Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang web này được cập nhật thường xuyên. Một số nội dung có thể còn bằng tiếng Anh cho đến khi được dịch hết.

Khảo sát về tỷ lệ bệnh theo huyết thanh học ở mức cộng đồng

Khảo sát về tỷ lệ bệnh theo huyết thanh học ở mức cộng đồng

CDC muốn tìm hiểu thêm về cơ chế lây lan của COVID-19 trong cộng đồng.

Khảo sát về tỷ lệ mắc bệnh theo huyết thanh học ở cấp cộng đồng

CDC muốn tìm hiểu thêm về tỷ lệ người dân ở các quận và cộng đồng được chọn ở Hoa Kỳ bị lây nhiễm SARS-CoV-2, loại vi-rút gây ra COVID-19. Tìm hiểu về các ca lây nhiễm trong những cộng đồng này có thể giúp CDC hiểu thêm về cách thức lây lan của COVID-19 tại các cộng đồng khác có dân số tương tự.

Tìm kiếm các ca lây nhiễm trước đây trong cộng đồng

Để hiểu rõ hơn về tỷ lệ lây nhiễm trong cộng đồng, CDC đang hợp tác với các sở y tế của từng tiểu bang và quận để tiến hành các cuộc khảo sát về tỷ lệ mắc bệnh theo huyết thanh học ở cấp cộng đồng. Những cuộc khảo sát này sử dụng các xét nghiệm trong phòng thí nghiệm để kiểm tra kháng thể trong máu của một người nhằm xác định xem người đó có từng bị nhiễm vi-rút gây COVID-19 trong quá khứ hay không. Kháng thể là các protein cụ thể được tạo ra để phản ứng lại bệnh lây nhiễm. Kháng thể được phát hiện trong máu của những người được xét nghiệm sau khi bị lây nhiễm; họ biểu hiện một phản ứng miễn dịch với bệnh lây nhiễm. Thường thì có thể phát hiện các kháng thể trong khoảng thời gian từ 1 đến 3 tuần sau khi khởi phát triệu chứng hoặc bệnh lây nhiễm. Kết quả xét nghiệm kháng thể có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc phát hiện các bệnh lây nhiễm trước đó ở những người có ít hoặc không có triệu chứng. Vẫn chưa xác định được liệu việc có kháng thể với vi-rút gây ra COVID-19 có thể bảo vệ ai đó khỏi bị lây nhiễm trở lại hoặc, nếu được, thì khả năng bảo vệ này có thể kéo dài bao lâu. CDC và các đối tác đang có kế hoạch nghiên cứu về vấn đề này.

Lấy mẫu theo hệ thống

Các cuộc khảo sát về tỷ lệ mắc bệnh theo huyết thanh học ở cấp cộng đồng tiến hành xét nghiệm máu bằng xét nghiệm huyết thanh học (kháng thể) đối với các kháng thể của những người đã từng bị lây nhiễm SARS-CoV-2 trước đây và được lấy mẫu từ các quốc gia hoặc cộng đồng đã chọn. Công tác lựa chọn người tham gia được hoàn tất một cách có hệ thống bằng các phương pháp lấy mẫu. Lấy mẫu là một cách giúp duy trì ý nghĩa và cân bằng cho kết quả; điều này có nghĩa là quý vị có thể không được chọn, nhưng hàng xóm của quý vị thì có thể được chọn. Công tác lấy mẫu được thực hiện trên một nhóm dân cư có tính đại diện cao để kết quả xét nghiệm có thể áp dụng cho các nhóm dân cư tương tự khác. Những người bị bệnh và những người không bị bệnh có thể được chọn để đảm bảo chúng ta có được một bức tranh toàn cảnh về căn bệnh này.

Tác động của các kết quả xét nghiệm

Kết quả xét nghiệm cũng có thể giúp xác định các lĩnh vực mà chúng tôi có thể phối hợp với cộng đồng để giúp nâng cao nhận thức cộng đồng về các hành động mà mọi người và cộng đồng có thể thực hiện để làm chậm tốc độ lây truyền của vi-rút, hay còn gọi là các chiến lược giảm thiểu lây truyền trong cộng đồng. CDC đang làm việc với các sở y tế của tiểu bang và quận để tìm hiểu thêm về cách thức OVID-19 lây lan  trong cộng đồng bằng cách thực hiện các xét nghiệm huyết thanh học ở các hộ gia đình tại các cộng đồng khác nhau. Các cuộc khảo sát về tỷ lệ mắc bệnh theo huyết thanh học ở cấp cộng đồng đã diễn ra ở nhiều địa điểm khác nhau trên khắp Hoa Kỳ. Mô tả về các khảo sát này có cung cấp bên dưới.

Ngoài các cuộc khảo sát cấp cộng đồng này, CDC cũng đang hợp tác với các đối tác y tế công cộng và tư nhân trong nhiều cuộc khảo sát về tỷ lệ mắc bệnh theo huyết thanh học với các quy mô, địa điểm, nhóm dân cư và mục đích khác nhau. Điều này bao gồm các cuộc khảo sát địa lý quy mô lớn để hiểu rõ hơn về cách thức vi-rút lây lan khắp dân số Hoa Kỳ theo thời gian, đồng thời các các cuộc khảo sát quy mô nhỏ hơn tập trung vào các nhóm dân cư cụ thể như nhân viên chăm sóc sức khỏe hoặc người mang thai.

Khảo sát về tỷ lệ mắc bệnh theo huyết thanh học (tìm kiếm  kháng thể chống lại COVID-19 thông qua xét nghiệm máu) tại Georgia

Điều tra về tỷ lệ mắc bệnh theo huyết thanh học tại Metro Atlanta.

Các loại khảo sát tỷ lệ bệnh theo huyết thanh học của CDC

CDC đang hợp tác với các đối tác tư nhân và y tế công cộng trên nhiều khảo sát ở nhiều quy mô, địa điểm, số dân cư nghiên cứu và mục đích nghiên cứu khác nhau. Khảo sát tỷ lệ bệnh theo huyết thanh học mà CDC đang triển khai bao gồm:

Tìm hiểu thêm

Cập nhật lần cuối ngày 1 tháng 6 năm 2020