Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang web này được cập nhật thường xuyên. Một số nội dung có thể còn bằng tiếng Anh cho đến khi được dịch hết.

Ca Bệnh, Dữ Liệu & Giám Sát

Ca Bệnh, Dữ Liệu & Giám Sát
Cập nhật ngày 7 tháng 1 năm 2021
In
decorative blue bar

Hình thu nhỏ bản đồ Hoa Kỳ
Các Ca COVID-19 Tại Hoa Kỳ Do Các Biến Thể

Xem bản đồ hiển thị số ca bệnh được xác nhận ở mỗi trạng thái của biến thể COVID-19 mới (B.1.1.7).

Nhập Viện

Máy tính xách tay hiển thị đồ họa
Dự Báo

Dữ liệu dự báo để làm cơ sở thông tin cho các quyết định lập kế hoạch, phân bổ và can thiệp.

COVIDView trên màn hình
COVIDView Hàng tuần

Tóm tắt tình hình giám sát hàng tuần về hoạt động ứng phó với COVID-19 tại Hoa Kỳ.

Xem Báo Cáo Mới Nhất