Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang web này được cập nhật thường xuyên. Một số nội dung có thể còn bằng tiếng Anh cho đến khi được dịch hết.

Câu hỏi thường gặp cho các cơ sở cải huấn và giam giữ

Câu hỏi thường gặp cho các cơ sở cải huấn và giam giữ
Cập nhật ngày 22 tháng 1 năm 2021
In
Quý vị muốn tìm kiếm thông tin gì?
×

Thông tin được cung cấp trong bản Câu Hỏi Thường Gặp này không bao gồm tất cả các câu hỏi hoặc vấn đề mà các cơ sở tạm giữ phải đối mặt (nhà tù, trại giam và cơ sở tạm giam). Theo như tài liệu hướng dẫn đầy đủ của CDC, có thể cần phải điều chỉnh thông tin này tùy theo chỗ còn trống, nhân sự, số người, hoạt động cũng như các nguồn lực và điều kiện khác của từng cơ sở. Các cơ sở nên liên hệ với CDC hoặc các sở y tế cộng đồng của tiểu bang, địa phương, lãnh thổ và hoặc bộ lạcbiểu tượng bên ngoài nếu họ cần hỗ trợ trong việc triển khai hành động hoặc giải quyết các mối lo ngại không được đề cập cụ thể trong ​​​​​​hướng dẫn của CDC.

Nhà Quản Lý tại các Cơ Sở Cải Huấn và Giam Giữ

Cách thức chuẩn bị cho cơ sở của quý vị sẵn sàng ứng phó với khả năng lây lan dịch bệnh COVID-19

Do sự tiếp xúc gần gũi và số lượng người trong các cơ sở cải huấn và tạm giam (bao gồm cả nhà tù và trại giam), nhân viên và những người bị giam giữ có nguy cơ lây lan mầm bệnh cao hơn. Để giúp cơ sở của quý vị chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với khả năng lây lan dịch bệnh COVID-19, hãy cập nhật kế hoạch làm việc khẩn cấp của quý vị. Những người này bao gồm:

 • Bổ sung các COVID-19 chiến lược phòng ngừa chính và đăng tải thông tin tại cơ sở về cách hạn chế tốc độ lây lan của mầm bệnh.
 • Nhắc nhở nhân viên ở nhà khi bị bệnh.
 • Xác định đầu mối liên lạc tại các cơ quan y tế cộng đồng địa phương.
 • Xác định các địa điểm cụ thể (khu vực phòng ở và phòng vệ sinh riêng) nơi quý vị có thể cách ly về mặt y tế với những người bị giam giữ, cũng như nơi cách ly tập trung những người tiếp xúc gần với những người mắc bệnh COVID-19.
  • Tuân theo hướng dẫn về cách ly y tế và cách ly tập trung.
  • Cần tách riêng các khu vực cách ly y tế và cách ly tập trung.
 • Thực hiện tiêm phòng cúm cho nhân viên và những người bị giam giữ, bởi vì việc hạn chế các ca nhiễm cúm có thể giúp tăng tốc độ phát hiện những người mắc COVID-19.
 • Phát triển các cách thức duy trì cung cấp các dịch vụ quan trọng, chẳng hạn như hỗ trợ về sức khỏe tâm thần.
 • Đảm bảo dự trữ đầy đủ các vật tư vệ sinh, tẩy rửa và y tế.
  • Vệ sinh: Xà phòng (ưu tiên dạng lỏng để dễ sử dụng), khăn giấy và vật dụng lau/sấy khô tay, cũng như dung dịch sát trùng tay khi có thể. Đảm bảo cho sử dụng xà phòng miễn phí
  • Lau dọn: Chất khử trùng đã đăng ký EPAexternal icon có hiệu quả chống lại vi-rút gây COVID-19
  • Vật tư y tế: Đáp ứng nhu cầu hàng ngày của phòng khám, thiết bị bảo hộ cá nhân (PPE) và xét nghiệm
 • Tạo và thử nghiệm các kế hoạch truyền thông để chia sẻ các thông tin quan trọng
 • Thiết lập hệ thống để di chuyển an toàn bệnh nhân giữa các cơ sở và xác định chiến lược thay thế các phiên tòa xét xử trực tiếp nếu có thể.
 • Lên kế hoạch khi nhân viên văng mặt. 

Tuân theo các hướng dẫn CDC về trang bị bảo hộ cá nhân theo khuyến nghị đối với nhân viên có tiếp xúc trực tiếp với cá nhân có khả năng nhiễm COVID-19 hoặc các vật liệu truyền nhiễm.  Lập kế hoạch dự phòng trong trường hợp thiếu trang bị bảo hộ cá nhân.

Tuân theo Hướng Dẫn Lâm Sàng Tạm Thời của CDC về Quản Lý Bệnh Nhân Đã Xác Nhận Mắc Bệnh do Vi-rút Corona (COVID-19) và thường xuyên theo dõi trang web hướng dẫn này để cập nhật thông tin cho nhân viên thực hiện đánh giá và chăm sóc cho các ca bị nghi nhiễm hoặc đã xác nhận mắc COVID-19 Khi không có khả năng chăm sóc y tế tại chỗ, hãy lập kế hoạch về biện pháp để đảm bảo những người nghi ngờ mắc COVID-19 sẽ được cách ly y tế, khám bệnh, xét nghiệm (nếu được chỉ định) và được chăm sóc y tế. Hãy liên lạc và phối hợp với các sở y tế tiểu bang, địa phương, bộ lạc và vùng lãnh thổ của quý vị để có hướng dẫn cụ thể hơn.

Cách tốt nhất để bảo vệ nhân viên của quý vị là ngăn ngừa phơi nhiễm. Bắt đầu bằng cách:

 • Luôn nắm bắt thông tin cập nhật về hướng dẫn của CDC qua trang web COVID-19 của CDC.
 • Đảm bảo nhân viên nhận biết được các triệu chứng nhiễm COVID-19 và yêu cầu nhân viên có bất kỳ triệu chứng nào giống cúm phải ở nhà (hoặc được đưa về nhà nếu biểu hiện các triệu chứng khi ở tại cơ sở).
 • Hỗ trợ làm việc tại nhà cho nhân viên khi khả thi, tìm các biện pháp đánh giá, xem xét các công việc yêu cầu tương tác trực tiếp đối với nhân viên có nguy cơ cao mắc bệnh nghiêm trọng.
 • Đảm bảo nhân viên thực hiện các biện pháp phòng ngừa hàng ngày (rửa tay, tránh chạm vào mắt, mũi, miệng và che miệng khi ho). 
 • Quản lý và theo dõi tình trạng nghỉ việc của nhân viên. 
  • Báo cho nhân viên y tế công cộng tại địa phương về tình trạng nghỉ việc gia tăng của nhân viên, đặc biệt trong nếu sự vắng mặt xuất hiện vì các bệnh về hô hấp (như cảm lạnh hoặc cúm thông thường, có các triệu chứng tương tự như  COVID-19).
 • Thực hiện tiêm phòng cúm cho nhân viên bởi vì việc hạn chế số ca bệnh cúm có thể đẩy nhanh tốc độ xác định người mắc COVID-19.
 • Dự trữ và cung cấp những vật tư giúp ngăn ngừa sự lây lan của mầm bệnh.
 • Thường xuyên làm sạch và khử trùng cơ sở.
 • Tham khảo các hướng dẫn của CDC về các trang bị bảo hộ cá nhân khuyến nghị nếu có tiếp xúc trực tiếp với các trường hợp nhiễm COVID-19.

Xem lại the trang web của Cơ Quan Quản Lý Sức Khỏe và An Toàn Nghề Nghiệpexternal iconexternal iconhướng dẫn cho các doanh nghiệp và hãng sở để xác định mọi chiến lược bổ sung mà cơ sở có thể áp dụng trong phạm vi vai trò hãng sở.

Nhân viên thực hiện việc đánh giá và chăm sóc cho những người nghi ngờ hoặc đã xác nhận mắc COVID-19 phải tuân theo Hướng Dẫn Lâm Sàng Tạm Thời của CDC về Quản Lý Bệnh Nhân Đã Xác Nhận Mắc Bệnh do Vi-rút Corona (COVID-19) và thường xuyên theo dõi trang web hướng dẫn để biết các khuyến cáo cập nhật. Các cơ sở không có năng lực chăm sóc y tế tại chỗ phải lập kế hoạch về các biện pháp nhằm đảm bảo rằng những trường hợp nghi ngờ nhiễm COVID-19 sẽ ngay lập tức được cách ly y tế, khám bệnh, xét nghiệm (nếu được chỉ định) và chăm sóc y tế. Hãy liên lạc và phối hợp với các sở y tế tiểu bang, địa phương, bộ lạc và vùng lãnh thổ của quý vị để được hướng dẫn cụ thể hơn.

Cách tốt nhất để phòng bệnh cho những người bị giam giữ là ngăn ngừa phơi nhiễm vi-rút gây ra bệnh COVID-19. Bắt đầu bằng cách:

 • Luôn nắm bắt thông tin cập nhật về hướng dẫn của CDC qua trang web COVID-19 của CDC.
 • Đảm bảo rằng những người bị giam giữ nhận biết được các triệu chứng bệnh COVID-19 và nhắc nhở họ phải báo ngay cho nhân viên nếu nghi có thể bị nhiễm bệnh.
 • Đăng thông tin hướng dẫn và đảm bảo rằng họ thực hiện theo các biện pháp phòng ngừa hàng ngày (như rửa tay, tránh chạm tay vào mắt, mũi và miệng, che miệng khi ho).
 • Dự trữ và cung cấp để họ tự do sử dụng xà phòng (tốt nhất là xà phòng dạng lỏng để khuyến khích người dùng), khăn giấy và vật dụng làm khô tay, dung dịch sát trùng tay (tại nơi được phép theo các quy định về an ninh).
 • Tiến hành đo thân nhiệt và khám sàng lọc tất cả những người mới vào, nhân viên và khách thăm xem họ có các triệu chứng giống như cúm trong 24 những giờ gần đây và có bất kỳ tiếp xúc nào trong 14 những ngày qua với người nhiễm COVID-19 hay không.
 • Thực hiện tiêm phòng cúm cho những người bị giam giữ, vì hạn chế số ca bệnh cúm có thể giúp đẩy nhanh tốc độ xác định người mắc COVID-19.
 • Thường xuyên làm sạch và khử trùng những bề mặt và vật dụng có tần suất đụng chạm cao.

Các biện pháp ngăn ngừa sự lây lan của dịch COVID-19 bên trong cơ sở hoặc lây lan từ cộng đồng địa phương vào cơ sở

Quý vị có thể nhận thông tin cập nhật về hoạt động chống dịch COVID-19 tại địa phương bằng cách giữ liên lạc với các nhân viên y tế công cộngexternal iconexternal icon của tiểu bang và địa phương quý vị, đồng thời liên tục cập nhật thông tin trên trang web của CDC.

Nếu COVID-19 đang lây lan trong cộng đồng địa phương gần cơ sở của quý vị, nhưng không có ca bệnh nào được xác nhận trong số những người bị giam giữ, nhân viên hoặc khách thăm đã đến cơ sở trong 14 ngày qua:

 • Thực hiện các biện pháp về hoạt động:
  • Hạn chế chuyển người không cần thiết giữa các cơ sở và hệ thống.
  • Sử dụng các biện pháp thay thế để hạn chế các phiên tòa xét xử có mặt trực tiếp nếu có thể.
  • Cân nhắc tạm hoãn các khoản đồng thanh toán cho những người bị giam giữ đang muốn được khám bệnh vì có các triệu chứng COVID-19.
  • Yêu cầu nhân viên ở nhà nếu họ mắc bệnh.
  • Cân nhắc tạm hoãn việc thăm nuôi hoặc chỉ cho phép các chuyến thăm không có tiếp xúc.
  • Không cho phép các đoàn tham quan, các tình nguyện viên hoặc các nhà cung cấp không thiết yếu vào cơ sở.
  • Xem xét hoãn các chương trình phóng thích để làm việc.
  • Cung cấp xà phòng miễn phí (ưu tiên xà phòng dạng lỏng) và vòi nước chảy, máy sấy tay, khăn giấy và thùng rác không cần chạm khi có thể.
 • Liên tục bổ sung các vật tư vệ sinh trong toàn bộ cơ sở.
 • Cân nhắc tăng số lượng nhân viên và/hoặc các đội ngũ khác đã được hướng dẫn để làm vệ sinh các khu vực chung nhằm bảo đảm những khu vực này liên tục được vệ sinh sạch sẽ. 
 • Thực hiện khám sàng lọc các triệu chứng và tình trạng sốt cho tất cả người mới vào, nhân viên và khách thăm trước khi vào cơ sở và theo hướng dẫn.
 • Áp dụng các biện pháp tùy chọn để tăng cường cách ly giao tiếp xã hội (giãn cách không gian tiếp xúc giữa mọi người trong cơ sở, tốt nhất là cách nhau tối thiểu 6 feet hoặc 2 mét, bất kể có triệu chứng hay không):
  • Gia tăng không gian trống giữa những người bị giam giữ trong các buồng giam và khi xếp hàng.
  • Xếp xen kẽ các giờ ăn và thời gian sử dụng khu vực giải trí
  • Hạn chế tương tác trong nhóm đông người và các chương trình hoạt động theo nhóm.
  • Nếu có thể, hãy đặt các giường cách nhau ít nhất 6 feet và yêu cầu mọi người nằm ngược đầu với nhau.
  • Tìm một không gian riêng biệt gần mỗi khu vực dân cư để kiểm tra xem mọi người có bị nhiễm COVID-19 hay không, thay vì để những người bệnh di chuyển đến các cơ sở để được khám bệnh.
  • Nhắc nhở nhân viên cách xa 6 feet cá nhân có các triệu chứng hô hấp khi có thể.
 • Truyền đạt thông tin thường xuyên:
  • Cung cấp thông tin cập nhật, nhắc nhở và khuyến khích những người bị giam giữ và nhân viên thông báo ngay lập tức các trường hợp có triệu chứng mắc bệnh COVID-19. 

Kiểm tra thân nhiệt những người mới vào kèm trả lời các câu hỏi sau: 

 • Trong ngày hôm nay hoặc trong vòng 24 giờ qua, quý vị có bất kỳ triệu chứng nào sau đây không?  Sốt, cảm thấy nóng sốt, hoặc ớn lạnh? Ho hoặc khó thở? 
 • "Trong 14 ngày qua, quý vị có tiếp xúc với người nào đã xác nhận nhiễm vi-rút corona chủng mới (COVID-19) không?"
  • Nếu có (nhưng không có triệu chứng COVID-19): Cách ly cá nhân đó và theo dõi các triệu chứng hai lần mỗi ngày trong 14 ngày. Trong thời gian cách ly tập trung, nhân viên của cơ sở phải tuân theo hướng dẫn về cách ly và theo dõi triệu chứng của người đó hai lần mỗi ngày trong vòng 14 ngày.
  • Các cơ sở không có nhân viên chăm sóc y tế tại chỗ liên hệ với sở y tế của tiểu bang, địa phương, lãnh thổ hoặc bộ lạc để phối hợp thực hiện cách ly y tế hiệu quả và chăm sóc y tế cần thiết.

Nhân viên thực hiện đo thân nhiệt phải làm theo các bước sau:

 1. Rửa tay kỹ.
 2. Đeo khẩu trang, kính bảo vệ mắt (kính bảo hộ hoặc tấm chắn mặt dùng một lần, che được hết hai bên và phía trước mặt), quần áo bảo hộ và găng tay dùng một lần.
 3. Đo thân nhiệt của người đó.
  • Nếu thực hiện đo thân nhiệt cho nhiều người, hãy bảo đảm thay găng tay sạch sau khi đo cho từng người và nhiệt kế đã được vệ sinh kỹ lưỡng sau mỗi lần đo.
  • Nếu sử dụng nhiệt kế dùng một lần hoặc nhiệt kế không tiếp xúc, và người thực hiện đo không chạm vào người được đo, thì không cần phải thay găng tay mỗi lần đo. Nếu sử dụng nhiệt kế không tiếp xúc, cần phải thường xuyên vệ sinh nhiệt kế theo khuyến cáo của CDC về kiểm soát lây nhiễm.
 1. Cởi và thải bỏ trang bị bảo hộ cá nhân.
 2. Rửa tay kỹ.

Nếu dịch COVID-19 đang lây lan trong cộng đồng gần cơ sở của quý vị, hãy cân nhắc tạm ngừng cho phép khách thăm. Nếu các cuộc viếng thăm có tiếp xúc vẫn diễn ra, tất cả khách vào thăm cơ sở y tế phải trả lời các câu hỏi sau:

 • Trong ngày hôm nay hoặc trong vòng 24 giờ qua, quý vị có bất kỳ triệu chứng nào sau đây không?  Sốt, cảm thấy nóng sốt, hoặc ớn lạnh? Ho hoặc khó thở? 
 • "Trong 14 ngày qua, quý vị có tiếp xúc với người nào đã xác nhận nhiễm vi-rút corona chủng mới (COVID-19) không?"

Nhân viên cũng cần thực hiện đo thân nhiệt cho tất cả khách thăm và tình nguyện viên. Bất kỳ khách thăm nào trả lời "Có" đối với một trong những câu hỏi này hoặc từ chối kiểm tra sàng lọc sẽ không được cho phép vào bên trong cơ sở. Nếu có thể, các cơ sở nên thông báo cho người đến thăm biết các quy định này trước khi họ đi đến cơ sở. Các cơ sở có thể đặt áp phích tại các khu vực thăm nuôi và yêu cầu người bị giam giữ thông báo cho người nhà và người đến thăm mình về những quy định này.

Để hạn chế sự lây lan của vi-rút gây dịch COVID-19, thường xuyên làm sạch và khử trùng các bề mặt và đồ vật thường chạm vào. Đọc Hướng dẫn của CDC về làm sạch và khử trùng để tìm hiểu thêm. Biện pháp này có thể bao gồm việc vệ sinh các đồ vật và bề mặt không thường xuyên được làm sạch, chẳng hạn như tay nắm cửa, công tắc đèn và mặt bếp. Làm sạch bằng chất tẩy rửa thường sử dụng. Sử dụng tất cả các sản phẩm làm sạch theo hướng dẫn trên nhãn. Để khử trùng, hầu hết các chất khử trùng dùng trong gia đình có đăng ký EPA sẽ có hiệu quả. Danh sách các sản phẩm được EPA phê chuẩn để sử dụng chống lại vi-rút gây ra COVID-19 đã có sẵn.

Cách quản lý ca bệnh nhiễm COVID-19 đã xác nhận trong cơ sở.

Nếu quý vị cho rằng có người đang bị giam giữ tại cơ sở của mình bị nhiễm COVID-19 (xem các triệu chứng COVID-19), hãy thực hiện kế hoạch khẩn cấp của quý vị và thông báo cho nhân viên y tế công cộng tại địa phương. Bảo đảm rằng người bị bệnh đeo, khẩu trang dùng một lần sạchbiểu tượng pdf, và cách ly riêng người bệnh khỏi những người khác, tốt nhất là trong buồng và phòng vệ sinh riêng. Cung cấp cho người bệnh khăn giấy để dùng khi ho hoặc hắt hơi, và một thùng rác có bao lót nếu có thể.

Nhân viên thực hiện đánh giá và chăm sóc cho người bị nghi nhiễm hoặc đã xác nhận mắc COVID-19 phải tuân theo Hướng Dẫn Lâm Sàng Tạm Thời của CDC để Quản Lý Bệnh Nhân Xác Nhận Mắc Bệnh Vi-rút Corona (COVID-19) và thường xuyên theo dõi trang web hướng dẫn này để cập nhật các khuyến cáo. Các cơ sở không có nhân viên chăm sóc y tế tại chỗ phải liên hệ với sở y tế tiểu bang, địa phương, bộ lạc và/hoặc lãnh thổ để phối hợp thực hiện cách ly có hiệu quả và chăm sóc y tế cần thiết. Đảm bảo chỉ những nhân viên đã được huấn luyện và đang mang trang bị bảo hộ cá nhân theo khuyến cáo mới có thể tiếp xúc hoặc vận chuyển những người nhiễm hoặc nghi nhiễm COVID-19.

Những người bị giam giữ và mắc COVID-19 phải được cách ly y tế trong một buồng riêng biệt, tốt nhất là có tường kiên cố và cửa kiên cố đóng kín hoàn toàn. Nếu không khả thi, hãy tham khảo tài liệu hướng dẫn đầy đủ để biết các lựa chọn cách ly y tế khác. Nếu nhiều người bị nhiễm COVID-19:

 • Hãy cố gắng hết sức để đưa mỗi người bệnh vào ở tại một buồng riêng, có nhà vệ sinh riêng. Tham khảo tài liệu hướng dẫn đầy đủ để biết thêm các lựa chọn khác nếu không có không gian riêng cho từng người.
 • Ưu tiên những người có nguy cơ cao bị biến chứng do COVID-19 (người cao tuổi, người có bệnh mãn tính nghiêm trọng) cách ly trong không gian riêng sẵn có.

Để ngăn chặn sự lây lan rộng:

 • Lựa chọn tổ chức các phiên tòa trực tuyến, nếu có thể.
 • Tạm hoãn các cuộc tụ họp nhóm.
 • Hạn chế di chuyển người trong nội bộ và giữa các cơ sở nếu không phải vì lý do y tế. Đảm bảo rằng bất kỳ ai được chuyển đi đều được kiểm tra các triệu chứng và tiền sử tiếp xúc với ca bệnh COVID-19 trước khi rời khỏi cơ sở.
 • Đảm bảo rằng kế hoạch phóng thích tù nhân có bao gồm việc khám sàng lọc triệu chứng COVID-{[# 0]} và tiền sử tiếp xúc với người bị bệnh. Phối hợp với nhân viên y tế công cộng tại địa phương trong trường hợp phóng thích một người có các triệu chứng nhiễm bệnh ra cộng đồng.
 • Sử dụng nhiều chiến lược cách ly giao tiếp xã hội.
 • Xử lý đồ giặt và thức ăn của các trường hợp nghi nhiễm hoặc đã xác định nhiễm COVID-19 cùng với các trang bị bảo hộ cá nhân theo khuyến cáo.
 • Tạm hoãn các cuộc thăm nuôi hoặc chỉ cho phép thăm không có tiếp xúc.
 • Cân nhắc việc cách ly tập trung tất cả những người mới đến trong 14 ngày trước khi đưa vào cơ sở. (Đảm bảo rằng những người mới đến và phải cách ly được xếp vào các buồng riêng biệt với những người bị giam giữ khác đang được cách ly vì đã tiếp xúc với ca bệnh COVID-19.)
 • Nếu phóng thích tù nhân đến một cơ sở cộng đồng (như nơi trú ẩn cho người vô gia cư), hãy liên hệ với nhân viên tại cơ sở đó để đảm họ có đủ thời gian chuẩn bị cho việc tiếp tục cách ly y tế, cũng như phối hợp với nhân viên y tế địa phương.

Cung cấp thông tin rõ ràng cho nhân viên và những người bị giam giữ về sự xuất hiện của các ca bệnh COVID-19 trong cơ sở. Những người tiếp xúc gần với người bệnh (đã ở trong phạm vi 6 feet hoặc 2 mét với người bệnh hoặc đã tiếp xúc trực tiếp với các giọt bắn nhiễm mầm bệnh khi ho hoặc hắt hơi) phải được cách ly trong ít nhất 14 ngày. Làm theo hướng dẫn của CDC về cách ly người tiếp xúc gần với người nhiễm COVID-19.

Nếu không có không gian riêng biệt để cách ly  từng người, hãy tham khảo tài liệu hướng dẫn đầy đủ để biếtcác biện pháp khác. Theo dõi triệu chứng hai lần mỗi ngày và lập tức chuyển những người có biểu hiện các triệu chứng sang cách ly y tế (sau khi đảm bảo họ có đeo khẩu trang). Những người bị cách ly tập trung mà có nguy cơ cao bị biến chứng do COVID-19 (người cao tuổi, người có bệnh lý mãn tính nghiêm trọng) không nên được xếp cùng buồng với những người bị cách ly khác nếu có thể.

Nếu quý vị cho rằng trong số nhân viên của mình đã có người nhiễm COVID-19 (xemcác triệu chứng COVID-19), hãy thực hiện kế hoạch khẩn cấp của quý vị và thông báo cho nhân viên y tế công cộng. Đưa cho họ khẩu trang dùng một lần và sạch sẽpdf iconpdf icon rồi thu xếp cho họ về nhà ngay. Những người tiếp xúc gần với người bệnh (đã ở trong phạm vi 6 feet hoặc 2 mét với người bệnh hoặc đã tiếp xúc trực tiếp với các giọt bắn nhiễm mầm bệnh khi ho hoặc hắt hơi) phải tự cách ly ít nhất 14 ngày tại nhà và tuân thủ Các bước được CDC khuyến nghị cho những người bị bệnh có kèm các triệu chứng của COVID-19.

Làm theo hướng dẫn làm sạch và khử trùng phòng ở và khu vực có người bị nghi nhiễm hoặc đã xác nhận nhiễm COVID-{[# 0]} đi qua, bao gồm cả phương tiện vận chuyển.

Đảm bảo nhân viên hoặc người bị giam giữ mang trang bị bảo hộ cá nhân thích hợp khi vệ sinh cơ sở và xử lý các vật dụng bày đồ ăn của người nghi nhiễm hoặc đã xác nhận nhiễm COVID-19. Có thể giặt đồ của người nhiễm COVID-19 chung với đồ của những người khác. Các cá nhân xử lý đồ giặt phải mặc trang bị bảo hộ cá nhân theo khuyến cáo, không nên vung vẩy đồ bẩn đem giặt và phải vệ sinh tay thường xuyên để tránh lây lan COVID.

Nếu có ca bệnh COVID-19 trong cơ sở của quý vị, hãy tạm ngừng các chương trình thăm nuôi có tiếp xúc. Thay vào đó, hãy áp dụng hình thức thăm trực tuyến nếu có thể.

Các cơ sở phải đảm bảo người bị giam giữ được khám bệnh và điều trị y tế khi có dấu hiệu đầu tiên của các triệu chứng nhiễm COVID-19. Nhân viên thực hiện đánh giá và chăm sóc cho người bị nghi nhiễm hoặc đã xác nhận mắc COVID-19 phải tuân theo Hướng Dẫn Lâm Sàng Tạm Thời của CDC để Quản Lý Bệnh Nhân Xác Nhận Mắc Bệnh Vi-rút Corona (COVID-19) và thường xuyên theo dõi trang web hướng dẫn này để cập nhật các khuyến cáo. Các cơ sở không có nhân viên chăm sóc y tế tại chỗ liên hệ với sở y tế của tiểu bang, địa phương, lãnh thổ hoặc bộ lạc để phối hợp thực hiện cách ly y tế hiệu quả và chăm sóc y tế cần thiết. Cơ sở nên có kế hoạch sẵn sàng để chuyển những người bị biến chứng do COVID-19 đến bệnh viện địa phương nếu họ cần được chăm sóc y tế vượt quá khả năng của cơ sở. Khi khám bệnh và điều trị cho những người có các triệu chứng COVID-19 không nói tiếng Anh, hãy cung cấp thông dịch viên nếu có thể. Có sẵn tài liệu bằng tiếng Tây Ban Nha và Tiếng Trung Giản Thể cho bất kỳ ai cần.

Những người tiếp xúc gần với người bệnh (trong phạm vi 6 feet hoặc 2 mét với người bệnh hoặc đã tiếp xúc trực tiếp với các giọt bắn nhiễm mầm bệnh khi ho hoặc hắt hơi) phải được cách ly trong 14 ngày để xác định họ có biểu triển các triệu chứng hay không. CDC đã biên soạn hướng dẫn về cách ly người tiếp xúc gần với người bệnh COVID-19. Bảo đảm theo dõi triệu chứng hai lần mỗi ngày và lập tức chuyển những người có biểu hiện các triệu chứng sang cách ly y tế, sau khi đảm bảo họ có đeo khẩu trang. Những người được cách ly phải ở tại khu vực cách ly, kể cả khi dùng bữa, đi vệ sinh và khám bệnh. Có thể giặt đồ của người bị cách ly chung với đồ của người khác. Người xử lý đồ giặt phải mặc trang bị bảo hộ cá nhân theo khuyến cáo, không nên vung vẩy đồ bẩn đem giặt và phải vệ sinh tay thường xuyên.

Tốt nhất là người bị cách ly do tiếp xúc với người nhiễm COVID-19 nên được sắp xếp ở buồng riêng. Nếu cơ sở không có các không gian riêng biệt, hãy tham khảo tài liệu hướng dẫn đầy đủ của CDC dành cho các trung tâm cải huấn và giam giữ để áp dụng biện pháp khác. Những người có nguy cơ cao bị biến chứng do COVID-19 (người cao tuổi, người có bệnh mãn tính nghiêm trọng) không nên được xếp cùng buồng với những người bị cách ly khác, nếu có thể. Các cơ sở không có đủ không gian hoặc năng lực chăm sóc y tế tại chỗ nên phối hợp với nhân viên y tế công cộng của địa phương.

Những người đang được cách ly có thể được đưa về chỗ ở trước đây của họ trong cơ sở nếu không thấy biểu hiện các triệu chứng trong 14 ngày.

 Nhân Viên Cơ Sở Cải Huấn và Giam Giữ

Cách tốt nhất để phòng bệnh là thực hiện các biện pháp tránh phơi nhiễm vi-rút. Bắt đầu bằng việc đảm bảo quý vị và những người xung quanh thực hiện các biện pháp phòng ngừa hàng ngày (chẳng hạn như rửa tay thường xuyên, tránh chạm tay vào mắt, mũi, miệng và che miệng khi ho) Hãy đọc Cách Bảo Vệ Bản Thân để tìm hiểu thêm.

Nếu COVID-19 lây lan trong cộng đồng gần cơ sở của quý vị, thì hàng ngày quý vị sẽ phải trả lời các câu hỏi về các triệu chứng trong 24 giờ qua và việc có tiếp xúc với người bị nhiễm COVID-19 trong 14 ngày qua hay không. Quý vị cũng sẽ được đo thân nhiệt hàng ngày.

Nhân viên và người bị giam giữ trong các cơ sở cải huấn và cơ sở giam giữ có nguy cơ mắc một số bệnh cao hơn, chẳng hạn như COVID-19, do môi trường sinh hoạt gần gũi bên trong cơ sở. Vi-rút được cho là lây chủ yếu từ người sang người, qua các giọt bắn hô hấp sinh ra khi người bệnh ho hoặc hắt hơi. Những giọt bắn này có thể vương vào miệng hoặc mũi của những người ở gần đó hoặc có thể bị hít vào phổi. Một người có thể nhiễm COVID-19 khi chạm tay vào bề mặt hoặc đồ vật có dính vi-rút trên đó, sau đó lại chạm vào miệng, mũi hoặc mắt của họ. Tuy nhiên người ta không cho rằng đây là con đường chính lây lan vi-rút. Đây là lý do tại sao rửa tay thường xuyên và tránh tiếp xúc gần với người khác khi có thể sẽ giúp phòng bệnh.

Nếu quý vị nghĩ rằng quý vị đã bị phơi nhiễm COVID-19 và bị sốt và có các triệu chứng hô hấp như ho hoặc khó thở, hãy ở nhà. Nếu quý vị đang ở sở làm, hãy lập tức báo cho người giám sát của mình và hãy về nhà. Tham khảo Cần Làm Gì Nếu Bạn Mắc Bệnh để tìm hiểu thêm.

Bất kỳ ai tiếp xúc gần với người bệnh COVID-19 sẽ cần tránh xa những người khác trong ít nhất 14 ngày để xem có biểu hiện các triệu chứng không. Nếu quý vị đã tiếp xúc gần với người bệnh COVID-19, quý vị nên tự cách ly tại nhà bằng cách ở trong phòng riêng cách xa những người khác. Tham khảo Chăm Sóc Bản Thân Tại NhàCần Làm Gì Nếu Bạn Mắc Bệnh để tìm hiểu thêm.

People in Prison or Jail

Để biết thông tin về những điều quý vị cần biết liên quan đến COVID-19, vui lòng truy cập Những điều quý vị cần biết về COVID-19 nếu quý vị bị giam giữ/tạm giam pdf icon[PDF - 253 KB] | phiên bản tiếng Tây Ban Nha pdf icon[PDF - 227 KB]

Cách tốt nhất để phòng bệnh là thực hiện các biện pháp tránh phơi nhiễm vi-rút. Bắt đầu bằng việc đảm bảo quý vị và những người xung quanh thực hiện các biện pháp phòng ngừa hàng ngày (chẳng hạn như rửa tay thường xuyên, tránh chạm tay vào mắt, mũi, miệng và che miệng khi ho) Hãy đọc Cách Bảo Vệ Bản Thân để tìm hiểu thêm.

Người ở trong các cơ sở cải huấn và cơ sở giam giữ có nguy cơ mắc một số bệnh cao hơn, chẳng hạn như COVID-19, do môi trường sinh hoạt gần gũi với những người khác. Vi-rút được cho là lây chủ yếu từ người sang người, qua các giọt bắn hô hấp sinh ra khi người bệnh ho hoặc hắt hơi. Những giọt bắn này có thể vương vào miệng hoặc mũi của những người ở gần đó hoặc có thể bắn ra không khí và bị hít vào phổi của ai đó. Một người có thể nhiễm COVID-19 khi chạm tay vào bề mặt hoặc đồ vật có dính vi-rút trên đó, sau đó lại chạm vào miệng, mũi hoặc mắt của họ; tuy nhiên có lẽ đây không phải là con đường chính lây lan vi-rút.

Nếu quý vị nghĩ rằng quý vị đã bị phơi nhiễm COVID-19 và bị sốt và có các triệu chứng hô hấp như ho hoặc khó thở, hãy lập tức báo ngay cho nhân viên của cơ sở để bảo đảm quý vị được chăm sóc y tế cũng như bảo vệ những người xung quanh quý vị tránh bị phơi nhiễm vi-rút.

Bất kỳ ai tiếp xúc gần với người bệnh COVID-19 sẽ cần tránh xa những người khác trong ít nhất 14 ngày để bảo đảm họ không bị lây bệnh. Điều này có nghĩa là họ sẽ được sắp xếp ở một phòng tách biệt với những người khác hoặc chỉ ở chung với những người đã tiếp xúc với cùng một người bệnh đó. Trong thời gian này, họ sẽ được kiểm tra các triệu chứng COVID-19. Nếu sẵn có xét nghiệm, thì người bị cách ly có thể được xét nghiệm nhiều lần cho đến khi nhân viên y tế chắc chắn rằng họ không nhiễm vi-rút.

Bất kỳ ai đã có triệu chứng giống cúm trong {{#0]} giờ trước đó, hoặc đã tiếp xúc với người bị nghi ngờ mắc COVID-19 trong 14 ngày trước đó thì không được đến thăm cơ sở cải huấn hoặc giam giữ. Tất cả khách thăm sẽ được kiểm tra các triệu chứng và kiểm tra về việc đã tiếp xúc với người nhiễm COVID-19. Nhân viên cũng sẽ tiến hành đo thân nhiệt cho tất cả khách thăm. Khách thăm nên liên hệ trước với cơ sở để biết các quy định về thăm nuôi trước khi đến. Nếu trong cơ sở có người bị nhiễm COVID-19, thì khách thăm có thể sẽ không được cho vào cơ sở. Thay vào đó, có thể áp dụng kiểu thăm không tiếp xúc, nếu có thể.

Persons Being Released from Prison and Jail.

You may have received a COVID-19 test in prison or jail. If you test negative, you probably were not infected at the time they took your sample. Kết quả xét nghiệm đó chỉ có nghĩa là quý vị không mắc bệnh COVID-19 tại thời điểm xét nghiệm. Also, you may have been exposed to COVID-19 between the time you were last tested and the time you got out. So, you should stay away from others (quarantine) as much as you can for 14 days after release to protect yourself and others. Visit Test for current infection.

If you get sick with COVID-19 during the 14 days you are staying away from others, ask for a COVID-19 test. If you do not have a doctor, contact a health center or health department. See how under the next question: "After I get out of prison or jail,  where can I get help during the COVID-19 pandemic?"

Symptoms of COVID-19 include

Fever/chills

Ho

Cảm thấy mệt mỏi

Having a hard time breathing

Pain in the head or body

Mất vị giác hoặc khứu giác

Đau họng

Stuffy or runny nose

Nausea/vomiting

Tiêu chảy

During quarantine it is best to stay alone in a private living space, if you can, to avoid contact with other people. Ideally, your space should include your own bedroom and bathroom. Before you are released, contact friends or family to find a place to stay. If you cannot find space with family or friends, find homeless shelters in the area.

If you can find housing before you are released, set up a space with clothing, food, medicine, cleaning supplies, and any other items you may need while in quarantine. Get things that will help protect you and others from getting COVID-19 once you are released. Items include face masks, hand sanitizer, soap, and paper towels, or a cloth towel that only you use or that you change often. Visit COVID-19 prevention link to learn more about how to protect yourself and others.

You may also need other items to help you get health and social services once you get out. Before release, ask a prison or jail worker about how to get these things upon release:

 • Prison ID card, or birth certificate or social security card
 • Small supply of your medicines
 • Copy of your medical records
  • If you can, ask a doctor or nurse; if there is not a doctor or nurse, ask a prison or jail worker.

The COVID-19 pandemic has changed many parts of life. For example, some stores and offices may have closed, changed their hours, or you may need to make an appointment to visit. You may want to contact offices or businesses before you visit. Court appearances may be held through video calls.

Social services, such as healthcare, food, and housing assistance, can support you after your release to help you adjust during the COVID-19 pandemic. Many cities have a phone line you can contact by dialing 2-1-1 or by visiting the 2-1-1 websiteexternal icon where you can also get help.

 

Your library or community center may offer free phone and internet, or
access these resources through a smart phone.

 

Healthcare services: You can contact your local health departmentexternal icon if you

 • Get sick with COVID-19
 • Have questions about COVID-19 and the pandemic
 • Need low-cost or free healthcare services in your area

Access to healthcare is important, especially if you are near someone with COVID-19 or get sick with COVID-19. Some health centers provide healthcare for little or no cost. Contact your local clinic to learn more about which services they offer during the COVID-19 pandemic. Check to see if you can sign up for Medicareexternal icon and/or Medicaidexternal icon to help pay for healthcare costs and services.

 

Food: Many people struggle to buy or find food where they live, especially during the COVID-19 pandemic. Meal sites, food banks and other services may help  you and your family during this time.

 

Stress and coping: Being released from prison or jail can be very tough. The COVID-19 pandemic may add stress to your situation. Visit managing stress and coping during COVID-19 and How Right Now resiliencyexternal icon for help.

Get help right away in a crisis:

 • Gọi 911
 • Disaster Distress Helpline: 1-800-985-5990 (press 2 for Spanish), or
  text TalkWithUs for English or text Hablanos for Spanish to 66746
  Spanish speakers in Puerto Rico can text Hablanos to 1-787-339-2663
 • National Suicide Prevention Lifeline: 1-800-273-TALK (8255) for English,
  1-888-628-9454 for Spanish
 • National Domestic Violence Hotline: 1-800-799-7233 or text LOVEIS to 22522
 • National Child Abuse Hotline: 1-800-4AChild (1-800-422-4453) or text 1-800-422-4453
 • National Sexual Assault Hotline: 1-800-656-HOPE (4673)

 

Transportation: Getting to and from places, such as the doctor’s office or clinic, can be tough. The COVID-19 pandemic may affect your local public transportation schedule or routes. If you take a bus or train, wear a face mask and stay at least 6 feet (about two arm lengths) from other people. As much as you can, try not to touch items such as handrails, credit card machines, elevator buttons, or benches. If you must touch these items, wash your hands as soon as you can for 20 seconds with soap and water, or use hand sanitizer that contains at least 60% alcohol. Visit Transportation_during_COVID19 for more information.

 

Access to phones and internet: Many clinics, hospitals, counseling services, and substance use treatment providers now offer appointments through phone and video calls to protect patients from getting exposed to COVID-19. Some people may not have phone or internet services because it costs too much. For people without the internet right now, the links below are for when you do have internet.

 

Description of the link URL
What are the symptoms of COVID-19? https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
Where can I find information about how to protect myself and others from COVID-19? https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html
How can I get information on social services? Call 2-1-1.

https://www.211.org/external icon

How do I contact the Department of Motor Vehicles (DMV) office? To access health and social services, you need personal identification, or ID.

Call 1-844-872-4681 to connect you to your local DMV officeexternal icon before you visit to know the hours of operation during the COVID-19 pandemic.

Where can I find a health center? Local health department or federally qualified health centers: 1-800-232-4636

Community Health Centers: 1-800-318-2596

HRSA Locator: https://findahealthcenter.hrsa.gov/external icon

Where can I find information about Medicare? Medicare: 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227)
TTY 1-877-486-2048https://www.medicare.gov/medicare-coronavirusexternal icon
Where can I find information about Medicaid? Medicaid: 1-877-267-2323

TTY: 1-866-226-1819

https://www.medicaid.gov/medicaid/eligibility/index.htmlexternal icon

How can I deal with stress during COVID-19? https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/managing-stress-anxiety.html

CDC Foundation site to address feelings of grief, loss, and worry during COVID-19 https://howrightnow.org/external icon

How can I get help for alcohol and substance use? Stress can lead to alcohol and substance use. If you need help, including medicine for opioid use disorder such as buprenorphine or methadone, contact your local behavioral treatment centersexternal icon for help.

National Harm Reduction Coalition

https://harmreduction.org/external icon

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/stress-coping/alcohol-use.html

https://www.samhsa.gov/find-treatmentexternal icon

If I need help getting food resources during COVID-19, where can I go? Hunger Hotline: 1-866-3-HUNGRY
1-877-8-HAMBRE (for Spanish) or Text 97779 with a question that includes a keyword such as “food” or “meals”https://www.cdc.gov/nutrition/resources-publications/food-and-food-system-resources-during-covid-19-pandemic.html
How can I protect myself when using transportation during COVID-19? https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/using-transportation.html
Where can I find support for veterans during COVID-19, including those who need housing assistance? Department of Veteran’s Affairs: 1-800-698-2411, TTY: 711
Veteran’s Crisis Line: 1-800-273-TALK (8255) or
text: 8388255https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/stress-coping/veterans.htmlU.S. Department of Veterans Affairs: Veterans Justice Outreach Program https://www.va.gov/homeless/vjo.aspexternal icon

Thành Viên Gia Đình của Người Bị Giam Giữ tại các Cơ Sở Cải Huấn và Giam Giữ

Những người bị giam giữ và tạm giam dành phần lớn thời gian của họ trong các môi trường giam hãm hạn chế, nơi các nhóm người chia sẻ không gian chung, làm gia tăng khả năng lây lan COVID-19 nếu có vi-rút tại cơ sở. Vi-rút gây ra COVID-19 được cho là lây chủ yếu từ người sang người, thông qua các giọt bắn từ đường hô hấp phát ra khi người nhiễm bệnh ho, hắt hơi hoặc trò chuyện. Các giọt bắn này có thể bắn vào miệng hoặc mũi của người ở gần đó hoặc có thể bị hít vào phổi. Sự lây lan có nhiều khả năng khi mọi người tiếp xúc gần với nhau (trong khoảng 6 feet hoặc 2 mét). Một người có thể nhiễm COVID-19 khi chạm tay vào bề mặt hoặc đồ vật có dính vi-rút trên đó, sau đó lại chạm vào miệng, mũi hoặc mắt của họ; tuy nhiên có lẽ đây không phải là con đường chính lây lan vi-rút. COVID-19 có thể lây lan bởi những người không có biểu hiện các triệu chứng. Tìm hiểu thêm về cách COVID-19 lây lan.

Bất cứ ai đã tiếp xúc gần với cá nhân mắc COVID-19 sẽ cần phải cách ly trong ít nhất 14 ngày. Điều này có nghĩa là họ sẽ được xắp xếp cho ở một buồng tách biệt với những người khác, cho đến khi nhân viên chắc chắn rằng họ không có triệu chứng bệnh. Nếu thấy biểu hiện các triệu chứng trong giai đoạn 14 ngày, và/hoặc cá nhân có kết quả dương tính với COVID-19, họ phải được cách ly y tế và khám bệnh. Nếu họ không có biểu hiện các triệu chứng và không có kết quả dương tính với COVID-19, có thể dỡ bỏ, hoặc xóa bỏ hạn chế cách ly, sau khi giai đoạn 14 ngày kết thúc. Quy trình cách ly có thể khác nhau tùy theo các cơ sở.

Để giúp bảo vệ sức khỏe của khách thăm và sức khỏe của nhân viên, thành viên gia đình hoặc bạn bè trong cơ sở, không khuyến khích các cuộc gặp tiếp xúc trong đại dịch COVID-19. Quý vị không nên đến thăm cơ sở cải huấn hoặc giam giữ nếu quý vị:

Trước chuyến thăm theo kế hoạch, quý vị nên đảm bảo rằng việc thăm viếng không bị tạm dừng và xem xét các quy định của cơ sở về các chuyến thăm. Nếu có người trong cơ sở đã mắc COVID-19, khách viếng thăm có thể không được cho phép vào trong cơ sở. Một số cơ sở có thể sắp xếp các chuyến thăm không tiếp xúc khi có thể và nhân viên có thể khám sàng lọc và thực hiện kiểm tra thân nhiệt cho tất cả khách thăm. Quý vị cũng nên đeo khẩu trang vải. Đeo khẩu trang vải có thể gây khó khăn cho những người có vấn đề về cảm giác, nhận thức hoặc hành vi và không khuyến nghị cho trẻ em dưới 2 tuổi hoặc bất kỳ ai bị khó thở hoặc bất tỉnh, mất khả năng hoặc không thể tự tháo khẩu trang mà không có sự trợ giúp.

Tùy thuộc vào các biện pháp mà các cơ sở đang thực hiện và thời gian lưu trú, những người được phóng thích từ một cơ sở có thể đã được khám sàng lọc các triệu chứng COVID-19, kiểm tra thân nhiệt hoặc thậm chí là một quy trình lên kế hoạch xét nghiệm trước khi được phóng thích. Thành viên trong gia đình hoặc bạn bè cũng có thể đã được cung cấp thông tin và nguồn lực về cách ngăn ngừa COVID-19. Nếu họ bị bệnh tại thời điểm được phóng thích, họ có thể đã được liên kết với các nguồn lực của cộng đồng để đảm bảo họ tuân theo sự cách ly y tế phù hợp và tiếp cận được với sự chăm sóc y tế.

Các thành viên trong gia đình và những người ở chung nhà có thể làm một số điều để thúc đẩy một gia đình khỏe mạnh và ngăn ngừa mắc bệnh. Quý vị nên tìm một căn phòng mà người đó có thể ở một mình trong ít nhất 14 ngày và theo dõi các triệu chứng của họ. Trong thời gian đó, họ nên hạn chế tiếp xúc với những người khác cùng nhà và không cùng nhà, đặc biệt là những người có nguy cơ cao mắc bệnh nghiêm trọng từ COVID-19 như người lớn tuổi và những người có các bệnh nền. Họ nên tránh chăm sóc trẻ em trong thời gian này, nếu có thể. Bạn bè và gia đình nên duy trì khoảng cách ít nhất  6 feet và mọi người nên cân nhắc việc đeo khẩu trang vải, đặc biệt là khi đi ra ngoài nơi công cộng. Cuối cùng, thường xuyên rửa tay, cũng như làm sạch và khử trùng các bề mặt thường xuyên chạm vào cũng rất quan trọng.

Thông tin bổ sung có sẵn liên quan đến phòng ngừa COVID-19 dành cho những người sống cùng trong một căn hộ nhỏ  hoặc sống trong nhà có gia đình đông người hoặc có nhiều thế hệ. Nếu người vừa được phóng thích, hoặc bất kỳ ai trong cùng nhà có biểu hiện các triệu chứng hoặc có kết quả dương tính với COVID-19, vui lòng làm theo khuyến nghị của CDC về những điều quý vị cần làm nếu bị bệnh hoặc phải chăm sóc người bị bệnh.