Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang web này được cập nhật thường xuyên. Một số nội dung có thể còn bằng tiếng Anh cho đến khi được dịch hết.

Cao Đẳng, Đại Học Và Hình Thức Đào Tạo Đại Học Khác

Lên Kế Hoạch, Chuẩn Bị và Ứng Phó

sinh viên ngồi viết tại bàn học

Tài Liệu Truyền Thông
Những Điều Nên và Không Nên Làm với Khẩu Trang Vải image icon
Những Điều Nên và Không Nên Làm với Khẩu Trang Vải (Hình ảnh)

Hướng dẫn sinh viên và nhân viên về những việc nên làm và không nên làm.

Sử dụng khẩu trang vải giúp làm chậm sự lây lan của COVID-19 pdf icon
Cách Đeo và Tự Làm Khẩu Trang Vải (Tài Liệu Hướng Dẫn Tự Làm)

Tìm hiểu cách đeo, tự làm và vệ sinh khẩu trang vải

Bình Tĩnh và Rửa Tay pdf icon
Bình Tĩnh và Rửa Tay (Áp Phích)

Quảng bá về việc vệ sinh tay.

Cách bảo vệ bản thân và người khác pdf icon
Cách Bảo Vệ Bản Thân và Người Khác (Tài Liệu Phân Phát)

Các hành động phòng ngừa hàng ngày để giảm sự lây lan.

Các triệu chứng của vi-rút corona (COVID-19) pdf icon
Các triệu chứng của COVID-19 (Áp phích)

Biết rõ về các triệu chứng của COVID-19.

Quý vị có thể làm gì nếu có nguy cơ cao mắc bệnh nghiêm trọng do COVID-19 pdf icon
Nguy Cơ Mắc Bệnh Nghiêm Trọng Cao Hơn (Áp Phích)

Tìm hiểu những việc cần làm nếu quý vị có nguy cơ mắc bệnh nghiêm trọng do COVID-19 cao hơn.

Trang được kiểm soát lần cuối: Ngày 19 tháng 5 năm 2020