Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang web này được cập nhật thường xuyên. Một số nội dung có thể còn bằng tiếng Anh cho đến khi được dịch hết.

Khảo Sát Tỷ Lệ Bệnh Theo Huyết Thanh Học trong Nhóm Dân Số Đặc Biệt

Khảo Sát Tỷ Lệ Bệnh Theo Huyết Thanh Học trong Nhóm Dân Số Đặc Biệt
Cập nhật ngày 10 tháng 7 năm 2020
In

CDC đang tìm hiểu thêm về cách thức lây nhiễm SARS-CoV-2, chủng vi-rút gây bệnh COVID-19, ở những nhóm đối tượng đặc biệt như nhân viên y tế và lực lượng ứng cứu khẩn cấp. Thông tin này hiện đang được thu thập qua khảo sát tỷ lệ mắc bệnh theo huyết thanh học, sử dụng xét nghiệm huyết thanh học (máu) để tìm hiểu xem liệu người trong một nhóm dân cư hoặc cộng đồng có kháng thể với bệnh truyền nhiễm, mà trong trường hợp này là SARS-CoV-2, hay không.

Kháng thể là các protein có thể chống lại sự lây nhiễm. Nếu tìm thấy kháng thể, điều đó có nghĩa là đã có lây nhiễm từ trước. Kết quả xét nghiệm kháng thể có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc phát hiện các bệnh lây nhiễm trước đó ở những người có ít hoặc không có triệu chứng và có thể chưa được xét nghiệm khi bị nhiễm.

Mục đích chính của các khảo sát này là để hiểu rõ hơn nguy cơ lây nhiễm và xây dựng hướng dẫn để ngăn chặn tình trạng phơi nhiễm trong tương lai cho các nhóm dân cư đặc biệt.

Các khảo sát được mô tả dưới đây.

Khảo Sát dành cho Nhân Viên Y Tế và Lực Lượng Ứng Cứu Khẩn Cấp

Dự kiến kết quả sơ bộ sẽ có sẵn trong các tuần tới.

Giới thiệu về khảo sát này

Kể từ 18 tháng 5 năm 2020, CDC đã và đang tiến hành các khảo sát tỷ lệ mắc bệnh theo huyết thanh học tìm kháng thể chống SARS-CoV-2 ở nhân viên y tế, những người ứng phó đầu tiên và nhân sự an ninh công cộng tại Thành Phố New York, khu vực đô thị Detroit và Đảo Rhode để ứng phó với đại dịch COVID-19.

Các khảo sát này được thiết kế để đánh giá sự hiện diện của kháng thể chống lại SARS-CoV-2 ở các nhân viên y tế, những người ứng phó đầu tiên và nhân sự an ninh công cộng để hiểu rõ hơn về nguy cơ lây nhiễm trong tương lai khi tiếp tục tham gia hoạt động ứng phó với đại dịch COVID-19. Đánh giá cũng sẽ xác định các yếu tố làm gia tăng nguy cơ nhiễm SARS-CoV-2 trong các nhóm đối tượng mục tiêu này. Việc nắm được các thông tin này có thể là cơ sở để khuyến cáo vấn đề bảo vệ cho nhân viên trong các hoạt động ứng phó với COVID-19 trong tương lai.