Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang web này được cập nhật thường xuyên. Một số nội dung có thể còn bằng tiếng Anh cho đến khi được dịch hết.

Cao Đẳng, Đại Học Và Hình Thức Đào Tạo Đại Học Khác

Cao Đẳng, Đại Học Và Hình Thức Đào Tạo Đại Học Khác

Lên Kế Hoạch, Chuẩn Bị và Ứng Phó

Cập nhật ngày 16 tháng 10 năm 2020
sinh viên ngồi viết tại bàn học
Đối Với Nhân Viên Hành Chánh, Giảng Viên và Nhân Viên
Vận Hành Trong Đại Dịch COVID-19

Các nguyên tắc hướng dẫn và chiến lược giảm thiểu để sử dụng khi tổ chức của quý vị mở cửa

Lưu Ý về Việc Vận Hành

Thời điểm cần cách ly

Tìm hiểu thời điểm cách ly để ngăn chặn sự lây lan của COVID-19 tại trường học

Thời điểm cần cách ly

Các thông tin khác
Cập nhật lần cuối ngày 16 tháng 10 năm 2020