên được xử lý bằng găng tay và rửa bằng nước nóng hoặc trong máy rửa bát đĩa. Những người xử lý vật dụng bày đồ ăn đã qua sử dụng nên vệ sinh tay ngay sau khi tháo găng tay.
 • Nếu những người bị cách ly rời khu vực cách ly vì bất kỳ lý do gì, họ nên đeo khẩu trang vải (trừ khi chống chỉ định) là để kiểm soát nguồn bệnh, nếu họ chưa đeo khẩu trang.
  • Những người bị cách ly được cho ở theo nhóm nên đeo khẩu trang vải mọi lúc.
  • Những người bị cách ly được cho ở riêng nên đeo khẩu trang vải bất cứ khi nào có người khác vào khu cách ly.
  • Bất cứ ai bị khó thở, hoặc bất tỉnh, mất khả năng hoặc không thể tự tháo khẩu trang nếu không có sự trợ giúp không nên đeo khẩu trang vải.
 • Nhân viên có tiếp xúc gần với những người đang bị cách ly nên sử dụng trang bị bảo hộ cá nhân được khuyến nghị nếu khả thi dựa vào nguồn cung địa phương, tính khả thi và sự an toàn trong phạm vi công việc của họ (xem phần Trang bị bảo hộ cá nhânBảng 1).
  • Nhân viên giám sát những người đang bị giam giữ/tạm giam không có triệu chứng đang được cách ly thường quy cho người mới vào (không biết có phơi nhiễm với một người nhiễm COVID-19) không cần sử dụng trang bị bảo hộ cá nhân nhưng vẫn nên đeo khẩu trang vải như là biện pháp kiểm soát nguồn bệnh.
 • Những người bị cách ly nên được theo dõi các triệu chứng về COVID-19 ít nhất mỗi ngày một lần (lý tưởng là mỗi ngày hai lần) gồm cả kiểm tra thân nhiệt.
  • Nếu một người bộc lộ các triệu chứng hoặc xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, họ nên được chuyển tới khu cách ly y tế  (từng người và riêng rẽ với những người được xác nhận nhiễm COVID-19 và những người khác bị nghi nhiễm COVID-19) ngay và cần đánh giá thêm. (Xem phần Cách ly y tế ở trên.)
  • Xem phần Khám sàng lọc để biết quy trình thực hiện kiểm tra thân nhiệt an toàn đối với những người không có triệu chứng có tiếp xúc gần với người nhiễm COVID-19.
 • Nếu một người thuộc một đoàn hệ bị cách ly bắt đầu có các triệu chứng:
  • Nếu một người được xét nghiệm SARS-CoV-2 và có kết quả dương tính: thời gian cách ly 14 ngày cho những người còn lại trong nhóm phải được thiết lập lại thành 0.
  • Nếu cá nhân đó được xét nghiệm SARS-CoV-2 và có kết quả âm tính: thời gian cách ly 14 ngày cho cá nhân này và những người còn lại trong nhóm không cần phải thiết lập lại. Cá nhân này có thể rời khỏi khu cách ly y tế để trở lại nhóm cách ly trong khoảng thời gian cách ly còn lại khi các triệu chứng và chẩn đoán của họ cho phép.
  • Nếu cá nhân đó chưa được xét nghiệm về SARS-CoV-2: thời gian cách ly 14 ngày cho những người còn lại của nhóm phải được thiết lập lại thành 0. 
 • Hạn chế không để các đối tượng bị cách ly rời khỏi cơ sở (bao gồm việc chuyển sang cơ sở khác) trong khoảng thời gian cách ly 14 ngày, trừ khi được thả hoặc cần phải chuyển đi để khám bệnh, kiểm soát lây nhiễm, thiếu không gian cách ly hoặc để giảm nhẹ mối lo ngại về an ninh.
 • Những người bị cách ly có thể được gỡ bỏ hạn chế cách ly nếu họ không bộc lộ các triệu chứng của COVID-19 trong giai đoạn cách ly 14 ngày.
  • Đưa bất kỳ ai xét nghiệm dương tính vào cách ly y tế và nếu người có xét nghiệm dương tính là thành viên của một nhóm cách ly, hãy bắt đầu lại thời gian cách ly 14 ngày cho những người còn lại trong nhóm.
  • Cân nhắc việc xét nghiệm lại cho những người trong nhóm cách ly sau mỗi 3-7 ngày để xác định và cách ly những người bị nhiễm bệnh và giảm thiểu thời gian người nhiễm bệnh ở cùng với những người còn lại trong nhóm.
 • Đồ giặt của những người đang phải cách ly có thể được giặt chung với đồ của người khác.
  • Những người xử lý đồ giặt của người bị cách ly nên khoác áo choàng và đeo găng tay dùng một lần, hãy vứt bỏ sau mỗi lần sử dụng và vệ sinh tay ngay sau đó.
  • Không nên vung vẩy đồ bẩn đem đi giặt. Điều này sẽ giảm thiểu khả năng phát tán vi-rút vào không khí.
  • Giặt sạch đồ theo cách phù hợp với hướng dẫn của nhà sản xuất. Nếu có thể, hãy giặt đồ sử dụng cài đặt nhiệt độ cao nhất thích hợp cho món đồ đó và sấy đồ khô hoàn toàn.
  • Làm sạch và khử trùng móc treo quần áo theo hướng dẫn trên cho các bề mặt tiếp xúc. Nếu có thể, hãy cân nhắc việc đặt túi lót, loại dùng một lần (có thể vứt bỏ) hoặc có thể giặt được.

Chiến Lược Quản Lý đối với Người Bị Giam Giữ/Tạm Giam không có Triệu Chứng COVID-19

 • Cung cấp thông tin rõ ràng cho những người đang bị giam giữ/tạm giam về sự xuất hiện của COVID-19 trong cơ sở và nhu cầu tăng cường cách ly giao tiếp xã hội và duy trì các biện pháp phòng ngừa vệ sinh.
  • Hãy cung cấp thông tin này trực tiếp tới mức tối đa và tạo cơ hội cho những người bị giam giữ/tạm giam được đặt câu hỏi (vd. phương thức họp như với các quan chức chính quyền nếu giữ khoảng cách khi giao tiếp là khả thi hoặc giáo dục đồng đẳng không chính thức).
  • Đảm bảo cung cấp thông tin sao cho những người không biết tiếng Anh và những người có trình độ đọc viết thấp cũng có thể hiểu được, đồng thời đáp ứng các nhu cầu cần thiết cho người khuyết tật về nhận thức hoặc trí tuệ và những người bị điếc, mù hoặc khiếm thị.
 • Nếu có người mắc COVID-19 được xác nhận trong số nhân viên hoặc những người đang bị giam giữ/tạm giam ở bất kỳ dâu trong cơ sở, hãy cân nhắc việc triển khai các biện pháp kiểm tra thân nhiệt và khám sàng lọc triệu chứng thường xuyên trong các khu nhà vẫn chưa được xác định có lây nhiễm, cho đến khi không phát hiện thấy có thêm trường hợp nhiễm bệnh trong cơ sở trong 14 ngày. Vì một số người bị giam giữ/tạm giam do dự trong việc báo cáo các triệu chứng, điều đặc biệt quan trọng là cần theo dõi chặt chẽ các triệu chứng dù điều đó đòi hòi cần có nhiều nhân lực. Xem phần Khám sàng lọc để biết quy trình thực hiện đo thân nhiệt một cách an toàn.
 • Cân nhắc áp dụng thêm các biện pháp để tăng cường cách ly giao tiếp xã hội trong cơ sở.

Chiến Lược Quản lý dành cho Nhân Viên

Kiểm Soát Lây Nhiễm

Hướng dẫn kiểm soát lây nhiễm dưới đây áp dụng cho tất cả các loại hình cơ sở cải huấn và tạm giam. Từng cơ sở nên tự đánh giá nhu cầu riêng của mình dựa trên loại hình nhân viên phơi nhiễm và loại hình người bị giam giữ/tạm giam có thể có với người bị nghi nhiễm hoặc xác nhận đã mắc COVID-19.

 • Tất cả những người có khả năng phơi nhiễm trực tiếp hoặc gián tiếp với người mắc COVID-19 hoặc vật chất lây nhiễm (bao gồm các chất từ cơ thể; thiết bị và trang thiết bị, vật tư y tế bị nhiễm bẩn; các bề mặt môi trường bị nhiễm bẩn; hoặc không khí bị nhiễm bẩn) nên tuân thủ các biện pháp kiểm soát lây nhiễm được tóm tắt trong Khuyến Cáo Tạm Thời của CDC về Kiểm Soát và Phòng Ngừa Lây Nhiễm dành cho Bệnh Nhân Nghi Ngờ hoặc Đã Xác Nhận Mắc Bệnh Vi-rút Corona 2019 (COVID-19) trong môi trường chăm sóc sức khỏe. Thường xuyên theo dõi các hướng dẫn này để có bản cập nhật.
  • Thực hiện theo hướng dẫn trên đây càng đầy đủ càng tốt trong bối cảnh riêng của cơ sở cải huấn/giam giữ. Một số nội dung cụ thể có thể không áp dụng trực tiếp cho các cơ sở y tế nằm trong các cơ sở cải huấn và trung tâm giam giữ, hoặc cho các cơ sở không có chức năng chăm sóc y tế tại chỗ, và có thể cần được điều chỉnh để phản ánh hoạt động và nhu cầu về giam giữ của cơ sở.
  • Lưu ý rằng những khuyến cáo này áp dụng cho nhân viên cũng như cho những người bị giam giữ/tạm giam mà có thể tiếp xúc với các vật liệu bị ô nhiễm trong quá trình thực hiện công việc của họ tại cơ sở (ví dụ như dọn vệ sinh). 
 • Nhân viên nên thực hiện cẩn trọng và sử dụng trang bị bảo hộ cá nhân được khuyến nghị khi tiếp xúc với những người bộc lộ các triệu chứng COVID-19. Nên hạn chế tiếp xúc tối đa cho đến khi người nhiễm bệnh có đeo khẩu trang vải (nếu chưa đeo và không bị chống chỉ định) và nhân viên có sử dụng trang bị bảo hộ cá nhân.
 • Tham khảo phần Trang bị bảo hộ cá nhân để xác định trang bị bảo hộ cá nhân được khuyên dùng cho những người có tiếp xúc với người mắc COVID-19, các đối tượng tiếp xúc gần và có khả năng các vật dụng bị nhiễm bẩn.
 • Nhắc nhở nhân viên về tầm quan trọng của việc hạn chế các di chuyển không cần thiết giữa các khu nhà và qua nhiều khu vực trong cơ sở để ngăn ngừa nhiễm bệnh chéo.
 • Đảm bảo nhân viên và người bị giam giữ/tạm giam được đào tạo để tháo bỏ trang bị bảo hộ cá nhân (PPE) sau khi họ rời khỏi nơi đòi hỏi phải sử dụng PPE, khi cần thiết trong phạm vi trách nhiệm và chi tiết công việc của họ. Lý tưởng là nhân viên nên sử dụng trang bị bảo hộ cá nhân trước khi vào khu vực khác trong cơ sở cũng yêu cầu phải có trang bị bảo hộ cá nhân.
  • Nếu việc thiếu trang bị bảo hộ cá nhân (PPE) làm cho nhân viên không thể thay PPE khi họ di chuyển sang khu vực khác trong cơ sở, hãy đảm bảo rằng họ được đào tạo để di chuyển từ các khu vực có nguy cơ phơi nhiễm thấp ("sạch sẽ") sang các khu vực có nguy cơ phơi nhiễm cao ("bẩn") trong khi vẫn mang cùng trang bị bảo hộ cá nhân đó để giảm thiểu nguy cơ nhiễm bệnh chéo giữa các khu vực khác nhau của cơ sở.

Chăm sóc lâm sàng đối với những người bị nhiễm COVID-19

 • Các cơ sở phải đảm bảo người bị giam giữ/tạm giam được khám bệnh và được điều trị ngay khi có những dấu hiệu đầu tiên của triệu chứng COVID-19.
  • Nếu một cơ sở không thể thực hiện việc khám và điều trị như vậy, cần phải có kế hoạch chuyển người đó đến cơ sở khác hoặc bệnh viện địa phương một cách an toàn (kể cả việc thông báo trước với cơ sở/bệnh viện đó). Xem phần Vận chuyển. Khám bệnh ban đầu nên xác định liệu người có triệu chứng bệnh có nguy cơ cao mắc bệnh nghiêm trọng vì COVID-19. Những người có nguy cơ cao có thể bao gồm người cao tuổi và những đối tượng thuộc mọi độ tuổi có sẵn bệnh nền, bao gồm bệnh thận mãn tính, bệnh tim nặng và tiểu đường tuýp-2. Xem trang web của CDC để biết danh sách đầy đủ và thường xuyên kiểm tra thông tin cập nhật vì sẽ có thêm nhiều dữ liệu để thông báo về vấn đề này.
  • Căn cứ các thông tin đã biết, phụ nữ mang thai dường như có nguy cơ nhiễm COVID-19 giống như những người trưởng thành không mang thai. Tuy nhiên vẫn còn nhiều điều chưa rõ về nguy cơ của COVID-19 đối với người có thai, thai kỳ và em bé chưa sinh. Chăm sóc tiền sinh sản và sau sinh đặc biệt quan trọng với tất cả các bà bầu, bao gồm những người đang bị giam giữ/tạm giam. Truy cập trang web của CDC để biết thêm thông tin về thai kỳviệc nuôi con bằng sữa mẹ trong ngữ cảnh bùng phát COVID-19. 
 • Nhân viên khám và cung cấp chăm sóc cho những người được xác nhận hoặc nghi nhiễm COVID-19 nên tuân thủ Hướng dẫn lâm sàng tạm thời của CDC về việc quản lý bệnh nhân đã xác nhận nhiễm bệnh vi-rút Corona (COVID-19) và theo dõi trang web hướng dẫn thường xuyên để biết thông tin cập nhật về những khuyến nghị này.
 • Nhân viên chăm sóc sức khỏe nên đánh giá những người có triệu chứng COVID-19 và những người tiếp xúc gần với người mắc COVID-19 ở một phòng riêng, có cửa đóng kín nếu có thể, trong khi có sử dụng trang bị bảo hộ cá nhân được khuyên dùng và đảm bảo rằng người đang được đánh giá có đeo khẩu trang vải.
  • Nếu có thể, hãy sử dụng một căn phòng gần mỗi đơn vị giam giữ làm nơi khám cho những người có triệu chứng COVID-19, thay vì để họ đi bộ khắp trong cơ sở để đến chỗ khám bệnh. 
 • Các bác sĩ lâm sàng được khuyến khích nên kiểm tra các nguyên nhân khác gây ra bệnh đường hô hấp (ví dụ như cúm). Tuy nhiên việc xuất hiện một loại bệnh khác như cúm không loại bỏ khả năng bị COVID-19.
 • Khi khám bệnh và điều trị cho những người có các triệu chứng COVID-19 không nói tiếng Anh, hãy sử dụng dịch vụ thông dịch qua điện thoại hoặc cung cấp một thông dịch viên được đào tạo, nếu có thể.

Trang bị bảo hộ cá nhân (PPE)dược khuyến nghị dùng và đào tạo về PPE cho nhân viên và những người đang bị giam giữ/cầm tù

 • Đảm bảo tất cả nhân viên (nhân viên y tế và nhân viên không phải ngành y tế) và những người bị giam giữ/ bị tạm giam sẽ tiếp xúc với các vật liệu truyền nhiễm trong công việc được giao của họ đều được đào tạo để biết cách mặc vào, cởi ra và thải bỏ trang bị bảo hộ cá nhân đúng cách, phù hợp với mức độ tiếp xúc với những người đã xác nhận và nghi nhiễm COVID-19. Đảm bảo tuân thủ chặt chẽ các yêu cầu về trang bị bảo hộ cá nhân của OSHA.
  • Đảm bảo nhân viên và những người bị giam giữ/tạm giam cần được bảo vệ hệ hô hấp (vd. mặt nạ N95) cho các trách nhiệm công việc của họ đã vượt qua kiểm tra y tế, được đào tạo và kiểm tra độ vừa khít của trang thiết bị trong ngữ cảnh chương trình bảo vệ hô hấp của chủ lao động. Nếu người đeo khẩu trang N95 có râu tóc, thì nó không nên thò ra bên dưới phần viền kín của khẩu trang hoặc thò ra tới mức gây cản chức năng van của thiết bị (xem các quy định của OSHAexternal icon).
  • Để biết các vật liệu đào tạo và áp-phích của trang bị bảo hộ cá nhân, hãy truy cập trang web của CDC về việc bảo vệ nhân viên chăm sóc sức khỏe.
 • Đảm bảo tất cả nhân viên được huấn luyện cách thực hành vệ sinh tay sau khi cởi trang bị bảo hộ cá nhân.
 • Đảm bảo trang bị bảo hộ cá nhân luôn có sẵn ở nơi và vào thời điểm cần thiết và rằng đã thiết lập các trạm cởi/tháo/thải bỏ trang bị bảo hộ cá nhân như mô tả trong phần Chuẩn bị.
 • Trang bị bảo hộ cá nhân được khuyên dùng cho người đang bị giam giữ/tạm giam và nhân viên tại cơ sở cải huấn sẽ khác nhau dựa vào loại tiếp xúc mà họ có với người mắc COVID-19 và các đối tượng tiếp xúc gần của họ (xem Bảng 1). Dưới đây là định nghĩa về từng loại trang bị bảo hộ cá nhân được khuyến cáo. Như đã nêu trên, hãy lưu ý rằng trong quá trình ứng phó với COVID-19, dự đoán rằng sẽ thiếu trang bị bảo hộ cá nhân thuộc mọi thể loại.
  • Mặt nạ N95
   Xem phần bên dưới để biết hướng dẫn về thời điểm khẩu trang y tế là biện pháp thay thế có thể chấp nhận thay cho N95. Mặt nạ N95 nên được ưu tiên sử dụng khi nhân viên dự kiến sẽ tiếp xúc với khí dung nhiễm bệnh hoặc các hạt nhỏ lơ lửng chứa vi-rút bắn ra từ người mắc COVID-19.
  • Khẩu trang y tế
   Được dùng để bảo vệ người đeo tránh tia bắt, tia phun và các giọt bắn từ đường hô hấp do người khác tạo ra. (LƯU Ý: Khẩu trang y tế khác so với khẩu trang vải và không phải là trang bị bảo hộ cá nhân, nhưng được đeo để bảo vệ người xung quanh không bị chạm vào các giọt bắn từ đường hô hấp do người đeo tạo ra.)
  • Bảo vệ mắt
   Kính bảo hộ hoặc tấm chắn mặt dùng một lần bao phủ hoàn toàn mặt trước và hai bên của khuôn mặt
  • Một đôi găng tay khám bệnh dùng một lần
   Cần phải thay găng tay nếu bị rách hoặc bị vấy bẩn.
  • Áo choàng cách ly y tế dùng một lần hoặc áo liền quần dùng một lần, nếu khả thi
   • Nếu nhân viên canh giữ không thể mặc áo choàng hoặc áo liền quần dùng một lần vì trang phục này làm hạn chế khả năng tiếp cận dây đai và dụng cụ hành nghề, đảm bảo rằng dây đai và dụng cụ được khử trùng sau khi tiếp xúc gần với người được xác nhận hoặc nghi nhiễm COVID-19 và rằng cần thay quần áo càng sớm càng tốt và giặt ngay. Làm sạch và khử trùng dây đai và dụng cụ trước khi sử dụng lại bằng cách sử dụng bình xịt hoặc khăn lau làm sạch dùng trong gia đình, theo nhãn sản phẩm.
   • Nếu thiếu áo choàng, chúng nên được ưu tiên cho các quy trình tạo khí dung, các hoạt động có thể xảy ra các tia bắn và tia phun và các hoạt động có tiếp xúc cao tạo cơ hội để truyền mầm bệnh sang tay và quần áo của nhân viên.
 • Lưu ý rằng tình trạng thiếu tất cả các danh mục trang bị bảo hộ cá nhân đã được nhìn nhận trong khi đối phó với COVID-19, đặc biệt là đối với nhân viên không trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Hướng dẫn tối ưu nguồn cung cho mỗi danh mục (bao gồm các chiến lược tái sử dụng trang bị bảo hộ cá nhân một cách an toàn) có thể được tìm thấy trên trang web của CDC:
  • Chiến lược tối ưu hóa việc cung cấp mặt nạ N95
   • Dựa vào phân tích tình huống tại địa phương và khu vực về nguồn cung trang bị bảo hộ cá nhân, khẩu trang y tế là biện pháp thay thế có thể chấp nhận khi chuỗi cung ứng mặt nạ không thể đáp ứng nhu cầu. Trong thời gian này, nên ưu tiên dành mặt nạ cho những nhân viên tham gia vào các hoạt động có tiếp xúc với các giọt bắn từ đường hô hấp lơ lửng trong không khí, vốn có nguy cơ phơi nhiễm cao nhất.
  • Chiến lược tối ưu hóa việc cung cấp khẩu trang y tế
   • Dành khẩu trang y tế cho những người cần trang bị bảo hộ cá nhân Cấp phát khẩu trang vải cho người bị giam giữ/tạm giam và nhân viên là biện pháp kiểm soát nguồn bệnh để tiết kiệm nguồn cung khẩu trang y tế (xem mục trang bị bảo hộ cá nhân được khuyên dùng).

Bảng 1. Trang bị bảo hộ cá nhân (PPE) được khuyên dùng cho người bị giam giữ/tạm giam trong cơ sở cải huấn hoặc tạm giam trong khi ứng phó với COVID-19

Phân Loại Những Người Mang Trang Bị Bảo Hộ Cá Nhân
Phân Loại Những Người Mang Trang Bị Bảo Hộ Cá Nhân Mặt nạ N95 Khẩu trang y tế Bảo vệ mắt Găng tay Áo Choàng/Áo Liền Quần
Người Bị Giam Giữ/Tạm giam
Những người bị giam giữ/tạm giam không có triệu chứng bệnh (được cách ly vì tiếp xúc gần với người nhiễm COVID-19*) Dùng khẩu trang y tế hoặc khẩu trang vải làm biện pháp kiểm soát nguồn bệnh (LƯU Ý: khẩu trang vải KHÔNG PHẢI là trang bị bảo hộ cá nhân và có thể không bảo vệ được người đeo. Ưu tiên khẩu trang vải để kiểm soát nguồn bệnh giữa những người không đáp ứng tiêu chí cho mặt nạ N95 hoặc khẩu trang y tế và để tiết kiệm khẩu trang y tế trong các tình huống cần có trang bị bảo hộ cá nhân.)
Người bị giam giữ/tạm giam đã xác nhận hoặc nghi nhiễm COVID-19, hay có biểu hiện các triệu chứng của COVID-19
Người bị giam giữ/tạm giam xử lý đồ giặt hoặc sử dụng các vật dụng bày đồ ăn từ người nhiễm COVID-19 hoặc các đối tượng tiếp xúc gần của họ X X
Người bị giam giữ/tạm giam vệ sinh khu vực có người nhiễm COVID-19 có thời gian đã tới đó Có thể cần thêm trang bị bảo hộ cá nhân căn cứ theo nhãn sản phẩm. Xem hướng dẫn của CDC để biết thêm chi tiết. X X
Nhân viên
Nhân viên có tiếp xúc trực tiếp với những người bị giam giữ/tạm giam không có triệu chứng đang được cách ly dưới dạng là đối tượng tiếp xúc gần với người nhiễm COVID-19* (nhưng không thực hiện kiểm tra thân nhiệt hoặc cung cấp chăm sóc y tế) Khẩu trang y tế, kính bảo vệ mắt và găng tay khi nguồn cung ứng của địa phương và phạm vi công việc cho phép.
Nhân viên thực hiện đo thân nhiệt cho bất kỳ nhóm người nào (nhân viên, khách thăm hoặc người bị giam giữ/tạm giam) hoặc chăm sóc y tế cho những người bị cách ly không có triệu chứng bệnh X X X
Nhân viên có tiếp xúc trực tiếp với (bao gồm việc vận chuyển) hoặc cung cấp chăm sóc y tế cho những người đã xác nhận hoặc nghi nhiễm COVID-19 (Xem hướng dẫn kiểm soát lây nhiễm của CDC). Để biết trang bị bảo hộ cá nhân được khuyên dùng cho nhân viên thực hiện việc thu thập các mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2, hãy xem  Quy trình chuẩn để xét nghiệm SARS-CoV-2 trong các môi trường tụ tập đông người. X** X X X
Nhân viên có mặt trong khi thực hiện quy trình với người đã xác nhận hoặc nghi nhiễm COVID-19 có thể tạo ra khí dung lây nhiễm (Xem hướng dẫn kiểm soát lây nhiễm của CDC) X X X X
Người bị giam giữ/tạm giam xử lý đồ giặt hoặc sử dụng các vật dụng bày đồ ăn từ người nhiễm COVID-19 hoặc các đối tượng tiếp xúc gần của họ X X
Nhân viên vệ sinh khu vực có người nhiễm COVID-19 có thời gian đã tới đó Có thể cần thêm trang bị bảo hộ cá nhân căn cứ theo nhãn sản phẩm. Xem hướng dẫn của CDC để biết thêm chi tiết. X X
* Nếu một cơ sở chọn cách ly thường quy tất cả những người bị giam giữ/tạm giam mới đến (không có các triệu chứng hoặc được biết là đã phơi nhiễm với người nhiễm COVID-19) trước khi đưa họ vào cùng những đối tượng giam giữ/tạm giam khác, không cần thiết dùng khẩu trang y tế. Khuyến nghị sử dụng khẩu trang vải.
** Nên sử dụng mặt nạ N95 được NIOSH phê chuẩn. Tuy nhiên, dựa vào phân tích tình huống tại địa phương và khu vực về nguồn cung trang bị bảo hộ cá nhân, khẩu trang y tế là biện pháp thay thế có thể chấp nhận khi chuỗi cung ứng mặt nạ không thể đáp ứng nhu cầu. Trong thời gian này, nên ưu tiên dành mặt nạ cho các thủ thuật có khả năng phát sinh các giọt bắn từ đường hô hấp lơ lửng trong không khí, vốn gây ra nguy cơ phơi nhiễm cao nhất cho nhân viên.

Các phương thức kiểm tra nhiệt độ và sàng lọc bằng phỏng vấn cho các cá nhân đang bị giam giữ/cầm tù, nhân viên và khách thăm

Hướng dẫn trên đây khuyến cáo khám sàng lọc qua phỏng vấn và đo thân nhiệt cho những người bị giam giữ/tạm giam, nhân viên, tình nguyện viên và khách đến các cơ sở cải huấn và giam giữ, cũng như những người bị giam giữ/tạm giam được chuyển đến một cơ sở khác hoặc được thả khỏi nơi giam giữ. Dưới đây là chi tiết các câu hỏi phỏng vấn khám sàng lọc về các triệu chứng COVID-19 và việc tiếp xúc với các ca bệnh đã xác nhận, cũng như quy trình đo thân nhiệt một cách an toàn.

 • Việc phỏng vấn khám sàng lọc về các triệu chứng COVID-19 và việc tiếp xúc với các ca bệnh COVID-19 cần bao gồm các câu hỏi sau đây:
  • Hôm nay hoặc trong vòng {[# 0]} giờ qua, quý vị có bất kỳ triệu chứng nào sau đây không?
   • Sốt, cảm thấy nóng sốt, hoặc ớn lạnh?
   • Ho?
   • Khó thở?
  • Trong 14 ngày qua, quý vị có tiếp xúc gần với người được biết là nhiễm vi-rút Corona mới (COVID-19) không? 
 • Dưới đây là quy trình đo thân nhiệt cá nhân một cách an toàn:
  • Thực hiện vệ sinh tay
  • Đeo khẩu trang y tế, đồ bảo hộ mắt (kính bảo hộ hoặc tấm chắn che mặt dùng một lần che toàn bộ phần phía trước và hai bên khuôn mặt), áo choàng/áo liền quần và một đôi găng tay dùng một lần.
  • Do thân nhiệt cho cá nhân
  • Nếu thực hiện đo thân nhiệt cho nhiều người, hãy bảo đảm thay găng tay sạch sau khi đo cho từng người và nhiệt kế đã được vệ sinh kỹ lưỡng sau mỗi lần đo. Nếu sử dụng nhiệt kế dùng một lần hoặc nhiệt kế không tiếp xúc, và người thực hiện đo không chạm vào người được đo, thì không cần phải thay găng tay mỗi lần đo. Nếu dùng dụng cụ đo thân nhiệt không tiếp xúc, quý vị nên vệ sinh dụng cụ bằng khăn lau tẩm cồn (hoặc cồn isopropyl trên tăm bông) sau mỗi lần sử dụng đo cho một cá nhân.
  • Cởi và thải bỏ trang bị bảo hộ cá nhân
Cập nhật lần cuối ngày 22 tháng 7 năm 2020