Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang web này được cập nhật thường xuyên. Một số nội dung có thể còn bằng tiếng Anh cho đến khi được dịch hết.

Dữ Liệu Xét Nghiệm tại Hoa Kỳ

Cập nhật ngày 27 tháng 5 năm 2020

Tổng số xét nghiệm
TỔNG SỐ XÉT NGHIỆM ĐÃ BÁO CÁO
15,766,114
Số Xét Nghiệm Dương Tính
SỐ XÉT NGHIỆM DƯƠNG TÍNH ĐƯỢC BÁO CÁO
1,897,701
Phần Trăm Dương Tính
TỶ LỆ % XÉT NGHIỆM DƯƠNG TÍNH
12%

Xét nghiệm COVID-19

  • Các xét nghiệm vi-rút cho biết liệu hiện tại quý vị có nhiễm SARS-CoV-2, chủng vi-rút gây bệnh COVID-19 hay không. Kết quả xét nghiệm dương tính có nghĩa là quý vị đang nhiễm bệnh.
  • Xét nghiệm kháng thể trong máu, còn được gọi là xét nghiệm kháng thể, xét nghiệm máu của quý vị bằng cách tìm kháng thể, cho thấy liệu trước đây quý vị có bị nhiễm vi-rút không.

Về Dữ Liệu

  • Đây là dữ liệu tổng hợp từ nhiều nguồn. Không phải xét nghiệm nào cũng được báo cáo cho CDC.
  • Số lượng xét nghiệm dương tính trong một tiểu bang không bằng với số ca bệnh, do một người có thể được xét nghiệm nhiều hơn một lần.

CDC đã chuyển các thông tin sau đến Dữ Liệu Xét Nghiệm Vi-rút Trước Đây tại Hoa Kỳ..

  • Xét Nghiệm COVID-19 tại Phòng Thí Nghiệm Y Tế Công Cộng,
  • Số mẫu xét nghiệm được xét nghiệm cho SARS CoV-2 bởi các phòng xét nghiệm của CDC và các phòng thí nghiệm y tế công cộng của Hoa Kỳ
Trang được kiểm soát lần cuối: Ngày 27 tháng 5 năm 2020