TRANG WEB ĐÃ LƯU TRỮ:Trang web này phục vụ mục đích cung cấp thông tin trong quá khứ. Trang web này sẽ không được CDC cập nhật nữa và có thể không phản ánh hướng dẫn về COVID-{[# 0]} hiện hành của CDC. Để biết thông tin mới nhất, hãy truy cập trang chủ COVID-19 của CDC.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang web này được cập nhật thường xuyên. Một số nội dung có thể còn bằng tiếng Anh cho đến khi được dịch hết.

Cập nhật quan trọng: Cơ sở y tế
CDC đã cập nhật một số phương thức chọn lọc để vận hành hệ thống y tế hiệu quả nhằm thích ứng với hoạt động tiêm chủng COVID-19. Tìm hiểu thêm
Để bảo vệ tối đa khỏi biến thể Delta và ngăn chặn khả năng lây lan biến thể này sang người khác, vui lòng hãy tiêm chủng càng sớm càng tốt và đeo khẩu trang ở trong nhà tại nơi công cộng nếu quý vị đang ở khu vực có mức độ lây truyền đáng kể hoặc cao.
BẢN CẬP NHẬT
Với bằng chứng mới về biến thể B.1.617.2 (Delta), CDC đã cập nhật hướng dẫn dành cho những người được tiêm chủng đầy đủ. CDC khuyến nghị tất cả giáo viên, nhân viên, học sinh và khách đến trường K-12 nên đeo khẩu trang bất kể tình trạng tiêm chủng của họ như thế nào. Học sinh sẽ trở lại học toàn thời gian trên lớp vào mùa thu và nên áp dụng các chiến lược phòng ngừa theo lớp tại trường.

Hướng Dẫn Tạm Thời để Duy Trì và Kéo Dài Nguồn Cung Ứng Mặt Nạ Có Bộ Lọc tại Các Cơ Sở Phi Y tế

Hướng Dẫn Tạm Thời để Duy Trì và Kéo Dài Nguồn Cung Ứng Mặt Nạ Có Bộ Lọc tại Các Cơ Sở Phi Y tế

Lên kế hoạch, chuẩn bị và ứng phó với bệnh vi-rút corona 2019

Cập nhật ngày 12 tháng 4 năm 2020
In

Đối tượng: Hướng dẫn này nhằm để sử dụng trong tình trạng khẩn cấp về y tế công cộng do bệnh vi-rút corona 2019 (COVID-19), dành cho các viên chức y tế công cộng liên bang, tiểu bang và địa phương, người quản lý các chương trình bảo vệ hô hấp, lãnh đạo các dịch vụ sức khỏe nghề nghiệp và các chương trình vệ sinh công nghiệp và các lãnh đạo khác chịu trách nhiệm xây dựng và thực thi các chính sách và quy trình phòng ngừa phơi nhiễm do nghề nghiệp tại các cơ sở phi y tế.

Mục đích: Tài liệu này cung cấp chiến lược để duy trì, kéo dài nguồn cung ứng và ứng phó với tình trạng thiếu mặt nạ có bộ lọc (FFR) được NIOSH phê chuẩn, được sử dụng trong các cơ sở phi y tế như xưởng sản xuất và khu xây dựng. Mặt nạ có bộ lọc được NIOSH phê chuẩn giúp bảo vệ người dùng bằng cách lọc bỏ các hạt nhỏ trong không khí mà người dùng hít vào, bao gồm một số loại bộ lọc, trong đó có mặt nạ N95.

Những chiến lược sau đây áp dụng các nguyên tắc của hệ thống phân cấp các biện pháp kiểm soát và nhằm hỗ trợ các hãng sở trong việc lựa chọn chiến lược để kiểm soát mức phơi nhiễm tại nơi làm việc trong thời gian được biết là thiếu hụt nguồn cung do đại dịch COVID-19. Các chiến lược 1 và 2 củng cố các yêu cầu của hãng sở về việc liên tục đánh giá và thực thi các biện pháp kiểm soát mối nguy hiểm truyền thống như loại bỏ, thay thế, các biện pháp kiểm soát quy trình và hành chính. Các chiến lược khác được mô tả trong tài liệu này bao gồm một số trường hợp cho phép, như là cho phép sử dụng FFR quá thời hạn sử dụng do nhà sản xuất quy định sẽ được áp dụng vào thực tế khi thiếu hụt nguồn cung trong trường hợp khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng do COVID-19.

Mục đích thứ hai là giảm lượng cầu mặt nạ có bộ lọc (FFR) trong các môi trường ngành nghề thông thường khi ứng phó với COVID-19, nhằm mục đích: (1) các nhà sản xuất và nhà phân phối mặt nạ có bộ lọc có thể tối đa hóa nguồn cung cho các cơ sở y tế, và (2) các cơ sở ngành nghề thông thường có thể đánh giá xem có liệu họ có đang dự trữ dư thừa nguồn vật tư này và có thể phù hợp để phân phối lại (như bán, cho tặng) cho các cơ sở y tế hay không. Các hãng sở chỉ nên xem xét phân phối lại hàng tồn kho dư thừa khi đã thực hiện đầy đủ việc kiểm soát phơi nhiễm cho nhân viên của mình. Để biết hướng dẫn phòng ngừa phơi nhiễm các bệnh hô hấp cấp tính tại nơi làm việc, bao gồm COVID-19, hãy xem Hướng dẫn tạm thời của CDC dành cho doanh nghiệp và hãng sở.

Bối Cảnh

Sự bùng phát trên diện rộng của dịch bệnh COVID-19 tại Hoa Kỳ đã làm phát sinh nhu cầu quá lớn đối với trang bị bảo hộ cá nhân (PPE), bao gồm mặt nạ có bộ lọc được NIOSH phê chuẩn, tại các cơ sở y tế trên toàn quốc. Ngoài ra, chuỗi cung ứng PPE từ các nước sản xuất đã bị gián đoạn đáng kể do dịch bệnh COVID-19 lây lan và nhu cầu tại địa phương. Do sự gia tăng nhu cầu và giảm nguồn cung, CDC đã cung cấp hướng dẫn về chiến lược dành cho cơ sở y tế để tối ưu hóa nguồn mặt nạ N95 của mình. Hướng dẫn này mô tả khả năng phục vụ tăng đột biến cho các cơ sở y tế cung cấp dịch vụ chăm sóc trong các tình huống thông thường, dự phòng và khủng hoảng. Việc quyết định thực hiện các biện pháp cho các cơ sở y tế trong tình huống dự phòng và khủng hoảng sẽ căn cứ một phần vào việc có mặt nạ N95 hay không nói riêng và các loại mặt nạ khác nói chung.

Nhận thức rõ nhu cầu về FFR trong môi trường y tế và ưu tiên bảo vệ nhân viên y tế, vốn là những người có nguy cơ mắc COVID-19 cao nhất, Cơ Quan Quản Lý Thực Phẩm và Dược Phẩm Hoa Kỳ đã ban hành hai ủy quyền sử dụng khẩn cấpbiểu tượng bên ngoài cho phép sử dụng những mặt nạ vốn thường không được sử dụng trong môi trường y tế. Điều này có thể làm giảm nguồn FFR cho những địa điểm làm việc khác.

Đồ Họa Thông Tin: Hệ Thống Phân Cấp các Biện Pháp Kiểm Soát Biểu đồ hiển thị Hiệu quả cao nhất ở trên cùng và Hiệu quả thấp nhất ở dưới cùng: Loại bỏ - Loại bỏ về mặt vật lý mối nguy hiểm, Thay thế - Thay thế mối nguy hiểm, Kiểm soát quy trình - Cách ly mọi người khỏi nguy hiểm, Kiểm soát hành chính - Thay đổi cách thức làm việc, PPE - Bảo vệ nhân viên với trang bị bảo hộ cá nhân.

Người dùng FFR được NIOSH phê chuẩn tại các cơ sở phi y tế nên lập ra và thực hiện các chiến lược để duy trì và kéo dài nguồn vật tư mặt nạ tồn kho, đồng thời bảo vệ nhân viên của mình trong đại dịch COVID-19. Các hãng sở nên thực hiện các biện pháp kiểm soát thay thế để giảm thiểu, càng nhiều càng tốt, việc phụ thuộc vào trang bị bảo hộ cá nhân, đặc biệt là FFR. Thông thường, một hệ thống phân cấp các biện pháp kiểm soát đã được sử dụng để cung cấp các biện pháp kiểm soát khả thi và hiệu quả nhằm bảo vệ người lao động. Nhiều chiến lược kiểm soát có thể được thực hiện đồng thời và/hoặc tuần tự. Hệ thống phân cấp này có thể được mô tả như sau:

 • Loại bỏ
 • Thay thế
 • Các biện pháp kiểm soát quy trình
 • Các biện pháp kiểm soát hành chính
 • Trang bị bảo hộ cá nhân (PPE)

Loại Bỏ và Thay Thế

Các hãng sở nên đánh giá các nhiệm vụ và quy trình làm việc để xác định những hoạt động hoặc quy trình mà ở đó có thể thực hiện loại bỏ hoặc thay thế các mối nguy hiểm. Mặc dù đây là các biện pháp hiệu quả nhất trong việc kiểm soát các mối nguy hiểm, nhưng lại là điều khó thực hiện nhất trong các quy trình hiện có, đặc biệt là khi có tình trạng khẩn cấp của quốc gia hoặc địa phương.

Các Biện Pháp Kiểm Soát Quy Trình

Các biện pháp kiểm soát quy trình giúp giảm phơi nhiễm cho nhân viên bằng cách cách đặt rào cản giữa mối nguy hiểm và nhân viên hoặc loại bỏ mối nguy hiểm tại nguồn. Mặc dù chi phí ban đầu để kiểm soát quy trình có thể cao hơn chi phí kiểm soát hành chính hoặc chi phí trang bị bảo hộ cá nhân, nhưng kiểm soát quy trình thường giúp tiết kiệm chi phí lâu dài hơn và có thể loại bỏ nhu cầu về mặt nạ nếu được thiết kế, thực hiện và duy trì đúng cách. Ví dụ về các vấn đề cần lưu ý:

 • Thông khí cục bộ
 • Các biện pháp ướt (phun nước lên bề mặt có bụi hoặc trộn vật liệu với nước để ngăn chặn quá trình tạo các hạt nhỏ li ti)
 • Buồng thao tác, tủ hoặc các khoang kín khác để cách ly mối nguy hiểm

Các Biện Pháp Kiểm Soát Hành Chính

Các biện pháp kiểm soát hành chính được sử dụng cùng với các quy trình hiện có để hạn chế hoặc ngăn ngừa nguy cơ bằng cách thay đổi cách thức làm việc. Các ví dụ bao gồm:

 • Luân chuyển công việc, theo đó nhân viên thay đổi nhiệm vụ hoặc lĩnh vực công việc để giảm phơi nhiễm và giảm sự cần thiết phải bảo vệ cơ quan hô hấp
 • Thiết lập chính sách và thực thi các quy trình để giới hạn khoảng thời gian mà một nhân viên có thể làm một công việc cụ thể hoặc ở trong các khu vực có mức phơi nhiễm cao
 • Huấn luyện nhân viên về các mối nguy hiểm và các biện pháp kiểm soát sẵn có để giảm phơi nhiễm
 • Đặt các nhãn cảnh báo và biển báo để nhắc nhở nhân viên tránh xa các công việc hoặc khu vực nguy hiểm

Thiết Bị Bảo Hộ Cá Nhân

Mặc dù các biện pháp kiểm soát hành chính và kiểm soát quy trình nên được xem xét trước tiên khi thực hiện kiểm soát, tuy nhiên trang bị bảo hộ cá nhân có thể là một phần của bộ chiến lược dùng để bảo vệ nhân viên. Trang bị bảo hộ cá nhân bao gồm mặt nạ, găng tay bảo vệ, kính bảo hộ và tấm chắn mặt và nhiều loại thiết bị bảo hộ khác. Trang bị bảo hộ cá nhân thường được sử dụng với các quy trình hiện có, khi mà các mối nguy hiểm không được kiểm soát tốt. Biện pháp bảo vệ nhân viên này thường kém hiệu quả hơn các biện pháp khác do phải phụ thuộc vào người dùng trong việc mặc vào, sử dụng và tháo ra một cách chính xác và nguy cơ trang bị bảo hộ cá nhân bị rách hỏng. Ngoài ra, việc sử dụng trang bị bảo vệ hô hấp đúng cách đòi hỏi một chương trình toàn diện (bao gồm kiểm tra y tế, huấn luyện và kiểm tra độ vừa khít) tuân thủ theoTiêu Chuẩn của OSHA' về Bảo Vệ Hô Hấpbiểu tượng bên ngoài.

Các Khuyến Cáo

Trong thời điểm nhu cầu cao và nguồn cung trang bị bảo hộ cá nhân thấp do đại dịch COVID-19, các hãng sở thuộc lĩnh vực phi y tế nên đánh giá việc thực hành công việc hiện tại và các chiến lược kiểm soát để lập ra một kế hoạch kiểm soát và phòng ngừa phơi nhiễm mang tính chiến lược để tiếp tục bảo vệ nhân viên. Là một phần của kế hoạch đó, các chiến lược để hãng sở xem xét được ưu tiên theo như dưới đây. Các biện pháp này được khuyến cáo để duy trì và kéo dài nguồn cung FFR của họ và ứng phó với tình trạng thiếu FFR do nhà sản xuất cung cấp trong đại dịch COVID-19. Cơ Quan Sức Khỏe và An Toàn Nghề Nghiệp (OSHA) cũng cung cấp hướng dẫnbiểu tượng bên ngoàivề nhiều biện pháp này liên quan đến việc thực thi Tiêu Chuẩn Bảo Vệ Cơ Quan Hô Hấp, 29 CFR 1910.134biểu tượng bên ngoài, và một số tiêu chuẩn y tế khác liên quan đến tình trạng thiếu nguồn cung mặt nạ N95 dùng một lần.

Các biện pháp sau đây chú trọng vào các biện pháp kiểm soát quy trình và kiểm soát hành chính để thực thi các kế hoạch phòng ngừa và kiểm soát phơi nhiễm và để giảm sự phụ thuộc vào FFR

 1. Đánh giá và thực thi các chiến lược dài hạn để loại bỏ và thay thế các mối nguy hiểm và thực hiện các biện pháp kiểm soát quy trình cho các quy trình hiện đang yêu cầu sử dụng FFR.
  1. Các chiến lược kiểm soát quy trình của NIOSH được phác thảo cho nhiều ngành nghề và mối nguy hiểm có sẵn trên mạng
  2. Các chiến lược kiểm soát đặc thù theo ngành và theo quy trình được cụ thể hóa bởi Cơ Quan Quản Lý An Toàn và Sức Khỏe Anh Quốc như là một phần của Những Điều Thiết Yếu về Kiểm Soát Chất Nguy Hại cho Sức Khỏe (COSHH)external icon và có sẵn trên mạng
 2. Ngay lập tức thực hiện các biện pháp kiểm soát hành chính và kiểm soát quy trình khả thi để loại bỏ hoặc giảm thiểu các hoạt động phơi nhiễm mà hãng sở đang yêu cầu sử dụng FFR. Những biện pháp kiểm soát này phải được đánh giá thường xuyên để đảm bảo chúng tiếp tục kiểm soát phơi nhiễm ở mức độ chấp nhận được và bao gồm:
  1. Di chuyển công việc vào bên trong các không gian kín được thông gió như tủ hút khí độc và tủ an toàn sinh học.
  2. Sửa đổi các quy trình để giảm phơi nhiễm, chẳng hạn như đặt vật liệu khô vào bùn ướt để giảm nguy cơ phơi nhiễm.
  3. Hoãn những công việc không thiết yếu đòi hỏi phải sử dụng FFR.
  4. Hạn chế số lượng nhân viên cần mặt nạ đến mức tối thiểu cần thiết để hoàn thành công việc một cách an toàn.
  5. Sắp xếp lịch làm việc/sản xuất để giảm số lượng mặt nạ cần thiết.

Các biện pháp sau đây có thể đòi hỏi thay đổi cách thực hành bảo vệ hô hấp tiêu chuẩn hàng ngày, nhưng có thể không có tác động đáng kể và có thể được sử dụng tạm thời trong thời gian dự kiến là sẽ thiếu FFR.

 1. Sử dụng phương pháp định tính để kiểm tra độ vừa khít của FFR cho nhân viênbiểu tượng bên ngoài. Các phương pháp kiểm tra độ vừa khít định lượng đòi hỏi phải tiêu thụ FFR trong quá trình kiểm tra, trong khi phương pháp định tính thì không. Như vậy, các phương pháp kiểm tra độ vừa khít định tính sẽ tiết kiệm được FFR để sử dụng kiểm soát phơi nhiễm tại nơi làm việc.
 2. Các chương trình bảo vệ hô hấp chuyển tiếp để sử dụng các lựa chọn thay thế FFR được NIOSH phê chuẩn, khi khả thi. NIOSH duy trì một danh sách thiết bị được chứng nhận trực tuyến và có thể tìm kiếm, trong đó liệt kê tất cả các loại mặt nạ hô hấp được NIOSH phê chuẩn. Các lựa chọn thay thế cho FFR, theo thứ tự ưu tiên triển khai tại các cơ sở phi y tế để tiết kiệm càng nhiều N95 càng tốt dành cho các cơ sở y tế, bao gồm:
  1. Mặt nạ làm sạch không khí che nửa mặt đàn hồi: mặt nạ khít chặt được làm bằng vật liệu tổng hợp hoặc cao su cho phép có thể khử trùng, làm sạch và tái sử dụng nhiều lần. Chúng được trang bị hộp đựng màng lọc có thể thay đổi.
  2. Mặt nạ bằng nhựa đàn hồi lọc khí che cả mặt: Giống như mặt nạ bằng nhựa đàn hồi che nửa mặt, mặt nạ bằng nhựa đàn hồi che cả mặt là thiết bị có thể tái sử dụng, dùng hộp đựng màng lọc có thể thay đổi nhưng có tấm che bằng nhựa trong suốt che mặt và bảo vệ mắt.
  3. Mặt nạ lọc khí chạy bằng pin (PAPR): mặt nạ có thể tái sử dụng thường có mũ bảo hiểm hoặc mũ trùm không ôm khít. Những mặt nạ này chạy bằng pin, có quạt thổi khí qua các màng lọc hoặc hộp lọc kèm theo. Màng lọc thường là loại màng lọc hiệu quả cao (HE). PAPR loại không ôm khít không yêu cầu kiểm tra độ vừa khít và có thể được sử dụng bởi những người có nhiều râu ria.
 3. Trong trường hợp không khả thi để thực thi các biện pháp kiểm soát phi trang bị bảo hộ cá nhân và không thể có được mặt nạ thay thế cho FFR, hãy tiết kiệm nguồn vật tư FFR hiện có bằng cách điều chỉnh quy định của hãng sở để kéo dài lịch trình sử dụng trước khi thải bỏ và thay thế.
  1. Đối với những công ty có chính sách cho phép thường xuyên thải bỏ và thay thế mặt nạ N95 và các FFR khác, cũng có thể cân nhắc việc kéo dài thời gian sử dụng các FFR lâu hơn lịch trình thay thế thông thường, khi chấp nhận được. Quyết định thực thi các chính sách cho phép kéo dài thời gian sử dụng FFR nên được đưa ra bởi các nhà chuyên môn phụ trách chương trình bảo vệ cơ quan hô hấp của tổ chức. Các tiêu chí về thải bỏ và thay thế FFR bao gồm khi việc hít thở qua vật liệu lọc bị cản trở quá nhiều, thay vì chỉ đơn giản là thải bỏ theo lịch trình thường lệ như sau một ca làm việc. Trong những trường hợp như vậy, cần phải huấn luyện thích hợp về việc cất giữ mặt nạ đã qua sử dụng.
 4. Sử dụng những FFR vượt quá thời hạn sử dụng do nhà sản xuất quy định để huấn luyện và kiểm tra độ vừa khít.
  1. Trong lúc thiếu thốn, quý vị có thể dùng những FFR vượt quá thời hạn sử dụng do nhà sản xuất quy định cho mục đích huấn luyện và kiểm tra độ vừa khít. Tuy nhiên, mặt nạ đã hết hạn có thể không đáp ứng được các yêu cầu mà chúng được chứng nhận. Theo thời gian, các thành phần như dây đeo và vật liệu lọc có thể xuống cấp, điều này có thể ảnh hưởng đến chất lượng của vành niêm kín và độ vừa khít. Sử dụng những mặt nạ đó để huấn luyện và kiểm tra độ vừa khít sẽ giúp tiết kiệm những mặt nạ N95 FFR chưa hết hạn để sử dụng cho các hoạt động công việc bình thường.
 5. Sử dụng mặt nạ đã được phê chuẩn theo các tiêu chuẩn áp dụng ở các quốc gia khác tương tự như FFR được NIOSH phê chuẩn. (Xem Bảng 1.)
  1. Trong Bảng 1, quốc gia, tiêu chuẩn đánh giá sự phù hợp, tiêu chuẩn và tài liệu hướng dẫn, phân loại sản phẩm được chấp nhận và phân loại theo NIOSH được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái. Tất cả các mặt nạ này đều có hệ số bảo vệ tối thiểu là 10 tại các quốc gia được liệt kê trong bảng, như được trình bày trong các tiêu chuẩn và tài liệu hướng dẫn đã nêu. NIOSH tin tưởng rằng các thiết bị được cung cấp bởi các hãng được NIOSH phê chuẩn hiện sản xuất mặt nạ theo các tiêu chuẩn khác nhau được cho phép tại các quốc gia khác cũng ​​sẽ mang đến sự bảo vệ như đã nêu, với điều kiện là có được độ vừa khít thích đáng. Các sản phẩm không được NIOSH phê chuẩn được phát triển bởi các nhà sản xuất không phải là hãng được NIOSH phê chuẩn, bao gồm cả những sản phẩm được phê chuẩn bởi và nhận từ Trung Quốc, chỉ nên được sử dụng trong các tình huống khủng hoảng khi không có mặt nạ N95 được NIOSH phê chuẩn hoặc không có thiết bị nêu trong danh sách trên từ một trong những quốc gia được công nhận khác. Để đảm bảo mức độ tin cậy này, NIOSH đã phát triển một phương pháp đánh giá để đánh giá hiệu quả lọc của mặt nạ từ các quốc gia khác. NIOSH rất hân hạnh thực hiện kiểm tra cho quý vị và cung cấp cho quý vị kết quả kiểm tra. Các trang web để yêu cầu đánh giá mặt nạ đã có sẵn.

Các biện pháp sau đây có thể cần được xem xét trong những giai đoạn được biết là thiếu thốn mặt nạ.

 1. Sử dụng những FFR vượt quá thời hạn sử dụng do nhà sản xuất quy định cho các hoạt động trong công việc.
  1. Có thể cân nhắc sử dụng FFR vượt quá thời hạn sử dụng do nhà sản xuất quy định cho các hoạt động công việc nếu không có biện pháp kiểm soát hoặc bảo vệ cơ quan hô hấp nào khác. Mặt nạ vượt quá thời hạn sử dụng do nhà sản xuất quy định có thể không bảo đảm được các yêu cầu mà chúng đã được chứng nhận. Theo thời gian, các thành phần như dây đeo và gọng mũi có thể xuống cấp, điều này có thể ảnh hưởng đến chất lượng của vành niêm kín và độ vừa khít. Nhiều mẫu mặt nạ trong kho dự trữ của Hoa Kỳ đã được thấy là tiếp tục đáp ứng các tiêu chuẩn hiệu suất của NIOSH. Người dùng nên thực hiện các biện pháp phòng ngừa sau đây trước khi sử dụng mặt nạ tại nơi làm việc.
   1. Kiểm tra bằng mắt để xem FFR có còn nguyên vẹn hay không.
   2. Kiểm tra xem các bộ phận như dây đai, gọng mũi và miếng mút đệm mũi không bị xuống cấp, điều này có thể ảnh hưởng đến chất lượng của vành niêm kín và độ vừa khít của mặt nạ.
   3. Nếu bất kỳ bộ phận nào không còn nguyên vẹn, hãy vất bỏ mặt nạ đó và dùng cái khác.
   4. Người dùng nên thực hiện kiểm tra độ niêm kín ngay sau khi đeo mặt nạ và không nên dùng mặt nạ nếu kiểm tra độ niêm kín không đạt.
 1. Nếu các bước kiểm soát nêu trên không khả thi, không có FFR và mức độ bảo vệ cơ quan hô hấp cao hơn và không thể thực hiện các chiến lược bảo vệ cơ quan hô hấp thay thế, thì khuyến cáo nên hoãn lại những hoạt động cần có sự bảo vệ đó.

Đánh Giá Lượng Tồn Kho Mặt Nạ Có Bộ Lọc N95 Đang Lưu Giữ Tại các Cơ Sở Ngành Nghề Thông Thường để Chuyển Sang Cho Cơ Sở Y Tế

Những hãng sở đã thực hiện thành công các chiến lược để duy trì và kéo dài nguồn cung ứng FFR trong đại dịch COVID-19 có thể thấy họ có lượng tồn kho dư thừa. Các hãng sở nên cân nhắc phân phối lại (ví dụ: bán, hiến tặng) lượng tồn kho dư thừa sẵn có cho các cơ sở y tế trong đại dịch COVID-19 để giúp giảm tình trạng thiếu mặt nạ. Những địa điểm làm việc không còn hoạt động nữa do các quy định hạn chế và ngừng hoạt động khẩn cấp nên xem xét phân phối lại các bộ kiểm tra độ vừa khít và PPE dư thừa của họ cho các đầu mối liên hệ về biện pháp ứng phó y tế của tiểu bang, Cơ Quan Quản Lý Tình Trạng Khẩn Cấp Liên Bang (FEMA)biểu tượng bên ngoài hoặc thông qua các kênh thích hợp khác. Các hãng sở phi y tế đã mua số lượng lớn mặt nạ từ những tháng trước khủng hoảng nên cân nhắc xem họ có sẵn sàng phân phối lại (ví dụ: bán, hiến tặng) số mặt nạ đó để sử dụng trong lĩnh vực y tế.

Bảng 1. Mặt Nạ Đã Được Phê Chuẩn Theo Các Tiêu Chuẩn Áp Dụng ở Các Quốc Gia Khác Tương Tự như Mặt Nạ Có Bộ Lọc N95 được NIOSH phê chuẩn.

Mặt Nạ Đã Được Phê Chuẩn Theo Các Tiêu Chuẩn Áp Dụng ở Các Quốc Gia Khác Tương Tự như Mặt Nạ Có Bộ Lọc N{[#1]} được NIOSH phê chuẩn.
Quốc gia Tiêu Chuẩn Hiệu Suất Phân Loại Sản Phẩm Được Chấp Nhận Có Thể Sử Dụng Thay Thế Các Sản Phẩm được NIOSH Chứng Nhận, Được Phân Loại là
Úc AS/NZS 1716:2012 P2 N95
P3 N99 hoặc thấp hơn
Bra-xin ABNT/NBR 13698:2011 PFF2 N95
PFF3 N99 hoặc thấp hơn
Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa GB 2626-2006

GB 2626-2019

GB19083-2010

KN/KP95 N95
KN/KP100 N95
Châu Âu EN 149-2001 P2 N95
P3 N99 hoặc thấp hơn
Nhật Bản JMHLW-2000 DS/DL2 N95
DS/DL3 N99 hoặc thấp hơn
Hàn Quốc KMOEL-2017-64 Thứ 1 Đặc biệt N95
Mê-hi-cô NOM-116-2009 N95 N95
R95 R95 hoặc thấp hơn
P95 P95 hoặc thấp hơn
N99 N99 hoặc thấp hơn
R99 R99 hoặc thấp hơn
P99 P99 hoặc thấp hơn
N100 N100 hoặc thấp hơn
R100 R100 hoặc thấp hơn
P100 P100 hoặc thấp hơn