Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang web này được cập nhật thường xuyên. Một số nội dung có thể còn bằng tiếng Anh cho đến khi được dịch hết.

Cập nhật quan trọng: Cơ sở y tế
CDC đã cập nhật một số phương thức chọn lọc để vận hành hệ thống y tế hiệu quả nhằm thích ứng với hoạt động tiêm chủng COVID-19. Tìm hiểu thêm
Để bảo vệ tối đa khỏi biến thể Delta và ngăn chặn khả năng lây lan biến thể này sang người khác, vui lòng hãy tiêm chủng càng sớm càng tốt và đeo khẩu trang ở trong nhà tại nơi công cộng nếu quý vị đang ở khu vực có mức độ lây truyền đáng kể hoặc cao.
BẢN CẬP NHẬT
Với bằng chứng mới về biến thể B.1.617.2 (Delta), CDC đã cập nhật hướng dẫn dành cho những người được tiêm chủng đầy đủ. CDC khuyến nghị tất cả giáo viên, nhân viên, học sinh và khách đến trường K-12 nên đeo khẩu trang bất kể tình trạng tiêm chủng của họ như thế nào. Học sinh sẽ trở lại học toàn thời gian trên lớp vào mùa thu và nên áp dụng các chiến lược phòng ngừa theo lớp tại trường.

Giám sát nước thải mục tiêu tại các cơ sở, tổ chức và nơi làm việc

Giám sát nước thải mục tiêu tại các cơ sở, tổ chức và nơi làm việc
Cập nhật ngày 23 tháng 10 năm 2020

Sử dụng hướng dẫn này để thực hiện giám sát dịch bệnh qua nguồn nước thải. Giám sát dịch bệnh qua nguồn nước thải là một ngành khoa học đang phát triển nhanh chóng và CDC sẽ tiếp tục cập nhật thêm hướng dẫn và thông tin khi có thêm thông tin.

Tổng quan về việc giám sát nước thải hướng đích

Việc giám sát nước thải hướng đích tại các cơ sở, tổ chức và nơi làm việc thuộc ngành cơ sở hạ tầng thiết yếu với mật độ cao đã được đề xuất như một biện pháp bổ sung để sàng lọc COVID-19 trong các nhóm đối tượng dân số này. Trong những nhóm đối tượng dân số này, những nỗ lực y tế công cộng tập trung chủ yếu vào các tổ chức giáo dục bậc đại học, cơ sở cải huấn và các cơ sở chế biến thực phẩm. Giám sát hướng đích đòi hỏi phải cách ly nhóm dân số cụ thể ở mức tòa nhà qua việc lấy mẫu nước thải ngược dòng từ nhà máy xử lý nước thải trong mạng lưới nước thải.

Các lợi ích tiềm năng của việc giám sát nước thải hướng đích

  • Cảnh báo sớm về các bệnh mới tại khu vực hướng đích
  • Tập trung giám sát nhóm dân số có nguy cơ cao hơn mắc bệnh COVID-19
  • Phương pháp sàng lọc tiết kiệm chi phí và hiệu quả về mặt thời gian- một mẫu bao gồm tập hợp nhiều cá nhân - có thể bổ trợ cho hoạt động xét nghiệm cá nhân.

Tích hợp với việc giám sát ca bệnh

Giám sát nước thải hướng đích nên dùng để bổ sung chứ không thay thế các phương pháp tiếp cận giám sát ca bệnh, phù hợp với các quy định và luật pháp của tiểu bang, bộ lạc, địa phương và vùng lãnh thổ (STLT). Bao gồm các sở y tế STLT khi phát triển các chiến lược giám sát nước thải hướng đích. Trước khi triển khai việc giám sát hướng đích, hãy xem xét hướng dẫn của CDC về việc giám sát nước thải ở mức cộng đồng, bao gồm những điều cần lưu ý để phát triển chiến lược lấy mẫu, kiểm nghiệm mẫu, phân tích dữ liệuminh giải thông tin về y tế công cộng. Nếu quý vị bao gồm việc lấy mẫu ở mức tòa nhà trong các kế hoạch giám sát hướng đích, CDC khuyến nghị thu thập các mẫu đi kèm ở mức cộng đồng để minh giải các tín hiệu vi-rút ở mức tòa nhà. Chỉ riêng tình trạng không phát hiện thấy dấu hiệu SARS-CoV-2 trong nước thải không được coi là căn cứ để giảm bớt việc sử dụng biện pháp giảm thiểu ở mức cộng đồng.

Cân nhắc các thách thức khi phát triển chiến lược giám sát nước thải hướng đích

  • Đến nay, có rất ít dữ liệu để đánh giá phương pháp ngược dòng hướng đích này để làm căn cứ thông tin cho hoạt động y tế công cộng hoặc các hoạt động tổ chức.
  • Số cá nhân nhiễm bệnh tối thiểu có thể phát hiện một cách tin cậy qua việc kiểm nghiệm nước thải vẫn chưa được biết rõ.
  • Nồng độ nước thải liên quan tới SARS-CoV-2 có thể khác nhau khi thời gian lưu thông nước thải ngắn và tải lượng phân ở mức thấp (vd. lấy mẫu ở nơi nước thải rời khỏi tòa nhà), có khả năng gây khó khăn hơn trong việc hiểu rõ các xu hướng COVID-19 trong khu vực nhắm đến.
  • Phần lớn năng lực xét nghiệm phòng thí nghiệm hiện có cho việc kiểm nghiệm nước thải được dùng cho giám sát cộng đồng tại các nhà máy xử lý nước thải do đó năng lực phòng thí nghiệm dành cho việc giám sát nước thải hướng đích còn rất hạn chế.
  • Việc lấy mẫu dòng nước thải tòa nhà có thể yêu cầu sửa đổi để tiếp cận dòng nước thải.
  • Các đường ra chất thải cơ sở hoặc ngành công nghiệp không phải là con người có thể gây khó khăn trong việc phát hiện SARS-CoV-2 trong nước thải.

Giám sát nước thải hướng đích sẽ khác nhau tùy vào từng môi trường

Các tổ chức giáo dục bậc đại học và các trường có nhà ở trong khuôn viên trường

Các tổ chức giáo dục bậc đại học và các trường có nhà ở trong khuôn viên trường có thể có nhà máy xử lý nước thải riêng của chính họ. Những nhà máy này thường nhận chất thải từ khu dân cư, không phải khu dân cư và các cơ sở phòng thí nghiệm và trong một số trường hợp là từ các bệnh viện trong khuôn viên trường. Dùng hướng dẫn sau cho việc giám sát hướng đích tại các khuôn viên trường bao gồm việc lấy mẫu tại các tòa nhà dân cư.

Tích hợp với việc giám sát ca bệnh

Khi cân nhắc việc triển khai giám sát nước thải tại khuôn viên trường, các tổ chức giáo dục bậc đại học nên làm việc với các dịch vụ y tế học xá và tham khảo Những Điều Cần Lưu Ý dành cho các Trường Đại Học, Cao Đẳng và Những điều cần lưu ý về nghiên cứu và truy dấu tiếp xúc tại IHE cho các sở y tế và nhà quản lý IHE để phát triển các chiến lược giảm thiểu và giám sát COVID-19 trong học xá. Xác định các yếu tố tác động khi phát hiện SARS-CoV-2 trong nước thải của học xá và đưa ra các hành động y tế công cộng trước khi bắt đầu lấy mẫu. Đặc biệt là các IHE nên cân nhắc cách xác định SARS-CoV-2 trong nước thải sẽ tác động tới việc giám sát ca bệnh và các chiến lược giảm thiểu tại học xá.

Các cơ sở cải huấn

Cư dân tại các cơ sở cải huấn thường đóng góp cho dòng chất thải. Vậy nên dữ liệu giám sát nước thải có thể cung cấp chỉ báo đại diện của việc xuất hiện bệnh nhân COVID-19 trong nhóm dân số cư dân của cơ sở.

Tích hợp với việc giám sát ca bệnh

Dữ liệu giám sát nước thải có thể bổ sung và ghép cặp với việc giám sát lâm sàng thường kỳ về SARS-CoV-2 của những người đang bị giam giữ và nhân viên tại các cơ sở cải huấn. Khi cân nhắc triển khai việc giám sát nước thải, các cơ sở cải huấn nên tham khảo Hướng Dẫn Tạm Thời Kiểm Soát Bệnh Vi-rút Corona 2019 (COVID-19) Trong Cơ Sở Cải Huấn Và Trại Giam để phát triển các chiến lược giảm thiểu và giám sát COVID-19 cho cơ sở của họ.

Nơi làm việc cơ sở hạ tầng trọng yếu có mật độ nhiều người

Những nơi làm việc thuộc ngành cơ sở hạ tầng thiết yếu với mật độ cao như cơ sở chế biến thực phẩm, có thể khó theo dõi bằng hệ thống giám sát nước thải vì nhân viên chỉ ở tại cơ sở trong ca làm việc của họ và có thể đóng góp rất ít vào dòng chất thải liên quan tới chất thải công nghiệp (vd. nước thải sản xuất thực phẩm). Những phế phẩm công nghiệp như vậy cũng gây khó khăn cho việc phát hiện SARS-CoV-2. Việc kiểm nghiệm nước thải từ các cộng đồng nơi người lao động chủ yếu sinh sống có thể sẽ tốt hơn là lấy mẫu từ nơi làm việc.

Tích hợp với việc giám sát ca bệnh

Khi cân nhắc triển khai việc giám sát nước thải, các nơi làm việc thuộc ngành cơ sở hạ tầng thiết yếu với mật độ cao nên tham khảo hướng dẫn về Lập Kế Hoạch Ứng Phó với COVID-19 cho Lĩnh Vực Cơ Sở Hạ Tầng Quan TrọngChiến Lược Xét Nghiệm Vi-rút Corona (COVID-19) tại Môi Trường Làm Việc Là Cơ Sở Hạ Tầng Quan Trọng có Mật Độ Cao sau khi Xác Định có Ca COVID-19 để phát triển chiến lược giảm thiểu và giám sát COVID-19 cho cơ sở của họ.

Cập nhật lần cuối ngày 23 tháng 10 năm 2020