Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang web này được cập nhật thường xuyên. Một số nội dung có thể còn bằng tiếng Anh cho đến khi được dịch hết.

Cập nhật quan trọng: Cơ sở y tế
CDC đã cập nhật một số phương thức chọn lọc để vận hành hệ thống y tế hiệu quả nhằm thích ứng với hoạt động tiêm chủng COVID-19. Tìm hiểu thêm
BẢN CẬP NHẬT
Với bằng chứng mới về biến thể B.1.617.2 (Delta), CDC đã cập nhật hướng dẫn dành cho những người được tiêm chủng đầy đủ. CDC khuyến nghị tất cả giáo viên, nhân viên, học sinh và khách đến trường K-12 nên đeo khẩu trang bất kể tình trạng tiêm chủng của họ như thế nào. Học sinh sẽ trở lại học toàn thời gian trên lớp vào mùa thu và nên áp dụng các chiến lược phòng ngừa theo lớp tại trường.
BẢN CẬP NHẬT
Nhà Trắng tuyên bố rằng du khách quốc tế bắt buộc phải có tiêm vắc-xin trước khi vào Hoa Kỳ và có hiệu lực từ ngày 8 tháng 11 năm 2021. Đối với các mục đích vào Hoa Kỳ, vắc-xin được chấp nhận sẽ bao gồm các vắc-xin nằm trong danh sách được sử dụng khẩn cấp của WHO và được FDA phê duyệt hay cho phép sử dụng. Thông tin thêm có ở đây.
BẢN CẬP NHẬT
Yêu cầu khi du lịch vào Hoa Kỳ đang thay đổi, bắt đầu từ 8, 2021 tháng 11. Thông tin thêm có tại đây.

Hướng dẫn dành cho các Trường Bậc Đại Học (IHE)

Hướng dẫn dành cho các Trường Bậc Đại Học (IHE)
Cập nhật ngày 7 tháng 2 năm 2022
In
biểu tượng cảnh báo

Do lệnh tòa, có hiệu lực ngay lập tức và kể từ ngày 18 tháng 4, 2022, Lệnh yêu cầu đeo khẩu trang trên các phương tiện giao thông công cộng và tại các đầu mối giao thông của CDC ban hành ngày 29 tháng 1, 2021 không còn hiệu lực. Do đó, CDC sẽ không thực thi Lệnh. CDC tiếp tục khuyến cáo mọi người đeo khẩu trang tại các địa điểm giao thông công cộng trong nhà vào thời điểm này.

Các khuyến cáo mới về Mức Độ COVID-19 Trong Cộng Đồng của CDC thống nhất các biện pháp phòng ngừa dành cho các cơ sở giáo dục với các cơ sở cộng đồng khác. CDC đang trong quá trình cập nhật trang với các khuyến cáo mới này. Nội dung cập nhật sẽ được đăng ở đây khi có thông tin.

Các điểm chính

Bản hướng dẫn này chỉ mang tính bổ sung và không thay thế cho bất kỳ đạo luật, quy tắc và quy định hiện hành nào về an toàn và sức khỏe của liên bang, tiểu bang, bộ lạc, địa phương hay vùng lãnh thổ mà các IHE phải tuân thủ.

 • Bản hướng dẫn này cung cấp các nguồn thông tin mà ban giám hiệu IHE có thể sử dụng để phòng ngừa sự lây truyền của SARS-CoV-2 ở sinh viên, giảng viên và nhân viên.
 • Ban giám hiệu IHE có thể giúp bảo vệ sinh viên, giảng viên và nhân viên cũng như làm chậm sự lây lan của COVID-19 bằng cách khuyến khích tiêm chủng và sử dụng Hướng dẫn của CDC dành cho các IHE.
 • Các IHE có thể giúp tăng mức độ chấp nhận vắc-xin ở sinh viên, giảng viên và nhân viên bằng cách cung cấp thông tin về việc tiêm chủng COVID-19, thúc đẩy niềm tin và sự tin tưởng vào vắc xin cũng như xây dựng các chính sách, thông lệ mang tính hỗ trợ, giúp cho việc tiêm vắc-xin được dễ dàng và thuận tiện nhất có thể.
 • Các IHE có thể giữ một vai trò quan trọng trong việc mời và thúc đẩy tiêm chủng nhằm giúp tăng tỷ lệ sinh viên, giảng viên và nhân viên được tiêm chủng, giúp làm chậm sự lây lan của COVID-19 và tránh gián đoạn hoạt động học tập trực tiếp.
 • CDC khuyến cáo tất cả mọi người đeo khẩu trang ở nơi công cộng tại các khu vực có mức độ lây truyền đáng kể hoặc cao.
 • CDC khuyến cáo thời gian cô lập tối thiểu 5 ngày đối với tất cả mọi người và cách ly tối thiểu năm ngày tròn với những người chưa được tiêm nhắc vắc-xin ngừa COVID-19. Người mắc bệnh nghiêm trọng với COVID-19 và người có hệ miễn dịch bị suy yếu có thể cần cô lập tại nhà lâu hơn. Để biết chi tiết, hãy xem nội dung Cách ly và Cô lập.
 • Nhà ở chung (ví dụ như ký túc xá) tại các trường cao đẳng, đại học được xem là môi trường tập trung có nguy cơ thấp hơn do nguy cơ gây kết quả sức khỏe nghiêm trọng thấp hơn (như nhập việntử vong) có liên quan đến thanh thiếu niên. Vì vậy, CDC khuyến cáo nơi ở chung tại các IHE nên tuân thủ hướng dẫn chung cho người dân về cách ly và cô lập.
 • Trước khi bắt đầu mỗi học kỳ, các IHE nên triển khai chiến lược xét nghiệm sàng lọc khi nhập học, tối thiểu là cho người chưa được tiêm nhắc, bao gồm những người sống ngoài khu trường sở.
 • Các IHE nên xúc tiến việc tăng cường xét nghiệm sàng lọc hàng loạt cho sinh viên, giảng viên và nhân viên, tối thiểu là cho người chưa được tiêm nhắc, ngoài việc nghiên cứu ca bệnh và truy vết tiếp xúc nhanh chóng trong bối cảnh lây truyền cộng đồng ở mức trung bình, đáng kể hoặc cao.

Tóm tắt các thay đổi gần đây

 • Cập nhật hướng dẫn để phản ánh khuyến cáo mới về việc cô lập người mắc COVID-19 cũng như khuyến cáo dành cho người tiếp xúc gần với người mắc COVID-19, bao gồm nơi ở chung (như ký túc xá), nơi được xem là môi trường tập trung.
 • Cập nhật hướng dẫn để bỏ bớt hướng dẫn cụ thể cho các IHE nơi tất cả mọi người đều đã tiêm chủng đầy đủ và hướng dẫn cho những IHE nơi không phải ai cũng đã được tiêm chủng đầy đủ.
 • Cập nhật hướng dẫn dành cho nơi ở chung trong IHE để cân nhắc đến việc xét nghiệm diện rộng nếu khó quản lý việc truy vết tiếp xúc.
 • Cập nhật hướng dẫn để phản ánh những khuyến cáo mới nhất về các loại khẩu trang và khuyến cáo đeo khẩu trang.

Xem các thông tin cập nhật trước đó

Giới thiệu

Hướng dẫn này dành cho bất cứ trường Bậc Đại Học (IHE) nào tổ chức giảng dạy hoặc giáo dục trên cấp trung học phổ thông, chẳng hạn như các trường đại học, cao đẳng, bao gồm cao đẳng cộng đồng và cao đẳng kỹ thuật.

Ban giám hiệu IHE có thể cộng tác với viên chức y tế công cộng của bộ lạc, tiểu bang, địa phương và địa hạt và căn cứ theo luật áp dụng để xác định cách triển khai hướng dẫn của CDC, đồng thời cân nhắc đến các nhu cầu và điều kiện của IHE đó trong tình hình cộng đồng địa phương của họ. Ban giám hiệu IHE nên cân nhắc đến các lưu ý về công bằng y tế để thúc đẩy tiếp cận dịch vụ y tế công bằng. Bản hướng dẫn này không thay thế bất kỳ đạo luật, quy tắc và quy định hiện hành nào về an toàn và sức khỏe của liên bang, tiểu bang, bộ lạc, địa phương hay địa hạt mà IHE phải tuân thủ.

Bộ Giáo Dục có một sổ tay bổ sung cho hướng dẫn này, Sổ tay COVID-19 Ấn bản 3: Chiến lược Vận hành An toàn và Giải quyết Tác động của COVID-19 đối với Sinh viên, Giảng viên và Nhân viên bậc giáo dục đại học của Bộ Giáo Dục pdf icon[4.87 MB, 57 Trang]external icon

Các chiến lược ngăn ngừa nhằm giảm lây truyền SARS-CoV-2 trong các IHE

Nên căn cứ vào nhiều yếu tố để xem xét cách triển khai tối ưu các chiến lược phòng ngừa theo lớp của IHE. Lý tưởng nhất là có thể cân nhắc đến cả số người trực tiếp hiện diện tại khu trường sở và cộng đồng xung quanh. Các yếu tố chính nên cân nhắc gồm có:

 • Mức độ lây truyền cộng đồng của COVID-19
 • Tỷ lệ tiêm chủng COVID-19 trong cộng đồng và ở sinh viên, giảng viên và nhân viên.
 • Khó khăn trong năng lực của hệ thống y tế trong cộng đồng
 • Khả năng tiếp cận nguồn lực xét nghiệm vi-rút COVID-19 đối với giảng viên, nhân viên và sinh viên
 • Sử dụng một chương trình xét nghiệm sàng lọc vi-rút COVID-19 cho giảng viên, sinh viên và nhân viên. Việc xét nghiệm cung cấp một lớp phòng ngừa quan trọng, đặc biệt là ở các khu vực có mức lây truyền cộng đồng trung bình, đáng kể hoặc cao
 • Các đợt bùng phát dịch và xu hướng gia tăng của COVID-19 tại các IHE hoặc cộng đồng xung quanh

Hãy thảo luận về các yếu tố này với đối tác y tế công cộng địa phương hoặc tiểu bang. Các đợt bùng phát dịch có thể và có xảy ra tại các IHE. Việc lập kế hoạch cẩn thận có thể giúp các IHE đưa ra quyết định về các chiến lược phòng ngừa và các bước cần thực hiện để hạn chế lây truyền, tránh bùng phát khi có thể và ngăn chặn bùng phát khi chúng xảy ra.

Các chiến lược phòng ngừa

Ban giám hiệu IHE nên lập ra các chương trình và chính sách tạo thuận lợi cho việc áp dụng và triển khai các chương trình phòng ngừa để làm chậm sự lây lan của COVID-19 tại IHE và trong cộng đồng địa phương. Những chiến lược phòng ngừa dựa trên bằng chứng, bao gồm tiêm chủng, đều phải được thực hiện và phân lớp trong môi trường IHE. Các chiến lược phòng ngừa chính bao gồm:

CDC khuyến cáo tất cả mọi người đều nên đeo khẩu trang hoặc mặt nạ vừa vặn ở tất cả các khu vực công cộng trong nhà và ở những nơi có mức độ lây truyền cộng đồng đáng kể hoặc cao.

Đề xuất và thúc đẩy hoạt động tiêm chủng COVID-19

Các IHE có thể giữ một vai trò quan trọng trong việc mời và thúc đẩy tiêm chủng nhằm giúp tăng tỷ lệ sinh viên, giảng viên và nhân viên được tiêm chủng, giúp làm chậm sự lây lan của COVID-19 và tránh gián đoạn hoạt động học tập trực tiếp.

Tiêm chủng là chiến lược phòng ngừa hàng đầu để bảo vệ mọi người trước căn bệnh COVID-19. Ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy những người được tiêm nhắc vắc-xin có nguy cơ mắc bệnh nghiêm trọng và tử vong do COVID-19 thấp hơn đáng kể so với người chưa được tiêm chủng. CDC khuyến cáo rằng, tất cả các giảng viên, nhân viên và sinh viên đều nên tiêm chủng ngay khi có thể và tiếp tục tiêm đúng hạn bao gồm tiêm nhắc khi có thể.

Khi phát sinh lây nhiễm ở những người đã tiêm chủng, bệnh trạng của họ có xu hướng nhẹ hơn người chưa được tiêm chủng. Ngay cả người đã tiêm vắc-xin thì khi nhiễm bệnh vẫn có thể truyền bệnh và làm lây lan vi-rút sang người khác. Để giảm nguy cơ nhiễm SARS-CoV-2, vi-rút gây bệnh COVID-19, và làm lây lan sang người khác, các sinh viên, giảng viên và nhân viên nên tiếp tục sử dụng các chiến lược phòng ngừa theo lớp.

Các IHE có thể giúp tăng cường khả năng tiếp nhận vắc-xin trong sinh viên, giảng viên và nhân viên bằng cách cung cấp thông tin và cung cấp dịch vụ tiêm chủng COVID-19, thúc đẩy sự tin tưởng và niềm tin vào vắc xin cũng như thiết lập các chính sách và phương thức thực hiện hỗ trợ giúp việc tiêm chủng trở nên càng dễ dàng và thuận tiện càng tốt. Ban giám hiệu IHE có thể tham khảo Chương trình tiêm chủng tại nơi làm việc của CDC như tài liệu hướng dẫn giúp chuẩn bị cho việc tiêm chủng tại khu trường sở.

Để tăng khả năng tiếp cận vắc-xin, IHE có thể:

 • Tiến hành tiêm chủng tại chỗ ngay tại cơ sở IHE hoặc điểm tiêm chủng địa phương thông qua các mối quan hệ đối tác (VD: phòng khám sức khỏe sinh viên và nghề nghiệp hiện hữu, các phòng khám tiêm chủng tạm thời do IHE vận hành, phòng khám tiêm chủng lưu động được đưa tới IHE, v.v.).
 • Cân nhắc tổ chức một phòng khám tiêm chủng hàng loạt hoặc lập ra những điểm tiêm chủng nhỏ hơn trong khu trường sở để thúc đẩy việc tiêm chủng.
 • Kết nối với sở y tế hoặc hệ thống y tế tiểu bang hay địa phương để tìm hiểu xem có thể làm những gì.
  • Nếu quý vị chưa bắt đầu làm việc với sở y tế tiểu bang hoặc địa phương, hãy cân nhắc liên hệ với họ để được hỗ trợ thúc đẩy và triển khai tiêm chủng trong cộng đồng IHE. Sở y tế địa phương hoặc tiểu bang có thể hỗ trợ điều phối các phòng khám tiêm chủng và cung cấp chuyên môn về vắc-xin tại địa phương.
  • Tham khảo hướng dẫn của CDC để được giúp lên kế hoạch lập phòng khám tiêm chủng tại các địa điểm vệ tinh, tạm thời hoặc ngoài cơ sở.
  • Tham khảo trang mạng của Hiệp Hội Sức Khỏe các Trường Cao Đẳng, Đại Học Hoa Kỳexternal icon để xem tổng hợp các hướng dẫn và nguồn lực hỗ trợ tổ chức phòng khám tiêm chủng hàng loạt cũng như các biện pháp thực hiện tốt nhất khác.
 • Sử dụng những người đưa tin đáng tin cậy để thúc đẩy việc tiêm chủng, bao gồm sinh viên đang theo học và cựu sinh viên.
 • Cân nhắc tổ chức nhiều địa điểm và thời gian tiêm chủng để phù hợp với lịch học và làm việc của sinh viên.
 • Tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp cận với các dịch vụ tiêm chủng ngoài cơ sở trong cộng đồng (ví dụ: nhà thuốc, phòng tiêm chủng lưu động được thiết lập tại các địa điểm cộng đồng, quan hệ đối tác với sở y tế địa phương, trung tâm chăm sóc sức khỏe và các phòng khám cộng đồng khác, quan hệ đối tác với các tổ chức sinh viên).
  • Truy cập vaccines.gov để tìm hiểu những nơi mà sinh viên có thể được tiêm chủng trong cộng đồng và chỉ rõ những điểm gần khu trường sở.
  • Cung cấp phương tiện đưa đón miễn phí đến điểm tiêm chủng ngoài cơ sở cho những sinh viên cần được trợ giúp.
 • Đưa ra các phương án nghỉ bệnh linh hoạt, mang tính hỗ trợ (VD: nghỉ bệnh có lương), theo luật áp dụng và chính sách của IHE, dành cho những nhân viên gặp phải tác dụng phụ sau khi tiêm chủng. Xem các lưu ý sau tiêm chủng dành cho nơi làm việc của CDC để biết thêm thông tin.
 • Đưa ra các phương án nghỉ học có phép linh hoạt cho các sinh viên đi tiêm chủng và những bạn gặp tác dụng phụ sau khi tiêm.

Để thúc đẩy việc tiêm chủng, IHE có thể

 • Xây dựng thông điệp giáo dục cho các chiến dịch tiêm chủng để tạo dựng niềm tin vào vắc-xin và cân nhắc mời lãnh đạo sinh viên và các vận động viên làm phát ngôn viên.
 • Đề nghị sinh viên và các tổ chức được nể trọng khác trong các cộng đồng IHE giúp xây dựng niềm tin vào vắc-xin COVID-19 và thúc đẩy lợi ích của việc tiêm vắc-xin.
 • Đề nghị các sinh viên, giảng viên và nhân viên thúc đẩy nỗ lực tiêm chủng trong các nhóm giao lưu và cộng đồng của họ.

Một số cộng đồng và nhóm nhất định đã phải chịu ảnh hưởng nặng nề do căn bệnh COVID-19 cùng những hệ quả nghiêm trọng, và một số cộng đồng có thể từng có những trải nghiệm trước đây gây ảnh hưởng đến lòng tin và sự tin tưởng của họ vào hệ thống y tế. Niềm tin vào vắc-xin giữa các sinh viên, giảng viên và nhân viên có thể khác nhau. Ban giám hiệu IHE nên thiết kế phương thức truyền thông và thu hút sự tham gia của những người đưa tin đáng tin cậy trong cộng đồng, bao gồm nhân vật trên mạng xã hội, để thúc đẩy tiêm chủng ở những người còn e ngại việc tiêm chủng COVID-19.

IHE nên sử dụng cả mạng lưới IHE của mình để xây dựng và thúc đẩy một môi trường tiêm chủng an toàn và công bằng cho tất cả các sinh viên, giảng viên và nhân viên. Một số sinh viên, giảng viên hoặc nhân viên có thể không tiêm được vắc-xin COVID-19 do các bệnh hay tình trạng nào đó hay lý do khác. IHE sẽ cần xác định các chiến lược phòng ngừa, hình thức điều chỉnh và chính sách cho mọi sinh viên, giảng viên hay nhân viên không thể được tiêm chủng.

Các IHE có thể cân nhắc việc xác minh trạng thái tiêm chủng ở sinh viên, giảng viên và nhân viên của họ. Ban giám hiệu có thể quyết định quy trình xác minh hồ sơ vắc-xin theo luật pháp tiểu bang và địa phương.

Xem Bộ công cụ về vắc-xin ngừa COVID-19 dành cho các trường đại học và cao đẳng (IHE), cao đẳng cộng đồng và trường kỹ thuật để biết thêm thông tin.

Sử dụng khẩu trang liên tục và đúng cách

Khi mọi người đeo khẩu trang vừa vặn liên tục và đúng cách, họ vừa bảo vệ người khác, vừa bảo vệ chính mình. Việc sử dụng khẩu trang đúng cách và liên tục ở người chưa được tiêm nhắc là đặc biệt quan trọng khi ở trong nhà và ở nơi đông người, cũng như khi không thể duy trì khoảng cách. CDC có thông tin về các loại khẩu trang và mặt nạ khác nhau.

 • Trong nhà: Mọi người từ 2 tuổi trở lên chưa được tiêm vắc-xin COVID-19 đầy đủ và đúng hạn nên đeo khẩu trang vừa khớp đúng cách khi ở trong nhà tại các khu vực công cộng, bất kể mức lây truyền cộng đồng ra sao. Tất cả những người đã tiêm nhắc vắc-xin ngừa COVID-19 nên đeo khẩu trang ở nơi công cộng trong nhà, tại các khu vực có mức độ lây truyền đáng kể hoặc cao.
  • Quý vị có thể chọn đeo khẩu trang bất kể mức độ lây truyền trong cộng đồng ra sao, nếu quý vị hoặc ai đó trong nhà quý vị có nguy cơ cao mắc bệnh nặng hoặc có hệ thống miễn dịch suy yếu, hoặc nếu ai đó trong gia đình quý vị chưa tiêm đầy đủ, đúng hạn vắc-xin ngừa COVID-19 hoặc không đủ điều kiện để tiêm vắc-xin COVID-19.
  • Các môi trường công cộng trong nhà bao gồm lớp học, hành lang, phòng ăn và bất kỳ môi trường nào khác trong hoặc ngoài khuôn viên trường, nơi các thành viên từ các hộ gia đình khác nhau (bạn cùng phòng/bạn cùng căn suite có thể được xem là một hộ) có thể tương tác với nhau.
 • Ngoài trời: Nói chung, mọi người không cần đeo khẩu trang khi ở ngoài trời. Ở các khu vực có mức độ lây truyền đáng kể hoặc cao, mọi người có thể lựa chọn đeo khẩu trang ở ngoài trời khi phải tiếp xúc gần kéo dài với người khác, đặc biệt là nếu

Tất cả mọi người cũng nên tiếp tục đeo khẩu trang vừa vặn khi được yêu cầu theo luật, quy tắc và quy định của liên bang, tiểu bang, bộ lạc, địa phương hoặc lãnh thổ, bao gồm hướng dẫn địa phương dành cho doanh nghiệp và sở làm.

Các IHE yêu cầu đeo khẩu trang nên đưa ra các ngoại lệ cho các nhóm người sau đây:

 • Người khuyết tật không thể đeo khẩu trang hoặc không thể đeo an toàn khẩu trang vì bất kỳ lý do nào liên quan tình trạng khuyết tật, như được xác định trong Đạo Luật Người Khuyết Tật Hoa Kỳ (42 U.S.C. 12101 và nội dung sau đó).
 • Người đeo khẩu trang sẽ tạo rủi ro về an toàn, sức khỏe tại nơi làm việc hoặc yêu cầu công việc theo quy định của liên bang hay theo hướng dẫn an toàn tại nơi làm việc.

Giữ khoảng cách

Giữ khoảng cách có nghĩa là giữ khoảng cách tối thiểu 6 feet (khoảng 2 sải tay) giữa những người không cùng hộ gia đình với nhau, cả trong nhà và ngoài trời. Nhìn chung, CDC khuyến cáo những người chưa được tiêm nhắc vắc-xin ngừa COVID-19 nên tiếp tục thực hiện giãn cách, đặc biệt là nếu họ có nguy cơ mắc bệnh rất nặng cao hơn do COVID-19.

Xét nghiệm COVID-19

Xét nghiệm sàng lọc nhằm xác định những người bị nhiễm không có triệu chứng và không biết, nghi ngờ hoặc báo cáo phơi nhiễm vớiSARS-CoV-2. Nó giúp xác định các trường hợp chưa biết để có thể thực hiện các biện pháp ngăn ngừa lây truyền thêm. Xét nghiệm sàng lọc có thể có giá trị nhất ở những khu vực có tình trạng lây truyền ở mức đáng kể hoặc cao, trong các khu vực có tỉ lệ tiêm chủng thấp và tại các trường không triển khai được các chiến lược phòng ngừa khác. Xét nghiệm thường xuyên có thể tăng hiệu quả nhưng tính khả thi của việc tăng cường xét nghiệm tại các trường cần được cân nhắc. Để có hiệu quả nhất, xét nghiệm sàng lọc phải báo cáo kết quả nhanh chóng (trong vòng 24 giờ). Xét nghiệm sàng lọc nên được thực hiện theo cách đảm bảo khả năng duy trì tính bảo mật kết quả và bảo vệ quyền riêng tư của sinh viên, giảng viên và nhân viên.

Xét nghiệm sàng lọc những người không có triệu chứng nhưng gần đây đã biết hoặc nghi ngờ có phơi nhiễm với SARS-CoV-2 để xác định sớm, cô lập và phòng bệnh

Trong môi trường IHE, với sự di chuyển thường xuyên của sinh viên, giảng viên và nhân viên giữa IHE và cộng đồng, xét nghiệm sàng lọc đầu vào tại thời điểm đầu mỗi học kỳ kết hợp với xét nghiệm sàng lọc hàng loạt có thể giúp ngăn ngừa hoặc làm chậm sự lây lan của COVID-19. Một nghiên cứu cho thấy rằng 96% số trường hợp lây nhiễm có thể được ngăn ngừa bằng cách xét nghiệm sàng lọc định kỳ trong khu trường sở kết hợp với các chính sách bắt buộc và giữ khoảng cách vật lý.6 Việc đẩy mạnh xét nghiệm cũng có thể được xem xét (chẳng hạn như yêu cầu xét nghiệm để tham dự một số hoạt động trực tiếp).

 • Các sinh viên, giảng viên và nhân viên nhiễm COVID-19 SARS-CoV-2 trong 90 ngày qua và đã được phòng thí nghiệm xác nhận có thể không cần xét nghiệm sàng lọc định kỳ.

Trước khi bắt đầu mỗi học kỳ, IHE nên thực hiện xét nghiệm sàng lọc khi nhập học, tối thiểu là cho tất cả các sinh viên chưa được tiêm nhắc, bao gồm cả những sinh viên sống ngoài khu trường sở. IHEs cũng nên xem xét việc triển khai xét nghiệm sàng lọc đầu vào, tối thiểu là cho các giảng viên và nhân viên chưa được tiêm ngừa đầy đủ, đúng hạn. Trong các cơ sở sàng lọc sử dụng xét nghiệm kháng nguyên, xét nghiệm NAAT xác nhận nhiễm bệnh được thực hiện tại phòng thí nghiệm được khuyến nghị cho những cá nhân có kết quả xét nghiệm dương tính, nếu họ không có các triệu chứng của COVID-19 hoặc gần đây có phơi nhiễm đã biết với người mắc COVID-19. Để giải thích kết quả xét nghiệm sàng lọc, vui lòng xem phần Thuật toán xét nghiệm kháng nguyên pdf icon[458 KB, 1 trang].

Trong các khu vực có mức lây truyền cộng đồng thấp, kiểm tra sàng lọc đầu vào một mình trước khi bắt đầu mỗi học kỳ có thể là đủ. Trong các khu vực có mức lây truyền cộng đồng trung bình, CDC khuyến nghị IHE thực hiện cả xét nghiệm sàng lọc đầu vào chung và xét nghiệm sàng lọc nối tiếp mở rộng ít nhất hàng tuần nếu có đủ năng lực xét nghiệm. Trong các khu vực có mức lây truyền cộng đồng đáng kể hoặc cao, CDC khuyến nghị thực hiện cả xét nghiệm sàng lọc đầu vào chung và xét nghiệm sàng lọc nối tiếp mở rộng ít nhất hai lần mỗi tuần nếu có đủ năng lực xét nghiệm. Tham khảo Bảng 1.

Bất kể mức độ lây truyền cộng đồng như thế nào, trong bối cảnh bùng phát dịch tại IHE, CDC khuyến nghị bắt đầu tăng cường xét nghiệm sàng lọc hàng loạt giữa sinh viên, giảng viên và nhân viên, tối thiểu là đối với những người chưa tiêm đầy đủ, đúng hạn, ngoài việc nhanh chóng nghiên cứu ca bệnh và truy vết tiếp xúc. Việc xét nghiệm mẫu ngẫu nhiên gồm sinh viên, giảng viên và nhân viên không có triệu chứng là một trong những chiến lược để tăng tính kịp thời của việc phát hiện ổ dịch. 7 Cũng có thể thực hiện xét nghiệm bổ sung khi có dấu hiệu lây truyền cộng đồng gia tăng (ví dụ: từ kết quả thử nghiệm dương tính từ giám sát nước thải ).

Nếu công suất xét nghiệm không đáp ứng đủ, hãy mở rộng việc xét nghiệm sàng lọc các nhóm cụ thể (ví dụ như xét nghiệm cho toàn bộ số sinh viên tại một ký túc xá cụ thể dựa trên mật độ cư trú hoặc nếu phát hiện cụm ca bệnh) hay có thể cân nhắc xét nghiệm theo chuỗi định kỳ để giúp nhanh chóng xác định và cô lập người nhiễm bệnh. Gộp mẫu xét nghiệm là một chiến lược khác có thể giúp giảm bớt gánh nặng xét nghiệm.

Chiến lược xét nghiệm cũng có thể bao gồm bổ sung xét nghiệm cho người không có triệu chứng nhưng thường xuyên tiếp xúc với sinh viên, giảng viên và nhân viên (VD: người làm việc ở các cơ sở kinh doanh phục vụ cho cộng đồng IHE), hoặc người thường xuyên đến khu trường sở (VD: tại nơi thờ phượng chung, tiệm cà phê công cộng), nhưng không có mối liên hệ chuẩn tắc với IHE, bên cạnh những nỗ lực xét nghiệm chẩn đoán và sàng lọc hiện tại.

Bảng 1. Hành động nên thực hiện dựa trên cấp chỉ báo trong cộng đồng
Chiến lược phòng ngừa Thấp
Lây truyền1
Xanh da trời
Lây truyền
trung bình
Màu vàng
Lây truyền
đáng kể
Cam
Lây truyền
cao
Đỏ
Thực hiện xét nghiệm đầu vào phổ quát
Triển khai xét nghiệm sàng lọc đầu vào và mở rộng đối với tất cả mọi người ít nhất là một lần mỗi tuần, tối thiểu là người chưa được tiêm ngừa đầy đủ, đúng hạn
Triển khai xét nghiệm sàng lọc đầu vào và mở rộng đối với tất cả mọi người ít nhất là hai lần mỗi tuần, tối thiểu là người chưa được tiêm đầy đủ, đúng hạn

1Các mức lây truyền cộng đồng được xác định là tổng ca mới trên 100.000 số dân trong 7 ngày qua (thấp, 0-9; trung bình 10-49; đáng kể, 50-99, cao, ≥100) và phần trăm số ca xét nghiệm dương tính trong 7 ngày vừa qua (thấp, <5%; trung bình 5-7,9%; đáng kể, 8-9.9%; cao, ≥10%.)

Bất kỳ người nào có các triệu chứng COVID-19 đều nên làm xét nghiệm COVID-19, bất kể họ đã từng tiếp xúc gần hay chưa và bất kể tình trạng tiêm chủng của họ thế nào. Tham khảo hướng dẫn Cách ly và Cô lập của CDC để biết thêm thông tin.

Duy trì môi trường lành mạnh (tăng cường thông gió và vệ sinh)

Tăng cường thông gió là một chiến lược phòng ngừa COVID-19 quan trọng dành cho các IHE. Song song với các chiến lược phòng ngừa khác, các biện pháp thông gió và can thiệp mang tính bảo vệ có thể giảm nồng độ hạt vi-rút có trong không khí và giảm tổng lượng vi-rút tấn công người hiện diện.

Để biết thêm thông tin tin cụ thể về việc bảo trì và sử dụng thiết bị thông gió cũng như các lưu ý khác về thông gió, vui lòng tham khảo:

Khuyến nghị thông gió bổ sung cho các loại tòa nhà IHE khác nhau có thể tìm thấy trong tài liệu hướng dẫn cho các trường đại học và trường học của Hội Kỹ Sư Hệ Thống Nhiệt Lạnh và Điều Hòa Không Khí Hoa Kỳ (ASHRAE) pdf icon[1.92 MB, 41 Trang]external icon.

Rửa tay và quy ước về vệ sinh cơ quan hô hấp

IHE nên tạo điều kiện cho các hành vi nâng cao sức khỏe như rửa tayquy ước vệ sinh cơ quan hô hấp để giảm sự lây lan của các bệnh truyền nhiễm bao gồm COVID-19. IHE có thể chuẩn bị các công cụ nhắc nhở trực quan như áp phích về rửa tay, hình dán và những vật phẩm khác ở nơi dễ quan sát. Họ có thể tải xuống và in tài liệu về rửa tay hay đặt tài liệu miễn phí về rửa tay từ CDC thông qua trang CDC-INFO theo Yêu Cầu.

Ở nhà khi bị bệnh và đi xét nghiệm

Các sinh viên, giảng viên và nhân viên có các triệu chứng của bệnh lây nhiễm, như cúm hoặc COVID-19, nên ở nhà và được giới thiệu tới nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của họ để xét nghiệm và chăm sóc, bất kể trạng thái tiêm chủng. Ở nhà khi bị bệnh COVID-19 là điều quan trọng để tránh lây nhiễm COVID-19 ngoài trường học và tránh lây truyền sang cho người khác.

Thời gian cô lập phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm triệu chứng đã cải thiện chưa, cũng như mức độ nghiêm trọng của bệnh. Những người đã được xác nhận nhiễm hoặc nghi nhiễm COVID-19 nên tham khảo hướng dẫn cô lập hiện hành của CDC để tìm hiểu thêm về cách cô lập an toàn. IHEs có thể cho phép các chính sách và thực hành nghỉ bệnh có lương linh hoạt, không trừng phạt, mang tính hỗ trợ, khuyến khích các giảng viên và nhân viên bị bệnh ở nhà mà không sợ bị trả thù, mất lương hoặc mất việc làm và cho phép sinh viên nghỉ học có lý do. IHEs phải đảm bảo rằng giảng viên và nhân viên nhận thức và hiểu được các chính sách này. Nếu IHE không có chương trình xét nghiệm sàng lọc thường kỳ, khả năng làm xét nghiệm nhanh tại chỗ có thể hỗ trợ việc chẩn đoán COVID-19 và thông báo nhu cầu cách ly và cô lập những người tiếp xúc gần.

Lưu ý: Những người mắc bệnh nghiêm trọng do COVID-19 (bao gồm những người phải nhập viện hoặc buộc phải cần săn sóc đặc biệt hoặc cần hỗ trợ thở) và những người có hệ miễn dịch bị suy giảm có thể phải tự cô lập ở nhà lâu hơn. Họ có thể cần xét nghiệm vi-rút để xác định khi nào có thể tiếp xúc với mọi người. CDC khuyến nghị nên cô lập trong ít nhất 10 đến 20 ngày đối với những người mắc bệnh nghiêm trọng do COVID-19 và đối với những người có hệ miễn dịch bị suy giảm. Tham khảo ý kiến từ nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của quý vị để biết khi nào quý vị có thể tiếp xúc với mọi người.

Việc đi xét nghiệm COVID-19 khi các triệu chứng tương thích với COVID-19 sẽ giúp nhanh chóng truy dấu tiếp xúc và ngăn chặn lây lan tại trường học, đặc biệt là nếu các không sử dụng các chiến lược phòng ngừa chính (đeo khẩu trang và giãn cách).

Sàng lọc triệu chứng

Khuyến khích các sinh viên, giảng viên và nhân viên tiến hành sàng lọc sức khỏe hàng ngày để phát hiện bệnh truyền nhiễm, trong đó có COVID-19. Khuyến khích những sinh viên, giảng viên và nhân viên có dấu hiệu hoặc triệu chứng của bệnh truyền nhiễm nên ở nhà khi bị bệnh và/hoặc tìm đến dịch vụ chăm sóc y tế. Công cụ tự kiểm tra COVID-19 có thể được sử dụng để giúp quyết định thời điểm cần xét nghiệm COVID-19 hoặc chăm sóc y tế. Nếu tiến hành sàng lọc triệu chứng, hãy đảm bảo quá trình sàng lọc triệu chứng diễn ra an toàn, tôn trọng và tuân thủ luật pháp hiện hành của liên bang hoặc tiểu bang, địa phương hoặc vùng lãnh thổ về quyền riêng tư và luật bảo mật.

Truy vết người tiếp xúc kết hợp cách ly

Việc nhanh chóng triển khai nghiên cứu ca bệnhpdf icon[603 KB, 1 Trang] và truy vết tiếp xúc có thể giúp phá vỡ chuỗi lây truyền và ngăn chặn sự lây lan thêm của vi-rút trong môi trường IHE và cộng đồng. IHE nên tạo thuận lợi cho việc cô lập các sinh viên, nhân viên, giảng viên, nhà thầu và tình nguyện viên nghi nhiễm hoặc đã xác nhận nhiễm COVID-19 cũng như nhanh chóng báo cáo cho sở y tế. Mọi hoạt động điều tra ca bệnh COVID-19 và truy vết tiếp xúc phải được thực hiện theo các yêu cầu và hướng dẫn của địa phương, cũng như mọi luật hiện hành về quyền riêng tư của liên bang, tiểu bang, địa phương hoặc vùng lãnh thổ. IHE nên hợp tác chặt chẽ với các cơ quan y tế công cộng của tiểu bang, bộ lạc, địa phương và vùng lãnh thổ để thiết lập các tiêu chí chuyển sang hình thức học từ xa, nếu cần.

Những người đã tiếp xúc gần với người bị COVID-19 nên làm theo khuyến nghị của CDC để bảo vệ bản thân và những người khác. Các khuyến nghị cho những người tiếp xúc gần cách ly và đi xét nghiệm sẽ khác nhau tùy thuộc vào tình trạng tiêm chủng và chẩn đoán COVID-19 trước đó trong vòng 90 ngày qua.

Vui lòng truy cập trang Cách ly và Cô lập do COVID-19 để xem hướng dẫn chung về cách ly. Để xem các khuyến cáo cụ thể về nơi ở chung (ví dụ như ký túc xá), vui lòng xem phần nơi ở chung ở bên dưới.

Vệ Sinh và Khử Trùng

Thời điểm nên vệ sinh

Làm sạch bằng các sản phẩm có chứa xà phòng và chất tẩy rửa làm giảm mầm bệnh trên các bề mặt và đồ vật bằng cách loại bỏ chất gây bẩn và có thể làm yếu đi hoặc tổn hại cho một số hạt vi-rút, từ đó làm giảm nguy cơ nhiễm bệnh từ các bề mặt.

Thông thường, làm sạch các bề mặt tiếp xúc thường xuyên và đồ vật dùng chung mỗi ngày một lần là đủ để loại bỏ vi-rút có thể hiện diện trên các bề mặt, trừ khi có người được xác nhận hoặc nghi nhiễm COVID-19 có mặt ở cơ sở của quý vị. Khử trùng (sử dụng chất khử trùng trong ​​​​​​​Danh sách của Cơ Quan Bảo Vệ Môi Trường Hoa Kỳ (EPA)external icon loại bỏ mọi mầm bệnh còn sót lại trên bề mặt, qua đó giúp giảm thêm mọi nguy cơ lây nhiễm bệnh. Để biết thêm thông tin về việc vệ sinh cơ sở đều đặn và vệ sinh khi có người bị bệnh, tham khảo Làm sạch và khử trùng cơ sở của quý vị.

Thời điểm nên khử trùng

Quý vị có thể muốn vệ sinh thường xuyên hơn hoặc chọn khử trùng (ngoài việc vệ sinh) tại các không gian chung nếu áp dụng một số điều kiện nhất định có thể tăng nguy cơ lây nhiễm từ việc chạm vào các bề mặt, như:

Nếu có người bị bệnh hoặc ai đó xét nghiệm dương tính với COVID-19 tại cơ sở của quý vị trong vòng 24 giờ qua, quý vị nên vệ sinh VÀ khử trùng không gian đó.

Dùng chất khử trùng an toàn

Luôn đọc và thực hiện theo hướng dẫn về cách sử dụng và bảo quản sản phẩm vệ sinh và khử trùng. Thông gió không gian khi dùng các sản phẩm này.

Luôn làm theo các quy định phù hợp và thực hành tiêu chuẩn cụ thể dành cho cơ sở của quý vị để đáp ứng tiêu chuẩn tối thiểu về việc vệ sinh và khử trùng. Để xem thêm thông tin về làm sạch và khử trùng, tham khảo Làm sạch và khử trùng cơ sở.

Những lưu ý bổ sung cho IHE

Phần này dành cho tất cả các IHE, bất kể chính sách tiêm chủng COVID-19 là như thế nào. Những cân nhắc bao gồm ở đây sẽ giúp IHE ngăn ngừa sự lây truyền bệnh truyền nhiễm giữa sinh viên, giảng viên, nhân viên và khách tới thăm.

Nơi ở và không gian chung

Nhà ở chung (chẳng hạn như ký túc xá) trong môi trường IHE được coi là môi trường tập trung. Những người sống và làm việc trong loại hình nhà ở này có thể gặp khó khăn đối với việc giãn cách và các chiến lược phòng ngừa khác để ngăn chặn sự lây lan của COVID-19. Nhà ở chung bao gồm một loạt các môi trường, chẳng hạn như ký túc xá, căn hộ, chung cư, nhà ở cho sinh viên hoặc giảng viên/nhân viên và nhà ở cho hội ngành nghề và hội nữ sinh. Những người ở cùng phòng/cùng căn suite có thể được xem như một hộ và không cần sử dụng khẩu trang hay giữ khoảng cách bên trong "căn" hộ đó (VD: phòng suite hoặc phòng ký túc xá) trừ khi trong hộ có người có triệu chứng hoặc có xét nghiệm dương tính.

Lưu ý về cô lập, cách ly và truy vết tiếp xúc dành cho nơi ở chung

Mặc dù nhà ở chung trong môi trường IHE được coi là một môi trường chung cư, nhưng được xem là môi trường tập trung có rủi ro thấp hơn do nguy cơ thấp để lại hệ quả nghiêm trọng về sức khỏe là thấp hơn (chẳng hạn như nhập việntử vong) với thanh thiếu niên. Vì vậy, CDC khuyến cáo nơi ở chung tại các IHE nên tuân thủ hướng dẫn chung về cách ly và cô lập.

Trong các trường hợp cụ thể mà học sinh có thể có nguy cơ cao gặp phải hệ quả nghiêm trọng, IHE có thể chọn tuân theo hướng dẫn cách ly và cô lập đối với các nơi sinh hoạt tập trung có nguy cơ cao, bao gồm các khuyến nghị về khoảng thời gian 10 ngày cho cả cách ly và cô lập. IHEs nên cân bằng giữa rủi ro tiềm ẩn của việc tuân theo hướng dẫn đó với tác động mà những hành động này sẽ có đối với sức khỏe tinh thần của học sinh, chẳng hạn như khả năng tham gia học tập trực tiếp, tiếp cận dịch vụ ăn uống và tương tác xã hội.

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập trang Cách ly và Cô lập của CDC.

Truy vết tiếp xúc là một công cụ hữu ích để giúp kiềm chế bùng phát dịch bệnh. Trong các trường hợp truy vết tiếp xúc là không khả thi, IHE nên cân nhắc triển khai các chương trình xét nghiệm diện rộng tương tự như những chương trình được triển khai ở nơi tập trung khác, như cơ sở cải huấn và cơ sở dịch vụ cho người vô gia cư, để xác định ca lây nhiễm và ngăn chặn lây nhiễm COVID-19 thêm. Ví dụ, điều này có thể có nghĩa là xét nghiệm cho toàn bộ ký túc xá khi có ca bệnh hơn là cố gắng xác định tất cả những người tiếp xúc gần.

IHE cũng nên cân nhắc:

 • Việc thiết lập các nhóm, như nhóm phòng ký túc xá hoặc tầng ký túc xá hoặc không trộn lẫn với các nhóm khác để giảm thiểu tình trạng lây truyền giữa các nhóm và tạo điều kiện thuận lợi cho việc truy dấu tiếp xúc. Tất cả các căn dùng chung phòng tắm nên được cho vào cùng một đoàn hệ.
 • Đóng hoặc hạn chế sức chứa của các không gian chung sử dụng chung như khu vực ăn uống, phòng trò chơi, phòng tập thể dục và phòng chờ, nếu có thể, để giảm bớt sự trộn lẫn giữa những người không thuộc nhóm, những người chưa tiêm đầy đủ, đúng hạn.
 • Hạn chế người không sống trong ký túc xá đi vào tòa nhà ký túc xá hoặc sảnh chỗ ở, bao gồm khách từ bên ngoài hoặc khách tới thăm không thiết yếu.

Khuyết tật hoặc các nhu cầu chăm sóc sức khỏe khác

 • Người khuyết tật nên được đặc biệt khuyến khích tiêm chủng và được hòa nhập hoàn toàn vào môi trường học tập thích hợp nhất với những sự điều chỉnh thích ứng phù hợp.
 • Các trung tâm nguồn lực dành cho người khuyết tật nên xem xét chính sách và thủ tục để đánh giá/cho phép sinh viên được hỗ trợ cho phù hợp, điều chỉnh và trợ giúp cần thiết do thay đổi trong cách ứng phó với đại dịch COVID-19.
 • Cân nhắc đến các phương pháp tiếp cận phù hợp với cá nhân để phòng ngừa COVID-19 có thể cần đến với một số người khuyết tật.
 • Điều chỉnh để phù hợp cho những người có thể gặp khó khăn khi sử dụng khẩu trang, chẳng hạn như một số người khuyết tật hoặc có một số tình trạng y tế nhất định. Cho phép áp dụng ngoại lệ trong chính sách sử dụng khẩu trang của IHE. Những người có lo ngại về khả năng sử dụng khẩu trang đúng cách và liên tục của họ nên hỏi ý kiến nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe hoặc trung tâm nguồn lực cho người khuyết tật của IHE để biết các gợi ý về phương pháp điều chỉnh thích ứng và thay thế.
 • Đảm bảo hoạt động giáo dục vẫn dễ dàng tiếp cận đối với sinh viên khuyết tật trong quá trình thực hiện những chiến lược phòng ngừa nhằm giảm số ca COVID-19.
 • Khuyến khích mọi sinh viên, giảng viên và nhân viên thảo luận về các mọi biện pháp điều chỉnh thích ứng mà họ có thể cần đến với trung tâm nguồn lực dành cho người khuyết tật của IHE.

Động vật phục vụ và động vật khác trong khuôn viên trường

Tụ họp, sự kiện và khách tới thăm

Nơi tập trung đông người vẫn có nguy cơ lây truyền cao hơn giữa những người chưa tiêm nhắc, đặc biệt là khi họ tập hợp những người không rõ tình trạng tiêm chủng từ các cộng đồng khác nhau, nơi lây truyền trong cộng đồng cao. Những người chưa tiêm đầy đủ, đúng hạn nên tiếp tục tránh tụ tập đông người, nhưng nếu muốn tham dự, họ nên đeo khẩu trang vừa vặn che miệng và mũi, giữ khoảng cách và thực hiện vệ sinh tay tốt. Đối với những khu trường sở IHE có cả người đã tiêm chủng và chưa tiêm chủng, giảng dạy trực tiếp nên được ưu tiên so với các hoạt động ngoại khóa bao gồm các sự kiện thể thao và trường học để giảm thiểu nguy cơ lây truyền tại trường học và bảo vệ hoạt động học tập trực tiếp.

Dịch vụ ăn uống và dùng bữa chung

Chưa có bằng chứng cho thấy COVID-19 lây lan qua việc cầm nắm hay ăn thức ăn. Tuy nhiên, tiêu thụ đồ uống giải khát, đồ ăn nhẹ và bữa ăn với những người không thuộc cùng một hộ gia đình có thể làm tăng nguy cơ lây lan COVID-19 vì khẩu trang được tháo ra khi ăn hoặc uống.

 • Thúc đẩy các biện pháp phòng ngừa. Yêu cầu nhân viên và tình nguyện viên rửa tay và khuyến khích thực khách rửa tay hoặc sử dụng dung dịch sát trùng tay chứa cồn (trước và sau khi phục vụ hoặc ăn). Tại các khu vực ăn uống trong nhà, những người chưa tiêm nhắc nên đeo khẩu trang vừa vặn khi không chủ động ăn uống. Điều này bao gồm thời điểm xếp hàng chờ lấy bữa ăn, trong khi xếp hàng chờ thanh toán và khi ngồi ăn uống. Những người đã tiêm nhắc nên đeo khẩu trang vừa vặn tại các khu vực ăn uống trong nhà khi không chủ động ăn uống tại các khu vực có mức độ lây truyền cộng đồng cao.
 • Tăng cường lưu thông không khí và thông gió. Ưu tiên ăn uống ngoài trời và cải thiện chất lượng thông gió ở các không gian dùng bữa trong nhà.
 • Tránh đám đông. Ở những khu vực có mức độ lây truyền cộng đồng cao, hãy hạn chế sử dụng các khu vực ăn uống và giảm sức chứa chỗ ngồi, đồng thời sử dụng các điểm đánh dấu và hướng dẫn để đảm bảo rằng mọi người cách nhau ít nhất 6 feet khi xếp hàng chờ gọi món hoặc lấy hàng.
 • Cân nhắc đưa ra các lựa chọn lấy đồ ăn mang đi và phục vụ các bữa ăn theo suất riêng. Trong trường hợp vẫn bố trí các khu tự phục vụ truyền thống, CDC đã có khuyến cáo nhằm giảm thiểu nguy cơ lây lan COVID-19.
 • Vệ sinh đều đặn. Với các bề mặt tiếp xúc với đồ ăn, hãy tiếp tục tuân thủ tất cả các yêu cầu vệ sinh và sát trùng định kỳ. Các bề mặt không tiếp xúc với thực phẩm nên được làm sạch ít nhất là một lần mỗi ngày. Nếu có người mắc COVID-19 từng có mặt trong cơ sở trong 24 giờ trước đó, nên khử trùng những bề mặt không tiếp xúc với thực phẩm. Tham khảo nội dung Những điều chuyên gia dinh dưỡng học đường và tình nguyện viên tại trường học cần biết về COVID-19 của CDC để biết thông tin chi tiết.

Thể thao và phòng tập thể dục

Do quá trình thở ra tăng lên khi có hoạt động thể chất, nhiều môn thể thao khiến các vận động viên, huấn luyện viên và nhân viên tăng nguy cơ nhiễm và lây lan COVID-19, đặc biệt là ở những người chưa được tiêm đầy đủ, đúng hạn. Các môn thể thao trong nhà và môn thể thao tiếp xúc gần đặc biệt có rủi ro.4

Các chiến lược phòng ngừa trong những hoạt động này vẫn rất quan trọng và nên tuân thủ các chính sách, quy trình của các IHE. Các vận động viên, huấn luyện viên, nhân viên thể thao khi họ có các triệu chứng giống với COVID-19 và nên cách ly và đi xét nghiệm.

 • Các IHE nên cung cấp và khuyến khích tiêm chủng cho tất cả các vận động viên, huấn luyện viên, và nhân viên.
  • Các IHE có thể giúp tăng khả năng chấp nhận vắc-xin giữa các vận động viên, huấn luyện viên, nhân viên và khán giả bằng cách cung cấp thông tin về tiêm chủng COVID-19, thúc đẩy sự tin tưởng và niềm tin vào vắc-xin, đồng thời thiết lập các chính sách và thực tiễn hỗ trợ giúp việc tiêm chủng trở nên dễ dàng và thuận tiện nhất có thể.
 • IHE được khuyến khích tối thiểu là sử dụng xét nghiệm sàng lọc cho các vận động viên, huấn luyện viên và nhân viên chưa tiêm đầy đủ, đúng hạn vắc-xin của họ để tạo điều kiện tham gia an toàn và giảm nguy cơ lây truyền - và tránh gây nguy hiểm cho việc học tập tại chỗ do dịch bùng phát .
 • Các IHE nên thiết lập các quy trình xét nghiệm cho các vận động viên, huấn luyện viên và nhân viên hỗ trợ chưa được tiêm đầy đủ, đúng hạn trước khi đi du lịch. Làm theo hướng dẫn của CDC về du lịch trong đại dịch COVID-19.
 • Các IHE nên xây dựng các chính sách cho vận động viên, huấn luyện viên, nhân viên và khán giả.
  • Các IHE nên cân nhắc yêu cầu bằng chứng tiêm chủng hoặc có kết quả xét nghiệm âm tình để tham gia các sự kiện thể thao lớn, đặc biệt là các sự kiện ở trong nhà.
 • Nói chung, mọi người không cần đeo khẩu trang khi ở ngoài trời. Ở các khu vực có mức độ lây truyền đáng kể hoặc cao, mọi người có thể lựa chọn đeo khẩu trang ở ngoài trời khi phải tiếp xúc gần kéo dài với người khác, đặc biệt là nếu
 • Các IHE nên cải thiện hệ thống thông gió ở các môi trường trong nhà cho các sự kiện thể thao, đào tạo, luyện tập, phòng thay đồ và các cơ sở khác bằng cách đưa càng nhiều không khí trong lành vào các tòa nhà càng tốt. Thông tin bổ sung có trên trang Thông gió trong các tòa nhà của CDC.
 • Tất cả các vận động viên cũng nên đeo khẩu trang trong nhà khi không tham gia tích cực vào các môn thể thao (ví dụ: ở bên lề và băng ghế, trong phòng tủ khóa cá nhân).
 • Huấn luyện viên, người hướng dẫn và nhân viên nên đeo khẩu trang trong nhà mọi lúc.
  • Nếu bùng phát COVID-19 xảy ra trong một đội thể thao, các IHE nên làm việc với sở y tế tiểu bang hoặc địa phương của họ để cô lập những người có các triệu chứng COVID-19 và bắt đầu, theo luật về quyền riêng tư và quy trình truy dấu tiếp xúc hiện hành của liên bang, tiểu bang, địa phương và lãnh thổ.

Ban giám hiệu IHE cũng nên cân nhắc các nguy cơ cụ thể liên quan tới thể thao:

 • Bố trí không gian sự kiện hoặc hoạt động thể thao. Nói chung, nguy cơ lây truyền SARS-CoV-2 khi chơi ngoài trời thấp hơn so với môi trường trong nhà. Cân nhắc khả năng giữ khoảng cách khi tiếp xúc trong các bối cảnh khác nhau tại sự kiện thể thao (ví dụ: sân, ghế băng của đội/khu vực đội, phòng tủ khóa cá nhân, khu vực xem khán giả, cơ sở vật chất/phòng vệ sinh dành cho khán giả).
 • Khoảng cách gần nhau. Lây lan COVID-19 có nhiều khả năng xảy ra tại các sự kiện thể thao đòi hòi tiếp xúc gần kéo dài (như đấu vật, môn khúc côn cầu, bóng đá).
 • Số lượng người. Nguy cơ lây lan COVID-19 tăng lên khi số vận động viên, khán giả, giáo viên và nhân viên tăng lên.
 • Mức cường độ hoạt động. Nguy cơ lây lan COVID-19 tăng lên khi cường độ môn thể thao tăng lên.
 • Khoảng thời gian. Nguy cơ lây lan COVID-19 làm tăng thời gian các vận động viên, huấn luyện viên, nhân viên và khán giả ở gần hoặc trong các bối cảnh theo nhóm trong nhà. Điều này bao gồm thời gian dành để đi từ/đến sự kiện thể thao, họp mặt, các bữa ăn và môi trường khác có liên quan tới sự kiện đó.
 • Sự hiện diện của những người dễ tiến triển thành bệnh nghiêm trọng hơn. Người có nguy cơ mắc bệnh nghiêm trọng cao hơn có thể cần phòng ngừa bổ sung.

Du học và đi lại

Những IHE đang lập kế hoạch cho chương trình du học nên kiểm tra Thông báo y tế du lịch (THN) của CDC theo điểm đến cụ thể để nắm thông tin về tình hình COVID-19 tại điểm đến đó hoặc quốc gia chủ nhàexternal icon. IHE nên hoãn chương trình tại những điểm đến có mức độ COVID-19 cao (Thông báo sức khỏe du lịch cấp 4). Các IHE nên có sẵn kế hoạch nếu tình hình ở điểm đến thay đổi và mức độ COVID-19 trở nên rất cao trong suốt chương trình. IHEs có thể xem xét việc yêu cầu sinh viên và nhân viên tiêm nhắc COVID-19 như một điều kiện của chương trình du học.

Các IHE đang lên kế hoạch cho chương trình du học nên yêu cầu và đặc biệt khuyến khích sinh viên

Sinh viên có thể phải đối diện với những tình huống khó đoán trước khi tìm đến dịch vụ chăm sóc y tế nếu họ mắc bệnh hoặc gặp chấn thương tại quốc gia nơi du học. Dịch vụ chăm sóc y tế thường quy và cấp cứu y tế có thể bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 tại nơi đến.

Các chương trình du học nên đảm bảo sinh viên biết và tuân thủ mọi yêu cầu nhập cảnh của điểm đến và hãng hàng không, cũng như quy định về xét nghiệm, tiêm chủng, đeo khẩu trang và cách ly. Họ nên biết rằng nếu họ không tuân thủ yêu cầu của điểm đến, họ có thể bị từ chối nhập cảnh và buộc phải quay về Hoa Kỳ. Các chương trình và sinh viên nên kiểm tra với Văn Phòng Ngoại Vụ của Sở Y Tế hoặc trang Thông Tin Quốc Gia của Cục Lãnh Sự, Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳexternal icon để biết các yêu cầu nhập cảnh của từng điểm đến cụ thể. Trước khi đi du học, các chương trình và sinh viên nên cân nhắc việc mua bảo hiểm để bao trả cho dịch vụ chăm sóc sức khỏe và sơ tán khẩn cấp trong thời gian ở nước ngoài.

Các chương trình nên yêu cầu sinh viên có nguy cơ mắc COVID-19 nghiêm trọng cao hơn thảo luận về mọi kế hoạch du học với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của họ. Để biết thêm thông tin và hướng dẫn về biện pháp phòng ngừa an toàn cho sinh viên trước, trong và sau hành trình, vui lòng truy cập trang Du học hoặc phần Sách Vàng về Du học và hành trình quốc tế khác của sinh viên do CDC đăng tải.

Trước khi trở về Hoa Kỳ bằng đường hàng không, du khách buộc phải xuất trình kết quả xét nghiệm COVID-19 âm tính hoặc giấy tờ chứng minh đã khỏi bệnh COVID-19 khi lên máy bay. IHE nên có kế hoạch dành cho những sinh viên hoặc nhân viên có kết quả xét nghiệm dương tính trước khi quay trở lại Hoa Kỳ.

Sinh viên quốc tế

Tham khảo Các Khuyến Cáo Lâm Sàng Tạm Thời đối với Việc Sử Dụng Vắc-xin COVID-19 Hiện Đã Cấp Phép hoặc Phê Chuẩn Ở Hoa Kỳ để biết các khuyến nghị cho những người đã chích vắc-xin COVID-19 bên ngoài Hoa Kỳ. Trước khi đi du lịch đến Hoa Kỳ, sinh viên quốc tế nên biết các yêu cầu để được tiêm phòng đầy đủ COVID-19 trừ khi họ đáp ứng các trường hợp ngoại lệ hạn chế.

Xét nghiệm SARS-CoV-2

Việc xét nghiệm có thể làm chậm và ngăn chặn sự lây lan của COVID-19. Xét nghiệm phải được thực hiện theo cách bảo vệ quyền riêng tư và bí mật của cá nhân, phù hợp với luật và quy định hiện hành, đồng thời kết hợp với hệ thống y tế công cộng của tiểu bang, địa phương và bộ lạc.

 • Xét nghiệm chẩn đoán nhằm xác định tình trạng lây nhiễm hiện tại ở các cá nhân và được thực hiện khi một người có các dấu hiệu hoặc triệu chứng của COVID-19 hoặc khi một người không cập nhật vắc xin không có triệu chứng nhưng gần đây đã biết hoặc nghi ngờ phơi nhiễm với COVID-19.
 • Xét nghiệm sàng lọc có mục đích là xác định những người nhiễm bệnh nhưng không có triệu chứng và không có phơi nhiễm COVID-19 đã xác định, nghi ngờ hay đã báo cáo. Việc sàng lọc giúp xác định những ca chưa rõ để có thể thực hiện các biện pháp phòng ngừa nguy cơ tiếp tục lây truyền.

Thông báo các chiến lược phòng ngừa

 • Chỉ định (các) nhân viên hoặc một văn phòng cụ thể chính thức nhận trách nhiệm phản hồi các vấn đề lo ngại liên quan đến COVID-19. Khi các sinh viên, giảng viên và nhân viên hình thành triệu chứng của COVID-19, có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 hoặc tiếp xúc với người mắc COVID-19, họ nên báo cáo cho nhân viên hoặc văn phòng được chỉ định của IHE.
 • Đặt biển báo ở những vị trí dễ nhìn thấy (như lối vào tòa nhà, khu vệ sinh và khu vực ăn uống) và  trao đổi với sinh viên, giảng viên và nhân viên qua email và mạng xã hội về các chiến lược phòng ngừa, chẳng hạn như tiêm vắc-xin COVID-19, sử dụng khẩu trang liên tục và đúng cách, giữ khoảng cách khi tiếp xúc, rửa tay (hoặc sử dụng dung dịch sát trùng tay), che miệng và mũi bằng khăn giấy hoặc sử dụng mặt trong của khuỷu tay hoặc khẩu trang của họ nếu ho hoặc hắt hơi. Các biển hiệu nên chứa các dấu hiệu dễ nhìn thấy. Sử dụng tài liệu truyền thông dạng bản in của CDC đã được soạn sẵn để củng cố cho các khuyến nghị về COVID-19. Các tài liệu có phiên bản nhiều thứ tiếng và miễn phí tải xuống, có thể in bằng máy in văn phòng tiêu chuẩn.
 • Sử dụng ngôn từ đơn giản, rõ ràng và hiệu quả (VD: trong các video) về những hành vi làm giảm sự lây lan của COVID-19 khi truyền đạt cho sinh viên, giảng viên và nhân viên (như trên trang mạng của IHE, email và tài khoản mạng xã hội của IHE).
 • Các sinh viên, giảng viên và nhân viên nên tham gia đào tạo trực tuyến về tất cả các biện pháp phòng ngừa, chính sách và quy trình của khu trường sở. Loại hình đào tạo này có thể giúp ích cho những sinh viên sắp vào trường và chưa được tham dự trong năm học trước.
 • Sử dụng các phương pháp truyền đạt dễ tiếp cận cho tất cả các sinh viên, giảng viên, nhân viên và khách thiết yếu khác (như phụ huynh hoặc người giám hộ). Đảm bảo vật liệu có thể đáp ứng các đối tượng khác nhau, chẳng hạn như người khuyết tật. Các đối tác cung cấp thông cáo phục vụ công chúng (PSA) có thể giúp ích, chẳng hạn như The Corporation for Public Broadcasting (CPB) PSA tới các trường cao đẳng và đại học có truyền thống phục vụ người da đen và bộ lạc tại Houstonexternal icon. Chiến dịch CPBexternal icon được kỳ vọng sẽ cung cấp thông tin đáng tin cậy, giúp cứu sống tính mạng cho những nhóm người chịu ảnh hưởng nặng nề do đại dịch.3

Xét nghiệm COVID-19

Xét nghiệm để nhanh chóng phát hiện và cô lập người nhiễm bệnh có thể làm giảm sự lây truyền COVID-19. Những người sống và làm việc trong môi trường đông đúc, bao gồm cả IHE, có nguy cơ làm lây lan COVID-19 cao hơn. Do đó, ban giám hiệu IHE có những cân nhắc đặc biệt khi lập kế hoạch xét nghiệm sàng lọc và chẩn đoán COVID-19. Xét nghiệm nên là một thành tố của biện pháp phòng ngừa COVID-19 toàn diện tại các IHE. Nếu IHE có tổ chức xét nghiệm trên diện rộng, người có triệu chứng nhẹ, người có triệu chứng nhưng cho rằng mình không mắc COVID-19 và người bị nhiễm bệnh nhưng chưa xuất hiện triệu chứng và không có triệu chứng có thể được xác định. Việc thực hiện theo hướng dẫn xét nghiệm của CDC có thể giúp IHE bảo vệ các sinh viên, giảng viên, nhân viên và những cộng đồng lân cận, đồng thời làm chậm sự lây lan của COVID-19.2 Các chiến lược phòng ngừa (VD: tiêm chủng, cách ly giao tiếp xã hội, sử dụng khẩu trang đúng cách và liên tục, vệ sinh tay, vệ sinh tăng cường và thông gió thích hợp) nên được triển khai song song với tất cả các chiến lược xét nghiệm.5

Hành động nhằm hỗ trợ xét nghiệm

Ban giám hiệu IHE nên tuân thủ luật pháp tiểu bang và địa phương cũng như hướng dẫn từ Ủy Ban Cơ Hội Việc Làm Bình Đẳngexternal icon khi tiến hành xét nghiệm cho giảng viên, nhân viên và sinh viên mà do IHE tuyển dụng. IHE cũng phải tuân thủ hướng dẫn của Bộ Giáo Dục Hoa Kỳ về Đạo Luật Quyền Riêng Tư và Quyền Giáo Dục cho Gia Đình (FERPA) và Đạo Luật Trách Nhiệm Giải Trình và Cung Cấp Thông Tin Bảo Hiểm Y Tế (HIPAA)external icon cùng khả năng áp dụng cho sinh viên và hoạt động truy dấu người tiếp xúc, xét nghiệm COVID-19.

Đối với sinh viên

Ban giám hiệu IHE và nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe nên đưa ra các phương án để tách ngay những sinh viên mắc COVID-19 và người tiếp xúc gần với họ bằng cách tổ chức các mô hình học tập qua mạng và những phòng tự cách ly và tự cô lập trong ký túc xá hay chỗ ở khác. Các sinh viên phải được hỗ trợ kiểm soát triệu chứng COVID-19, bao gồm chăm sóc y tế khi cần, cũng như hỗ trợ kiểm soát các vấn đề cảm xúc liên quan đến thời gian cách ly hoặc cô lập, cũng như có sắp xếp dịch vụ ăn uống thay thế cho người sống trong khu trường sở.

Đối với giảng viên và nhân viên

Ban giám hiệu IHE nên cung cấp các lựa chọn giảng dạy thay thế và làm việc tại nhà cho giảng viên, người hướng dẫn và nhân viên mắc COVID-19 và những người chưa được tiêm chủng đã được xác định là người có tiếp xúc gần, miễn là họ đủ khỏe để tiếp tục làm việc từ xa. IHE nên cân nhắc triển khai chế độ nghỉ bệnh linh hoạt và các chính sách, biện pháp hỗ trợ.

Kế hoạch truyền thông

IHE nên triển khai các chiến dịch truyền thông với các chiến lược khả thi, dựa trên hành vi để tăng cường phòng ngừa, xét nghiệm, cô lập và cách ly. Các kế hoạch truyền thông về phòng ngừa cũng phải đề cập đến mọi hướng dẫn liên quan về việc trở lại khu trường sở sau khi đi du lịch (ví dụ như nghỉ lễ, đi thi đấu thể thao).

Theo luật pháp và quy định tiểu bang, khu vực, bộ lạc và địa phương, các IHE nên chuẩn bị một kế hoạch truyền thông với những người có kết quả chẩn đoán COVID-19 đã xác nhận và người nghi nhiễm COVID-19, cũng như kế hoạch để truyền tải thông tin liên quan về những ca đã biết cho sinh viên, giảng viên và nhân viên sao cho vẫn bảo vệ dược thông tin nhận dạng cá nhân của họ. Nếu quyền riêng tư có thể được đảm bảo và tuân thủ luật về quyền riêng tư thích hợp, IHE cũng có thể muốn được thông báo về các triệu chứng và kết quả xét nghiệm COVID-19 thông qua báo cáo tự nguyện của sinh viên, giảng viên và nhân viên của họ.

Hệ thống nước

Việc đóng cửa tạm thời hoặc giảm bớt mức độ hoạt động của IHE cũng như giảm lượng nước sử dụng bình thường có thể gây ra các mối nguy hiểm cho sinh viên, giảng viên và nhân viên khi quay lại. Kiểm tra các mối nguy khác như mốc Legionella (loại vi khuẩn gây Bệnh Lê Dương) và tình trạng nhiễm kim loại chì, đồngexternal icon từ đường ống bị gỉ sét.

Công bằng y tế

Sự bất công kéo dài và mang tính hệ thống về y tế và xã hội đã đặt nhiều nhóm chủng tộc và dân tộc thiểu số đứng trước nguy cơ nhiễm bệnh và tử vong do COVID-19 cao hơn. Người Mỹ Da Đỏ/Người Alaska Bản Địa, Người Da Đen và Người Gốc Tây Ban Nha là những đối tượng phải chịu ảnh hưởng nặng nề do COVID-19; những sự bất công này tồn tại ở nhiều nhóm tuổi, kể cả trẻ em và thanh thiếu niên ở độ tuổi đến trường. Do những bất công này mà hoạt động giảng dạy trực tiếp ở các khu trường sở có thể gây ra nguy cơ nhiễm COVID-19 lớn hơn cho những nhóm dân cư vốn đã chịu ảnh hưởng không cân xứng. Đối với những lý do này, những điều cần lưu ý liên quan tới bình đẳng về y tế trong việc giảng dạy trực tiếp là một phần không thể tách rời của quy trình ra quyết định này. Mối quan hệ hợp tác giữa các hệ thống học thuật, y tế công và phòng thí nghiệm có thể được thiết lập hoặc tăng cường để sử dụng tốt hơn các xét nghiệm tại điểm chăm sóc và thu hút sự tham gia của các cộng đồng chưa được phục vụ.

Giải quyết sự bất công và bất bình đẳng xã hội, chủng tộc là điều tiên quyết của ngành y tế công cộng. Ban giám hiệu có thể giúp bảo vệ những người có nguy cơ mắc COVID-19 cao hơnthúc đẩy công bằng y tế bằng cách triển khai các chiến lược sau đây:

 • Khuyến khích mọi người tiêm chủng ngay khi họ có thể.
 • Đưa ra các lựa chọn thích ứng, điều chỉnh và hỗ trợ cho những sinh viên, giảng viên và nhân viên có nguy cơ mắc bệnh nghiêm trọng cao hơn nhằm hạn chế nguy cơ phơi nhiễm của họ và cho phép tiếp tục cung cấp các cơ hội học tập hay việc làm (như học trực tuyến, làm việc từ xa và điều chỉnh trách nhiệm trong công việc) cho họ.
 • Tổ chức chương trình hòa nhập và đưa ra các lựa chọn cho những người có nhu cầu y tế đặc biệt và khuyết tật, cho phép họ tham dự tận nơi hoặc trực tuyến, kết hợp các biện pháp thích ứng, điều chỉnh và hỗ trợ thích hợp (ví dụ như người khuyết tật có thể được hỗ trợ thêm để truy cập và sử dụng công nghệ phục vụ việc học trực tuyến).
 • Xây dựng sẵn chính sách bảo vệ quyền riêng tư và thông tin y tế của tất cả mọi người, phù hợp với luật áp dụng.
 • Đào tạo mọi người ở mọi cấp độ trong tổ chức để xác định và giải quyết mọi hình thức phân biệt đối xử, sao cho phù hợp với luật áp dụng và các chính sách của IHE.
 • Làm việc với những người khác để kết nối con người với nguồn lực (ví dụ như các loại thực phẩm lành mạnh và chỗ ở ổn định, an toàn) và dịch vụ để đáp ứng những nhu cầu sức khỏe thể chất, tinh thần và tâm thần của họ.
 • Xác định những sinh viên có thể đang trong tình trạng vô gia cư hoặc mất an ninh lương thực, và xác định những nguồn lựcexternal icon, chiến lược để giải quyết các vấn đề này cũng như những nhu cầu khác liên quan đến COVID-19.

Tham khảo

 1. Borowiak M, Ning F, Pei J, et al. Controlling the Spread of COVID-19 on College Campusesexternal iconMathematical Biosciences and Engineering. 18(1): 551-563. Published 2020 Dec 14. doi:10.3934/mbe.2021030
 2. Fox M, Bailey D, Seamon M, Miranda M. Response to a COVID-19 Outbreak on a University Campus — Indiana, August 2020MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2021;70(4):118-122. Published 2021 Jan 29. doi:10.15585/mmwr.mm7004a3.
 3. The Corporation for Public Broadcasting. CPB Funds COVID-19 PSAs for Tribal and HBCU Public Radio Stationsexternal icon. Press Release 2021 Apr 08.
 4. Atrubin D, Wiese M, Bohinc B. An Outbreak of COVID-19 Associated with a Recreational Hockey Game — Florida, June 2020MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2020;69(41):1492-1493. Published 2020 Oct 16. doi:10.15585/mmwr.mm6941a4.
 5. Honein MA, Christie A, Rose DA, et al. Tóm tắt hướng dẫn cho các chiến lược y tế công cộng để đề cập tới mức lây truyền cộng đồng cao về SARS-CoV-2 và số ca tử vong có liên quan, tháng 12, 2020. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2020; 69: 1860-1867. DOI: http://dx.doi.org/10.15585/mmwr.mm6949e2external icon
 6. Losina E, Leifer V, Millham L, et al. College campuses and COVID-19 mitigation: clinical and economic value. Ann Intern Med. September 2020. DOI: 10.7326/M20-6558.
 7. National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine 2020. COVID-19 Testing Strategies for Colleges and Universities. Washington, DC: The National Academies Press. https://doi.org/10.17226/26005external icon

Thông tin cập nhật trước đó

Đến ngày 4 tháng 11 năm 2021:

 • Hướng dẫn cập nhật cho thấy việc cấp phép sử dụng vắc-xin COVID-19 cho trẻ em từ 5-11 tuổi.

Tính đến ngày 23 tháng 7, 2021:

 • Gỡ bỏ phần cần lưu ý để tạo nhóm theo trạng thái tiêm chủng

Tính đến ngày 1 tháng 11 năm 2021

 • Hướng dẫn cập nhật để thể hiện các khuyến cáo hiện tại đối với những người đã được tiêm chủng đầy đủ, bao gồm khuyến cáo đeo khẩu trang trong nhà ở nơi công cộng cho những người đã được tiêm chủng đầy đủ ở những khu vực có lây truyền cộng đồng ở mức đáng kể hoặc cao.
 • Đã cập nhật ngôn ngữ về nhà ở chung trong môi trường IHE để làm rõ rằng những môi trường này nên được coi là nhà ở tập trung.
 • Cập nhật phần về thể thao để kết hợp các khuyến cáo phòng ngừa.
 • Thông tin tổng hợp về xét nghiệm và khám sàng lọc SARS-CoV-2 trước đây đã được đưa vào một tài liệu hướng dẫn riêng.

Tính đến ngày 4 tháng 6, 2021

 • Bổ sung câu từ ở phần Giới thiệu để phản ánh những thông tin mới nhất có liên quan đến các Trường Bậc Đại Học (IHE)
 • Bổ sung hướng dẫn về việc mời và thúc đẩy tiêm chủng COVID-19
 • Bổ sung hướng dẫn về các chiến lược phòng ngừa dành cho những trường Bậc Đại Học nơi tất cả mọi người đều đã được tiêm chủng đầy đủ và những trường nơi không phải ai cũng đã được tiêm chủng đầy đủ
 • Bổ sung một phần về Những lưu ý chung dành cho tất cả các trường Bậc Đại Học (IHE)
 • Bổ sung một phần có Những lưu ý bổ sung dành cho tất cả các IHE
 • Bổ sung thuật ngữ chính
 • Bổ sung phần Tài liệu tham khảo
 • Cập nhật phần Nguồn lực

Tính đến ngày 31 tháng 12, 2020:

 • Các điều lưu ý được cập nhật cho các Nhà cung cấp dịch vụ trực tiếp (DSP)

Tính đến ngày 5 tháng 10, 2020:

 • Những điều cần lưu ý mở rộng về việc chăm sóc sinh viên và nhân viên bị bệnh trong môi trường IHE.
 • Những điều lưu ý đã cập nhật về việc thông gió
 • Những điều lưu ý đã cập nhật về dịch vụ thực phẩm
 • Các điều lưu ý đã cập nhật để truy dấu người tiếp xúc
 • Các điều lưu ý đã cập nhật về việc nhận ra các dấu hiệu và các triệu chứng của COVID-19, sàng lọc và xét nghiệm
 • Các điều lưu ý được cập nhật về việc ứng phó và hỗ trợ
 • Các điều lưu ý được cập nhật cho các Nhà cung cấp dịch vụ trực tiếp (DSP)