Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang web này được cập nhật thường xuyên. Một số nội dung có thể còn bằng tiếng Anh cho đến khi được dịch hết.

Dữ Liệu & Giám Sát

Dữ Liệu & Giám Sát
Cập nhật ngày 24 tháng 3 năm 2021
In
Biến thể tại Hoa Kỳ
Số ca bệnh tại Hoa Kỳ do các biến thể

Xem bản đồ thể hiện số ca bệnh đã xác nhận ở mỗi tiểu bang.

Xem số ca tại Hoa Kỳ do biến thể

Nhập Viện

Máy tính xách tay hiển thị đồ họa
Dự Báo

Dữ liệu dự báo để làm cơ sở thông tin cho các quyết định lập kế hoạch, phân bổ và can thiệp.

COVIDView trên màn hình
Đánh Giá Theo Dõi Dữ Liệu COVID Hàng Tuần

Tóm tắt và bình giải dữ liệu COVID-19 hàng tuần.

Xem Báo Cáo Mới Nhất