Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang web này được cập nhật thường xuyên. Một số nội dung có thể còn bằng tiếng Anh cho đến khi được dịch hết.

Dữ Liệu Trước Đó về Ca Bệnh COVID-19 tại Hoa Kỳ

Cập nhật ngày 20 tháng 5 năm 2020

Dữ liệu trên trang này được thu thập trước đó ở giai đoạn đầu đợt bùng phát đại dịch COVID-19 tại Hoa Kỳ. Do tình trạng lây lan vi-rút trong cộng đồng vẫn còn tiếp diễn, thông tin này không còn phù hợp để hiểu rõ về tình hình hiện thời. Thông tin này sẽ không được cập nhật nữa, nhưng vẫn còn lưu trên trang này để tham khảo.

Để biết dữ liệu mới nhất về số ca bệnh COVID-19 tại Hoa Kỳ, vui lòng truy cập trang Số ca bệnh COVID-19 tại Hoa Kỳ.

Sự lây nhiễm trong cộng đồng, theo khu vực phân quyền1

Lần cập nhật gần nhất vào ngày 18 tháng 5 năm 2020

Tổng số ca bệnh COVID-19, theo ngày báo cáo2

Ngày 22 tháng 1 đến ngày 27 tháng 4, 2020
(n=981.246)

Số ca bệnh COVID-19, theo nguồn phơi nhiễm2

Cập nhật lần gần nhất vào ngày 16 tháng 4 năm 2020

Số ca bệnh COVID-19 được báo cáo tại Hoa Kỳ theo nguồn phơi nhiễm
Liên quan tới Du Lịch 6,814
Tiếp Xúc Gần 14,728
Đang Điều Tra 611,006
Tống Số Ca 632,548

Số ca bệnh COVID-19 từ Vũ Hán, Trung Quốc và du thuyền Diamond Princess3

Cập nhật lần gần nhất vào ngày 16 tháng 4 năm 2020

số ca bệnh COVID-19 từ Vũ Hán, Trung Quốc và từ du thuyền Diamond Princess
Vũ Hán, Trung Quốc 276
Du Thuyền "Diamond Princess" 46

Số ca bệnh COVID-19, theo ngày khởi phát bệnh4

Ngày 12 tháng 1 đến ngày 15 tháng 4, 2020
(n=349.303)

Về Dữ liệu trên Trang này

 1. Sở y tế các tiểu bang báo cáo mức độ lây truyền (lây lan) COVID-19 trong cộng đồng theo một trong các mức sau:
  • Có, lây lan diện rộng - được định nghĩa là lây nhiễm lan rộng trong cộng đồng trên vài khu vực địa lý
  • Có, các khu vực vạch rõ ranh giới - được định nghĩa là các cụm ca bệnh riêng biệt trong một hoặc một vài khu vực địa lý được vạch rõ ranh giới
  • Chưa xác định - được định nghĩa là đã có 1 ca bệnh trở lên nhưng chưa được phân loại là "Có" đối với lây nhiễm trong cộng đồng
  • Không có ca bệnh nào được báo cáo (trước đây được trình bày là "Không áp dụng") - được định nghĩa là không có ca bệnh nào
 2. CDC không còn báo cáo tổng số người đang được theo dõi (PUI) đã được xét nghiệm và số người đang được theo dõi (PUI) có xét nghiệm âm tính. Các số liệu của CDC không thể hiện tất cả các ca xét nghiệm tại Hoa Kỳ hiện nay các tiểu bang và vùng lãnh thổ của Hoa Kỳ đang xét nghiệm và báo cáo các bệnh COVID-19 của họ.
 3. Các ca bệnh từ du thuyền "Diamond Princess" được xác nhận bằng xét nghiệm trong phòng thí nghiệm. Những người này có thể không có xuất hiện các triệu chứng.
 4. Vào ngày 24 tháng 3 năm 2020, CDC đã cập nhật dữ liệu trong hình này để bao gồm ngày khởi phát bệnh ước tính.
Trang được kiểm soát lần cuối: Ngày 20 tháng 5 năm 2020