Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang web này được cập nhật thường xuyên. Một số nội dung có thể còn bằng tiếng Anh cho đến khi được dịch hết.

Hướng dẫn Tạm thời về việc Điều Tra Ca Bệnh và Truy Dấu Tiếp Xúc tại Các Tổ Chức Giáo Dục Bậc Đại Học (IHE)

Hướng dẫn Tạm thời về việc Điều Tra Ca Bệnh và Truy Dấu Tiếp Xúc tại Các Tổ Chức Giáo Dục Bậc Đại Học (IHE)
Cập nhật ngày 21 tháng 10 năm 2020
In

Tóm Tắt các Thay Đổi Gần Đây

 • Đã thêm liên kết tới khái niệm tiếp xúc gần đã cập nhật.
 • Đã cập nhật ngôn ngữ để phù hợp với khái niệm đã cập nhật.

Tổng Quan

Để thúc đẩy môi trường học tập an toàn và lành mạnh tại các tổ chức giáo dục bậc đại học (IHE), các nhà quản lý IHE có thể hợp tác cùng các sở y tế nhằm giảm nguy cơ của bệnh vi-rút Corona 2019 (COVID-19). Các nhà quản lý IHE có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc thực hiện các bước để làm chậm sự lây lan của dịch bệnh nhằm ngăn chặn bùng phát và bảo vệ sinh viên, nhân viên và giáo viên. Bất kể mức lây truyền cộng đồng như thế nào, các IHE nên chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với việc bùng phát COVID-19 trong các cộng đồng của họ có thể dẫn tới tình trạng lây nhiễm cho IHE, việc xác định các ca bệnh trong số sinh viên, nhân viên và giáo viên cũng như tình trạng phơi nhiễm với COVID-19 có thể xảy ra tại các cơ sở và sự kiện của IHE.

Hướng dẫn tạm thời cho các nhà quản lý tổ chức đào tạo bậc đại học ở Hoa Kỳ cung cấp hướng dẫn nhằm hỗ trợ các nhà quản lý IHE trong việc lên kế hoạch ứng phó toàn diện. Nhiều IHE đang áp dụng phương thức giảm nguy cơ của SARS-CoV-2, vi-rút gây ra tình trạng lây truyền COVID-19, trong học xá. Những phương thức này bao gồm gia tăng cách ly giao tiếp xã hội trong lớp học và khu vực ăn uống, các yêu cầu về khẩu trang, giảm mật độ nhà ở trong học xá và nhiều chiến lược xét nghiệm khác nhau. Tuy nhiên, môi trường cộng đồng ngoài học xá bao gồm khu căn hộ, quán bar và nhà hàng cũng như các không gian cộng đồng liên quan tới học xá (vd. các cộng đồng tín ngưỡng, các tổ chức Hy Lạp, các sự kiện thể thao và các buổi tụ tập đông người khác) có thể gây ra nguy cơ lây truyền SARS-CoV-2. Những môi trường ngoài học xá cũng nên được cân nhắc trong các nỗ lực nghiên cứu ca bệnh và truy dấu tiếp xúc.

Nghiên cứu ca bệnh và truy dấu tiếp xúc là biện pháp can thiệp quan trọng trong việc ứng phó với COVID-19 đa chiều và thành công, đồng thời nên được triển khai cùng với các chiến lược giảm thiểu khác. Khi sinh viên chuyển vào các cộng đồng gần IHE và IHE tiếp tục trở lại hình thức học trực tiếp, việc nghiên cứu ca bệnh và truy dấu tiếp xúc với sinh viên, giáo viên và nhân viên liên quan tới học xá nên được dự đoán là chiến lược quan trọng nhằm giảm lây truyền thêm sau khi xác định một ca bệnh. Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) khuyến khích hợp tác giữa IHE với các sở y té tiểu bang, bộ lạc, địa phương và vùng lãnh thổ (STLT) khi nghiên cứu ca bệnh và tình trạng phơi nhiễm với các căn bệnh lây nhiễm, bao gồm SARS-CoV-2, vi-rút gây bệnh COVID-19. Các hành động nhanh chóng và có điều phối, bao gồm nghiên cứu ca bệnh và truy dấu tiếp xúc, thông báo việc ra quyết định về việc củng cố, tập trung và giảm các chiến lược giảm thiểu. Tài liệu này nhằm vào việc làm nổi bật việc hợp tác tiềm năng giữa các nhân viên y tế và nhà quản lý IHE để tạo điều kiện thuận lợi cho việc điều tra ca bệnh và truy dấu tiếp xúc hiệu quả.

Đối tượng của hướng dẫn này: Các nhà quản lý của IHE công và tư. IHE bao gồm tập hợp đa dạng các trường cao đẳng, đại học, trường kỹ thuật, bao gồm các tổ chức đặc nhiệm, tập trung vào nghiên cứu, toàn diện, công, tư phi lợi nhuận  hoặc tư nhân hoạt động có lợi nhuận 2- hoặc 4 năm. Các nhà quản lý IHE (vd. chủ tịch, hiệu trưởng, người giữ quyền hành chính tại trường học) bao gồm các cá nhân ra chính sách và các quy trình, thiết lập các chuẩn mực và mục tiêu giáo dục và chỉ dẫn chương trình của các IHE. Tài liệu này cũng có thể cung cấp thông tin cho các chuyên gia y tế công cộng phối hợp điều tra ca bệnh và truy dấu tiếp xúc tại các IHE.

Bối Cảnh

COVID-19 là một căn bệnh đáng chú ý trên toàn quốc. Khi được chẩn đoán hoặc xác định qua tiêu chí lâm sàng hoặc của phòng thí nghiệm, các ca bệnh COVID-19 phải được báo cáo bởi nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe và các phòng xét nghiệm cho sở y tế tiểu bang, bộ lạc, địa phương và vùng lãnh thổ (STLT). Khi các phòng thí nghiệm gửi kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 đến các sở y tế, nhiều kết quả xét nghiệm này có thể nhận qua báo cáo phòng thí nghiệm điện tử. Các địa điểm xét nghiệm, chẳng hạn như nhà thuốc và các địa điểm xét nghiệm cộng đồng, cũng cần phải báo cáo các kết quả xét nghiệm dương tính cho sở y tế để theo dõi. Các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe từ nhiều môi trường lâm sàng khác nhau, bao gồm các phòng khám của trường học và ở môi trường tại cộng đồng cũng hoàn tất báo cáo ca bệnh về các bệnh nhân có triệu chứng được chấn đoán nhiễm COVID-19.  Các sở y tế có trách nhiệm chính trong việc nghiên cứu ca bệnh và truy dấu tiếp xúc. Việc nghiên cứu ca bệnh và truy dấu tiếp xúc là các biện pháp kiểm soát bệnh cốt lõi đã được nhân viên các sở y tế STLT áp dụng hàng thập kỷ qua và là một phần quan trọng trong nỗ lực ứng phó với COVID-19.

Nghiên cứu ca bệnh là quá trình làm việc với một người (bệnh nhân) đã được chẩn đoán mắc COVID-19 để thảo luận về kết quả xét nghiệm hoặc chẩn đoán của họ, đánh giá tiền sử triệu chứng và tình trạng sức khỏe đồng thời cung cấp cho họ các hướng dẫn, hỗ trợ tự cách ly và theo dõi triệu chứng. Tương tác này là bước đầu tiên để xem xét lịch sử hoạt động của người được chẩn đoán mắc COVID-19 khi bị lây nhiễm và xác định những người (liên hệ) có thể đã phơi nhiễm với COVID-19.

Truy dấu tiếp xúc là quá trình thông báo cho những người (liên hệ) về khả năng họ đã phơi nhiễm với SARS-CoV-2, vi-rút gây ra COVID-19, cung cấp thông tin về vi-rút và thảo luận về tiền sử triệu chứng của họ cũng như các thông tin sức khỏe có liên quan khác. Ngoài ra, các hướng dẫn về cách tự cách ly và theo dõi các triệu chứng cũng như hỗ trợ và giới thiệu người bệnh tiến hành xét nghiệm, cung cấp các dịch vụ lâm sàng và dịch vụ hỗ trợ thiết yếu khác như đã nêu.

Quá trình điều tra ca bệnh và truy dấu tiếp xúc giúp ngăn ngừa dịch bệnh lây truyền rộng hơn bằng cách tách riêng những người mắc (hoặc có thể mắc) bệnh truyền nhiễm khỏi những người không mắc bệnh. Xác định kịp thời, tự nguyện tự cách ly và theo dõi những người đã phơi nhiễm với SARS-CoV-2 có thể phá vỡ chuỗi lây truyền một cách hiệu quả và ngăn ngừa vi-rút lan rộng trong cộng đồng.

Phân loại một cá nhân là một tiếp xúc gần phải dựa trên nhiều yếu tố và cần được đánh giá theo từng trường hợp cụ thể. Trong ngữ cảnh về COVID-19, định nghĩa người tiếp xúc gần là người đã ở trong phạm vi 6 feet trong tổng cộng 15 phút trở lên với người được chẩn đoán mắc COVID-19. ​Quý vị có thể tìm hiểu thêm thông tin làm căn cứ xác định nguy cơ phơi nhiễm  trên trang mạng Hướng Dẫn của Cơ Quan Y Tế Công Cộng về Phơi Nhiễm liên quan đến Cộng Đồng của CDC. Trang này lưu ý rằng: 1) dữ liệu để cung cấp định nghĩa về tiếp xúc gần còn hạn chế. Các yếu tố cân nhắc khi xác định một người tiếp xúc gần bao gồm khoảng cách, thời gian phơi nhiễm (VD: thời gian phơi nhiễm càng dài thì nguy cơ phơi nhiễm càng lớn) và liệu việc phơi nhiễm đó có từ người đang có các triệu chứng không (VD: ho có thể làm gia tăng nguy cơ phơi nhiễm). Ngoài ra, trong khi nghiên cứu chỉ ra rằng khẩu trang có thể giúp những người nhiễm bệnh không lây truyền bệnh cho bệnh, thì có ít thông tin hơn về mức độ bảo vệ của khẩu trang khi tiếp xúc với bệnh nhân có triệu chứng hoặc không có triệu chứng. Do đó, việc xác định tiếp xúc gần phải được thực hiện bất kể người mắc COVID-19 hay người tiếp xúc có đeo khẩu trang. 2) Dữ liệu không đủ để xác định chính xác khoảng thời gian tạo thành phơi nhiễm kéo dài. Khuyến cáo thay đổi theo thời lượng phơi nhiễm, nhưng phạm vi 6 feet trong tổng cộng 15 phút trở lên có thể được lấy làm định nghĩa hữu hiệu. Các tương tác ngắn ít có khả năng dẫn đến lây truyền; tuy nhiên, các triệu chứng và loại tương tác (ví dụ, liệu người bị nhiễm có ho trực tiếp vào mặt người bị phơi nhiễm hay không) vẫn là những yếu tố xác định quan trọng. Đánh giá về việc phơi nhiễm, ngoài tiếp xúc gần là chiến lược khuyên dùng tại một số bối cảnh IHE để kiểm soát lây truyền SARS-CoV-2.

SARS-CoV-2, vi-rút gây ra COVID-19, có thể gây ra bệnh có triệu chứng và lây nhiễm không có triệu chứng trong nhóm dân số trẻ và khỏe mạnh. Môi trường IHE có thể là nguồn bùng phát COVID-19 tiềm ẩn do số lượng cá nhân tiếp xúc gần xen kẽ nhau trong một thời gian dài. Môi trường IHE bao gồm nhóm dân số hỗn hợp có sinh viên, nhân viên, giáo viên, từ nhóm người trẻ tuổi tới người cao tuổi hơn, những người này có thể có mối liên kết cao trong nhiều mạng lưới, tiếp xúc gần như lớp học, thư viện, giảng đường, phòng tập thể dục, các sự kiện ăn uống giao lưu xã hội (vd. các buổi giảng bài không chính thức kết hợp ăn trưa, các bàn tiệc buffet tại các sự kiện của IHE, các phiên học tập có kèm đồ ăn vặt, các cơ sở ăn uống), các đội thể thao, câu lạc bộ, ký túc xá, môi trường làm việc trong học xá, phương tiện đi lại và hội anh em/hội nữ sinh. Những môi trường gần gũi này cũng như các hoạt động tiếp xúc gần như các môn thể thao nhất định có thể làm cho nhóm người tại IHE đối mặt với nguy cơ gia tăng về khả năng lây truyền vi-rút. Ngoài ra, nhiều học xá vận hành các trung tâm trông trẻ, các trung tâm bán lẻ và có các địa điểm mở cửa cho mọi người dân. Đã có báo cáo về tình trạng bùng phát COVID-19 từ các IHE cho thấy tình trạng lây nhiễm không chỉ giới hạn trong giới sinh viên mà còn bao gồm cả các hộ gia đình và các tiếp xúc trong cộng đồng.1 Ngoài ra, các nghiên cứu mô hình đã dự đoán rằng các ca COVID-19 mới gia tăng nhanh hơn trong môi trường cư dân của IHE so với nhóm dân số thông thường.2 Bối cảnh cư dân có tiếp xúc gần (trong và ngoài học xá), các lớp học theo nhóm lớn trong bối cảnh trong nhà khép kín và các tương tác nhóm nhỏ thường xuyên đã được lập mô hình để thể hiện rằng nhiều chuỗi lây nhiễm ngắn có thể làm tăng khả năng lây lan vi-rút. 3 Hệ quả của mạng lưới tiếp xúc gần này, việc sử dụng biện pháp nghiên cứu ca bệnh và truy dấu tiếp xúc là chuyện hết sức quan trọng giúp nhanh chóng xác định người xét nghiệm dương tính với for SARS-CoV-2, những người đã phơi nhiễm với vi-rút và những người có thể có nguy cơ phơi nhiễm. Quy trình xác định này là việc cần thiết để giảm thiểu lây truyền và ngăn chặn bùng phát SARS-CoV-2.

 Sở y tế chịu trách nhiệm dẫn dắt việc nghiên cứu ca bệnh, truy dấu tiếp xúc và điều tra ổ dịch. Điều tra ca bệnh và truy dấu tiếp xúc để ứng phó với COVID-19 vượt qua thực hành tiêu chuẩn. Trên cả nước, các sở y tế đang mở rộng các chương trình điều tra ca bệnh và truy dấu tiếp xúc bằng cách sử dụng các mô hình nhân sự khác nhau và hỗ trợ công nghệ. Với số lượng lớn ca nhiễm COVID-19 được báo cáo về các sở y tế, cùng với sự lây lan dễ dàng và nhanh chóng của SARS-CoV-2, có thể gây quá tải cho các nguồn lực của sở y tế. Quan hệ đối tác nhiều bên có thể là một cách hữu ích để mở rộng phạm vi tiếp cận và tính kịp thời của việc nghiên cứu ca bệnh và truy dấu tiếp xúc, do đó tạo điều kiện cho việc cách ly và cô lập nhanh chóng các ca bệnh và người có tiếp xúc với ca bệnh. Việc hợp tác giữa các sở y tế và IHE được khuyến khích vì họ có thể giúp hạn chế lây lan COVID-19, trong những bối cảnh này và các cộng đồng địa phương.

Lưu ý về pháp lý của liên bang, tiểu bang và địa phương

Tất cả các hoạt động chuẩn bị sẵn sàng và ứng phó với COVID-19 nên được triển khai theo cách nhất quán với các khuyến nghị về y tế công cộng tại các khu vực phân quyền và nên tương đồng với luật pháp về nơi làm việc hiện có của liên bang, tiểu bang, bộ lạc, địa phương và vùng lãnh thổ, cũng như luật về quyền riêng tư của liên bang như Đạo luật về quyền riêng tư và quyền giáo dục cho gia đình (FERPA)external icon.

Trách nhiệm và quyền hạn pháp lý đối với việc nghiên cứu bệnh truyền nhiễm và truy dấu tiếp xúc được trao qua quy định và luật pháp, thường được nêu rõ trong  các đạo luật về sức khỏe và an toàn , thuộc về các sở y tế của tiểu bang, bộ lạc, địa phương và vùng lãnh thổ.

CDC khuyến khích IHE hợp tác với sở y tế  khi có ca bệnh là nhân viên hoặc sinh viên của IHE được xác định và trong khi điều tra phơi nhiễm COVID-19 liên quan tới IHE. Toàn bộ các hoạt động hỗ trợ nghiên cứu ca bệnh và truy dấu tiếp xúc được IHE thực hiện nên được triển khai với sự phối hợp và thống nhất với sở y tế.

Các hoạt động truy dấu tiếp xúc được phép giữa trẻ vị thành niên có thể khác nhau rất nhiều tùy theo khu vực phân quyền, dựa trên luật lệ của tiểu bang, bộ lạc, địa phương và lãnh thổ. Một số khu vực phân quyề cho phép các cá nhân ở độ tuổi 12 trả lời các câu hỏi liên quan đến y tế và sức khỏe cộng đồng, trong khi các khu vực khác yêu cầu sự cho phép của cha mẹ, người chăm sóc hoặc người giám hộ đối với tất cả trẻ vị thành niên. Các IHE nên tham khảo ý kiến của các nhân viên y tế công cộng và cố vấn pháp lý để xác định cách tiến hành nghiên cứu ca bệnh và truy dấu tiếp xúc tốt nhất liên quan đến trẻ vị thành niên, cũng như các quyền thiết yếu. Điều này đặc biệt quan trọng với việc triển khai các mô hình đổi mới như ứng dụng về khoảng cách gần, để xác định những cá nhân có thể đã phơi nhiễm với COVID-19 bằng cách dùng thiết bị điện tử của họ ghi lại thời gian đã ở gần với một ca bệnh. Theo các tiêu chí pháp lý của tiểu bang, bộ lạc, địa phương và vùng lãnh thổ, một số IHE và sở y tế có thẻ cần nhận được sự chấp thuận từ phụ huynh, người chăm sóc hoặc người giám hộ cho các hoạt động được triển khai với một số trẻ vị thành niên, sinh viên bị khuyết tật.

Đạo luật về Quyền riêng tư và Quyền giáo dục cho gia đình của liên bang (FERPA)external icon bảo vệ quyền riêng tư của hồ sơ giáo dục của sinh viên bao gồm thông tin liên hệ. FERPA thường nghiêm cấm việc tiết lộ thông tin danh tính cá nhân (PII) của học sinh trong hồ sơ giáo dục mà không có sự đồng ý của phụ huynh trong trường hợp học sinh dưới 18 hoặc nếu người đó ít nhất 18 hoặc đang theo học tại một cơ sở giáo dục đại học ở bất kỳ độ tuổi nào. Bộ Giáo dục Hoa Kỳ đã phát hành FERPA & Các câu hỏi thường gặp về bệnh vi-rút Corona 2019 (COVID-19) (FAQ) pdf icon[233 KB, 9 Pages]external icon để hỗ trợ nhân viên trường học và IHE trong việc bảo vệ quyền riêng tư của sinh viên và làm rõ việc tiết lộ được phép đối với PII từ hồ sơ giáo dục theo FERPA. Tài liệu nêu bật ngoại lệ của FERPA "để tiết lộ mà không cần được chấp thuận trước bằng văn bản, PII từ hồ sơ giáo dục của sinh viên cho các bên thích hợp liên quan tới tình huống khẩn cấp, nếu việc biết thông tin đó là cần thiết để bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của sinh viên hoặc các cá nhân khác." Trong trường hợp IHE xác định rằng có "mối đe dọa rõ ràng và đáng kể đối với sức khỏe hoặc sự an toàn của sinh viên hoặc một cá nhân khác," chẳng hạn như có tình huống khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng, thông tin này có thể được tiết lộ cho các cơ quan y tế công cộng mà không cần có sự chấp thuận trước của phụ huynh. Khi tiết lộ thông tin liên hệ của hồ sơ giáo dục của một sinh viên, IHE phải ghi lại mối đe dọa rõ ràng và đáng kể đã hình thành nên cơ sở để tiết lộ thông tin trong hồ sơ giáo dục của sinh viên đó và các bên (vd. sở y tế địa phương) mà thông tin đó được tiết lộ. IHE có kế hoạch tham gia trong nỗ lực truy dấu tiếp xúc vẫn nên cân nhắc việc lấy chấp thuận từ sinh viên và/hoặc phụ huynh trước khi xảy ra bùng phát dịch nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc minh bạch và công khai những thông tin không thuộc ngoại lệ khẩn cấp về sức khỏe hoặc sự an toàn. Các nhân viên IHE nên tham khảo ý kiến của cố vấn pháp lý của họ khi chuẩn bị biểu mẫu chấp thuận. Bộ Giáo dục Hoa Kỳ đã tạo biểu mẫu chấp thuận FERPA mẫu pdf icon[233 KB, 9 trang]external icon để các tổ chức giáo dục áp dụng tự nguyện.

Tính bảo mật là nền tảng của việc nghiên cứu ca bệnh và truy dấu tiếp xúc của sở y tế. Các tiêu chuẩn nghiệp vụ tối thiểu cho bất kỳ cơ quan nào xử lý thông tin bảo mật phải bao gồm việc cung cấp cho nhân viên thông tin thích hợp và/hoặc đào tạo về các hướng dẫn bảo mật thông tin và quy định pháp luật. Tất cả nhân viên tham gia vào các hoạt động điều tra ca bệnh và truy dấu tiếp xúc có quyền truy cập những thông tin đó phải ký một tuyên bố bảo mật thừa nhận các yêu cầu pháp lý không tiết lộ thông tin về người mắc COVID-19. Các nỗ lực nhằm tìm ra khách hàng và trao đổi với họ và những người có tiếp xúc gần phải được thực hiện theo cách bảo vệ tính bảo mật và quyền riêng tư của tất cả những người liên quan. Điều này bao gồm không tiết lộ tên của khách hàng cho một người có tiếp xúc gần trừ khi được cho phép (tốt nhất là bằng văn bản) và không cung cấp thông tin bí mật cho bên thứ ba (ví dụ: bạn cùng phòng, hàng xóm, thành viên gia đình). Xin lưu ý rằng toàn bộ các hoạt động và thông tin mà IHE thu thập chỉ nên hạn chế trong bối cảnh của IHE và nhất quán với các quy định và luật về nơi làm việc, sức khỏe/y tế và quyền riêng tư hiện hành của liên bang, tiểu bang, bộ lạc, địa phương và vùng lãnh thổ (vd. Ủy ban về cơ hội việc làm công bằng của Hoa Kỳ [EEOC]external icon, Đạo luật về người khuyết tật Mỹ [ADA]external icon,Khoản mục 504 của Đạo luật phục hồi chức năng [Khoản mục 504]external icon). Việc vi phạm quyền riêng tư và tính bảo mật có thể dẫn tới việc vi phạm luật pháp liên bang hoặc tiểu bang dùng để bảo vệ công chúng và cũng làm xói mòn niềm tin mà sở y tế và IHE đã tạo dựng với sinh viên, nhân viên và giáo viên. Nguồn tài nguyên bổ sung để mọi người tìm hiểu bao gồm Văn phòng HHS về Quyền dân sự (OCR) HIPAAexternal icon, Bản tin về COVID-19 của HHS và tài liệu biên soạn của CDC về kế hoạch đào tạo về các yêu cầu đối với việc bảo vệ thông tin y tế.

Những lưu ý bổ sung cho IHE liên quan tới vai trò của họ với tư cách là một chủ lao động. Nghiên Cứu Ca Bệnh và Truy Dấu Tiếp Xúc tại Địa Điểm Không Phải Cơ Sở Chăm Sóc Sức Khỏe: Thông Tin Hướng Dẫn Cho Chủ Hãng Sở của CDC đề ra vai trò và trách nhiệm liên quan đến nghiên cứu ca bệnh và truy dấu tiếp xúc của sở y tế và chủ lao động. Ngoài ra, theo Chiến Lược Bảo Vệ Nhân Viên Trường Học K-12 khỏi COVID-19 của CDC, mọi trường học nên có kế hoạch để bảo vệ nhân viên, trẻ em và gia đình của họ khỏi sự lây lan của COVID-19 và thiết lập kế hoạch ứng phó sẵn sàng nếu học sinh, giáo viên hoặc nhân viên có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Dù hướng dẫn này được viết cho các trường K-12 nhưng nguyên tắc tương tự cũng được áp dụng với môi trường IHE. Để biết thêm thông tin về việc phát triển và triển khai Kế Hoạch Hoạt Động Khẩn Cấp (EOP), vui lòng tham khảo trang web Lưu ý cho các tổ chức giáo dục bậc đại học. Tài nguyên liên quan tới việc phát triển kế hoạch hoạt động khẩn cấp cho IHE, bao gồm công cụ tương tác để tạo kế hoạch cũng có sẵn tại Trung Tâm Hỗ Trợ Kỹ Thuật về Sự Sẵn Sàng và Quản Lý Khẩn Cấp cho Trường Họcexternal icon. Phần quan trọng của một EOP cho IHE là phát triển kế hoạch triển khai đánh giá nguy cơexternal icon ban đầu và định kỳ của IHE để xác định các nguy cơ của COVID-19, các chiến lược ngăn ngừa (vd. các biện pháp kiểm soát quy trình và hành chính và bất kỳ thiết bị bảo hộ cá nhân (PPE) cần thiết) và để xác định các nguy cơ mới hoặc tái diễn. Hướng dẫn tạm thời của Cơ Quan Quản Lý Sức Khỏe và An Toàn Nghề Nghiệp (OSHA)external icon nêu rõ chính sách thực thi của OSHA liên quan đến việc ghi chép lại thông tin về bệnh nghề nghiệp, đặc biệt trong trường hợp bị nhiễm COVID-19. Theo yêu cầu lưu trữ hồ sơ của OSHA, COVID-19 là một bệnh có thể ghi chép thông tin lại và do đó, chủ hãng sở đã đóng bảo hiểm có trách nhiệm ghi lại các trường hợp nhân viên mắc COVID-19 và đáp ứng các tiêu chí nhất định. IHE nên thường xuyên kiểm tra hướng dẫn về nơi làm việc của CDCtrang web về COVID-19 của OSHAexternal icon để biết thông tin cập nhật về hoạt động lập kế hoạch và ứng phó.

IHE được khuyến khích tham khảo hướng dẫn về nhân sự, pháp lý, y tế và an toàn lao động và sức khỏe, các chính sách và các nguồn lực khác để giúp họ phát triển và triển khai các kế hoạch chuẩn bị, ứng phó và kiểm soát COVID-19.

Vai trò và trách nhiệm

Sự tham gia của IHE cùng với giới chức sở y tế vào quá trình nghiên cứu ca bệnh hoặc truy dấu tiếp xúc có thể khác nhau. Điều này sẽ phụ thuộc vào chính quyền, trách nhiệm và năng lực của các sở y tế; luật và quy định của liên bang, tiểu bang, bộ lạc, địa phương và lãnh thổ; cũng như khả năng của IHE để tham gia vào các hoạt động này.

Khi nhân viên sở y tế nghiên cứu một ca bệnh, nếu họ phát hiện thấy rằng một người đang có mặt tại IHE có thể đã tiếp xúc gần với người khác (giáo viên, nhân viên, học sinh hoặc người trong cộng đồng), thì sở y tế có thể liên hệ với nhân viên IHE, giảng viên, học sinh và những người khác để thông báo cho họ về khả năng phơi nhiễm của mình. Trong một số trường hợp, điều này có thể bao gồm sự chấp thuận của cha mẹ, người chăm sóc hoặc người giám hộ để liên hệ với tất cả hoặc một số trẻ vị thành niên.

Sự phối hợp của sở y tế với IHE sẽ khác nhau, tùy thuộc vào tình hình. Ba tình huống sau đây mô tả các hành động mà sở y tế có thể thực hiện khi xác định một ca bệnh:

 • Đề nghị IHE giúp đỡ để hiểu rõ nguy cơ lây truyền vi-rút trong cộng động IHE và giúp xác định người phơi nhiễm và tiếp xúc trong môi trường IHE. Hoạt động điều tra này có thể bao gồm các phỏng vấn do sở y tế khởi xướng, chuyến ghé thăm cơ sở và xem xét hồ sơ của IHE để xác định người tiếp xúc gần, có thể đã phơi nhiễm với vi-rút, giúp hiểu rõ hơn về nguy cơ lây truyền. Xin lưu ý rằng "sự chấp thuận" với sở y tế không tạo điều kiện cho việc tiết lộ PII từ hồ sơ giáo dục mà không thuộc trường hợp ngoại lệ khẩn cấp về sức khỏe hoặc an toàn của FERPA.
 • Đề nghị IHE xác định những mối tiếp xúc trong cộng đồng sinh viên, nhân viên và giáo viên trực tiếp bị ảnh hưởng bởi ca bệnh. Dù chuyện này không phải là điển hình, nhưng một số sở y tế đã có hoặc có thể bắt đầu thỏa thuận với chương trình y tế, sức khỏe nghề nghiệp của IHE hoặc nhân viên y tế và an toàn nghề nghiệp có qua đào tạo, có thể chính thức và bí mật thực hiện một số vấn đề trong việc truy dấu tiếp xúc trong môi trường IHE. Trong những tình huống như vậy, để bảo vệ quyền riêng tư, sở y tế phải chịu trách nhiệm nghiên cứu ca bệnh và truy dấu tiếp xúc bên ngoài môi trường IHE. Nếu IHE quan tâm đến thỏa thuận này, họ có thể liên hệ trước với sở y tế để thảo luận về khả năng và chi tiết của lựa chọn này. Xin lưu ý rằng "sự chấp thuận" với sở y tế không tạo điều kiện cho việc tiết lộ PII từ hồ sơ giáo dục mà không thuộc trường hợp ngoại lệ khẩn cấp về sức khỏe hoặc an toàn của FERPA.
 • Tiến hành truy dấu tiếp xúc mà không cần trực tiếp liên quan đến IHE. Sở y tế có thể quyết định rằng họ không cần hỗ trợ hoặc thông tin từ IHE. Sở y tế có thể từ chối tham gia trực tiếp vì họ có thể không có đủ nguồn lực để tiến hành các hoạt động theo dõi IHE. Họ cũng có thể không được phép để IHE tham gia vì luật về quyền riêng tư của tiểu bang, bộ lạc, địa phương hoặc vùng lãnh thổ có thể hạn chế sự tham gia của bên thứ ba vào việc truy dấu tiếp xúc mà không có sự chấp thuận của bệnh nhân. Trong chừng mực cho phép. các sở y tế nên thông báo với IHE rằng việc truy dấu tiếp xúc đang diễn ra, dù không thể cung cấp thêm bất kỳ thông tin nào.

Các nhà quản lý IHE có thể đóng vai trò quan trọng trong việc thiết lập các biện pháp phòng ngừa nhằm hạn chế việc lây lan COVID-19 trong môi trường IHE và cung cấp hợp tác và hỗ trợ trong hoạt động điều tra ca bệnh và truy dấu tiếp xúc khi xác định có ca bệnh.

Các cách mà IHE có thể chuẩn bị

IHE cũng nên chuẩn bị sẵn sàng để ứng phó trong trường hợp COVID-19 bùng phát tại các cộng đồng địa phương và để ứng phó với các trường hợp phơi nhiễm riêng lẻ xảy ra tại các cơ sở trường học. Hướng Dẫn Tạm Thời dành cho Người Quản lý các Cơ Sở Giáo Dục Đại Học tại Hoa Kỳ của CDC cung cấp thông tin hỗ trợ các nhà quản lý IHE trong việc chuẩn bị và lên kế hoạch các chiến lược giảm thiểu phù hợp nhất cho tình hình hiện thời của họ để giảm thiểu nguy cơ và duy trì một môi trường lành mạnh. Hướng dẫn này đề xuất rằng khi một ca nhiễm đã xác nhận nằm trong khuôn viên của trường, bất kể lây truyền cộng đồng, IHE cần phối hợp với các nhân viên y tế công cộng để xác định các bước tiếp theo trong việc trao đổi với  sinh viên, nhân viên và giáo viên, cũng như quyết định xem việc hủy bỏ các lớp học và/hoặc đóng cửa các tòa nhà và cơ sở có cần thiết hay không. Mặc dù nhiều bước hành động cơ bản trong việc lập kế hoạch và ứng phó với COVID-19 đảm bảo nhất quán cho tất cả trường học và IHE, tuy nhiên cấu trúc của mỗi môi trường IHE đòi hỏi phải có các giải pháp riêng để bảo vệ học sinh, nhân viên và giáo viên, đặc biệt liên quan đến việc nghiên cứu ca bệnh và truy dấu tiếp xúc.

Các nỗ lực điều tra ca bệnh và truy dấu tiếp xúc yêu cầu một cách tiếp cận đa hướng để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh, bao gồm phỏng vấn và hỗ trợ ngay lập tức các ca bệnh đã xác nhận, xác định nhanh các cá thể bị phơi nhiễm, tự cách ly những người tiếp xúc và tiếp cận với xét nghiệm. Các IHE nên hỗ trợ trong việc đảm bảo nhân viên, sinh viên, giáo viên và các gia đình cảm thấy thoải mái và sẵn sàng tham gia vào quá trình nghiên cứu ca bệnh và truy dấu tiếp xúc. Việc xác định nhanh chóng các cá nhân bị phơi nhiễm và khả năng chia sẻ thông tin liên quan một cách hiệu quả và bí mật là hành động quan trọng hàng đầu.

Điều quan trọng là phải thiết lập các kế hoạch, chính sách và quy trình vận hành tiêu chuẩn để giảm thiểu khả năng lây truyền trước khi xác định ca bệnh, nhằm tạo điều kiện phản ứng nhanh chóng. Trong một số trường hợp, các sở y tế có thể gặp hạn chế về thời gian để tham gia vào các nỗ lực lập kế hoạch. Các IHE có thể bắt đầu thực hiện các bước chuẩn bị, không phụ thuộc vào sự tham gia của sở y tế. Tuy nhiên, các IHE cần phải xây dựng các thỏa thuận hợp tác với các sở y tế để phát triển khả năng đóng vai trò chủ động hơn trong quá trình nghiên cứu ca bệnh và truy dấu tiếp xúc tại môi trường IHE. Sau đây là các bước hành động để các nhà quản lý trường học IHE xem xét nhằm bảo vệ  sinh viên, nhân viên và giáo viên của họ khỏi COVID-19 cũng như chuẩn bị phối hợp với sở y tế để nghiên cứu ca bệnh và truy dấu tiếp xúc, khi một ca bệnh được xác nhận.

Khi chuẩn bị hỗ trợ việc nghiên cứu ca bệnh và truy dấu tiếp xúc, các IHE nên:

Chỉ định nhà quản lý, liên lạc viên hoặc văn phòng để tìm hiểu về các nguồn lực của địa phương, tiểu bang, lãnh thổ và quốc gia liên quan đến COVID-19 tại các trường IHE và chịu trách nhiệm phản hồi những mối lo ngại về COVID-19 trong cộng đồng IHE.

Tất cả nhân viên, giảng viên và sinh viên IHE cần được biết người này là ai và làm thế nào để liên lạc với người đó. Tất cả thông tin liên lạc nên được chỉ đạo thông qua những cá nhân này để giảm bớt công việc trùng lặp hoặc lẫn lộn thông điệp. Xác định xem có cần bổ sung thêm một liên lạc viên cho tập thể học sinh và gia đình, cũng như phương pháp liên lạc tốt nhất để ghi lại thông tin về các mối lo ngại và phản hồi.


Tự tìm hiểu các luật, quy định, hướng dẫn và chính sách của liên bang, tiểu bang, bộ lạc, địa phương và lãnh thổ.

Các nhà quản lý IHE cần biết về hướng dẫn, công cụ và hạn chế có thể tác động tới việc  nghiên cứu ca bệnh và truy dấu tiếp xúc (vd. FERPA pdf icon[233 KB, 9 trang]external icon, OSHA pdf icon[1.7 MB, 35 trang]external iconHướng dẫn về nơi làm việc của CDC). Ngoài ra, các giới hạn pháp lý sẽ khác nhau tùy theo khu vực phân quyền liên quan đến thẩm quyền (ví dụ: sở y tế tiểu bang, bộ lạc, địa phương và lãnh thổ chịu trách nhiệm chính) để thực hiện truy dấu tiếp xúc, yêu cầu bảo mật thông tin và bảo mật dữ liệu cũng như cho phép hoặc hạn chế các chương trình (ví dụ như sự đồng ý của trẻ vị thành niên, tổ chức bên thứ ba không thuộc sở y tế để tiến hành các hoạt động nghiên cứu ca bệnh và truy dấu tiếp xúc hoặc sử dụng công nghệ như các công cụ truy dấu người tiếp xúc dựa theo khoảng cách). Hơn nữa, sự khác biệt về các đặc điểm của các ca nhiễm và xu hướng COVID-19 theo địa phương có ảnh hưởng đến các chính sách và thủ tục liên quan đến các thực hành nghiên cứu ca bệnh, truy dấu tiếp xúc, cách ly và cô lập. CDC khuyến khích các trường IHE liên hệ với sở y tế tiểu bang, bộ lạc, địa phương và vùng lãnh thổ của họ để biết rõ thông tin về các chính sách và quy trình của địa phương.


Tiến hành các hoạt động đánh giá và phòng ngừa mối nguy hại tại nơi làm việc.

Chủ hãng sở cần cung cấp một nơi làm việc an toàn và lành mạnh, không có các mối nguy hiểm đã được công nhận có khả năng gây tử vong hoặc tổn hại thể chất nghiêm trọng. COVID-19 là một mối nguy hiểm mới tại nơi làm việc của IHE. Các nhà quản lý IHE nên triển khai các đánh giá nguy cơexternal icon phù hợp có thể giúp xác định các nguy cơ tiềm ẩn liên quan tới COVID-19. Nhà quản lý nên sử dụng các biện pháp kiểm soát kết hợp thích hợp từ hệ thống phân cấp kiểm soát nhằm hạn chế lây lan COVID-19 tại môi trường IHE. Các biện pháp bảo vệ cho các Tổ chức giáo dục bậc đại học nên được xây dựng khi phối hợp cùng nhân viên y tế công cộng. Cân nhắc xem có nên thực hiện các biện pháp cụ thể hay không và cách thức thực hiện các biện pháp điều chỉnh để đáp ứng các nhu cầu và điều kiện riêng của trường IHE và cộng đồng địa phương. IHE có thể thực hiện các bước sau:

 • Kiểm tra việc triển khai hoạt động sàng lọc triệu chứng hàng ngày như sàng lọc nhiệt độ và/hoặc kiểm tra các triệu chứng cho sinh viên, giáo viên và nhân viên để xác định những cá nhân có dấu hiệu hoặc các triệu chứng của COVID-19. Tuy nhiên, chỉ việc sàng lọc triệu chứng sẽ không thể ngăn mọi cá nhân nhiễm COVID-19 vào IHE vì việc sàng lọc triệu chứng không hữu ích trong việc xác định những cá nhân nhiễm COVID-19 nhưng có thể không có các triệu chứng hoặc tiền triệu chứng.
 • Phối hợp với nhân viên y tế tiểu bang, bộ lạc, vùng lãnh thổ và địa phương, để xác định liệu tình hình địa phương có cần phải có chiến lược xét nghiệm, theo đó các triệu chứng và nhiệt độ hàng ngày được sàng lọc trước khi vào trong học xá. Và nếu làm vậy, cách để thiết lập tốt nhất chương trình như vậy.
 • Triển khai các chiến lược giảm thiểu giúp bảo vệ sinh viên, giáo viên và nhân viên, đồng thời giảm lây lan COVID-19, như đã đề ra trong Lưu ý cho các tổ chức giáo dục bậc đại học của CDC. Các trường IHE có thể truy cập thông tin bổ sung trên trang web của CDC để hiểu rõ về nguy cơ lây lan COVID-19 trong môi trường IHE không có dân cư và có dân cư (nghĩa là khu nhà ở trong học xá) và các mô hình học tập. Các trường IHE nên phát triển kế hoạch hỗ trợ các dịch vụ cần thiết đòi hỏi cách ly, bao gồm việc cung cấp chỗ ở và các lớp học trên mạng.
 • Xem xét các chính sách về lớp học khuyến khích cách ly giao tiếp xã hội và sử dụng khẩu trang theo hướng dẫn của CDC. Nếu cấu trúc sửa đổi của lớp học không hỗ trợ thực hiện cách ly giao tiếp xã hội với khoảng cách tối thiểu 6 feet, hãy xem xét các chính sách về chỗ ngồi đã chỉ định hoặc bố trí học sinh vào các khu vực học tập riêng để hạn chế tiếp xúc và theo dõi tốt hơn. Cần đặc biệt chú ý đến các chiến lược cách ly giao tiếp xã hội trong các hoạt động có khả năng làm tăng mức độ tiếp xúc. Các hoạt động này có thể bao gồm gắng sức và thở mạnh khi học thể dục, hát trong dàn hợp xướng hoặc phát âm lớn trong giờ học kịch và các hoạt động khác. Nếu cần thêm không gian để hỗ trợ thực hiện cách ly giao tiếp xã hội hoặc học tập theo nhóm nhỏ, hãy xem xét tất cả các không gian an toàn có sẵn trong cộng đồng và mọi mối quan hệ hợp tác có liên quan với các tình nguyện viên của trường IHE đã được kiểm tra phù hợp để có thể hỗ trợ sinh viên đồng thời giảm thiểu quy mô nhóm.
 • Xem xét cách tham gia và khoảng cách giữa mọi người sẽ được quản lý tại một số sự kiện trong học xá (vd. sự kiện thể thao, hội chợ nghề nghiệp, chương trình khách mời thỉnh giảng) và các hoạt động tụ tập đông người (vd. tụ tập nhóm quan tâm đặc biệt, diễn đàn lãnh đạo của sinh viên, câu lạc bộ và các hoạt động ngoại khóa khác) nếu những sự kiện này được coi là có thể diễn ra an toàn. Nếu các sự kiện không thể diễn ra trực tiếp, cần cân nhắc việc thiết lập các diễn đàn để tổ chức các cuộc họp và sự kiện bằng hình thức trực tuyến.
 • Xem xét việc thực hiện các biện pháp khác để duy trì môi trường và các hoạt động lành mạnh (ví dụ: tăng cường nỗ lực làm sạch và khử trùng), như được nêu trong Lưu ý cho các tổ chức giáo dục bậc đại học.
 • Xem xét việc thực hiện các chính sách hỗ trợ xác định những người có tiếp xúc. Các lưu ý có thể bao gồm, nhưng không giới hạn ở: thông tin về cấu trúc lớp học dễ tiếp cận, các tấm chắn và sơ đồ chỗ ngồi; thực hiện các chính sách như lưu lại việc điểm danh và chỗ ngồi được chỉ định trong quá trình thiết lập nhóm, chẳng hạn như ăn trưa, sự kiện thể thao, tập hợp và đi xe buýt; danh sách tham gia lớp học, dạy kèm, học nhóm, các hoạt động ngoại khóa và sự kiện dễ truy cập; thẻ ra/vào điện tử để giám sát sự tiếp cận tòa nhà hoặc phòng (ví dụ: thư viện, quán cà phê, phòng tập thể dục, dịch vụ tư vấn).

Xác nhận mối lo ngại của nhân viên IHE, giáo viên, sinh viên, phụ huynh, người chăm sóc và người giám hộ.

Giao tiếp cởi mở, bao gồm lắng nghe những mối lo ngại, có thể giúp giảm bớt lo lắng về việc tham gia quá trình truy dấu tiếp xúc trước khi bùng phát dịch bệnh. Thông báo về cách thực hiện truy dấu tiếp xúc, bao gồm vai trò của người giám hộ, có thể giúp thiết lập tin tưởng trong quá trình sẽ rất quan trọng cho cộng đồng.


Xác định các phương thức phù hợp nhằm đảm bảo liên lạc với toàn bộ học sinh, nhân viên và giáo viên của IHE phù hợp với luật pháp.

Nhiều phương thức giao tiếp (ví dụ: đáp ứng tiêu chuẩn tuân thủ 508, bản in khổ lớn, đa ngôn ngữ, dịch vụ dịch thuật cho những người không nói tiếng Anh, chữ nổi Braille, Ngôn Ngữ Ký Hiệu Hoa Kỳ, chú thích phụ đề, mô tả bằng lời ghi âm, ngôn ngữ đơn giản cho người khuyết tật thị lực, khuyết tật về thính giác, nhận thức và khả năng tiếp thu) có thể cần thiết để phân phối hiệu quả. IHE nên tìm hiểu tất cả các phương thức liên lạc có sẵn bao gồm liên lạc bằng văn bản, qua hình thức điện tử, phương tiện truyền thông xã hội, họp mặt, các hệ thống quản lý học tập, thông tin cập nhật trên toàn học xá hoặc các khảo sát, cũng như các diễn đàn khác hoặc hệ thông liên lạc dành cho giáo viên, nhân viên, sinh viên, phụ huynh, người chăm sóc và người giám hộ. Nên có sẵn các dịch vụ và hỗ trợ phụ trợ cho sinh viên, phụ huynh, người chăm sóc, người giám hộ, nhân viên và giáo viên bị khuyết tật bao gồm những người khiếm thính hoặc khiếm thị. Các ứng dụng và chương trình nhắn tin văn bản có thể hữu ích để thực hiện giám sát sức khỏe hàng ngày cho sinh viên, nhân viên và giáo viên hoặc hỗ trợ thông báo nếu có một phòng hoặc lớp học được xác định là khu vực phơi nhiễm tiềm năng.

Lãnh Đạo Học Sinh và các Nhóm Lợi Ích có thể tạo điều kiện giáo dục đồng đẳng và đưa ra thông báo có thẩm quyền về văn hóa để khuyến khích sự tham gia vào các chiến lược giảm thiểu (ví dụ: đeo khẩu trang, cách ly giao tiếp xã hội) và truy dấu tiếp xúc. Tổ chức cung cấp nhà ở tại cộng đồng và nhà ở cho sinh viên IHE có thể khuyến khích việc hợp tác với nhân viên y tế công cộng khi một ca bệnh được xác nhận để hỗ trợ việc thu thập thông tin kịp thời và chính xác.


Hướng dẫn cho sinh viên, nhân viên và giáo viên.

Các trường IHE nên chủ động thông báo các chính sách liên quan đến:

 • Thời điểm nên ở nhà và các bước khác mà sinh viên và nhân viên nên thực hiện để bảo vệ bản thân và ngăn chặn lây lan COVID-19. Nên chủ động khuyến khích sinh viên, nhân viên và giáo viên ở nhà nếu họ được xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, có các triệu chứng của COVID-19, hoặc gần đây có tiếp xúc gần với người nhiễm COVID-19, gồm cả thành viên trong cùng nhà. Sinh viên, nhân viên hoặc giáo viên có thành viên trong gia đình, bạn cùng phòng và những tiếp xúc gần khác được xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 nên tuân thủ hướng dẫn phù hợp về việc tự cách ly và tiếp tục theo dõi các triệu chứng. Các chiến lược giảm thiểu dùng trong phòng học nên được chia sẻ với các gia đình cũng như cách IHE dự định hợp tác với nhân viên y tế công cộng mà vẫn tôn trọng quyền của sinh viên và phụ huynh.
 • Điều gì sẽ xảy ra nếu một ca nhiễm COVID-19 được phát hiện và tầm quan trọng của nghiên cứu ca bệnh và truy dấu tiếp xúc để giảm thiểu lây lan COVID-19. Cung cấp thông tin về quá trình nghiên cứu ca bệnh và truy dấu tiếp xúc giúp giáo viên, nhân viên, sinh viên, phụ huynh biết điều gì sẽ xảy ra. Chuyện này sẽ giúp mọi người chuẩn bị sẵn sàng để tham gia tích cực với sở y tế và IHE đang cần hợp tác trong việc lấy tên người và sự kiện tạo điều kiện thuận lợi cho việc truy dấu tiếp xúc. Thông báo nên phù hợp về mặt ngôn ngữ và văn hóa và được trình bày theo cách thức tránh kỳ thị và phân biệt đối xử. Trang web của CDC cung cấp cho công chúng các thông tin về những điều có thể diễn ra trong quy trình truy dấu tiếp xúc. CDC cung cấp thông tin bằng các ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh. IHE nên khuyến khích nhân viên và giáo viên đóng vai trò trong việc hạn chế lây lan thêm COVID-19, bằng cách làm việc với sở y tế để thảo luận về bệnh tật, phơi nhiễm và tiếp xúc của họ. Các thông báo cần được phối hợp với sở y tế để đảm bảo tính thống nhất trong cộng đồng địa phương.

Xem xét cách giải quyết những thách thức có thể phát sinh với các đối tượng thuộc các nhóm tuổi và nền văn hóa khác nhau.

Các trường IHE và sở y tế cần tìm hiểu luật về quyền riêng tư và tính bảo mật liên quan đến việc trao đổi với trẻ vị thành niên, cha mẹ và người giám hộ về sức khỏe của trẻ vị thành niên (ví dụ: chẩn đoán COVID-19 và các hành động can thiệp về sức khỏe cộng đồng (ví dụ, truy dấu tiếp xúc). Có thể cần phải có sự chấp thuận của phụ huynh đối với các hoạt động phỏng vấn và nghiên cứu ca bệnh và tiếp xúc với trẻ vị thành niên hoặc học sinh khuyết tật. Ngoài ra, sinh viên có thể cảm thấy miễn cưỡng chia sẻ thông tin về mạng xã hội hoặc các nhóm đồng đẳng của mình, điều này có thể gây ra thách thức trong việc khai thác thông tin về người tiếp xúc gần.

Ngoài ra, điều quan trọng là phải thực hiện nghiên cứu ca bệnh và truy dấu tiếp xúc theo cách phù hợp về văn hóa, bao gồm các đại diện tham gia từ cộng đồng bị ảnh hưởng pdf icon[80 KB, 3 trang]. Những nhóm dân số này có thể bao gồm các chủng tộc và dân tộc thiểu số, thành viên của các quốc gia bộ lạc, người nhập cư, người tị nạn và sinh viên từ các cộng đồng có thu nhập thấp hơn. Việc thiết lập các liên lạc viên đặc biệt có thể hữu ích đối với những nỗ lực này, bao gồm các cá nhân có thể phiên dịch cho sinh viên, phụ huynh hoặc người chăm sóc có thể không nói tiếng Anh. Các trường IHE có thể sẵn sàng thiết lập các chuẩn mực xã hội hỗ trợ nghiên cứu ca bệnh và truy dấu tiếp xúc cũng như bao gồm sự tham gia của các tổ chức hoặc lãnh đạo học sinh đóng vai trò như người truyền đạt lại thông tin để tạo điều kiện cho giáo dục đồng đẳng và cung cấp thông điệp hiệu quả về mặt văn hóa khuyến khích sự tham gia với sở y tế.


Kiểm tra các chính sách vắng mặt và nghỉ phép.

Các chính sách nên linh hoạt và không có trừng phạt, đồng thời cho phép sinh viên, giáo viên và nhân viên bị bệnh nên ở nhà và cách xa người khác, bao gồm việc bảo vệ cho các cá nhân có nguy cơ cao hơn đối với COVID-19 và những người mắc một số khuyết tật nhất định. Chính sách vắng mặt/nghỉ phép cũng nên xét đến việc nhân viên cần ở nhà  với trẻ nếu trường học hoặc nơi trông trẻ đóng cửa, hoặc để chăm sóc các thành viên gia đình bị bệnh. Xem xét việc triển khai các chính sách "nghỉ bệnh khẩn cấp" không bị trừng phạt để khuyến khích sinh viên, nhân viên và giáo viên bị bệnh ở nhà nếu họ bị bệnh hoặc đã bị phơi nhiễm với ca bệnh COVID-19.


Kiểm tra các chính sách về giảng dạy trực tiếp, học từ xa và làm việc từ xa.

Để hỗ trợ giảng dạy trực tiếp nhằm đáp ứng tốt hơn khả năng và phương pháp học tập của cá nhân sinh viên, đồng thời đáp ứng các yêu cầu của lớp học đối với công việc trong phòng thí nghiệm và thực hành, khi có thể, hãy xem xét những điều sau: thiết lập các chính sách và phương thức thực hành để thực hiện cách ly giao tiếp xã hội (duy trì khoảng cách tối thiểu 6 feet hoặc 2 mét) giữa sinh viên, nhân viên và giáo viên, theo khuyến nghị của CDC và thẩm quyền của liên bang, tiểu bang, bộ lạc, địa phương và lãnh thổ khác; thực hiện lịch học hoặc giờ làm việc linh hoạt (ví dụ: xen kẽ ca); xem xét liệu các nền tảng hoặc cơ sở làm việc linh hoạt (ví dụ: học tập từ xa, làm việc từ xa) có thể đáp ứng nhu cầu học tập của sinh viên hay không.


Xem xét hướng dẫn để quản lý việc bùng phát bệnh lây truyền khác trong các khu vực sinh sống khép kín và hướng dẫn dành cho các cơ sở nhà ở chung hoặc tập trung để xác định những bước ngăn chặn lây lan COVID-19.

Nhà ở trong học xá, bao gồm ký túc xá và khu căn hộ đặt ra các thách thức đối với việc lây truyền bệnh dịch, nghiên cứu ca bệnh và truy dấu tiếp xúc vì có nhiều người sống trong khoảng cách gần. Nhân viên hỗ trợ cư dân (vd. trợ lý dân cư, giám đốc khu căn hộ) định kỳ cung cấp hỗ trợ và theo dõi cho sinh viên và có thể là nguồn lực để tạo điều kiện thuận lợi cho việc hợp tác giữa các cư dân và hỗ trợ thu thập thông tin cho hoạt động nghiên cứu ca bệnh và truy dấu tiếp xúc. Việc ghi tài liệu các sự kiện trong tòa nhà cư dân và các hoạt động khác cũng có thể giúp ghi lại đầy đủ lịch sử phơi nhiễm.


Tìm hiểu các yêu cầu báo cáo và thủ tục của địa phương liên quan đến COVID-19.

Tất cả các ca nghi nhiễm hoặc đã xác nhận nhiễm COVID-19 phải được báo cáo ngay lập tức cho sở y tế của tiểu bang, bộ lạc, địa phương hoặc lãnh thổ. Đây là yêu cầu báo cáo pháp lý đối với các trường IHE cung cấp dịch vụ lâm sàng. Định nghĩa về ca nhiễm và các biến số dữ liệu cốt lõi để báo cáo được chuẩn hóa ở cấp quốc gia. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, các sở y tế của bang, bộ lạc, địa phương và lãnh thổ đã sửa đổi các yêu cầu báo cáo địa phương để đánh giá tốt hơn các yếu tố nguy cơ tại địa phương và nâng cao khả năng ưu tiên các trường hợp có nguy cơ cao nhất mắc các biến chứng nghiêm trọng hoặc lây lan rộng.


Tìm hiểu các nguồn lực của sở y tế.

Điều này có thể được thực hiện thông qua việc truy cập các trang web của sở y tế để tìm hiểu các nguồn lực và xác định một đầu mối liên lạc. Tiến hành liên lạc với sở y tế có thể cung cấp thêm thông tin rõ ràng về quy trình nghiên cứu ca bệnh và truy dấu tiếp xúc, các vai trò và trách nhiệm tiềm năng của sở y tế và nhân viên trường IHE cũng như các chương trình về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp có thể hỗ trợ trong trường hợp một ca nhiễm được xác định.


Đảm bảo rằng thông tin liên hệ của sinh viên IHE và bản điểm danh phải luôn cập nhật.

Những thay đổi về điều kiện sống của sinh viên và việc gián đoạn các lớp học vào mùa xuân vì COVID-19 có thể gây thêm khó khăn cho các IHE trong việc biết rõ nơi sinh viên của họ đang ở và/hoặc cách liên lạc với gia đình và người chăm sóc của họ. Cho dù được thực hiện theo cách thủ công hay được hỗ trợ bởi công nghệ như Hệ Thống Thông Tin Sinh Viên, việc duy trì cập nhật những hồ sơ này sẽ đóng vai trò rất quan trọng đối với thông tin liên lạc, phòng ngừa và điều tra.

Khi có ca nghi nhiễm hoặc xác nhận nhiễm COVID-19

Khi một sinh viên, nhân viên hoặc giáo viên bị nghi ngờ hoặc đã xác nhận nhiễm COVID-19, IHE nên:

Hành động!

Tuân theo các tiêu chí báo cáo theo khu vực phân quyền để thông báo ngay lập tức nhằm tạo điều kiện kích hoạt nhanh chóng các phương thức quản lý ca nhiễm, truy dấu tiếp xúc và giảm thiểu tại địa phương. Nghiên cứu ca bệnh được khuyến nghị thực hiện đối với các ca nhiễm có thể xảy ra và được phòng thí nghiệm xác nhận.

Do nguy cơ lây lan tiềm ẩn (số lượng lớn người phơi nhiễm), các trường IHE và sở y tế sẽ cần phải nhanh chóng làm việc để bắt đầu quy trình thông báo người tiếp xúc. Trao đổi cởi mở và kịp thời là chìa khóa để ngăn ngừa lây truyền lan rộng và cho phép can thiệp ngay lập tức.


Thực hiện theo hướng dẫn và quy trình thích hợp để tạo điều kiện tự cách ly và giới thiệu các sinh viên, nhân viên hoặc giáo viên nghi nhiễm hoặc được chẩn đoán nhiễm COVID-19.

Các nhà quản lý nên tuân theo các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe và sở y tế để quản lý y tế các sinh viên, nhân viên và giáo viên có triệu chứng, cũng như tư vấn về khả năng họ có thể trở lại lớp học hoặc nơi làm việc một cách an toàn.

 • Nếu một sinh viên, nhân viên hoặc giáo viên được xác định trong học xá hoặc sàng lọc/kiểm tra triệu chứng hàng ngày có các triệu chứng phù hợp với biểu hiện của COVID-19, hãy thực hiện các bước sau:
  • Trường IHE có cơ hội xúc tiến việc giới thiệu (những) người có triệu chứng đến nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe để được khám lâm sàng và xét nghiệm, nếu thích hợp.
  • Lưu ý: Không phải tất cả những người bị bệnh cũng như những người được xác định thông qua kiểm tra các triệu chứng tại trường sẽ được giới thiệu để xét nghiệm hoặc nếu được xét nghiệm, thì sẽ có kết quả dương tính hoặc được chẩn đoán mắc COVID-19.
 • Nếu chẩn đoán mắc COVID-19 có thể xảy ra hoặc được xác nhận ở sinh viên, nhân viên hoặc giáo viên, có thể thực hiện các bước sau:
  • Giới thiệu người đó để tự cách lyxét nghiệm theo hướng dẫn của CDC và các quy trình của sở y tế tiểu bang, bộ lạc, địa phương hoặc lãnh thổ.
  • Khuyến khích họ liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe để được quản lý lâm sàng khi cần thiết và khi cần chăm sóc y tế khẩn cấp.
  • Thông báo cho người đó biết rằng sở y tế sẽ tiến hành theo dõi họ (ví dụ: thảo luận về chẩn đoán của họ, đánh giá các hỗ trợ cách ly cần thiết và thu thập thông tin về những người tiếp xúc gần có thể đã bị phơi nhiễm) để ngăn chặn sự lan rộng của vi-rút; khuyến khích người đó "trả lời cuộc gọi" từ sở y tế.
 • Nếu một sinh viên được chẩn đoán có khả năng hoặc đã được phòng thí nghiệm xác nhận nhiễm COVID-19 thông qua trung tâm y tế của sinh viên, thì cần thực hiện các bước sau:
  • Lập tức báo cáo ngay ca nghi nhiễm tới sở y tế, theo phương thức báo cáo của từng bang, bộ lạc, địa phương, hoặc lãnh thổ và phù hợp với Đạo luật về Quyền riêng tư và Quyền giáo dục Gia đình (FERPA). Đây là yêu cầu báo cáo pháp lý đối với các trường IHE cung cấp dịch vụ lâm sàng.
  • Định nghĩa về ca nhiễm và các biến số dữ liệu cốt lõi để báo cáo được chuẩn hóa ở cấp quốc gia. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, các sở y tế của bang, bộ lạc, địa phương và lãnh thổ đã sửa đổi các yêu cầu báo cáo địa phương để đánh giá tốt hơn các yếu tố nguy cơ tại địa phương và nâng cao khả năng ưu tiên các trường hợp có nguy cơ cao nhất mắc các biến chứng nghiêm trọng hoặc lây lan rộng.
 • Nếu nhân viên hoặc giáo viên được chẩn đoán có thể hoặc được xác nhận của phòng thí nghiệm là ca nhiễm COVID-19 qua chương trình dịch vụ sức khỏe nghề nghiệp của IHE, thì cần thực hiện các bước sau:
  • Lập tức báo cáo ngay ca nghi nhiễm tới sở y tế, theo phương thức báo cáo của từng tiểu bang, bộ lạc, địa phương, hoặc lãnh thổ.
  • Đảm bảo tuân thủ luật về quyền riêng tư và OSHA của liên bang, tiểu bang, bộ lạc, địa phương hoặc vùng lãnh thổ trong việc thực hiện báo cáo ca bệnh và xác định những bước tiếp theo về nghiên cứu ca bệnh và truy dấu tiếp xúc cho sinh viên, nhân viên và giáo viên.
 • Nếu có ca bệnh COVID-19 đã được tìm thấy trong số các sinh viên tại ký túc xá, hãy phối hợp với nhân viên y tế công cộng địa phương để thực hiện các biện pháp thận trọng bổ sung.
  • Các cá nhân mắc COVID-19 có thể cần phải được di chuyển đến địa điểm nhà ở tạm thời. Những người này sẽ cần phải tự cách ly và được theo dõi các triệu chứng trầm trọng hơn theo hướng dẫn của nhân viên y tế công cộng của tiểu bang, bộ lạc, địa phương hoặc vùng lãnh thổ. Những người tiếp xúc gần với ca nhiễm COVID-19 cũng có thể cần chỗ ở tạm thời để họ có thể tự cách ly và tự theo dõi các triệu chứng. Tham khảo ý iến của nhân viên y tế công cộng để xác định thời gian, cách thức và địa diểm để di chuyển cư dân bị bệnh. Thông tin về việc cung cấp dịch vụ chăm sóc tại nhà cho những người nhiễm COVID-19 không cần phải nhập viện có sẵn trên trang web của CDC.
  • Người đã được xác định là mắc COVID-19 hoặc đã được xác định là tiếp xúc với người mắc COVID-19 không cần thiết phải được đưa về nhà riêng ngoài trường học. Việc đưa người bị bệnh về nhà riêng của họ có thể không khả thi, gây ra khó khăn về hậu cần, hoặc gây ra rủi ro lây truyền bệnh cho người khác trên đường về nhà hoặc sau khi đã ở đó. IHE nên làm việc với nhân viên y tế công cộng tiểu bang, bộ lạc, địa phương hoặc vùng lãnh thổ để xác định nơi ở phù hợp trong giai đoạn họ cần cách ly hoặc tự tách riêng và theo dõi các triệu chứng hoặc các triệu chứng trầm trọng hơn.

Thu thập thông tin về môi trường IHE để thông báo việc nghiên cứu ca bệnh và truy dấu tiếp xúc.

Một trong những hành động hữu ích nhất trường IHE có thể thực hiện để hỗ trợ là nhanh chóng chuẩn bị và cung cấp thông tin cũng như hồ sơ để hỗ trợ xác định những người có khả năng tiếp xúc, các địa điểm tiếp xúc và các khuyến nghị giảm thiểu nguy cơ. Việc hợp tác sở y tế với bộ phận quản trị của IHE để lấy thông tin trực tiếp của những người khác ở chung phòng, chung khu vực sinh sống, lịch học, các bữa ăn chung hoặc các hoạt động ngoại khóa sẽ đẩy nhanh hoạt động truy dấu tiếp xúc. Thông tin kịp thời, chính xác và có thể hành động là chìa khóa để thông báo cho mọi người về khả năng bị phơi nhiễm và bắt đầu tự cách ly đối với những cá nhân đã phơi nhiễm để ngăn chặn sự lây lan của COVID-19.

 • Thông tin cụ thể với môi trường IHE có thể bao gồm, nhưng không giới hạn với, lịch học trực tiếp và học từ xa, bảng phân công lớp học và phân công chỗ ngồi, nhóm học tập, buổi tư vấn và dạy kèm, danh sách tham gia các hoạt động ngoại khóa và các sự kiện, bảng phân công nhà ở cho sinh viên, cũng như thông tin về cơ sở và dịch vụ ăn uống/bữa ăn của IHE.
 • Ghi chép về tên và tìm thông tin của học sinh, phụ huynh, người giám hộ, gia đình, giáo viên, nhân viên, cố vấn, người đi kèm và những người tham gia các sự kiện ngoại khóa (ví dụ: sự kiện thể thao, sự kiện cổ vũ, cuộc thi hùng biện, sự kiện lãnh đạo sinh viên), bao gồm cả tên của điều phối viên tại sự kiện và các trường IHE khác, khi sự tham gia của nhiều trường IHE diễn ra tại một địa điểm, cũng là những thông tin quan trọng cần được duy trì và chia sẻ khi cần thiết và được cho phép.
 • Quý vị có thể tìm thấy các ví dụ khác về thông tin hữu ích trong công cụ Tạm Thời Có Thể Tùy Chỉnh về Ứng Phó và Đánh Giá Kiểm Soát Lây Nhiễm tại Nơi Làm Việc Không Phải Cơ Sở Y Tế (WICAR) - Bệnh vi-rút Corona 2019 (COVID-19).pdf icon
 • Lưu ý rằng tất cả các hoạt động và thông tin mà trường IHE thu thập phải được giới hạn trong bối cảnh IHE và phải tuân thủ các luật hiện hành của liên bang, tiểu bang, bộ lạc, địa phương và lãnh thổ, luật và các quy định về sức khỏe/y tế và nơi làm việc.

Thực hiện các chính sách linh hoạt và không áp dụng hình phạt

Hỗ trợ sinh viên, giáo viên và nhân viên đã chẩn đoán mắc COVID-19 và có khả năng phơi nhiễm COVID-19 ở nhà và cách xa người khác phù hợp với hướng dẫn của CDC và như khuyến nghị như nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của họ.


Đảm bảo quyền riêng tư và bảo mật cho những cá nhân đã được chẩn đoán mắc COVID-19 hoặc có khả năng đã phơi nhiễm với COVID-19.

Điều này rất quan trọng trong việc duy trì niềm tin của sinh viên, nhân viên và giáo viên và là điều cần thiết để tuân thủ pháp luật.

Hỗ trợ sở y tế truy dấu tiếp xúc

Các sở y tế của tiểu bang, bộ lạc, địa phương và lãnh thổ có thẩm quyền pháp lý để hoàn thành việc truy dấu tiếp xúc.  Các hoạt động của trường IHE nên bổ sung cho các hoạt động của sở y tế để đảm bảo thông tin về tất cả cá nhân bị phơi nhiễm được ghi chép lại một cách an toàn và được theo dõi phù hợp. Khi phù hợp, IHE và các sở y tế nên thiết lập các chính sách và quy trình trước khi xác định một ca bệnh trong cơ sở. IHE có quan tâm, chuyên môn và nguồn lực để thực hiện vai trò chủ động trong việc nghiên cứu ca bệnh và truy dấu tiếp xúc trong bối cảnh IHE, nên thực hiện các bước tiếp theo trong việc lên kế hoach triển khai các chương trình tại IHE nhằm hỗ trợ hoạt động nghiên cứu ca bệnh và truy dấu tiếp xúc vì COVID-19:

 • Xác định vai trò, trách nhiệm, truyền thông, các yêu cầu về báo cáo và dữ liệu với sở y tế và bắt đầu các thỏa thuận chính thức, nếu thích hợp. Có nhiều loại trường IHE (vd. các trường đại học lớn có ký túc xá, cơ sở chăm sóc sức khỏe, trường học nhỏ có nhóm sinh đi lại thường xuyên từ nhà) và nhiều cấu trúc khác để thu hút sự tham gia của nhân viên/giáo viên (vd. người trợ giảng, nhân viên hợp đồng), sinh viên (vd. thực tập sinh, sinh viên giảng bài, luân phiên lâm sàng) và cộng đồng (vd. địa điểm ca nhạc của IHE, mua sắm bán lẻ, công viên nghiên cứu). Tùy vào cấu trúc của IHE và sự hiện diện của tổ chức trong cộng đồng, mức độ tương tác với cộng đồng sẽ khác nhau. Thông thường, phạm vi nghiên cứu ca bệnh và truy dấu tiếp xúc cho IHE được hạn chế trong phạm vi tiếp cận với sinh viên, nhân viên và giáo viên của trường. Điều quan trọng là IHE và các sở y tế hợp tác nhằm đảm bảo truy dấu tiếp xúc trong số các thành viên cộng đồng và làm việc chặt chẽ với nhân viên của thành phố/quận để cùng nhau liên lạc liên quan tới các địa điểm phơi nhiễm tiềm ẩn trong cộng đồng.
 • Tìm hiểu Bộ Luật về Sức Khỏe và An Toàn liên quan đến điều tra ca bệnh và truy dấu tiếp xúc, ADA, Khoản mục 504, Sức Khỏe Nghề Nghiệp, FERPA và các luật, quy định và hướng dẫn liên quan khác. Tham khảo các chương trình sức khỏe nghề nghiệp để xác định các chính sách và thực hành liên quan đến nhân viên và giáo viên của IHE.
 • Xác định nhân viên IHE phù hợp để lãnh đạo, giám sát và đảm bảo chất lượng cho các hoạt động nghiên cứu ca bệnh và truy tìm người tiếp xúc.
 • Xác định nhân viên thích hợp để thực hiện các hoạt động nghiên cứu ca bệnh và truy tìm người tiếp xúc. Thông thường, các sở y tế hợp tác với các chương trình sức khỏe nghề nghiệp, y tế, hoặc đội ngũ nhân viên được đào tạo về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp, có thể tiến hành một số khía cạnh trong việc truy tìm người tiếp xúc một cách chính thức và bảo mật.  Trường IHE phải đảm bảo tuân thủ luật về quyền riêng tư và OSHA của liên bang, tiểu bang, bộ lạc, địa phương và lãnh thổ trong việc lựa chọn nhân viên và thực hiện các hoạt động nghiên cứu ca bệnh và truy tìm người tiếp xúc với  sinh viên, nhân viên và giáo viên.
 • Cung cấp kiến thức và đào tạo kỹ năng cho nhân viên thực hiện nghiên cứu ca bệnh và truy tìm người tiếp xúc. Trang web của CDC có các thông tin về đào tạo. Trường IHE phải đảm bảo các chương trình đào tạo và nguồn lực được phối hợp với các sở y tế địa phương để duy trì chương trình liên kết trong khu vực phân quyền.
 • Xác định vai trò và trách nhiệm đối với các phòng khám/chương trình về sức khỏe nghề nghiệp của trường IHE và trung tâm y tế học đường, phân biệt giữa vai trò là nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe với trách nhiệm báo cáo ca bệnh và vai trò như (các) cố vấn trong việc nghiên cứu ca bệnh, truy tìm người tiếp xúc và ứng phó với các đợt bùng phát khi có ca nhiễm COVID-19 được xác định trong môi trường IHE. Các trường IHE phải đảm bảo tuân thủ luật liên bang, tiểu bang, bộ lạc, địa phương và lãnh thổ và luật sức khỏe nghề nghiệp trong việc xác định trách nhiệm cụ thể của nhân viên phòng khám IHE và trung tâm y tế học đường với sinh viên, nhân viên và giáo viên trong việc nghiên cứu ca bệnh COVID-19, truy tìm người tiếp xúc và ứng phó với bùng phát dịch bệnh.
 • Đảm bảo tính bảo mật, quyền riêng tư và đào tạo bảo mật dữ liệu và các thỏa thuận bảo mật đã ký cho tất cả nhân viên thực hiện việc nghiên cứu ca bệnh và truy tìm người tiếp xúc. Nhận thức về luật liên bang, tiểu bang, bộ lạc, địa phương và lãnh thổ liên quan đến quyền riêng tư và bảo mật của bệnh nhân nên được ưu tiên. Để biết thêm thông tin về tính bảo mật, vui lòng xem hướng dẫn của CDC về Bảo Mật và Đồng Thuận.
 • Xây dựng các chính sách và thủ tục để nghiên cứu ca bệnh và truy tìm người tiếp xúc giữa sinh viên, nhân viên và giáo viên. Quản lý trường IHE và nhân viên y tế công cộng nên cùng hợp tác để xác định thông tin nào là cần thiết để thông báo chính xác cho  sinh viên, nhân viên hoặc giáo viên có khả năng bị phơi nhiễm, ai là người thích hợp nhất để chuyển giao thông tin đó và làm sao để chuyển giao thông tin đó một cách an toàn. IHE nên xem xét Hướng dẫn tạm thời về việc xây dựng kế hoạch truy dấu tiếp xúc nghiên cứu ca bệnh COVID-19, Nghiên cứu ca bệnh và truy dấu tiếp xúc tại các nơi làm việc không phải là cơ sở y tế: thông tin dành cho chủ hãng sởcác nguồn tài liệu về Truy dấu tiếp xúc khác để thông báo về việc xây dựng các chính sách và thủ tục.
 • Phối hợp cùng các nhân viên y tế công cộng của tiểu bang, bộ lạc, địa phương hoặc lãnh thổ xem xét các yếu tố dữ liệu cần thiết để điều tra ca bệnh và xác định phương pháp tốt nhất để thu thập thông tin cần thiết. Các hệ thống quản lý dữ liệu hành chính tại trường IHE có thể khác nhau rất nhiều về thiết kế và khả năng truy cập. Thông tin liên quan đến điều tra ca bệnh và truy dấu tiếp xúc có thể được cung cấp bởi sở y tế. Những thông tin cá nhân cụ thể bao gồm số điện thoại, đặc điểm nhân khẩu học và lịch học có thể giúp các nhân viên y tế tăng tốc độ hoàn thành quy trình thông báo về phơi nhiễm. Bảo đảm quyền riêng tư và bảo mật thông tin của người được chẩn đoán và có khả năng phơi nhiễm với COVID-19 có ý nghĩa rất quan trọng trong việc duy trì niềm tin của sinh viên, giáo viên và nhân viên. Những phương pháp bảo mật (như email bảo mật, cổng thông tin thông báo, giao thức FTP bảo mật, v.v.) thông tin về người tiếp xúc đến sở y tế sẽ ngăn chặn việc tiết lộ trái phép thông tin cá nhân.
 • Nhân viên sở y tế sẽ cung cấp chương trình đào tạo hoặc ngôn ngữ để thảo luận phù hợp về các ca bệnh và trường hợp phơi nhiễm mà không làm lộ thông tin danh tính cá nhân. Các trường IHE nên xác định nhân viên cần thiết để thu thập và truyền tải thông tin cũng như chuẩn bị trả lời, ở mức tối thiểu, những câu hỏi sau:
  • Cách thức giúp quý vị nhanh chóng xác định mọi người trong lớp học hoặc không gian chung tại một thời điểm cụ thể? Thông tin này được truy xuất từ hệ thống dữ liệu IHE như thế nào? Có cần phải xác định người tiếp xúc chỉ từng người một hay có thể truy cập thông tin về tiếp xúc nhóm (ví dụ: tất cả học sinh trong một lớp học)?
  • Cách thức xác định nhanh chóng nếu ăn uống hoặc dùng bữa chung?  Cách thức thu thập những thông tin này?
  • Các hoạt động ngoại khóa được ghi chép và ghi lại như thế nào?
  • Cách xác định những người có tiếp xúc cá nhân với hộ gia đình và người sẽ thực hiện thông báo về phơi nhiễm và các giới thiệu liên quan tại những địa điểm khác nhau (ví dụ: bạn cùng nhà tại nơi ở hiện tại, bao gồm nhà ở cho sinh viên hoặc nhà ở cộng đồng; các thành viên trong gia đình, bao gồm cả trẻ em có thể theo học các trường khác, nơi trông trẻ hoặc các cơ sở trông trẻ còn nhỏ và những người thân khác)?
 • Công nghệ có thể hỗ trợ nghiên cứu ca bệnh, theo dõi triệu chứng và truy dấu tiếp xúc nhưng không thể thay thế nhân viên phỏng vấn, tư vấn và cung cấp hỗ trợ cho những người bị ảnh hưởng bởi COVID-19. Có hai loại công nghệ chủ yếu có thể góp phần vào quá trình truy dấu tiếp xúc: các công cụ quản lý ca nhiễm - giúp tăng cường thu thập thông tin từ các hệ thống giám sát, tăng cường thu thập dữ liệu và cung cấp những công cụ quản lý nguồn nhân lực (như việc giám sát triệu chứng của các ca bệnh và người tiếp xúc qua tin nhắn SMS tự động); hai là các công cụ truy dấu khoảng cách gần và thông báo phơi nhiễm-loại công cụ chọn tham gia tự nguyện để tăng cường truy dấu người tiếp xúc truyền thống bằng cách sử dụng Bluetooth hoặc GPS. Các công cụ kỹ thuật số dùng để hỗ trợ việc truy dấu người tiếp xúc cần xem xét đảm bảo tuân thủ theo các quy định và luật của liên bang, tiểu bang, bộ lạc, địa phương và lãnh thổ. Các công cụ này phải được xem xét, phát triển và thực hiện với sự phối hợp của nhân viên y tế công cộng bằng việc áp dụng các kế hoạch đánh giá hiệu quả. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo Hướng Dẫn Triển Khai và Sử Dụng Các Công Cụ Kỹ Thuật Số Để Tăng Cường Truy Dấu Tiếp Xúc Truyền Thống pdf icon[125 KB, 5 trang] của CDC.

IHE có thể là nguồn lực tuyệt vời

Các IHE với kiến thức chuyên môn phù hợp có thể là nguồn lực tuyệt vời cho các sở y tế tiểu bang, bộ lạc, địa phương và vùng lãnh thổ khi họ mở rộng việc nghiên cứu ca bệnh và truy dấu tiếp xúc nhằm ứng phó với COVID-19.

Trong một số trường hợp, mối quan hệ hợp tác này thể hiện dưới hình thức tham gia hợp tác và trong một số trường hợp khác có thể cần có thỏa thuận chính thức để đảm bảo tuân thủ luật về sức khỏe và an toàn của tiểu bang, bộ lạc, địa phương và vùng lãnh thổ liên quan tới thẩm quyền triển khai việc nghiên cứu ca bệnh và truy dấu tiếp xúc và đảm bảo quyền riêng tư, tính bảo mật và an ninh dữ liệu. Có một số lĩnh vực, IHE có thể là nguồn lực để các sở y tế cải thiện hoạt động nghiên cứu ca bệnh và truy dấu tiếp xúc, bao gồm nhưng không giới hạn đối với:

 • Cải thiện bộ kỹ năng nghiên cứu ca bệnh và truy dấu tiếp xúc. Kiến thức chuyên môn của giảng viên tại IHE trong các chương trình y tế công cộng, dịch tễ học và ứng phó với việc bùng phát dịch có thể có ích trong việc phát triển các chương trình đào tạo từ xa. Các kiến thức chuyên môn bổ sung trong việc phát triển các mô-đun đào tạo về việc xây dựng kỹ năng tương tác hỗ trợ hiểu biết vè văn hóa, khả năng phục hồi của bệnh nhân hoặc khách hàng và khuyến khích các hành vi bảo vệ sức khỏe có thể hữu ích trong việc cải thiện các kỹ năng giao tiếp cho các nhà nghiên cứu ca bệnh và người truy dấu tiếp xúc.
 • Đánh giá các chương trình nghiên cứu ca bệnh và truy dấu tiếp xúc. Giảng viên của IHE có kiến thức chuyên môn về việc đánh giá chương trình có thể là nguồn lực cực kỳ quý giá trong việc ứng phó với COVID-19. Việc hợp tác trong hoạt động đánh giá các quy trình và kết quả nghiên cứu ca bệnh và truy dấu tiếp xúc, liên tục cải thiện chất lượng và xác định các biện pháp thực hành khả quan là khâu quan trọng trong việc triển khai một chương trình hiệu quả.
 • Việc cung cấp hỗ trợ kỹ thuật nhằm cải thiện các kết quả nghiên cứu ca bệnh và truy dấu tiếp xúc. Một số IHE có kiến thức chuyên môn trong việc tham gia cộng đồng, phát triển các cộng đồng thực hành hoặc có hiểu biết sâu sắc về các yếu tố văn hóa phải đối mặt bởi các quốc gia bộ lạc, người tị nạn, người nhập cư, người di cư và những nhóm dân cư dễ bị tổn thương khác như các cộng đồng có thu nhập thấp hơn. Khi các sở y tế thực hiện các bước hướng tới việc xây dựng các chương trình nghiên cứu ca bệnh và truy dấu tiếp xúc với các dịch vụ phù hợp về văn hóa, hỗ trợ kỹ thuật từ các chuyên gia về lĩnh vực đó có thể giúp tinh chỉnh các công cụ và thông điệp của chương trình. Nhân sự của IHE cũng có thể hợp tác với các sở y tế để hành động với tư cách là các nhà hỗ trợ và làm cầu nối đối thoại với các cộng đồng bị ảnh hưởng.
 • Việc cung cấp nhân viên cho các chương trình nghiên cứu ca bệnh và truy dấu tiếp xúc của sở y tế. Một số IHE đã phát triển thỏa thuận chính thức với các sở y tế tiểu bang, bộ lạc, địa phương và vùng lãnh thổ để cung cấp nhân viên cho việc mở rộng hoạt động nghiên cứu ca bệnh và truy dấu tiếp xúc. Luật pháp và quy định xác định các hạn chế và linh hoạt để triển khai việc nghiên cứu ca bệnh và truy dấu tiếp xúc khác nhau tùy theo khu vực phân quyền. Do đó, vai trò và trách nhiệm của IHE trong việc nghiên cứu ca bệnh và truy dấu tiếp xúc nên được thảo luận và xác định có sự phối hợp với nhân viên sở y tế tiểu bang, bộ lạc trước khi bắt đầu các hoạt động. Những thỏa thuận này có thể ở một số hình thức bao gồm:
  • IHE chấp nhận trách nhiệm để quản trị và triển khai nghiên cứu ca bệnh và truy dấu tiếp xúc của những ca có thể nhiễm và đã xác nhận nhiễm COVID-19 trong số nhân viên, sinh viên và giảng viên;
  • IHE thực hiện các hoạt động truy dấu tiếp xúc trong cộng đồng của ca bệnh liên quan tới các ca bệnh được xác định qua sinh viên, nhân viên và giáo viên của IHE;
  • IHE triển khai công việc thay mặt cho sở y tế với tránh nhiệm rộng hơn để hỗ trợ việc quản trị và triển khai truy dấu tiếp xúc trong cộng đồng;
  • IHE tạo ra các cơ hội (vd. lực lượng tình nguyện viên) và các chính sách (vd. tín chỉ học thuật cho các giờ hoạt động đã thực hiện) để khuyến khích sinh viên, nhân viên và giáo viên với kiến thức chuyên môn phù hợp (vd. dịch tễ học, y tế công cộng, sức khỏe cộng đồng, sinh viên điều dưỡng, sinh viên y khoa) để hỗ trợ các chương trình nghiên cứu ca bệnh hoặc truy dấu tiếp xúc của sở y tế;
  • Những sinh viên, nhân viên hoặc giáo viên muốn thu thêm kinh nghiệm trong hoạt động ứng phó với COVID-19 có thể làm việc theo ca với chương trình nghiên cứu ca bệnh hoặc truy dấu tiếp xúc.

CDC khuyến khích hợp tác giữa các trường IHE và sở y tế để tăng cường mở rộng quy mô cơ sở hạ tầng truy dấu tiếp xúc và nghiên cứu ca bệnh. Sinh viên, nhân viên và giáo viên IHE có thể là đối tượng hữu ích cho việc nghiên cứu ca bệnh và truy dấu tiếp xúc tại IHE. Sinh viên trong các chương trình y tế công cộng có thể được cân nhắc tuyển dụng vì họ sẽ có kiến thức cơ bản về các nguyên tắc dịch tễ học và cũng có thể có kinh nghiệm làm việc với sở y tế tiểu bang, bộ lạc, địa phương hoặc vùng lãnh thổ. Các sinh viên từ các tổ chức đại diện cho các nhóm dân tộc hoặc thiểu số, các nhóm dân cư sinh viên hoặc các nhóm dân cư khác có tỉ lệ ca bệnh không tương xứng, hoặc các cộng đồng khó tiếp cận có thu nhập thấp hơn, có thể là đối tượng hữu ích trong việc nâng cao năng lực văn hóa cho nhân viên nghiên cứu ca bệnh và truy dấu tiếp xúc. Lãnh đạo tổ chức sinh viên, những  người là lãnh đạo học xá đáng tin cậy và hiểu rõ tầm quan trọng và tính bảo mật của của quy trình truy dấu tiếp xúc cũng có thể là lực lượng làm việc hiệu quả. Bất kể cấu trúc, việc lên kế hoạch hợp tác, xác định rõ ràng vai trò và trách nhiệm, đào tạo toàn diện và đảm bảo chất lượng liên tục là yếu tố quan trọng nhằm đảm bảo thành công cho hoạt động nghiên cứu ca bệnh và truy dấu tiếp xúc.

Tham Khảo

1. Lewis M, Sanchez R, Auerbach S, et al (2020). MMWR Báo Cáo Hàng Tuần về Mắc Bệnh và Tử Vong 2020;69:830-835. DOI: http://dx.doi.org/10.15585/mmwr.mm6926e1biểu tượng bên ngoài.

2. Gressman P and Peck J (2020). Simulating COVID-19 in a University Environment truy xuất từ: https://arxiv.org/pdf/2006.03175.pdf pdf icon[PDF - 30 trang]external icon

3. Weeden K and Cornwell B (2020). The Small World Network of College Classes: Implications for Epidemic Spread on a University Campus. Truy xuất từ: https://biology.usu.edu/covid19/weedencornwell_small_world_campus.pdf pdf icon[27 trang, 2.3 MB]external icon