Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang web này được cập nhật thường xuyên. Một số nội dung có thể còn bằng tiếng Anh cho đến khi được dịch hết.

Cập nhật quan trọng: Cơ sở y tế
CDC đã cập nhật một số phương thức chọn lọc để vận hành hệ thống y tế hiệu quả nhằm thích ứng với hoạt động tiêm chủng COVID-19. Tìm hiểu thêm
BẢN CẬP NHẬT
Với bằng chứng mới về biến thể B.1.617.2 (Delta), CDC đã cập nhật hướng dẫn dành cho những người được tiêm chủng đầy đủ. CDC khuyến nghị tất cả giáo viên, nhân viên, học sinh và khách đến trường K-12 nên đeo khẩu trang bất kể tình trạng tiêm chủng của họ như thế nào. Học sinh sẽ trở lại học toàn thời gian trên lớp vào mùa thu và nên áp dụng các chiến lược phòng ngừa theo lớp tại trường.
BẢN CẬP NHẬT
Nhà Trắng tuyên bố rằng du khách quốc tế bắt buộc phải có tiêm vắc-xin trước khi vào Hoa Kỳ và có hiệu lực từ ngày 8 tháng 11 năm 2021. Đối với các mục đích vào Hoa Kỳ, vắc-xin được chấp nhận sẽ bao gồm các vắc-xin nằm trong danh sách được sử dụng khẩn cấp của WHO và được FDA phê duyệt hay cho phép sử dụng. Thông tin thêm có ở đây.
BẢN CẬP NHẬT
Yêu cầu khi du lịch vào Hoa Kỳ đang thay đổi, bắt đầu từ 8, 2021 tháng 11. Thông tin thêm có tại đây.

Vệ Sinh, Khử Trùng và Thông Gió

Vệ Sinh, Khử Trùng và Thông Gió

Lên Kế Hoạch, Chuẩn Bị và Ứng Phó

Cập nhật ngày 19 tháng 4 năm 2021
In

Clean Air in Buildings Challengeexternal icon giúp các chủ sở hữu và bên vận hành tòa nhà cải thiện chất lượng không khí trong nhà và bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Lập kế hoạch hành động vì không khí sạch trong nhà ngay hôm nay.

vệ sinh bề mặt bàn làm việc

Làm sạch và khử trùng

Thông gió

  • Thông gió trong các tòa nhà
    Các biện pháp bảo vệ có thể làm giảm nguy cơ phơi nhiễm vi-rút và giảm thiểu sự lây lan của bệnh