Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang web này được cập nhật thường xuyên. Một số nội dung có thể còn bằng tiếng Anh cho đến khi được dịch hết.

Cập nhật quan trọng: Cơ sở y tế
CDC đã cập nhật một số phương thức chọn lọc để vận hành hệ thống y tế hiệu quả nhằm thích ứng với hoạt động tiêm chủng COVID-19. Tìm hiểu thêm
BẢN CẬP NHẬT
Với bằng chứng mới về biến thể B.1.617.2 (Delta), CDC đã cập nhật hướng dẫn dành cho những người được tiêm chủng đầy đủ. CDC khuyến nghị tất cả giáo viên, nhân viên, học sinh và khách đến trường K-12 nên đeo khẩu trang bất kể tình trạng tiêm chủng của họ như thế nào. Học sinh sẽ trở lại học toàn thời gian trên lớp vào mùa thu và nên áp dụng các chiến lược phòng ngừa theo lớp tại trường.
BẢN CẬP NHẬT
Nhà Trắng tuyên bố rằng du khách quốc tế bắt buộc phải có tiêm vắc-xin trước khi vào Hoa Kỳ và có hiệu lực từ ngày 8 tháng 11 năm 2021. Đối với các mục đích vào Hoa Kỳ, vắc-xin được chấp nhận sẽ bao gồm các vắc-xin nằm trong danh sách được sử dụng khẩn cấp của WHO và được FDA phê duyệt hay cho phép sử dụng. Thông tin thêm có ở đây.
BẢN CẬP NHẬT
Yêu cầu khi du lịch vào Hoa Kỳ đang thay đổi, bắt đầu từ 8, 2021 tháng 11. Thông tin thêm có tại đây.

Dữ liệu xét nghiệm vi-rút trước đó tại Hoa Kỳ

Dữ liệu xét nghiệm vi-rút trước đó tại Hoa Kỳ
Cập nhật ngày 27 tháng 8 năm 2020
In

Dữ Liệu Xét Nghiệm Trước Đây, ngày 27 tháng 8 năm 2020

Thông tin này sẽ không được cập nhật nữa, nhưng vẫn còn lưu trên trang này để tham khảo.

Để có dữ liệu mới nhất về xét nghiệm COVID-19 tại Hoa Kỳ, hãy truy cập Xét Nghiệm COVID-19 trong Công Cụ Theo Dõi Dữ Liệu COVID.

TỔNG SỐ XÉT NGHIỆM ĐÃ BÁO CÁO

79,611,982

SỐ XÉT NGHIỆM DƯƠNG TÍNH ĐƯỢC BÁO CÁO

6,873,739

TỶ LỆ % XÉT NGHIỆM DƯƠNG TÍNH

9 %

Xét nghiệm COVID-19

  • Các xét nghiệm vi-rút cho biết liệu hiện tại quý vị có nhiễm SARS-CoV-2, chủng vi-rút gây bệnh COVID-19 hay không. Kết quả xét nghiệm dương tính có nghĩa là quý vị đang nhiễm bệnh.
  • Xét nghiệm kháng thể trong máu, còn được gọi là xét nghiệm kháng thể, xét nghiệm máu của quý vị bằng cách tìm kháng thể, cho thấy liệu trước đây quý vị có bị nhiễm vi-rút không.

Về Dữ Liệu

  • Đây là dữ liệu tổng hợp từ nhiều nguồn. Không phải xét nghiệm nào cũng được báo cáo cho CDC.
  • Số lượng xét nghiệm dương tính trong một tiểu bang không bằng với số ca bệnh, do một người có thể được xét nghiệm nhiều hơn một lần.

Dữ Liệu Xét Nghiệm Trước Đây, ngày 12 tháng 5 năm 2020

Dữ liệu trên trang này được thu thập trước đó ở giai đoạn đầu đợt bùng phát đại dịch COVID-19 tại Hoa Kỳ. Do những thay đổi về địa điểm mà phần lớn các xét nghiệm ở Hoa Kỳ đang được thực hiện, dữ liệu xét nghiệm của CDC đã được sửa đổi để bao gồm các xét nghiệm được thực hiện tại các phòng thí nghiệm thương mại, bệnh viện, y tế công cộng và CDC. Dữ liệu mới này có trên trang Dữ liệu xét nghiệm tại Hoa KỳTheo dõi dữ liệu COVID của CDC.

Thông tin này được cập nhật lần cuối từ ngày 26 tháng 8 năm 2020 nhưng vẫn được lưu lại trên trang này để phục vụ mục đích tham khảo.

Xét nghiệm tại phòng thí nghiệm y tế công cộng về COVID-19

Bản đồ này bao gồm các tiểu bang và lãnh thổ có một hoặc nhiều phòng thí nghiệm đã xác minh thành công và hiện đang sử dụng các xét nghiệm vi-rút COVID-19. Tính đến ngày 11 tháng 5, đã có tổng cộng 97 phòng thí nghiệm y tế công cộng hoàn tất xác minh và đang cung cấp dịch vụ xét nghiệm.

Danh sách này được cung cấp bởi Hiệp Hội các Phòng Thí Nghiệm Y Tế Công Cộng (APHL)biểu tượng bên ngoài. Hãy liên hệ với sở y tế tiểu bang khi có thắc mắc về vấn đề xét nghiệm.

Số mẫu bệnh phẩm được xét nghiệm SARS CoV-2

Tính đến ngày 11 tháng 5, các phòng thí nghiệm của CDC đã xét nghiệm được 6.275 mẫu bệnh phẩm và các phòng thí nghiệm y tế công cộng của Hoa Kỳ* đã xét nghiệm được 818.682 mẫu bệnh phẩm.

Số mẫu xét nghiệm được xét nghiệm cho SARS CoV-2 bởi các phòng xét nghiệm của CDC và các phòng thí nghiệm y tế công cộng của Hoa Kỳ

 

Về Dữ Liệu

Được Cập Nhật Hàng Ngày
Trang này được cập nhật vào buổi trưa hàng ngày, căn cứ theo dữ liệu được xác nhận lúc 4:00 chiều theo giờ miền Đông của ngày trước đó. Tất cả dữ liệu chỉ là sơ bộ và có thể thay đổi khi nhận được thêm các báo cáo mới.

Phòng Thí Nghiệm Y Tế Công Cộng Báo Cáo
*Các phòng thí nghiệm y tế công cộng thực hiện báo cáo bao gồm tất cả 50 phòng thí nghiệm y tế công cộng của tiểu bang, Thủ Đô Washington, Thành Phố New York, Puerto Rico, USAF và 17 Quận của Bang California.

Mẫu Xét Nghiệm
Dữ liệu này chỉ gồm các mẫu xét nghiệm hô hấp được xét nghiệm bằng xét nghiệm vi-rút (tức xét nghiệm chẩn đoán phân tử/axit nucleic).

Ngày
Đối với các phòng thí nghiệm y tế công cộng của tiểu bang, ngày tháng thể hiện ngày thu thập mẫu, nếu có, hoặc ngày xét nghiệm.

Đối với các phòng thí nghiệm của CDC, ngày tháng thể hiện ngày CDC tiếp nhận mẫu xét nghiệm. (Tính đến ngày 12 tháng 3, ngày liên quan tới các mẫu xét nghiệm do các phòng thí nghiệm CDC thực hiện đã được cập nhật để phản ánh ngày các mẫu xét nghiệm được CDC tiếp nhận, thay vì là thời điểm thu thập mẫu xét nghiệm từ bệnh nhân. Việc sử dụng ngày tiếp nhận mẫu xét nghiệm thể hiện tốt hơn thời điểm các mẫu xét nghiệm có sẵn để các phòng thí nghiệm của CDC xét nghiệm.

Xét Nghiệm Xác Nhận tại CDC
Tính đến ngày 14 tháng 3 năm 2020, FDA không còn yêu cầu các phòng thí nghiệm y tế công cộng sử dụng xét nghiệm của CDC phải gửi mẫu xét nghiệm cho CDC để xác nhận nữa. CDC đang duy trì khả năng xử lý tăng đột biến trong khi tập trung vào các hỗ trợ khác cho sức khỏe cộng đồng của chính phủ và cải thiện các lựa chọn chẩn đoán để sử dụng trong lĩnh vực y tế công cộng.

Độ Trễ Khi Báo Cáo
§ Dữ liệu trong giai đoạn này không đầy đủ do chênh lệch về thời gian giữa các thời điểm ghi nhận các mẫu xét nghiệm, thực hiện xét nghiệm và báo cáo kết quả. Vào ngày 26 tháng 3, thời gian trễ được kéo dài từ 4 ngày lên 7 ngày.