Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang web này được cập nhật thường xuyên. Một số nội dung có thể còn bằng tiếng Anh cho đến khi được dịch hết.

Cao Đẳng, Đại Học Và Hình Thức Đào Tạo Đại Học Khác

Cao Đẳng, Đại Học Và Hình Thức Đào Tạo Đại Học Khác

Lên Kế Hoạch, Chuẩn Bị và Ứng Phó

Cập nhật ngày 29 tháng 12 năm 2020
In
sinh viên ngồi viết tại bàn học
Nguồn tài liệu cho các nhà quản lý, giảng viên và nhân viên
Vận Hành Trong Đại Dịch COVID-19

Các nguyên tắc hướng dẫn và chiến lược giảm thiểu để sử dụng khi tổ chức của quý vị mở cửa

Lưu Ý về Việc Vận Hành

Thời điểm cần cách ly

Tìm hiểu thời điểm cách ly để ngăn chặn sự lây lan của COVID-19 tại trường học

Thời điểm cần cách ly

Nguồn lực dành cho sinh viên
biểu tượng băng cá nhân
Vắc-xin Phòng COVID-19

Bảo vệ và chuẩn bị cho cộng đồng của quý vị Tiêm vắc-xin COVID-19 khi vắc-xin được cung cấp cho quý vị.

Tiêm chủng cho Cộng đồng
Áp phích và đồ họa dạng bản in
Lời khuyên về quay trở lại trường đại học liên quan đến COVID-19pdf icon
Lời khuyên về COVID-19 dành cho sinh viên (Áp phích)

Lời khuyên để bảo vệ sinh viên khỏi COVID-19.

Tờ thông tin dành cho học sinh trung học cho họ biết cách giảm lây lan COVID-19.pdf icon
Làm chậm việc lây lan COVID-19

Tờ thông tin dành cho học sinh trung học cho họ biết cách giảm lây lan COVID-19.

Cách bảo vệ bản thân và người khácpdf icon
Cách Bảo Vệ Bản Thân và Người Khác (Tài Liệu Phân Phát)

Các hành động phòng ngừa hàng ngày để giảm sự lây lan.

Các triệu chứng của vi-rút corona (COVID-19)pdf icon
Các triệu chứng của COVID-19 (Áp phích)

Biết rõ về các triệu chứng của COVID-19.

Quý vị có thể làm gì nếu có nguy cơ cao mắc bệnh nghiêm trọng do COVID-19pdf icon
Nguy Cơ Mắc Bệnh Nghiêm Trọng Cao Hơn (Áp Phích)

Tìm hiểu những việc cần làm nếu quý vị có nguy cơ mắc bệnh nghiêm trọng do COVID-19 cao hơn.

Video
Vật mang theo hàng ngày khi ra ngoài gồm khăn lau khử trùng, dung dịch sát trùng tay, khẩu trang
Vật mang theo hàng ngày

Những thời điểm chính cần rửa tay
Những thời điểm chính cần rửa tay

Chụp ảnh màn hình - Video Ngăn chặn lây lan mầm bệnh
Ngăn chặn sự lây lan của mầm bệnh

Các thông tin khác
Cuộc gọi hướng dẫn và hỏi đáp
Ngày 16 tháng 11, 2020
Cuộc gọi hướng dẫn và hỏi đáp
Ngày 29 Tháng Năm năm 2020