Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang web này được cập nhật thường xuyên. Một số nội dung có thể còn bằng tiếng Anh cho đến khi được dịch hết.

Dữ liệu xét nghiệm vi-rút trước đó tại Hoa Kỳ

Cập nhật ngày 19 tháng 5 năm 2020

Dữ liệu trên trang này được thu thập trước đó ở giai đoạn đầu đợt bùng phát đại dịch COVID-19 tại Hoa Kỳ. Do những thay đổi về địa điểm mà phần lớn các xét nghiệm ở Hoa Kỳ đang được thực hiện, dữ liệu xét nghiệm của CDC đã được sửa đổi để bao gồm các xét nghiệm được thực hiện tại các phòng thí nghiệm thương mại, bệnh viện, y tế công cộng và CDC. Dữ liệu mới này có trên trang Dữ liệu xét nghiệm tại Hoa KỳTheo dõi dữ liệu COVID của CDC.

Thông tin này được cập nhật lần cuối vào ngày 12 tháng 5 năm 2020 nhưng vẫn còn trên trang này để tham khảo.

Xét nghiệm tại phòng thí nghiệm y tế công cộng về COVID-19

Bản đồ này bao gồm các tiểu bang và lãnh thổ có một hoặc nhiều phòng thí nghiệm đã xác minh thành công và hiện đang sử dụng các xét nghiệm vi-rút COVID-19. Tính đến ngày 11 tháng 5, đã có tổng cộng 97 phòng thí nghiệm y tế công cộng hoàn tất xác minh và đang cung cấp dịch vụ xét nghiệm.

Danh sách này được cung cấp bởi Hiệp Hội các Phòng Thí Nghiệm Y Tế Công Cộng (APHL)biểu tượng bên ngoài. Hãy liên hệ với sở y tế tiểu bang khi có thắc mắc về vấn đề xét nghiệm.

Số mẫu bệnh phẩm được xét nghiệm SARS CoV-2

Tính đến ngày 11 tháng 5, các phòng thí nghiệm của CDC đã xét nghiệm được 6.275 mẫu bệnh phẩm và các phòng thí nghiệm y tế công cộng của Hoa Kỳ* đã xét nghiệm được 818.682 mẫu bệnh phẩm.

Số mẫu xét nghiệm được xét nghiệm cho SARS CoV-2 bởi các phòng xét nghiệm của CDC và các phòng thí nghiệm y tế công cộng của Hoa Kỳ

 

Về Dữ Liệu

Được Cập Nhật Hàng Ngày
Trang này được cập nhật vào buổi trưa hàng ngày, căn cứ theo dữ liệu được xác nhận lúc 4:00 chiều theo giờ miền Đông của ngày trước đó. Tất cả dữ liệu chỉ là sơ bộ và có thể thay đổi khi nhận được thêm các báo cáo mới.

Phòng Thí Nghiệm Y Tế Công Cộng Báo Cáo
*Các phòng thí nghiệm y tế công cộng thực hiện báo cáo bao gồm tất cả 50 phòng thí nghiệm y tế công cộng của tiểu bang, Thủ Đô Washington, Thành Phố New York, Puerto Rico, USAF và 17 Quận của Bang California.

Mẫu Xét Nghiệm
Dữ liệu này chỉ gồm các mẫu xét nghiệm hô hấp được xét nghiệm bằng xét nghiệm vi-rút (tức xét nghiệm chẩn đoán phân tử/axit nucleic).

Ngày
Đối với các phòng thí nghiệm y tế công cộng của tiểu bang, ngày tháng thể hiện ngày thu thập mẫu, nếu có, hoặc ngày xét nghiệm.

Đối với các phòng thí nghiệm của CDC, ngày tháng thể hiện ngày CDC tiếp nhận mẫu xét nghiệm. (Tính đến ngày 12 tháng 3, ngày liên quan tới các mẫu xét nghiệm do các phòng thí nghiệm CDC thực hiện đã được cập nhật để phản ánh ngày các mẫu xét nghiệm được CDC tiếp nhận, thay vì là thời điểm thu thập mẫu xét nghiệm từ bệnh nhân. Việc sử dụng ngày tiếp nhận mẫu xét nghiệm thể hiện tốt hơn thời điểm các mẫu xét nghiệm có sẵn để các phòng thí nghiệm của CDC xét nghiệm.

Xét Nghiệm Xác Nhận tại CDC
Tính đến ngày 14 tháng 3 năm 2020, FDA không còn yêu cầu các phòng thí nghiệm y tế công cộng sử dụng xét nghiệm của CDC phải gửi mẫu xét nghiệm cho CDC để xác nhận nữa. CDC đang duy trì khả năng xử lý tăng đột biến trong khi tập trung vào các hỗ trợ khác cho sức khỏe cộng đồng của chính phủ và cải thiện các lựa chọn chẩn đoán để sử dụng trong lĩnh vực y tế công cộng.

Độ Trễ Khi Báo Cáo
§ Dữ liệu trong giai đoạn này không đầy đủ do chênh lệch về thời gian giữa các thời điểm ghi nhận các mẫu xét nghiệm, thực hiện xét nghiệm và báo cáo kết quả. Vào ngày 26 tháng 3, thời gian trễ được kéo dài từ 4 ngày lên 7 ngày.

Trang được kiểm soát lần cuối: Ngày 19 tháng 5 năm 2020