Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang web này được cập nhật thường xuyên. Một số nội dung có thể còn bằng tiếng Anh cho đến khi được dịch hết.

Khảo sát về tỷ lệ bệnh theo huyết thanh học dựa vào khu vực địa lý trên quy mô lớn

Cập nhật ngày 7 tháng 7 năm 2020
Các mẫu Khảo sát về tỷ lệ bệnh theo huyết thanh học dựa vào khu vực địa lý trên quy mô lớn

CDC muốn tìm hiểu nhiều hơn về tỷ lệ phần trăm người dân tại Hoa Kỳ đã bị nhiễm SARS-CoV-2, vi-rút gây ra bệnh COVID-19 và hiểu rõ hơn về cách vi-rút lây lan trong dân cư Hoa Kỳ theo thời gian. Vì người nhiễm bệnh có thể mắc bệnh nhẹ hoặc có thể không được chăm sóc y tế hoặc xét nghiệm, CDC cũng muốn dùng thông tin này để dự đoán số người trước đó đã nhiễm SARS-CoV-2 và chưa được tính toán trong số ca mắc bệnh chính thức. Để giúp giải đáp các thắc mắc này và một số vấn đề khác, CDC đang hợp tác với các đối tác tư nhân và y tế công cộng trên nhiều khảo sát về tỷ lệ bệnh theo huyết thanh học ở nhiều quy mô, địa điểm, số dân cư nghiên cứu và mục đích nghiên cứu khác nhau.

Các cuộc khảo sát về tỷ lệ mắc bệnh theo huyết thanh học dùng xét nghiệm huyết thanh học để xác định số người trong một cộng đồng dân cư hoặc cộng đồng có kháng thể chống lại một căn bệnh truyền nhiễm. Kháng thể là các protein cụ thể được tạo ra để phản ứng lại bệnh lây nhiễm. Kháng thể được phát hiện trong máu của những người được xét nghiệm sau khi bị lây nhiễm; họ biểu hiện một phản ứng miễn dịch với bệnh lây nhiễm. Kết quả xét nghiệm kháng thể có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc phát hiện các bệnh lây nhiễm trước đó ở những người có ít hoặc không có triệu chứng. Vẫn chưa xác định được liệu việc có kháng thể với vi-rút gây ra COVID-19 có thể bảo vệ ai đó khỏi bị lây nhiễm trở lại hoặc, nếu được, thì khả năng bảo vệ này có thể kéo dài bao lâu. CDC và các đối tác đang có kế hoạch nghiên cứu về vấn đề này.

CDC đang triển khai các cuộc khảo sát về tỷ lệ mắc bệnh theo huyết thanh học với tên gọi "Khảo sát về tỷ lệ bệnh theo huyết thanh học dựa vào khu vực địa lý trên quy mô lớn" tại nhiều địa điểm trên khắp Hoa Kỳ. Khảo sát tỷ lệ mắc bệnh theo huyết thanh học đầu tiên bắt đầu ở các khu vực có báo cáo đầu tiên về tình trạng lây truyền trong cộng đồng của SARS-CoV-2 tại Hoa Kỳ; hiện căn bệnh này đang lan truyền sang nhiều khu vực khác. Mô tả về các khảo sát này có cung cấp bên dưới.

Khảo sát phòng thí nghiệm thương mại

Kết quả từ sáu địa điểm đầu tiên

CDC đã nhận được kết quả từ khu vực phía Tây Bang Washington; vùng đô thị Thành Phố New York; khu vực phía Nam bang Florida; và toàn bộ Connecticut, Missouri và Utah, từ các mẫu máu mà các phòng thí nghiệm thương mại đã thu được trong lúc thực hiện chăm sóc bệnh nhân thường quy.

Khi dữ liệu này có sẵn, các biểu bảng và dữ liệu sẽ được thêm vào trang này để thể hiện kết quả xét nghiệm ban đầu về kháng thể cho các mẫu bệnh nhân được xét nghiệm ở những khu vực này.

  • Khảo sát này sẽ tiếp tục thu thập thêm các mẫu từ các khu vực đã chọn theo thời gian.
  • Khảo sát sẽ mở rộng để bao gồm việc xét nghiệm các mẫu của bệnh nhân tại các khu vực địa lý bổ sung.
  • Bảng bên dưới sẽ thường xuyên được cập nhật khi có thêm các kết quả mới trong khảo sát về tỷ lệ bệnh theo huyết thanh học.

Xem kết quả

Khảo sát về người hiến máu

Dự kiến kết quả sơ bộ sẽ có sẵn trong các tuần tới.

Các loại khảo sát tỷ lệ bệnh theo huyết thanh học của CDC

CDC đang hợp tác với các đối tác tư nhân và y tế công cộng trên nhiều khảo sát ở nhiều quy mô, địa điểm, số dân cư nghiên cứu và mục đích nghiên cứu khác nhau. Khảo sát tỷ lệ bệnh theo huyết thanh học mà CDC đang triển khai bao gồm:

Tìm hiểu thêm

Trang được xem xét lần cuối: Ngày 7 tháng 7 năm 2020