Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang web này được cập nhật thường xuyên. Một số nội dung có thể còn bằng tiếng Anh cho đến khi được dịch hết.

Hệ Thống Giám Sát Nước Thải Quốc Gia (NWSS)

Hệ Thống Giám Sát Nước Thải Quốc Gia (NWSS)

Công cụ y tế công cộng mới nhằm mang lại sự hiểu biết về quá trình lây lan của COVID-19 trong cộng đồng

Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Dịch Bệnh (CDC) và Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ (HHS) phối hợp với các cơ quan chính phủ liên bang​​​​​​​ đang khởi động Hệ Thống Giám Sát Nước Thải Quốc Gia (NWSS) để ứng phó với đại dịch COVID-19. Dữ liệu do Hệ Thống Giám Sát Nước Thải Quốc Gia (NWSS) tạo sẽ giúp các nhân viên y tế công cộng hiểu rõ hơn về mức độ lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng.

CDC hiện đang phát triển cổng thông tin để các sở y tế tiểu bang, bộ lạc, địa phương và lãnh thổ để gửi dữ liệu xét nghiệm nước thải đến cơ sở dữ liệu quốc gia để sử dụng trong việc tóm tắt và giải thích dữ liệu cho hành động y tế công cộng. Việc tham gia vào cơ sở dữ liệu quốc gia sẽ đảm bảo khả năng so sánh dữ liệu giữa các khu vực phân quyền.

Dữ liệu từ việc kiểm nghiệm nước thải không nhằm để thay thế cho các hệ thống giám sát COVID-19 hiện có nhưng nhằm để bổ trợ cho các hệ thống này bằng cách cung cấp:

 • Một mẫu cộng đồng chung hiệu quả.
 • Dữ liệu đối với các cộng đồng thực hiện kịp thời các xét nghiệm lâm sàng COVID-19 không được sử dụng đúng mức hoặc không có sẵn.
 • Dữ liệu ở cấp dưới quận.

Giám sát nước thải để phát hiện COVID-19 là gì?

 • "Nước thải" hay "chất thải", bao gồm nước đã qua sử dụng của hộ gia đình/tòa nhà (ví dụ: nhà vệ sinh, vòi hoa sen, bồn rửa) có thể chứa chất thải phân của con người, cũng như nước thải khác không phải từ hộ gia đình (ví dụ: nước mưa và nước sử dụng trong công nghiệp.)
 • Có thể xét nghiệm nước thải với RNA từ SARS-CoV-2, vi-rút gây ra bệnh COVID-19.
 • Mặc dù SARS-CoV-2 có thể thải ra theo phân của người nhiễm COVID-19, nhưng cho đến nay vẫn chưa có thông tin nào cho thấy bất kỳ ai đã mắc COVID-19 do phơi nhiễm trực tiếp với nước thải đã qua xử lý hoặc chưa qua xử lý.

Ưu điểm của việc giám sát bệnh truyền nhiễm qua nước thải là gì?

 • Xét nghiệm chất thải đã được sử dụng thành công như một phương pháp để phát hiện sớm các bệnh khác, chẳng hạn như bệnh bại liệt.
 • SARS-CoV-2 có thể thải ra theo phân của người có hoặc không có các triệu chứng bị nhiễm bệnh; do đó, giám sát nước thải có thể thu thập dữ liệu về cả hai loại lây nhiễm.
 • Gần 80 phần trăm các hộ gia đình tại Hoa Kỳ sử dụng dịch vụ của hệ thống thu gom nước thải thành phố.
 • Các phép đo định lượng SARS-CoV-2 trong chất thải chưa qua xử lý có thể cung cấp thông tin về những thay đổi trong số liệu về tổng lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng bổ sung vào nhà máy xử lý nước thải đó (tại các khu vực "cống rãnh".)
 • Tùy thuộc vào tần suất xét nghiệm, giám sát chất thải có thể là chỉ báo quan trọng cho biết những thay đổi về gánh nặng COVID-19 trong cộng đồng.
 • Phát hiện RNA từ SARS-CoV-2 trong chất thải đóng vai trò như một chỉ báo về COVID-19, độc lập với các hành vi tìm kiếm dịch vụ chăm sóc sức khỏe và khả năng tiếp cận với xét nghiệm lâm sàng.

Thực hiện giám sát nước thải có phù hợp với cộng đồng của tôi không?

Giám sát nước thải về RNA từ vi-rút gây bệnh COVID-19 là một lĩnh vực đang phát triển. Các sở y tế thiết lập hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm từ chất thải cần xem xét những điều sau đây để xây dựng dữ liệu hữu ích đối với các hoạt động ứng phó y tế công cộng:

 • Xét nghiệm chất thải theo thời gian có thể cung cấp dữ liệu cập nhật nhằm bổ sung cho các dữ liệu giám sát khác để cung cấp các bằng chứng cho quá trình ra quyết định về y tế cộng đồng. Tuy nhiên, tại thời điểm này, việc xét nghiệm chất thải không thể đưa ra dự đoán chính xác và đáng tin cậy về số người bị nhiễm bệnh trong một cộng đồng.
 • Giám sát nước thải cấp cộng đồng tại một nhà máy xử lý sẽ không bao trùm được mẫu nước thải từ các hộ gia đình sử dụng hệ thống tự hoại.
 • Giám sát nước thải cấp cộng đồng tại một nhà máy xử lý nước thải sẽ không bao trùm được mẫu nước thải từ các cộng đồng hoặc cơ sở sử dụng dịch vụ của hệ thống phi tập trung, chẳng hạn như nhà tù, trường đại học hoặc bệnh viện đều tự xử lý chất thải của cơ sở.
 • Giám sát chất thải có thể không phát hiện được mức độ lây nhiễm thấp trong một cộng đồng. Các giới hạn phát hiện thấp hơn (ví dụ: sử dụng phương pháp xét nghiệm hiện tại để xác định số lượng tối thiểu người có vi-rút trong phân) bằng giám sát chất thải vẫn chưa được hiểu rõ. Cần thêm dữ liệu về sự thải phân của người nhiễm bệnh trong quá trình diễn biến của bệnh để hiểu rõ hơn về các giới hạncủa việc phát hiện này.
 • Tất cả các nhà máy xử lý nước thải có thể không phải là địa điểm thích hợp để thực hiện giám sát do quá trình hậu cần hoạt động của nhà máy (ví dụ: trường hợp nước thải đã được xử lý trước trước khi đến nhà máy.)
 • Bạn có thể tìm thấy thông tin về việc triển khai giám sát nước thải tại các khu vực có hệ thống chất thải bị xuống cấp tại đây.

Tôi có thể triển khai việc giám sát bệnh dịch dựa trên nước thải như thế nào?

Giám sát bệnh dịch dựa trên nước thải là ngành khoa học đang phát triển nhanh chóng và CDC sẽ cung cấp thông tin và hướng dẫn cập nhật khi có thông tin. Các liên kết bên dưới sẽ đề cập tới một số khuyến nghị cụ thể để cân nhắc khi triển khai hệ thống giám sát bệnh dịch căn cứ vào nước thải:

Làm sao để tham gia vào NWSS?

Sử dụng giám sát nước thải vì hành động y tế cộng đồng yêu cầu cách tiếp cận đa ngành. Các cộng đồng quan tâm đến việc thực hiện giám sát nước thải đối với COVID-19 cần xác định các đối tác địa phương cần thiết để thu thập mẫu, thực hiện xét nghiệm và hành động y tế cộng đồng.

Đối tác địa phương bao gồm:

 • Sở y tế tiểu bang, địa phương, bộ lạc và lãnh thổ - nhà dịch tễ học về COVID-19, các chuyên gia sức khỏe môi trường.
 • Công nhân và nhà máy xử lý nước thải
 • Phòng thí nghiệm - y tế công cộng, môi trường, học thuật và/hoặc tư nhân (Lưu ý: CDC hiện không nhận xét nghiệm các mẫu chất thải.)

Hệ Thống Giám Sát Nước Thải Quốc Gia (NWSS) hiện đang tăng cường các nỗ lực thông qua quan hệ đối tác với các sở y tế của tiểu bang, địa phương, bộ lạc và lãnh thổ. Thông tin bổ sung, bao gồm hướng dẫn lấy mẫu, xét nghiệm và giải thích, các yêu cầu báo cáo tối thiểu và hướng dẫn báo cáo qua cổng dữ liệu sẽ được cập nhật trên trang này khi có thông tin.