Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang web này được cập nhật thường xuyên. Một số nội dung có thể còn bằng tiếng Anh cho đến khi được dịch hết.

Hướng dẫn về làm sạch và khử trùng

Hướng dẫn về làm sạch và khử trùng

Không gian công cộng, Nơi làm việc, Doanh nghiệp, Trường học và Nhà ở 

Cập nhật ngày 7 tháng 5 năm 2020
1: Xây dựng kế hoạch

XÁC ĐỊNH NHỮNG GÌ CẦN ĐƯỢC LÀM SẠCH.
Những khu vực không có người sử dụng trong 7 ngày trở lên chỉ cần hoạt động vệ sinh thường kỳ. Duy trì các biện pháp vệ sinh hiện có cho các khu vực ngoài trời.

XÁC ĐỊNH CÁCH THỨC KHỬ TRÙNG CÁC KHU VỰC.
Xem xét loại bề mặt và tần suất chạm vào các bề mặt đó. Ưu tiên khử trùng các bề mặt thường xuyên chạm vào. 

XEM XÉT CÁC NGUỒN LỰC VÀ THIẾT BỊ CẦN THIẾT.
Lưu ý về tình trạng có sẵn của các sản phẩm vệ sinh cũng như trang bị bảo hộ cá nhân (PPE) phù hợp cho nhân viên dọn dẹp và chất khử trùng sử dụng.

2: Triển khai

VỆ SINH CÁC BỀ MẶT NHIỄM BẨN BẰNG XÀ PHÒNG VÀ NƯỚC trước khi khử trùng.

SỬ DỤNG SẢN PHẨM TẨY RỬA HOẶC KHỬ TRÙNG THÍCH HỢP.
Sử dụng chất khử trùng được EPA phê duyệt chống lại COVID-19 và đọc nhãn sản phẩm để đảm bảo chúng đáp ứng nhu cầu của quý vị.

LUÔN LUÔN LÀM THEO HƯỚNG DẪN TRÊN NHÃN SẢN PHẨM.
Nhãn sẽ chứa thông tin an toàn và hướng dẫn sử dụng. Cất giữ các chất khử trùng ngoài tầm với của trẻ em.

3: Duy trì và Sửa đổi

TIẾP TỤC VỆ SINH VÀ KHỬ TRÙNG NHƯ THƯỜNG LỆ.
Tiếp tục hoặc sửa đổi kế hoạch của quý vị dựa vào tình trạng có sẵn trang bị bảo hộ cá nhân (PPE) và chất khử trùng phù hợp. Quý vị nên làm sạch các bề mặt nhiễm bẩn bằng xà phòng và nước trước khi khử trùng. Thường xuyên khử trùng định kỳ các bề mặt thường chạm vào ít nhất hàng ngày.

DUY TRÌ CÁC BIỆN PHÁP AN TOÀN như thường xuyên rửa tay, dùng khẩu trang vải và ở nhà nếu quý vị bị bệnh.

TIẾP TỤC CÁC BIỆN PHÁP THỰC HÀNH ĐỂ GIẢM NGUY CƠ PHƠI NHIỄM.
Duy trì cách ly giao tiếp xã hội, giữ khoảng cách với người khác sáu feet (khoảng 2 mét). Giảm việc chia sẻ các không gian chung và các đồ vật thường xuyên chạm vào.

Làm theo hướng dẫn từ nhà chức trách tiểu bang, bộ lạc, địa phương và vùng lãnh thổ.

Xây dựng kế hoạch làm sạch và khử trùng

Việc làm sạch bằng xà phòng và nước giúp loại bỏ mầm bệnh, bụi bẩn và tạp chất trên bề mặt. Phương pháp này làm giảm nguy cơ lây nhiễm.

Khử trùng nghĩa là diệt mầm bệnh trên các bề mặt. Bằng cách tiêu diệt mầm bệnh trên bề mặt sau khi làm sạch, phương pháp này có thể làm giảm thêm nguy cơ lây nhiễm.

Biểu tượng: ghế băng công viên

Biểu tượng: ghế băng công viên

Khu vực đó ở trong nhà?

Biểu tượng: KHÔNG

Biểu tượng: KHÔNG

Duy trì các biện pháp vệ sinh hiện có.
Vi-rút corona sẽ tự chết sau nhiều giờ tới nhiều ngày trong các môi trường bình thường bên trong nhà và ngoài trời. Vi-rút sẽ bị chết nhanh hơn trong điều kiện có ánh sáng mặt trời và nhiệt độ ấm hơn.

Biểu tượng: CÓ

Biểu tượng: CÓ

Đó là khu vực trong nhà.

Biểu tượng: mũi tên chỉ hướng xuống phía dưới

Biểu tượng: mũi tên chỉ hướng xuống phía dưới
Biểu tượng: phòng tập gym

Biểu tượng: phòng tập gym

Khu vực đó có người sử dụng trong vòng 7 ngày qua?

Biểu tượng: KHÔNG

Biểu tượng: KHÔNG

Khu vực đó không có người sử dụng trong vòng 7 ngày qua.
Khu vực đó sẽ chỉ cần vệ sinh thường kỳ.

Biểu tượng: CÓ

Biểu tượng: CÓ

Có, khu vực đó có người sử dụng trong vòng 7 ngày qua.

Biểu tượng: mũi tên chỉ hướng xuống phía dưới

Biểu tượng: mũi tên chỉ hướng xuống phía dưới
Biểu tượng: Thanh toán tại cửa hàng thực phẩm

Biểu tượng: Thanh toán tại cửa hàng thực phẩm

Đó có phải là bề mặt hoặc vật dụng thường xuyên được chạm vào không?

Biểu tượng: KHÔNG

Biểu tượng: KHÔNG

Làm sạch kỹ lưỡng các vật liệu này.
Cân nhắc lập lịch để làm sạch và khử trùng thường kỳ, khi thích hợp.

Biểu tượng: CÓ

Biểu tượng: CÓ

Có, đó là bề mặt hoặc vật dụng thường xuyên được chạm vào.

Biểu tượng: mũi tên chỉ hướng xuống phía dưới

Biểu tượng: mũi tên chỉ hướng xuống phía dưới
Biểu tượng: Phòng chờ

Biểu tượng: Phòng chờ

Bề mặt hoặc vật dụng đó bằng loại vật liệu gì?

Các loại vật liệu cứng không xốp như kính, kim loại hoặc nhựa.

 

Quý vị nên làm sạch các bề mặt nhiễm bẩn bằng trước khi khử trùng.
Tham khảo danh sách các chất khử trùng của EPA được dùng để chống lại COVID-19, đặc biệt là dùng trên các bề mặt cứng, không xốp và cho nhu cầu sử dụng cụ thể của quý vị. Cần thường xuyên làm sạch và khử trùng để giảm nguy cơ phơi nhiễm.

Các vật liệu mềm và xốp như thảm, thảm trải hoặc các vật liệu tại khu vực ghế ngồi.

 

Làm sạch kỹ lưỡng hoặc giặt các vật liệu đó.
Cân nhắc loại bỏ các vật liệu mềm, xốp tại các khu vực có lưu lượng người qua lại cao. Khử trùng các vật liệu nếu có sẵn sản phẩm thích hợp.

Cập nhật lần cuối ngày 7 tháng 5 năm 2020