Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang web này được cập nhật thường xuyên. Một số nội dung có thể còn bằng tiếng Anh cho đến khi được dịch hết.

Tiêm chủng: Tìm vắc-xin và tìm hiểu những gì quý vị có thể thực hiện sau khi được tiêm chủng đầy đủ.

Dữ Liệu Trước Đó về Ca Bệnh COVID-19 tại Hoa Kỳ

Dữ Liệu Trước Đó về Ca Bệnh COVID-19 tại Hoa Kỳ
Cập nhật ngày 14 tháng 10 năm 2020
In

Thông tin này sẽ không được cập nhật nữa, nhưng vẫn còn lưu trên trang này để tham khảo.

Để có dữ liệu mới nhất về số ca bệnh COVID-19 tại Hoa Kỳ, truy cập phần Số Ca Bệnh COVID-19 trong Công Cụ Theo Dõi Dữ Liệu COVID.

Dữ liệu lưu trữ bổ sung

Đóng cửa trường họcexternal icon dữ liệu được lưu trữ vào ngày 29 tháng 6, 2020.

Dữ liệu trước đó về ca bệnh ngày 27 tháng 8, 2020

Tổng số ca bệnh 5,799,046 46,393 Số ca bệnh mới*
Tổng Số Ca Tử Vong 178,998 1.239 Ca Tử Vong Mới*
Quý vị muốn biết thêm dữ liệu?

Theo dõi dữ liệu COVID của CDC

Số ca bệnh theo khu vực phân quyền

Bản đồ này hiển thị số ca bệnh COVID-19 được báo cáo bởi các tiểu bang của Hoa Kỳ, Thủ đô Washington, Thành phố New York và các khu vực phân quyền trực thuộc Hoa Kỳ khác.

Hình minh họa bản đồ thể hiện số ca được báo cáo theo các khu vực phân quyền.

Tải xuống dữ liệu excel icon[CSV - 1 KB]

Số ca tử vong theo khu vực phân quyền

Bản đồ này hiển thị số ca bệnh COVID-19 được báo cáo bởi các tiểu bang của Hoa Kỳ, Thủ đô Washington, Thành phố New York và các khu vực phân quyền trực thuộc Hoa Kỳ khác.

Hình minh họa bản đồ thể hiện số ca tử vong được báo cáo theo các khu vực phân quyền.

Tải xuống dữ liệu excel icon[CSV - 1 KB]

Ca Bệnh Mới theo Ngày

Biểu đồ sau đây cho thấy số ca bệnh COVID-19 mới được báo cáo mỗi ngày ở Hoa Kỳ kể từ khi bắt đầu bùng phát. Di chuột qua các thanh để xem số ca bệnh mới theo ngày.

Ca Bệnh Mới theo Ngày

Biểu đồ sau đây cho thấy số ca bệnh COVID-19 mới được báo cáo mỗi ngày ở Hoa Kỳ kể từ khi bắt đầu bùng phát. Di chuột qua các thanh để xem số ca bệnh mới theo ngày.

Số ca bệnh và tử vong trong nhân viên chăm sóc y tế

Dữ liệu được thu thập từ 4.387.496 người, nhưng tình trạng nhân viên chăm sóc y tế chỉ có sẵn cho 1.019.(121 (23,2%) người. Trong số 145.555 ca mắc COVID-19 trong lực lượng nhân viên chăm sóc y tế, số liệu tử vong chỉ có sẵn cho 102.447 (70,4%).

Số ca bệnh trong lực lượng HCP 144.799
Số ca tử vong trong lực lượng HCP  661

Dữ Liệu về Ca Bệnh Trước Đây, ngày 18 tháng 5 năm 2020

Dữ liệu trên trang này được thu thập trước đó ở giai đoạn đầu đợt bùng phát đại dịch COVID-19 tại Hoa Kỳ. Do tình trạng lây lan vi-rút trong cộng đồng vẫn còn tiếp diễn, thông tin này không còn phù hợp để hiểu rõ về tình hình hiện thời. Thông tin này sẽ không được cập nhật nữa, nhưng vẫn còn lưu trên trang này để tham khảo.

Để biết dữ liệu mới nhất về số ca bệnh COVID-19 tại Hoa Kỳ, vui lòng truy cập trang Số ca bệnh COVID-19 tại Hoa Kỳ.

Sự lây nhiễm trong cộng đồng, theo khu vực phân quyền1

Lần cập nhật gần nhất vào ngày 18 tháng 5 năm 2020

Tổng số ca bệnh COVID-19, theo ngày báo cáo2

Ngày 22 tháng 1 đến ngày 27 tháng 4, 2020
(n=981.246)

Số ca bệnh COVID-19, theo nguồn phơi nhiễm2

Cập nhật lần gần nhất vào ngày 16 tháng 4 năm 2020

Số ca bệnh COVID-19 được báo cáo tại Hoa Kỳ theo nguồn phơi nhiễm
Liên quan tới Du Lịch 6,814
Tiếp Xúc Gần 14,728
Đang Điều Tra 611,006
Tống Số Ca 632,548

Số ca bệnh COVID-19 từ Vũ Hán, Trung Quốc và du thuyền Diamond Princess3

Cập nhật lần gần nhất vào ngày 16 tháng 4 năm 2020

số ca bệnh COVID-19 từ Vũ Hán, Trung Quốc và từ du thuyền Diamond Princess
Vũ Hán, Trung Quốc 276
Du Thuyền "Diamond Princess" 46

Số ca bệnh COVID-19, theo ngày khởi phát bệnh4

Ngày 12 tháng 1 đến ngày 15 tháng 4, 2020
(n=349.303)

Về Dữ liệu trên Trang này

 1. Sở y tế các tiểu bang báo cáo mức độ lây truyền (lây lan) COVID-19 trong cộng đồng theo một trong các mức sau:
  • Có, lây lan diện rộng - được định nghĩa là lây nhiễm lan rộng trong cộng đồng trên vài khu vực địa lý
  • Có, các khu vực vạch rõ ranh giới - được định nghĩa là các cụm ca bệnh riêng biệt trong một hoặc một vài khu vực địa lý được vạch rõ ranh giới
  • Chưa xác định - được định nghĩa là đã có 1 ca bệnh trở lên nhưng chưa được phân loại là "Có" đối với lây nhiễm trong cộng đồng
  • Không có ca bệnh nào được báo cáo (trước đây được trình bày là "Không áp dụng") - được định nghĩa là không có ca bệnh nào
 2. CDC không còn báo cáo tổng số người đang được theo dõi (PUI) đã được xét nghiệm và số người đang được theo dõi (PUI) có xét nghiệm âm tính. Các số liệu của CDC không thể hiện tất cả các ca xét nghiệm tại Hoa Kỳ hiện nay các tiểu bang và vùng lãnh thổ của Hoa Kỳ đang xét nghiệm và báo cáo các bệnh COVID-19 của họ.
 3. Các ca bệnh từ du thuyền "Diamond Princess" được xác nhận bằng xét nghiệm trong phòng thí nghiệm. Những người này có thể không có xuất hiện các triệu chứng.
 4. Vào ngày 24 tháng 3 năm 2020, CDC đã cập nhật dữ liệu trong hình này để bao gồm ngày khởi phát bệnh ước tính.